Realistin utopia

Tuomo Paasirova

Koronapandemiaan liittynyt saumattoman yhtenäinen ja loputtoman kauan kestänyt globaalinen
tiedotuskampanjointi
on kansalaisia eniten yllättänyt asia kuluneen vuoden aikana. Koko maailman
lentoliikenteen alasajo on selkein osoitus koko ihmiskunnalle, että päättäjät voivat halutessaan
vaikuttaa ratkaisevasti kehitykseen ja tulevaisuuteemme. Pitäkäämme tämä oppi mielessämme, kun
seuraavaksi tarkastelemme tulevaisuuttamme.


Toisen maailmansodan jälkeen aina vuoteen 1970 asti talouskasvun tulokset jaettiin vakiintuneen
suhteen mukaisesti työntekijöiden ja omistajien välillä. Tuon jälkeen jakosuhdetta on muutettu
vuosi vuodelta yhä lisääntyvästi suosimaan omistajia. Yhteisin verovaroin koulutettujen
tuotekehittelijöiden keksinnöt ovat saaneet siirtyä vapaasti omistajia rikastuttamaan. Oxfamin
esittämien laskelmien mukaan vuonna 2017 maailman kaikkein rikkain prosentti väestöstä omisti
99 % maailman rahavaroista ja se sai 82 % vuoden ansiotuloista koko maailmassa. Tämä paljastuu
myös kolmessa vartissa katsomalla ”Seuraa rahaa” dokumenttielokuvaa, jossa on suomenkielinen
tekstitys.


Jo viiden vuosikymmenen ajan noiden rikkaimpien edustajat ovat kokoontuneet Sveitsin Davosissa
vuosittaiseen talousfoorumiin, jossa nostetaan valikoiden maailman kehityksen huolenaiheita
medioissa esiteltäviksi. Näiden kuluneiden vuosikymmenten aikana maailmanlaajuiset ongelmat
ovat ratkaisujen sijasta vain kärjistyneet ja teknologinen kehitys ja robotointi on lisännyt
tarpeellisten ja tarpeettomien kulutustavarain tuotantoa räjähdysmäisesti. Kestävä luonnonvarojen
käyttö ja saasteeton ympäristö ovat yhä kaukaisempia tavoitteita tässä lajien tuhoutumisen
maailmassamme. Siksipä talousfoorumin puheenjohtajan Klaus Schwabin suuresta
nollausehdotuksesta
huolimatta meidän ei kannata odottaa näiltä maailman rikkaimmilta
ihmiskunnan enemmistöä tyydyttäviä ratkaisuja maailman polttaviin ongelmiin.


Tarvitaan vallankumous ihmiskäsityksessämme


Länsimaat ovat kolonialismin, orjuutuksen, väkivallan ja kapitalismin avulla hankkiutuneet
maailmassa valta-asemaan. Ihmiskunnan enemmistön alistamisessa keskeisen tärkeässä roolissa on
ollut kristinuskon ylläpitämä Jeesuksen opetusten vastainen ihmiskäsitys.


Ympäristöongelmista tietoiset ihmiset voivat tänä päivänä tunnustaa, että Jeesus oli opetuksineen
kaksi vuosituhatta sitten aikaansa edellä ja kestävän kehityksen varhaisimpia profeettoja. Jos Jeesus
kristikunnan jo välillä unohdettujenkin väitteiden mukaisesti tekisi toisen tulemisensa, olisi
kristikunnan johtoporukka varmasti eniten säikähtäneitä, niin vieraantuneiksi ja vääristyneiksi he
tajuaisivat kehittäneensä uskontonsa Jeesuksen opetuksista. Jeesus varmasti toteaisikin ihan
ensimmäiseksi, että ei hän ainakaan ole kristitty.

Jeesus oli tietenkin oman aikansa ihminen ja siksi hän jumalia vilisevässä maailmassa käytti
ihmisille tuttuja jumalakäsitteitä auttamaan ja varmistamaan opetustensa omaksumista. Hän oli
myös viisas ja kaukokatseinen maailmanparantaja ja mestarillinen kielikuvien käyttäjä.

Jeesus keräsi seuraajikseen tavallisia oppimattomia kansanmiehiä ja naisia, joiden hän uskoi
parhaiten ymmärtävän hänen opetuksiaan rauhantahtoisesta ja tasa-arvoisesta yhteiselosta. Jeesus
luotti seuraajiensa käsittävän myös käyttämänsä kielikuvan ylösnousemuksestaan todella
kielikuvana, jossa Jeesuksen opetuksia toteuttavissa seuraajissa ilmenisi Jeesuksen
kuolemattomuus. Ehtoollisen asettaja ei myöskään ollut kannibaali, eikä sitä odottanut tai
varsinkaan vaatinut seuraajiltaan. Yhteisillä aterioinnilla Jeesus tahtoi oppinsa toteuttajien toinen
toistaan innoittaen asettautuvan ikään kuin Jeesuksen nahkoihin ja voimaantuvansa niistä
tavoitteista, jotka johtavat ihmisarvoiseen elämään.

