Pfizer-piikillä jokseenkin huono hyöty-haittasuhde?

(LKT, dosentti) Mikko Laakso

Suomessa yhtään alle 30-vuotiasta ei ole kuollut koronaan sinä – kohta jo kahden vuoden – aikana, kun hirvittävä ja kauhea koronaplandemia on meitä kohdannut. Yhä on maskeja, joita käyttävät symboliksi jopa lääkärit osoittaakseen vitsauksen kauheuden. Suojaahan maskeista ei ole.

Lääkärilehden (4.11.2021) otsikon mukaan ”Mietintö 5–11-vuotiaiden koronarokottamisesta valmistuu marras-joulukuun vaihteessa.”

Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) alatyöryhmän mietintö 5–11-vuotiaiden koronarokottamisesta valmistuu marras-joulukuun vaihteessa… Alaryhmän valmisteleman mietinnön jälkeen KRAR käsittelee aihetta ja valmistelee kannanoton Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). THL tekee aiheesta esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle… Lopullisesti asiasta päättää valtioneuvosto.

Jos 5–11-vuotiaita päätettäisiin rokottaa, se vaatisi myös asetusmuutoksen… Euroopan lääkevirasto (EMA) arvioi vielä mahdollista suositusta koronarokotteiden käytön laajentamisesta 5–11-vuotiaisiin. Rokotteen myyntiluvan laajentamisesta päättää Euroopan komissio.

Mietinnössä on työryhmän pohdinta siitä, millaisen tautitaakan koronavirus aiheuttaa 5–11-vuotiaille, millaisia riskitekijöitä heillä on sekä mitkä ovat rokotteen hyödyt ja haitat tämän ikäisille.”1

Onneksi on jo viljalti dataa, mitä KRAR, THL ja Sanna Marin voivat käyttää apunaan mietinnön laatimisessa ja lakien suruttomassa muuttelussa. Lähtien siitä, että Suomessa ei ole kuollut yhtään alle 30-vuotiasta koronaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 5–11-vuotiaat, tai hivenen vanhemmatkaan, eivät tarvitse kokeellista mRNA-rokotusta.

Siksi tarvitaan moniammatillinen työryhmä keksimään perusteita sille, että jokin mikä ei ole perusteltua ja siten ei myöskään oikeutettua, on perusteltua ja siten oikeutettua. THL lupaa divisioonan asiantuntijoita olemaan sopivaa mieltä.

Johtopäätös

Lähtökohtaisesti voidaan siis jo todeta, että 5–11-vuotiaat eivät tarvitse rokotuksia. Niistä ei ole hyötyä, koska riskiäkään ei ole. Haittaa niistä voi olla – siitä lisää myöhemmin.

[Sairaalaan joutuneita alaikäisiä] on niin vähän, että ei ole selkeitä trendejä.

[Koko 5–11-vuotiaiden ikäryhmän rokottamisessa Suomessa] on haasteena, että kun tauti ei ole lapsilla kauhean vakava, joudutaan punnitsemaan, onko yhteiskunnalle hyötyä siitä, että lapset rokotetaan.

Elokuussa 2021 lasten infektiotautien professorin ja ylilääkärin tehtävistä Helsingin yliopistosta ja Husista eläkkeelle jäänyt Harri Saxén Lääkärilehdessä 3.10.2021

Number Needed to Treat (NNT)

Koska KRAR tarvitsee dataa johtopäätöstensä tueksi, autetaan heitä.

Vuonna 1988 Laupacis et al. julkaisivat artikkelin hoitojen hyöty-haittasuhteesta.2,3 Heidän tarkoituksenaan oli luoda yksinkertainen muuttuja, joka olisi kliinisessä päätöksenteossa helposti ja nopeasti sovellettava ja ymmärrettävä. Ja jos se soveltuu nopeaan päätöksentekoon vastaanotolla, se voi olla jotain, minkä jopa KRAR:n tai THL:n asiantuntijat voivat ymmärtää.

