Koronarokotteet tulivat – faasi4-koe alkoi

Media – kuten brittien yleisradioyhtiö BBC ja Suomen Yleisradio – kertovat koronan olevan vaarallinen tauti ja pikakehitettyjen koronarokotteiden olevan tehokkaita ja turvallisia. Oxford/AstraZenecan koronarokotteen ja ehdollisen myyntiluvan saaneen Pfizer/BioNTechin rokotteen ”teho, laatu ja turvallisuus on osoitettu laajoissa kliinisissä tutkimuksissa.”

Onko todella näin? Onko koronarokotteiden turvallisuus osoitettu laajoissa, kliinisissä tutkimuksissa?

Testit yhä kesken

BBC pohjaa väitteensä tehokkuudesta ja turvallisuudesta The Lancetin, lääketieteellisen julkaisun julkaisemaan artikkeliin ”Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK”. Artikkeli on meta-analyysi, jossa käydään läpi useampi parhaillaan meneillään oleva rokotekoe (interim = väliaikainen), joista lopulliset tulokset ovat yhä saamatta.

Artikkeli sisältää – BBC:n väitteitä tukemattoman – selostuksen ohella haittavaikutus-taulukoinnit AstraZenecan ChAdOx1 nCoV-19 -rokotteesta, jota verrattiin kontrolliryhmän saamaan, meningokokkibakteerilta suojaavaksi väitettyyn MenACWY -rokotteeseen. Koronarokotteen ja verrokkirokotteen saaneissa ryhmissä ilmeni molemmissa haittavaikutuksia, myös vakavia.

Koronarokotteen antaman suoja-ajan pituudesta ei ole tietoa, selviää The Lancetin selostuksesta. Kokeiden metodologiaa voisi luonnehtia vapaamuotoiseksi. Kirjoittajat kertovat, ettei meta-analyysin laatimisen aikaan ole ollut olemassa mitään vertaisarvioitua tutkimusta koronarokotteiden tehokkuudesta, johon verrata. (There were no peer-reviewed publications available on efficacy of any severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) vaccines.)

Yhdysvaltain terveysviraston (National Institutes of Health, NIH) lääketieteen kansallisen kirjaston arkistossa on tieto AstraZenecan koronarokotetta koskevista, tartuntatautivirastolle (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ilmoitetuista kliinisistä kokeista. Koe NCT04516746 on edelleen keskeneräinen:

Sivulla kerrotaan, että tutkimuksen listaaminen meneillään olevaksi ei tarkoita, että tutkimus olisi arvioitu viranomaisten toimesta – ja mikä tärkeämpää, rokotekokeen (rekisterinumero NCT04516746) arvioiduksi päättymispäiväksi ilmoitetaan 25. lokakuuta vuonna 2022. Mitään tutkimustuloksia ei ole toimitettu arvioitavaksi

Rokotteen ilmoitettu tehokkuus – 95% – on suhdeluku (relative risk reduction), jolla ilmaistaan ero rokotteen ottaneiden ja rokottamattomien todennäköisyydessä sairastua. Absoluuttinen tehokkuus on Pfizer/BioNTechin luvuilla noin 0,84%.

Todennäköisyys sairastua on pieni – sairastuminen on eri asia kuin tartunta, sillä useimmat tartunnan saaneet ovat oireettomia. Sairastuneiden paranemisprosentti taas on 98–99%, mikäli Oxfordin yliopiston Centre for Evidence-Based Medicinen laskelmat pitävät paikkansa.

Tapauskuolleisuus (Case Fatality Ratio, CFR) oli lokakuussa 2020 noin 1,5%. Vastaavasti CDCn tieto koronarokotteista tehtyjen haittavaikutusten määrästä (Health Impact Events, HIE) oli 2,8% rokotetuista (joulukuu 2020).

Eurooppaan tilattu Pfizer/BioNTechin yhteistutkimuksessa – BNT162b, EudraCT number 2020-002641-42 – oleva koronarokote ei sekään ole ongelmaton. 18. marraskuuta 2020 rokotevalmistajat ilmoittivat saaneensa faasi3:n päätökseen. Lehdistötiedotteen loppuosassa selitetään, miksi tiedotteessa annetut tiedot eivät välttämättä myöhemmässä ajankohdassa pidä paikkaansa:

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääketurvallisuusviraston (Food and Drug Administration, FDA) joulukuun puolivälissä – siis Pfizer/BioNTechin marraskuisen tiedotteen jälkeen – julkaisemassa tiedotteessa terveydenhuoltoviranomaisille kerrotaan muuta. Rokotteelle on myönnetty hätätilakäyttölupa, (Emergency Use Approval, EUA), vaikka toistaiseksi saatavilla on riittämättömästi dataa, jotta rokotteen turvallisuudesta esimerkiksi lapsille, raskaana oleville, imettäville ja immuunisuojan vajetta kärsiville voitaisiin vetää johtopäätöksiä.

