Suuri nollaus – lopun alku

Eeva Silvennoinen

Näin uutta vuotta kohti kuljettaessa on taas aika miettiä: mikä oli kuluneen vuoden tärkein uutinen? Sen tunnistaa muun muassa siitä, että kansallisen propagandapajan haku ei 15. joulukuuta tiennyt sitä olevan olemassakaan.

The Great Reset

Kesäkuussa 2020 Maailman talousfoorumi (World Economic Forum, WEF) julkisti ”Uuden alun” (The Great Reset). Sen ylin äänitorvi, WEF:n perustaja Klaus Schwab kertoi hankkeesta näin:

Pandemia merkitsee harvinaista mutta kapeaa mahdollisuuden ikkunaa miettiä, kuvitella ja uudelleenjärjestää maailmamme.

Klaus Schwabin keralla maailmaa olivat laittamassa paikoilleen Yhdistyneen kuningaskunnan (United Kingdom, UK) prinssi Charles, Kansainvälisen valuuttarahaston (International Monetary Fund, IMF) pääjohtaja Kristalina Georgieva sekä Yhdistyneiden kansakuntien (United Nations, UN) pääsihteeri Antonio Guterres.

Termi ”The Great Reset” tuo mieleen edellisen IMF:n – nykyisin Euroopan keskuspankin – pääjohtajan, Christine Lagarden puheet ”resetistä”. Vuonna 2014 ”resetin” taustalla tuntui olevan joku taloudellinen logiikka: Piti saada aikaan työllistävä kasvu. Aina paisuva velka oli ongelma.

Tammikuussa 2014 Lagarde piti merkillisen numerologia-puheen, jossa pyöritteli luvun 7 erikoisia ominaisuuksia. Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 7 vuotta tuosta puheesta. Ja vuonna 2021 Maailman talousfoorumin teema on – The Great Reset. WEF:n kokousta ei pidetä perinteiseen tapaan tammikuussa Davosissa, vaan se on siirretty toukokuulle.

10 hyvää ja 9 kaunista…

Ohjelma kutsuu uuteen yhteiskuntasopimukseen, joka rakentuu rodulliselle tasavertaisuudelle, sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle ja luonnon suojelemiselle. Ilmastonmuutos vaatii hiiletöntä taloutta, sekä ihmisten ajattelun ja käyttäytymisen saattamista sopusointuun luonnon kanssa.

The Great Reset edellyttää, että kaikki sidosryhmät – yhtenä planeettana – pysyvät ruodussa. Ohjelma jaetaan kolmeen kohtaan:

 • Markkinoiden tulee toimia reilummin. Hallitusten tulee parantaa yhteistyötään mm. verotuksessa ja julkistaloudessa, päivittää kauppasopimuksia ja luoda edellytykset ”sidosryhmäkapitalismille”, jota Schwab on peräänkuuluttanut jo pitkään.
 • Investointien tulee palvella yhteisiä päämääriä kuten tasavertaisuutta ja kestävää kehitystä. Esimerkkeinä mainitaan kaupunkien ”vihreä” infrastruktuuri sekä kannusteet teollisuudelle toimia ympäristöystävällisemmin.
 • Klaus Schwabin lempilapsi: neljäs teollinen vallankumous (Fourth Industrial Revolution, 4IR). Käytännössä tämä tarkoittaa digitalisoimista, robotisoimista, automaatiota ja totaalisen kontrollin ulottamista ihmisten kaikkeen elämään ja jopa ajatuksiin.

Ensimmäisistä tavoitteista on luettavissa a) projekti myydään poliitikoille ja väestölle tarjoamalla yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, sekä b) hallitukset halutaan alistaa globaaliin ohjaukseen. Se, että neljännen teollisen vallankumouksen tulee palvella yhteistä hyvää, erityisesti mitä tulee terveyteen ja sosiaalisiin haasteisiin, lienee aiheellista ymmärtää niin, että yksilön oikeuksilla ei ole isompaa väliä.

Suomessa olemme jo tottuneet uusiin yhteiskuntasopimuksiin. Viimeksi sellaista touhuttiin 1990-luvulla, kun ajettiin yrityksiä nurin, luotiin kestävä massatyöttömyys ja pelastettiin pankit, jotta maa kelpaisi EU:iin ja euroon. (AvoinMedialta on tulossa aihetta koskien valtavan laaja ja avaava vieraskynä-julkaisu – pysykää kanavalla! –Johanna/AM)

The Great Resetin uusi yhteiskuntasopimus lopettaa toisen maailmansodan jälkeisen aikakauden ja aloittaa globalisaatio 4.0:n. Maailmansodan jälkeen perustettiin kansainväliset järjestöt YK, IMF, Maailmanpankki, Maailman terveysjärjestö (World Health Organization, WHO) jne. Nyt nämä järjestöt näyttävät kampeavan kansakuntien yläpuolelle.

Hyväntekeväisyys-kartellin maailmanvalloitusprojekti

Mistä ovat kansainväliset instituutiot ja hyväntekeväisyys tehdyt? Verojen välttelystä, ansaintamalleista, rahan kierrätyksestä, ostetusta mediasta, hyväveli-verkostoista…

Riikka Söyring AvoinMediassa 15.4.2020

PreReset-19

Kun WHO julisti Covid-19:n ”kansainväliseksi kansanterveysuhaksi” 30.1.2020, Kiinan ulkopuolella – 6,4 miljardin väestössä – oli 83 tapausta. Suomenkielisen Wikipedian mukaan ”Aina ratkaisevaa ei ole ollut tartunnan saaneiden tai kuolleiden suuri määrä. Tauteja on julistettu kansainvälisiksi terveysuhiksi, jotta voitaisiin varmistaa resurssien riittävyys sen hävittämiseen.”

Oleellista ei siis ole tilanteen vaarallisuus, vaan se, että julistuksellaan WHO – tai WHO:n rahoittajayhtiöt – saa valtuudet toimia.

Suomessa, kuten monissa muissakin maissa, kuolleisuus ei ole koronavuonna 2020 ylittänyt tavanomaista, päinvastoin kuolleisuus oli 2020 matalampi kuin edeltävinä vuosina. Tauti on ollut vaarallinen vain valtamedian pelonlietsonta-kampanjassa.

KUVAKAAPPAUS
Tilastokeskus: Väestön ennakkotilasto
(lähde)

Kansan valitsemien edustajien pitäisi pikku hiljaa oivaltaa, että isot kansainväliset organisaatiot voivat edustaa yksityisiä – olkootkin että isoja yksityisiä – intressejä. Bill & Melinda Gates -säätiöstä tuli WHO:n suurin rahoittaja, kun presidentti Donald Trump katkaisi järjestön rahoituksen Yhdysvalloilta keväällä 2020.

Bill & Melinda Gates Foundation on yksi kolmesta Maailman talousfoorumin strategisesta säätiökumppanista. Bill Gates on investoinut miljardeja rokotuksiin ja korvamerkinnyt WHO-rahoituksensa omien investointipyrkimystensä mukaan. WHO:n koronasuositusten seuraaminen tarkoittaa Bill Gatesin sijoitusstrategian toteuttamista.

RIP Bretton Woods

Globaalin talouden rahajärjestelmästä sovittiin 2. maailmansodan jälkeen Bretton Woodsissa. Iso-Britannian valuutta, punta (£) menetti asemansa maailman varantovaluuttana, ja Yhdysvaltain dollarista ($) tehtiin sen seuraaja.

Dollari oli sidottu kultakantaan vuoteen 1971 asti, jolloin holvit olivat tyhjät. Yhdysvaltain presidentti (1969–1974) Richard Nixon irrotti dollarin kultakannasta ja ulkoministeri Henry Kissinger neuvotteli saudien (Arabian) kanssa petrodollarijärjestelmän: öljykauppaa käytäisiin dollareissa, mikä varmisti dollarin kysynnän ja käytännössä sitoi dollarin öljykantaan.

The Great Resetin myötä myös Bretton Woodsin aika jää historiaan. IMF:n entinen ja EKP:n nykyinen pääjohtaja Lagarde on sanonut, että raha itse muuttuu. Ajatukseen liittynee ainakin tekeillä oleva digitaalinen keskuspankkiraha (Central Bank Digital Currency, CBDC), joka tulee korvaamaan käteisen. On myös väläytelty perustuloa – kenties suoraan keskuspankeista.

Dollarin varantovaluutta-aseman päättymistä on odotettu pitkään. Seuraajaksi on arveltu Kiinan valuuttaa yuania (¥) tai IMF:n luomaa erityisnosto-oikeus-reservivaluuttaa (Special Drawing Rights, SDR). Kansainvälisen valuuttarahaston SDR:n taustalla on valuuttakori, johon USA:n dollarin, euron, punnan ja Japanin jenin (¥) rinnalle lisättiin yuan vuonna 2016.

