Melindan enteinen hymy

Eeva Silvennoinen

Vuonna 1503 Leonardo da Vinci ikuisti puulle hymyn, jota maailma siitä saakka on pitänyt arvoituksellisena. Se oli Mona Lisa. Kesäkuussa 2020 USA:n kauppakamarisäätiön puheenjohtaja Suzanne Clark haastattelee Bill ja Melinda Gatesia.

Kuinka oikeassa Bill olikaan – vuodesta 2015 asti – ennustaessaan pandemiaa! ”Mistä olette huolissanne nyt?” Clark kysyy. ”Meidän täytyy varustautua seuraavaan”, vastaa Bill Gates. ”Tällä kertaa se huomataan”, pariskunta myhäilee.

KUVAKAAPPAUS USAn kauppakamarisäätiön livestriimistä 23.6.2020
A Special Edition of Path Forward with Bill and Melinda Gates

Koska saatamme seurata suunniteltua operaatiota, lienee aiheellista kysyä: Mitä voisi olla tulossa?

Koronan kesto

Ennen kuin WHO 11.3.2020 arvioi, että COVID-19:ää voidaan pitää pandemiana, etiäisiä oli ollut paljon ja pitkään. Yksi ensimmäisistä oli Rockefeller-säätiön vuonna 2010 julkaisema ”Teknologian tulevaisuuden ja kansainvälisen kehityksen näköaloja”.

Teknologian tulevaisuutta haarukoidaan kahdella ulottuvuudella: sopeutumiskyky (adaptive capacity) sekä poliittinen ja taloudellinen yhtenäisyys (political and economic alignment).

KUVAKAAPPAUS Rockefeller-säätiön julkaisusta
Scenarios for the Future of Technology and International Development

Vaaka-akseli: sopeutumiskyky on vasemmalla heikko ja kasvaa oikealle siirryttäessä.
Pysty-akseli: poliittistaloudellinen yhtenäisyys on alhaalla heikko ja kasvaa ylöspäin.

Nelikentän vasemman alanurkan heikko-heikko kenttä on nimetty ”Hakkeri-iskuksi” (Hack Attack). Oikea alanurkka, jossa sopeutumiskyky on vahva, mutta poliittistaloudellinen yhtenäisyys heikko, on nimetty ”Nokkelaksi rämpimiseksi” (Smart Scramble). Oikea ylänurkka, jossa molemmat ulottuvuudet ovat vahvoja, on nimeltään ”Kekseliäitä yhdessä” (Clever Together).

Ja lopulta meitä kiinnostava, viimeinen kenttä: poliittistaloudellinen yhtenäisyys on suuri, mutta sopeutumiskyky pieni. Vasen ylänurkka on nimetty englanniksi ”Lock Step”. Tämän voisi kääntää vaikka ilmaisulla ”yhtä jalkaa”.

Yhtä jalkaa

Kaikki nelikentät on kirjoitettu menneeseen aikamuotoon kertomuksiksi. Yhtä jalkaa -kertomus alkaa vuonna 2012, kun tappava viruspandemia iskee maailmaan. Se infektoi 20% maailman väestöstä ja tappaa puolessa vuodessa 8 miljoonaa tervettä aikuista. Pandemia iskee raskaasti talouteen, varsinkin turismiin ja kansainväliseen rahtiliikenteeseen. Liikkeet ja virastot seisovat tyhjillään kuukausikaupalla.

Muita maita paremmin pärjää Kiina, joka heti sulkee rajat ja panee kansan karanteeniin. Kiinan mallia seuraten myös muiden maiden johtajat venyttävät valtaoikeuksiaan ja määräävät kasvomaskit pakollisiksi. Julkisilla paikoilla kansalaisten täytyy alistua ruumiinlämmön mittauksiin. Ja jopa pandemian heikettyä hallitukset jatkavat aiempaa autoritäärisemmin ja ottavat kansalaiset tiukempaan kontrolliin.