Riskit ovat edelleen tuntemattomat. Sivulla 17 kerrotaan, että faasi2 on edelleen meneillään. Voiko rokotteella olla mahdollisesti mutageenisiä tai esimerkiksi synkytiinille allergisoivia ominaisuuksia? Emme tiedä.

Pfizer/BioNTechin rokotekokeisiin osallistui vain terveitä ihmisiä. Osallistuneet eivät saa harrastaa suojaamatonta tai heteroseksuaalista seksiä 28 vuorokauteen rokotteen ottamisen jälkeen, eivät saa harrastaa suojaamatonta seksiä lisääntymisikäisten naisten kanssa ”mahdollisten reproduktiivisten turvallisuusriskien eliminoimiseksi” – eivätkä lahjoittaa spermaa:

KUVAKAAPPAUS Pfizerin testiraportista (s123)
A Phase 1/2/3 Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Immunogenicity,
and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals

FDAn paperissa kerrotaan (s. 7), että tietoa Pfizer/BioNTechin geeninanorokotteen yhteisvaikutuksista muiden rokotteiden kanssa ei ole. Pfizerin kliinisen kokeen kuvauksessa muita rokotteita ottaneet tai rokotteen ottamista suunnittelevat on suljettu ulos määräajaksi (s. 40), ja myös tietyt lääkkeet on kielletty (s. 46). Tutkimuksia yhteisvaikutuksista muiden lääkkeiden kanssa ei ole. Pfizer/BioNTechin rokote testataan suolaliuokseen verraten, kuten kaikki rokotteet pitäisi testata.

Advisory Committee Meeting: FDA Briefing Document, Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, FDA/Pfizer, Dec. 10, 2020 mainitsee faasi3:n olevan meneillään (joulukuussa 2020) sekä luetteloi kokeissa ilmenneitä haittavaikutuksia – jotka ovat itse sairautta ikävämpiä. Faasi4 eli viimeinen koevaihe ei lie vielä ole auennut useimmille:

Faasi4 alkaa Suomessa, kun rokotteet ovat saapuneet Suomeen ja rokotukset aloitetaan.
Toisin sanoen jokainen rokotteen ottava on osa koetta.
Rokotevalmistajat on vapautettu vastuusta haittavaikutusten suhteen.

Yle kertoo Pfizer/BioNTechin rokotteen saaneen myyntiluvan Isossa-Britanniassa. Täsmällisempää olisi sanoa myyntiluvan olevan väliaikainen ja ehdollinen sekä koskevan vain yhtä rokote-erää kerrallaan, koska faasit 1, 2 ja 3 ovat vielä meneillään (s. 46) ja turvallisuuden seurantaa eri ryhmien kohdalla vasta suunnitellaan (s. 46–47).

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koronarokotteen ottajien saamia haittavaikutuksia seurataan ja kirjataan ylös. Kun vakavia haittavaikutuksia ilmenee liikaa, rokote vedetään markkinoilta.

Synenergiaetuja

The Lancetissa julkaistun AstraZenecan rokotteen meta-analyysin rahoittajia ovat mm. Bill & Melinda Gates -säätiö sekä Bill & Melinda Gates -säätiön rahoittama epidemiavalmiusinnovaatioliittouma (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI). Gatesin säätiö rahoittaa Oxfordin yliopiston rokotetutkimuksia CEPIn kautta ja suoraan. CEPI rahoittaa myös AstraZenecaa.

Meta-analyysin tehneet tutkijat ilmoittavat eturistiriitakytkös-osiossa Oxfordin yliopiston solmineen kumppanuussuhteen AstraZenecan kanssa ja joidenkin analyysin tekemiseen osallistuneiden olevan tutkittavan rokotteen patentinhaltijoita ja/tai työskentelevän rokotteiden hyväksymisestä päättävissä instituutioissa ja/tai rokotteita kehittävissä yrityksissä.

Maailmankauppajärjestö WTO:n nykyisten sääntöjen mukaan intellektuaaliset omistusoikeudet (patentit) antavat yksityisyrityksille monopolin uusiin lääkkeisiin 20 vuoden ajaksi. Siinä ajassa ehtii tienata – varsinkin jos pakkorokotukset otetaan käyttöön.