Jos mikään yksittäinen valta ei pysty valvomaan järjestystä, maailmamme tulee kärsimään ’globaalista kurivajeesta’. Jos yksittäiset kansakunnat ja kansainväliset järjestöt eivät onnistu löytämään keinoja parempaan yhteistyöhön globaalilla tasolla, vaaranamme on päätyä ’entropian aikakaudelle’ – leikkaukset, sirpaloituminen, viha ja nurkkakuntaisuus yhä enenevissä määrin määrittelisivät globaalia maisemaamme tehden siitä vaikeasti ymmärrettävämmän ja sekasortoisemman. (lähde)

Maailman talousfoorumi ”ennustaa”, että vuonna 2030 USA ei ole enää enää johtava supervalta vaan vain yksi maailman merkittävistä. Yhdysvaltain herruuden päättyminen luo globaalin valtatyhjiön, jota Klaus Schwab kerhoineen kiirehtii täyttämään.

Vaikka Schwab yhdessä Thierry Malleretin kanssa kirjoittamassaan kirjassa myöntää, että Covid-19 on yksi vähiten tappavista pandemioista 2000 vuoteen ja että sen seuraukset ovat lieviä verrattuina aiempiin pandemioihin, hän sanoo:

On monia syitä tavoitella uutta alkua, mutta kiireellisin on COVID-19. Talous kutistuu, julkinen velka kasvaa, työttömyys lisääntyy, mikä kaikki edelleen pahentaa sosiaalisia ja ympäristökriisejä.

Mikäli asioihin ei puututa, yhdessä COVID-19:n kanssa nämä kriisit syvenevät ja jättävät maailman yhä kestämättömämmäksi, epätasa-arvoisemmaksi ja hauraammaksi. Meidän täytyy rakentaa uusi perusta taloudellisille ja yhteiskunnallisille järjestelmillemme.

Oliko todellakin välttämätöntä sulkea maailma flunssan tähden? Enää ei edes rikkain 1 % – vaan 0,0001 %, promillen tuhannesosa väestöstä – ajaa koronalla maailmaa tilaan, johon ratkaisuna on globaali hallinto. Covid-19 on portti suureen nollaukseen, joka taas on portti uuteen maailmanjärjestykseen. Globaali valta tarvitsee globaalit ongelmat oikeutuakseen.

Uusi maailmanjärjestys

The Great Resetin on määrä olla taitekohta, joka lopettaa toisen maailmansodan jälkeisen ajan ja aloittaa uuden maailmanjärjestyksen (The New World Order, NWO), jossa valta on globaalia. Uutta maailmanjärjestystä on haukuttu fasismiksi, kommunismiksi, sosialismiksi – ja globalismiksi.

Nojaudun tässä amerikkalaistutkijan Patrick Woodin näkemykseen. Hän on myös Technocracy.newsin päätoimittaja, tutkinut teknokratiaa ja kirjoittanut teoksia aiheesta. Wood näkee uuden maailmanjärjestyksen teknokraattisena projektina.

Woodin mukaan teknokratian teoreettinen perusta luotiin 1930-luvulla, mutta 1970-luvulla sen löysi yhdysvaltalaisen miljardöörin, David Rockefellerin perustama järjestö Trilateraalinen komissio, joka antoi hankkeelle nimen ”Uusi kansainvälinen talousjärjestys” (New International Economic Order, NIEO) vuonna 1973.

1. toukokuuta 1974 YK teki päätöksen uuden kansainvälisen talousjärjestelmän luomisesta. Päätöksen merkitystä ei silloin tajunnut kukaan.

Patrick Wood pitää YK:n kestävän kehityksen ohjelmia Agenda21:tä ja Agenda30:tä teknokraattisen projektin osina. Molempien tavoitteet ovat suomalaisen lukijan silmiin mitä inhimillisimpiä ja kannatettavimpia, ja suurin osa maailman maista ovat ne hyväksynyt. Mutta pysyvätkö nämä tavoitteet itsenäisten valtioiden yhdessäsopimina päämäärinä?

Heinäkuussa vuonna 2019 Maailman talousfoorumi ja YK solmivat strategisen kumppanuuden kehysohjelman Agenda2030:n edistämiseksi. Kansainväliset järjestöt FIAN International ja The Transnational Institute vaativat kirjeessä 25.9.2019 YK:ta lopettamaan tämän yhteistyön, ja kirjeen allekirjoitti yli 400 järjestöä ympäri maailmaa.

Järjestöt pelkäävät monikansallisten yhtiöiden ottavan hallintaansa YK:n ja yleensä monisidosryhmäisyyden (multistakeholderism) syrjäyttävän monenkeskeisyyden (multilateralism). Monisidosryhmäisyys kasvattaa monikansallisten yritysten valtaa kansainvälisessä yhteistyössä, minkä nähdään rapauttavan ihmisoikeuksia.

Teknokratian konehuone

Sisällöllisesti Wood luonnehtii teknokratiaa käsitteellä ”social engineering”. Kirjaimellisesti käännettynä puhuttaisiin yhteiskunnallisesta insinöörinnästä, mikä ei oikein ole suomea. Sanakirja ehdottaa käsitettä ”käyttäjän manipulointi”. Koska kohteena on maailman koko väestö, ”väestön manipulointi” olisi osuvampi. Teknokratia on väestön manipuloimisen tiede.

”Väestön manipulointi” jättää kuitenkin huomiotta ”social engineeringin” toisen ulottuvuuden, joka kääntyisi ehkä termillä ”sosiaalitekniikka” tai ”yhteiskuntatekniikka”. Teknokratia käyttää tiedettä pyrkien mittaamaan ja monitoroimaan yhteiskuntaa – ja säätämään sen prosesseja toivottuun suuntaan. Teknokratialle yhteiskunta on kone.

New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo ilmoitti 5. toukokuuta yhteistyöstä Bill & Melinda Gates-säätiön kanssa. Tarkoituksena on koota asiantuntijoita uudelleenvisioimaan koulutus uudessa normaalissa. (lähde)

Teknokraatit eivät tuo tavoitteitaan yhteiseen keskusteluun. Teknokraatit luovat tilanteen, johon väestön arvioidaan reagoivan suunnitellulla tavalla, minkä avulla päästään toimenpiteisiin ja muutoksiin, joihin tähdättiin alun perin. Sosiaaliteknikoille media on tärkein väestön manipulointiväline. (sanakirja.org antaakin käännösehdotuksena ”sosiaalinen manipulointi”, toim.huom.)

Media julkistaa annetun narratiivin. Natsi-Saksan propagandapäällikön, Joseph Goebbelsin periaattein totuudella ei ole niin väliä, kunhan toistoa riittää. Media räksyttää pullikoijat laumaan, jos ken uskaltaa kyseenalaistaa narratiivin. Itsenäinen ajattelu on tehty kansalle ja eritoten poliitikoille kalliiksi. ”Neljäs valtiomahti” paimentaa ensimmäistä ja toista.

Teknokraatit ovat onnistuneet luomaan lumetodellisuuden, jota pyörittämällä kansakuntia, poliittisia liikkeitä ja ihmisiä soitetaan kuin viulua. Maailman talousfoorumi katsoo päältä, että hallitusten toiminta (government response) noudattaa käsikirjoitusta.

Sammon ryöstö

Woodin mukaan teknokratia ei pyri poliittiseen valtaan. Se pyrkii lopettamaan poliittisen vallan ja ottamaan haltuunsa maailman taloudellisen koneiston. Teknokratia on taloudellinen järjestelmä, ei poliittinen. Teknokraattien kontrollissa tarvetta poliittiselle järjestelmälle ei ole: algoritmi pyörittää koneistoa.

Klaus Schwabin tulevaisuus toteutuu vain parannetun globaalin hallinnan kautta. Tarvitaan tehokas globaali hallitus. Hänelle globaali hallinto on kaikkia muita kysymyksiä yhdistävä tekijä.
Mitä kaikkia muita kysymyksiä? Tähän vastannee parhaiten Maailman talousfoorumin kesäkuussa julkaisema interaktiivinen grafiikka.

WEF:n Strategic Intelligence -grafiikka on rakennettu koronaviruksen kuvaa muistuttavan kolmekehäisen ympyrän muotoon. Uloimman kehän asiat ovat linkkejä, jotka avautuvat uusiksi keskiöiksi, joiden ympärillä asioita, joista lähtee lankoja jne. Tasoja väitetään olevan parisataa, jos koko sykkyrää kannattaa edes ajatella kerrostuneena.