Aluksi ihmiset luopuvat ilolla oikeuksistaan ja yksityisyydestään turvallisuutensa hyväksi. Kansallisilla johtajilla on pelivaraa määrätä sopivaksi katsomansa menettelyt, kun ihmiset haluavat ohjausta ylhäältä. Vasta vuonna 2025 ihmiset alkavat kyllästyä käskyttämiseen. Pandemialla siis muutetaan yhteiskunnat autoritaarisemmiksi, enemmän ylhäältä ohjatuksi ja epävapaammiksi.

Ja vaikka itse sairaus päättyy aikaisemmin, sen nojalla toteutettu hallitsemistapa kantaa aina vuoteen 2025.

Rockefeller-säätiön tulevaisuuskuvissa kiinnittää huomiota se, että kyse on teknologian kehityksestä, mutta sitä tarkastellaan yhteiskunnassa. Sopeutumiskyky lienee vahva silloin, kun kehitys on ihmisille mieleen – ja päinvastoin.

Zbigniew Brzezinski, joka toimi pitkään mm. Yhdysvaltain presidenttien neuvonantajana ja perusti yhdessä David Rockefellerin kanssa Trilateraalisen komission globalisaation veturiksi, julkaisi vuonna 1970 kirjan ”Kahden aikakauden välissä: Amerikan rooli teknotronisella kaudella”, jossa hän luonnostelee tulevaisuuden valvontayhteiskunnan:

Näen ajan, jolloin meillä on keinot, ja näin ollen – väistämättömästi – kiusaus manipuloida kaikkien ihmisten käyttäytymistä ja älyllisiä toimintoja ympäristöä ja aivojen biokemiaa manipuloimalla.

Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era (s 15)
Zbigniew Brzezinski via TakeOverWorld (.pdf)

Vuoden 2010 raportin nelikentistä oikean ylänurkan ”Kekseliäitä yhdessä” olisi tietenkin paras vaihtoehto. Siinä poliittistaloudellinen yhtenäisyys sekä sopeutumiskyky olisivat molemmat vahvoja. Mutta todennäköisesti Rockefeller-säätiössä on ajateltu, ettei tämä ole mahdollista.

Teknotronisen ajan tavoitteisiin kuuluva massiivinen valvonta ja ihmisten manipuloiminen ei onnistuisi, koska väestö näkee sen omien etujensa vastaisena. Näin ollen agenda on ajettava läpi pakolla.

Strateginen valmius ja vaste

Huhtikuun alussa 2020 Maailmanpankki julkisti (vain viralliseen käyttöön) koronan vastaisen ohjelman nimeltä ”Strateginen valmius ja vaste”. Ohjelman – tai sen ensimmäisen vaiheen – rahoitus on 6 miljardia dollaria, joista 4 miljardia terveyteen liittyvään rahoitukseen.

KUVAKAAPPAUS Maailmanpankin kustannusarvio-dokumentin (.pdf) etusivulta
Strategic Preparedness and Response Program, SPRP
KUVAKAAPPAUS Maailmanpankin kustannusarvio-dokumentista (.pdf, s 1/60)
Strategic Preparedness and Response Program, SPRP

Ohjelmassaan Maailmanpankki arvioi projektin päättyvän 31.3.2025. Miksi korona kestää niin kauan?

Deagelin väestökato

Pitkin 2010-lukua amerikkalaisia ovat hämmästyttäneet väestöennusteet deagel.comissa. Ennusteiden mukaan USA:n väestö vähenisi 70–80 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Deagel näyttäisi olevan asekauppaan ja -varusteluun (varsinkin ilmavoimiin) keskittyvä tiedustelu- ja/tai tietotoimisto. Sivuilla listataan eri maiden aseostoja ja -myyntejä. Deagel kertoo lähteikseen USA:n puolustus- ja ulkoministeriön, CIA:n, Maailmanpankin sekä Euroopan unionin.

