EU:n Green Deal — keskitetyn tuotannon ja omistuksen hanke

5-6.2.2022 järjestettiin “Universal disarmament for the creation of a culture of peace & socio-ecological transition” -tapahtuma. Tapahtuman järjesti UNITED for Intercultural Action.

Tapahtuman yhteydessä La Via Campesinan ruotsalaista jäsenjärjestöä, NOrdbrukia edustava Maximilian Isendahl piti kriittisen esittelyn EU:n Green Dealista. La Via Campesina on kansainvälinen maanviljelijöiden liike, johon kuuluu noin 150 järjestöä yli 70 maasta. Liikkeen piiriin kuuluu kaikkiaan noin 200 miljoonaa maanviljelijää Afrikasta, Aasiasta, Euroopasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta.

Puheessaan Isendahl toi esiin uhkan, jonka EU-komission Green Deal, Vihreän kehityksen ohjelma muodostaa ruokasuvereniteetille ja pienviljelylle. Isendahl kuvaa Green Dealia paketiksi, jonka monet osat vaikuttavat yhteiskuntaan monella tapaa; ”Se on kuin palapeli, joka täytyy koota. Opas arvoituksen ratkaisemiseen on Green Dealin sisältämä visio, sen ydin — joka on valtaeliitin asemien vahvistaminen. Tässä komissio on hyödyllinen työkalu.”

Green Deal on ”uusi kasvustrategia, joka tähtää EU:n muuttamiseen reiluksi ja vauraaksi moderniksi, resurssitehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi yhteiskunnaksi” (1, s. 2). Fokus strategiassa kauttaaltaan on digitalisaatio ja teknologiset korjaukset, joiden on määrä tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, Isendahl sanoo.

Green Deal -asiakirjassa käytetty kieli on täynnä sellaisia sanoja kuin ”kestävä [kehitys}” ja ”kierrätys”, ja maataloutta käsittelevät osiot mainitsevat agroekologian. Strategia ei kuitenkaan uhkaa monikansallisten yritysten valtaa ja voittoja millään lailla, päinvastoin, se tarjoaa uusia markkinoita ja investointimahdollisuuksia — EU-komissio pyrkii varmistamaan investointeja biljoonan edestä, Isendahl kuvailee.

Isendahl ottaa esiin toukokuussa 2020 Davosissa, Maailman talousfoorumin (WEF) tapaamisessa perustetun toimintaryhmän, CEO Action Group for the European Green Deal, johon kuuluu mm. IKEAn, Bayerin (aiemmin Monsanto), Syngentan, Unileverin, PepsiCon, Yaran ja Total Energies-yhtiön johtoryhmää (2), joka ”tukee EU:ta Vihreän kehityksen sopimuksen implementoinnissa”. Ehkä samaan tapaan kuin teollisuusjohtajien European Round Table of Industrialists (ERT), jonka ehdotukset päätyvät usein sanasta sanaan komission ehdotuksina europarlamentille?

Isendahlin mukaan ”meidän täytyy harkita myös EU-komissiota itseään: komissio on tärkeä työkalu yrityksille ja investoijille kun avataan markkinoita ja sijoitusmahdollisuuksia, mitä tulee luonnonvarojen riistoon ja niillä spekulointiin. Eräs esimerkki tästä on se, kuinka komissio painostaa Itä-Euroopan maita sallimaan suitsimattoman spekuloinnin metsä- ja maatalousmaalla ruotsalaistoimijoiden kuten SCAn ja IKEAn hyödyksi (3).”

”On hyvin selvää Green Deal -nimestä ja käytetystä kielestä, että paljon ponnistuksia käytetään siihen, että saadaan brändättyä tehdyt ehdotukset ympäristöystävällisinä, ja toisaalta näkyy selvästi, että nämä kestävän kehityksen päämäärät ovat pullollaan markkinoita ja investointeja. Tämä viherpesu osoittaa myös, että he eivät ole kyllin vahvoja pakottaakseen tätä strategiaa ilman siviiliyhteisön aktiivista tai passiivista suostumusta. Tämä merkitsee myös sitä, että kansanvalistus, debatti ja poliittinen vastarinta voivat saada aikaan muutosta.”

Luonnonvarojen kontrolli — oleellinen osa Green Dealia

Green Dealissa luonnonvarojen kontrolloinnin ja turvallisuuspolitiikan yhteys tehdään selväksi (1, p. 8). Isendahlin mukaan EU pyrkii turvaamaan energian ja raaka-aineiden tuotantoketjut teollisuudelle, ja erityisesti strategisesti välttämättöminä pidetyt ja myös potentiaaliset puhtaan teknologian sekä digitaalisen, avaruus- ja puolustusteknologian tuotantoketjut. Isendahl sanoo, ettei tämä ole hänen erityisosaamisalaansa, mutta on silti aiheellista huomioida sotilaalliset ulottuvuudet Green Dealia tarkisteltaessa.

