Koronarokotteet tulevat – haitta-arvonta alkaa

Nebraskalainen (USA), Dawson County Journal julkaisi 2. joulukuuta artikkelin otsikolla ”[Lääkeyhtiö] Pfizerin tutkimuspäällikkö: Koronarokote steriloi naisia.” (Head of Pfizer Research: Covid Vaccine is Female Sterilization)

Dawson County Journal uutisoi kymmenen vuoden takaisen sikainfluenssa-vääränhälytyksen aikana pandemiatoimia tutkineen, riippumattoman tutkimuskomitean neuvonantajan tri Wolfgang Wodargin ja Pfizerin tutkimusyksikön entisen johtajan tri Michael Yeadonin jättäneen 1. joulukuuta 2020 kirjelmän Euroopan lääkevalvontavirastolle (European Medicines Agency, EMA)

Kirjelmässä vaaditaan kaikkien koronarokotteiden tutkimuksen välitöntä lopettamista eritoten BioNtechin ja Pfizerin yhteistutkimuksen BNT162b
(EudraCT number 2020-002641-42)

Halukkaat voivat osallistua lataamalla tekstin, allekirjoittamalla
ja toimittamalla sen Euroopan lääkevalvontavirastolle, EMAlle

Kirjelmässä korostetaan, ettei koronan diagnosointiin käytettävien PCR-testien vaihtelevan laadun tuoman epäluotettavuuden takia ole mahdollista arvioida sairauden riskejä eikä rokotteiden hyötyjä riittävällä varmuudella. Tutkimusten laadun vuoksi on välttämätöntä siirtyä käyttämään Sangerin sekvensointia.

Liverpool oli Ison-Britannian koronapesäke PCR-testeillä mitattuna. Armeija testasi liverpoolilaiset erilaisella, luotettavampana pidetyllä LFT-testillä. LFT-testi ei löytänyt juurikaan koronapositiivisia, mikä antaa aihetta epäillä, että 90% PCR-testeistä antaa väärän positiivisen tuloksen. (lähde)
Positiiviset korona-testitulokset saattavat olla vääriä

Valitettavasti yleisesti käytettyyn RT-PCR-testiin liittyy suuri ongelma: se on aivan liian herkkä […] ihmisiä voidaan määrätä karanteeniin ja yhteiskunnan toimintoja pysäyttää, vaikka tautia tai sen leviämisvaaraa ei todellisuudessa ole.

Olli Tammilehto AvoinMediassa 5.9.2020

Terveydelle vaarallinen

Neutraloimattomien vasta-aineiden (non-neutralizing antibodies) muodostuminen saattaa johtaa liioiteltuun immuunireaktioon, eritoten jos henkilö myöhemmin altistuu viruksen villille muodolle, kirjelmässä kerrotaan.

Vasta-aineriippuvainen voimistaminen (antibody-dependent enhancement, ADE) on tunnettu kissoilla tehdyistä rokotekokeista. Altistuskokeissa, joissa koe-eläimet altistettiin luonnolliselle virukselle rokotteen antamisen jälkeen, kaikki koe-eläimet kuolivat. Reesusapinoilla tehdyissä kokeissa rokotetut apinat saivat pahoja keuhkovaurioita, joita rokottamattomille apinoille ei tullut.

Rokotteiden odotetaan tuottavan vasta-aineita SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiinille. Piikkiproteiinit sisältävät kuitenkin synkytiinia (syncytin-homologous proteins), jotka ovat välttämättömiä istukan muodostumiselle nisäkkäissä – kuten ihmisissä.

Kirjelmässä alleviivataan tarvetta sulkea ehdottomasti ulos se mahdollisuus, että rokote laukaisisi vastareaktion synkytiini-1:tä (syncytin-1) vastaan, jolloin rokotetuista naisista saattaa tulla hedelmättömiä pysyvästi tai määrittelemättömäksi ajaksi.

Toimitus huomauttaa Synkytiinia on spermassakin. Rokotereaktiona syntyneet vasta-aineet saattaisivat vaikuttaa lisääntymiskykyisten siittiöiden tuotantoon elimistön torjuessa niiden muodostumista. Mahdollista voisi olla myös, että rokotteen saanut nainen saisi allergisen reaktion spermasta.

BioNTech/Pfizerin rokotekokeeseen on hyväksytty mukaan vain sellaisia naisia, jotka eivät ole raskaana, eivät imetä ja käyttävät ehkäisyä. Ei ole siis mahdollista todeta, missä määrin rokotteen jälkeistä hedelmättömyyttä esiintyy, kirjelmässä perustellaan.

Ison-Britannian hallituksen terveydenhuollon ammattilaisille osoittama tiedonanto mainitusta RNA-rokotteesta (COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2) kertoo, että rokotteen turvallisuutta ja tehokkuutta alle 16-vuotiaille ei ole vahvistettu – ja että ennen rokotteen antamista on varmistettava anafylaktisen shokin hoitoon tarvittavan välineistön olevan valmiina.