KUVAKAAPPAUS 24.7.2018 otetusta verkkotallenteesta Deagel.comin sivulta

↑ Mitä Deagel kertoi Suomen varustelusta 2018. Sivun alareunassa näkyvät lähteet.
Linkki nykyiseen Suomi-sivuun: https://www.deagel.com/country/Finland

Internetistä löytyy useampia mainintoja (esim. Robin Westenra ja Yvonne Nightingale), että Deagel olisi ilmoittanut sivuillaan asiakkaikseen ja/tai kumppaneikseen mm. seuraaat: NSA, NATO, OECD, OSCE, Venäjän puolustushankintatoimisto (Russian Defence Procurement Agency), Stratfor, Maailmanpankki ja YK. Tietoa ei löydy deagel.comista vuonna 2021, kuten ei myöskään vihjettä Deagelin ”keskusteluryhmästä” tai siihen liittymisestä.

Deagel on antanut ennusteensa nähtävästi vuosina 2014, 2018 sekä 2020. Seuraavassa esitellyt tiedot ja kuvakaappaukset ovat peräisin KauanSittenKoneesta haetusta materiaalista vuodelta 2018.

KUVAKAAPPAUS 3.7.2018 otetusta verkkotallenteesta Deagel.comin sivulta

Deagel listasi 209 maan väestön, kansantuotteen, puolustusmenot sekä ostovoiman.
Maalistaus kansantuotteen (GDP) suuruuden mukaan järjestettynä.

Samana vuonna Deagel julkaisi myös ennusteen vuodelle 2025. Ennusteessa on 183 maata, siis 26 maata vähemmän kuin tuolloin ajantasaisessa vuoden 2017 tilastossa. Alle 100 000 asukkaan valtioille (21 kpl) – joista monet ovat veroparatiiseja – ennustetta ei ole laadittu. Mutta myöskään Pohjois-Korealle (väestö 2017 Deagelin mukaan 25 250 000) ja Etelä-Sudanille (väestö 13 030 000) Deagel ei ole ennustanut vuotta 2025. Ennusteesta puuttuvat myös Swasimaa, Guam ja Ranskan Polynesia.

KUVAKAAPPAUS 4.7.2018 otetusta verkkotallenteesta Deagel.comin sivulta

Ylempi luku kunkin maan kohdalla on ennuste vuodelle 2025 (punainen=vähennys, vihreä=lisäys). Alempi (mustalla) vuoden 2017 tilanne. Maat on tässä järjestetty bruttokansantuote-ennusteen 2025 mukaan, suurin ensimmäisenä. Otsikkoja klikkaamalla aineiston voi järjestää myös väkiluvun (Population), puolustusmenojen (Mil.Exp.) tai ostovoiman (PPP) mukaan.

Väkiluvun muutokset ovat hurjia, kaikkein hurjimmat Iso-Britanniassa: ennusteen mukaan 65 miljoonaa muuttuisi vajaassa 10 vuodessa 15 miljoonaksi. Toisena tulee Yhdysvallat, missä 330 miljoonaa sulaisi sadaksi miljoonaksi. Kuitenkaan väestö ei vähenisi tasaisesti ympäri maapalloa. Väkiluvultaan kaikkein suurimpien maiden, Kiinan ja Intian väestö vähenisi vain vähän. Ja Bangladeshin – joka on yksi tiheimmin asutuista alueista maailmassa – väkiluku kasvaisi 113 prosenttiin vuoden 2017 luvuista.

