Patenttien jälki — Pandemia rahastusoperaationa?

Uudisasukas

AvoinMedian lukija, nimimerkki Uudisasukas, on laatinut lyhyen selostuksen tri David Martinin pitkähköstä kuulemisesta, jossa käsitellään koronavirukseen liittyviä patentteja. Tri Martin on patenttien laatuarviointia, intellektuaalisiin oikeuksiin pohjaavaa taloudellisten riskien hallintaa ja kaupallista arviointia hallituksille, patenttitoimistoille, pankeille ja vakuutusyhtiöille tekevän M-CAM Internationalin toimitusjohtaja. M-CAM:illa on aineettoman omaisuuden rahoituksen riskienhallintajärjestelmä 168 maassa. Riskienhallintajärjestelmä sisältää kaikki patentihakemukset, liittovaltion apurahat, hankintatiedot, sähköisen viranomaishallinnoinnin tiedot ja vastaavan.

Tri Martin on toiminut myös Virginian yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa apulaisprofessorina.

AvoinMedia on lisännyt tekstiin upotetut linkit, kuvakaappaukset ja lähdetiedot sekä tekstin alle toimituksen kommentin.

Paljastaako kahdenkymmenen vuoden patenttihakemusten historia, ettei väitetty uusi virus ole lainkaan uusi, vaan vanha tuttu joka on valjastettu rahaa ja valtaa tahkoamaan?

Saksalaisen asianajajan Reiner Füllmich’in johtama koronavaliokunta on kuullut
amerikkalaista lääkepatenttien asiantuntijaa, tri David Martinia, joka johtaa niiden
seurantaan erikoistunutta yritystä. Seuraavassa poimintoja David Martinin havainnoista jotka
koskevat koronaviruslääkkeistä tehtyjä patenttihakemuksia ja myönnettyjä patentteja.
Muutama lisäys tulee David Martinin ja Robert Kennedy jr:n välisestä keskustelusta.


Todettakoon heti johdannoksi, että Martinin mukaan SARS-Cov-2 ei eroa SARS-Cov-1:stä millään
merkittävällä tavalla. Molemmat kuuluvat betakoronaviruksiin. SARS-Cov-2 ei myöskään edusta
mitään uutta tuntematonta virusta, vaan kaikki uusiksi väitetyt ja esitetyt geenisekvenssit on
aiemmin identtisinä esitetty julkisissa patenttihakemuksissa vuoden 2007 jälkeen. Jokainen
sekvenssi jota kissojen ja koirien sekä nenäpuikkojen sekä PCR-testin avulla on etsitty vuosina 2020
ja 2021 aikana löytyy 73 kpl myönnetystä patentista ajalta 2008-19. Väitetty SARS-Cov-2:n
erityispiirre löytyy patenttiasiakirjoista jo vuonna 2008.


Koronaviruslääkkeiden kaupallinen tarina alkaa vuosituhannen vaihteessa ja ensiksi
eläinlääketieteen puolella. Piikkiproteiinin käyttö oli jo tuolloin esillä ja ensimmäinen
patenttihakemus eläinrokotteelle on vuodelta 2000. Sen jälkeen siirryttiin tutkimaan
koronaviruksien hyödyntämistä tavoitellun HIV-rokotteen apuvälineenä sekä todetaan niiden
potentiaali biologisena aseena.


Martin katsoo, että SARS-Cov-1 on laboratoriotuote siten että sen geenisekvenssiä on
synteettisesti modifioitu laboratoriossa tarkoituksena käyttää sitä HIV-rokotteen välittäjänä.
Vuonna 2004 huomattiin koronaviruksen ja sen torjuntaan kehitettävän rokotteen potentiaali
rahanteon sampona. Sinä vuonna järjestettiin ensimmäinen “The New Normal” -seminaari
aiheena SARS ja bioterrorismi – sanomatta kuka tulisi toimimaan terroristina. Ja vaikka Maailman terveysjärjestö WHO oli vuosina 2007-8 todennut, etteivät koronavirukset muodosta merkittävää uhkaa niin liikkeellä oli jo juna, joka jyräisi vastavoimat alleen.


Martinin mukaan USA:n lääkevalvonnan järjestelmä on täysin hajalla intressiristiriitojen
vuoksi kun valvojat voivat saada mittavaa kaupallista hyötyä antamistaan luvista. Räikeänä
esimerkkinä toimii tri Anthony Fauci joka on mukana sekä tutkimusrahoituksen ohjauksessa,
tutkimustoiminnassa, lupaprosessissa sekä kaupallisessa hyödyntämisessä
.

Kun presidentti Barack Obama kielsi ns. gain of function -tutkimustoiminnan koska se mitä ilmeisemmin oli ristiriidassa biologisten aseiden kieltoa koskevan sopimuksen kanssa, tri Fauci kiersi kieltoa hajauttamalla tutkimustoiminnan mm. Kiinaan. Kiinasta USA:han siirrettiin kiellon aikana patogeeni joka oli löydetty sairastuneesta kaivostyöläisestä.

Fauci oli luonut järjestelmän jossa hän kontrolloi

1) patogeenin

2) menetelmän sen havaitsemiseksi

3) lääkityksen

4) lääkkeen hinnan asetannan.

Tri Faucin ensisijaisesti suosima kaupallinen toimija oli lääkeyhtiö Moderna.


David Martin katsoo löytäneensä savuavan aseen asiakirjoista keväältä 2019. Martinin
mukaan asiakirja sisältää todisteet suunnitellusta ja tahallisesta viruksen liikkeelle
laskemisesta, joka tähtäisi eteenpäin rokotuskampanjan käynnistämiseksi. Martinin mukaan
asiakirjan ilmaisu on klassinen esimerkki juridiikan oppikirjasta, jossa syytetylle esitetään
kysymys johon vastaus on jo tiedossa todisteena syyllisyydestä. Maaliskuussa 2019 näet
aloitettiin rokotteen valmistuksen viimeistely koska “pelättiin” että koronavirus pääsee
tahallisesti levitettynä liikkeelle.

Myös loppusyksyllä 2019 suoritettiin toimenpiteitä jotka ennakoivat viruksen leviämistä vaikka mitään havaintoja ei vielä ollut tiedossa. Lääkitys oli valmiina vaikka taudista ei ollut tietoa.

Lähteet:

A manufactured illusion. Dr David Martin with Reiner Fuellmich 9/7/21

Suomeksi ”Koronaviruksen patenttitiedot paljastavat biologisen aseen” (lyhyt versio)

Robert F. Kennedy, Jr. ~ Interviews Dr. David Martin about Fauci, Moderna, Corruption

Toimituksen kommentti — RS

 1. Tri David Martin siteeraa Fuellmichille kuulemisen aikana ECO Health Alliancen (EHA) perustajan ja johtajan Peter Daszakin 12. helmikuuta 2016 National Academies Press -julkaisussa ollutta lausuntoa.

Meidän on lisättävä ihmisten yleistä ymmärrystä lääketieteellisten vastatoimien tarpeellisuudesta, kuten pan-koronavirusrokotteen tarpeellisuudesta.

Media toimii tässä eteenpäin ajavana voimana ja talous tulee seuraamaan tätä hypetystä. Meidän on käytettävä tätä hypetystä omaksi eduksemme, jotta pääsemme oikeisiin asioihin.

Sijoittajat ovat kyllä mukana, jos he näkevät tuotot prosessin loppupäässä.

Peter Daszak

Daszak sukeltautuu esiin sieltä sun täältä, kun pandemiaan liittyviä epäselvyyksiä penkoo. Daszakin hyväveli-verkostoitumista avataan hieman AvoinMedian artikkelissa Eturistiriitakytkökset, faktat ja faktantarkistus = ”fakta”.

2. Biokemisti, molekyylibiologi tri Doug Corrigan selostaa tiedeblogeissaan selkokielellä alaansa kuuluvia asioita. Artikkelissa ”Breaking Study Sheds More Light on Whether an RNA Vaccine Can Permanently Alter DNA” Corrigan purkaa MIT-Harvard -tutkijoiden havaintoa siitä, että koronaviruksen RNA:n osaset kykenevät integroitumaan ihmisen solujen DNA:an — minkä takia he edelleen antavat positiivisia testituloksia, vaikka aktiivinen infektio on aikapäiviä kadonnut.

”Jos kerran virus kykenee siihen [integroitumaan soluihin], miksi välittäisin siitä, että rokote tekee saman?” Siitä pitäisi välittää pelkästään siksi, Corrigan kirjoittaa, että ”he kertoivat, että se on mahdotonta joten suu kiinni ja ota se piikki!”. Rokotteita suunnittelevat ja valmistavat tahot ymmärtävät alaansa joten miksi he muka eivät ymmärtäneet rokotteen RNA:n voivan integroitua DNA:an, Corrigan kysyy?

On myös iso ero siinä, kirjoittaa Corrigan, sorkkiiko koronavirus sattumalta jonkun geenejä vai sorkitaanko rokotteella satojen miljoonien ihmisten geenejä väittäen ettei sitä tapahdu. Lisäksi rokotteen RNA on keinotekoisesti luotu, aivan eri eläin kuin luonnollisen viruksen RNA; rokotteen RNA on rakennettu pysymään soluissa paljon pidemmän aikaa kuin mitä luonnollinen, epävakaa virus tekisi; RNAn vakauden keinotekoinen kasvattaminen lisää todennäköisyyttä sille, että RNA integroituu DNA:an.

Se tarkoittaa myös sitä, että viraalisen RNAn DNA:an integroitumisen negatiiviset vaikutukset tulevat esiin toistuvasti ja korostuneina, Corrigan huomauttaa. Jos soluista tulee pysyvästi piikkiproteiinitehtaita, se voi johtaa vakaviin autoimmuuniongelmiin; tätä puolta pitäisi tutkia enemmän, Corrigan sanoo.

3. Uudisasukkaan (Kiitokset!) teksti käsittelee patenttiasioita. Koronapiikeissä oleva RNA on keinotekoinen, valmistettu. Menetelmä ja tuote on patentoitu, joku omistaa ne.

Jos/kun keinotekoinen RNA tai sen osat kykenevät integroitumaan luonnollisesti syntyneeseen ihmisen DNA:an, se muuttaa DNA:ta, DNA ei ole enää täysin luonnollista.

Mikä nostaa esiin uuden patenttikysymyksen, jota olen aiemminkin kysynyt: Kuka omistaa muuntuneen DNA:n?

Yhdysvaltain Korkein oikeus päätti vuonna 2013 ratkaisussaan, että luonnolliset geenit eivät ole patentoitavissa; luonnollisen geenin eristäminen ja geenisekvenssin identifioiminen ei riitä patenttioikeuteen. Muokatut geenit — synteettinen DNA — ovat kuitenkin ”uusi tuote” ja patentoitavissa. Tästä seuraa, että muokatut geenit kuuluvat patentin haltijalle.

Kuka omistaa ihmisen, jonka DNA:n mRNA-koronapiikki on muuntanut? Onko hän enää lain silmissä ihminen vai patenttikelpoinen geenimuunneltu organismi, GMO?

4. Korkeimman oikeuden ratkaisussa todetaan, että luonnolliset geenit eivät ole patentoitavissa. Mikään luonnon synnyttämä ei ole — mutta koronaviruspatentteja johdannaisineen on pilvin pimein…

Aiheeseen liittyy: Lääketeollisuuden piilotettu vaikutus politiikkaan (AM 7.8.2021)

Artikkelikuva: Paul Fürst (1656), ”Doctor Schnabel”, kuvankäsittely RS: Nos vultus parumper reditus

14 comments

 1. IHMINEN 2.0 on HYBRIDI. Hybridiä eivät luonnollisesti koske mitkään IHMISoikeudet. Patenttien omistajat OMISTAVAT hybridin. MICROSOFT merkitsee hybridit MERKILLÄÄN.

  Liked by 1 henkilö

 2. > Myös loppusyksyllä 2019 suoritettiin
  > toimenpiteitä jotka ennakoivat viruksen leviämistä
  > vaikka mitään havaintoja ei vielä ollut tiedossa.