Tiedotteessa mainitaan myös, ettei rokote välttämättä suojaa ottajaansa eikä tietoja yhteisvaikutuksesta muiden rokotteiden tai lääkkeiden kanssa ole. Vaikutuksesta raskauteen ei ole tietoja, koska eläinkokeita ei ole viety loppuun – varmuuden vuoksi raskauden mahdollisuus on syytä sulkea ulos ennen rokotteen antamista.

Tietoja ei ole myöskään vaikutuksesta hedelmällisyyteen.

** PÄIVITYS 19.6.2021 klo 11:17 Uusiseelantilainen New Zealand Herald sekä Crypto World News uutisoivat kesäkuussa 2021 bisnes-osaston artikkelissa ”Market close: Mainfreight chairman Bruce Plested sells $75 million worth of shares” Kiinan suurimman äidinmaidonkorvikkeita valmistavan yrityksen, Feihen, todenneen myyntien putoavan jyrkästi seuraavien 1-2 vuoden aikana, koska monet naiset eivät kykene hedelmöitymään 6 kuukauteen koronapiikitysten jälkeen.

PÄIVITYS 19.6.2021 PÄÄTTYY **

Yleisiksi ja hyvin yleisiksi haittavaikutuksiksi geenirokote BNT162b2:lle brittihallituksen tiedonannossa on listattu päänsärky, uupumus, pahoinvointi sekä kivut, turvotus ja punoitus pistoskohdassa, nivel- ja lihaskivut, paleleminen ja kuume. Harvinaisena haittavaikutuksena mainitaan verenkierto- ja imusuonijärjestelmän häiriöt.

Tiedetyt – edellä listatut – haittavaikutukset ovat heti tai lyhyen ajan sisällä ilmeneviä. Pienintäkään tietoa mahdollisista rokotteen aiheuttamista ongelmista esim. vuosien kuluttua ei saada. Pitkäaikaisvaikutusten seurantaa ei ole olemassakaan.

EMAlle osoitetussa kirjelmässä todetaan lyhyen tutkimusajan estävän sen, että pitemmän ajan kuluessa ilmenneistä haittavaikutuksista voitaisiin tehdä realistinen arvio. Toisin sanoen myyntilupa myönnetään vajavaiseen tietoon perustuen, ja faasi4-tarkkailujakso tehdään myyntiluvan jälkeen seuraamalla rokotteen ottaneissa ilmenneitä haittavaikutuksia.

Kirjelmässä tuodaan esiin rokotteen sisältävän polyetyleeniglykolia (polyethylene glycol, PEG), jolle 70% kehittää vasta-aineita – mikä tarkoittaa, että 70% saattaa saada allergisen reaktion tai kohtalokkaita vastareaktioita rokotteesta.

Ison-Britannian hallitus esimerkiksi on ilmoittanut ostavansa tietokoneohjelman, joka pystyy nopeasti prosessoimaan odotetut suuret haittavaikutusilmoitusmäärät.

Hankintaa perustellaan sillä, ettei terveydenhuoltovälineistöä ja lääkkeitä valvovan viraston (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) ole mahdollista uudelleensovittaa järjestelmiään käsittelemään sitä suurta määrää haittavaikutusilmoituksia, joita koronarokotteet tulevat aiheuttamaan.

Myös Suomi varautuu haittavaikutustapausten määrän kasvuun.

Useita mahdollisia haittavaikutuksia

Tri Sin Hang Lee vetoaa Yhdysvaltain lääke- ja elintarviketurvallisuusvirastoon (Federal Food and Drug Administration, FDA) pyytäen virastoa pidättäytymään rokotemyyntiluvan myöntämisestä koronadiagnosoinnin ja rokoteturvallisuustutkimusten heikon laadun vuoksi.

Sin Hang Lee näkee vaarana sen, että myyntiluvan myöntäminen turvallisuudeltaan ja tehokkuudeltaan kyseenalaiselle tuotteelle johtaisi siihen, että liittovaltio ja/tai osavaltiot käyttäisivät myyntilupaa perusteluna määrätessään rokotteen pakolliseksi. Seuraukset kansanterveydelle saattaisivat olla arvaamattomat.

Sin Hang Leen huoli ei ole aiheeton. FDA:lla oli 22. lokakuuta 2020 Vaccines and Related Biological Products -kokous, jossa biotilastojen ja epidemiologian keskuksessa (Office of Biostatistics & Epidemiology, Center for Biologics Evaluation and Research, CBER) työskentelevä tri Steve Anderson alusti aiheesta koronarokotteiden vaarat.

CBER Plans for Monitoring COVID-19 Vaccine Safety and Effectiveness
Steve Anderson, PhD, MPPDirector, Office of Biostatistics & Epidemiology, CBERVRBPAC Meeting October 22, 2020

Mahdollisina ja siten myyntiluvan myöntämisen jälkeen seurattavina haittavaikutuksina luetellaan mm. kuolemat, Guillain-Barrén syndrooma, aivokalvontulehdus ja erilaiset aivojen häiriötilat, kouristukset, halvaukset, narkolepsia, anafylaktinen shokki, sydämen toimintahäiriöt, autoimmuunisairaudet, vaikutukset raskauteen sekä vastasyntyneen tilaan, allergiset reaktiot, verihyytymät, reumaattiset ja nivelkivut, Kawasakin tauti, rokotteiden aiheuttamat sairaudet sekä lapsilla hyperinflammatorinen oireyhtymä (MIS).