VÄKILUKU 2017 ENNUSTE 2025 2025 VÄESTÖ V:STA 2017
Yhdistynyt kuningaskunta65 650 00014 517 86022,11 %
Yhdysvallat326 620 00099 553 10030,48 %
Luxemburg594 130199 02033,50 %
Saksa80 590 00028 134 92034,91 %
Islanti339 747195 92757,67 %
Ranska67 100 00039 114 58058,29 %
Tanska5 600 0003 771 76067,35 %
Belgia11 490 0008 060 90070,16 %
Norja5 320 0003 833 96072,07 %
Ruotsi9 960 0007 191 40072,20 %
Suomi5 520 0005 268 64095,45 %
Alankomaat (Hollanti)17 080 00016 809 74098,42 %
Kiina1 380 000 0001 358 440 00098,44 %
Venäjä142 260 000141 830 78099,70 %
Intia1 280 000 0001 342 720 000104,82 %

Taulukko Deagelin ennusteesta eräille maailman maille.

Taustalla ei näyttäisi olevan maantieteellinen shokki, koska niinkin lähekkäisten ja samanlaisten maiden kuin Belgian, Luxemburgin ja Hollannin luvut eroavat toisistaan. Kun koko vuoden 2018 ennusteen ottaa exceliin ja korostaa suurimpia muutoksia, voi havaita että väestömäärien vanavedessä myös bruttokansantuote muuttuisi. Ja vaikka se kasvaisi, ostovoima ei missään kasvaisi samassa suhteessa. Inflaatioko asialla?

Deagelin selitys 2014

Deagel on antanut kullakin ennustekerralla jonkunlaisen selityksen, miksi ennuste toteutuisi. Edellä mainittujen lähteiden lisäksi he viittaavat myös kansainväliseen valuuttarahastoon (International Monetary Fund, IMF), Yhdysvaltain hallitukseen sekä joihinkin epämääräisempiin lähteisiin kuten ”internet-guruihin”. Lähdeaineisto on heidän mukaansa julkista, vaikkei aina saatavilla yleisesti.

Vuonna 2014 Deagel selitti muutoksen USAssa taloudellisella murroksella, joka aiheuttaisi muuttoliikettä ja itsemurhia:

Historiallisesti taloudellisen paradigman muutos on tuottanut kuolonuhreja, mitä valtavirran historiankirjoittajat eivät aina ole korostaneet. Kun muutto maaseudulta suuriin kaupunkeihin tapahtui Euroopassa, monet ihmiset, jotka eivät pystyneet hyväksymään uutta paradigmaa, tappoivat itsensä. He tappoivat itsensä psykologisen tekijän kautta. Tämä ei ole valtavirtaa, mutta totta.

Vuonna 2014 Deagel pohti ebolan tappaneen 50–60 prosenttia sairastuneista ja spekuloi, mitä tapahtuisi satojatuhansien tai miljoonien sairastuneiden tapauksessa. Ilman sairaanhoitoa kuolleisuusaste voisi hyvin nousta 80–90 prosenttiin. Deagel kuitenkin kiistää, että ennuste vuonna 2014 perustuisi pandemiaan tai ydinsotaan: ”By the way, no pandemic or nuclear war is included in the forecast.”

Länsimaisen talousjärjestelmän romahtaminen pyyhkii väestön elintason lopettaessaan ponzi-huijaukset kuten pörssit ja eläkerahastot. Kuplien ja ponzi-huijausten puhkeaminen lyö väestöä niin kovin, että muuttokoneen suunta kääntyy, itseään voimistaen ja johtaa näin maasta luopumiseen. Tämä ennennäkemätön tilanne kehittyy ryöpyten vaikuttaen talouteen ennakoimattomasti ja tuhoisasti…

Näemme merkittävän osan amerikkalaisista muuttavan Latinalaiseen Amerikkaan ja Aasiaan, kun muuttoliike – samasta taudista kärsivään – Eurooppaan ei tule kysymykseen. Joka tapauksessa kuolinluvut tulevat olemaan karmeat.

Deagel vertaa 2020-luvun Yhdysvaltoja 1990-luvun Neuvostoliittoon, paitsi että ”USA:n luhistuminen tulee olemaan paljon pahempi kuin Neuvostoliiton. Kriisien virrat yhtyvät tuhoisin tuloksin”.

