Koronadystopian pilottina Israel

Israelin valtion terveysministeriön ja lääkejätti Pfizerin keskinäinen kassakaappisopimus teki israelilaisista lääkeyhtiön koe-eläimiä. Sopimus on päivätty 6. tammikuuta 2021. Keston pituudesta ei ole tietoa.

KUVAKAAPPAUS 20-sivuisesta sopimuksesta Israelin ja saksalaisen Pfizer/BioNTechin välillä (s 1)

Israel luovuttaa väestönsä kokeellisen geeninanoteknologialla valmistetun mRNA-rokotteen ihmiskoe-eläimiksi sekä dataa saksalaisyhtiön käyttöön. Pfizer/BioNtechin koronarokote johtaa haittavaikutusilmoitus-tilastoja.

Maailmalla ihmeteltiin, miten Israel onnistui saamaan etuosto-oikeuden kokeellisiin koronarokotteisiin, kun yhteishankintasopimuksen tehnyt Euroopan unionikaan ei saanut koronarokotteita.

Vastaus on Israelin valtion ja Pfizer/BioNTechin sopimuksessa: me luovutamme väestömme koekaniineiksi, te annatte meille rokotteen ennen muita valtioita. Pfizer/BioNtech saa Israelilta dataa, joka auttaa sitä saavuttamaan tutkimustavoitteet (research targets). Israelin luovuttaman datan laatu ei tarkemmin selviä: sopimus on osittain mustattu tai jätetty auki kiinnostavien tietojen osalta.

Tutkimustavoitteisiin kuitenkin kaiken järjen mukaan kuuluu vahvistettujen Covid-tapausten määrä (ennen ja jälkeen rokotusten), vakavien tapausten ja sairaalaan joutuneiden henkilöiden määrä ikä- ja sukupuolijakaumineen, kuolleisuusluvut (ennen ja jälkeen rokotusten) sekä oireettomat ja oireelliset eroteltuina väestösegmenteittäin. Sopimuksessa nimittäin määritellään tavoitteeksi (2.2.1) ”mitata ja analysoida dataa tuotteen markkinoille tuomise[n seurauksi]sta, jotta voidaan päätellä onko laumaimmuniteetti saavutettu sen jälkeen, kun tietty prosenttiosuus Israelin väestöstä on rokotettu”.

Ihmiskoe sentään sopimuksen perusteella lakkaa, mikäli tuotteen aiheuttamat henkilövahingot nousevat liian suuriksi. Vahingonkorvauksia käsittelevä luku tosin on kokonaan sensuroitu.

Hyväntahtoisen tulkinnan mukaan pääministeri Benjamin ’Bibi’ Netanyahu on tehnyt kaikkensa väestönsä eteen suojatakseen sen koronalta – joka on niin vaarallinen, että suurin osa tartunnan saaneista ei edes huomaa saaneensa tartuntaa. Netanyahu jopa kehotti Facebook-seinällään ihmisiä kertomaan ystävistään ja sukulaisistaan, jotka eivät ole ”saaneet” rokotetta.

Netanyahun, hänen perheensä ja lähipiirinsä korruptio-oikeudenkäyntejä seuranneet tuskin uskovat hyväntahtoiseen tulkintaan. Netanyahu on rakentanut vaalikampanjansa – äänestykset alkavat 23. maaliskuuta – Covidin voittamisen ympärille. Koska koronatoimet ovat Israelissa(kin) väestön epäsuosiossa, puolueet haluavat eristyssuluista eroon.

Onko muilla valtioilla vastaavia sopimuksia lääkeyhtiöiden kanssa? THL:n ylilääkärin, Maailman terveysjärjestö WHO:n pandemianeuvontajaryhmä SAGEn jäsenen, Hanna Nohynekin mielestä Suomi sopisi erinomaisesti koronarokotekokeiluihin:

Islanti neuvottelee Pfizerin kanssa sopimusta Islannissa tehtävästä faasi4-kokeesta, jollainen Suomessa jo käytännössä on meneillään. Tanskan lääkevalvontavirasto (Laegemiddelstyrelsen) on keskeyttänyt AstraZenecan koronarokotteen käytön, kun useammalla rokotetulla ilmaantui verihyytymiä, joihin yhden raportoidaan kuolleen. Tapaukset muistuttavat Itävallassa rokotusten keskeyttämiseen johtaneiden haittavaikutusten kuvauksia.