On vaikea keksiä mitä olisi unohdettu, mutta aikaisemmin isona ongelmana pidetty maailman velka näyttäytyy yllättävän pienellä painoarvolla – vaikka covid-19:n varjolla sitä on kasvatettukin biljoonilla. Ainakin yksi Maailman talousfoorumin (WEF) interaktiivisen maailmanhallintahyrrän talousosion lukemattomista säikeistä johtaa Suomeen:

Kun kesällä 2020 näin ensimmäisen kerran Strategic Intelligence -grafiikan, keskiössä oli covid-19. Toisella kehällä oli asioita, kuten ”median rooli” ja ”hallitusten reaktiot” (Government Response). Otetta on sittemmin pehmennetty: ”hallitusten reaktiot” kohtaan on vaihtunut ”vaikutukset terveydenhuolto-järjestelmiin”. Median rooli on pysynyt muuttumattomana.

KUVAKAAPPAUKSET
World Economic Forum: Strategic Intelligence: Covid-19 (via Facebook note last edited) 21.5.2020
World Economic Forum: Strategic Intelligence: Covid-19 15.12.2020

Keväiset kohdat ”vaikutukset finanssimarkkinoihin”, ”vaikutukset kauppaan” ja ”vaikutukset matkailuun” ovat vaihtuneet kohdiksi ”taloudelliset vaikutukset”, ”vaikutukset kauppaan ja matkailuun” ja ”julkinen hallinto ja COVID-19” (Public Policy, Governance and COVID-19). Kohdan ”vaikutukset työvoimaan” on korvannut ”COVID-19, kausivaihtelu ja sää”.

Grafiikka – ja sen taustalla oleva ajattelu – on liian massiivinen, liian kaikenkattava, liian moniulotteinen ollakseen reaktio viisi kuukautta aikaisemmin alkaneeseen sairauteen. Agenda oli ensin. Sitten tuli pandemia. Ja pandemialla on päämäärä.

Patrick Woodin mukaan korona on teknokraattinen vallankaappaus.

Neljäs teollinen vallankumous 4IR

Ensimmäinen teollinen vallankumous oli Schwabin mukaan kuljettamisen ja mekaanisen tuotannon vallankumous 1700-luvun lopussa. Toinen oli massatuotannon vallankumous 1900-luvun alussa ja kolmas tietokoneiden vallankumous 1960-luvulla.

Neljäs teollinen vallankumous (4th Industrial Revolution, 4IR) oli WEF:n kokouksen teema vuonna 2016, ja Klaus Schwab on julkaissut aiheesta kirjan.

4IR muuttaa täydellisesti terveysjärjestelmämme, kuljettamisen, kommunikaation, tuotannon, jakelun ja energian. Se tarkoittaa kaikkialla olevaa, mobiilia superlaskentaa, älykkäitä robotteja, itseohjautuvia autoja, neuroteknologista aivojen parantelua, geeniemme muokkausta ja kaikki tämä vyöryy ylitsemme nopeasti kuin tsunami. [Sen mahdollistaa 5g ja 6g satelliitteineen.]

Neljäs teollinen vallankumous yhdistää fyysisen, digitaalisen ja biologisen maailman. Se ei muuta vain ympäristöämme. Se muuttaa meidät, ihmisten digitaalisen, fyysisen ja biologisen identiteetin.

Maailman talousfoorumin perustaja Klaus Schwab

Henkilökohtaisesti en ole huomannut, että minulla olisi digitaalinen identiteetti. Sen sijaan identiteettiini on kuulunut psykologinen ja hengellinen ulottuvuus – näitä Schwabin visio neljännestä teollisesta vallankumouksesta ei mainitse.

Kaikilla maailman ihmisillä (ja laitteilla, asioilla ja yhteisöillä) täytyy olla yksilöivä tunnus. Kaikkien tunnusta koskevien tietojen tulee olla tallennettuna pilveen, josta tiedot – kuten rokotushistoria – ovat nopeasti saatavilla. Kasvojentunnistus – kerrotaan, että Kiinassa jo nykyisin – löytää kenet tahansa hetkessä, kaikkine henkilöä koskevine tietoineen.

Digitaalisen keskuspankkirahan korvattua käteisen YK:n ja WHO:n suunnittelema digitaalinen identiteetti ID2020, tai sen yksilökohtainen käyttöliittymä kuten käteen upotettu siru, on myös lompakko. Jokaisesta maksutapahtumasta tiedetään keneltä kenelle raha siirtyy, käteismaksaminen ja sen antama anonymiteetti päättyy.

Ihmiset ovat jatkuvassa ja totaalisessa valvonnassa. Klaus Schwab visioi valvonnan ulottuvan ihmisten ajatuksiin asti:

Kun kyvyt tällä alueella paranevat, kasvaa lainvalvojien ja oikeuslaitoksen kiusaus käyttää tekniikoita, joilla määrittää rikollisen toiminnan todennäköisyyttä, arvioida syyllisyyttä tai jopa mahdollisesti hakea muistoja suoraan ihmisten aivoista.

Steven Spielbergin ohjaama, Philip K. Dickin vuoden 1956 scifi-novelliin perustuva elokuva ”Minority Report” ei siis ollutkaan fiktiota. Futuristisessa filmissä eliittipoliisia näyttelevä Tom Cruise pakenee järjestelmää rikoksesta, jota ei – vielä – ole tehnyt.

Neljännen teollisen vallankumouksen halutaan muuttavan käsityksemme yksityisyydestä ja omistusoikeudesta, kulutustottumuksemme, miten jaamme työ- ja vapaa-ajan, miten kehitämme uriamme ja kykyjämme, tapaamme ihmisiä (sähköisesti?) ja vaalimme ihmissuhteita (pleksin läpi?). Se muuttaa jo terveyttämme ja tuo mukanaan ihmisen kohentamisen.

Transhumanismi

Neuroteknologia parantaa älyllisiä kykyjä. Uutta sydäntä ei tarvitse odottaa kauaa, koska varaosa tulee 3D-printteristä. Ajan oloon ihmisen ja robotin välillä on enää aste-ero, joku on lähempänä robottia kuin toinen. Geeniteknologialla päästään eroon ei-toivottavista ominaisuuksista.

Jos lisääntyminen onnistutaan siirtämään synnytysosastoilta – eläviltä, tavallisilta ihmisiltä – hautomo-laboratorioihin, kuten Aldous Huxleyn teoksessa ”Uljas uusi maailma”, ainoastaan eugenikkojen hyväksymät yksilöt tulevat koskaan näkemään päivänvalon.

Käsitys, että ihminen olisi jonkinlainen luonnollinen olento, tulee todella muuttumaan. Kehomme tulevat olemaan niin high-tech, ettemme enää kykene erottamaan, mikä on luonnollista ja mikä keinotekoista.

WEF Documentary: The Fourth Industrial Revolution 18.7.2016

Ihmiset eivät enää ole tekniikan käyttäjiä, ihmisistä tulee osa teknologiaa. Kaikki tulee olemaan digitalisoitua, älykästä ja internetissä, sanoo Schwab. ”Myös eläimet, kun karjaan asennetut sensorit osaavat keskustella keskenään matkapuhelinverkon välityksellä.”

Ja kun ihmisen2.0 aivot vuonna 2030 yhdistetään Ray Kurzwilin suunnitelmien mukaan tekoälyyn, kummalle puolelle esineiden internetiä hän/se kuuluu, esineisiin vai niiden käyttäjiin? Onko ID2020:llä myös IP-osoite niin kuin jokaisella jääkaapilla?

Voihan olla, että ihminen2.0:lla on monipuolisemmat käyttötapaukset kuin jääkaapilla. Ja voi olla, että jääkaapissa ruoka säilyy paremmin kuin ihminen2.0:ssa. Mutta jos molempia ohjaa tekoäly, eikö periaatteessa ole kyse samasta asiasta?

Et omista mitään

”Et omista mitään. Ja olet onnellinen.” Tämä on ensimmäinen Maailman talousfoorumin 8 ennustuksesta vuodelle 2030. Mitenkähän sellaiseen tilanteeseen voitaisiin tulla?

Syksyllä 2020 kanadalaisen viranomaisen väitetään vuotaneen ”tiekartan” koronatoimenpiteiden jatkosta. Vuodetun dokumentin mukaan vuonna 2021 olisi luvassa mm. mutatoitunut virus covid-21, kolmas ja entisiä tiukempi sulkutila (lockdown) sekä työttömyyskorvausten ja sosiaaliavun muuttaminen perustuloksi. Mm. Reuters on todennut dokumentin epäaidoksi.

Tiekartan merkillisin suunnitelma on IMF:n World Debt Reset -ohjelmalla rahoitettu yleinen velka-armahdus. Kansainvälisen talouden romahdettua ”liittovaltion hallitus tarjoaa kaikkien henkilökohtaisten velkojen poistamista (asuntolainat, kulutusluotot, luottokortit jne.)”

Korvauksena täydellisestä velka-armahduksesta yksilö menettää oikeuden kaikkeen omaisuuteen ja varallisuuteen lopullisesti. Yksilön tulee myös sopia osallistumisesta COVID-19- ja COVID-21 rokotusohjelmiin.

Osallistujalle annetaan valokuvallinen henkilötodistus, Kanadan terveyspassi (HealthPass), jonka kantajalla on rajoittamaton liikkumisvapaus ja toimeentulo jopa yhteiskunnan ollessa muutoin täydellisesti suljettuna. Kieltäytyjät luokiteltaisiin yleisiksi turvallisuusriskeiksi ja sijoitettaisiin eristyslaitoksiin:

Näissä laitoksissa heille annettaisiin kaksi mahdollisuutta: osallistua velka-armahdusohjelmaan ja vapautua, tai jäädä lopullisesti erityslaitokseen vakavaksi terveysuhaksi luokiteltuina ja kaikki omaisuus takavarikoituna.

Kanadassa rakennetaan keskit..äh, eristysleirejä. Videolla Ontarion parlamentin jäsen tiedustelee minne, miksi ja keitä varten niitä rakennetaan, mutta ei saa kysymyksiinsä vastausta:

Koska ihmiset eivät WEF:n mukaan omista mitään vuonna 2030, he vuokraavat kaiken. Lihaa syödään nykyistä vähemmän. Kasvisruokavalion lisäksi lautaselle tulevat hyönteiset, vesiviljelmillä tai laboratoriossa valmistettu ruoka.

Matkustaminen on rajoitettua ja luontoa säästetään ihmisiltä, metsään meidät päästetään vain satunnaisesti. Työt tehdään yhä suuremmassa määrin etänä kotoa käsin – jos kenellä on työtä, kun robotit tekevät kaikesta työstä kolmanneksen.

Ilman vuodettuja dokumentteja ja parlamenttejakin aiheesta – maailman hallinnasta – tulisi vaatia ja käydä julkista, avointa keskustelua. Sitä odotellessa omille ajatuksille ärsykkeitä antaa esimerkiksi Maailman talousfoorumin 4IR-agendan alla julkaisema Ida Aukenin kirjoitus ”Näin elämä voisi muuttua kaupungissani 2030” – löytyy suomennettuna artikkelin lopusta.

Käännekohta

Omistusoikeus on kapitalismin peruspilareita. Siihen kajoaminen tarkoittaa järjestelmämuutosta. Richard Groven 3-osaisessa haastattelussa Patrick Wood esittääkin, että meneillään olisi kahden talousjärjestelmän välinen taistelu.

Kapitalismi ei enää toimi oppikirjan mukaan. Wood näkee YK:n Agenda2030:n merkitsevän siirtymistä resurssipohjaiseen talouteen nykyisen kapitalistisen järjestelmän mekanismeista – kuten kysynnästä ja tarjonnasta.

Resurssipohjaiseen talouteen siirtyminen saattaa olla aiheellista. Resurssipohjaiseen talouteen siirtyminen saattaa olla väistämätöntä.

Mutta kuka on valinnut Klaus Schwabin, IMF:n, Gatesin pariskunnan tai prinssi Charlesin päättämään, minne ja millä tavoin ihmiskunta matkaa? Millä valtuutuksella he käyttävät sanaa ”me”?!

”Meidän täytyy sitä ja meidän täytyy tätä…” Huomattavan verkostoituneet eliittitoimijat rajattomine resursseineen pyrkivät alistamaan demokraattisesti valitut elimet kansallisiksi toimeenpano-organisaatioikseen.

Teknokraattiset päätökset perustellaan ”tieteellisillä asiantuntijoilla”, joiden pätevyyden ratkaisevat median propagandistit. Jos se, minne ollaan matkalla, on niin hienoa, miksi sinne menemiseen tarvitaan manipulointia ja valhetta?

Onko kupletin juoni, että ensin lanseerataan keinotekoinen pandemia, sen nojalla keinotekoinen lama, sitten vaihdetaan maailman varavaluutaksi SDR, minkä jälkeen IMF saa ylimmän rahanpainantaoikeuden?

IMF voi ostaa maailman reaalivarallisuuden suurilla summilla, joiden arvo – vain numeroina näytöllä – on nolla. Tai negatiivinen, jos velalliset myyvät itsensä orjiksi. Näin käy, jos ihmiset elävät ehdollisella perustulolla (ei rahaa ellei rokotuksia), kun robotit tekevät työt.

Korona on suurimmalle osalle lievä sairaus. Positiivisiksi testatut ovat harvoin sairaita. Toimenpiteet koronan hillitsemiseksi ovat ylimitoitettuja ja vaarassa johtaa terveysterroriin, elleivät jo ole sitä. Covid-19:n ajan Yhdysvalloissa kuvattu dystooppinen – tai realistinen – elokuva ”Songbird” kertoo covid-23:n maailmasta.

K(oronak)idutuksen kartta

”Ihmisoikeuksien toteutumista edistävän, kansainvälisen järjestön Amnestyn sivuilta löytyy psykologisen kidutuksen kartta. Näyttäisi siltä, että hallintojen koronatoimet vuosimalli 2020 on poimittu suoraan tästä…”

Niin. Millainen yhteiskunta on Suomi 2020, kun hallinnon koronan nimissä – kiireessä ja kenties vastoin perustuslakia – tekemät toimet osuvat yksiin psykologisen kidutuksen käsikirjaan pelottelusta ja ihmismielen hajottamisesta tahdottomaksi, yhteistyö”haluiseksi” pavlovin koiraksi?

Johanna Lehtonen AvoinMediassa 1.12.2020

Maailmassa nousee oikeusjuttuja koronatoimenpiteitä vastaan. Suomessakin on valitettu oikeuskanslerille. Kun hallitukset käyttäytyvät ikään kuin kädet olisivat sidotut ja kansanedustajat kulkevat kuonokoppa kasvoilla, yksin poliittiseen prosessiin ei voi luottaa. Promillen tuhannesosalla käskyläisineen on vastassaan 7-miljardinen väestö.

Kanadassa vuodetun ”Tiekartan” mukaan suunnitelmaan kuuluu myös armeijan ja aseistettujen poliisien marssittaminen asutusten keskelle vuonna 2021. Mikäli näin käy, aseenkantajien pitäisi ymmärtää ketä ja mitä puolustavat. Espanjalaisten viranomaisten antamaan esimerkkiin kansalaisrohkeudesta on toiveikas lopettaa:

Poliisit vapauden puolesta
28.11.2020 Valencia, Espanja

OIKAISU 18.12.2020 klo 12:23: Korjattu varavaluutta > varantovaluutta, ”DBDC” > ”CBDC”, triljoona < biljoona. Lisätty lähde Tilastokeskus-kuvaan ”Käsitys, että ihminen olisi…”, ”Suomessakin on valitettu oikeuskanslerille”. Korjattu kirjoittajan tarkoituksen mukaisesti: ”…WHO:n rahoittajatahot…” > WHO:n rahoittajayhtiöt, ”…WHO:n suunnittelema” > ”YK:n ja WHO:n suunnittelema”. Korjattu ”Se on ikään kuin sielukkaampi tapa matkustaa” > ”siinä ikään kuin sielu lepää”, ”oikeusjuttuja toimenpiteitä vastaan” > ”oikeusjuttuja koronatoimenpiteitä vastaan” ja ”sosiaaliavun muuttuminen” > ”sosiaaliavun muuttaminen”.

Näin elämä voisi muuttua kaupungissani 2030

Kirjoittajan huomautus: Jotkut ovat lukeneet tämän blogin omana utopianani tai tulevaisuudenunelmana. Sitä se ei ole, vaan skenaario, joka näyttää minne voimme olla matkalla – hyvässä ja pahassa. Kirjoitin tämän käynnistääkseni keskustelua tämänhetkisen teknologisen kehityksen eduista ja haitoista. Tulevaisuudesta puhuessamme raportit eivät riitä. Meidän pitäisi alkaa keskustella monin eri tavoin. Se on tämän kirjoituksen tarkoitus.

Tervetuloa vuoteen 2030. Tervetuloa kaupunkiini – vai pitäisikö sanoa ”kaupunkiimme”. En omista mitään. En autoa, en asuntoa, en laitteita enkä lainkaan vaatteita.