  Yksi toimenpiteistä oli rahastusoperaatio, jossa Gates, Fauci ja WEF möivät KAIKKI osakkeensa juuri ennen romahdusta.

  Martin Armstrong:
  – Dr Fauci – the Politician & Stooge of WEF

  – I have written about how I KNOW that a warning came from those in the know that a «virus was coming» and that Gates began selling stock in December 2019 and Klaus Schwab sold his positions even for the World Economic Forum also ahead of the crash in Jan/Feb 2020.

  Tykkää

  • Tarkoittaa, että ei pelkästään Fuellmichin ja Martinin mainitsema RICO-juttu vaan myös sisäpiiritiedon käyttö hyötymistarkoituksessa, kartelloituminen, petos hyötymis-(ja vahingoittamis-?)tarkoituksessa sekä viranomaisten harhauttaminen. Vähintään.

   Tykkää

  • Laittaisitko linkkien mukaan selostuksen, miksi ne ovat mielestäsi huomionarvoisia.
   Jokainen ei avaa linkkiä ellei jotain perustelua ole näkösällä.

   Tykkää

   • Tuossa tapauksessa annan Ihmisten vetää Omat johtopäätöksensä…Mitä noilla ajan perää…Muuten syytettäisiin Vihapuheesta…

    Yleensä annan otsikolla vihiä mistä on kyse…kun vain lukee rivien välistä…

    Siitä jäi kiireessä valitettavasti pois se kriittinen kohta että Nuo aukeaa vain VPN palvelun (USA) kautta…tai esm Puffin browseria kautta…NSAn Spydroidilla…(Android)

    Tykkää

  • Perustuslaki, ihmisoikeudet ja Nurnbergin sopimus kieltää lasten rokotukset. Hallitus antoi asetuksen, jolla lapset voitaisiin rokottaa. Mutta asetuksella ei voi kumota perustuslakia, hallitus rikkoo taas kaikkia mahdollisia lakeja.

   Ja kun lapset alkavat sairastumaan ja kuolemaan rokotteesta, keksitään tekosyyksi taas joku variantti. Piikkiproteiini on se vaarallinen patogeeni joka aiheuttaa vauriot eikä sitä saisi päästä elimistöön, ja nyt sitä oikein ruiskutetaan sinne reseptillä joka saa elimistön täyteen piikkiproteiinia.

   https://n0llat0leranssi.wordpress.com/2021/08/07/lasten-rokotuksissa-on-oikeudellisia-ongelmia/

   Tykkää

  • Siinä kasvaa (toivottavasti saa kasvaa!) taas yksi nuori, jonka luottamus aikuisiin, viranomaisiin ynnä yhteiskuntaan romahti kerta laakista.

   Vapaaehtoisuus näyttää näköjään tuolta: painostetaan ja pakotetaan porukalla — vastoin Euroopan neuvoston tammikuista päätöslauselmaa.

   Eikä kukaan ole vastuussa seurauksista.

   Ja sitten ihmetellään, miksi ”rokotevastaisuus” kasvaa.

   Tykkää

   • Kyllä. Tyttöparka. Kaikesta kuulee että tyttö tietää mitä noi ääliöt tekevät hänelle. Ei voi kuin toivoa että nuoren elimistön vitaliteetti ja muu kasvuvoima ohittaa noi myrkyt.
    Strrilisaatiovaara on 60-70% haarukassa.
    Kauheaa katsottavaa!

    Tykkää

 3. SAMAT RIKOLLISET/TONY FAUCI: AIDS/HIV SCAM!

  AIDS And The AZT Scandal. The AIDS Pandemic Was Created By The Same People Who Gave Us Coronavirus AZT, Remdesivir, And Tony Fauci The Wonder Drug Point Guard For Pharma! Must See Videos!

  https://beforeitsnews.com/alternative/2021/07/aids-and-the-azt-scandal-the-aids-pandemic-was-created-by-the-same-people-who-gave-us-coronavirus-azt-remdesivir-and-tony-fauci-the-wonder-drug-point-guard-for-pharma-must-see-videos-3754794.html

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s