Jeesuksen ihmiskäsityksen mukaisesti ihminen oli hyvä ja lapsen hän kohotti tavoiteltavan ihmisen
esimerkiksi. Tässäkin mielessä Rutger Bregmanin kirja ”Hyvän historia” on mitä tervetullein ja
uraauurtavin teos terveemmän ihmiskäsityksen puolesta.

Jeesuksen opetusten tappioksi kirjanoppineet ja vallanhimoiset vääristelijät kaappasivat ja
väärensivät hänen oppinsa vastakohdakseen. Elävä käytännön miehiin ja naisiin vetoava Jeesus
korvattiin kuolleella Kristuksella, jonka avuttomaksi sidotusta ruumiista tehtiin pakanauskontoja
matkien palvottu vainaja. Samalla Jeesuksen positiivinen ihmiskäsitys esimerkillisestä
ihmislapsesta vaihdettiin jo sikiämisestään asti perisyntiseen ja pahantahtoiseen surkimukseen.

Vallanhimoinen usein psykopaattinen eliitti liitti ihmiskäsitykseensä omat ahneet ja väkivaltaiset
mieltymyksensä, ja näillä masentavilla opeilla kristikunnan papisto on vuosituhansia aivopessyt
ihmiskuntaa, tukenut ahnetta eliittiä ja väkivaltaisia valtiaita.

Uskonoppineiden ja uskonpuhdistajien myötävaikutuksella Jeesus on muutettu köyhien ihmisten
ystävästä rikkaitten pohjattoman ahneuden ymmärtäjäksi ja siunailijaksi.

Vasta rehellisesti toimiva ja avoin tiedonvälitys mahdollistaa vastuullisesti toimivan
demokratian

Oikeudenmukaisempaa tulonjakoa vaativissa puolueissa kummastellaan, miksi ihmiset vaaleista
toiseen hairahtuvat uskomaan omille eduilleen vihamielisten valheisiin ja äänestävät lainlaatijoiksi
kerta toisensa jälkeen rikkaampia suosivia poliitikkoja. Kummasteluihin ei pitäisi olla tippaakaan
aihetta. Meidän kaikkien ja varsinkin vasemmistopuolueiden poliitikkojenkin kuuluu tietää, että
tiedonvälitys on keskittynyt rikkaimpien omistamien yritysten ja yritysryppäitten haltuun. Nämä
rikkaimmat pitävät visusti huolen siitä, että kaikki merkittävät kirjapainot, lehtitalot, mediakanavat,
oppimateriaalien ja viihteitten tuottajat pysyvät tiukasti ruodussa. Niitä vaaditaan vähättelemään ja
peittelemään maailmantalouden riistorakennetta ja mustamaalamaan, vainoamaan ja vääristelevän
kaikkia niitä tahoja ja henkilöitä, jotka yrittävät paljastaa riistorakenteita ja rakentaa
oikeudenmukaisempia yhteisöjä.

Moni tulevaisuuden näköaloja haikaileva nuori, työtön, pätkätöihin tai yrittäjäksi pakotettu
pienituloinen on aiheellisesti ahdistunut, kun vallanpitäjien ja rikkaitten korruptoimat toimittajat
sulkevat nöyrästi silmänsä epäoikeudenmukaisuuksilta ja alistuvat oikeiston vaatimuksiin julkisen
talouden kestävyysvajeesta ja ovat laatimassa leikkauslistoja köyhimpien kansalaisten tuille. Kun
edes niin sanotut vasemmistopoliitikot eivät ilmaise ja paljasta selkeästi, että rikkaita suosivalle
talouslinjalle on oikeasti olemassa paljon parempi ja oikeudenmukainen vaihtoehto, aiheuttaa
heidän pelkuruutensa hämmennystä ja toivottomuutta köyhien joukossa.

Suurella rahalla on ollut ja on edelleen halua ja mahdollisuuksia lahjoa vasemmistojohtajia ja näin
vaientaa korruptoimansa ja pakottaa heidät yhteistyöhenkisiksi rikkaitten pyyteille. Näiden
väärinkäytösten mahdolliset paljastumiset ovat vain ruokkineet rikkaitten sensaationälkäisiä
medioita, mutta ovat mädättäneet ja passivoineet näköalojen ja mahdollisuuksien avautumista
toivoneiden köyhien luottamusta.