Tämä voi vaikuttaa sinusta oudolta, mutta meille tässä kaupungissa siinä on järkeä. Kaikesta mikä ennen nähtiin tuotteena, on nyt tullut palvelu. Meillä on kuljetus, asumus, ruokaa ja kaikkea mitä tarvitsemme arjessamme. Vähitellen kaikki nämä tulivat ilmaisiksi, joten ei enää näyttänyt mielekkäältä omistaa paljon.

Ensin kommunikaatio digitalisoitui ja tuli kaikille ilmaiseksi. Ja kun puhdas energia tuli ilmaiseksi, asiat alkoivat muuttua nopeasti. Kuljettamisen hinta putosi rajusti. Enää ei ollut mieltä omistaa autoa, koska saatoimme soittaa minuuteissa itseohjautuvan tai lentävän auton pidemmille matkoille.

Aloimme liikkua huomattavasti organisoidummin ja koordinoidummin, kun julkinen liikenne tuli helpommaksi, nopeammaksi ja mukavammaksi kuin auto. Nyt saatan tuskin uskoa, että hyväksyimme liikenneruuhkat ja tungoksen, polttomoottorien saastuttamasta ilmasta puhumattakaan. Mitä me oikein ajattelimme?

Joskus käytän pyörääni, kun menen tapaamaan ystäviäni. Nautin treenistä ja ajamisesta, siinä ikään kuin sielu lepää. Hassua miten jotkut asiat eivät koskaan lakkaa kiehtomasta: käveleminen, pyöräily, ruoanlaitto, piirtäminen ja kasvien kasvattaminen. Se muistuttaa, miten kulttuurimme on kehittynyt läheisestä suhteesteesta luontoon.

Ympäristöongelmat tuntuvat kaukaisilta

Kaupungissamme ei makseta vuokria, koska joku toinen käyttää tilojamme silloin kun emme itse niitä tarvitse. Olohuonettani käytetään liiketapaamisiin silloin, kun en itse ole siellä.

Silloin tällöin päätän kokata itselleni. Se on helppoa – vaadittavat keittiötarvikkeet tuodaan ovelleni minuuteissa. Kun kuljettaminen tuli ilmaiseksi, lakkasimme täyttämästä kotejamme kaikilla näillä tavaroilla. Miksi ahtaa kaappeihimma pastakeittimiä ja lettukoneita? Voimme vain tilata ne, kun tarvitsemme.

Ostamisen kuolema

Kaikki tämä helpotti kierrätystalouden läpimurtoa. Kun tuotteet on muutettu palveluiksi, ketään ei kiinnosta lyhyen käyttöiän tavarat. Kaikki on suunniteltu kestäväksi, korjattavaksi ja kierrätettäväksi. Materiaalien kiertokulku taloudessamme on nopeaa, ja melko helposti ne voidaan muuttaa uusiksi tavaroiksi.

Ympäristöongelmat näyttävät kaukaisilta, koska käytämme vain puhdasta energiaa ja puhtaita tuotantomenetelmiä. Ilma on puhdasta, vesi on puhdasta – eikä kukaan rohkene koskea luonnonsuojelualueisiin, koska niillä on niin suuri arvo hyvinvoinnillemme. Kaupungeissa meillä on paljon viheralueita, kasveja ja puita joka paikassa. En vieläkään voi ymmärtää, miksi menneisyydessä täytettiin kaikki tyhjät paikat betonilla.

Ostaminen? En todella voi muistaa mitä se oli. Suurimmalle osalle meistä se on muuttunut käyttötavaroiden valitsemiseksi. Joskus pidän sitä hauskana, mutta toisinaan haluan algoritmin vain tekevän sen minulle. Se tuntee makuni paremmin kuin minä itse.

Kun tekoäly ja robotit ottivat tehdäkseen suuren osan töistämme, saimme yhtäkkiä aikaa syödä hyvin, nukkua hyvin ja viettää aikaa muiden ihmisten kanssa. Ruuhka-ajan käsitteellä ei enää ole merkitystä, koska voimme tehdä työt milloin vain. En todella tiedä, voiko sitä enää kutsua työksi. Se on pikemminkin mietintäaikaa, luomisaikaa ja kehittämisaikaa.

Joksikin aikaa kaikesta tuli viihdettä, eivätkä ihmiset viitsineet vaivata itseään vaikeilla asioilla. Vasta pitkän ajan kuluttua keksimme, miten käyttää kaikkea tätä uutta teknologiaa parempiin tarkoituksiin kuin vain ajan tappamiseen.

He elävät erilaista elämää kaupungin ulkopuolella

Suurin huoleni on kaikki ne ihmiset, jotka eivät elä kaupungissamme. Menetimme heidät matkan varrella: Ne, jotka päättivät, että kaikki tämä teknologia oli liikaa. Ne, jotka kokivat itsensä tarpeettomiksi ja hyödyttömiksi, kun robotit ja tekoäly ottivat töitämme.

Ne, jotka hermostuivat poliittiseen järjestelmään ja kääntyivät sitä vastaan. He elävät erilaista elämää kaupungin ulkopuolella. Jotkut ovat muodostaneet pieniä omavaraisia yhteisöjä. Jotkut vain jäivät tyhjiin ja hylättyihin 1800-luvun kyliin.

Joskus minua ärsyttää se tosiasia, ettei minulla ole todellista yksityisyyttä. Ei paikkaa, minne voisin mennä rekisteröitymättä. Tiedän, että jossakin tallennetaan kaikki mitä teen, ajattelen ja uneksin. Toivon vain, ettei kukaan käytä sitä minua vastaan.

Kaikenkaikkiaan tämä on hyvää elämää. Paljon parempaa kuin se polku, jolla olimme, kun kävi selväksi ettemme samalla kasvumallilla voi jatkaa. Kaikkia kauheita asioita tapahtui: elämäntapasairauksia, ilmastonmuutosta, pakolaiskriisejä, ympäristön huononemista, kaupunkien liikakansoitusta, veden ja ilman saastumista, yhteiskunnallista levottomuutta ja työttömyyttä. Menetimme aivan liian monta ennen kuin oivalsimme, että voimme tehdä asioita toisin.

Ida Auken Maailman talousfoorumilla 11.11.2016
”Here’s how life could change in my city by the year 2030”, suomentanut Eeva Silvennoinen
(Kirjoittaja on Tanskan sosiaaliliberaali kansanedustaja ja toiminut mm. ympäristöministerinä 2011–14)

Lähteet

World Economic Forum (3.6.2020): The Great Reset. https://youtu.be/8rAiTDQ-NVY

Schwab, Klaus | WEF (3.6.2020): Now is the time for a ’great reset’. https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset

Georgieva, Kristalina | IMF (3.6.2020): The Great Reset – Remarks to World Economic Forum. https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/03/sp060320-remarks-to-world-economic-forum-the-great-reset

Monck, Adrian | WEF (3.6.2020): The Great Reset: A Unique Twin Summit to Begin 2021. https://www.weforum.org/press/2020/06/the-great-reset-a-unique-twin-summit-to-begin-2021

Whiting, Kate | WEF (3.6.2020): How the world can ‘reset’ itself after COVID-19 – according to these experts. https://www.weforum.org/agenda/2020/06/covid19-great-reset-gita-gopinath-jennifer-morgan-sharan-burrow-climate

Schwab, Klaus & Malleret, Thierry (7.11.2020): COVID-19: The Great Reset. ebook/pdf. https://lbry.tv/@halloftruth:c/covid-19-the-great-reset-by-klaus-schwab-thierry-malleret-ebook-pdf:f

World Economic Forum (WEF): The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab ”Ubiquitous, mobile supercomputing. Intelligent robots. Self-driving cars. Neuro-technological brain enhancements. Genetic editing. The evidence of dramatic change is all around us and it’s happening at exponential speed”. https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab

World Economic Forum (WEF): Strategic Partnership. https://www.weforum.org/communities/strategic-partnership

World Economic Forum (WEF): Covid Action Platform ”As the International Organization for Public-Private Cooperation, WEF is mobilizing all stakeholders to protect lives and livelihoods”. https://www.weforum.org/platforms/covid-action-platform

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) (29.1.2020): WHO: Novel Coronavirus (2019-nCoV): Situation Report – 9 (29 January 2020) ”World Health Organization (WHO), in collaboration with the World Economic Forum, has set up a public private collaboration called ’The Pandemic Supply Chain Network (PSCN)’. It is a Market Network that seeks to provide a platform for data sharing, market visibility, and operational coordination and connecting”. https://m.reliefweb.int/report/3499518 (data)

Tilastokeskus: Tilastotietoa koronatilanteesta – kuolleisuus ”YK on koonnut eri maiden tilastovirastojen koronavirussivustoja sivulle COVID-19 Resources from National Statistical Offices”. https://guides.stat.fi/kotimaisentilastotiedonopas/tilastotietoakoronatilanteesta#s-lg-box-wrapper-17937438