USA:n ennusteen kohdalla huomiota kiinnittää myös ennuste puolustusmenoista. Kun luku on vuonna 2017 ollut Deagelin mukaan 637 000 miljardia dollaria, vuonna 2025 se olisi vain 5 prosenttia tästä (32 061 miljardia vuoden 2018 ennusteessa ja vain 8 miljardia vuoden 2014 ennusteessa). Miten maailman suurin sotilasmahti tuhoutuisi ilman että muut saisivat maistaa samaa lääkettä? ”Ainoa asia, joka saattaisi selittää tämän, voisi olla, että USA myytäisiin petollisen johdon uhrina”, pohdiskelee Christian Observer -verkkojulkaisu vuonna 2014.

Deagelin selitys 2020

Länsimaisen talousjärjestelmän – ja lopulta sivilisaation – romahtaminen on ollut pääasiallinen ennustusta ajava voima, kertoo Deagel tuoreimman ennusteensa taustoista:

Suuri nollaus – niin kuin muutkin systeemin mainostamat huijaukset kuten ilmastonmuutos, Ekokapina, Planeetta kriisissä, Vihreä vallankumous ja liuskeöljy – on jälleen yksi yritys hidastaa dramaattisesti luonnonvarojen kulutusta ja sitä kautta pidentää nykyisen järjestelmän elinikää. Se voi toimia jonkun aikaa, mutta ei ratkaise perusongelmaa ja vain lykkää väistämätöntä. Määräävä ydineliitti toivoo pysyvänsä vallassa, mikä onkin ainoa asia, joka heitä huolettaa.

Neuvostojärjestelmä tuotti hyödykkeitä heikommin kuin länsimainen, mutta autoritaarisen hallinnon alla se oli kestävämpi ja yhtenäisempi. Romahdus lakaisi 10 prosenttia väestöstä. Monikulttuurisessa lännessä luku tulee olemaan 50–80 prosenttia monista tekijöistä riippuen. Mitä moninaisempi, monikulttuurisempi, velkaantuneempi ja mitä korkeampi elintaso, sitä korkeampi kuolleisuus. Vain turhakkeiden ylikulutus pitää yhteiskuntia koossa. Ja kuitenkin laajalle levinnyt sensuuri, vihapuhelait ja ristiriitaiset signaalit kertovat, ettei tämäkään liima enää pidä.

Deagel odottaa sotaa 2020-luvulla. Venäjä on sen mukaan valmistautunut sotaan vuodesta 2008, eikä Kiina enää ole toisen luokan sotilasmahti. Tulevan vuosikymmenen aikana länsi tulee vajoamaan Kiina–Venäjä-blokin taakse. Lännen ihmiset on aivopesty uskomaan omaan ylivertaisuuteensa, mikä ajattelutapa voi olla avainroolissa tulevassa katastrofissa.

Deagel uskoo näkevänsä ensimmäisen ydinsodan, ellei kurssi muutu. Länsiblokki voi romahtaa sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen. Uhrit lasketaan miljardeissa, Deagel lopettaa selityksensä 25.9.2020.

Selitykset siis vaihtelevat, mutta lopputulos on sama. Vuonna 2014 väkeä niitti talousjärjestelmän muutos, mutta 2020 sota. Silti ennusteet ovat samansuuntaiset. Tämä herättää kysymyksen, onko koko ajan taustalla ollut sama ajatuskuvio, tai tietolähde, mutta aina sitä ei kerrota?

Neljä pitkää vuotta?

Meillä on siis kolme lähdettä, jotka kaikki tähtäävät vuoteen 2025. Maailmanpankki varautuu koronaan maaliskuun loppuun saakka 2025. Rockefeller-säätiö tarinoi vuonna 2010, että hallituksilla olisi 13 vuotta aikaa kiristää otettaan, vuodesta 2012 vuoteen 2025. Ja oletettavasti amerikkalainen sotilastiedustelutoimisto povaa romahdusta vuoteen 2025 mennessä.