Artikkelissaan Laupacis et al. kirjoittivat, että tällaisen muuttujan olisi

 1. otettava kantaa siihen, että tehdään jotain (ja mikä on siitä saatava hyöty) vs. siihen, että ei tehdä mitään (riski mikä tekemättä jättämisestä voi seurata)
 2. otettava kantaa lääkkeen (hoidon) toksisuuteen ja sivuvaikutuksiin
 3. otettava kantaa sekä potilaan riskiin saada haittoja että potilaan mahdollisuuteen saada hyötyä hoidosta
 4. otettava kantaa siihen, kuinka hoidon hyödyt ja riskit suhtautuvat muiden hoitojen hyötyihin ja riskeihin

Muuttujien välillä on jonkin verran päällekkäisyyttä, mikä heijastaa sitä, että ennen lääkärit itse asiassa olivat kiinnostuneita potilasturvallisuudesta.

Kohdan 1 postulaatti on oikeastaan identtinen lääketieteen kultaisen säännön ”primum non nocere” kanssa. Se usein tulkitaan suomeksi muodossa ”hoidon hyödyn tulee olla sen haittoja suurempi”. Toinen, sanatarkempi, käännös kuuluu: ”Tee parhaasi ollaksesi ryssimättä.”4

Artikkelissa kirjoittajat lähtevät suhteellisesta ja absoluuttisesta hyödystä ja esittävät sen muodossa ”number needed to be treated”, muuttuja, joka nykyään esiintyy lyhenteenä ”NNT”. Sen vastakohta on ”number needed to harm” (NNH).3 NNT yleensä riittää tai ainakin riitti entisaikoina, jolloin lääkärit olivat enemmän kiinnostuneita potilaan hoitamisesta (treat) kuin potilaan vahingoittamisesta (harm).

[Duodecimin terveyskirjasto määrittelee NNTn suomeksi:
”se potilaiden määrä, joka pitää hoitaa, jotta yksi potilas hyötyisi hoidosta”, toim.huom]

NNT:n tulkinta on helppoa. Jos NNT = 1, lääke, tai mikä hyvänsä hoito, toimii teoriassa, usein myös käytännössä, jokaisella potilaalla. Mitä suurempi NNT on, sitä tehottomampi se on.

Jotta asiat eivät olisi liian helppoja, on asiantuntijoita, joiden työ on löytää ongelmia joka ratkaisuun.

Jos muuttuja, jota tutkitaan, on selkeä, binäärinen, kuten vaikka valinta elämän ja kuoleman välillä, silloin NNT on selkeä. Silloin merkittävästi isompikin NNT kuin 1 oikeuttaa hoidon.

Hyvä esimerkki NNT:n vemputuksesta on Alzheimerin taudin hoitoon käytettävät kolinesteraasin estäjät. Alzheimerin tautia ei voi parantaa, mikä tekee NNT:n hyödyn määrittämisestä silkan sopimusasian – yleensä Big Pharmalle edullisen. Pienempikin hyöty jossain tautiin liittyvässä muuttujassa voidaan laskea hyödyksi.

Esim. Livingston ja Katona tekivät kolinesteraasin estäjistä NNT-analyysin. Heidän johtopäätöksensä oli optimistinen. NNT Alzheimer-potilailla on pieni (useimmiten 3–7), jotta ne voivat helpottaa jotain tautia tai sen hidastamista koskevista (lukuisista) muuttujista. Heidän mukaansa näin pieni NNT oikeuttaa kalliiden kolinesteraasin estäjien käytön.5 Kevin Peters omassa analyysissään oli varovaisempi. Hänen analyysissään pienin NNT:n vaihteluväli oli muuttujasta riippuen 4–100, NNH oli 6–20.6

Käytännössä tulokset tarkoittavat, että jos kirjoitat Alzheimer-potilaalle kallista lääkettä, josta voi olla marginaalista hyötyä jossain suhteessa, niin marginaalisen hyödyn todennäköisyys on ehkä 1 / 10. Vaarat eivät ole järin suuria, mutta todennäköisyys hyötyä kalliista lääkkeestä edes hieman – on epätodennäköistä.

Koronariskistä ikäryhmässä 5–11-vuotiaat

KRAR:n ja THL:n työntekijöillä on hyvä palkka. Kukaan heistä ei ole vastannut sijoittaja Steve Kirschin tarjoamiin miljooniin.7 Helppoa rahaa: osoita, että WHO, FDA tai NIH on ollut oikeassa.

THL oli oikeassa maaliskuussa 2020! Sen jälkeen se valitsi levittää narratiivia. Ei kukaan trolleistakaan ole käynyt keräämässä miljoonaa tai useampaa. Kerrassaan outoa. 