THL (31.1.2020): WHO julisti koronaviruksen kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. https://thl.fi/fi/-/who-julisti-koronaviruksen-kansainvaliseksi-kansanterveysuhaksi

WHO (12.2.2020): COVID-19 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) Global research and innovation forum. https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum

Tedeneke, Alem | WEF (13.6.2020): World Economic Forum and UN Sign Strategic Partnership Framework. https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework

World Economic Forum (WEF) (13.6.2019): The United Nations-World Economic ForumStrategic Partnership Framework for the 2030 Agenda. https://weforum.ent.box.com/s/rdlgipawkjxi2vdaidw8npbtyach2qbt

Schwab, Klaus | WEF (14.7.2020): COVID-19’s legacy: This is how to get the Great Reset right. https://www.weforum.org/agenda/2020/07/covid19-this-is-how-to-get-the-great-reset-right

World Economic Forum (WEF) (21.–24.9.2020): The Great Reset – Sustainable Development Impact Summit. https://www.weforum.org/great-reset

United Nations (2015): Transforming our World – The 2030 Agenda for Sustainable Development. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication (pdf)

Auken Ida | WEF (11.11.2016): Here’s how life could change in my city by the year 2030. https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030

Smith, Jim | WEF (18.1.2019): This is the digital future we need. https://www.weforum.org/agenda/2019/01/the-digital-future-we-need

World Economic Forum (WEF) (01/2019): Reimagining Digital Identity: A Strategic Imperative. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Identity_Strategic_Imperative.pdf

World Economic Forum (WEF) (08/2019): A Blueprint for Digital Identity – The Role of Financial Institutions in Building Digital Identity. http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_Blueprint_for_Digital_Identity.pdf

The Corbett Report (16.10.2020): Your Guide to the Great Reset ”You’ve all heard by now that The Great Reset is upon us. But what is The Great Reset, exactly, and what does it mean for the future of humanity? Join James for this in-depth exploration of the latest rebranding of the New World Order agenda and its vision of a post-human Fourth Industrial Revolution”. https://youtu.be/HeMsaN6xjAQ
The Corbett Report | BitChute (4.12.2020): Your Guide to the Great Monetary Reset ”Do you know what it means when the Managing Director of the IMF warns of a ’new Bretton Woods moment?’ How about when the head of the BIS revels in the total surveillance power that digital currencies will afford the central bankers? Well, you’re about to”. https://www.bitchute.com/video/ZwGQBR2NOeE
Grove, Richard | Tragedy and Hope Media (5.5.2015): Patrick Wood: Technocracy Rising Interview (Part 1 of 3 – Energy based Currency, Columbia University origins of Technocracy, Eugenics, Population Control, and Agenda 21, origins of Positivism and Scientism.) ”Author Patrick Wood discusses his book ’Technocracy Rising’, in a 3-part interview. Patrick Wood is an author and lecturer who has studied elite globalization policies since the late 1970’s, when he partnered with the late Antony C. Sutton to coauthor Trilaterals Over Washington, Volumes I and II. He remains a leading expert on the elitist Trilateral Commission, their policies and achievements in creating their self-proclaimed ’New International Economic Order.’
An economist by education, a financial analyst and writer by profession and an American Constitutionalist by choice, Wood maintains a Biblical world view and has deep historical insights into the modern attacks on sovereignty, property rights and personal freedom. Such attacks are epitomized by the implementation of U.N. policies such as Agenda 21, Sustainable Development, Smart Growth and in education, the widespread adoption of Common Core. Wood is a frequent speaker and guest on radio shows around the nation. His current research builds on Trilateral Commission hegemony, focusing on Transhumanism, Technocracy and scientism, and how these are co-opting economics, politics and religion around the world”. https://youtu.be/wNkDiBOO4H0

^ Grove, Richard | Tragedy and Hope Media (5.5.2015): Patrick Wood: Technocracy Rising Interview (Part 2 of 3 – Trilaterals, CFR, Rockefellers, U.N., 1992 Rio Conference, Agenda 21 and Trans-Pacific Partnership (TPP). https://youtu.be/TCV2R19G5Lk

^ Grove, Richard | Tragedy and Hope Media (5.5.2015): Patrick Wood: Technocracy Rising Interview (Part 3 of 3 – Wood’s work with Antony C. Sutton, the Origins of the Trilateral Commission, Trilaterals and Larry King, and how the Trilateral Commission influenced the U.S. Govt. since 1973 to present day. https://youtu.be/49ItdM4uBpU (article 11.9.2015)

panderlocals | YouTube (29.11.2012): George H. W. Bush New World Order Quotes. https://youtu.be/MADYzQstpsU
Klein, Ezra | Vox (27.5.2015): What Bill Gates is afraid of. https://youtu.be/9AEMKudv5p0

Baxter, Dmitry | Defend Democracy Press (7.2.2018): Bill Gates’ Former Doctor Says Billionaire ‘Refused To Vaccinate His Children’. http://www.defenddemocracy.press/bill-gates-former-doctor-says-billionaire-refused-to-vaccinate-his-children

The Transnational Institute (TNI) (25.9.2019): Open letter to Mr António Guterres, Secretary General of the United Nations: End the United Nations/World Economic Forum Partnership Agreement. https://www.tni.org/en/article/end-the-united-nationsworld-economic-forum-partnership-agreement

The Transnational Institute (TNI) (10.9.2019): Multistakeholderism: a critical look. https://www.tni.org/en/publication/multistakeholderism-a-critical-look

Yanofsky, David | Quartz (21.1.2020): Who’s in Davos? A brief summary in tables and maps. https://qz.com/1786281/a-summary-the-2020-world-economic-forum-in-davos

Success Archive (30.3.2020): Bill Gates Prediction – Everyone Must See This Before it is Deleted ”Bill Gates make a prediction about this pandemic crisis. ’We’re not ready for the next epidemic'”. https://youtu.be/cU-nzmwWDko

icarus | Coronacircus.com (31.3.2020): COVID-19 In Context: Subversion, Psychological Warfare, and New World Order. https://coronacircus.com/2020/03/31/covid-19-in-context-subversion-psychological-warfare-and-new-world-order

Skouras, Spiro (27.4.2020): Bill Gates: Phase 2 Is A Bio Terror Attack. https://youtu.be/BYPPY4IXgSA

Kelly, Jack | The Forbes (27.4.2020): Billionaires Are Getting Richer During The COVID-19 Pandemic While Most Americans Suffer. https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/04/27/billionaires-are-getting-richer-during-the-covid-19-pandemic-while-most-americans-suffer/?sh=49c3b6474804

Guinness, Steven (1.5.2020): A Look at CBDC Developments at the Bank of England – Part One. https://stevenguinness2.wordpress.com/2020/05/01/boe-central-bank-digital-currency

Skouras, Spiro | ActivistPost.com (6.6.2020): The Great Reset Plan Revealed: How COVID Ushers In The New World Order ”14 out of 17 sustainable development goals include vaccinations”. https://youtu.be/X6pzXrEBqR0

^ Skouras, Spiro | ActivistPost.com (6.6.2020): The Great Reset Plan Revealed: How COVID Ushers In The New World Order. https://www.activistpost.com/2020/06/problem-reaction-solution-how-covid-19-leads-to-global-governance-complete-control.html

Smith, Brandon | Activist Post (18.6.2020): Globalists Reveal That The “Great Economic Reset” Is Coming In 2021. https://www.activistpost.com/2020/06/globalists-reveal-that-the-great-economic-reset-is-coming-in-2021.html

Guinness, Steven (25.6.2020): How We Arrived at the Globalist Calls for a ‘Great Reset’. https://stevenguinness2.wordpress.com/2020/06/25/how-we-arrived-at-the-globalist-calls-for-a-great-reset

Skouras, Spiro | LightOnConspiracies.com (29.7.2020): The Global Elite & The Coronavirus Coup D’état With Patrick Wood. https://lightonconspiracies.com/the-global-elite-the-coronavirus-coup-detat-with-patrick-wood

Suarez, Enrique Raul | Global Risk Community: (17.7.2020): Now Comes the Davos Global Economy “Great Reset”. What Happens After the Covid-19 Pandemic? (repost of an article by William F. Engdahl | Global Research 10.6.2020). https://globalriskcommunity.com/profiles/blogs/now-comes-the-davos-global-economy-great-reset-what-happens-after

Durden, Tyler | Waking Times (3.8.2020): From Lockdowns to ’The Great Reset’. https://www.wakingtimes.com/from-lockdowns-to-the-great-reset

Broze, Derrick | Waking Times (4.8.2020): Covid19, The Great Reset & New Normal. https://www.wakingtimes.com/covid19-the-great-reset-the-new-normal

