Saksan terveyskatastrofi

Vesa Raiskila

Saksan lakisääteisten sairausvakuutuskassojen tiedot osoittavat, että sikäläisen lääkevalvontaviranomaisen, Paul Ehrlich -instituutin (jatkossa: PEI), lukemat koronainjektioiden haittavaikutuksista ovat huomattavan aliraportoituja ja että maassa ollaan menossa kohti kansanterveydellistä katastrofia.

PEI on raportoinut 244 576 rokotehaittailmoitusta 14 kuukauden aikana rokotuskampanjan alusta lukien.

Kuitenkin yritysten sairausvakuutuskassojen kattojärjestö BKK:n (Betriebskrankenkassen) tiedossa on – 7,5 kuukauden ajalta vuonna 2021 – jo 224 360 lääkärin laskuttamaa hoitokäyntiä, jossa lääkäri on hoitanut potilasta rokottamisen jälkeen ja kirjoittanut *diagnoosin* rokotehaitasta. Nämä tiedot koskevat luonnollisesti vain BKK:n lähes 11 miljoonaa jäsentä. [1]

Kun tiedot ekstrapoloidaan eli yleistetään laskennallisesti koko Saksan väestöön PEI:n 14 kuukauden raportointijaksolle, päädytään yli 3,1 miljoonaan rokotekomplikaatioon (vs. PEI:n 244 575). Sairausvakuutuskassojen tietojen pohjalta voidaan siten puhua 13-kertaisesta määrästä rokotehaittoja lääkevalvontavirasto PEI:n lukuihin verrattuna. Rokotteisiin liittyvien kuolemantapausten osalta ero näyttäytyy kuvassa 3 (alla: Abbildung 3: Tödliche AE).

Lääkäri Florian Schilling toteaa, että tämä sopisi hyvin Saksan tilastokeskuksen kuolleisuustilastoihin, joissa näkyy kesästä 2021 alkaen kasvava, jopa 26 prosentin viikottainen ylikuolleisuus, jota ei voida selittää koronalla kuin osittain (8 prosentin osalta). Osan ylikuolleisuudesta selittävät hänen mukaansa koronasulut. Muutoin, toteaa Schilling, kuolleisuutta selittävien, koko väestöä koskevien toimenpiteiden listalle jää vain yksi tekijä: rokotuskampanja.

BKK:n tiedot lääkärien laskuttamasta rokotekomplikaatioiden hoidosta vuodelta 2020 ja 7,5 kuukauden ajalta vuonna 2021 näkyvät kuvasta 5 (alla: Abbildung 5).

Todellisuudessa nämäkin laskutuslukemat ilmentävät huomattavaa alidiagnosointia, sillä monet lääkärit kieltäytyvät kirjoittamasta diagnoosiin haittavaikutusepäilyä rokotteesta, vaikka ajallinen yhteys olisi vahvakin tai haittavaikutus olisi tunnettu. Florian Schilling arvioi, että alidiagnosointi on 20–40-kertaista. Tähän vaikuttavat sekä psykologiset tekijät (kuten se, etteivät rokotteita suosittaneet lääkärit halua myöntää aiheuttaneensa vahinkoa) että työmäärään liittyvät tekijät.

Alla on suomennos BKK:hon kuuluvan Pro Vita -sairausvakuutuskassan silloisen johtajan Andreas Schöfbeckin 21. helmikuuta lähettämästä kirjeestä Paul Ehrlich -instituutille.[2] Miksi ”silloisen”? Siksi, että kassan hallitus irtisanoi Schöfbeckin 1. maaliskuuta. Hallitus ei kerro syytä irtisanomiselle vedoten ”henkilösuojaan” (Persönlichkeitschutz). [3]

Vakava varoitussignaali koronarokotusten sivuvaikutuksista

Arvoisa professori Cichutek,

Paul Ehrlich -instituutti kertoo lehdistötiedotteessaan, että kalenterivuoden 2021 osalta ilmoitettiin 244 576 epäiltyä koronarokotusten haittavaikutusta.