Muissa kyseisen kokouksen asiakirjoissa kiinnitetään huomiota mm. siihen, että eläinkokeiden perusteella koronarokote saattaa synnyttää korostuneen hengitystietulehduksen (Enhanced Respiratory Disease, ERD), joka muistuttaa lasten RSV-rokotteesta saamaa sairautta.

Rokotteen ottamista harkitsevien
on syytä punnita tarkkaan hyödyt ja riskit.

Rokote ei tehoa tautiin

Ulkoministeriön terveyden ja hyvinvoinnin suurlähettiläs Päivi Sillanaukee painotti STT:lle Pfizerin rokotteen kuuluvan samaan kategoriaan kuin muutkin kehittelyssä pisimmällä olevista koronarokotteista:

Ne ehkäisevät taudin oireita eli antavat suojan taudin oireilta, [eivät taudilta] mutta eivät välttämättä vähennä tartuntoja ja [estä] viruksen mahdollista levittämistä eteenpäin.

Ilta-Sanomat 10.11.2020

New York Post raportoi rokotevalmistaja Modernan kertoneen rokotteen antavan suojan ”jopa kolmeksi kuukaudeksi” kahden annoksen jälkeen. Vuoden suoja vaatisi siten ainakin 4+1 eli viisi annosta. THL:n ja Helsingin kaupungin tutkimus osoittaa, että koronatartunnan seurauksena elimistössä syntyneet, luonnollisesti muodostuneet vasta-aineet säilyvät ainakin neljä kuukautta.

Siten karanteenit ja eristyssulut ovat hidastaneet mahdollisuutta saada luontainen immuniteetti, joka suojamenetelmänä SARS-CoV-2-virukselta vaikuttaisi olevan rokotetarjokkaita turvallisempi. Suurin osa tartunnan saaneista kun on oireettomia ja sairastuneistakin lähes sata prosenttia toipuu, myös vanhemmissa ikäryhmissä.

Kalifornian yliopiston tekemän tutkimuksen perusteella Yhdysvalloissa online-kyselyyn vastanneista terveydenhuoltoalan henkilökunnasta 66% aikoo ”viivytellä rokotteen ottamista”. Sairaanhoitajien yhdistys American Nurses Association kertoi, että kolmasosa heidän jäsenistään ei aio ottaa rokotetta ja kolmasosa ei ole vielä päättänyt, uutisoi MSN News.

Valtio korvaa haitat, ehkä…

Hallitus on tehnyt Suomen eduskunnalle esityksen nimeltään ”Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi, Valiokunnan mietintö VaVM 35/2020 vp (HE 214/2020 vp)”.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi. Tarkoituksena on varmistaa, että covid-19-rokotteista aiheutuvat mahdolliset henkilövahingot vakuutetaan kuten muut lääke- ja rokotevahingot.

Lääkevahinkovakuutusyhtiö ei ole saanut markkinoilta jälleenvakuutusta, joka korvaisi covid-19-rokotteseen liittyvät vahingot, koska riski rokotteen osalta on liian tuntematon.

HE 214/2020 vp

Tieteellinen konsensus rakoilee

Saksassa on perustettu ulkoparlamentaarinen tutkimuslautakunta, johon kuuluu lääkäreitä, tutkijoita, lakimiehiä ja talousasiantuntijoita. Stiftung Corona Ausschuss on päätynyt siihen tulokseen, että hallitusten koronantorjuntatoimet ovat aiheuttaneet enemmän haittaa kuin itse tauti. SCA-tutkimuslautakunta on aloittanut syyteprosessin mm. Saksan hallitusta vastaan.

Suomessa on jätetty oikeuskanslerille kanteluja koronahuijauksesta sekä perustettu massakannemahdollisuus samoin kuin allekirjoitusmahdollisuus THL:lle osoitettuun viestiin, jossa arvostellaan koronatoimia sekä vaaditaan varmistamaan, että rokotteiden ottaminen on täysin vapaaehtoista kaikille kansalaisille riippumatta heidän ammatistaan ja ettei rokotteista kieltäytymisestä seuraa kansalaiselle minkäänlaisia rajoitteita, rangaistuksia tai muita haittavaikutuksia.

Terveydenhuoltoalan väki on globaalisti ottanut kantaa erilaisiin epämääräisyyksiin koronan suhteen, vaatien tilanteen uudelleenarviointia. Testien epäluotettavuuden ohella koronarokotteiden tehokkuudestakaan ei olla varmoja.