2Corinthians211 | BitChute https://www.bitchute.com/video/C5mXwdYFtYw7
McCoy-Ward, Neil | YouTube (12.9.2020): THE GREAT RESET (Explained!) ”Good news! My appeal was successful, youTube have allowed this video to stay up (after it was banned in October…)”. https://youtu.be/eNsW4ssOBxU

winter oak (5.10.2020): Klaus Schwab and his great fascist reset. https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-and-his-great-fascist-reset

Sky News Australia (10.10.2020): ‘The Great Reset’: World leaders to harness COVID and pursue ’sinister’ climate agenda ”host Rowan Dean says the next World Economic Forum in Davos has morphed from a ’jet-setter climate gabfest’ into a sinister ’anti-democratic enterprise designed to destroy your job, steal your prosperity and rob your kids of a future'”. https://youtu.be/GeykREAlYSg

Maavak, Mathew | RT (14.10.2020): COVID-19 lockdowns are in lockstep with the ’Great Reset’. https://www.rt.com/op-ed/503516-covid19-lockdowns-great-reset

The Canadian Report (14.10.2020): Is this leaked info really Trudeau’s crazy COVID plan for 2021? You decide… https://thecanadianreport.ca/is-this-leaked-memo-really-trudeaus-covid-plan-for-2021-you-decide

Westall, Sarah | BitChute (17.10.2020): Documentary: Globalist world wide takeover planned for decades – Covid is just the beginning ”Based on researcher, Grace Van Berkum, amazing work digging into the United Nations & World Economics Forum site that starts with the COVID wheel. The site lays out an entire, comprehensive, meticulous plan for changing our ENTIRE world. It’s all on plain site, but it is complex and deep. It takes hours to navigate through each branch and there are literally hundreds of levels and branches. All of this starts with the COVID page which shows, 100% without a doubt, that this has been planned for decades. There is no way all of this was developed since February when the virus first broke into our consciousness. Censorship is serious”. https://www.bitchute.com/video/bMY9QF8YvuLW (original article)

STXfilms (29.10.2020): SONGBIRD Official Trailer (2020) COVID Quarantine Thriller Movie HD (Virallinen leffatraileri. Maailma on neljättä vuotta eristyssuljettuna ja ihmisiä siirretään Q-leireinä tunnetuille karanteenileireille. Rakkaustarina ajassa, jolloin fyysinen kontakti on kielletty…). https://youtu.be/sKFPgd4j5k8

Chossudovsky, Michel | Global Research (12.11.2020): The Covid “Pandemic”: Destroying People’s Lives. Engineered Economic Depression. Global “Coup d’Etat”? https://www.globalresearch.ca/the-second-wave-destroying-peoples-lives-global-coup-detat/5728207

Rose, Julian | Waking Times (12.11.2020): Life starts from here – The Great Reject. https://www.wakingtimes.com/life-starts-from-here-the-great-reject

Mercola, Joseph | Technocracy.news (16.11.2020): The Technocrats Behind The Great Reset. https://www.technocracy.news/the-technocrats-behind-the-great-reset

Watson, Paul Joseph | Technocracy.news (19.11.2020): Schwab On Right To Travel: Risk Assessment ‘Brain Scans’. https://www.technocracy.news/schwab-on-right-to-travel-risk-assessment-brain-scans

Mercola, Joseph | Waking Times (28.11.2020): What you need to konow about The Great Reset. https://www.wakingtimes.com/what-you-need-to-know-about-the-great-reset

Lena, Tessa | Tessa Fights Robots (28.11.2020): The Great Reset for Dummies. https://tessa.substack.com/p/great-reset-dummies

Kuva: WEF (Unsplash). Kuvanmuokkaus: Johanna L

24 comments

 1. vielä löytyy rohkeita lääkäreitä (tosin ei suomesta julkisesti) koska THL WHO;n ohjauksessa kannattaa rokotusta ainoana oikeana keinona virukseen, missä se sitten lymyääkin….,kannattaa katsoa World doctors alliance tai ACU2020.org . lääkärit kävivät puhumassa Tukholmassa ja kuuntelijoita riitti—kummallista ettei suomeen oltu heitä kutsuttu…..

  Tykkää

 2. Moni suomalainen saattaa ajatella ”Ei koske Suomea”.

  Niinkö? Maailman talousfoorumin (WEF) sivuilla on artikkeli ”Meet our Young Global Leaders for 2020”, ”Tapaa meidän nuoret globaalit johtajamme vuodelle 2020”.

  Artikkelissa esitellään Sanna Marin

  ”Sanna Marin – Marin held her first political post at the age of 27. In just three months as prime minister, her government has reformed paid parental leave, giving both parents a total of 14 months.”

  ja heti Sanna Marinin kuvan alapuolella Alicia Garza ”- A co-founder of Black Lives Matter,”

  https://www.weforum.org/agenda/2020/03/ygl-wef-young-global-leaders/

  Muistamme varmaan Klaus Schwabin oppilaan tuen Black Lives Matter -liikkeelle (BLM)?

  Tykkää

 3. Rotscild-suvun naispuolinen edustaja ja paavi ovat tavanneet avustajiensa kera Vatikaanissa. On sovittu sokerikuorrutetusta maailmanparantamisesta. Tämä sopii varmasti Klaus Schwabin suunnitelmiin… Katolinen maailma on suuri ja paavin uneen vaivuttava vaikutus on ollut massiivinen kautta aikojen.

  Tykkää

  • Ehdottomasti. Asiahan on myös niin, että nyt ei ole talvi. Sen sijaan CIA ja Mossad ovat pimentäneet auringon, samalla kun vapaamuurarit puhaltavat navoilta tänne kylmää ilmaa puhaltimillaan. Siksi riennämme ostamaan Sorosin ja liskoihmisten omistamista liikkeistä villasukkia ja muita talvivaatteita. Kaikelle löytyy luonnollinen selitys kun vähän tutkii ja käyttää järkeään.

   Tykkää

 4. Ei sitten tätäkään artikkelia voinut kirjoittaa ilman pakollista ja valheellista natsi-korttia. Tämä lause ja väite on täysi valhe, joka vie kirjoittajalta uskottavuuden: ”Natsi-Saksan propagandapäällikön, Joseph Goebbelsin periaattein totuudella ei ole niin väliä, kunhan toistoa riittää.”

  Tuo ei ole mikään Goebbelsin periaate vaan siteerauksen siteeraus pois kontekstista. Goebbles kuvasi noin sanoessaan neuvosto Venäjän toimia, ei NSDAP:n. Katsokaa EUROPA – The Last Battle dokumentti oikeamman kuvan saamiseksi.

  Tykkää

  • Siinä lukee Goebbelsin periaattein, ja ihan natsi-Saksan propagandaa vilaisemalla voi todeta, että puhui mistä puhui, omiin periaatteisiin kuului visusti ”totuudella ei ole niin väliä, kunhan toistoa riittää”.

   Yhden poimimansa dokumentin tarjoaminen (ilman tekijätietoja) tienä oikeaan käsitykseen on myös jokseenkin erikoinen valinta (turhan, kuten edellä mainittu) lähdekriittisyyden tuomisessa historialliseen ilmiselvyyteen.

   Tykkää

   • NSDAP:n propagandaa kuten Goebbelsin ja Hitlerin omia puheita kun vilkaisee ja kuuntelee niin huomaa, että se on täyttä totuutta. Yksikään maailman nykypoliitikoista, eikä kyllä moni menneistäkään, ole puhunut tai kirjoittanut niin paljon totuutta. Hyvät johtajat propagoivat hyviä ja elämän myönteisiä asioita, kuten korkeamman ihmisyyden ja luonnon ja Jumalan lakien ja omien juurien kunnioittamista kun taas huonot hallitsijat propagoivat huonoja asioita, eli elämälle vieraita ilmiöitä, jotka ovat edellisille vastakohtia.

    Kansallissosialistinen Hitlerin järjestelmä on (näennäisestä) tappiosta huolimatta maailmanhistorian menestynein liike juutalaista mafiaa vastaan joka tätä heidän anti-kristillistä messiaanista aikaansa ja Nooan lakeja ajaa.

    Ja kuten tuolla alempana Imperial Germans nimimerkillä kommentoin niin toinen maailmansota ei ole oikeastaan edes loppunut. Kolmas Valtakunta ei koskaan antautunut, ainoastaan Dönitzhin johtaman Wehrmachtin muutama osasto. Eikä Saksalla ole rauhansopimusta. Hitlerin ruumista ole löydetty ja monet muut johtohahmot katosivat kuten Hans Kammler ja lähes koko SS johto ja Haunebu teknologiaa kehittäneet tiedemiehet. Sodan jälkeisistä väestötilaistoista puuttuu noin 200 tuhannen ihmisen nimet jotka eivät kuolleet rintamalla. 50 uusimman XXI sarjan sukellusvenettä on myös ollut kateissa.