Käytettävissämme olevat tiedot antavat meille aiheen uskoa, että koronarokotteen epäiltyjä haittavaikutustapauksia aliraportoidaan merkittävästi. Liitän kirjeeseeni analyysin tästä.

Arviointimme tietopohjana ovat lääkäreiden laskutustiedot. Näytteemme on otettu yritysten sairausvakuutuskassojen anonymisoiduista tiedoista ja koostuu 10 937 716 vakuutetusta. Tähän mennessä olemme saaneet lääkäreiden laskutustiedot vuoden 2021 ensimmäiseltä puoliskolta ja kolmannen vuosineljänneksen puolikkaalta. Tiedot sisältävät
rokotusten sivuvaikutusten voimassa olevat ICD-koodit.

Tämä arviointi on osoittanut, että vaikka meillä ei vielä olekaan käytettävissämme täydellisiä tietoja vuodelta 2021, käytettävissä olevien lukujen perusteella voimme jo nyt todeta 216 695 käsiteltyä tapausta, joissa koronarokotuksen jälkeen ilmeni rokotteen haittavaikutuksia. Kun nämä luvut ekstrapoloidaan koko vuodelle ja Saksan koko väestöön, maassa on luultavasti 2,5–3 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet lääkärin hoitoon koronarokotteen haittavaikutusten vuoksi.

Näemme tämän merkittävänä hälytyssignaalina, joka on otettava huomioon rokotteiden jatkokäytössä. Nähdäksemme luvut voidaan suhteellisen helposti ja nopeasti vahvistaa pyytämällä muunlaisilta sairausvakuutuskassoilta (AOK-kassat, korvaavat sairausvakuutuskassat jne.) vastaavia tietoja vastaavalta ajanjaksolta. Ekstapoloituna rokotettujen ihmisten määrään Saksassa tämä tarkoittaa, että noin 4–5 % rokotetuista on ollut lääkärin hoidossa rokotuksen sivuvaikutusten vuoksi.

Meidän mielestämme rokotusten haittavaikutuksia aliraportoidaan huomattavasti. Tähän on tärkeää löytää syyt nopealla aikataululla. Ensimmäinen oletuksemme on, että koska rokotusten haittatapahtumien ilmoittamisesta ei makseta palkkiota ja koska siihen liittyy paljon työtä, raportit haittavaikutuksista Paul Ehrlich -instituutille jäävät usein tekemättä. Lääkärit ovat kertoneet meille, että rokotevaurioepäilystä ilmoittaminen kestää noin puoli tuntia. Tämä tarkoittaa, että kolme miljoonaa haittavaikutusilmoitusta vie lääkäreiltä noin 1,5 miljoonaa työtuntia. Se vastaisi lähes tuhannen lääkärin vuosittaista työpanosta. Myös tämä olisi selvitettävä yhtä nopeassa aikataulussa. Tämän vuoksi jäljennös tästä kirjeestä lähetetään myös Saksan lääkäriliitolle ja Saksan sairausvakuutuslääkäreiden liitolle.

Lakisääteisen sairasvakuutuksen keskusliitto saa myös jäljennöksen tästä kirjeestä sekä pyynnön hankkia vastaavia data-analyysejä kaikilta sairausvakuutuskassoilta.

Koska ihmishengille aiheutuvaa vaaraa ei voida sulkea pois, pyydämme teiltä vastausta toimenpidepyyntöömme viimeistään 22.2.2022 klo 18.00.

Ystävällisin terveisin

Andreas Schöfbeck

Kommentti:

Saksassa asuva Elina Rüter on kertonut paikallislehtien kuolinilmoituksissa viime aikoina näkyneen hyvin usein ilmaisu ”plötzlich und unerwartet”, ”äkillisesti ja odottamatta”.