Lisäksi meillä on YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda21 tälle vuosisadalle, ja sen kilometripylväs vuosi 2030 eli Agenda 2030 seitseminetoista kestävän kehityksen tavoitteineen (Sustainable Development Goals, SDGs). Pitäisikö pöydän olla niin sanotusti putsattu kilometripylvästavoitteisiin pyrkimisen tieltä vuonna 2025?

Neljäs teollinen vallankumous – robotisoituminen, digitalisaatio, tekoäly – hävittää jopa 47% kaikista työpaikoista, ennustaa Maailman talousfoorumi (World Economic Forum, WEF). Kaikki eivät hyödy, eikä kaikkia kaivata. Ja jos kaivataan, kysynnän laskiessa työvoiman hinta – siis palkat – laskee. Halpatöissä ihmiset eivät pysty kilpailemaan robottien kanssa. Palveluissa roboteille pedataan kilpailuetua tekemällä ihmisistä biouhka. Ne, joille löytyy käyttöä, joutuvat uudelleenkouluttautumaan kouluttautumasta päästyäänkin.

WEF ennustaa, että vuoteen 2030 mennessä ”länsimaisia arvoja on testattu katkeamispisteeseen saakka”.

Kantaako pelko?

Korona kasvattaa köyhyyttä kehitysmaissa, mutta myös länsimaat halutaan laittaa polvilleen.

Tällä hetkellä, helmi-maaliskuiden vaihteessa 2021 näyttää kuitenkin suhteellisen hyvältä. Vaikka hallitus haluaa sulkea kapakat, kesäksi voitaisiin kai miettiä paluuta normaaliin – jos kyse on terveydestä.

Mutta

 • Gatesin pariskunnan ennustama uusi pandemia ei vielä ole näkyvissä.
 • Deagelin ennustama romahdus ei ole vielä täällä.
 • Maailman talousfoorumin ennustama Iso Resetti ei ole vielä toteutunut.
 • Jos korona oli tässä, Maailmanpankki saa keksiä muuta käyttöä koronarahoilleen.

Jos tarkoituksena on muuttaa maailma, kantaako vuonna 2020 kylvetty pelko vuoteen 2025 saakka?

Antavatko ihmiset johdattaa itsensä Uljaaseen uuteen maailmanjärjestykseen?

Hyväksytäänkö rajoitukset, maskit, rokotepassit, yritysten alasajo ja työpaikkojen häviäminen?

Jos ei, tarvitaan uusi shokki.

Bill Gatesilla olisi tarjolla bioterrorismi-isku. WEF:n johtajan, Klaus Schwabin mörkö on infrastruktuuriin kohdistuva kyberisku, jota Maailman talousfoorumi kuivaharjoitteli kesällä 2020.

Molemmat epäilemättä jättäisivät koronan varjoonsa.


Kuva: Dennis Jarvis (CC BY-SA 2.0) via Wikimedia Commons, U.S. Chamber of Commerce Foundation (kuvakaappaus videosta). Kuvanmuokkaus Johanna L (samoin kuin viimeisen kuvituskuvan muokkaus)

PÄIVITYS 6.3.2021 klo 19:55: Korjattu linkki B&M Gatesin haastattelussa oikeaan kohtaan videota.
PÄIVITYS 6.3.2021 klo 20:23: Korjattu oikeat linkit kohtiin ”Julkisilla paikoilla kansalaisten täytyy alistua ruumiinlämmön mittauksiin.” ja ”Zbigniew Brzezinski via TakeOverWorld (.pdf)”. Poistettu ylimääräinen linkki kohdasta ”KUVAKAAPPAUS 24.7.2018 otetusta verkkotallenteesta Deagel.comin sivulta” sekä sitä seuraavasta kappaleesta sana ”enää” myös ylimääräisine linkkeineen.
PÄIVITYS 6.3.2021 klo 20:32: Korjattu linkki kohtaan ”KUVAKAAPPAUS 3.7.2018 otetusta verkkotallenteesta Deagel.comin sivulta” (Toimitus pahoittelee linkitysten huolimattomuusvirheitä, joiden alkuperä editoijalta, eivät kirjoittajan! –Johanna /AM)