[CDC = Yhdysvaltain tautikeskus (Centers for Disease Control and Prevention), FDA = Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (Food and Drug Administration) ja NIH = Yhdysvaltain terveysvirasto (National Institutes of Health), toim.huom]

Kirsch jakoi juuri (4.11.2021) uutiskirjeen Substackissa. Sen otsikko oli ”Tapamme 117 lasta estääksemme yhden koronakuoleman ikäluokassa 5–11”.8 Siinä hän viittaa tohtori Toby Rogersin Substack-kirjoitukseen.9 Substack ei ole tieteellinen julkaisu, mutta ei myöskään sensuroitu. Rogersin tekstiä hyöty-haittasuhteesta oli ensimmäisen vuorokauden aikana luettu yli 20 000 kertaa, eikä kukaan ole osoittanut hänen laskelmiaan perusteiltaan virheellisiksi.

Rogersin artikkelin otsikko oli: ”Mikä on NNV yhden koronakuoleman estämiseksi ikäluokassa 5–11 Pfizerin hätäkäyttöluvan (Emergency Use Authorization, EUA) mukaan?” Rogersin NNV on sama kuin NNT, sillä erolla että siihen sisältyy myös laumaimmuniteetti10. Sana ”treat” on vain korvattu sanalla ”vaccinate” (rokottaa). Rogers itse käyttää luvusta muotoa NNTV.

Rogers oli etsinyt Pfizerin rokotteen NNV-lukua CDC:ltä ja FDA:n hyöty-haitta raportista, mutta ei löytänyt sitä – vaikka NNT (tai NNV) on yleisesti käytetty numero, kuten yllä jo esimerkein todettiin. [Rogers myös kertoo CDCn ja FDAn omien – tosin ennen korona-aikoja kirjoitettujen – dokumenttien ohjeistavan NNT-luvun ilmoittamiseen, toim.huom]

Miksi se puuttuisi? Rogersin mukaan sen takia, että Big Pharma inhoaa sitä.

Se on liian helppo luku ymmärtää.

Rogers kertoo tiedustelleensa sitä Twitterissä, minkä ainoa seuraus oli se, että trollidivisioonat kävivät hänen kimppuunsa.

Marraskuussa 2021 Rogersin (@uTobian) tiliä ei enää Twitterissä ole.
Kuva Rogersin vuodentakaisesta kyselystä Kirschin artikkelista.

Rogers kuitenkin löysi muutaman väestötason luvun:

 • Kanadalainen terveystaloustieteilijä Ronald Brown oli laskenut, että rokotteen taudilta antaman suojan NNV olisi 88–142.11   
 • Pediatri Allan S. Cunningham laski, että rokotteen taudilta antaman suojan NNV olisi 256.12
 • Suuresta israelilaisesta datasta (yli puoli miljoonaa) laskettuna rokotteen taudilta antaman suojan NNV olisi jotain väliltä 200–700. Tutkijat jatkoivat analyysejään, ja päätyivät toteamaan, että rokotteen NNV koronakuoleman estämisessä on 9000–100 000.13

Ideaalisti NNV olisi 1. Saat rokotuksen, olet immuuni. Et kuole. Siinä kaikki.

Joku isorokkorokote – joka on eliminoinut isorokon maapallolta, lienee lähellä sitä. Wikipedian sivu NNV:sta ei listaa yhtään numeroa koskien eri rokotteita. Internet-haut, myös muilla hakukoneilla kuin Googlella, tuottavat hyvin vähän tuloksia.

Eikä edes PubMed ole asiassa juuri parempi. Haku ”NNV review” tuottaa vain 33 osumaa, eikä edes niistä läheskään kaikki koske rokotteita, vaan osumia tuottavat esim. ”Nocturnal noninvasive ventilation”, ”Non-inflammatory necrotizing vasculopathy” ja useat kirurgiset artikkelit.

On kuin NNV:t olisi purgettu verkon gulagiin.