Yhdysvaltalainen historioitsija Jill Lepore kuvaa kirjassaan ”These Truths a History of the United
States
” lehdistössä tapahtuneen kehityksen. Suuret konservatiiviset mediayritykset sulauttivat 1970-
luvulta alkaen pienet paikallislehdet ja sen jälkeen nämä konservatiiviset lehdet vain julistautuivat
liberaaleiksi. Samanlainen kehitys on tapahtunut meilläkin.

Vasemmistopoliitikkojen onkin pidettävä kirkkaana mielessä, että koko mediakenttä käy totaalista
taistelua tukahduttaakseen kaikki oikeudenmukaisuutta vaativat kriittiset äänet. Suomestakin
presidentti Niinistön aikana lähetettiin sata toimittajaa Yhdysvaltoihin opiskelemaan, kuinka
härskisti tukahdutetaan niiden äänet, jotka eivät mukaudu länsimedioiden ylläpitämiin valheellisiin
narratiiveihin.

Tarvitaan sellainen mullistus valtamedian omistussuhteissa, että toimittajat uskaltautuvat rehellisesti
paljastamaan valtaeliitin ylläpitämän riistotalouden, korruptoituneisuuden ja veronkierron kaikkine
porsaanreikineen. Uskontojen, kolonialismin, uuskolonialismin, kapitalismin ja imperialismin
harjoittamat ihmisoikeus- ja talousrikokset on uskallettava paljastaa yhtä sitkeästi ja
peräänantamattomasti kuin on tehty edesmenneen Neuvostoliiton tapauksessa.

Suoran kansanvaalin vaatimus on täysin epärealistinen eikä takaa demokratian toteutumista
enemmistön eduksi niin kauan, kun rikkaimpien omistaman valtamedian sallitaan lähes
yksinoikeudella muokata meidän kaikkien tajuntaamme.

Yhden prosentin ylivallan ja kapitalismin rikosten peittelyssä vuosisatoja onnistuneille toimittajille
on helpotus päästä puolustamaan ihmiskunnan enemmistöä ja toimia rehellisesti. Aidosti vapaan
median vapaille toimittajille ei olisi vaikeakaan auttaa luomaan suuren enemmistön kannattamana
ilmapiiriä, jossa luodaan kestävää kehitystä ja ihmisten tasa-arvoista kohtelua tukeva lainsäädäntö.

Ihmiskunnan enemmistön toivoma vaihtoehto

Automatisointi ja robotointi on aivan fantastinen mahdollisuus ihmiskunnalle siirtää kaikki
tylsimmät ja rasittavimmat tehtävät väsymättömille koneille, mutta ehdoton edellytys näiden
onnistuneelle toteutukselle on varmistaa, että koneista saatavat hyödyt siirretään täysimääräisesti
koko ihmiskunnalle.

Yhteisöissä pidetään huolta, että tarpeellisiin tehtäviin saadaan riittävä määrä työntekijöitä. Näitä
tarpeellisia ja välttämättömiä tehtäviä ovat lapsista, vanhuksista ja sairaista huolehtiminen ja
ravinnontuotannon turvaaminen. Yhteisöt suunnitellaan niin, että kaikessa rakentamisessa ja
liikkumisessa kestävä kehitys asettaa ylittämättömät kehykset toiminnalle.

Työt jaetaan niin, että kaikille riittää hyödyllistä tekemistä. Hyödyllisestä tekemisestä taataan
riittävä toimeentulo. Turvallinen perustulo tekee ihmisestä eettisesti vastuullisen valinnoistaan.
Ihmisten riistäminen loppuu, kun ihmisten ei tarvitse alistua epäeettiseen ja vain rikkaita omistajia
rahallisesti hyödyttäviin tehtäviin.

Niin kauan kuin rikkaimpien annetaan olla kiinnostuneita vain voittojensa maksimoinneista ja eri
maiden hallitukset alistuvat kilpailukyvyn nimissä heikentämään työehtoja, ei ihmiskunnan
enemmistöllä ole toivoa ihmisarvoisesta elämästä.

Medioista pitäisi loppua rikkaitten ja kulutuksen palvonta koko ajan vaihtuvine
muotihullutuksineen. Kun kilpailua ja ihmisten vastakkainasettelua ei enää arvosteta, ihmisten
itsetunto-ongelmat hellittävät ja nuoretkin huomaavat pääsevänsä masennuksestaan.

Kulutusta maksimoivasta markkinahuumasta vapautuneet ihmiset huomaavat kohtuuden
tervehdyttävät vaikutukset fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Ihmiset suuntaavat lisääntyneen
vapaa-aikansa kiinnostaviin harrastuksiin. Tasapuolisesti kaikille jaetut tehtävät lyhentävät
työaikoja, takaavat turvallisen kohtuullisen toimeentulon ja näin säästävät turhalta stressiltä. Kun
töitä riittää kaikille ja eikä ketään turhaan stressata, säästyvät ihmiset paineenpurkujuopottelultakin
mielekkäämpiin harrastuksiin.