Bill & Melinda Gates -säätiö on sijoittanut BioNTechiin ja solminut Pfizeriin sekä suoran kumppanuussuhteen että välillisen kumppanuuden globaalin rokoteliittouman (Gavi, the Vaccine Alliance, aiemmin the Global Alliance for Vaccines and Immunisation, GAVI) kautta. Gatesin säätiön perustama ja rahoittama GAVI edistää julkisen sektorin ja yksityissektorin yhteistyötärokotemarkkinoiden muovailussa”.

Gatesin säätiö on rahoittanut myös anteliaasti mediaa – joka kirjoittaa pelotteluartikkeleita taudista ja kaupitteluartikkeleita rokotteista – samoin kuin faktantarkistajia, jotka poistavat rokotteiden turvallisuutta epäileviä postauksia näkyviltä internetissä ja somessa.

Europarlamenttiedustaja (Member of the European Parliament, MEP) Jorge Buxadé Villalba tiedustelikin komissiolta, aikooko komissio sallia yksityistetyn sensuuritoiminnan Euroopan unionissa.

GAVIn jäsenenä GAVIn ja Gatesin säätiön rahoittama WHO ohjaa rokotteiden käyttöä

Devex uutisoi joulukuun puolivälissä Euroopan unionin luvanneen GAVIlle 100 miljoonan euron avustuksen ja 400 miljoonan euron lainan sen, CEPIn ja Maailman terveysjärjestön (World Health Organization, WHO) koordinoiman, GAVIn kesäkuussa perustaman globaalin koronarokotteiden rahoitus- eli lobbausverkoston (COVAX AMC) kautta.

COVAX Advanced Market Commitment (AMC) on yksi WHOn, Euroopan komission (eli EUn) ja Ranskan ”vastauksena tähän pandemiaan” perustaman COVID-19-työkalujen saatavuus-yhteistyökampanjan [Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator] kolmesta peruspilarista. COVAXia rahoittaa mm. Bill & Melinda Gates -säätiö.

Devex kertoo GAVIn ilmoittaneen keränneensä 2 miljardia dollaria, mukaan lukien EUn itse perustamalleen verkostolle antama, mm. suomalaisten veronmaksajien kustantama, jättilahjoitus. GAVI kertoo kuitenkin tarvitsevansa lisäksi vielä 5 miljardia dollaria vuonna 2021 – voidakseen rahoittaa koronarokotteiden hankinnan.

Yhdysvalloissa koronapaniikkia alkoi ensimmäisten joukossa lietsoa tri Nancy Messonnier, CDC:n kuuluvan immunisaatio- ja hengitystiesairauksien kansallisen keskuksen (National Center for Immunization and Respiratory Diseases, NCIRD) johtaja. Rokotteiden käyttöä edistävä keskus kehittää koronarokotetta.

Toinen oli tri Anthony Fauci, terveysvirastoon (NIH) kuuluvan allergia- ja tartuntatauti-instituutin (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) johtaja. Faucin organisaatio rahoitti vuodesta 2014 alkaen Wuhanissa kiinalaisten virologien lepakoilla esiintyvien koronavirusten tutkimuksia yhteensä 7,4 miljoonalla dollarilla.

Rutgersin yliopiston infektiotautien asiantuntija Richard Ebright kertoi Newsweekille tutkimuskuvauksen viittaavan siihen, että on kokeiltu tehostaa lepakon koronaviruksen kykyä infektoida ihmisen soluja, Times of India kirjoittaa. Tämä on saattanut antaa aihetta spekulaatioille viruksen laboratoriolähtöisestä alkuperästä,

Vuonna 2010 Gates lahjoitti WHO:lle $10 miljardia sillä ehdolla, että WHO nimeää vuosikymmenen “rokotteiden vuosikymmeneksi”. Anthony Fauci kuului jäsenenä tähän Gatesin rahoittamaa ja ideoimaa kampanjaa vetäneeseen johtoneuvostoon.

Kärjistäen kuin joukko alkoholinmyynnistä ansaitsevia, monopoliin tähtääviä tahoja olisi verrannut kossun haittoja vodkan haittoihin ja saa tulokseksi, että koska haitat koe- ja verrokkiryhmässä eivät poikkea toisistaan, viinanjuonti ei ole haitaksi eikä odotettua suurempaa vaaraa ole.

Tarvitaanko rokotetta?