Ajalta ennen koronaa löytyi kuitenkin yksi Cochrane-katsaus, joka antaa jotain osviittaa koskien suojaa koronaa vaarallisempaa influenssaa vastaan. Vuosien 1968 ja 1969 rokotteen NNV influenssankaltaista sairautta kohtaan oli 16, ja influenssaa vastaan 35. Katsauksen ilmestymisen aikaan, vuonna 2018 vastaavat luvut olivat lähes kaksi kertaa huonommat, 29 ja 71.14

Ennen siirtymistään CDC:n dataan, Rogers viittaa Axforsin ja Ioannidiksen meta-analyysiin koronakuolleisuudesta heinäkuulta 2021 – preprint, jota ei vieläkään ole julkaistu!15 Sen mukaan ikäluokassa 0–19-vuotiaat kuolleisuus koronaan on 0.0027%, ikäluokassa 5–11-vuotiaat tätäkin vähäisempää.

Pfizerin rokotteen tutkimus jo aikuisilla oli kehno useastakin syystä, eikä vähiten siksi, että tutkittavat henkilöt olivat nuorehkoja. Koronaan liittyvien kuolemien mediaani-ikä on noin 82, eikä sen ikäisiä Pfizerin tutkimuksesta juuri löytynyt. Jos tutkimusaineisto koostuu ihmisistä, jotka eivät ikänsä puolesta ole riskissä kuolla koronaan – rokote näyttää tehokkaalle.

Alzheimerin tautia esimerkkinä edelleen käyttäen: 5–11-vuotiaat voidaan rokottaa sitä vastaan, seurata heitä vuosi ja sitten huomata, että yksikään heistä ei sairastunut alzheimeriin. Eikö luonteva johtopäätös tällöin ole todeta, että rokotteen antama suoja on 100% – ja sen NNV 1?

NNH, kokonaan eri juttu…

Pfizerin tutkimus 5–11-vuotiailla

Pfizerin tutkimus 5–11-vuotiaiden rokottamisesta oli liian pieni: vain 2300 koehenkilöä. Samoin se oli liian lyhyt, kestäen vain kaksi kuukautta. Kun tekee nopean tutkimuksen pienellä aineistolla, minimoi riskin että joukosta löytyisi paljon sivuvaikutuksia.

Toby Rogers julkaisi erikseen kymmenen hälytysmerkkiä Pfizerin tutkimuksesta / kusetuksesta.16 Hän sanoo, että laskiessaan hyöty-haittasuhdetta, hänkin voisi tehdä kuten Big Pharma: kirjoittaa paperilappuselle ”tulos olla hyvä” – ja FDA hyväksyisi sen. Mutta Rogers valitsee tehdä toisin:

Hyöty
 • Joudutaan osin käyttämään aikuisten dataa, koska kuolemia Pfizerin tutkimuksessa ei ollut. Rokotteen teho siis olisi ∞, nollalla on hankalaa jakaa… Pfizerillä ei olisi mitään sitä vastaan, että sen tuotto olisi ∞. Vielä, lasten todellinen NNV on korkeampi kuin aikuisilla.
 • CDC:n mukaan 30.10.2021 mennessä USA:ssa 170 lasta ikäryhmässä 5–11-v. on kuollut koronaan liittyviin sairauksiin.17
 • Pfizerin rokotteen vaikutus on kuusi kuukautta. Näistä ensimmäinen kuukausi lisää riskiä, ja kaksi viimeistä kuukautta suoja on jo alentunut. Tämän vuoksi FDA:n mallit ovat kuuden kuukauden pituisia. ”Tehokkaita” kuukausia oletetaan siis olevan kolme.
 • Kolmen kuukauden teho olisi pelastanut 57 lasta (170 / 3).
 • Parhaimmillaankin Pfizerin rokote, sen oman datan mukaan, estäisi vain 80% kuolemista.18
 • Jos jokainen 5–11-vuotias USA:ssa (n. 28 384 878)19 rokotettaisiin kahdesti Pfizerilla, pelastaisi se 45 lasta (0,8 × 57).
 • NNV = 630 775 (28 384 878 / 45)
Haitta
 • Koska Pfizerin data on hyödytöntä, lähtee arviointi ikäryhmästä 12–24-vuotiaat, joka koostuu 31 761 099 henkilöstä.
 • Koronarokotteita 12–18-vuotiaille oli annettu noin viisi kuukautta, mikä on tarpeeksi lähellä ”tehokasta” aikaa yllä.
 • Ikäryhmässä tuona aikana VAERS:in on ilmoitettu mRNA-rokotteiden jälkeisenä haittavaikutuksena 128 kuolemaa20
 • Joka on, useasta eri syystä, arviolta 41 × alakanttiin (konservatiivinen arvio).
 • 41 × 128 = 5248

Release the KRAR!