8 comments

 1. Sähkön saannin loppumisesta on ollut puhetta. Se voisi tapahtua jonkinlaisen kyberiskun seurauksena. Itävallassa on harjoiteltu perusteellisesti tällaisen tilanteen varalta, miten lienee meillä.

  Voisi kuvitella, että virusjuonittelua on suunniteltu kestävän vuoteen -25. Digitalisaatio, keinoäly ja robotisaatio halutaan nopeutetussa aikataulussa läpi. Olen kuullut tällaisen kommentin robotiikan kehittelijältä. Kymmenen vuotta on kuulemma liian hidas aikataulu.

  Ihmisestä tulee näin tarpeeton riesa em. agendan vallattua työmarkkinat. Voihan väkeä raivata myös tieltä siten, että ilmestyy yhtäkkiä oikea virusbioase ja samalla ennestään rokotettu alkavat hiipua terveydeltään. Muitakin väestönvähenn yskeinoja on : esim. nälänhätä ja vanhanmallinen sota.

  Tykkää

 2. Loistava kirjoitus. Täydennän sitä WEF:n osalta. Talousfoorumin Board of Trustees valvoo organisaation missiota ja arvoja. Puheenjohtaja Schwab on Bilderberg-jäsen ja Kissingerin ja Rockefellereiden käsikassara. Mark Benioff on Salesforcen (IOT cloud) CEO ja CFR-jäsen. Mukana Rothschildien ja Vatikaanin Inclusive Capitalism -projektissa. Mark Carney on myös IC-jäsen. Entinen Goldman Sachs ja BoE-keskuspankkiiri + Bilderberg + Trilateral Commission. Larry Fink on kaiken omistavan BlackRockin CEO + Bilderberg-jäsen. Mukana ovat myös IMF:n johtaja (Bilderberg), Al Gore, Angel Gurria (OECD/TC/Bilderberg), EKP:n Lagarde (Bilderberg), Nestlen pomo ja Carlylen CEO Rubenstein (CFR) jne. Davos on siis Bilderbergin, Trilateral Commissionin ja CFR:n julkisuudessa näkyvä osa.

  Tykkää

 3. Bill & Melinda Gates Foundation on vuonna 2000 perustettu maailman suurin hyväntekeväisyysjärjestö. Varat 46 miljardia USD. Keskittyy terveydenhoitoon ja teknologiaan. Hallinnossa on mukana myös Warren Buffett. Säätiö on omistanut Merckin ja Pfizerin osakkeita. Se on rahoittanut GAVI-rokotusallianssia.

  Tykkää

 4. Bill & Melinda Gates Foundationin CEO on Mark Suzman. YK-tausta. Oxfordin yliopiston Rhodes-stipendiaatti. Cecil Rhodes loi ns. Round Tablen, joka on nykyajan globalismin taustalla. Suzman kävi myös Harvardin.

  Tykkää

 5. Bill Gatesin rahoittamalla John Hopkinsilla olisi tarjolla SPARS-virus vuosille 2025-28. Kyseessä on simulaatio vuodelta 2017. Globalistien modus operandi on ensin tehdä harjoitus…

  Tykkää

 6. Siis vuonna 2020 on huipputekniikkaa – koskee muuten etenkin sovellettavissa olevaa avaruusteknologiaa – kehittävissä asiantuntijapiireissä huulilla suorastaan slogan: viidessä vuodessa läpi kymmenen sijaan ! Kyse on World economic Forumin ajoitus suunnitelmasta. Muuten – avaruudesta käsin kai meitä halutaan hallita.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s