Tartuntatautivirasto CDC kertoo Yhdysvaltain lukemista, että kaikista koronaan liittyviksi ilmoitetuista kuolemista vain 6% johtui pelkästään koronasta, 94 prosentilla on ollut muita kuolemaan johtaneita syitä:

CDC:n tuorein arvio – pelkästään koronaan kuolleita Yhdysvalloissa olisi kaikkiaan kymmenisen tuhatta – kulkee samaan suuntaan kuin muutetut luvut Isossa-Britanniassa, jossa maaliskuussa positiivisen tuloksen antanut ja heinäkuussa kolarissa kuollut alunperin laskettiin tilastoihin koronakuolleena.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastot Suomesta tukevat sitä, että mistään erityisen vaarallisesta tartuntaudista ei ole kyse. Maaliskuussa 2020 alkaneessa, THLn ja Helsingin kaupungin tutkimuksessa selvitettiin vasta-aineiden muodostumista ja säilymistä. Koronavirustartunnan seurauksena elimistössä muodostuu vasta-aineita, jotka säilyvät ainakin neljä kuukautta. Lisäksi 17 tutkittavalta löytyi vasta-aineita, vaikka heillä ei todettu PCR-varmennettua koronatartuntaa.

Suomessa 7.1.2021 mennessä koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu 584. CDC:n arvioima 6% luvusta on 35,04 – siis korona ainoana kuolinsyynä maallisen vaelluksensa on jättänyt noin 35 henkilöä. Vertailun vuoksi: kaudella 2019–2020 influenssaan kuolleiksi on kirjattu 185 henkilöä. Influenssakäyntien määrä on ollut kautena 2019–2020 pienempi kuin aiempina vuosina.

Tehohoidon tilannekuva kertoo, että Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla (OYS erva-alue), joissa on pieni influenssarokotuskattavuus, on ollut pienempi sairastuvuus kuin suuremman rokotuskattavuuden alueella Uudellamaalla (HUS):

KUVAKAAPPAUS (KYSin) kansallisen tehohoidon koordinoivan toimiston raportista 2.12.2020
Tehohoidon tilannekuva: COVID-19 teho-osastoilla

Ihmeiden ajat

Koronapelon lietsonta alkoi vuodenvaihteessa 2020. Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaation (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), biolääkkeiden kehittelylaitoksen (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA), AstraZenecan sekä (CEPIa rahoittavan) Bill & Melinda Gatesin säätiön kanssa yhteistyötä mRNA-rokotteiden kehittelyssä tekevä lääkeyhtiö Moderna kertoo osakemyynnin yhteydessä pienestä ihmeestä:

KUVAKAAPPAUS 10.2.2020 jätetystä Modernan osakeannista (s9)

Kiinassa Wuhanin koronavariantti löytyi 7. tammikuuta, ja jo 13. tammikuuta sekvensointi rokotetta varten oli valmis. Tuotanto voitaisiin aloittaa – vaikka 9. tammikuuta 2020 koko maailmassa oli todettu 59 koronaksi arveltua tapausta. 31.1.2020 Gatesin säätiön rahoittama Maailman terveysjärjestö WHO antaa hälytyksen.

KUVAKAAPPAUS (2.1.2021) The American Journal of Managed Care -lehdestä:
vuoden 2020 COVID-19-tapahtumien aikajana

Yhdysvaltain sosiaali- ja terveysministeriön (Health and Human Services, HHS) Alex Azar myönsi rokotevalmistajille taannehtivan vastuuvapauden. vastuuvapausjulistus, ns. PREP Act, vapauttaa vastuusta henkilöt ja entiteetit koronatoimien osalta. Vastuuvapausjulistus on annettu 10. maaliskuuta, mutta se on ulotettu alkamaan 4. helmikuuta 2020. Azar työskenteli lääkeyhtiö Eli Lillyssa vuoteen 2017 asti.

Jokainen tietenkin päättää kohdallaan, ottaako rokotteen vai ei. Voidakseen tehdä informoidun päätöksen on hyvä tutustua asiaan eri puolilta sen sijaan, että vain omaksuu annetun vastauksen aamulehden otsikosta tai päivän lööpistä.

Euroopan unioniin on tulossa useamman tyyppisiä rokotteita. Jos jokin rokotteista toimii, rokotettujen ei tarvitse pelätä tartuntaa, vaikka kaikki eivät rokotetta ottaisikaan. Jos rokotteet eivät toimi, ei ole mitään syytä, miksi kukaan ottaisi rokotetta.

Muualla aiheesta

Koronarealistit-sivusto on joukko suomalaisia terveysalan toimijoita, huolestuneita kansalaisia ja yrittäjiä, jotka haluavat koota varsinkin terveydenhuoltoalan ihmisiä yhteen, antaa vertaistukea ja jakaa tietoa koronasta, rajoituksista, kansalaisoikeuksista ja tilanteesta maailmalla ja Suomessa.

Tieto&Trendit tarjoaa tietoa aiemmista epidemioista Suomessa:
Kuinka monen kuoleman syy on influenssa – kertovatko luvut kaiken?