Millaisen tuotteen koehenkilöiksi israelilaiset kaupittiin?

Bioteknologiayhtiö BioNTechin koronarokote johtaa rokotehaittavaikutustilastoja. Rokote otettiin käyttöön hätätilaan vedoten, vaikka turvallisuutta ja tehokkuutta koskeva data oli puutteellista, ja vaikka Pfizer/BioNtechin oma ilmoitus Yhdysvaltain arvopaperikomissiolle (Securities and Exchange Commission, SEC) 9.9.2019 paljastaa, että yhtiö itsekin odottaa haittavaikutuksia – mukaan lukien kuolemat – tuotteensa käytöstä.

Arvopaperikomissiolle jätetyssä, yli kolmesataa-sivuisessa selonteossa kerrotaan:

…tuotekandidaattiemme (Pfizer-BioNTech COVID-19 koronarokote) käyttö voidaan yhdistää sivuvaikutuksiin tai haittavaikutuksiin, jotka vakavuudeltaan voivat vaihdella vähäisemmistä reaktioista kuolemaan ja yleisyydeltään harvinaisesta hallitsevaan.

(use of our product candidates (Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine) could be associated with side effects or adverse events which can vary in severity from minor reactions to death & in frequency from infrequent to prevalent)

Riittämätön koulutus potentiaalisten haittavaikutusten tunnistamisessa ja hallinnassa tuotekandidaattiemme käytön yhteydessä voi johtaa potilaiden vammautumisiin tai kuolemiin… sairaaloilla saattaa olla vaikeuksia myrkyllisyyden hoitamisessa…

[voi] johtaa vakavampiin tai pidentyneisiin myrkytystiloihin tai jopa potilaiden kuolemaan […] mikä voi johtaa siihen, että me itse [yhtiönä] tai Yhdysvaltain lääkevalvontaviranomainen FDA, Euroopan lääkevalvontaviranomainen EMA tai joku vastaava valvonta-auktoriteetti viivyttää, pidättää tai estää yhden tai useampia kliinisiä kokeitamme, mikä saattaisi vaarantaa luvansaannin.

Odotamme myös tuotekandidaattejamme käyttävien [terveys]keskusten, jos tuotteemme hyväksytään kaupalliseen käyttöön, voivan kohdata vastaavia vaikeuksia haittavaikutusten hallinnassa. Lääkkeet, joita käytetään [terveys]keskuksissa tuotekandidaattiemme aiheuttamien haittavaikutusten hallitsemiseen eivät ehkä kykene kontrolloimaan sivuvaikutuksia, ja tällä voi olla vähentävä vaikutus [haittavaikutusten] hoidon tehokkuuteen…

Pfizer/BioNTech

Pfizer/BioNTechin koronarokote sisältää mm. polyetyleeniglykolia (PEG), myös nimellä polyetyleeni-oksidi tunnettua allergeenia. Etyleenioksidia käytetään sellaisenaan homeenestoon, sterilointiin ja desinfiointiin. Suurin käyttö on lukuisten kemikaalien valmistuksessa, kuten monoetyleeniglykolin, di- ja trietyleeniglykolin, polyetyleeniglykolin, etanoliamiinin ja glykolieetterien valmistuksessa.

Etyleenioksidialtistuksen oirekuvaus on yhtäpitävä Pfizer/BioNTechin rokotteesta tehtyjen haittavaikutusilmoitusten kuvausten kanssa.

Yhdysvaltain kansallisen syöpäinstituutin (National Cancer Institute) mukaan etyleenioksidin steriloiva vaikutus perustuu sen kykyyn vahingoittaa DNA:ta, mikä on myös sen syöpää aiheuttava ominaisuus.

Japanilainen The Mainichi raportoi Japanissa olleen useita vakavia allergisia reaktioita ja anafylaktisia shokkeja seurauksena koronavirusrokotteista.

Ovatko israelilaiset hyötyneet rokotekokeilusta?