Jos siis NNV on 630 775, eli yhden hengen pelastamiseksi on rokotettava 630 775 lasta, on se huonoin hyötysuhde rokotteiden historiassa – ja rokotusten mukana tulee väistämättä haittoja.

Bidenin (Obaman) hallinto, samoin sitä seuraavat KRAR ja THL sekä Marin ja hänen hallituksensa yhdessä EU:n kanssa aikovat siis tappaa 5248 lasta pelastaakseen 45.

Tai 117 lasta pelastaakseen yhden.

NNH olisi negatiivinen? NNH = -117?

He päätyvät tekemään noin. Kaikkihan sen tietävät. Ei sitä kukaan epäile.


Teksti on julkaistu alunperin 7.11.2021 Ossi Tiihosen blogissa.
Toimitus on muokannut tekstin kieltä ja rakennetta selkeämmäksi.

Viitteet

1 Toikkanen, Ulla | Lääkärilehti (4.11.2021): Mietintö 5–11-vuotiaiden koronarokottamisesta valmistuu marras-joulukuun vaihteessa

2 Laupacis, Andreas & … | (30.6.1988): An Assessment of Clinically Useful Measures of the Consequences of Treatment

3 Wikipedia: Number needed to treat

4 Wikipedia: Primum non nocere

5 Livingston, G & Katona, C | International Journal of Geriatric Psychiatry (15.3.2000): How useful are cholinesterase inhibitors in the treatment of Alzheimer’s disease? A number needed to treat analysis

6 Peters, Kevin R | International Journal of Geriatric Psychiatry (27.5.2013): Utility of an effect size analysis for communicating treatment effectiveness: a case study of cholinesterase inhibitors for Alzheimer’s disease

7 Kirsch, Steve (21.3.2021): $1M reward: Do we need more data re: Fluvoxamine for COVID-19?

7 Kirsch, Steve | TrialSiteNews (24.5.2021): If you can prove that the NIH and WHO got their treatment guidelines right, you could win $2M (maksumuuri)

8 Kirsch, Steve | Substack (4.11.2021): We will kill 117 kids to save one child from dying from COVID in the 5 to 11 age range

9 Rogers, Toby | Substack (1.11.2021): What is the Number Needed to Vaccinate (NNTV) to prevent a single COVID-19 fatality in kids 5 to 11 based on the Pfizer EUA application?

10 Wikipedia: Number needed to vaccinate

11 Brown, Ronald B | Medicina (26.2.2021): Outcome Reporting Bias in COVID-19 mRNA Vaccine Clinical Trials

12 Cunningham, Allan S | Rapid Response / BMJ article (13.11.2020): Covid-19 vaccine candidate is unimpressive: NNTV is around 256

13 Walach, Harald & Klement, Rainer J & Aukema, Wouter | IPAK / PHPI (08/2021): The Safety of COVID-19 Vaccinations — Should We Rethink the Policy?

14 Demicheli, Vittorio & … | Cochrane Database of Systematic Reviews (1.2.2018): Vaccines for preventing influenza in healthy adults

15 Axfors, Cathrine & Ioannidis, John P A | medRxiv preprint (13.7.2021): Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly: An overview

16 Rogers, Toby | Substack (25.10.2021): Ten red flags in the FDA’s risk-benefit analysis of Pfizer’s EUA application to inject American children 5 to 11 with its mRNA product

17 CDC COVID Data Tracker: Demographic Trends of COVID-19 cases and deaths in the US reported to CDC

Keltaiset käyrät, jotka kuvaavat alle 18-vuotiaiden COVID-19-kuolleisuutta, ovat kuvassa, mutta jäävät niin lähelle taulukon alalaitaa, että niitä on kovin vaikea sieltä erottaa, toim.huom.