    Viimeiseksi Argentiinaan antautuneiden sukellusvenekapteeneiden lausunnnot ovat merkittäviä todisteita myös, että virallinen narratiivi on valheellinen. Koko totuutta he eivät koskaan kuitenkaan vannomastaan valasta johtuen tuoneet julkisesti esiin, vain vihjeitä. Toinen heistä oli aikeissa kirjoittaa paljastuskirjan joskus 1980-luvulla, mutta toverinsa vetosi valaan joten se kai jäi tekemättä.

    Wernher von Braun ja kumppanit jotka joutuivat USA:han aseella uhattuna Operation Paperclipin myötä olivat vanhemman koulukunnan tiedemiehiä ja edustivat jo tuolloin vanhaa teknologiaa jota esim. rakettiteknologia oli.

    https://www.bibliotecapleyades.net/antarctica/antartica22.htm

    Kattava venäläinen dokumentti asiasta vuodelta 2006 jossa haastatellaan myös venäläisiä armeijan johtohenkilöitä ja tutkijoita: https://www.dailymotion.com/video/x3kdrw2

    Ja videoita joita on Youtubesta poistettu: https://www.altcensored.com/channel/UCnHs9ybJWhC-D-0ibqhWUqA/page/2

    https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2016/03/24/nsdapin-vaiettu-talousjarjestelma/

    Saksalaisista lähteistä kuten Der Grosse Wendig teoksesta suomennettua historiaa:

    https://archive.is/a7UAN

    https://archive.is/MYr37

    Loppuun Goebbelsin videokommentti pakanasyytöksiin: https://altcensored.com/watch?v=PoKdzLMfvY4

    On parempi olla tulevan voittajan puolella kun kolmas maailmansota pian saadaan käyntiin.

    Tykkää

   • Tässä vielä lisää Goebbelisiä hänen omin sanoin:

    https://www.altcensored.com/watch?v=2B8C02yY6Ec

    Contrary to popular belief, Goebbels was successful not because he was a master of lies but rather as a result of his fidelity to facts and truth. As biographer Heiber notes: “Goebbels was accordingly able to celebrate his information policy as being not only superior to the enemy’s in its monolithic character, but also of a ‘seriousness and credibility’ which ‘simply cannot be surpassed.

    ”Good propaganda need not lie.”

    Tykkää

 5. Artikkelissa mainitaan kanadalaiskirje, jonka Reuters ilmoitti epäaidoksi

  (”Syksyllä 2020 kanadalaisen viranomaisen väitetään vuotaneen ”tiekartan” koronatoimenpiteiden jatkosta. Vuodetun dokumentin mukaan vuonna 2021 olisi luvassa mm. mutatoitunut virus covid-21, kolmas ja entisiä tiukempi sulkutila (lockdown) sekä työttömyyskorvausten ja sosiaaliavun muuttaminen perustuloksi. Mm. Reuters on todennut dokumentin epäaidoksi”)

  Ko. kirjeessä sanotaan ”6. Projected COVID-19 mutation and/or co-infection with secondary virus (referred to as COVID-21) leading to a third wave with much higher mortality rate and higher rate of infection. Expected by February 2021.”

  eli mutatoinut Covid-21 alkaa kiertää, ´aikataulutettu´ helmikuulle 2021, siis flunssakaudelle.

  Briteistä, jossa koronarokotukset on jo aloitettu, ilmoitetaan nyt uudesta virusmuodosta, josta ei vielä tiedetä onko se infektoivampi ja onko se vastustuskykyinen rokotteelle. https://www.cbc.ca/news/health/british-coronavirus-strain-investigating-1.5842431
  Artikkelissa — onneksi — todetaan myös virusten mutatoitumisen olevan luonnollista (globaalisti 1-2 mutaatiota per kuukausi koronaviruksella)

  Lontoo ja Etelä-Englanti on siirretty tiukempaan sulkutilaan. Kanadalaiskirjeessä mainitaan ”4. Complete and total secondary lock down (much stricter than the first and second rolling phase restrictions). Expected by end of December 2020 – early January 2021.”

  ja

  ”7. Daily new cases of COVID-21 hospitalizations and COVID-19 and COVID-21 related deaths will exceed medical care facilities capacity. Expected Q1 – Q2 2021.

  8. Enhanced lock down restrictions (referred to as Third Lock Down) will be implemented. Full travel restrictions will be imposed (including inter-province and inter-city). Expected Q2 2021.”

  Kysymyksiä:

  1) Kuinka paljon sulkutoimet hidastavat laumaimmuniteetin muodostumista?

  2) Britit ovat aloittaneet koronarokotukset. Onko Covid-21 mahdollisesti rokoteperäinen kanta kuten nykyään kiertävät polio- ja tuhkarokkokannat?

  3) Jatketaanko valitulla tiellä, joka ei ole pysäyttänyt virusta, mutta tekee taloustuhoa tavalla, joka tietää nälkätalvea ja -kevättä miljoonille ihmisille?

  Tykkää

 6. Nyt kun kuuntelin kotimaisen version BuildBackBetter-uudenvuodenpuheen niin ei voi olla kuin kirjoittajan kanssa samaa mieltä.. kyllä tämä Great Reset ajetaan nyt rytinällä läpi..

  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007715063.html

  Kiitos muuten tästä upeasta kirjoituksesta.. valtava taustatyö on tehty, jotta tämä artikkeli on saatu meidän luettavaksi.. täytyypä ottaa varmuuskopio talteen ennen kuin se katoaa bittiavaruuteen tai netti sulkeutuu..

  Uskomaton valta tuolla WEFn Klaus Schwabilla..

  Kovasti nuo noista kyberhyökkäyksistä puhuvat.. se on varmaan tämän 2021 vuoden isoin uhka/pelote, joka problem-reaction-solutionin kautta johtaa tähän digitaalisen identiteetin lanseeramiseen..

  Tykkää

  • Talousromautus ja elintarvikepula (nyt jo kaupoissa näkyy ns. saatavuusongelmia tiettyjen tuotteiden kohdalla) lienevät seuraavana jetsetin resetti-ohjelmassa, saatetaan hoitaa alkuunlaittaminen kyberhyökkäyksellä.

   Kyberhyökkäyksen etu on digitaalisen rahan/tilitetojen katoamisen/toimimisen ohella tiedonvälityksen ja energiansaannin katkeaminen.

   Kun energiansaanti katkeaa näin talvella, siinä on älytalo- ja sähkölämmitysihmisillä ihmettelemistä. Kerrostaloissa ja kaupungeissa ei toimi sitten edes wc:t eli päälle tulee todellisia epidemioita (kolera, noro, punatauti ymv).

   —–
   Vanha sanonta ”Kun rikkaat alkavat suunnitella uudistuksia, köyhät alkavat pelätä tulevaisuutta” on edelleen paikkansa pitävä. Jetsetin kehittelemä resetti ei innosta.

   Tykkää

 7. Mtv uutisista poimittua:

  ”32-vuotias naislääkäri sai Pfizerin ja Biontechin kehittämän koronarokotteen, joka on hyväksytty käyttöön myös Euroopassa. Myöhemmin hän sai kouristuksia, hengitysvaikeuksia ja ihoärsytystä. Sitä ei ole kerrottu, miten nopeasti oireet alkoivat rokotteen saamisen jälkeen.”

  Tykkää

   • Tiffany Dover pyörtyi rokotteen saannin jälkeen, myöhemmin kuoli ja media pyyhki tapauksen maton alle, itsen näin todisteet kuolin ilmoituksesta searchquarry.com sivustolta, mutta nyt sivusto antaa erroria mikäli yrittää etsiä tietoa kyseisellä nimellä. Uskon, että tapauksia on paljon enemmän, mutta niitä ei tilastoida, raportoida, koska se ei ole agendan mukaista. Peto on heräämässä, kuitenkin täytyy muistaa lohduttava seikka, Yehovah Yoshia: Yehovah pelastaa kansansa!

    Tykkää

   • Jotain jännää voi tulla Antarktikalta. Toinen maailmansota ei oikeastaan edes päättynyt kun Kolmas Valtakunta ei koskaan antautunut, ainoastaan Dönitzin johtama Wehrmacht. Ja väestötilastoista puuttuu noin 200 tuhannen ihmisen tiedot ja noin 100 sukellusvenettä on teillä tietymättömillä. Niistä 50 uusinta sarjaa..

    http://www.imperialgermans.com/

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s