Rokotuspassit ja pakkorokotukset

Roadmap for the Implementation of Actions byt the European Commission based on the Commission and the Council Recommendation on Strengthening Cooperation against Vaccine Preventable Diseases

…eli Euroopan unionin rokote-tiekartta vuodelta 2018 esittää eurooppalaisen rokotuspassin kehittämistä: Rajat ylittävä informaation jakaminen jäsenmaiden väestöstä on varmistettava. Datan tallentamiseen tarvitaan eurooppalainen tietokanta.

Yhteistyötä rokotteita valmistavien ja promotoivien tahojen kanssa tiivistetään. Projekteja rahoitetaan Horizon 2020 ja Horizon Europe (HE) puiteohjelmista:

Haasteellisena koetaan rokotteiden ottamista kohtaan tunnettu epäröinti (vaccine hesitancy). Tällaista kriittistä ajattelua korjaamaan on perustettu ”Eurooppalainen immunisaatioviikko”, jota vietettiin huhtikuussa 2020 ja tullaan viettämään taas tulevina vuosina.

Rokotteiden ottamista kohtaan tunnettavaa epäröintiä parannetaan mm. ”optimoimalla hakukoneita” – esimerkiksi piilottamalla rokotekriittisiä artikkeleita.

Komission teettämän kyselyn perusteella vain 29% vastanneista katsoi, että rokoteasiat tulisi hoitaa EU-tasolla. Vastanneista 38% oli sitä mieltä, että koordinointi kuuluu kansalliselle tasolle. Rokotteiden tehokkuuden suhteen mielipiteet jakautuvat lähes tasan: 52% pitää rokotteita ”ehdottoman tehokkaina”, loput eivät ole niin varmoja.

Kanadalaisen Ontarion provinssin terveydenhuollon johtaja tri David Williams on todennut, että he eivät voi pakottaa kanadalaisia ottamaan rokotetta, mutta sen he voivat tehdä, että rokotuspassista tehdään pakollinen todiste rokotuksista, jolloin rokottamattomien liikkumista voidaan rajoittaa ja pakottaa heidät käyttämään suojavarusteita julkisilla paikoilla liikkuessaan.

Miksi? Kiinassa tehdyn tutkimuksen mukaan oireettomat kantajat eivät tartuta muita. The Lancetissa julkaistu meta-analyysi puolestaan vihjaa oireettomien kantajien selvittävän viruksen elimistöstään tähän asti arveltua nopeammin – 8 vuorokauden kuluttua elävää, tartuttavaa, virusta ei juurikaan löydy – jolloin tartuttavuusaika vastaavasti on lyhentynyt.

Patenttipulma

Näyttää siltä, että sikainfluenssafiaskosta ei ole opittu kuin jyrkemmät menetelmät rokotteiden pakottamiseksi väestölle.

Jos mRNA-geenirokote otetaan (pakko-)käyttöön, ja sen geenimuunteleva mahdollisuus toteutuu (rokote muokkaa saajansa geenejä aiheuttaen mahdollisesti periytyvän mutaation), voiko rokotteen patentin haltija patentoida muuntuneen geenin uutena “tuotteena”?

Millaiset ovat patentoidun muuntogeenin tahattoman hallussapitäjän (rokotetun) oikeudet? Joutuuko hän maksamaan lisenssi-/käyttömaksuja “käyttäessään jatkuvasti” patentoitua geeniä? Maksaako valtio lisenssi-/käyttömaksut rokotetun puolesta, kun tahaton hallussapito on globaalin (pelko)kampanjan seurausta?

Omistaako patentin haltija muuntogeenisen osuuden ihmisestä? Vai kuuluuko muuntunut geeni rokotetulle ”haltijalle”, koska se on tulosta hänen kehossaan käynnistyneestä prosessista?

Miten, missä ja milloin tämäntapaisia kysymyksiä on ratkottu?
Onko niitä ratkottu lainkaan?

Kuebi = Armin Kübelbeck and Sponk (CC BY-SA 3.0), AshySavloy (CC BY-SA 3.0) via Wikimedia Commons; Richard Reid, Tumisu via Pixabay, Pixy (CC0), Piqsels (CC0), Pixy (CC0), Pxhere (CC0). Kuvanmuokkaus: Johanna L

30 comments

 1. A recent FDA review found there was ”insufficient data” to conclude whether Pfizer’s coronavirus vaccine is safe for kids under 16, pregnant women, and immunocompromised people.
  Experts also worry about vaccinating people who previously got COVID-19, particularly if these people have lingering symptoms.
  Some of these vulnerable groups were included in Pfizer’s late-stage clinical trials, which are ongoing.
  An FDA advisory committee is meeting Thursday to decide whether to recommend the shot for emergency use.
  https://www.businessinsider.com/pfizer-coronavirus-vaccine-kids-pregnant-women-immunocompromised-2020-12?r=US&IR=T

  Kuvassa oleva nainen on muuten ollut rokotetta mainostavissa kuvissa jo lokakuusta asti. Briteissä hän oli ensimmäinen yli 90-vuotias rokotteen ottaja ja Amerikassa hän oli muistaakseni yli 100-vuotias; johtuisiko aikaerosta 😀

  Tykkää

  • ”Koronarokotteiden kansainväliset tutkimukset jatkuvat myyntiluvan saamisen jälkeen.

   Rokotettujen seuranta on kaiken kaikkiaan suunniteltu jopa kahden vuoden kestoiseksi. Myös Suomessa THL on käynnistämässä koronarokotteiden turvallisuuden ja vaikutusten seurannan.”

   uutisoi Yle 14.12.2020 https://yle.fi/uutiset/3-11686306

   = rokotteen ottavat ovat osa rokotekoetta, vaikka eivät sitä itse tajuakaan.

   Tykkää

 2. Jokainen joka haluaa rokottautua niin ottakoon sen, eikö se ole sillä saletti?
  Elikkä jos kerran uskoo saaneensa suojan tällä tavoin, niin eihän silloin tarvitse pelätä niitä jotka eivät alistu piikitettäviksi.
  Jotenka on turhaa huolehtia muiden osallistumisesta tähän bisnekseen!

  Tykkää

 3. Olen samaa mieltä.

  Selvennykseksi: Tarkoitin sitä ettei ruvettaisi vainoamaan ja pakottamaan niitä jotka eivät halua rokotusta, kun yleisesti asiat ohjataan helposti siihen, että johdatellaan ymmärtämään nämä rokottamattomat muiden uhkaksi.

  Tykkää

  • Se olisikin epäreilua mieltää rokottamattomat uhaksi kun monet nykyään kiertävät kannat (esim, polio ja tuhkarokko ovat rokoteperäisiä 😉

   Tykkää

 4. Itse jätän suosiolla rokotteen väliin. Mikäli ”rokote” tulee pakolliseksi, ostan Venäjältä perinteisellä viljeymenetelmällä valmistetun Sputnik rokotteen. Tämä siis, mikäli rokotetta ryhdytään käyttämään sosiaalisen kontrollin välineenä.Annan toki armoitetusti venäläisten toimia ensin koekaniineina. Rokotteen tehohan on minulle viimekädessä täysin yhdentekevä. Lähdenkin pragmaattisesti pienimmän haitan periaatteella mukaan yhteisiin typeryyksiin.

  Tykkää

  • Sputnik-rokotteella näkyy olevan oma infosivu https://sputnikvaccine.com/about-vaccine/

   Itse ajattelen, että pari vuotta sitten joulun alla Savossa kiertänyt sitkeä flunssa — aaltoilevaa kuumetta, väsymystä, sitkeä yskä, kesto 6-8 viikkoa — oli todennäköisesti koronaa, joten täällä ihmisillä lienee jo immuniteetti hankittuna.

   Tykkää

 5. Mutta kun tulee se seuraava huijaustautiaalto, niin tarvitaan varmaankin taas uutta rokotetta ja niin piikitetään ihmiset lopulta pois tältä planeetalta. Olikohan ko. myrkyn vaikutusaika neljä kuukautta ?

  Saksan poliitikot saivat ”sikaflunssan” kohdalla eri rokotteen kuin mitä tarjottiin kansalle. Kun ihmiset eivät halunneet ainetta itseensä, tuli lääkkeen hävittäminen maksamaan miljardeja, niin vaarallista se oli. No, onhan 80 milj. injektioampullia aika iso määrä.

  Tykkää

  • No, WHO muutti sikainfluenssapandemian alla pandemiamääritelmiä siten, että taudin ei tarvitse olla kuolettava tai sairastuttaa suurta määrää ihmisiä, riittää kunhan se leviää nopeasti. Toisin sanoen pandemiaksi voidaan julistaa vuosittain vaikka kausi-influenssa nykymääritelmällä.

   Joten huijaustautiaalloille tehtiin pohjatyö jo kauan sitten.

   Tykkää

 6. kuinka epätoivoinen tai tyhmä pitää ihmisen olla, jotta se uskoo että pikapikaa kehitetty rokote pitäisi ottaa—–kun muita takeita ei ole kuin sivuvaikutuksista ja lääkeyhtiöt ei vastaa mistään niistä?

  Tykkää

  • Sanoisin että ei tarvitse olla epätoivoinen tai tyhmä — riittää, että ei lue kuin vallanmediaa niin jää tietämättömäksi eikä ns. ´informed consent´ toteudu.

   (Lisäys:) Esimerkkinä vaikkapa HS:n juttu ”ilman rokotetta koronavorus ei katoa” https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000007678660.html
   — ikään kuin virukset katoaisivat rokottamalla. Onneksi eivät katoa. Ihmisestä noin 47% on bakteereja, viruksia ja muita mikrobeja.

   ”Terveysviranomaiset ovat Sivelän mukaan kuitenkin varautuneet ihmisten kysymyksiin ja pelkoihin. Siksi hänen mielestään kannattaa nyt odottaa Euroopan lääkeviraston (EMA) päätöstä maltilla, jonka jälkeen kysymyksiin osataan vastata entistä tarkemmin, kun kokemuksia rokottamisesta alkaa kertyä.”

   Toisin sanoen faasi4 tehdään väliaikaisen myyntiluvan myöntämisen jälkeen. rokottamisen alettua.

   HS-jutussa haastateltava erikoistutkija Sivelä työskentelee rokotusluottamustutkijana. Koulutukseltaan filosofian tohtori, kulttuurintutkija vaikka lukija saattaa luulla, että Sivelä työskentelee lääketieteen parissa,

   ”Se, että rokote saa viranomaishyväksynnän tarkoittaa, että viranomaiset tietävät rokotteen hyödyt kiistatta isommiksi kuin mahdolliset haitat.”

   No ei aivan. AvoinMedian artikkelissa mukana olevassa brittihallituksen tiendonannossa terveydenhuoltohenkilökunnalle kerrotaan heti alussa että myyntillupaa ei ole kuin väliaikaisesti, siihen asti kunnes (rokotusten alkamisen jälkeen) saadaan lisätietoa turvallisuudesta:

   ”2 Version 3.2 10/12/2020This medicinal product does not have a UK marketing authorisation but has been given authorisation for temporary supply by the UK Department of Health and Social Care and the Medicines & Healthcare products Regulatory Agency for active immunization to prevent COVID-19 disease caused by SARS-CoV-2 virus in individuals aged 16 years of age and over.As with anynew medicine in the UK, this product will be closely monitored to allow quick identification of new safety information.Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. See section 4.8 for how to report adverse reactions.”

   Allergikkojen, keuhkovikaisten, heikentyneen immuniteetin omaavien tai raskaana olevien ei pidä ottaa rokotetta:

   ”Any person with a history of immediate-onset anaphylaxis to a vaccine, medicine or food should not receive the COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2. A second dose of the COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2should not be given to those who have experienced anaphylaxisto the first dose of COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2.”

   ”The administration of COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2should be postponed in individualssuffering from acute severe febrile illness.Individuals receiving anticoagulant therapy or those with a bleeding disorder that would contraindicate intramuscular injection, should not be given the vaccine unless the potential benefit clearly outweighs the risk of administration.Immunocompromised persons, including individuals receiving immunosuppressant therapy, may have a diminished immune response to the vaccine.No data are available about concomitant use of immunosuppressants.As with any vaccine, vaccination with COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2may not protect all vaccine recipients.” jne

   Click to access Information_for_healthcare_professionals.pdf

   Tykkää

 7. RANKKA ALLERGINEN REAKTIO Pfizer/BioNTechin rokotteesta

  Forbes: U.S. Healthcare Worker Reportedly Had Severe Allergic Reaction To Pfizer Covid-19 Vaccine, But Experts Say Vaccine Is Still Safe https://www.forbes.com/sites/leahrosenbaum/2020/12/16/us-healthcare-worker-reportedly-had-severe-allergic-reaction-to-pfizer-covid-19-vaccine-but-experts-say-vaccine-is-still-safe/?sh=2ad477bf7d54

  Reaktio tuli heti vain minuutteja rokotteen jälkeen. Henkilöllö ei ollut aiempaa historiaa allergisista reaktioista.

  New: severe allergic reaction to Pfizer vaccine in an Alaskan HCW without a prior history of allergy, received epinephrine X 2, now well. ”The adverse reaction in the person, minutes after taking the Pfizer shot on Tuesday, was similar to two cases reported last week in Britain.”
  https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-pfizer-allergy/update-1-health-worker-in-alaska-had-serious-allergic-reaction-after-pfizers-vaccine-nyt-idUSL4N2IW3JH

  Myös briteissä parit rankat allergiareaktiot https://www.forbes.com/sites/roberthart/2020/12/10/how-safe-is-pfizers-covid-19-vaccine-heres-what-you-should-know-about-reports-of-allergic-reactions-in-britain/?sh=2117c9b046d0

  Haittavaikutukset harvoin tulevat esiin kliinisissä kokeissa koska allergikkoja ei oteta rokotekokeisiin.

  ”Such events are rather unlikely to be observed in clinical trials, which routinely exclude people with severe allergies, said Moncef Slaoui, who heads the White House’s Operation Warp Speed.” https://www.forbes.com/sites/roberthart/2020/12/10/how-safe-is-pfizers-covid-19-vaccine-heres-what-you-should-know-about-reports-of-allergic-reactions-in-britain/?sh=2117c9b046d0

  Henkilöt, joilla on heikentynyt immuunisuoja sairauden (kuten syövän) takia lienee turvallisinta jättää rokotekokeilut väliin.

  Tykkää

 8. Kansanedustaja Jouni Ovaskan (kesk) kokoama lista niistä kansanedustajista, jotka eivät ota koronarokotetta:

  Päätän, kun saan enemmän tietoa

  Marko Asell (sd), Ritva ”Kike” Elomaa (ps), Petri Huru (ps), Vilhelm Junnila (ps), Kimmo Kiljunen (sd), Jouni Kotiaho (ps), Kristian ”Sheikki” Laakso (ps), Antero Laukkanen (kd), Leena Meri, (ps), Jukka Mäkynen (ps), Mika Niikko (ps), Jari Ronkainen (ps) ja Jussi Wihonen (ps).

  En

  Juha Mäenpää (ps), Ano Turtiainen (eduskuntaryhmä Ano Turtiainen)

  Tykkää

 9. Elintarvike- ja lääketurvallisuusvirasto FDA tutkii Pfizer/BioNTechin rokotteen aiheuttamia allergisia reaktioita useissa osavaltioissa https://www.youtube.com/watch?v=NI3Tm0Tg5WY&feature=emb_logo
  Syyksi arvellaan rokotteen sisältämää polyetyleeniglykolia /PEG), jota on myös Modernan rokotteessa https://thehill.com/policy/healthcare/530966-fda-investigating-allergic-reactions-to-pfizer-vaccine-reported-in-multiple ja josta tri Wolfgang Wodarg sekä tri Michael Yeadon varoittivat jo ennakolta kuten myös Children´s Health Defence https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/RFK_Jr_Letter_toFDA-_CBER-9-25-20.pdf

  Noin 72% Yhdysvaltain väestöstä saattaa olla kehittynyt vasta-aineita PEG:ille https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27804292/
  mikä tekee rokotteesta erittäin riskaabelin otettavan.

  Lääkeyhtiöt olivat jättäneet allergikot pois koeryhmistä pilaamasta rokotekokeita https://www.denverpost.com/2020/12/09/pfizer-covid-vaccine-allergic-reactions/

  ”Documents published by the two companies showed that people with a history of severe allergic reactions were excluded from the trials, and doctors were advised to look out for such reactions in trial participants who weren’t previously known to have severe allergies.”

  Tykkää

 10. IS 9-12-2020 näin koronarokotteet saatiin nopeasti:mutkat suoriksi ja normaali kehittely 15 vuotta NYT 10-19 kuukautta!!!
  tuotanto aloitettiin ennen hyväksymistä—mistä tiedettiin että lupa tullaan saamaan—ja nopeasti?yleensä se kestää1-2 vuotta ?
  kerrankin voi sanoa että IS oli hintansa arvoinen mutta kuinka moni luki sen ja alkoi miettiä kiireen syytä?

  Tykkää

  • Kun lukee lehtiä tai seuraa uutisia, niin yleisesti voisi sanoa, että jos nimettömät lähteet kertovat, jutun voi unohtaa, tai jos mainitaan tutkimus mutta ei tutkimuksen nimeä tai tekijöitä.

   Mitä tahansa lukeekin, kannattaa kysyä itseltään mitä näkökulmaa myydään, kuka myy ja miksi.

   Lauseiden muotoiluunkin on hyvä kiinnittää huomiota: ”koronakuolleet” on eri asia kuin ”koronaan liittyvät kuolemat” jne.

   —-
   Perheemme vietti joulua yhden udmurtin. yhden jakutialaisen, kahden venäläisen ja yhden suomalaisen pk-yrittäjän seurassa. Oli mukavaa, ja ruoka erinomaista. Ainoa särö olivat virsipoljentoiset suomalaiset joululaulut 😀 Huomenna jatkuu eri seurassa savusaunassa.

   Parempaa uutta vuotta kaikille maailman kansoille!

   Tykkää

 11. Pfizer/BioNTechin rokotekokeeseen osallistuneet eivät saa harrastaa suojaamatonta tai heteroseksuaalista seksiä 28 vrk:n rokotteen ottamisen jälkeen eivätkä myöskään lapsensaamisiässä olevien naisten kanssa ”mahdollisten reproduktiivisten turvallisuusriskien eliminoimiseksi” eivätkä myöskään lahjoittaa spermaa (s. 132):

  PF-07302048 (BNT162 RNA-Based COVID-19 Vaccines)Protocol C4591001
  Page 132
  10.4.Appendix 4: Contraceptive Guidance
  10.4.1.Male Participant Reproductive Inclusion

  Criteria Male participants

  are eligible to participate if they agree to the following requirements during the intervention period and for at least 28 daysafter the last dose of study intervention,whichcorresponds to the time needed to eliminate reproductive safety risk of the study intervention(s):

  •Refrain from donating sperm.PLUS either:

  •Be abstinent from heterosexual intercourse with a female of childbearing potential as their preferred and usual lifestyle (abstinent on a long-term and persistent basis) and agree to remain abstinent.OR•Must agree to use a male condom when engaging in any activity that allows for passage of ejaculate to another person.

  •In addition to male condom use, a highly effective method of contraception may be considered in WOCBP partners of male participants (refer to the list of highly effective methods below

  in Section 10.4.4).

  10.4.2.Female Participant Reproductive Inclusion Criteria

  A female participant is eligible to participate if she is not pregnant or breastfeeding, and at least 1of the following conditions applies:•Is not a WOCBP (see definitions belowin Section 10.4.3).OR•Is a WOCBP and using an acceptablecontraceptive method as described below during the intervention period (for a minimum of 28 days after the last dose of study intervention).

  The investigator should evaluate the effectiveness of the contraceptive method in relationship to the first dose of study intervention.The investigator is responsible for review of medical history, menstrual history, and recent sexual activity to decrease the risk for inclusion of a woman with an early undetected pregnancy.[…]

  Click to access C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf

  Tykkää

 12. Daily Mail UK: Pfizerin koronarokotteesta normaalia enemmän allergisia reaktioita https://www.dailymail.co.uk/news/article-9085941/Pfizer-COVID-19-vaccine-causing-allergic-reactions-rate-superior-shots.html?ito=amp_whatsapp_share-top

  Yli puolella haittavaikutuksia

  An mRNA vaccine against SARS-CoV-2 – preliminary report
  New England Journal of Medicine, Nov. 12, 2020
  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483

  ”Adverse events that occurred in more than half the participants included fatigue, chills, headache, myalgia, and pain at the injection site. Systemic adverse events were more common after the second vaccination, particularly with the highest dose. Three participants (21%) in the 250-μg dose group reported one or more severe adverse events.”


  Ei sovi allergikoille

  U.K. warns against giving Pfizer vaccine to people prone to severe allergic reactions
  CBS News, Dec. 9, 2020.
  https://www.cbsnews.com/amp/news/covid-vaccine-pfizer-shot-uk-warning….

  ”The warning came after two health care workers who got the vaccine … suffered adverse reactions. NHS England said in a statement that both of the medical workers … experienced anaphylactoid reactions to the Pfizer vaccine. [The CDC] has recommended that the vaccine be administered in settings that have supplies, including oxygen and epinephrine, to manage anaphylactic reactions.”

  2 Alaska Health Workers Got Emergency Treatment After Receiving Pfizer’s Vaccine
  New York Times, Dec. 16, 2020.
  https://www.nytimes.com/2020/12/16/health/covid-pfizer-vaccine-allergic….

  ”Two health care workers at the same hospital in Alaska developed concerning reactions just minutes after receiving Pfizer’s coronavirus vaccine this week, including one staff member who was to remain hospitalized until Thursday. The first worker, a middle-aged woman who had no history of allergies, had an anaphylactic reaction that began 10 minutes after receiving the vaccine. The woman was moved to the intensive care unit.” (CNN reports a third was hospitalized two days later with anaphylactic shock, even though she had no history of allergies.)


  Haittavaikutusprosentit melkoisia

  Advisory Committee Meeting: FDA Briefing Document, Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
  FDA/Pfizer, Dec. 10, 2020
  https://www.fda.gov/media/144245/download

  Page 6: ”Ongoing phase 3 randomized, double-blinded and placebo-controlled trial of BNT162b2 in approximately 44,000 participants. … The most common solicited adverse reactions were injection site reactions (84.1%), fatigue (62.9%), headache (55.1%), muscle pain (38.3%), chills (31.9%), joint pain (23.6%), fever (14.2%); severe adverse reactions occurred in 0.0% to 4.6% of participants.” (Editorial note: 4.6% means 1 in 21 people had severe reactions!)

  Tykkää

 13. IL 15.1: ”Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan on tullut perjantaihin mennessä 32 haittavaikutusilmoitusta Pfizerin ja Biontechin koronarokotteesta.
  – –
  Koronarokotteen saaneiden iäkkäiden potilaiden menehtymisiä selvitetään parhaillaan esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa.

  Norjan lääkeviranomainen Legemiddelverket kertoo, että Norjassa on tehty 23 ilmoitusta, joissa koronarokotteella epäillään olleen osuus ihmisen kuolemaan. Näistä tapauksista 13 on arvioitu. Tiedot ovat torstailta 14. tammikuuta.

  Viranomaisten mukaan rokotteen sivuvaikutukset kuten kuume ja pahoinvointi ovat voineet olla osallisina hauraiden ihmisten kuolemissa. Norjassa on rokotettu ihmisiä hoivakodeissa.

  Legemiddelverketin mukaan kaikki kuolemat, jotka tapahtuvat muutamina ensimmäisinä päivinä rokotteen saamisen jälkeen, tutkitaan tarkoin. Norjassa ihmisiä on rokotettu Pfizerin ja Biontechin rokotteella. Perjantaina rokotukset on tiettävästi aloitettu myös Modernan rokotteella.”

  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/b469ee00-51b5-4026-8fc7-aabacf8218e9

  Tykkää

  • ”Norjassa ihmisiä on rokotettu Pfizerin ja Biontechin rokotteella.”

   Oudosti muotoiltu, siitä jää se vaikutelma että kahden eri rokotevalmistajan tuotteella eikä Pfizer/BioNTechin yhteistyön tuotos.

   Tykkää

 14. Koronapiikit aiheuttavat hedelmättömyyttä sanoo FoxNewsin haastattelema virologi (eiköhän YouTube kohtaa sulje FoxNewsinkin tilin kuten teki Australian SkyNewsile):

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s