18 FDA (26.10.2021): Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting – Briefing Document: EUA amendment request for Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for use in children 5 through 11 years of age (pdf, sivu 32)

19 Kids Count Data Center | The Annie E. Casey Foundation: Child population by age group in the United States

20 OpenVAERS (through 29.10.2021): VAERS COVID Vaccine Mortality Reports

Kirsch, Steve & Rose, Jessica & Crawford, Mathew (last update 8.10.2021): Estimating the number of COVID vaccine deaths in America

Kuva: Piqsels (CC0); DarkWorkX (CC0) via Wikimedia Commons; Erkut 2 via Pixabay. Kuvanmuokkaus Johanna L

15 comments

 1. Kansanmurhaan tehtyjä tappopiikkejä, ei rokotteita:

  Kauhututkimus Ruotsista: mRNA-rokotteet estää DNA-korjauksen, vahvistaa syövät, aiheuttaa immuunikadon ja kiihdyttää ikääntymisen

  Tukholman ja Uumajan yliopistoista peräisin olevan tutkimuksen kauhistuttava päätelmä on, että ihmiset, jotka ovat ottaneet mRNA-rokotteita (Pfizer/Moderna) kokevat 90% tukahdutettua DNA:n korjausta, joka mm. lisää vaarallista altistumista aiemmin lieviä haittoja aiheuttaneisiin terveysongelmiin.

  https://mvlehti.net/2021/11/04/kauhututkimus-ruotsista-mrna-rokotteet-estaa-dna-korjauksen-vahvistaa-syovat-aiheuttaa-immuunikadon-ja-kiihdyttaa-ikaantymisen/

  Tykkää

 2. Tehosterokotteet ovat 10 kertaa vaarallisempia

  Dr. Jane Ruby vieraili 3.11.2021 Stew Peters Showssa kertomassa lisää uutisia Pfizerin rokote-erien numeroista ja tuhoisuuksista. Jane Ruby kertoi uusimpien havaintojen viittaavan siihen, että tehosterokotteet ovat 10 kertaa vaarallisempia, kun niitä verrataan vastaavasti ensimmäisiin piikkeihin.

  https://rapsodia.fi/tehosterokotteet-ovat-10-kertaa-vaarallisempia-2/

  Tykkää

 3. Maaplaneetan decarbonisointi on nyt käynnissä. Uusi projekti on jo käynnistetty, jossa asennetaan megakoneita viiteen Yhdysvaltain osavaltioon ”elävien molekyylien” keräämiseksi ilmakehästä fotosynteesin pysäyttämiseksi ja ihmissivilisaation tuhoavien maailmanlaajuisten elintarvikesatojen epäonnistumisen vapauttamiseksi.

  Viljelymaata kaapataan jo Iowassa merkittävän alueen kautta mekaanisen infrastruktuurin rakentamiseksi, joka tekee maapallon ilmakehästä epäsuotuisan kasveille, eläimille ja ihmisille.

  Kun tämä kansanmurhainen maanmuokkaus on valmis, maapallolle ei jää hengissä yhtään ihmistä ja planeetta ”puhdistetaan” ihmisen jälkeistä tulevaisuutta varten.

  https://www.naturalnews.com/2021-11-10-decarbonization-terraforming-of-planet-earth-is-now-under-way-giant-machines-to-be-installed-in-iowa-to-suck-life-molecules-out-of-the-atmosphere-and-cause-global-crops-to-fail.html

  Jos piikit ei tapa, niin happikato ja nälänhätä tappaa.

  Tykkää

 4. CDC:n ilmiantaja: rokotteissa DARPA:n käyttöjärjestelmä

  CDC:n työntekijä antaa lyhyen, mutta todella suoran varoituksen rokotteista tällä videolla. Jaetaan rohkeasti tietoa eteenpäin, koska ihmisiä havahtuu koko ajan enemmän ja enemmän hereille tästä median ja poliitikkojen luomasta valheellisesta koronapsykoosista.

  Tässä on CDC:n ilmiantajan sanoma kirjallisessa muodossa:

  “Ajan takaisin kotiin ja näette tässä CDC:n (USA:n THL) korttini. Älkää ottako tätä rokotetta. Monet soittavat minulle ja kertovat melkein kuolleensa. Kaksi kertoi ottaneensa influenssa ja koronapiikin, ja molemmat melkein kuolivat. Niissä tulee yhteensä 50 mg annos; (25mg + 25mg). Sinuun laitetaan DARPA:n käyttöjärjestelmä, jonka mukana tulee lusiferaasi… Tämä yhdistää sinut tietokoneeseen. Jos olette ottaneet piikkejä ja sairastuneet niistä, ota lääkärisi kanssa D-dimeeritesti, koska kyse on luultavasti mikroverihyytymistä. Elinaikaennuste arvio on 0,5 – 3 vuotta, jos olet ottanut tämän itseesi… Me rukoilemme puolestasi. Älkää ottako piikkejä. Mistä tiedän? Koska olen työskennellyt siellä, mutta nyt toimin ilmiantajana.”