Elina on tuonut esiin vielä sen, että kun rokotuksen tai rokotuksia saanut henkilö yhtäkkiä vain kuolee, hän ei tule näkyviin sairausvakuutuskassojen laskutustiedoissa, sillä eihän hän ole hakeutunut rokotehaitan takia lääkärille, joka sitten laskuttaisi hoidosta kassaa. Tällaisissa tapauksissa kuolema yleensä yksinkertaisesti merkitään esimerkiksi sydänkohtaukseksi.

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Vesa Raiskilan Facebook-seinällä.

LÄHTEET

[1]
https://tkp.at/2022/02/22/abrechnungsdaten-der-krankenkassen-belegen-sicherheitsdesaster-der-gen-impfstoffe/

[2]
https://tkp.at/wp-content/uploads/2022/02/BKK-Brief-an-PEI-21022022.pdf

[3]
https://bkk-provita.de/aktuelles/wechsel-an-der-spitze-der-bkk-provita/

Artikkelikuva via Wikipedia + Wikimedia. Kuvan rakentelu RS.

34 comments

 1. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mtv-uutisten-pitkaaikainen-rikos-ja-oikeustoimittaja-jarkko-sipila-on-kuollut/8372544

  Sipilä lienee ainoa toimittaja, jolle eduskunnan puhemies (tuolloin Riitta Uosukainen) on antanut porttikiellon. Sipilä teki uutisen maahanmuuttoa käsittelevistä EU-asiakirjoista, jotka oli eduskunnasta hänelle vuodettu.

  Uosukainen haukkui eduskunnan vuotajat, mutta ei heitä käsiinsä saanut. Puhemies rankaisi Sipilää, jolle porttikielto oli kuin jonkinlainen sananvapauspalkinto.

  Tykkää

  • Minä olen saanut porttikiellon STM:n tilaisuuteen, vaikka olin menossa kutsuttuna ja clearance oli selvä. Joku ilmeisesti oli siellä sitten päättänyt, että minua ei voi päästää tilaisuuteen, jossa THL ja STM olivat tilinteolla sikainfluenssapiikkihaitoista.

   Ymmärrän omasta kokemuksesta tuon sananvapauspalkinto-vertauksesi.

   Tykkää

 2. Oxford-AstraZenecan nCoV-19-rokotteen aiheuttama immuunitromboottinen trombosytopenia, johon liittyy akuutti iskeeminen aivohalvaus ja sen hoito:
  Kenda J, Lovrič D, Škerget M, Milivojević N. Treatment of ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia Related Acute Ischemic Stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2021 Nov;30(11):106072. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2021.106072. Epub 2021 Aug 28. PMID: 34461442; PMCID: PMC8397593.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34461442/

  Tykkää

 3. COVID-19-rokotteen aiheuttaman immuunitromboottisen trombosytopenian ja aivolaskimo-ontelotukoksen kliiniset ominaisuudet ja farmakologinen hoito: katsaus.
  Rizk JG, Gupta A, Sardar P, Henry BM, Lewin JC, Lippi G, Lavie CJ. Clinical Characteristics and Pharmacological Management of COVID-19 Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia With Cerebral Venous Sinus Thrombosis: A Review. JAMA Cardiol. 2021 Dec 1;6(12):1451-1460. doi: 10.1001/jamacardio.2021.3444. PMID: 34374713.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374713/

  Tykkää

 4. https://injektiopiikki.com/2022/03/01/mrna-injektio-uuden-sukupolven-tekniikkaa/?fbclid=IwAR2yXNwYYaNOl6

  Tämä on karmeaa tietoa, jos et ole tutustunut, on syytä lukea!
  Sydämmestäni toivon Suoalaisten heräävän siittä unitilasta johonka on heidät peloittelemalla painostanut tämä kansanmurhaan syyllistynyt valtionjohto ja virkamieskoneisto YLEä ym. valhemidioita kanavinaan käyttäen.
  Kaiken lopuksi he yrittävät suunnata huomion, ( myös pelastuakseen) Amerikan lietsomaan EU.ta ja NATOa hyväksi käyttämään Ukrainan kriisiin, jolla on vuodesta 2014 kaikin tavoin pyritty synnyttämään kolmatta maailmansataa ja johonka Venäjän lopuksi, kaikista neuvotteluista huolimatta, oli pakko turvallisuutensa vuoksi osallistua.