Our World in Data -sivustolla voi tutkia asioita maakohtaisilla graafeilla:

Israel aloitti rokotukset 19.–20. joulukuuta (Dec) 2020

(merkattu alempiin graafeihin punaisella pystyviivalla)
Uusien, vahvistettujen tapausten määrä Israelissa
(maaliskuusta 2020 maaliskuuhun 2021)
Vahvistetut Covid-19-kuolemat Israelissa.
(maaliskuusta 2020 maaliskuuhun 2021)

Tapausmäärät samoin kuin Covid-kuolleisuus näyttävät kääntyneen jyrkkään nousuun rokotusten alettua 19.–20. joulukuuta 2020. Tämä todennäköisesti selittyy sillä, että rokotekuolemia on merkitty Covid-kuolemiksi.

Tiedetään myös, että rokotetut levittävät enemmän viruksia kuin rokottamattomat – minkä THL:kin jo melkein myöntää – ja että rokote heikentää ottajiaan niin paljon, että he ovat alttiimpia virustartunnoille – mikä oli tiedossa jo eläinkokeiden perusteella.

Kyseessä voi olla myös laskuvirhe, jollainen havaittiin Yhdysvalloissa: yli 51 000 sydänkohtauksesta aiheutunutta kuolemaa laskettiin Covid-kuolemiksi. Laskennallisen virheen yleisyyteen on saattanut toimia kannustimena amerikkalaisille sairaaloille maksettu koronabonus jokaisesta Covid-tapauksesta.

Käyristä näkee myös, että rokotteiden jakelutahti Israelissa on hidastunut. Tähän on kehitetty erilaisia ratkaisuja kuten…

”Vapaus”passit ja ”vapausrannekkeet”

Israelin valtio on valinnut lähestysmistavaksi ”rokote-epäröintiin” menetelmiä, joita voisi luonnehtia ”ei rokotetta, ei elämää” -metodiksi. Israelissa on lanseerattu digitaalinen ”vihreä kulkulupa” eli rokotuspassi, jota ilman ei ole asiaa kauppoihin, ravintoloihin, urheilutiloihin tai oikeastaan minnekään. Rokottamattomat yli 16-vuotiaat koululaiset eivät saa osallistua kokeisiin koulussa.

Käytössä on myös ”vapausranneke” – sama tuote, joka on käytössä valvotuilla ehdonalaisvangeilla – nyt uudessa pakkauksessa, nimi myyvemmäksi uudistettuna. Valmistajakin on sama SuperCom, ”globaali johtaja jäljittämisen, elektronisen monitoroinnin ja biometrisen identifikaation alalla [joka tarjoaa] ratkaisuja kansakuntasi suojelemiseksi”.

SuperCom: biometrisrä identifikaatiota, reaaliaikaista potilaiden seurantaa, reaaliaikaista paikannusta, monitorointia, seurantaa, mobiilimaksamista ja päivittyvää läpinäkyvää raportointia [SuperComin] investoijille – Israelin uuden normaalin vapaus.

Millaista on vapaus Israelin uudessa normaalissa? Israelilainen äiti, Illana Rachel Daniel kertoo…

Israelin uuden normaalin vapaus

Illana Rachel Danielin kertoma leviää sosiaalisessa mediassa: Twitterissä, YouTubessa ja vapaamedian tekemissä haastatteluissa.

Rokottamattomat eivät pääse enää minnekään. Lapset eivät saa osallistua kokeisiin, jos eivät ole ottaneet koronarokotetta. Maahan tuleville laitetaan nilkkapanta. Käytössä on digitaalinen vihreä kulkulupa, rokotetodistus.

Meitä [rokottamattomia] sensuroidaan, media on meiltä suljettu. Valtion taholta tuleva painostus on hirvittävää. Lääketiedetyrannian apartheid-valtiossa olemme toisen luokan kansalaisia, Daniel kuvailee.

Hallitus haluaa rokottaa kaikki, raskaana olevat naiset, lapset – kaikki.

Illana Rachel Daniel pyytää kaikkien apua, kaikkialta maailmasta. ”Se, mikä nyt tapahtuu täällä, tapahtuu myöhemmin muuallakin maailmassa.” Hän kehottaa: ”Kaikki miehet kannelle!”

Useassa maassa toimii Helsinki Accord -ihmisoikeusjärjestöjä, joista Israelissa on yksi Helsinki-komitea. Israelilaisen bisnessivuston The Globesin tarjoilemasta artikkelista saamme tietää Israelin Helsinki-komitean tutkivan, onko kyseessä kliininen koe selvittämällä yksityisyydensuojan näkökulmaa.