  https://rapsodia.fi/alkaa-ottako-piikkeja-2/

  Hallitus muutti lakia kesäkuussa, joka sallii geenien muokkaamisen ilmoittamatta kohteelle. Tätä ennen se oli kiellettyä kokonaan, joten sitä ennen rokotetut ovat joutuneet rikoksen kohteeksi ja osallisiksi geenimuokkaukseen. Ja moraalisesti rikollista on edelleenkin mielestäni altistaa ihmiset geeniterapiaan kertomatta heille.

  Tykkää

 5. 23.10.21 siis maailman rahaeliitti kokoontui Vatikaanissa edistämään transhumanismin agendaa – ”The Code”. Samaan aikaan Helsingin piispa Teemu Laajasalo kuuluttaa geenimuokkauksen mRNA-piikityksiä pakollisiksi.

  https://mvlehti.net/2021/10/18/the-code-globalistieliitti-julistaa-vatikaanissa-piispa-pakottaa-geenipiikityksia-helsingissa/

  Tässä tuon Vatikaanissa 23.10.21 pidetyn konferenssin ohjelma, mm. humanity2.0, keinotekoinen ihmiskunta, transhumaani koodi jne. Puhumassa oli mm. Nokian Siilasmaa.

  https://www.globenewswire.com/news-release/2021/10/20/2317655/0/en/WISeKey-to-introduce-The-Code-to-the-Metaverse-Programming-Our-Future-For-Good-at-the-forthcoming-Vatican-Collegio-Teutonico-meeting.html

  Tykkää

 6. Räppäri Travis Scottin keikalla kuoli silminnäkijoiden mukaan jopa 100 ihmistä, vaikka viralliset luvut ovat pienempiä.

  Rokotteissa oleva grafeenioksidi aktivoituu 5G-säteilystä, ja koska suurin osa keikalla olijoista kuvaa kännykällä ja suurimmalla osalla on 5G-kännykkä, säteilymäärät ovat nousseet niin korkeiksi että kuolivat tähän, näin uskon. Tästä varoitti mm. espanjalainen tutkijaryhmä La Quinta Columna joka löysi grafeenioksidin rokotteista ja kertoi sen vaaroista 5G:hen liittyen, että kun tehoja nostetaan, se tulee aiheuttamaan valtavasti kuolemia.

  Liked by 1 henkilö

  • Ja suomennettuna yksi tiedote tuon ryhmän jäseneltä grafeenioksidista:

   ”La Quinta Columna arvioi, että kymmeniätuhansia ihmisiä tulee kuolemaan maassamme päivittäin (pelkästään Espanjassa), kun hallituksemme ottaa tämän uuden 5G-teknologian kokonaan käyttöönsä.”

   “Eliitin tarkoitus on tämä: Väestön käyttäytymisen kontrollointi grafeenioksidi nanoteknologian kautta (5G), jolla aikaansaadaan muutoksia ihmisen neuronaalisiin synapseihin, kun ne asetetaan tekemään työtään ihmisen aivokuoressa. Tämä mahdollistuu sillä, että ne kykenevät ohittamaan veri-aivoesteen. Siksi media puhuu jo siitä, että pian on odotettavissa “aivotsunami”.”

   https://rapsodia.fi/espanjalaisen-tutkijaryhman-tiedote-grafeenioksidista/

   Tykkää

 7. Twitter ei ole tieteellinen julkaisu, mutta on kyllä vahvasti sensuroitu.

  Tässä twiitissä oli tifti video, jossa tiivis englanninkielinen selostus selvitti todennäköisyyksiä:

  https://twitter.com/Eduskuntavaali/status/1446594121188134921?ref_src=twsrc%5Etfw

  Ei ole enää:
  ”This Tweet is from a suspended account.”