  Nyt viimmeistään on korkea-aika Suomalaisten ryhtyä tutkimaan itsenäisesti (ilman opetettuja asiantuntijoita) historiaa ainakin 1500v. taaksepäin, jos haluamme säilyttää Itsenäisen Suomemme ja Suomalaisuuden, niin selviää ilmansuunta missä se todellinen vihollisemme on!

  Pultavan tappio ei ole unohtunut sen synnyttämää vihänkipinää pidetään yllä vielläkin, se kytee ja sen jatkumoa on kaikki sotamme, niiden taustalla häärivät samat voimmat jotka orjuuttivat Suomea ja tapattivat Suomalaisia saavuttaessaan suur-ruotsin aseman.
  Olihan se temppu myöskin se Euroon liittyminen johonka meidän hölmöt luulivat mentävän yhdessä ruotsin kanssa, vaan toisin kävi ruottalaiset luiskahtivat pois yhteispelistä ja samoin myös ilmeisesti yrittävät kulisseissa pelata Suomea NATOon jääden itse ulkopuolelle, niin kuin myös pelasivat pisnestä Hitlerinkin kanssa.
  Vuonna 2014 oli todella julkea manööveri ”ystäviltämme”, ruotsalaisten kärrätessä meille ainakin 35000 matua jotka sitten otettiin nöyrästi vastaanotettiin, vastoin kaikkia lakeja, sekä sopimuksia.

  Elikkä jos oltaisiin eletty Itsenäisyytemme alusta v.1918 asti YYA-hengen mukaisesti, niin ei Neuvostoliitolla olisi ollut tarvetta ehdottaa rajan siirtoa turvallisuuden takaamiseksi, (ole elänyt YYA-ajan ja tiedän sen olleen antoisin aikakautemme) siitä jokainen voi itse tehdä omat johtopäätöksensä edellyttäen, että perehtyy ITSENÄISESTI vailla ennakkoluuloja historiaamme ja miettiä mikä vasttuu on päättäjillämme jotka ajavat maansa sodantilaan päätöksillään!!!
  Talvisotaamme Paasikivi kutsui Erkon sodaksi ja Kekkonen sanoi, että sodat olisi voitu välttää.

  Tykkää

 5. Korvenkulkija…Kun Suomen Kansallisomaisuuden Ryöstö toteutettiin…Oli A4 täynnä esimerkkejä…Kuinka Hurrit…Kusetti Suomijuntit…100 -0

  Esm…Ennen Stora ja Enson…Fuusiota…Hurrilassa spekuloitiin jatkuvasti Storan fuusioitumisesta…Mainiten…KAIKKI vaihtoehdot..PAITSI…Ensoa…

  Lopputuloksena…Storan kurssi saatiin kiitoon…Ja Enson pyörimään mudass…

  Ja kun Fuusio toteutettiin sitten Pörssikurssien perusteella…Niin Voila…Kaappaus oli suoritettu…

  Suomijuntit saatiin nielemään Kusetus…Pistämällä ensiks Härmälän…ja sen jälkeen Karvisen johtoon…Jolloin Juntit luulivat olevansa Voittajat…Fuusioss…

  Tällä tempulla Hurrit saivat lisäksi Suojuntit tekemään Alasajot Konsernissa (=Suomessa) kun Ylikapasiteettin purettiin Yhtiössä…Kun Homma oli valmis…Pistettin Hurri johtoon…

  Tykkää

  • Ihan turha täällä on haukkua ruotsalaisia, sillä Ruotsi ei parhaillaan ole, eikä ole ollut sen itsenäisempi kuin Suomi, Neuvostoliitto/Venäjä tai vaikkapa ”suureksi Saatanaksi” haukuttu USA. Se mikä valtio hallitsee näennäisesti milloin ketäkin on shakkinappuloiden siirtelyä by Harmaa Eminenssi, jonka hallinnassa on myös jokaisen valtion valtamedia, suojelupoliisi ja sotilaalliset joukot. Sotilaat otaksuvat taistelevansa oman ideologiansa ja valtionsa itsenäisyyden puolesta, mutta näin ei lintuperspektiivistä katsottuna ole. Ruotsi tekee täsmälleen yhtä vähän päätöksiä kuin Suomi, valtioiden huipulla istuva eliitti on asetettu jalkapuuhun.

   Jokainen kansa on alistettu saman voiman alle – kansallisvaltioita johdetaan korruption, kiristyksen ja salaseurojen kautta.

   Biblia1776
   37. Isäinsä Jumalaa ei hän tottele, eikä vaimoin rakkautta. Eli ei yhdestäkään Jumalasta lukua pidä, sillä kaikkia vastaan hän itsensä korottaa.

   Biblia1776
   38. Mutta jumalaansa Maosimia hän palvelee paikallansa, sitä jumalaa, josta ei hänen isänsä mitään tietäneet, pitää hänen kunnioittaman kullalla, hopialla, kalliilla kivillä ja kauniilla kaluilla.

   Biblia1776
   39. Ja hän on niille, jotka häntä auttavat Maosimia vahvistamaan, sen muukalaisen jumalan kanssa, jonka hän valinnut on, suuren kunnian tekevä. Ja asettaa heitä monen herraksi ja jakaa heille maan palkaksi.

   Tykkää

 6. Tulenkantaja…Ruotsi on Kuningaskuntana…Pyramiidin arvoasteikossa…Kerrosta ylempänä…kuin Suomi…Vaikka samaan Satanistporukkaan kuuluukin…Samaa kuin Rappareissakin…

  Tykkää

  • Suomen historia on salattu…. kysymys kuuluu: MIKSI?

   ”Pohjolan saagat ja näihin päiviin säilyneet saksalaiset asiakirjat paljastavat että ainakin 600-luvulla ja vielä vuonna 1190 pidettiin Suomea yhtenä pohjoisen kuningaskunnista. Suomalaiset eivät siis olleet takapajuinen ”barbaarikansa”.

   Viikinkisaagojen mukaan 1000-luvun lopulla Suomi oli jonkinlainen keskuspaikka kaikelle pohjolalle, paikka jossa Norjan ja Tanskan kuningaskuntien perustamisesta päätettiin. Saagat kertovat myös että myöhemmin Suomesta lähti monia miehiä ja naisia hallitsemaan Norjaa, Tanskaa ja erityisesti Ruotsia. Kuninkaita ja kuningattaria.

   Paras lähde suomalaisiin kuninkaisiin liittyen ovat Islantilaiset saagat 1100-1300-luvuilta. Suomalaiset kuninkaat mainitaan niissä 30 kertaa. Jostain syystä heitä on päätynyt jopa jumalista kertovaan mytologiaan. Esimerkkinä Suomen kuningas Fornjotrin pojat Hler, Loge ja Kare jotka esitetään mytologiassa jumalaisina hahmoina. Hler perustaa Tanskan kuningaskunnan ja muuttuu Aegiriksi, merten kuninkaaksi. Loge puolestaan perustaa Norjan kuningaskunnan ja muuttuu tulen jumalaksi.

   Suomen asema pohjolan keskuksena ja viikinkien alkukotina sai lopulta väistyä mutta suomalaisesta kuninkaasta on maininta vielä vuodelta 1154, kun sisiliassa asuva Al Idrisi kirjoittaa suomen kuninkaiden tallettamista varoista. Suomen kuninkaat siis tunnettiin vielä siihen aikaan Sisiliassa asti.