Valtion väestöä kohtaan harjoittamista pakkotoimista, erottelusta ja rokotteen turvallisuudesta komitea ei vaikuta kantavan huolta. Saamme tietää, että terveysministeriö ei voisi olla vähempää kiinnostunut Helsinki-komitean puuhasteluista.


Lapsuuden riemu ja vapaus

Yhdysvalloissa ”enkelten kaupunki” Los Angeles aikoo ottaa lapsille käyttöön päiväpassin (Daily Pass). Microsoftin kehittelemällä passilla tehdään päivittäin oman terveydentilan tarkistustehtävä sekä varataan aikoja testeihin, tarkistuksiin ja rokotuksiin. Koulu tarkistaa, että tiedot ovat ajantasalla lapsen itsensä sovelluksen avulla printtaamasta QR-koodista. Vahtimestari on skannerinsa kanssa maskitettuja lapsia vastassa.

No Pass, no life – ei passia, ei elämää

Pelottava esittelyvideo on katsottavissa täällä. Kahden minuutin kohdalla alkaa lapsille suunnattu animaatio-osuus – psykologisen sodankäynnin osuus.

RS

Lähteitä

REAL-WORLD EPIDEMIOLOGICAL EVIDENCE COLLABORATION AGREEMENT by and between the Israeli Ministry of Health, acting on its own behalf and on behalf of the State of Israel (the “MoH”), and Pfizer Inc., a Delaware corporation (together with its Affiliates, “PFIZER”)

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, Washington, D.C. 20549, FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933, BioNTech SE (9.9.2019) —

*(“Inadequate training in recognizing or managing the potential side effects of our product candidates could result in patient injury or death. … hospitals may have difficulty treating toxicities, … lead to more severe or prolonged toxicities or even patient deaths … hospitals may have difficulty observing patients and treating toxicities, which may be more challenging due to personnel changes, inexperience, shift changes, house staff coverage or related issues. This could lead to more severe or prolonged toxicities or even patient deaths, which could result in us or the FDA, EMA or other comparable regulatory authority delaying, suspending or terminating one or more of our clinical trials, and which could jeopardize regulatory approval. We also expect the centers using our product candidates, if approved, on a commercial basis could have similar difficulty in managing adverse events. Medicines used at centers to help manage adverse side effects of our product candidates may not adequately control the side effects and may have a detrimental impact on the efficacy of the treatment. Use of these medicines may increase with new physicians and centers administering our product candidates.”)

BBC (25.1.2021): Covid: Facebook suspends Israel PM Netanyahu’s chatbot

National Cancer Institute (28.12.2018): Ethylene Oxide

”At room temperature, ethylene oxide is a flammable colorless gas with a sweet odor. It is used primarily to produce other chemicals, including antifreeze. In smaller amounts, ethylene oxide is used as a pesticide and a sterilizing agent. The ability of ethylene oxide to damage DNA makes it an effective sterilizing agent but also accounts for its cancer-causing activity.”

Ranta, Niko | Ilta-Sanomat (5.3.2021): Parilla sadalla suomalaisella todettu korona­tartunta rokotuksesta huolimatta – näin rokotteiden teho kasvaa viikkojen kuluessa

Kallionpää, Katri | Helsingin Sanomat (10.3.2021): Rokotuksen saanut voi levittää koronavirusta eteenpäin, vaikka olisi itse oireeton – rokotetut eivät voi palata normaaliin elämään, näin nyt on syytä toimia

Louise, Nickie | TechStartUps (27.10.2020): New CDC data shows that hospitals counted heart attacks as COVID-19 deaths; CDC counts over 51,0000 patients actually died from heart attacks instead of COVID-19

The Jerusalem Post (28.2.2021): Everything you need to know about Israel’s green passport program

The Mainichi (10.3.2021): Severe allergic reactions to COVID-19 vaccine appear higher in Japan than US, UK: minister

BLCBX-tv (10.3.2021): OUTCRY TO THE WORLD, FROM ISRAEL!!! (NL+ENG subtitles)

Gali, Weinreb | The Globes (18.1.2021): Helsinki C’ttee probes Israel-Pfizer vaccine data deal

Redshaw, Megan | The Defender (10.3.2021): LA Schools to Track Every Kid Using Microsoft’s ‘Daily Pass’ COVID App

World Health Organization, WHO: Health Feedback, WHO:n oma ”faktantarkistusprojekti”

Kuva: sosiaalisessa mediassa kiertävä kooste ilmoituksista, joita globaaliin ”Maailman vapauden ja demokratian takia” -kansalaiskokoukseen osallistuvien maiden ihmiset ovat julkaisseet tiedoksi, ilmoittaakseen osallistumisestaan. Maailman vapauden puolesta kokoonnutaan eri puolilla maailmaa 20. maaliskuuta 2021, Suomessa Helsingissä. Kyytijärjestelyjä ainakin Turusta ja Tampereelta.