Kriittiset raaka-aineet, joihin Green Dealissa viitataan, edustavat suuria määriä mineraaleja ja energiaa. EU:n kunnianhimoisten suunnitelmien takia näitä resursseja otetaan kaikista mahdollista lähteistä sekä etelässä että pohjoisessa — eikä sekään riitä. Kokemus osoittaa, että ”kestävän kehityksen raaka-aineiden tuotantoketjussa” mukana olevat yritykset eivät piittaa vähääkään vakavista vaikutuksista maataloudelle, laiduntamiselle, vesivaroille, biodiversiteetille, kulttuurille ja niin edelleen, Isendahl sanoo.

Metsästrategia on osa Green Dealia, eikä sitä voi nähdä erillisenä agendan kasvustrategioista. Komissio pyrkii keskittämään itselleen ja EU:lle enemmän valtaa yli jäsenmaiden päätäntävallan, Isendahl sanoo. EU:n täyden kontrollin alla olevat sektorit, maatalous ja kalastus, kärsivät massiivisista sosioekonomisista ongelmista, sekä maaperän ja Itämeren terveyden ongelmista, Isendahl sanoo jatkaen haluavansa tehdä selväksi, että vallansiirtoa EU:lle voi vastustaa, ja suhtautua silti kriittisesti metsäteollisuuteen ja kansalliseen metsäpolitiikkaan. Se on jopa tarpeellista, sillä EU-sopimukset keskittävät valtaa EU:lle, vahvistavat metsäteollisuuden suuryritysten vaikutusvaltaa ja edistävät maan kahmintaa, Isendahl toteaa.

NOrdBruk, La Via Campesinan jäsenjärjestö, jota Isendahl edustaa, on pitkään tutkinut EU:n metsätalouteen vaikuttavaa lainsäädäntöä, ja protestoinut, Isendahl kertoo. Jo nyt EU:lla on valtaa metsien yli talouslainsäädännön kautta. Pääomien ja tavaran vapaa liikkuvuus varmistavat sen, että maapohja on keinottelun kohde. Metsätuotteet on sisällytetty vapaakauppajärjestelmään, jossa hintoja poljetaan alaspäin tuontien avulla, ja metsäteollisuus käyttelee suurta valtaa, Isendahl kuvailee. ”Yritykset kuten SCA nostavat hintoja Baltian maissa voidakseen pitää hinnat alhaalla Ruotsissa.”

Elintarviketuotanto ja maatalousFarm to Fork– eli Tilalta haarukkaan -strategia — ovat osa Green Dealia. EU:n strategia edistää keskitettyä elintarviketeollisuutta vahvistavia digitaalisia ratkaisuja, täsmäviljelyä, tekoälyä ja robotisaatiota (4). EU-komissio käyttää Tilalta haarukkaan -strategiaa argumenttina pyrkiessään liberalisoimaan GMO-lainsäädäntöä (5). Jos komission aikeet toteutuvat, on se valtava uhka (Green Dealissakin mainitulle) agroekologialle geneettisen saastumisen riskin ja muiden tekijöiden takia, Isendahl toteaa. Komissio edistää myös ruokavalioiden manipulointia verotuksen kautta. Kun eläimistä on tehty ilmastoroistoja, agroekologinen viljely, joka perustuu ravinteiden kierrätykseen eläinten kanssa, on uhan alla. Pääsy terveellisen ruoan äärelle heikkenisi. WEFiläisen CEO Action Group for a European Green Deal -toimintaryhmän jäsenet, jotka valmistavat ultraprosessoituja eineksiä, hyötyisivät saamalla suurempia markkinaosuuksia, pohtii Isendahl.

EU:n biodiversiteettistrategia EU Strategy for Biodiversity 2030 on sekin osa Green Deal -kehikkoa. Metsästrategian lailla biodiversiteettistrategia keskittää lisää valtaa luonnonvarojen yli, ohi jäsenmaiden, ja senkin myymisessä suurelle yleisölle käytetään luonnonsuojelu-argumentteja. Tavoitteena on muuttaa 30% maista ja 30% meristä suojelualueiksi, joista vähintään 10% on tiukasti suojeltuja, Isendahl kertoo. ”Mitään määritelmiä tämäntyyppisille suojelutoimille tai arvioita sosiaalisista vaikutuksista ei ole esitetty. 30% suojelutavoitteet ovat linjassa Maailman luonnonsuojelurahaston [pandatunnuksen World Wide Fund for Nature, WWF] ekofasistien New Deal for Nature -aloitteen kanssa.” WWF on pyrkinyt tavoitteisiinsa mm. ihmisoikeusloukkauksin, mukaanlukien murha, raiskaus ja pakotettu uudelleensijoittaminen, mainitsee Isendahl.

EU:n strategia samoin kuin WWF:n strategia on rakennettu sille ajatukselle, että ihminen ja luonto ovat toisistaan erillisiä, vastakkaisia. Heidän mukaansa luontoa tulee suojella ihmiseltä. Luontoa ja ihmisiä tulee suojella monikansallisilta yrityksiltä, Isendahl tokaisee. 30% suojelutavoitteet heikentävät monimuotoisuutta edistäen yhtiövallan intressejä, jolta sekä ihmiset että elinympäristö pitäisi suojella.

EU:n strategia viittaa toiseenkin Green Dealin osaan: NaturAfrica – The Green Deal Approach for EU to Support Biodiversity Conservation in Africa. Tämä on hyvin kolonialistinen, ekofasistinen ehdotus, Isendahl sanoo. EU haluaa sanella, kuinka afrikkalaisten tulee Afrikassa elää, EU haluaa luoda uusia markkinoita ja uuttaa itselleen Green Deal -agendaan tarvittavia resursseja. EU haluaa sisällyttää Afrikan väestön mukaan luottojärjestelmään sekä kasvattaa velkaa. Hiilidioksidin ja hiilen talteenotto (Carbon sequestration) on avainasemassa muutettaessa Afrikasta Euroopalle taloudellisesti riippuvainen raaka-aineiden toimittaja ja suojelualueiden muodostamien hiilinielujen markkina-alue, kuvailee Isendahl.

Isendahl lopettaa toteamalla, ettei väitä tuntevansa Green Dealin kaikkia osia, niitä on useita. Hän näkee kuitenkin tämän kaiken mahdollisuutena julkiselle keskusteluille ja kansanvalistukselle, mahdollisuutena edistää todellisia vaihtoehtoja EU:n ja sen yrityssidosryhmäläisten agendalle: ruokasuvereniteettia, agroekologiaa ja solidaarisuutta. Meidän on kaikin tavoin vastustettava vahingollisia suunnitelmia, Isendahl sanoo.

Kiitokset Katajamäen ekoyhteisön Kai Vaaralle, joka toi Maximilian Isendahlin puheenvuoron tietooni. Tekstissä olevat linkit ovat AvoinMedian lisäämiä.

Näistä asioista voi — ja saa — olla montaa mieltä. EU:n suojelutavoitteiden ja -strategioiden voi esimerkiksi nähdä lopettaneen Suomessa metsänhoitoyhdistysten monopolin ja hillinneen avohakkuita. Politiikasta ei kuitenkaan saa muodostua sellaista, jossa suuret ovat edunsaajia ja pienet menettäjiä. Tai jos suojellaan WWF:n tyyliin karkottamalla luonnon kanssa symbioosissa elävät alkuperäisasukkaat suojeltaviksi määrätyiltä alueilta, mennään pahan kerran kieroon.

— RS

Aiheeseen liittyy:

Pienviljelijöiden ja kuluttajien yhdistyttävä Great Resetin kuolemaantuomiota vastaan!

Lähde:

Isendahl, Maximilian: Talk on threat to food sovereignty from Green Deal (sähköpostiviesti)

Isendahlin lähdeviitteet:

1. Europeiska Kommissionen. (2019). Den europeiska gröna given. Bryssel COM (2019) 640 Final. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF 

2. WEF. (2020). CEO Action Group for the European Green Deal.

https://www.weforum.org/communities/ceo-action-group-for-a-european-green-deal [2021-12-28]

3. Östling, Torgny. (2021). Back to basics! – Ett steg framåt. 

4. European Commission. (2020). A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system. Brussels. COM (2020) 381 final. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_en.pdf  

5. Krinke, Charlotte. (2021). Europe « Farm to fork » Strategy, when political marketing out-values political debate. inf’OGM. 

15 comments

 1. ”EU:n strategia samoin kuin WWF:n strategia on rakennettu sille ajatukselle, että ihminen ja luonto ovat toisistaan erillisiä, vastakkaisia. Heidän mukaansa luontoa tulee suojella ihmiseltä. ”

  Suomalainen kehitysmaalaisten hyysämisen ympärille rakennettu Green Deal tyyppinen kansallinen strategia on rakennettu ilmeisen selvästi sille ajatukselle että paisutetaan tämä verosyöttiläskoneisto niin suureksi että nettoveronmaksajien on lopulta luovuttava rimpuilemasta eli lyötävä hanskat naulaan ja pensselit santaan. 😂

  Onko nämä virat olemassa?

  63 JOHTAJAN VIRKAA
  32 PÄÄLLIKÖN VIRKAA
  17 ASIANTUNTIJAN VIRKAA
  15 KOORDINAATTORIN VIRKAA
  14 TUTKIJAN VIRKAA
  9 SUUNNITTELIJAN VIRKAA
  2 VALVOJA
  1 POHTIVA VIRKAMIES

  Aikuisperuskoulun linjavastaava
  Aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen arviointi ja polutus hankkeen projektiPÄÄLLIKKÖ
  Aikuisten maahanmuut. kielitaidon arviointikeskuksen PÄÄLLIKKÖ
  Aktivistimaahanmuuttajakouluttaja
  Alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin vastaava ohjaaja
  Alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeen projektiPÄÄLLIKKÖ
  Aputulkki
  Asioimistulkki
  Asioimistulkkikeskuksen JOHTAJA
  Avustamistulkki
  Avustusanomusten esitäyttäjä
  ELY-keskuksen maahanmuuttoPÄÄLLIKKÖ
  Elämänhallinnan ja voimavaraistamisen kehittämisprojektin maahanmuuttajalapsille ja -nuorille JOHTAJA
  Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran puheenJOHTAJA
  Etnisten suhteiden neuvottelukunnan hyvän tahdon lähettiläs
  Etnisten suhteiden neuvottelukunta
  Evankelisluterialaisen kirkon maahanmuuttajatyön sihteeri
  Haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamisen edistämishankkeen projektiPÄÄLLIKKÖ
  IhmisoikeustyönJOHTAJA
  Ikääntyneiden somalinaisten kotoutustyöntekijä
  Ikääntyvien maahanmu. kotoutumista edistävän projektin JOHTAJA
  Integraatiopoliittisen neuvottelukunnan puheenJOHTAJA
  Kansainvälisen siirtolaisjärjestön projektikoordinaattori
  Kehitysmaatutkimuksen opintoasiainSUUNNITTELIJA
  Kehitysmaatutkimuksen professori
  Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen ASIANTUNTIJA
  Kehitysyhteistyön palvelukeskuskuksen hankeneuvoja ja talousSUUNNITTELIJA
  Kehitysyhteistyön palvelukeskusk. kehityspoliittinen ASIANTUNTIJA
  Kerjäläistyöryhmä
  Kieliavustaja
  Kiertävä maahanmuuttajaneuvojan
  Konsultoiva psykiatrinen maahanmuuttajatyöryhmä
  Konsultoiva uskonnon ja somalin kielen opettaja Somaliperheiden ja koulun välisen yhteistyön TUTKIJA
  Kotikielenavustaja
  Kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmän JOHTAJA
  Kotouttamisohjaaja
  Kotoutumis- ja maahanmuuttopoliittinen ministeriryhmä
  Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden ASIANTUNTIJAverkosto
  Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden yhdenmukaistaja
  Kotoutumisvalmentaja
  Kotoutussihteeri
  Kulttuuriluotsi
  Kulttuuritulkki
  Kulttuurivälittäjä
  Kunniaan liittyvien konfliktien ASIANTUNTIJA
  Lyhytkurssivastaava
  Maahanmuuton erikoisTUTKIJA
  Maahanmuuton ja kotoutuksen valmisteluryhmä yliJOHTAJA
  Maahanmuutosta vastaava apulaiskaupunginJOHTAJA
  Maahanmuuttaja- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta
  Maahanmuuttaja-aikuisten oppimisen ohjauksen SUUNNITTELIJAopettaja
  Maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa työskentelevien asiantuntijoiden ryhmä
  Maahanmuuttaja-asiamies
  Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan käynnistämishankeen projektiPÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttajajärjestöjen mielenterveysosaamista pohtiva projektiSUUNNITTELIJA
  Maahanmuuttajajärjestöjen toiminnan kehittäjä
  Maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytyksiä voimaannuttavan projektin JOHTAJA
  Maahanmuuttajakonsultti
  Maahanmuuttajakouluttajien resurssirenkaan puheenJOHTAJA
  Maahanmuuttajakoulutuksen koordinaattori
  Maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumisen ohjaaja
  Maahanmuuttajalasten varhaiskasvattaja
  Maahanmuuttajamiesten tukiprojektin PÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttajanaisten kulttuuriohjelman JOHTAJA
  Maahanmuuttajaneuvonta ja -opastusjärjestelmän kehittämisen projektiPÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttajaneuvoston puheenJOHTAJA
  Maahanmuu.nuorten huumeiden käytön ennaltaehkäisyn TUTKIJA
  Maahanmuuttajanuorten koulutuskysymyksiä pohtiva työryhmä…
  Maahanmuuttajanuorten ohjaushankkeen projektiPÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuut.nuorten ongelmapelaamista ehk. projektin PÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuut.nuorten oppimisvaikeuksien ehkäisyprojektin JOHTAJA
  Maahanmuut.nuorten pelaaminen hallintaan -projektin projektikoordinaattori
  Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisyn TUTKIJA
  Maahanmuuttajanuorten tukiasumistoiminnan TUTKIJA
  Maahanmuuttajaopettaja
  Maahanmuuttajaopetuksen erityisosaamis- ja ohjausryhmä
  Maahanmuuttajapalveluiden PÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttajaperhetyön ja avohuollon kehittämisen TUTKIJA
  Maahanmuuttajapoikatyön JOHTAJA
  Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa hankkeen projektiPÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttajat työvoimaksi projektin PÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttajat-konsulttiryhmä
  Maahanmuuttajataustainen kokemusASIANTUNTIJA
  Maahanmuuttajataustainen kulttuurimentori
  Maahanmuuttajataustai. lasten sijais- ja tukiperhetoiminnan TUTKIJA
  Maahanmuuttajataustaisten lasten sosiaaliohjaaja
  Maahanmuuttajatoimittaja
  Maahanmuuttajatyttötyön ohjaaja
  Maahanmuuttajatyön kehittämisprojektin JOHTAJA
  Maahanmuuttajatyön koordinaattori
  Maahanmuuttajavanhusten tukipysäkki -projektin vastaava
  Maahanmuuttajaväestön aktiivinen työllistyminen hankkeen projektiPÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden JOHTAJA Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauspalvelujen ja osaamisen kehittämisen projektiPÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttajien asumisneuvoja
  Maahanmuutt. asumisneuvonnan kehittämisprojektin PÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttajien asunto-oloja pohtiva virkamies
  Maahanmuut. asunto-oloja pohtivan toimenpideohjelman JOHTAJA
  Maahanmuuttajien asuntoalueille kotouttamista selvittävä yleissuunnitteluarkkitehti
  Maahanmuuttajien erityisryhmän linjavastaava
  Maahanmuuttajien hakemustallentaja
  Maahanmuuttajien henkilökohtainen palveluohjaaja
  Maahanmuut. henkisestä sopeutumisesta vastaava ASIANTUNTIJA
  Maahanmuuttajien järjestökonsultti
  Maahanmuut. kansalaistoiminnan kehittäminen hankkeen JOHTAJA
  Maahanmuut. kansalaistoiminnan kehittäminen projektin johtokunta
  Maahanmuut. kansalaistoiminnan kehittämisestä vastaava virkamies
  Maahanm. kielikoulutuk. kehittämishankkeiden projektiPÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttajien konfliktien ehkäisy- ja sovittelutyön neuvoja
  Maahanmuuttajien kotitalousneuvoja
  Maahanmuuttajien kotoutumisprojektin PÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäjä
  Maahanmuuttajien kuntoutusluotsi
  Maahanmuuttajien neuvontapisteen ohjaaja
  Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapisteen hoitaja
  Maahanmuuttajien ohjaus- ja työnhakupalvelujen projektiPÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttajien ohjauskeskusohjelman projektiPÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttajien ohjausverkoston JOHTAJA
  Maahanmuuttajien omakielisen neuvontapalvelun koordinaattori
  Maahanmuut. palveluohjauksen kumppanuusprojektin PÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttajien perhesidehaastattelija
  Maahanmuuttajien preppausluokan opettaja
  Maahanmuuttajien psykiatrian poliklinikan sosiaalityöntekijä
  Maahanmuuttajien rekrytoinnin helpottamista pohtiva työryhmä
  Maahanmuuttajien seutuohjaaja
  Maahanmuut. syrjintä- ja rasistisia kokemuksia kartoittava työryhmä
  Maahanmuut. toiminnal. opetuk. ja ohjauksen projektikoordinaattori
  Maahanmuuttajien tukiasumisyksikön ohjaaja
  Maahanmuuttajien tukijärjestön JOHTAJA
  Maahanmuuttajien turvaverkko –toiminnan ohjaaja
  Maahanmuuttajien työllistämisyhdistyksen asianajaja
  Maahanmuuttajien valmistavan ryhmän JOHTAJA
  Maahanmuuttajien vastaanottohenkilö
  Maahanmuuttajien vertaistukitoiminnan ohjaaja
  Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston JOHTAJA
  Maahanmuuttajien yritysneuvoja
  Maahanmuuttajuuden psykologisen prosessin TUTKIJA
  Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden yhteistyöryhmä
  Maahanmuutto-ohjelmien tukirakenteen JOHTAJA
  Maahanmuutto-osaston osastoPÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuutto-osaston SUUNNITTELIJA
  Maahanmuuttoasioiden ASIANTUNTIJA
  Maahanmuuttoasioiden JOHTAJA
  Maahanmuuttoasioiden kehittämisPÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttohallinnon JOHTAJA
  Maahanmuuttokonsultti
  Maahanmuuttokoordinaattori
  Maahanmuuttokriittisen/rasistisen keskustelun rakennetta pohtiva ASIANTUNTIJAfoorumi
  Maahanmuuttoneuvoston puheenJOHTAJA
  Maahanmuuttoneuvottelukunnan puheenJOHTAJA
  Maahanmuuttopolitiikan ASIANTUNTIJA
  Maahanmuuttopolitiikan TUTKIJA
  Maahanmuuttopolitiikkaa tutkiva kulttuurinTUTKIJA
  Maahanmuuttopolitiikkastrategi
  Maahanmuuttotyön PÄÄLLIKKÖ
  Maahanmuuttotyöryhmän JOHTAJA
  Maahanmuuttovastaava
  Maahanmuuttoviraston alaikäisyksiköiden JOHTAJA
  Maahanmuuttoviraston neuvottelukunnan puheenJOHTAJA
  Maahanmuuttoviraston tulosalueen JOHTAJA
  Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön JOHTAJA Romanien päiväkeskuksen työntekijä
  Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön tulosalueen JOHTAJA
  Maahanmuuttoviraston TUTKIJA
  Maahanmuuttoviraston vastaanottokeskusten JOHTAJA
  Maahanmuuttoviraston yliJOHTAJA
  Maahanmuuttoyhdyshenkilö
  Maahanmuuttoyhdyshenkilöverkoston ylitarkastaja
  Maahanmuuttoyksikön etuuskäsittelijä
  Maahanmuuttoyksikön psykologi
  Maahanmuuttoyksikön sosiaaliohjaaja
  Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijä
  Maahanmuuttoyksikön terveydenhuollon konsultti
  Monialaisen romanityöryhmän puheenJOHTAJA
  Monikulttuuri kouluttaja
  Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston järjestökoordinaattori
  Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston TUTKIJA
  Monikulttuurikonsultti
  Monikulttuurinen osaaja
  Monikulttuuripedagogi
  Monikulttuurisen asumisen aluevastaava
  Monikulttuurisen hiv-työ-projektin JOHTAJA
  Monikulttuurisen kasvatustyön kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen –hankkeen JOHTAJA
  Monikulttuurisen liikuntaliitto puheenJOHTAJA
  Monikulttuurisen maahanmuuttajatyön PÄÄLLIKKÖ
  Monikulttuurisen mediatoimituksen JOHTAJA
  Monikulttuurisen resurssi- ja osaamiskeskuksen JOHTAJA
  Monikulttuurisen sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja
  Monikulttuurisen tietopalvelukeskuksen ASIANTUNTIJA
  Monikulttuurisen toiminnan koordinaattori
  Monikulttuurisen tyttötyön JOHTAJA
  Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen SUUNNITTELIJA
  Monikulttuurisen voimavarakeskuksen JOHTAJA
  Monikulttuurisen opetuksen SUUNNITTELIJA
  Monikulttuuristen naisjärjestöjen kattojärjestön JOHTAJA
  Monikulttuuristen perheiden liiton puheenJOHTAJA
  Monikulttuuristen yhdistysten liiton puheenJOHTAJA
  Monikulttuurisuuden erityisASIANTUNTIJA
  Monikulttuurisuuden johtava ASIANTUNTIJA
  Monikulttuurisuus nuorisotyön voimavarana -projektin projektityöntekijä
  Monikulttuurisuusaktivisti
  Monikulttuurisuusasiain PÄÄLLIKKÖ
  Monikulttuurisuus ASIANTUNTIJA
  Monikulttuurisuusasioiden PÄÄLLIKKÖ
  Monikulttuurisuuskampanja SUUNNITTELIJA
  Monikulttuurisuuskouluttajaverkoston kouluttaja
  Monikulttuurisuuskoulutusmateriaalivastaava
  Monikulttuurisuusläänintaiteilija
  Monikulttuurisuustaitojen kehittäjä
  Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
  Monikulttuurisuustyön SUUNNITTELIJA
  Monikulttuurisuusyhdistyksen tiedottaja
  Monikulttuuritulkki
  Naapuruus-sovittelija
  Omakielinen kotoutumisvalmentaja
  Omakielineuvoja
  Pakolais- ja maahanmuu.järj. voimavaraistamisprojektin PÄÄLLIKKÖ
  Pakolais- ja maahanmuuttotyön PÄÄLLIKKÖ
  Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan JOHTAJA
  Pakolaisavun vertaisryhmätoiminnan koordinaattori
  Pakolaiskoordinaattori
  Pakolaisneuvonantaja
  Pakolaisneuvonnan juristi
  Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hankkeen koordinaattori
  Pakolaisneuvonnan tiedottaja
  Pakolaisoikeutta tutkiva oikeustieteilijä
  Pakolaisten vuorovaikutussuhteiden TUTKIJA
  Pakolaistyön ohjaaja
  Pakolaistyönohjaaja
  Pakolaisvähemmistö vastaava
  Pelastakaa Lapset ry:n rasismin vastaisen työn ASIANTUNTIJA
  Positiivinen erityiskohtelu paluumuuttoprosessissa työryhmä
  Positiivisen diskriminaation JOHTAJA
  Päivähoidon maahanmuuttajakoordinaattori
  Rasismin vastainen työryhmä
  Rasismin vastaisen työn ASIANTUNTIJA
  RasisminTUTKIJA
  Romaniasioidenhoitaja
  Romanien päiväkeskuskuksen JOHTAJA
  Romanilasten oppivelvollisuutta selvittävä työryhmä
  Romanipoliittisen työryhmän puheenJOHTAJA
  Romanit työelämään -hankkeen JOHTAJA
  Romanityöryhmä
  Romaniyhdyshenkilö
  Siirtolaisinstituutin JOHTAJA
  Sisäasiainministeriön kotouttamisyksikön JOHTAJA
  Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston kotouttamisyksikön projektikoordinaattori
  Sisäasianministeriön maahanmuutto-osaston oikeusyksikön yhdenvertaisuus-vastuualueen JOHTAJA
  Sisäministeriön maahanmuutto-osaston PÄÄLLIKKÖ
  Sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylitarkastaja
  Sisäministeriön maahanmuuttoJOHTAJA
  Sisäministeriön somaliyhteisön kotoutumista edistävä ASIANTUNTIJAryhmä
  Sopeuttamistyöntekijä
  Sopeutumiskonsultti
  Sosiokulttuurinen tasapainottaja
  Suomen askeleet-linjan opettaja
  Suomen kielen opetukseen ohjaam. kehittämisprojektin PÄÄLLIKKÖ
  Suomen somalia-verkoston toiminnanJOHTAJA
  Syrjinnän ehkäisyyn keskittyvän ryhmän JOHTAJA
  Syrjinnänvastaisesta toiminnasta vastaava viranomainen
  Syrjintäilmiöiden analysoija
  Syrjintälautakunnan JOHTAJA
  Syrjintää epäilevien neuvontapisteen JOHTAJA
  Taiteen keskustoimikun. monikulttuurisuusjaoston puheenJOHTAJA
  Tulkkipalvelukoordinaattori
  Turvapaikkahakemusten käsittelyä tutkiva työryhmä
  Turvapaikkalautakunnan sihteeri
  Työelämävalmiuksien kartoittaja maahanmuuttajille
  Ulkomaalaisasioiden valmistelija
  Ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen -työryhmä
  Ulkomaalaisoikeuden ASIANTUNTIJA
  Ulkomaalaistaustaisten rikoksen uhrien tukityönprojektin JOHTAJA
  Vaikuttavuutta kotouttamiseen monialaisena yhteistyönä hankkeen projektiPÄÄLLIKKÖ
  Varhaiskasvatuspalvelujen monikulttuuriosaaja
  Vastaanottokeskuksen apulaisJOHTAJA
  Vertaisosaaja
  Vähemmistöoikeuksien valvoja
  Vähemmistövaltuutetun ylitarkastaja
  Väkivaltarikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajanuorten valvoja

  Jos haluatte näissä oloissa ihmisiä ”töihin” niin perustakaa toki lisää noita hyysärin virkoja joita ei olekkaan vielä kuin vaivaiset 277 kpl. (153 johtajaa)

  Tykkää

  • Meillä on toivoa.. Itse-asiassa Tytti Yli-Viikari saattaisi pian vapautua tuohon ”POHTIVA VIRKAMIES” – vakanssiin.

   Pitää toki huomioida että tottahan nuo virat ja vakanssit pitää olla suomen jokaisessa kunnassa, – kaupungissa ja maakunnassa. Ahvenanmaalla ja rannikoseuduilla kaikki nuo virat pitää olla tietenkin tuplana kahdella kielellä kussakin.

   Tykkää

 2. Tästä asiasta voisi kirjoittaa paljon.
  Huomio kiinnittyi viime vuonna OP:ssä käydessä mainokseen:…sijoita maa-ja metsätalousmaahan. Toinen asia putkahti syksymmällä julkisuuteen…S-ryhmä ostaa maatalousmaata.
  Metsäsijoitus yhtiöitä jo ollut vähän aiemmin, mutta pelto on viime vuonna tullut kuvioihin.
  Sijoitusyhtiöiden on tarkoitus tuottaa. Pelkkä puu ei paljon tuota, joten siellä on sitten sora (tai kalliomursketta) hiekka, tuulimyllyjen tontti vuokrat, kaavoitetaan kesämökki tontteja ja varmaan muutakin.
  Maanviljelijät velkaantuneet EU aikana, jos jotain sieltä voi realisoida niin pelto, viljelijä ehkä jatkaa vuokraamalla entiset peltonsa. Torpparina.

  Tykkää

 3. Ruoka. Nyrkkisääntö terveellisyydestä on että kuta vähemmän prosessoitu sen parempi.
  Kasviksista tehdään jo näyttämään ja maistumaan joltakin lihasuikaleelta. Tässäkö köyhemmän kansanosan tulevaisuuden ruoka.
  Tiettyjä kasveja (sokerijuurikas/-ruoko, vehnä, maissi) helppo viljellä, niinpä niitä löytyy aika monesta tuotteesta.