Finanssikeinottelijoitten työ on keskittynyt yhteisöjä hyödyttämättömiin omaisuuksien siirtelyyn,
jollaiset tehtävät kestävän kehityksen maailman taloudessa ovat tarpeettomia. Heidän mahdolliseen
maailman muuttumisen aiheuttamaan masennukseensa saadaan apua nuorilta vapautuneista
masennuslääkkeistä ja nuorilta vapautuneet terapeutit ja psykologit voisivat nyt vuorostaan ohjailla
heitä yhteisöjä hyödyttäviin tehtäviin.

Kestävän kehityksen maailman ehkä tarpeellinen jumala

Vanhaa ihmistuntemuksen ohjetta mukaillen voisi todeta, että sano millainen on jumalasi, niin
sanon, millainen olet.

Maailman valtaeliitille ei alkuunkaan ole kelvannut Jeesuksen tarjoilema rakastava ja
anteeksiantava jumala. Hammurabi nimikkolaissaan esitti kohtuutta ja pidättymistä mielivaltaisesta
kostosta. Tämän lain mukaisesti silmä silmästä ja hammas hampaasta rajasi rangaistuksen
aiheutetun rikkomuksen kanssa samaan suuruusluokkaan. Tämän päivän Israelissa valitun kansan
johto vaatii hampaasta vastustajan koko hammaskaluston ja kuolonuhrin kostamisen vähintään
kymmenkertaisesti.

Jeesus suurena ihmistuntijana piti tarpeellisena jumalan käyttämistä kansoihin vetoamisessa, joten
ottakaamme siitä mallia.

Tänä päivänä puhutaan paljon tekoälystä ja sen mahdollisuuksista. On mahdollista rakentaa
tekoälystä rehellisesti toimiva ja korruptioille täysin immuuni laite, jolle annetaan tehtäväksi
arvioida ihmiskunnan tiedeyhteisöjen parhaan tietämyksen ja vastuullisuuden mukaisesti kaikkea
luonnonvarojen käyttöä kestävän kehityksen raameissa pysyen.

Tähän kestävän kehityksen takaavaan jumalaan luottaminen on tiedeyhteisöjen vastuullisin tehtävä.
Nykyiset suuryritysten läpeensä korruptoimat tiedeyhteisöt ovatkin suuren muutoksen edessä.
Suuryritykset on palautettava valtioita kilpailuttavista todellisista vallankäyttäjistä ihmiskunnan
nöyriksi palvelijoiksi. Ilmakehä, maaperä luonnonvaroineen ja vesistöt onkin heti palautettava
ihmiskunnan yhteisomistukseen. Niiden hyödyntämiseen jokainen yritys jatkossa tarvitsee kestävän
kehityksen jumalalta luvan. Tämä tekoälyjumala antaa kaikki toiminnan seuraukset huomioiden
yritykselle mahdollisen toimiluvan, jos yritys täyttää kestävän kehityksen kriteerit ja määrittelee
yrityksen verotusasteen.

Tiedeyhteisöt laativat maapallon tilasta luotettavan seurantaohjelman, jotta muutoksiin voidaan
tuoreeltaan reagoida. Kaikissa maailman kouluissa ihmiset opetetaan ymmärtämään kestävän
kehityksen vaatimukset ja sopeuttamaan tarpeensa kohtuullisuuden ihanteisiin.

Onko siirtyminen kestävän kehityksen maailmaan demokraattisesti mahdollinen?

Kulunut vuosi on osoittanut, että suurikin muutos on mahdollinen. Me kaikki tiedostamme
pahoinvointiin asti, että kapitalismi ratkaisemisen sijasta kärjistää maailman ongelmia ja johtaa yhä
kärjistyvään eriarvoisuuteen ja paheneviin kriiseihin.

Rutger Bregman on kirjassaan ”Ilmaista rahaa kaikille” osoittanut selkeästi ja järkevästi perusteet,
joilla maailman kärjistyneet talousongelmat voitaisiin kestävästi ja rauhanomaisesti ratkaista. Kirjan
hyväksi todettuja periaatteita on kritisoitu kapitalistisen eliitin toimesta väittämällä, että ihmisrotu
kun vain on niin ahne ja turmeltunut, ettei siitä ole parempaan. Nämä väitteet Bregman kumosi
uudessa kirjassaan ”Hyvän historia”, missä paljastetaan vallanhimoisten psykopaattijohtajien ohjeistamana luotu väkivaltaisia simpansseja muistuttava vallitseva ihmiskäsitys. Voittajien
muokkaama historia ja väkivaltainen viihdekulttuuri tappamisleikkeineen palvelee ylläpidettyä
halveksittavaa ihmiskäsitystä.