PÄIVITYS 11.3.2021 klo 23:06: Lisätty editoinnissa kadonnut kappale ”Islanti neuvottelee… haittavaikutusten kuvauksia.”

8 comments

 1. Janne Pohjala fb:ssa:

  ”Kuinka saadaan korona näyttämään kuolemansyissä yli kymmenen kertaa tappavammalta? Muutetaan kirjausohje…

  Influenssassa THL:n ohje on:
  ”Kuolemansyytilaston lähdeaineistona käytetään kuolin­todistuksia. Tilastossa julkaistaan kansain­välisen ohjeen mukaisesti vain yksi kuolemansyy, ns. tilaston perus­kuolemansyy. Vuosina 2000-2016 influenssa mainittiin perus-, välivaiheen- tai välittömänä kuoleman­syynä se keskimäärin 60 todistuksella.” [1]

  Kun taas koronan ohjeessa [2] kuten oheisesta kuvasta näkyy, kun henkilö jolla on vakavia pitkäaikaissairauksia kuolee koronaan tai sen jälkitautiin, niin toisin kuin influenssassa, korona eli ICD -koodi U07.1 onkin peruskuolemansyy eikä nämä vakavat perussairaudet!

  95+% koronan kanssa kuolleista monisairaista mediaanina 84v vanhuksista ei merkata entiseen tapaan kuolleiksi sairauksiinsa vaan ensisijainen syy ei ole vanhuus ja sairaus vaan korona!

  Tämä tarkoittaa että tietoisesti halutaan luoda kuva koronasta paljon vaarallisempana, koska luvut eivät ole enää yhteismitalliset. Tällä siirretään normaaleita kuolemia koronalle, aivan kuten USA:ssa, jossa sielläkin lienee sama ohje.

  Samaa logiikkaa ei kuitenkaan käytetä koronarokotteeseen kuolleisiin, näille kuolemansyyksi kirjataan pitkäaikaissairaudet. Tällöin korona saadaan näyttämään yli kymmenen kertaa influenssaa vaarallisemmalta ja rokote tautiin nähden hyvin vaarattomana. Tämä on varsin törkeää tilastojen manipulointia.

  Miten tällaiseen kikkailuun ei puutu yksikään toimittaja, ei edes alan lehdissä tai lääkärit, jotka kirjoittavat kuolintodistuksia? Tämä selittää sen miksi THL on kieltäytynyt antamasta tietoja kuolemansyistä. ”

  Fb https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158996292148419&set=a.98467678418&type=3&theater

  [1] http://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/kuinka-monen-kuoleman-syy-on-influenssa-kertovatko-luvut-kaiken/

  [2] https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityispalvelut/oikeuslaakinta/ajankohtaista/kuolemansyyn-selvittaminen-ja-kuolintodistuksen-tayttaminen-covid-19-infektiotapauksissa

  Tykkää

  • How did the government get Covid deaths over 100,000? They falsely attributed many deaths as Covid related.

   Lena Kay’s 90-sec account tells you how they’re doing it. Their doctor told them he’s pressured by senior NHS officials to mark all deaths as Covid.

   Lääkäreitä painostetaan kirjaamaan kaikki kuolemat Covid-kuolemiksi.

   Tykkää

 2. WDA :ssa ei ole yhtään suomalaista lääkäriä, miksiköhän? kävivät viime vuonna Tukholmassa, mutta eivät tulleet tänne, miksiköhän?kielsikö whon etäpääte tulemasta`? nyt kaikki suomalaiset ovat thl-sarjan lumoissa joka helvetin ilta odottaen uusia jänniä käänteitä.—-tuottaja on luvannut menestysarjalle pitkää ikää.——

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s