New England Journal of Medicine kuvailee kahden rokotekokelaan faasi 1:n tuloksia:
Safety and Immunogenicity of Two RNA-Based Covid-19 Vaccine Candidates


PÄIVITYS 10.1.2021 klo 09:53: Muutettu Gavi > GAVI.
PÄIVITYS 10.1.2021 klo 19:00–19:14: Korjattu alaotsikko: Synergiaetuja > Synenergiaetuja. Selkeytetty kuvatekstejä ja tarvittaessa siirretty niitä tekstistä/tekstiin. Lisätty lähde ”Tehohoidan tilannekuvalle”.
LISÄTTY 14.1.2021 klo 20:38 kahteen kohtaan patenttien omistuksia käsittelevä linkki.

OIKAISU 10.6.2021 klo 10:23 Rokoterealistit-sivusto > Koronarealistit-sivusto

Kuva: lmulej via Pixabay, Pxhere (CC0). Kuvanmuokkaus Johanna L

23 comments

 1. Pikaisella lukemisella tuossa on varsin paljon asiaa, sanan ”Phase” kääntäminen faasiksi on paha moka (pitäisi olla vaihe, ja tämäkin on eri asia kuin sähkötekniikan termi vaihe). Mutta ilman rokotetta korona jää muhimaan ja mutatoitumaan maailmaan.

  Tykkää

  • Ja Suomessa: Koronarealistien Ossi Tiihonen on tviitannut saamastaan viestistä. https://twitter.com/OssiTiihonen/status/1362029073556529154

   Viestissä Uudenmaan alueella päivystyksessä työskentelevä henkilö kertoo, että ovat hoitaneet viime viikkoina enemmän akuutteja koronarokotereaktioita kuin k-tapauksia koko vuonna. Valtaosa rokotereaktion takia hoidetuista ollut perusterveitä työikäisiä, Osa on edelleen sairaalahoidossa.

   Tykkää

 2. FDA näkyy yhtyneen ( https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/risk-false-results-curative-sars-cov-2-test-covid-19-fda-safety-communication?utm_source=CDRHTwitterD ) WHO:n varoitukseen ( https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users ) etteivät PCR-testitulokset välttämättä ole luotettavia.

  Melko lailla ovat virastot jäljessä ”testipandemiaksi” epäilijöistä.

  Mahdetaanko suunnitella testin käyttämistä sen osoittamiseen, että rokotteet toimivat? Sellainen huijaus onnistuu helposti vain PCR-testin kierroslukuja vähentämällä ( https://www.gene-quantification.de/miqe-bustin-et-al-clin-chem-2009.pdf )

  Tykkää

 3. HS:n ”vastuuntunnon herättämis” -artikkeli: Kyllä sanon ei

  ”Noin kaksi miljoonaa suomalaista suhtautuu rokotteisiin kriittisesti. Joukossa on rokoteturvallisuutta pohtivia, vaihtoehtohoitojen kannattajia, valtiota epäileviä, raamatullisin syin pelkääviä, pandemian riskit kieltäviä ja salaliittoteorioihin vihkiytyneitä. Mikä kääntäisi heidän päänsä?”
  https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000007727904.html

  ——
  EDIT: Verkkouutiset:

  Tutkija rokotteista HS:lle: Isolle kansanryhmälle ehkä toimenpiteitä
  Mikko Pousi | 10.01.2021 | 09:32- päivitetty 10.01.2021 | 09:39

  Jopa miljoona suomalaista kieltäytyisi koronarokotteesta.

  Suomessa on tutkimusten mukaan noin miljoona ihmistä, jotka eivät välttämättä missään tapauksessa ottaisi koronavirusrokotetta, kertoo Helsingin Sanomat. Heillä rokotevastaisuuteen liittyy ideologista tai uskonnollista ajattelua. Tai syvää valtiovastaisuutta. HS:n mukaan rokotekannastaan epävarmoja tai selkeästi kielteisiä suomalaisia on lapsineen yhteensä noin 2–2,4 miljoonaa.

  – Aika ison kansanryhmän kohdalla täytyy ehkä tehdä jotain toimenpiteitä, sanoo rokotekriittisyyttä tutkiva Tampereen yliopiston tutkija Pia Vuolanto.

  – Tämä on merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö. Se täytyy ottaa huomioon, Vuolanto jatkaa.

  Ihmisiä voidaan jaotella kolmeen pääryhmään heidän suhtatumisensa mukaan. Rokotevastaiset, rokotekriittiset ja rokote-epäröivät.

  Rokotevastaisuus on jyrkin asenne. