Mikä ”Great Reset” – Suuri uudelleenkäynnistys?

AvoinMedia julkaisee Tapio Puolimatkan suomentaman analyysin Maailman talouseliitin tulevaisuusvisiosta – jonka nimi suomentuu myös muotoon ”Suuri nollaus”.

Michael Rectenwald

New York Timesin1 ja Anti-Defamation League -järjestön2 mukaan ”Suuri uudelleenkäynnistys” (the Great Reset) on kokonaan vailla pohjaa.

Tai, kuten BBC väittää,3 Suuri uudelleenkäynnistys on ”johtavien ajattelijoiden” hyväntahtoinen yritys4 saada aikaan ”oikeudenmukaisempi ja vihreämpi tulevaisuus”5, joka perustuu kapitalismin uudelleenkäynnistämiseen. Samaan aikaan Time omisti yhden numeron Suurelle uudelleenkäynnistykselle ja kehui sitä käytännössä ratkaisuksi kaikkiin ongelmiin, jotka ovat syntyneet koronan jälkeen.6

Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) perustaja ja toimitusjohtaja Klaus Schwab ehdottaa, että Suuri uudelleenkäynnistys on vain yritys puuttua koronakriisin aikana paljastuneisiin kapitalismin heikkouksiin sekä ilmastonmuutoksen ja ympäristön saastumisen aiheuttamiin uhkaaviin katastrofeihin. Tätä mieltä ovat Klaus Schwab ja Thierry Malleret kirjassaan ”Covid-19: The Great Reset”. Näin väittävät lukuisat WEF:n verkkosivuilla olevat asiakirjat. Miksi Suuri uudelleenkäynnistys on sitten tulkittu laajaksi vasemmistolaiseksi salaliitoksi, jonka tarkoituksena on luoda totalitaarinen yhden maailman hallitus?

En tarkoita, että totuus olisi jossain kieltämisen ja salaliiton välissä. Pikemminkin haluan tehdä selväksi, mitä Suuri uudelleenkäynnistys -ohjelmaan sisältyy sen suunnittelijoiden ja tilaajien mukaan. Tukeudun väitteisiin, joita ovat esittäneet Klaus Schwab ja hänen WEF:n avustajansa, WEF:n kumppanit, ja Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa tapahtuneeseen kehitykseen sekä johtopäätöksiin, joita voidaan kohtuudella tehdä näistä ehdotuksista ja niiden toteuttamisesta. Tarkoitukseni on myös osoittaa, miten ajatus Suuresta uudelleenkäynnistyksestä synnyttää ”salaliittoteorioita” ikään kuin spontaanisti.

Ennen kuin käsittelen Suuri uudelleenkäynnistys -idean keskeisiä osatekijöitä, on syytä tarkastella idean ja sen kehityksen historiaa. Vaikka sen filosofiset juuret saattavat olla paljon syvemmällä, Suuri uudelleenkäynnistys voidaan jäljittää Maailman talousfoorumin perustamiseen. WEF perustettiin Euroopan johtamisfoorumiksi (European Management Forum) vuonna 1971. Samana vuonna Klaus Schwab, koulutukseltaan insinööri ja taloustieteilijä, julkaisi äidinkielellään saksaksi ensimmäisen kirjansa ”Moderni yrityshallinto ja mekaaninen suunnittelu”.7

Kirjassaan Schwab esitteli ensimmäisen kerran sen, mitä hän myöhemmin kutsui ”sidosryhmäkapitalismiksi”, ja väitti, kuten WEF:n verkkosivustolla todetaan, että ”modernin yrityksen johtamisen on palveltava osakkeenomistajien lisäksi kaikkia sidosryhmiä pitkän aikavälin kasvun ja vaurauden saavuttamiseksi”.8 Schwab ja WEF ovat siitä lähtien edistäneet monien sidosryhmien käsitettä.

WEF on lähde retoriikalle, joka korostaa sidosryhmien ja julkisen ja yksityisen sektorin välistä kumppanuutta, ja politiikalle, jonka hallitukset, yritykset, kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja kansainväliset hallintoelimet ympäri maailmaa ovat omaksuneet. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla on ollut keskeinen rooli koronakriisin ratkaisemisessa, ja ne ovat keskeisessä asemassa myös oletetun ilmastonmuutoskriisin ratkaisemisessa.

Tarkka ilmaisu ”Suuri uudelleenkäynnistys” tuli käyttöön vuonna 2010, kun amerikkalainen kaupunkitutkimuksen teoreetikko Richard Florida julkaisi kirjan ”The Great Reset”9 – vaikka muut väittävät käyttäneensä ilmaisua jo ennen häntä. Floridan Great Reset oli vastaus vuoden 2008 finanssikriisiin, ja hän väittää, että vuoden 2008 romahdus oli viimeisin suurten uudelleenkäynnistysten sarjassa, johon kuuluvat 1870-luvun pitkä lama ja 1930-luvun suuri lama.

Suuret uudelleenkäynnistykset eivät suinkaan ole tyypillisesti kuvattuja lamavuosia, vaan ne ovat teoreettista viitekehystä muuttavien keksintöjen ja maantieteellisten uudelleenjärjestelyjen kausia. Schwab ilmeisesti omaksui sanonnan ja mukautti sen edustamaan omaa näkemystään uudenlaisesta kapitalismista ja maailmanjärjestelmästä.

WEF:n vuosikokouksessa vuonna 2014 Schwab julisti: ”Se, mitä haluamme tehdä Davosissa tänä vuonna […] on painaa uudelleenkäynnistys-painiketta.”10 Tällä hän viittasi kuvitteelliseen uudelleenkäynnistys-painikkeeseen ”uusliberalistisen” kapitalismin maailmantalouden järjestelmälle. Myöhemmin WEF:n verkkosivuille ilmestyi graafinen kuva uudelleenkäynnistyspainikkeesta. Vuonna 2017 WEF julkaisi asiakirjan otsikolla ”Meidän on uudelleenkäynnistettävä maailmanlaajuinen toimintajärjestelmä, jotta voimme saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.”11

Toimitus huomauttaa *Suomesta vuonna 2014 Davosiin matkasivat tasavallan presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Jyrki Katainen, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, Euroopan talouskomissaari Olli Rehn, öljy-yhtiö Shellin hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila, kansainvälisen ammattiliiton IndustriALLin pääsihteeri Jyrki Raina sekä Euroopan yleisradioliiton EBU:n mediajohtaja Annika Nyberg-Frankenhaeuser.*

Seuraavaksi WEF järjesti kaksi tapahtumaa, jotka ennakoivat pelottavasti koronakriisiä, josta tuli Suuri uudelleenkäynnistys -hankkeen ensisijainen innoittaja. Toukokuussa 2018 WEF toteuttamiseks yhteistyötä Johns Hopkinsin terveysturvakeskuksen kanssa CLADE X -harjoituksen – keskustelujen avulla toteutetun simulaation kansallisesta reagoinnista pandemiaan.12

Harjoituksessa simuloitiin tilannetta, jossa syntyy ihmisen parainfluenssaviruksen uudenlainen kanta nimeltä CLADE X, jossa on Nipah-viruksen geneettisiä elementtejä. Homeland Preparedness News raportoi CLADE X -simulaation osoittavan, että ”tilanteessa ei ollut suojaavaa rokotetta eikä ennakoivaa maailmanlaajuista suunnitelmaa katastrofaalisen maailmanlaajuisen pandemian leviämisen estämiseksi, mikä johti 150 miljoonan ihmisen kuolemaan maapallolla.”13 Oli selvää, että maailmanlaajuiseen pandemiaan oli syytä valmistautua.

Hieman yli vuotta myöhemmin, lokakuussa 2019, WEF:n uskomaton ennakointikyky tuli jälleen esille, mutta tällä kertaa entistä tarkemmin. Yhdessä Bill ja Melinda Gates -säätiön kanssa WEF teki yhteistyötä Johns Hopkinsin yliopiston kanssa ja järjesti toisen pandemiaharjoituksen, nimeltään ”Tapahtuma 201” (Event 201).

Tapahtuma 201 simuloi kansainvälistä reagointia uuden koronaviruksen puhkeamiseen – kaksi kuukautta ennen kuin covid-19-epidemia tuli kansainväliseksi uutiseksi ja viisi kuukautta ennen kuin Maailman terveysjärjestö (World Health Organization, WHO) julisti sen pandemiaksi. Johns Hopkinsin terveysturvakeskuksen yhteenveto harjoituksesta muistuttaa läheisesti todellista Covid-19-skenaariota, mukaan lukien ilmeinen ennakkotieto niin sanotusta oireettomasta leviämisestä.

Tapahtuma 201 simuloi uuden eläinten ja ihmisten välillä leviävän koronaviruksen puhkeamista, joka tarttuu lepakoista sikoihin ja ihmisiin ja lopulta tarttuu tehokkaasti ihmisestä toiseen johtaen vakavaan pandemiaan. Taudinaiheuttaja ja sen aiheuttama tauti on mallinnettu pitkälti SARSin pohjalta, mutta se tarttuu paremmin yhteisöllisessä ympäristössä ihmisten välityksellä, joilla on lieviä oireita.14

CLADE X- ja Event 201 -simulaatioissa ennakoitiin käytännössä kaikki koronakriisin mahdolliset tapahtumat, erityisesti hallitusten, terveysviranomaisten, perinteisten tiedotusvälineiden, sosiaalisen median ja kansalaisten reaktiot.

Reaktioihin ja niiden vaikutuksiin kuuluivat maailmanlaajuiset sulkutoimet, yritysten ja teollisuudenalojen romahtaminen, biometristen valvontatekniikoiden käyttöönotto, sosiaalisen median sensuurin korostaminen ”väärän tiedon” ja ”disinformaation” torjumiseksi, sosiaalisen ja perinteisen median täyttäminen ”arvovaltaisilla lähteillä”, laajat mellakat ja massatyöttömyys.15

Nämä ennakkoharjoitukset ja muut koronakriisiin liittyvät kummallisuudet ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että on syntynyt kertomus suunnitellusta pandemiasta (the ”plandemic” narrative) – spekulaatio, jonka mukaan WEF:n ympärille keskittynyt globaali eliitti on saattanut rakentaa koronakriisin alibiksi Suuren uudelleenkäynnistyksen aloittamiselle.

Äsken mainitun pandemiaharjoituksen lisäksi Swiss Policy Research viittaa WEF:n rooliin digitaalisten biometristen identiteettijärjestelmien edistämisessä, sen Nuoret globaalit johtajat -ryhmän (Young Global Leaders) nostamiseen merkittäviin rooleihin koronakriisin hallinnassa ja lasten rokottamisen puolustamiseen ”digitaalisen tunnistamisen lähtökohtana”.16

Toimitus huomauttaa *Englanninkielessä sana ”plan” tarkoittaa suunnittelua ja suunnitelmaa. ”Plandemia” on siis sanaleikki, tosin jokseenkin iloton sellainen. Suomen pääministeri Sanna Marin ja hänen valtiovarainministerinsä Annika Saarikko kuuluvat mainittuun nuorten johtajien ryhmään – jota humoristisesti, taas ilman iloa, Klaus Jugendiksikin kutsutaan*

WEF allekirjoitti 13. kesäkuuta 2019 YK:n kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan: tarkoituksena muodostaa kumppanuus, jonka keskiössä on YK:n ”kestävän kehityksen Agenda 2030:n edistäminen”.17 WEF julkaisi pian tämän jälkeen asiakirjan ”YK:n ja Maailman talousfoorumin strategisen Agenda 2030 -yhteistyön viitekehys”.18

WEF lupasi auttaa YK:n ilmastonmuutosohjelman ”rahoittamisessa”. Puiteohjelmassa WEF sitoutuu myös auttamaan YK:ta ”vastaamaan neljännen teollisen vallankumouksen tarpeisiin”, mukaan lukien varojen ja asiantuntemuksen tarjoaminen ”digitaalista hallintoa” varten.

Agenda 2030 näyttää olevan räätälöity YK:n ja WEF:n kumppanuutta varten. Siinä omaksutaan Schwabin vuosikymmeniä aiemmin esittelemä sidosryhmien käsite. Sanaa ”sidosryhmät” käytetään Agenda 2030 -päätöksessä peräti kolmetoista kertaa. Suuri uudelleenkäynnistys voidaan siis ymmärtää osittain WEF:n panoksena Agenda 2030:een.

Kesäkuussa 2020 WEF järjesti Suuri uudelleenkäynnistys -huippukokouksen Maailman talousfoorumin 50. vuosikokouksena, joka viivästyi ja jonka painopistettä muutettiin koronakriisin vuoksi. WEF ilmoitti Suuri uudelleenkäynnistys -ohjelman virallisesta käynnistämisestä.

Vain muutamia kuukausia koronakriisin alkamisen jälkeen, 19. heinäkuuta 2020, ja vain kuukausi vuosikokouksen jälkeen Klaus Schwab ja Thierry Malleret julkaisivat kirjan ”Covid 19: The Great Reset”. Torinon yliopiston etiikan ja uusien teknologioiden instituutin toimitusjohtaja Steve Umbrello kirjoitti tästä julkilausumasta akateemisessa arvostelussaan seuraavaa:19

Vaikka tätä aihetta käsittelevän ja näitä teesejä puolustavan kirjan tuottaminen näin nopeassa aikataulussa ei olekaan mahdotonta, kirjan tuottamisen nopeus on vaikuttanut salaliittoestetiikkaan, jonka kirja on sittemmin saanut aikaan. Vaikka kirjoittajat sanovat avoimesti kirjoittaneensa ja julkaisseensa kirjan kuukauden aikana, tämä lausuma ei vahvista tällaisten väitteiden todenperäisyyttä eikä hälvennä niiden epäilyksiä, jotka kyseenalaistavat väitteen paikkansapitävyyden.

Lyhyt aika sen välillä, että WHO julisti Covid-19-taudin pandemiaksi ja kirja julkaistiin, ei ole ainoa tekijä, joka on ruokkinut Suuren uudelleenkäynnistyksen ympärille kehittynyttä “salaliittoestetiikkaa”. Schwabin kirjoitus Malleret’n kanssa ja muut WEF:n lausunnot ovat lietsoneet spekulaatioita.

Kirjoittajat julistavat ilman ilmeistä katumusta tai häpeää COVID-19:stä:

 • ”[edustaa] tilaisuutta [johon] voidaan tarttua”20
 • ”meidän pitäisi hyödyntää tätä ennennäkemätöntä tilaisuutta maailmamme uudelleenhahmottamiseen”21
 • ”hetkeen on tartuttava, jotta voimme hyödyntää tätä ainutlaatuista mahdollisuutta”22
 • ”[näille yrityksille] pandemia on ainutlaatuinen tilaisuus miettiä organisaationsa uudelleen ja toteuttaa myönteisiä, kestäviä ja pysyviä muutoksia”23
 • ”[k]aikille niille yrityksille [kuten digitaaliteknologian jättiyrityksille], jotka olivat tarpeeksi onnekkaita löytääkseen itsensä aloilta, jotka ‘luonnostaan’ kestävät pandemiaa, kriisi ei ollut ainoastaan siedettävämpi, vaan jopa kannattavien mahdollisuuksien lähde aikana, joka suurimmalle osalle merkitsi ahdinkoa”24

Viimeinen virke saattaa antaa viitteitä Suuren uudelleenkäynnistyksen yleisestä suunnitelmasta.

Suuri uudelleenkäynnistys yhdistää uudelleenkäynnistyksiä kaikilla kuviteltavissa olevilla ihmiselämän osa-alueilla: taloudellisilla, ympäristöllisillä, geopoliittisilla, hallinnollisilla, teollisilla, teknologisilla, sosiaalisilla ja yksilöllisillä.

Suuri uudelleenkäynnistys luo hämmentävän taloudellisen yhdistelmän, jota olen kutsunut ”yrityssosialismiksi”25 ja ”kapitalismiksi, jolla on kiinalaisia piirteitä”26, ja jota Giorgio Agamben on myöhemmin kutsunut ”kommunistiseksi kapitalismiksi”.27 Schwab ja kumppanit kutsuvat tätä järjestelmää kiertoilmaisulla ”sidosryhmäkapitalismi”.

Sidosryhmäkapitalismiin kuuluu yritysten käyttäytymisen muuttaminen ”sidosryhmien” hyväksi. Sidosryhmä on kuka tahansa tai mikä tahansa ryhmä, joka voi hyötyä tai hävitä yrityksen käyttäytymisen takia – kilpailijoita lukuun ottamatta.

Sidosryhmäkapitalismiin ei kuulu ainoastaan yritysten reagointi ekologisiin kysymyksiin kuten ilmastonmuutokseen, vaan myös ”uudelleenarviointi yritysten sitoumuksista jo valmiiksi haavoittuville yhteisöille ekosysteemiensä osana”.28 Tämä on sidosryhmäkapitalismin ja Suuri uudelleenkäynnistys -hankkeen ”sosiaalista oikeudenmukaisuutta” koskeva näkökohta.

Hallitukset, pankit ja omaisuudenhoitajat käyttävät ympäristö-, sosiaali- ja hallintoindeksiä (Environmental, Social and Governance, ESG) puristaakseen valistumattomat (non-woke) toimijat pois markkinoilta. ESG-indeksi on pohjimmiltaan sosiaalinen luottopisteytys yritysten luokittelua varten. Kollektivistiset suunnittelijat ajavat tuotannon omistuksen ja hallinnan pois niiltä, jotka eivät suostu vaatimuksiin.

Yksi WEF:n monista ”strategisista kumppaneista”,29 maailman suurin omaisuudenhoitaja BlackRock Inc., on vakaasti Suuri uudelleenkäynnistys -ohjelman sidosryhmämallin takana. BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink julisti vuonna 2021 toimitusjohtajille lähettämässään kirjeessä, että ”ilmastoriski on sijoitusriski”, ja ”kestävien indeksisijoitusten luominen on mahdollistanut pääomien massiivisen kiihdyttämisen kohti yrityksiä, jotka ovat paremmin valmistautuneet vastaamaan ilmastoriskiin”.30 Fink toteaa, että pandemia kiihdytti rahavirtojen virtaamista kohti kestäviä sijoituksia:

Olemme jo pitkään uskoneet, että asiakkaamme hyötyvät yrityksesi osakkeenomistajina, jos pystyt luomaan pysyvää, kestävää arvoa kaikille sidosryhmillesi […] Kun yhä useammat sijoittajat päättävät suunnata sijoituksiaan kestävyyteen keskittyviin yrityksiin, näkemämme mannerlaattojen siirtymä kiihtyy entisestään. Ja koska tällä on niin dramaattinen vaikutus pääoman kohdentamiseen, jokaisen johtoryhmän ja hallituksen on pohdittava, miten tämä vaikuttaa yrityksen osakkeisiin.

Finkin kirje on enemmän kuin raportti toimitusjohtajille: se on epäsuora uhkaus. Samaan aikaan ESG-indeksin ja muiden rahoitusvälineiden mukainen sijoittaminen on saamassa lain voiman Yhdysvalloissa Joe Bidenin (dem) hallinnon äskettäin antaman asetuksen (Executive Order 14030)31 ”Ilmastoon liittyvä taloudellinen riski Yhdysvalloissa” myötä.

Schwab ja Malleret asettavat ”sidosryhmäkapitalismin” kanssa vastakkaiseksi ”uusliberalismin”, joka on ”aatteiden ja politiikkojen kokonaisuus […] jossa suositaan kilpailua solidaarisuuden sijasta, luovaa tuhoa valtion toimien sijasta ja talouskasvua sosiaalisen hyvinvoinnin sijasta.”32 Toisin sanoen ”uusliberalismilla” viitataan siihen, mitä muuten kutsutaan vapaiksi markkinoiksi. Sidosryhmäkapitalismi vastustaa siis vapaata yritysjärjestelmää.

Se tarkoittaa paitsi yritysten yhteistyötä valtion ja kansalaisjärjestöjen kanssa myös valtion valtavasti lisääntynyttä puuttumista talouteen. Schwab ja Malleret ajavat ”’suuren’ hallituksen paluuta”33 ikään kuin se olisi koskaan väistynyt. He väittävät, että jos ”viimeiset viisi vuosisataa Euroopassa ja Amerikassa” ovat opettaneet meille jotakin, niin ne opettavat meille sen, että ”akuutit kriisit lisäävät valtion valtaa. Näin on aina ollut, eikä ole mitään syytä, miksi asian pitäisi olla toisin COVID-19-pandemian kohdalla”.

Schwab ja kumppanit pystyttävät olkiukon uusliberalismista taloudellisten ongelmiemme lähteenä. Mutta se, että hallitus suosii tiettyjä toimialoja ja tiettyjä toimijoita niiden sisällä – eli korporatismi, joka tunnetaan myös nimellä talousfasismi,34 vapaan kilpailun sijasta – on ollut todellinen lähde sille, mitä Schwab ja hänen kaltaisensa ilmeisesti paheksuvat. Suuri uudelleenkäynnistys lisää huomattavasti korporatismia eli talousfasismia.

Vaikka hyväksyttyjen yritysten sidosryhmät eivät välttämättä ole monopoleja, Suuri uudelleenkäynnistys vie kohti monopolisoitumista: tuotannon ja jakelun mahdollisimman suuri hallinta siirtyy näille suosituille yrityksille, ja samalla eliminoidaan teollisuudenalat ja tuottajat, joita pidetään joko tarpeettomina tai haitallisina. Jotta tämä uudelleenkäynnistys saataisiin aikaan, ”kaikkien maiden, Yhdysvalloista Kiinaan, on osallistuttava, ja jokainen teollisuudenala öljystä ja kaasusta teknologiaan on muutettava”, kirjoittaa autoritaarinen Schwab.35

Ei ole yllättävää, että jopa sosialistit ovat pitäneet sidosryhmäkapitalismia uutena lähestymistapana sosialismin saavuttamiseen.36 Kuten olen ehdottanut, sidosryhmäkapitalismi pyrkii kohti ”yrityssosialismia” tai ”kapitalismia kiinalaisin piirtein”, kaksi tapaa ymmärtää Suuren uudelleenkäynnistyksen yleistä taloustiedettä.

Edesmennyt historioitsija ja Hoover-instituutin tutkija Anthony C. Sutton kuvaili yrityssosialismia seuraavasti:37

Vanha John D. Rockefeller ja hänen 1800-luvun kapitalistitoverinsa olivat vakuuttuneita yhdestä ehdottomasta totuudesta: kilpailuun perustuvan laissez faire -yhteiskunnan puolueettomien sääntöjen mukaan ei ole mahdollista kerätä suurta rahallista vaurautta. Ainoa varma tie valtavan varallisuuden hankkimiseen oli monopoli: aja kilpailijasi pois, vähennä kilpailua, poista laissez faire -periaatteet ja ennen kaikkea hanki teollisuudellesi valtion suojaa myöntyväisten poliitikkojen ja hallituksen sääntelyn avulla. Tämä viimeinen tie johtaa lailliseen monopoliin, ja laillinen monopoli johtaa aina vaurauteen.

Tämä ryöstöparoni-kaavio on myös […] sosialistinen suunnitelma. Ero yritysvaltiomonopolin ja sosialistisen valtiomonopolin välillä on pohjimmiltaan vain valtarakennetta hallitsevan ryhmän identiteetti […] Kutsumme tätä ilmiötä yritysten laillisesta monopolista — poliittisen vaikutusvallan avulla hankitusta markkinavalvonnasta — nimellä yrityssosialismi.

Yrityssosialistinen suuntaus on kohti kaksitasoista taloutta, jossa monopolit ja valtio ovat huipulla ja enemmistöä koskeva ”todellisuudessa olemassa oleva sosialismi” alapuolella. ”Todellisuudessa vallitseva sosialismi” on sosialismia sellaisena kuin se todellisuudessa on, toisin kuin millaisena Marx ja hänen seuraajansa sen kuvasivat.38

”Kapitalismi kiinalaisin piirtein” viittaa Kiinan kommunistisen puolueen kuvaukseen talousjärjestelmästään. Useita vuosikymmeniä sitten, kun Kiinan kommunistinen puolue ei enää voinut uskottavasti kieltää Kiinan kasvavaa riippuvuutta voittoa tavoittelevista talouden sektoreista, sen johto hyväksyi iskulauseen ”sosialismi kiinalaisin piirtein” kuvaamaan Kiinan talousjärjestelmää. Deng Xiaopingin muotoilemasta sanonnasta tuli olennainen osa KKP:n pyrkimystä järkeistää Kiinan voittoa tavoitteleva kehitys sosialistisen poliittisen järjestelmän puitteissa.

Puolueen mukaan Kiinan talouden kasvavan yksityistämisen oli määrä olla väliaikainen vaihe – tarvittaessa sata vuotta kestävä(!) – matkalla kohti täydellisen sosialismikommunismin luokatonta yhteiskuntaa. Puolueen johtajat väittivät ja väittävät edelleen, että sosialismi kiinalaisin piirtein on Kiinan tapauksessa välttämätöntä, koska Kiina oli ”takapajuinen” maatalousmaa, kun sosialismi otettiin käyttöön – liian aikaisin, väitettiin. Kiina tarvitsi kapitalistisen piristysruiskeen.

Tällä iskulauseella puolue pystyi esittämään, että Kiina oli ollut poikkeus oikeaoppisesta marxilaisesta kannasta, jonka mukaan sosialismi tulee vasta kapitalismin kehittymisen jälkeen – vaikka Marx itse poikkesi omasta kaavastaan myöhemmin elämässään. Samalla iskulause antoi KKP:lle mahdollisuuden vahvistaa oikeaoppisen marxilaisen kannan. Kiinan sosialistinen vallankumous oli tullut ennen kehittynyttä teollista kapitalismia poikkeus oikeaoppisesta marxismista. Kapitalismi otettiin siis Kiinan talousjärjestelmään käyttöön myöhemmin – vahvistus oikeaoppiselle marxismille.

Sosialistisen ideologian teeskentelystä riisuttuna sosialismi Kiinan ominaispiirteillä tai itse Kiinan järjestelmä on sosialistinen tai kommunistinen valtio, jota rahoitetaan yhä enemmän ”kapitalistisella” talouskehityksellä. Ero entisen Neuvostoliiton ja nykyisen Kiinan välillä on se, että sosialistisen talouden epäonnistumisen käytyä ilmeiseksi Neuvostoliitto luopui sosialistisesta taloudellisesta teeskentelystään, kun taas Kiina ei ole luopunut.

Suuri uudelleenkäynnistys edustaa Kiinan järjestelmän kehittämistä lännessä, vain päinvastaisessa järjestyksessä. Siinä missä Kiinan poliittinen luokka aloitti sosialistisella poliittisella järjestelmällä ja otti myöhemmin käyttöön yksityisomistuksessa olevan voittoa tavoittelevan tuotannon, länsi aloitti jonkinasteisesta kapitalismista ja toteuttaa nyt sosialistista poliittista järjestelmää.

Aivan kuin länsimaiset harvainvaltiaat olisivat katsoneet Kiinassa esillä olevaa ”sosialismia” ja sanoneet: ”kyllä, me haluamme sitä”. Kiinalaistyyppiseen järjestelmään kuuluu yhtäältä valtion valtavasti lisääntynyt puuttuminen talouteen ja toisaalta sellaiset itsevaltaiset toimenpiteet, joita Kiinan hallitus käyttää väestön valvomiseksi.

Tarkastellaan nyt nykykehitystä ja sitä, miten se on mennyt tähän suuntaan.

Hallitusten käyttämät ankarat sulkutoimet ovat vain sattumalta saaneet aikaan sen, mitä WEF:n ja heidän yhteistyökumppaniensa kaltaiset yrityssosialistit ilmeisesti halusivat. Ne ovat tuhonneet pienyritykset ja siten poistaneet kilpailijat monopoliyrityksiltä. Kuten Foundation for Economic Education raportoi, pelkästään Yhdysvalloissa miljoonat pienyritykset ovat sulkeneet ovensa yhteiskuntasulkujen vuoksi.39 Yelp-tiedot osoittavat, että 60 prosenttia yritysten sulkemisista on nyt pysyviä.40

Samaan aikaan suuret digiteknologiajätit – mukaan lukien Amazon, Apple ja Facebook – saivat valtavia voittoja. Esimerkiksi kesäkuussa 2020 päättyneiden kolmen kuukauden aikana Amazonin ”5,2 miljardin dollarin (4 miljardin punnan) neljännesvuosivoitto oli suurin sitten yhtiön perustamisen vuonna 1994, ja se saavutettiin huolimatta viruksen takia aiheutuneista suurista menoista suojavarusteisiin ja muihin toimenpiteisiin.”41

Harvardin yliopiston, Brownin yliopiston ja Bill ja Melinda Gatesin säätiön data-analyysissä todettiin, että hallituksen määräämät sulkutoimet tuhosivat pienituloisempia työntekijöitä ja hyödyttivät huipulla olevia.42 Samaan aikaan tutkimukset ovat osoittaneet, että sulkutoimet eivät mitenkään hillinneet Covid-19-taudin leviämistä.43

Suuren uudelleenkäynnistyksen agendaa edistäviä kehityskulkuja ovat muun muassa rajoittamaton maahanmuutto, matkustusrajoitukset muuten lailliselle rajanylitykselle, Yhdysvaltain keskuspankin hillitön rahan painaminen ja siitä seuraava inflaatio, verotuksen lisääntyminen, lisääntynyt riippuvuus valtiosta, toimitusketjun kriisi, rokotemääräyksistä johtuvat rajoitukset ja työpaikkojen menetykset sekä odotetut henkilökohtaiset hiilidioksidipäästöoikeudet.44

Kaiken kaikkiaan nämä ja muut tällaiset politiikat muodostavat koordinoidun hyökkäyksen enemmistöä vastaan. Ironista kyllä, ne edustavat myös Suuren uudelleenkäynnistyksen ”oikeudenmukaisuus”-näkökulmaa – jos ymmärrämme oikeudenmukaisuuden tarkoittavan ”keskivertoamerikkalaisen” taloudellisen aseman tasoittamista vähemmän ”etuoikeutettujen” alueiden asukkaiden kanssa.

Ja tämä on yksi woke-ideologian tehtävistä – saada kehittyneiden maiden enemmistö tuntemaan itsensä kelvottomaksi ”etuoikeutettujen” elämäntapojensa ja kulutustottumustensa vuoksi, joita eliitti on palauttamassa supistuneeseen ja staattiseen uuteen normaaliin – johon se ei ole palauttamassa itseään.45

Suuren uudelleenkäynnistyksen yritysten sidosryhmämalli heijastuu myös sen hallinto- ja geopoliittiseen malliin: valtiot ja ”julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksissa” toimivat suosikkiyritykset hallitsevat hallintoa. Kokoonpanosta syntyy yritys-valtio-hybridi, joka ei ole suurelta osin tilivelvollinen kansallisten hallitusten äänestäjille.

Monikansallisten yhtiöiden ja hallitusten väliset ystävälliset suhteet ovat herättäneet jopa muutamien akateemikkojen halveksuntaa.46 Jotkut huomauttavat, että YK:n ja WEF:n kumppanuus ja WEF:n hallintomalli edustavat ainakin YK:n Agenda 2030:n osittaista yksityistämistä, kun WEF tuo pöytään yrityskumppaneita, rahaa ja oletettua asiantuntemusta neljännestä teollisesta vallankumouksesta (the Fourth Industrial Revolution, 4-IR).

WEF:n hallintomalli ulottuu myös YK:n ulkopuolelle ja vaikuttaa hallitusten kokoonpanoon ja käyttäytymiseen maailmanlaajuisesti. Tämä vallananastus on saanut valtiotieteilijä Ivan Wecken kutsumaan WEF:n maailmanjärjestelmän uudelleen suunnittelemaa hallintoa ”globaalin hallinnon yritysvaltaukseksi”.47

Tämä on totta, mutta WEF:n malli edustaa myös yksityisen teollisuuden valtiollistamista. Schwabin sidosryhmäkapitalismissa ja monien sidosryhmien hallintomallissa hallintoa ei ainoastaan yksityistetä enenevässä määrin, vaan myös ja mikä tärkeämpää, yritykset nimetään hallitusten ja hallitustenvälisten elinten tärkeiksi osiksi.

Näin valtiota laajennetaan, tehostetaan ja täydennetään lisäämällä siihen valtavat yritysvarat. Näihin kuuluvat ”kestävään kehitykseen” suunnattu rahoitus, joka sulkee pois sääntöjen vastaiset yritykset, sekä valtavien informaatiomassojen valikoivan esittämisen, tekoälyn ja 5G:n käyttö kansalaisten valvomiseksi ja kontrolloimiseksi.

Koronarokotejärjestelmän tapauksessa valtio myöntää suurille lääkeyhtiöille monopolisuojan ja vastuuvapauden vastineeksi välineestä, jolla se voi laajentaa pakkokeinovaltaansa. Näin ollen yritysten sidosryhmistä tulee eräänlaisia ”valtion jatkeita” (governmentalities)48 – muilta osin ”yksityisiä” organisaatioita, joita käytetään valtion välineinä, eikä niillä ole velvollisuutta vastata ärsyttäville äänestäjille. Koska nämä yritykset ovat monikansallisia, valtiosta tulee pohjimmiltaan globaali – riippumatta siitä, muodostetaanko ”yhden maailman hallitusta” koskaan virallisesti vai ei.

Aivan kuin taloudelliset ja hallinnolliset uudelleenkäynnistykset eivät olisi olleet tarpeeksi dramaattisia, teknologiset uudelleenkäynnistykset ovat kuin dystooppisesta scifi-romaanista. Tämä perustuu neljänteen teolliseen vallankumoukseen (4-IR). Neljännen vallankumouksen kerrotaan seuraavan ensimmäistä, toista ja kolmatta teollista vallankumousta – mekaanista, sähköistä ja digitaalista.49

Neljäs teollinen vallankumous perustuu digitaaliseen vallankumoukseen, mutta Schwab näkee neljännen vallankumouksen eksponentiaalisena nousuna ja nykyisten ja uusien alojen lähentymisenä, mukaan lukien valtavien informaatiomassojen (Big Data) valikoiva esittäminen, tekoäly (Artificial Intelligence, AI), koneoppiminen, kvanttilaskenta sekä genetiikka, nanoteknologia ja robotiikka (GNR).

Seurauksena on fyysisen, digitaalisen ja biologisen maailman yhdistyminen. Näiden kategorioiden hämärtyminen haastaa viime kädessä juuri ne todellisuuskategoriat, joiden avulla ymmärrämme itseämme ja maailmaa, mukaan lukien ”mitä tarkoittaa olla ihminen”.50

Konkreettisia sovelluksia ovat muun muassa kaikkialla läsnä oleva internet, esineiden internet (Internet of Things, IoT), kehojen internet (Internet of Bodies, IoB), itseohjautuvat ajoneuvot, älykkäät kaupungit, kolmiulotteinen tulostus, robotit, nanoteknologia, bioteknologia, materiaalitiede ja energian varastointi.

Vaikka Schwab edistää tiettyä visiota 4-IR:stä, hänen muotoiluissaan ei ole mitään omaperäistä. Transhumanistit ja singularitaristit (tai teknologisen singulariteetin profeetat), kuten Ray Kurzweil ja monet muut, ennustivat näitä ja muita vallankumouksellisia kehityssuuntia jo kauan ennen kuin Schwab julisti niitä.51

Schwabin ja WEF:n näkemys uudesta teknologisesta vallankumouksesta on merkittävä siinä, että se yritetään valjastaa tiettyyn päämäärään, oletettavasti ”oikeudenmukaisempaan, vihreämpään tulevaisuuteen”. Mutta jos nykyinen neljännen teollisen vallankumouksen kehitys on merkki tulevaisuudesta, Schwabin ilmeinen optimismi on turhaa, ja 4IR:ää esitetään perustavalla tavalla väärin.

Tähän kehitykseen kuuluvat jo nyt

 • internetin algoritmit, jotka syöttävät käyttäjille määrättyjä uutisia ja mainoksia sekä alentavat kielletyn sisällön näkyvyyttä tai sulkevat sen kokonaan pois – algoritmit, jotka sensuroivat sosiaalisen median sisältöä ja passittavat ”vaaralliset” henkilöt ja organisaatiot digitaaliselle ojennustyöleirille (gulag)
 • hakukoneiden syötteisiin perustuvat avainsanoja koskevat etsintäluvat
 • sovellukset, jotka jäljittävät koronaepäiltyjä ja ilmoittavat rikoksentekijöistä poliisille
 • robottipoliisit, joilla on QR-koodiskannerit rokottamattomien ja muiden toisinajattelijoiden tunnistamiseksi ja pidättämiseksi
 • älykaupungit, joissa jokainen on digitaalinen yksikkö, jota valvotaan, tarkkaillaan ja tallennetaan, samalla kun tiedot jokaisesta liikkeestä kerätään, kootaan, tallennetaan ja liitetään digitaaliseen identiteettiin ja sosiaaliseen luottoluokitukseen

Nämä ovat vain muutamia neljännen teollisen vallankumouksen (4-IR) panoptisista ilmenemismuodoista [joiden avulla ihmisiä pystytään tarkkailemaan ilman että he tietävät, milloin heitä tarkkaillaan].

Lyhyesti sanottuna 4-IR-teknologia alistaa ihmiset teknologiseen hallintaan, joka saa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston (National Security Agency, NSA) harjoittaman valvonnan näyttämään lastenleikiltä. Schwab ylistää kehitystä, joka yhdistää aivot suoraan pilvipalveluun ja mahdollistaa ajatusten ja muistin ”tiedonlouhinnan” – päätöksenteon teknologisen hallinnan, joka uhkaa itsemääräämisoikeutta ja vie pohjan tahdon vapauden viimeisiltä rippeiltä.

4-IR kiihdyttää ihmisten ja koneiden sulautumista johdattaen maailmaan, jossa kaikki – myös geneettinen – tieto jaetaan ja jokainen teko, ajatus ja tiedostamaton motivaatio tunnetaan, ennustetaan ja mahdollisesti jopa edeltä estetään. Mieleen tulee luonnollisesti Aldous Huxleyn ”Uljas uusi maailma”. Schwab kuitenkin mainostaa aivopilvirajapintoja parannuksina, valtavina parannuksina tavanomaiseen ihmisälyyn verrattuna.

Ellei neljännen teollisen vallankumouksen järjestelmää oteta pois yritysten ja sosialististen teknokraattien käsistä, se on käytännössä vääjäämätön vankila, johon keho ja mieli joutuvat.

Sosiaalisen järjestyksen osalta Suuri uudelleenkäynnistys lupaa ”osallisuutta |…] jaetussa kohtalossa”52, mutta ”verkkokansalaisten” alistaminen merkitsee taloudellista ja poliittista oikeuksien menettämistä, itsen ja muiden tehokasta valvontaa sekä sosiaalista eristäytymistä – jota Hannah Arendt kutsui ”organisoiduksi yksinäisyydeksi”53 – maailmanlaajuisessa mittakaavassa.

Koronan aikakaudella tämä järjestäytynyt yksinäisyys ilmenee jo nyt yhteiskuntasulkuina, maskien käyttönä, sosiaalisen etäisyyden ottamisena ja ”rokottamattomien” poissulkemisena. Mainosneuvoston (Ad Council) maaliskuussa 2020 tuottama ja levittämä julkinen palveluilmoitus ”Yksin yhdessä” (Alone Together) edusti järjestäytynyttä yksinäisyyttä ytimekkäästi.54

Teoksessa ”Google Archipelago” väitin, että vasemmistolainen autoritaarisuus on poliittinen ideologia ja toimintatapa, jota kutsun nimellä Digijätti (Big Digital), ja että Digijätti on syntymässä olevan maailmanjärjestelmän eturintamassa. Digijätti on nousevan korporatiivis-sosialistisen totalitarismin viestinnällinen, ideologinen ja teknologinen haara. Suuri uudelleenkäynnistys on nimi, joka on sittemmin annettu tämän maailmanjärjestelmän perustamishankkeelle.

Juuri kuten Klaus Schwab ja WEF toivoivat, koronakriisi on nopeuttanut Suuri uudelleenkäynnistys -hanketta. Reaktio Covid-19-epidemiaan on lujittanut monopoliyhtiöiden otetta taloudesta ylhäällä samalla kun se on edistänyt ”todellisuudessa olemassa olevaa sosialismia” alhaalla.

Yhteistyössä suurten teknologiayhtiöiden, suurten lääkeyhtiöiden, perinteisten tiedotusvälineiden, kansallisten ja kansainvälisten terveysvirastojen ja alistuvan väestön kanssa tähän asti ”demokraattiset” länsimaat ovat muuttumassa Kiinan mallin mukaisiksi totalitaristisiksi hallituksiksi, ikään kuin yhdessä yössä.

Minun ei tarvitse luetella tyranniaa ja väärinkäytöksiä.
Voitte lukea niistä vaihtoehtoisilta uutissivustoilta – kunnes ette enää voi lukea niistä.55

Suuri uudelleenkäynnistys ei siis ole salaliittoteoria; se on avoin, tunnustettu ja suunniteltu hanke, ja se on hyvässä vauhdissa. Mutta koska kiinalaisin piirtein varustetussa kapitalismissa tai korporatiivis-sosialistisessa valtiojohtoisessa järjestelmässä ei ole vapaita markkinoita ja se on riippuvainen vapaan tahdon ja yksilönvapauden puuttumisesta, se on ironisesti sanottuna ”kestämätön”.

Valtava enemmistö ei tule hyväksymään Suuren uudelleenkäynnistyksen yrityksiä lukita heidät taloudelliseen, hallinnolliseen ja teknologiseen vankilaan. Kuten aikaisemmat totalitaristiset yritykset, myös Suuri uudelleenkäynnistys on tuomittu epäonnistumaan.


Englanninkielinen kirjoitus on julkaistu alunperin 7.11.2021 kirjoittajan sivuilla otsikolla ”What Is the Great Reset?”. Kirjoituksen on suomentanut Tapio Puolimatka, ja suomenkielisenä se on julkaistu alunperin 11.11.2021 suomentajan sivuilla otsikolla ”Michael Rectenwald: Mitä on Suuri uudelleenkäynnistys (the Great Reset)?” AvoinMedia uudelleenjulkaisee tekstin kirjoittajan ja suomentajan luvalla.

Kirjoittaja haluaa kiittää Lori R. Pricea hänen erinomaisista toimituksellisista ehdotuksistaan.

Kommentti

Yhdysvalloissa ”vasemmistolaisiksi” nimetään usein demokraattipuolue ja siihen kytköksissä olevat tahot. Eurooppalaisen – ja etenkin suomalaisen – historian valossa tällainen määrittely on kyseenalainen. Ja maailman (turbo)kapitalistisen talouseliitin kuten WEFin kutsuminen ”vasemmistoksi” onkin jo ihan vain naurettavaa. Amuriikoissa on erilaista…

Kieltämättä Suomessakin 2000-luvulla ”vasemmiston” nimeä on alkanut omia pölhöläislauma rahaeliitin huijaamia hyve-elehtijöitä tai parempaan väkeen pyrkiviä opportunisteja – kansamme historian valossa melkoista rienausta! Hyvinvointivaltio rakentui pitkälti sosialistisille arvoille: sisällissota ei ollut ”vapaussota”, mutta jätti varoituksen eliitille: piru on merrassa, jos köyhiltä viedään viimeisetkin. 

Turbokapitalismiin, siis uusliberalismiin muuten nimenomaan kuuluu valtion sääntely, siis lainsäädäntö, ohjaamaan rakenteita suurten yksikköjen tuotantantotehokkuudeksi alueelliseen, kansalliseen – tai mitä päättäjiä ikinä lobataankaan – kilpailukykyyn vedoten. Kiky on suuri huijaus, markkinointitemppu saada pienet toimijat uskomaan tekevänsä itselleen, kun hyödyttävät valtavia ylikansallisia yritysketjuja.

Uusliberalismi tunnetaan myös termillä ”yksityistäminen” eli verovarojen johtaminen julkisten palveluiden sijaan yksityisiin, usein ulkomaisiin suuryrityksiin, jotka eivät ole vastuussa ”asiakkaidensa” suhteen samoin kuin julkinen sektori – vain osakkeenomistajilleen. Hyvä esimerkki on Suomen terveydenhuolto ruotsalaisine Attendoineen ja hoivakohuineen. 

Aidosti sosialistisessa yhteiskunnassa, jossa jokainen osallistuu niin yhteisen kakun leipomiseen, jakamiseen kuin syömiseenkin, pitkälle viety teknologinen kehitys loisi hyvää. Automatisaatio ei loisi ”työttömyyttä” – ei olisi työmarkkinoita vaan ihmisiä, jotka lahjojensa mukaan toisivat omanlaisensa panoksen yhteiskuntaan. Ei olisi valtaluokkaa, joka voisi hyötyä muiden orjuuttamisesta teknologialla.

Sosialismi on utopia, ei jotain mitä on jo koetettu saati huonoksi todettua. Hyvinvointivaltion suomalaiset ovat kokeneet – vahva verotus toi hyödyn koko yhteiskuntaan. Nyt maksamme veroja EU-eliitin päästökauppaan syötettäväksi ja yleensä yläkerran kermaperseitä lihottamaan. Tämän päivän sosialistin tämän päivän Sanna-Suomessa tulisi mennä veronmaksulakkoon! 

Johanna L

Viitteet

1 Alba, Davey | New York Times (17.11.2020): The Baseless ‘Great Reset’ Conspiracy Theory Rises Again (maksumuuri)

2 Anti-Defamation League (29.12.2020): ”The Great Reset” Conspiracy Flourishes Amid Continued Pandemic

3 BBC Monitoring and BBC Reality Check (23.6.2021): What is the Great Reset – and how did it get hijacked by conspiracy theories?

4 World Economic Forum (28.9.2021): Leading Thinkers to Meet in Dubai for Great Narrative Meeting

5 Schwab, Klaus & Malleret, Thierry (2020): COVID-19: The Great Reset. Forum Publishing, Geneva. (s 57)

6 Time in partnership with Sompo Holdings (21.10.2020): The Great Reset: How to Build a Better World Post-Covid-19

7 World Economic Forum (accessed 27.10.2021): About > Klaus Schwab

8 World Economic Forum (accessed 27.10.2021): About > Klaus Schwab

9 Florida, Richard L (2010): The Great Reset: How New Ways of Living and Working Drive Post-Crash Prosperity. HarperCollins, New York.

10 AP | YouTube (31.7.2015): WEF chairman hopes forum will help push ”reset” button on world economy

11 Kharas, Homi | World Economic Forum (13.1.2017): We need to reset the global operating system to achieve the SDGs. Here’s how

12 Cizek, Julia | Johns Hopkins Center for Health Security (7.1.2019): Clade X, a Tabletop Exercise Hosted by the Center for Health Security

13 Riley, Kim | Homeland Preparedness News (21.5.2018): Mock Clade X Pandemic Decimates Human Population; Denotes Global Pre-Planning Needs

14 Johns Hopkins Center for Health Security (18.10.2019): The Event 201 Scenario

15 Hinchliffe, Tim | The Sociable (20.7.2021): A timeline of the great reset agenda: from foundation to Event 201 and the pandemic of 2020

16 Swiss Policy Research (27.10.2021): The WEF and the Pandemic

17 Tedeneke, Alem | World Economic Forum (13.6.2019): World Economic Forum and UN Sign Strategic Partnership Framework

17 Department of Economic and Social Affairs | United Nations (accessed 27.10.2021): Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development

18 World Economic Forum: The United Nations-World Economic Forum Strategic Partnership Framework for the 2030 Agenda (pdf)

19 Umbrello, Steven | Journal of Value Inquiry (17.2.2021): Should We Reset? A Review of Klaus Schwab and Thierry Malleret’s ‘COVID-19: The Great Reset’ (s 7)

20 Schwab, Klaus & Malleret, Thierry (2020): COVID-19: The Great Reset. Forum Publishing, Geneva. (s 57)

21 Schwab, Klaus & Malleret, Thierry (2020): COVID-19: The Great Reset. Forum Publishing, Geneva. (s 18–19)

22 Schwab, Klaus & Malleret, Thierry (2020): COVID-19: The Great Reset. Forum Publishing, Geneva. (s 143)

23 Schwab, Klaus & Malleret, Thierry (2020): COVID-19: The Great Reset. Forum Publishing, Geneva. (s 173)

24 Schwab, Klaus & Malleret, Thierry (2020): COVID-19: The Great Reset. Forum Publishing, Geneva. (s 204)

25 Rectenwald, Michael (2019): Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom. New English Review Press, Nashville. (s 54–65, 123–124)

25 Rectenwald, Michael | Mises Wire (31.12.2020): The Great Reset, Part II: Corporate Socialism

26 Rectenwald, Michael | Mises Wire (28.12.2020): The Great Reset, Part III: “Capitalism with Chinese Characteristics

27 Agamben, Giorgio | Ill Will (15.12.2020): Communist Capitalism

28 World Economic Forum | The Forbes (25.1.2021): The Bold Steps Business Leaders Must Take On Social Justice

29 World Economic Forum (accessed 1.11.2021): Strategic Partners

30 BlackRock (accessed 9.3.2021): Larry Fink’s 2021 letter to CEOs

31 White House (accessed 27.10.2021): U.S. Climate-Related Financial Risk Executive Order 14030 – A Roadmap to Build a Climate-Resilient Economy (pdf)

32 Schwab, Klaus & Malleret, Thierry (2020): COVID-19: The Great Reset. Forum Publishing, Geneva. (s 78)

33 Schwab, Klaus & Malleret, Thierry (2020): COVID-19: The Great Reset. Forum Publishing, Geneva. (s 89)

34 DiLorenzo, Thomas J | Mises Wire (3.9.2021): The Rise of Economic Fascism in America

35 Schwab, Klaus | World Economic Forum (3.6.2020): Now Is the Time for a ‘Great Reset’

36 Campbell, David (1997): Towards a Less Irrelevant Socialism: Stakeholding as a ‘Reform’ of the Capitalist Economy. Journal of Law and Society 24, no. 1 (s 65–84). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-6478.00037

37 Sutton, Antony C (2013): Wall Street and FDR: the True Story of How Franklin D. Roosevelt Colluded with Corporate America. Clairview Books, Forest Row. (kappale 5)

38 Scruton, Roger (2007): Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 3d ed. Macmillan Publishers, New York. (pdf, s 7)

39 Miltimore, Jon & Sanchez, Dan | Foundation for Economic Education (5.6.2020): America’s Small Business Owners Have Been Horribly Abused During These Riots and Lockdowns. That Will Have Consequences

40 Sundaram, Anjali | CNBC (11.12.2020): Yelp data shows 60% of business closures due to the coronavirus pandemic are now permanent

41 Miltimore, Jon & Sanchez, Dan | Foundation for Economic Education (5.6.2020): America’s Small Business Owners Have Been Horribly Abused During These Riots and Lockdowns. That Will Have Consequences

42 Polumbo, Brad | Foundation for Economic Education (17.6.2021): New Harvard Data (Accidentally) Reveal How Lockdowns Crushed the Working Class While Leaving Elites Unscathed

43 Editorial Board | Wall Street Journal (9.5.2021): Opinion: Lockdowns Didn’t Stop Covid

43 Mulligan, Casey B | Becker Friedman Institute (04/2021): (Working Paper) The Backward Art of Slowing the Spread? Congregation Efficiencies during COVID-19 (pdf)

44 Nerini, Francesco Fuso & … | Nature (16.8.2021): Personal carbon allowances revisited

45 Rectenwald, Michael | Mises Wire (23.2.2021): The Great Reset, Part V: Woke Ideology

46 Umbrello, Steven | Journal of Value Inquiry (17.2.2021): Should We Reset? A Review of Klaus Schwab and Thierry Malleret’s ‘COVID-19: The Great Reset’