   Suomi päätyi Ruotsin vallan alle vuonna 1249(-1250) eikä 1155 kuten on väitetty. Siitä alkoi Suomen historian törkeä vääristely, voittajat todella kirjoittavat historian. Pian kukaan ei muistanut että Suomi oli kerran suuri ja mahtava kuningaskunta. Sen sijaan Ruotsin vaikutuksen alla opetettiin että ennen Ruotsalaisten saapumista paikalliset olivat lukutaidottomia ja yksinkertaisia barbaareita.”

   https://www.revers-sun.fi/fi/muinaisuskonnot/suomen-salattu-historia-prinssi-rurik-suomalainen-viikinkiprinssi

   Tykkää

 7. Jos kaikkia rokotteita tarkastellaan, voidaan kysyä, onko minkään aineen ruiskuttaminen ihmiseen turvallista. Elohopea, alumiini, formaldehydi, neomysiini, 2-fenoxyetanoli, ammoniumsulfaatti, tri-n-butyylifosfaatti, polymyksiini B, polysorbaatti 20 /80, beta-Propiolaktoni, amfoterisiini-B… Lisäksi tulevat rokotteiden valmistamiseen käytettävät eläinten solut ja kudokset. Rokotteiden valmistamiseen käytetään mm. apinoiden keuhko-, kives- ja munuaissoluja, hiirten aivoja, lehmien sydämiä, vasikan seerumista eristettyä albumiinia, sian proteiinia, hevosten verta, koiria, marsuja, kaneja jne. Oma lukunsa ovat abortoitujen ihmisikiöiden kudokset. Vaikka valmiissa rokotteissa ei olisikaan kokonaisia eläinten tai abortoitujen ihmissikiöiden soluja, sisältävät ne vähintään niiden DNA-partikkeleita. Esim. WI-38-solulinja on peräisin 3-kuukautta vanhan abortoidun tyttövauvan keuhkosoluista. Kaikki rokotteet, joiden valmistamiseen on käytetty WI-38-solulinjaa, sisältävät ihmisen endogeenista retrovirusta eli human endogenous retrovirusta (HERV). HERV on useissa tutkimuksissa yhdistetty lapsuusiän lymfoomaan ja rintasyöpään.

  Lääketeollisuus myös murhaa miljoonia vasikoita rokotteita ja tutkimuksia varten. Esim. naudan sikiön seerumia saadaan teuraaksi tuotujen tiineiden lehmien sikiön verestä. Lehmä teurastetaan, veri valutetaan pois, jonka jälkeen sikiö poistetaan emostaan ja tuodaan verenkeräyshuoneeseen. Sikiöön, joka on elossa koko prosessin aikana, työnnetään neula sydämeen. Verta valutetaan kunnes sikiö kuolee. SIkiön kuolema kestää yleensä noin viisi minuuttia. Tämän jälkeen veri puhdistetaan ja tuloksena on naudan sikiön seerumi.
  Tästä kertoo ansiokkaasti Jon Rappoport:
  https://nexusnewsfeed.com/article/jon-rappoport/open-letter-to-a-billion-hindus/

  Tykkää

 8. Valtimonsisäinen kallonsisäinen tromboosi rokotteen aiheuttaman immuunitromboottisen trombosytopenian ensimmäisenä ilmentymänä: tapausraportti.
  Mancuso M, Lauretti DL, Cecconi N, Santini M, Lami V, Orlandi G, Casagli S, Ghetta A, Liberti G, Elena BM, Siciliano G, Cosottini M. Arterial intracranial thrombosis as the first manifestation of vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT): a case report. Neurol Sci. 2022 Jan 13:1–5. doi: 10.1007/s10072-021-05800-3. Epub ahead of print. PMID: 35022931; PMCID: PMC8754523.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35022931/

  Tykkää

 9. Marked Manin juttuun liittyen…katson toisinaan juutuupista ”Operaatio keskuksen” maailman medioiden uutiskoostetta.
  Muistelen että arveluttavia kokeita tehty ihmisillä esim New Yorkissa, muistelen aids äitien orvoksi jääneiden lasten parissa.
  Toinen juttu joka oli muistaakseni sattunut jo 60-luvulla Tanskassa, orpolapset silloinkin kyseessä, mutta olikohan asia löytynyt Cia:n arkistoista, en tarkkaan muista.