Tulevaisuudessa tutkijoille riittääkin työsarkaa voittajien kirjoittamien historioiden palauttamisessa
rehellisyyden pohjalle ja väkivaltaisuuksien ja sotien todellisten syiden esittämisessä.

Pari ajankohtaista esimerkkiä tutkimuksista, joita valtamedian tiedotusmonopoli ei soisi pääsevän
lukevan yleisön tietoisuuteen, ovat toinen Suomesta ja toinen Atlantin takaa. Kuinka moni meistä
on edes kuullut Balkanilla toisen maailmansodan aikana keskitysleireissä tuhotuista yli miljoonasta
serbistä? Kiitos Pirkko Turpeinen-Saaren ahkeran blogikirjoittelun ja julkaiseman kirjan ”Lupa olla
julma
” me edes nyt yli 75 vuotta sodan jälkeen kuulemme asiasta. Tai kuinka moni meistä tietää,
että esimerkiksi Buchenwaldin, Ohrdrufin ja Dachaun keskitysleireillä vain viidennes vangeista oli
juutalaisia ja enemmistö oli poliittisia vankeja eli kommunisteja? Tämän tiedon meille välittää
historian professori Jill Lepore teoksessaan ”These Truths a History of the United States”.

Maailman ihmiskunnan valtava enemmistö on ansainnut ja toivoo rauhanomaista muutosta
nykymaailmaan Bregmanin kaavailemalla tavalla. Toimittajien on rohkaistuttava paljastamaan
kaikki valtaeliitin juonet väkivaltaisine kumousjärjestelyineen välittömästi tapahtumahetkenä, eikä
vasta seitsemänkymmenen vuoden päästä.

Rehellistä toimittajaa uhkaa työsuhteen päättyminen, mutta sama masentava turvattomuus uhkaa
myös koko ihmiskunnan enemmistöä. Valtaeliitin puolustelijat kannustavat ja vaativat jokaista
yrittäjäksi, jotta heidän koko valveillaoloaikansa kuluisi tuskailuun omasta epävarmasta
toimeentulosta.

Ihmiskunta ansaitsee parempaa. Tämän riistojärjestelmän turvaksi kehitellyt ja varastoidut
tappoasemassat ovat saaneet maksaa tähtitieteellisiä summia ja yhäkin valtaeliitti hamuaa niitä lisää.
Ihmisten tasa-arvoisessa maailmassa noista menoista päästään säästämään. Rehellisen tiedottamisen
maailmassa ihmiset kiinnostuvat todella tärkeistä asioista.

Turvattu työpaikka, kohtuullinen työaika ja -palkka, aikaa harrastuksille ja ihmissuhteille ovat hyvän elämän peruselementtejä. Ympäristön koheneva tila ja kestävä kehitys ovat ihmisistä
tärkeämpiä kuin mielettömät ja tarkoituksettomat ylenmääräiset tavaramarkkinat.

Demokratia on enemmistön valtaa. Luulisi rikkaimpien holhouksesta vapautuneelle medialle olevan
jopa helppo tehtävä vakuuttaa ihmiskunnan enemmistölle, ettei 1 % etuja toitottaneet totuudet ole
enää kestäviä.

Artikkelikuva: Aitaa Sanomatalon ja rakennustyömaan välisessä tilassa, jossa Occupy HKI -leiri sijaitsi (kului kuukauden ylittävä aika, ennen kuin Sanomatalossa huomattiin pihapiirissä oleva leiri). Kuva on otettu yöllä 24.3.2014 — RS

8 comments

 1. Maailmassa on tapahtumassa PARADIGMAN muutos. Siirrymme PLUTOKRATIASTA TEKNOKRATIAAN. Plutokratia perustuu FINANSSITALOUTEEN, teknokratia TEKOÄLYYN ja AUTOMATIOON. Tästä on kyse Great Resetissa. 4IR. Ihmiset eivät enää osallistu PALVELUIDEN ja TAVAROIDEN tuotantoon. VÄESTÖÄ tarvitaan yhä vähemmän. TRANSHUMANISMI rakentaa uuden ihmisen. Siksi ROKOTUKSIA ajetaan kuin käärmettä pyssyyn. Rokotuksilla ei ole mitään tekemistä TERVEYDEN kanssa. Kyse on TRANSHUMANISMISTA.

  Liked by 2 people

 2. Lännen 500 vuotta kestänyt väkivaltainen dominanssi on kulkemassa kohti päätöstään. Kriisikö ? Uhka vai mahdollisuus, kuten markkinamies sanoisi ?

  Hyvin pitkään, vaikka täsmällisiä lukuja ei ole käytössä, maailman kaksi suurinta taloutta olivat Kiina ja Intia. Kiina kriisiyityi ja sen jälkeen alistettiin ja britit ottivat Intian haltuunsa ja perustivat oman mahtinsa ja vaurautensa sen ryöstämiseen. Sitä ennen, kauden alusssa Portugali ja Espanja olivat jakaneet maailman kahtia intressipiireihin ja päästäneet taudit valloilleen. Uskonkiihkoilijat tyhjensivät Pohjois-Amerikan kansoistaan ja asettuivat sinne.

  Historia on palaamassa raiteilleen, ei tässä sen kummemmasta ole kyse. Länsimainen yksisilmäisyys panee luulemaan, että kriisi on samanlainen kaikkiallla. Näin ollen lännen finanssieliitin WEF sen paremmin kuin sen idealistiset kriitikotkaan eivät näe, että muu maailma on jo kääntänyt kurssiaan.

  Kysymysmerkkinä ja vaarana on lähinnä millaisen muodon lännen imploosio ottaa, turvautuuko se aseisiin ja ketä vastaan, omia kansoja vai vieraita. Suomi, jolla ei ole kolonialistista taustaa, on jostain syystä päättänyt vajota kolonialistien kanssa.

  Historian karavaani kulkee, koirat haukkuvat.

  .

  Tykkää

 3. Kiitos hyvä ja valaiseva kirjoitus.
  Jokainen näkee tämän riiston ja vääryyden omin silmin, mutta ilmeisesti juuri tämän ”taitavasti” koulutetun tiedonvälityksen sumentaman ymmärryksen vuoksi, uskovat kaiken päinvastaiseksi.

  Täällä maaseudulla tämä kaiken tuhoava ympäristön ja lajien sukupuuttoon johtava toiminta on jokapäiväistä ja siihen on ihmiset jo niin turtuneet, että pitävät sitä normaalina metsänhoitona (näin se heille myös markkinoidaan), elikkä tämä metsäluonnon raiskaus jonka jäljet ovat kuin sodan myllertämät ja jonka jokainen käsittää terveellä järjellä raskainmaksi rikokseksi ympäristöä kohtaan, jota harjoitetaan vaan ja ainoastaan kansainvälisten corporatioden voittojen maksimoimiseksi.
  Esimerkillinen tässä metsien raiskauksessa on paikallinen seurakunta, olen joskus huvittuneena ajatellut Jeesuksen opetusta jossa kysytään missä ovat sinulle uskomani Leiviskät.

  Viime vuosikymmenet on maatamme johdettu kansainvälisten suuryhtiöiden ja keskuspankkien etujen mukaisesti, on teollisuutta automatisoitu ja ”pörssipelein” keinoteltu ulkomaiseen omistukseen kasvattaen työttömyyttä ja lisäten ihmisarvoa halveksivaa halpatyövoimaa, näin lisäten eriarvoisuutta ja kasvattaen keinottelijoiden voittoja.

  No eihän se varmaankaan pahasta ole jos korvataan koneella työmies oletikki jos on kyseessä raskas ja kuluttava työ, mutta silloin tulisi asettaa robottivero jolla kustannetaan yhteiskunnan velvoitteet ja mahdollistettaisiin riittävä perusturva jokaiselle esim. kansallispalkan muodossa.
  On myös huomioitava yhteiskuntamme löysäkätinen mielistely näitä ylikansallisia suuryhtiöitä kohtaan, elikkä maaperästämme kaivamiensa rikkauksien omimiseen, siihen on puututtava ainakin verotuksellisesti.

  Kansan on herättävä ja koottava kansalliset voimansa yhteen unohtaen jotkut puoluerajat jotka ovat vaan ammattivalehtelijoiden leirejä korruption pellossa ja erottava EU:sta joka juuri on tämän kansainvälisen pankkiiri mafian luomus.

  Tykkää

  • Seuraava askel sen maaseudun raiskaamiseen otetaan tällä hetkellä Pohjanmaalla jossa niitten syrjäkylien viereen pystytetään lintusilppureita niin paljon kuin kunnanpäättäjiä ehditään lahjoa…

   Tykkää

   • Vihreä siirtymä, tiedäthän… Olen miettinyt, olisiko lintuystävällisempi malli horisontaalinen, höyrylaivojen siipiratasta muistuttava. Siis sellainen, jossa akselissa on litteitä laattoja kuin vesirattaassa. Ei ehkä olisi yhtä tehokas, mutta ehkä linnuille tunnistettavampi.

    Tykkää

 4. Ansaita (mielestäni minulle kuuluu tämä), vai; Ansaita (se olisi hänelle/heille oikein), tai jopa; Ansaita (toimillasi olet ansainnut tämän).

  Ihmiskunta yhtenä ”klönttinä” simosta sariin ja jeesuksesta saatanaan ei ole ansainnut jatkuvaa valehtelua. Ainakin siinä asiassa – jonka, ehkä virheellisesti, kirjoituksestasi kaivelin – olen samaa mieltä.

  Kapitalismi ei ole ansainnut vihaleimaa ja inhoa, jonka korporatismi, futuuritalous, oligarkia, fiat-raha ja oikeastaan koko talouden vinoutuneisuus on aiheuttanut. Voiko kapitalismi-sanaa edes elvyttää enää? En tiedä, mutta se mitä kapitalismi on, tulee kokemaan uuden nousun – vaikkapa sitten eri nimillä – niinkauan, kuin se on vaihtoehdoista objektiivisesti reiluin.
  Kun kapitalismi ”keksittiin” – ei siis silloin kun se sai alkunsa, vaan kun se vakiintui isminä – ei kestävä kehitys ollut vaadittua, kuten ei nykyäänkään. Kapitalismiä ei aineettomana ideologiana kiinnosta nuo asiat, vaan se on sana joka kuvailee tehokasta vaihdantaa ja asettaa vaatimukseksi oikeastaan vain luotettavuuden.
  Miksi odotat ideologian ratkaisevan ihmisten valheiden ja ahneuden jatkumon?
  Miksi syytät kapitalismia yksinkertaisesta mutta niin suureksi paisuneesta vääryydestä? Tuo jatkuu vain koska valheilla paikataan lisää valheita.

  En ole juuri lainkaan tutustunut kolonialismiin. En mielestäni ole ansainnut kuulla kaikkea mitä se selityksillään tarjoilee. Joku euroopan kuningas katkoi kongolaisilta kädet, ja joku toinen avasi taloudellisia mahdollisuuksia kaltaisilleen esittelemällä huumeet. En edes halua kenenkään yrittävän avata kaikkea historiaa rehellisesti, koska en usko voivani luottaa enää uusiin selvityksiin. Valehtelijat tietävät, että totuus voidaan vesittää myös valheiden enemmistöllä. Siinäpä kenties tehokkain ilmenemismuoto demokratialle.

  Kauan sitten, ihmiset ajoivat kavioeläimiä laumoittain alas kalliolta, mutta söivät niistä vain murto-osan. Montako heimoa afrikassa, australiassa tai amerikassa on tuhottu täysin viereisen heimon toimesta. Jos joku selvisikin, oli tuo kohtalo varmasti ”vielä lyhyempi tikku”. Miksi siis vasta kolonialismista – yhtälailla ajanjaksoa kuin sen kauheuksia kuvaava – lähtien ovat julmat teot olleet tuomittuja?

  Montako kaupallista ja tuottavaa kumitehdasta kongossa oli ennen tuon erään kuninkaan julmuuksia? Montako kulta, timantti, kupari tai muuta kaivosta tai jatkojalostuslaitosta oli afrikassa, australiassa tai prekolumbiaanisessa amerikassa ennen kolonialismia? Nuo luonnonvarat nimittäin olivat pitkälti koskemattomia hyvin, hyvin kauan. Kongolaiset eivät omistaneet kumipuita sen enempää kuin eurooppalaisetkaan. Kaiketi olisi nuo em. voitu jättää hyödyntämättäkin, mutta jos niiden hyödyntäminen on tässä se paha asia, niin miksi esim. lähi-itä otti osaa öljytalouteen ensinkään?
  Se miten nuo luonnonvarat hyödynnettiin, sisältää pahuutta, sadismia, ylimielisyyttä jne. Enkä lainkaan yllättyisi jos tuo kongolaisia sortanut kuningas olisi ajatellut jotenkin tähän suuntaan.
  ”Nuo ali-ihmiset ovat ansainneet että vien heidän toisen kätensä, ja tapatutan ja raiskaututan heitä, koska ovat niin sivistymättömiä etteivät […lisää tekosyy…]”.

  Jatkan olettamuksilla. Papit tai rabit tai muut käännyttäjät ovat ehkä joskus kokeneet ansaitsevansa seurakunnaltaan rahaa, lapsia ja vaikkapa -henkilökohtainen suosikkini- prima noctumin. Tämä tietenkin siksi koska heidän asemansa nostaa heidät korkeammalle kuin ”tavikset”.
  Jos oletamme että olet tuon seurakunnan jäsen, ja paimenesi sanoo, ”Jumalasi on vaatinut koko omaisuuttasi serakunnallesi. Anna kaikki heti.” Oletamme myös että annat kaiken; Oletko nyt vihainen jumalallesi vai seurakunnallesi sinuun kohdistuneesta riistosta? Entä oletko itse ehkä oppinut tapahtuneesta jotain. Koska taivuit etkä taistellut oikeutesi puolesta, oletko ehkä itsekin hieman syyllinen tapahtuneeseen?
  Voitaisiinko jopa sanoa että olet ANSAINNUT opetuksen. Ei siksi että seurakunnan teko oli alunperinkään oikein, vaan koska annoit sen tapahtua.

  Otat paljon asioita esiin kirjoituksessasi. Aiheita jotka puhuttelevat minua, ja tarjoat ratkaisuja, mitä minä en tee. En kuitenkaan milloinkaan voisi elää maailmassa, jossa keinöäly jakaa meille tekemättömät työt, tai jossa – edes noin puhtaaksi jalostettu – kommunismi määrittää kuinka lapset opetetaan ja vanhat saatellen lopetetaan – hups! vain.
  Sitä ainakaan minä en todellakaan ole ANSAINNUT.
  Tuossa kohdin minun on oltava siis eri mieltä kanssasi. Huolimatta huumorista ja syömättömistä mielealalääkkeistä, tuon tarjotun ratkaisun sisällä on erilailla valehdeltuna vain lisää samaa ja samankaltaisia ongelmia. En tokikaan tiedä itse totuutta maailmasta sen enempää kuin mitä kirjoitustasi moitin, mutta jos ratkaisu sisältää tarkan kuvauksen siitä MITÄ MUUT OLISI SAATAVA TEKEMÄÄN, ei se vie ihmiskuntaa eteenpäin edes yhtä askelta.

  Jos näet tiellä tiikerin noin 500 metrin päässä, ja vieressäsi on tiikerin kestävä suoja, montako askelta sinun täytyy ottaa kohti tuota tiikeriä ennenkuin syödyksitulemisesi on 100% oma mokasi?

  Enkä väitä että itse tiedän…

  Tykkää

  • Viellä on meillä kaikilla kehitymisen varaa ja tuntuu kuin ajattelun kehitys olisi pysähtynyt tai peräti taantunut, elikkä alistettu ja samalla laiskistettu omaksumaan valmiiksi ”pureskeltuja suupaloja” joita sitten puoluekurin ohjeistamat ”hillotolpan nuoleksijat” ilmoille räksyttävät kansaa vaaliuurnille paimentaessaan.

   Kapitalismin ominaisuudet paljastaa Karl Marxin kolme osainen v. 1867-1894 kirjoittama laaja talouden teoria Pääoma ja se osoitta viellä tänäkin päivänä kiistattomasti kapitalismin kaiken tuhoavaksi ahneuteen perustuvaksi riistotaloudeksi joka aina kyltymättömyydessään päättyy sotaan.

   Pääoma on teos johon vielläkin tukeudutaan tutkimuksissa sen matemaattiseen ja tieteelliseen tarkkuuteen perustuen, siinä mielessä sitä voi verrata ikään kuin fysiikan oppikirjaan joka paljastaa fysiikan lait.
   Kannattaa tutustua, jos ei viellä ole tullut luetuksi.

   Tykkää

 5. ”Tähän kestävän kehityksen takaavaan jumalaan luottaminen on tiedeyhteisöjen vastuullisin tehtävä.
  Nykyiset suuryritysten läpeensä korruptoimat tiedeyhteisöt ovatkin suuren muutoksen edessä.

  Suuryritykset on palautettava valtioita kilpailuttavista todellisista vallankäyttäjistä ihmiskunnan
  nöyriksi palvelijoiksi. Ilmakehä, maaperä luonnonvaroineen ja vesistöt onkin heti palautettava
  ihmiskunnan yhteisomistukseen.

  Niiden hyödyntämiseen jokainen yritys jatkossa tarvitsee kestävän
  kehityksen jumalalta luvan. Tämä tekoälyjumala antaa kaikki toiminnan seuraukset huomioiden
  yritykselle mahdollisen toimiluvan, jos yritys täyttää kestävän kehityksen kriteerit ja määrittelee
  yrityksen verotusasteen.”

  < tuohonhan se YK:n Agenda 2030 (ja WEF) nimellisesti tähtää. Mutta koska suunnittelijatahot kuuluvat kurjuuden aiheuttajiin, en usko heidän suunnittelemansa tulevaisuuden olevan pienille hyvä.

  ——-
  "Voittajien muokkaama historia ja väkivaltainen viihdekulttuuri tappamisleikkeineen palvelee ylläpidettyä
  halveksittavaa ihmiskäsitystä."

  Ehkä. Ehkä ei, ehkä ehkä.

  Se palvelee myös varaventtiilinä yhteiskunnassa, jossa saa olla erilainen vain olemalla samalla tavalla erilainen kuin muut. Suunnattu (ja ohjattu) aggressio siis.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s