46 Roth, Steffen | Technological Forecasting and Social Change (3.2.2021): The Great Reset. Restratification for lives, livelihoods, and the planet (maksumuuri)

46 Trauth-Goik, Alexander | World Futures (31.8.2020): Repudiating the Fourth Industrial Revolution Discourse: A New Episteme of Technological Progress (maksumuuri)

46 Schiølin, Kasper | Social Studies of Science (29.8.2019): Revolutionary dreams: Future essentialism and the sociotechnical imaginary of the fourth industrial revolution in Denmark (maksumuuri)

47 Wecke, Ivan | openDemocracy (16.8.2021): Conspiracy theories aside, there is something fishy about the Great Reset

48 Rectenwald, Michael | Mises Wire (10.11.2020): The Google Election

49 Schwab, Klaus (2016): The Fourth Industrial Revolution. Crown Business, New York. (s 6–8)

50 Schwab, Klaus (2016): The Fourth Industrial Revolution. Crown Business, New York. (s vii)

51 Kurzweil, Ray (2006): The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. Duckworth, London.

52 World Economic Forum (14.1.2020): Stakeholder Capitalism: A Manifesto for a Cohesive and Sustainable World

53 Arendt, Hannah (1973): The Origins of Totalitarianism (New Ed. with Added Prefaces). Harcourt Brace Jovanovich, New York. (s 478)

54 Houston Community College | YouTube (24.3.2020): COVID-19 PSA – Alone Together

55 Lori R. Price contributed the second half of this statement in conversation.

Kuva: pxhere (CC0); Piqsels (CC0). Kuvanmuokkaus Johanna L

5 comments

 1. kyllähän tässä plandemiassa selviä suunnitelmallisuuden merkkejä on niin paljon,ettei voi vain sattumaa olla.eikä siten kenenkään pitäisi ihmetellä ”salaliittoteorioita” aiheesta.
  mutta lisätään vielä salaliittoteoriaa…kun jutussakin mainittu transhumanismi,niin pieni epäilys on,että aiheeseen saattais liittyä nämä sukupuoli identiteetti hommelit yms.,joita jostain syystä miljardöörit tukemassa,ja kampanjoimassa…ihan vaan ihmisystävällisyyttään taas…ja jatkuvasti nuorempiin kohdistetaan,että jos vaikka on tarkoitus totuttaa ihmiset kaikenlaiseen kehonmuokkaukseen,uutena normaalina,ja pienestä pitäen.
  aivan kuten terveydellisistä syistä lasten piikitys nyt järjetöntä,mutta jos ajattelee tarkoituksen olevan saada heidät jo pieninä passien piiriin,ja tottumaan niihin,niin silloin vois ajatella olevan ”järkeä” touhussa…ja molemmissa sukupuoli,ja piikityksessä,ollaan viemässä vanhemmilta oikeutta päättää lasten asioista…

  Tykkää

 2. On syytä siteerata merkittävää yhdysvaltalaista aikalaisfilosofia Mike Tysonia, joka kiteytti näkemyksensä sanomaansa ”jokaisella on suunnitelmansa, kunnes tulee kunnolla turpiin”. Toisin kuin muut filosofit jotka vain lässyttävät, Tysonilla oli esittää näyttöä sanojensa katteeksi.

  Käännetty artikkeli on ihan kelvollinen, joskin aina on ongelmansa siinä kun mennään historiallisesta todellisuudesta meta-tasolle, jossa keskustelussa jokainen voi kokea itsensä voittajaksi koska siinä vertaillaan kunkin esittämiä malleja eikä niinkään ympäröivää todellisuutta.

  Paljon on pelkkää verbaalista usvaa jonka tehtävänä on kätkeä näkyvistä mitä oikeasti tapahtuu sekä luoda kangastuksia uskoville ihmeistä jotka olisivat tulossa.

  Aidon demokratian katoaminen, ihmisten köyhtyminen, päätösvallan siirtyminen tavoittamattomiin, totalitarismin vahvistuminen j.n.e. tulee synnyttämään vastavoiman jonka aalto voi peittää alleen suuruudenhulluimmatkin suunnitelmat.

  Paluu humanismiin pitää olla tavoitteena ja sanahelinään verhoutuvan anti-humanismin kaatavana voimana.

  Tykkää

 3. Luulisi että noilla täyttä tunnustusta muistuttavilla suunnitelmilla olisi suhteellisen helppoa selvitellä tämän koronaviruksilla toteutetun rikosvyyhdin syylliset ja korvausvelvolliset?

  Suunnitelmat ainakin olisivat hyvin dokumentoitu ja todisteet edelleen kaikkien ihmeteltävänä, samoin kyseisestä rikoksesta johtuvat jatkuvasti kasvavat taloudelliset vahingot ja ruumispinot.

  Jotenkin tästä suunnattomiin mittoihin paisuneesta suunnitelmallisesta edelleen jatkuvasta rikoksesta paistaa semmoinen tuttu kotikutoinen korruptio, josta Matias Turkkila taannoin esitelmöi.

  Luulitko asuvasi markkinatalousmaassa? https://www.youtube.com/watch?v=UiN-7XVOo3U

  Tykkää

 4. Nato-kytköksessä olevat ”puolustusvoimat”, presidentin alaisuudessa, ovat kehityttäneet omat algoritminsa ”vaarallisten tyyppien” seuraamiseen. Nämä ovat militäärien mielestä automaattisesti putinisteja, koska eivät kannata läntistä puolustusliittoa. Lisäksi Nato-maa Norjan alaisuudessa toimiva R-kioskiketju pystyy kyllä avaamaan kirjesalaisuuden. Meillä on tehty paljon valmistelutyötä monella yhteiskunnan sektorilla Great Resetin eteen. Esim. lukaisin juuri, miten huolissaan valtiopropagandistit ovat kansalaisten huonosta medialukutaidosta, joka ei ole täydelleen nuorten globalistien mielen mukainen.

  Hämähäkinverkkoja kudotaan eri areenoilla. Esim ylioppilaskirjoituksissa oli nyt teemana sananvapaus. Siinä saadaan iso otanta nuorten näkemyksistä – kuinka sitten niihin voidaankaan jatkossa tämän tiedon perusteella vaikuttaa. ”Tyhmät” suoraanpuhujakokelaat tuskin ovat saaneet laudaturia, kuulin, että nyt ropisivat arvosanat alas aivan eri tavoin kuin ennen. Ketkä toimivat sensoreina yo-lautakunnassa, millaisilla taustoilla laaditaan koeaiheet ? Näkemykseni mukaan tässä toteutuu tiukka poliittinen ohjaus nykytrendien mukaisesti.

  Great-kaava on yksikertainen: Venäjä ja Putin ovat pahoja, ilmastonmuutoksella kaadetaan kätevästi Venäjän öljyteollisuus ja laitetaan maa polvilleen, jotta NGO pääsisi kiinni maan raaka-ainevaroihin. Piikkiterrorilla hiljennetään vastalauseet, sammutetaan yksilön aloitekyky, deletoidaan turhan ongelmallinen väestö. Tekoäly luo kuuliaisen orjakyborgin.

  Suosittelen kauhistuttavaa näyttelyä koneihmisistä Hämeen linnassa belgialaiselta taiteilijalta. Siellä oli myös tietokoneella luotuja mielikuvituksellisia manipulaatiokuvia ihmisen sisuksista muokattuina uuteen uskoon. Kuka lienee sponsoroinut tällaista. Lääketeollisuus ?

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s