  Tykkää

 10. Saksan uudessa hallituksessa on moraaliton terveysministeri, Karl Lauterbach, sos.dem., joka on pahimmasta päästä totalitarististen menetelmien suhteen. Hänen ohuen ohuilta huuliltaan sihahti lausunto, jossa hän sanoi pakottavansa rokottamattomat piikille. Ensi viikolla parlamentti äänestää yli 18 – vuotiaiden rokotuspakosta.
  Tämä järjenvastaisuus liitettynä tilastovääristelyyn kertoo agendasta, jolla ei ole mitään tekemistä terveen ymmärryksen ja ihmisyyden kanssa. Saksa on vajonnut pohjamutiin. Ja mitä tekee Suomi ? Tietenkin aina ja kaikessa matkii verhojen takaista temppeliherrasalaseurakäskyttäjäänsä.

  Natsismi ei ole kuollut mihinkään, sodan jälkeen liikkeeseen kuuluvat saivat hyviä virkoja ja menestyivät taloudellisesti. Klaus Schwabin isä ja suku olivat Hitlerin kanssa yhteistyöllä rikastuneita. Pakkovalta halutaan nyt laajentaa koko maailmaan. Natsit eivät hävinneet, vaan voittivat toisen maailmansodan jo EEC-EU:n kautta ja se on tulossa nyt näkyviin New Reset – ideologiassa.
  Lev Trotskikin kääntyilee katkeran kostonhimoisen iloisena haudassaan nähdessään, että kansalliSSosialismi yhdistyy tässä utopiaSSa internationalismin aatteeseen.

  Tykkää

 11. Aivovaltimo- ja laskimotromboosi COVID-19-rokotteen aiheuttaman immuunitromboottisen trombosytopenian vuoksi:
  Pang E, Ghosh S, Chemmanam T, Grove C, Phillips T. Cerebral arterial and venous thrombosis due to COVID-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia. BMJ Case Rep. 2022 Jan 18;15(1):e245445. doi: 10.1136/bcr-2021-245445. PMID: 35042731; PMCID: PMC8767995.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35042731/

  Tykkää

 12. Myokardiitin aiheuttama äkillinen kuolema Pfizer-BioNTechin mRNA COVID-19-rokotuksen jälkeen Koreassa: Tapausraportti keskittyy histopatologisiin löydöksiin
  Choi S, Lee S, Seo JW, Kim MJ, Jeon YH, Park JH, Lee JK, Yeo NS. Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report Focusing on Histopathological Findings. J Korean Med Sci. 2021 Oct 18;36(40):e286. doi: 10.3346/jkms.2021.36.e286. PMID: 34664804; PMCID: PMC8524235.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34664804/

  Tykkää

 13. Ensimmäinen todettu tapaus kuolemaan johtaneesta fulminantista nekrotisoivasta eosinofiilisesta myokardiitista Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19-rokotteen ensimmäisen annoksen jälkeen: äärimmäisen harvinainen idiosynkraattinen nekrotisoiva yliherkkyysreaktio, joka eroaa yliherkkyydestä tai lääkkeiden aiheuttamasta sydänlihastulehduksesta
  Kounis NG, Koniari I, Mplani V, Plotas P, Tsigkas G. First Identified Case of Fatal Fulminant Eosinophilic Myocarditis Following the Initial Dose of the Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 Vaccine (BNT162b2, Comirnaty): an Extremely Rare Idiosyncratic Necrotizing Hypersensitivity Reaction Different to Hypersensitivity or Drug-Induced Myocarditis. J Clin Immunol. 2022 Feb 17:1–2. doi: 10.1007/s10875-022-01228-2. Epub ahead of print. PMID: 35178640; PMCID: PMC8852986.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35178640/

  Tykkää

 14. Gonzalo Liraa jahdataan, huonosti käy jos löytävät.

  Tuorein video 40 min, aiheena lyhyesti ensin kysymys hoitaja Tiffany Doverista joka oli se joka otti ensimmäisen piikin kameroiden edessä ja tuupertui tajuttomaksi. Gonzalo Lira kysyy missä hän nyt on, chatissa väittävät että on menehtynyt. Sen jälkeen kamerapiikit otettiin suolaliuoksella.