  Tykkää

 4. Usassa Bill Gates osti paljon peltoa aika vasta (viime tai ed.vuosi). Mitäpä luulette että tekee sillä pellolla, vetääkö saappaat jalkaan ja lähtee peltohommiin???

  Tykkää

  • Ruokapulalla on helppo nostaa hintoja ja kiristää väestöä. Kun ruoka menee kortille säännösteltäväksi, niin se kortti integroidaan tietenkin siihen uuteen digitaaliseen ID systeemiin rokoruspassin, työ- ja kulkuluvan ja kukkaron kera. Jos et ota piikkiä, et saa passia ja kuolet nälkään.

   Tykkää

 5. Ruoka tärkeä joka päivä ja lääkkeet toinen. Syksyllä laajennettiin omakantatietoja, näin ymmärsin, kattamaan koko EU:n apteekit. Jos kävi mielessä että voi postissa tilata jostain muusta ei maasta, saattaa jäädä haaveeksi.

  Tykkää

 6. Luin äsken Markku Siiran ( -AM – etusivulla) Keskuspankkiirien koronahuijaus.
  Miten näitä asioita saataisiin laajemmin tietoon? On turhauttavaa kun tulee heti leimatuksi foliohatuksi.

  Tykkää

 7. Se on vaikeaa. Toisaalta ihmiset ymmärtävät ahneuden ja oman edun tavoittelun, joten niistä puhuminen ei ole ”salaliittoteoriaa”. Voi myös yrittää kysyä ”Mitä ajattelet kun luin juuri tällaisesta että…”, kysymyksiä ei koeta niin uhkaavina.

  Tykkää

 8. Mitähän kaikkea voi patentoida? Muistelen että joku iso yhtiö patentoi maissi lajikkeen. Jotain shittiä viljelijöille siitä koitui.
  Siitä juohtukin sitten mieleen että suomalaisten pitäisi turvata paremmin täällä menestyvien kasvien vanhoja (maatiais) kantoja. EU tuki olisi sellaiseen tarkoitukseen hyvä, mutta epäilen että lehmät lentää ennemmin kuin sellaiseen tarkoitukseen saa tukea.

  Tykkää

 9. Spostiini tullutta:

  WEST-lehden toukokuun 1990 numerossa Maurice Strong (UN Agenda 21:n arkkitehti, YK:n alisihteeri, Maailman talousfoorumin cofounder-perustaja, Tukholman kesäkuun 1972 Earth Day -konferenssin pääsihteeri ja Rockefeller-säätiön edunvalvoja) antoi haastattelun nimellä ”The Wizard of the Baca Grande”. Tämän haastattelun viimeisellä sivulla on kirjoitettu seuraavaa:

  ”Strong kertoo minulle, että hän on usein toivonut voivansa kirjoittaa… Hänellä on romaani, jonka hän haluaisi tehdä. Se on asia, jota hän on miettinyt vuosikymmenen ajan. Se olisi varoittava tarina tulevaisuudesta. Joka vuosi hän selittää romaanin juonen kertomisen taustana, että Maailman talousfoorumi kokoontuu Sveitsin Davosissa. Yli tuhat toimitusjohtajaa, pääministeriä, valtiovarainministeriä ja johtavia tutkijoita kokoontuu helmikuussa osallistumaan kokouksiin ja määrittelemään tulevan vuoden taloudellisia tavoitteita. Tämän jälkeen hän sanoo:

  ”Entä jos pieni ryhmä näitä maailman johtajia päättelee, että suurin riski maapallolle johtuu rikkaiden maiden toimista? Ja jos maailma aikoo selviytyä, näiden rikkaiden maiden olisi allekirjoitettava sopimus, joka vähentää niiden ympäristövaikutuksia. Tekevätkö he sen?’…

  Mies, joka perusti Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman ja joka kirjoitti osia Brundtlandin raportista ja joka vuonna 1992 yrittää saada Brasiliassa kokoontuvat maailman johtajat allekirjoittamaan juuri tällaisen sopimuksen, nauttii kysymyksestä, joka roikkuu ilmassa. Tekevätkö he sen? Suostuvatko rikkaat maat vähentämään ympäristövaikutuksiaan? Suostuvatko he pelastamaan maapallon? …

  Strong jatkaa tarinaansa. ”Ryhmän johtopäätös on ”ei”. Rikkaat maat eivät tee sitä. He eivät muutu”… [Näin] ”Tämä ryhmä maailman johtajia”, hän jatkaa, ”muodostavat salaisen seuran saadakseen aikaan taloudellisen romahduksen…

  He ovat asettuneet määräävään asemaan maailman hyödyke- ja osakemarkkinoille… pelastaakseen planeetan, ryhmä päättää: eikö planeetan ainoa toivo ole teollistuneiden yhteiskuntien romahtaminen? Eikö se ole meidän velvollisuutemme toteuttaa se?”

  Siten kysymys kuuluu, oletko valmis uhrautumaan WEF:n Vihreän agendan väärille jumalille?

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s