  Sensuurin musta pimennystela varmaankin häälähti tämän takia:
  ”koronarokotetta suosittelevat lääkärit eivät osaa edes tilastomatematiikan perusteita”

  Ehdin setvimään selostuksen kotimaiselle, tähän tapaan…

  *************************************************************************

  Tässä kolme kysymystä:

  * jos otat rokotteen, miten se voisi auttaa muita ihmisiä?

  * jos sinulla on luontainen immuniteetti, kuten 50 prosentilla ihmisistä todennäköisesti on, miksi sinun silti pitäisi ottaa rokote?

  * ja jos rokote ei estä taudin leviämistä, mihin tarvitaan koronapassia?

  Jos mietit tätä hetken tarkemmin, huomaat että näitä vaatimuksia esittävät ovat joko tietämättömiä, järjettömiä, tai heillä on jokin asiaan liittymätön ulkopuolinen syy edellyttää että kaikkien pitää ottaa rokote

  Tehdäänpä hiukan yhteenvetoa virallisiin lukuihin perustuen

  Pfizer-rokotteen NNV (Number Needed to Vaccinate) on 117, mikä tarkoittaa että 117 ihmistä on rokotettava jotta estetään yksi Covid-tartunta

  · Tarvittava rokotettavien määrä
  · NNV = 117

  Tämä siis jotta estetään yksi Covid-tartunta, ei Covid-kuolemantapaus

  Koska eloonjäämisaste viruksesta on 99,86 prosenttia, se tarkoittaa että 999 ihmistä 1000 tartunnan saaneesta jää henkiin

  · Eloonjäämisaste = 99,86 %
  · 999 : 1000 jää henkiin

  Joten on estettävä tuhat tartuntaa jotta estettäisiin yksi Covid-kuolemantapaus

  Se tarkoittaa että on rokotettava 117 000 ihmistä jotta yksi ihminen pelastuu

  · 117 x 1000 = 117 000

  Vuoden 2021 alkupuoliskolla 134 miljoonaa ihmistä Amerikassa oli ”täysin rokotettuja”

  · 134 000 000
  · Rokotettuja

  Siihen mennessä 10 355 ihmistä oli kuollut vuoden 2021 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana pelkästään USA:ssa

  · 10 355
  · Kuolemantapaukset Covid-rokotteesta

  · 56 Ihmistä Joka Päivä

  Se tarkoittaa että 56 ihmistä päivässä kuoli välittömästi rokotteen saatuaan

  Aliraportoinnista johtuen todellinen kuolemantapausten lukumäärä on luultavasti merkittävästi suurempi, ja sekä viranomaiset että CDC:n tietovuotajat arvioivat lukumääräksi 51 800

  · Todennäköisesti 51 800

  Mutta jatkamme virallisesti julkaistujen lukujen mukaan

  · 134 000 000 / 10 355 =
  · 12940

  134 miljoonaa rokotettua jaettuna 10355 virallisesti ilmoitetulla kuolemantapauksella
  antaa tulokseksi 12940

  Tämä tarkoittaa että Covid-rokotteet tappavat vähintään yhden jokaisesta 12940 rokotetusta

  · Rokotteen kuolettavuus
  · 1 : 12 940

  Joten jos rokotat 117 000 ihmistä jotta yksi pelastuisi, 9.04 ihmistä kuolee rokotteen vuoksi

  · 117 000 / 12 940 =
  · 9,04

  Jos ikäryhmien vaikutus jätetään huomiotta, sinulla on 904 % suurempi todennäköisyys kuolla Covid-rokotteeseen kuin että se pelastaisi henkesi

  · 904 %

  Tämä on jo riittävän paha suhdeluku, jo näillä virallisilla ilmeisen aliarvioiduilla tapausluvuilla

  Jos lähtökohdaksi otetaan todennäköisempi 51 800 kuolemantapauksen arvio, se tarkoittaa että sinulla on 4520 % suurempi todennäköisyys kuolla Covid-rokotteeseen kuin että se pelastaisi henkesi

  · 4520 %

  Lisäksi elinikäisen vammauttavan sairauden kehittymisen todennäköisyys on vielä suurempi

  Liked by 1 henkilö

 8. Tri Peter McCullough kertoo suomalaistutkimuksesta, joka selvitti tuplarokotettujen hoitajien tartuttavan hoidettaviaan. Kun tätäkin miettii, koronatoimien järkiperäisyyteen avautuu uusi näkövinkkeli

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s