  Aiheena tänään biolabrat Ukrainassa, löydetyt asiakirjat Kiovan hyökkäyssuunnitelmasta Itä-Ukrainaan jonka piti alkaa maaliskuun alussa, humanitääriset käytävät, amerikkalaisten politikkojen rahalliset edut Ukrainassa ym aiheita.

  Tykkää

 15. Aksillaarisen imusolmukkeen turvotus jäljittelee rintasyövän metastaasia COVID-19 rokotuksen jälkeen: Japanilainen tapausraportti ja kirjallisuuskatsaus
  Yoshimoto N, Takura K, Yanagi A, Takayama S, Sakamoto M, Ishikawa K, Katada T, Kawate A, Takayama S, Yamashita M, Yamamoto S, Yokoyama K, Kani H. Axillary Lymph Node Swelling Mimicking Breast Cancer Metastasis After COVID-19 Vaccination: A Japanese Case Report and Literature Review. In Vivo. 2022 Mar-Apr;36(2):1041-1046. doi: 10.21873/invivo.12800. PMID: 35241569.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35241569/

  Tykkää

 16. Ihosairaus Pfizer-BioNTechin mRNA COVID-19 rokotteen saamisen jälkeen:
  Hunjan MK, Roberts C, Karim S, Hague J. Pityriasis rubra pilaris-like eruption following administration of the BNT163b2 (Pfizer-BioNTech) mRNA COVID-19 vaccine. Clin Exp Dermatol. 2022 Jan;47(1):188-190. doi: 10.1111/ced.14878. Epub 2021 Sep 24. PMID: 34379821; PMCID: PMC8444918.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34379821/

  Tykkää

 17. Löysin Gateway Punditin sivuilta uutisen että Itävallassa peruttu rokotepakko keskiviikkona. Syy…kun rokote ei tepsi omicroniin.
  Herää ainakin itselle kysymys että oonko lukenut uutisia tarkkaan kun en oo huomannut kuin vasta nyt 🤔

  Tykkää

 18. Onko yksi päärotta jättämässä hukkuvan k-tautilaivan? Kyllä itku pääsee monelta eristyssulkujen vaalijalta naamariepunsa alla kun tämän näkee:

  ”Germany’s ‘Professor Lockdown’ Christian Drosten Bids His Fans Farewell”
  https://dailysceptic.org/2022/04/05/germanys-professor-lockdown-christian-drosten-bids-his-fans-farewell/

  Huhtikuu on toivoa täynnä! Kas maaliskuun lopulla saksalainen k-tautiastrologi Drosten poistui sakemannien valtiollisen median ”Coronavirus Update” -podcastista.

  Sitä jorinaa lähetettiin 113 episodin verran, tietsikkanörtti Drosten pääastrologina 80 jaksossa. Norddeutscher Rundfunk on ihastuttavasti kerännyt lähetysten jorinoitten transkriptiot yhdeksi dokumentiksi ilahduttamaan faneja. Tämä hirviömäinen 1446-sivuinen joutoroska tulee valitettavan todennäköisesti jonain päivänä julkaistuksi lääketieteellisenä äänikirjana.

  Bloggeri Eugyppius ei näe k-tautiastrologin podcastissa lieveilmiöineen muuta hyvää kuin että se lakkautetaan:

  ·· ”Probably never before in history has there been a radio show so heavily promoted
  ·· by the national media, that is simultaneously so devoid of content.”

  ”Historiassa ei luultavasti koskaan ole ollut yhtä raskaasti kansallisessa mediassa mainostettua radio-show’ta joka samalla olisi ollut yhtäläisen vailla sisältöä.”

  Eugyppiuksen substack on vallan mainiota mättöä. Ikuisuuden toivo:
  ”Farewell, Christian Drosten: May You Podcast No More Forever”

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s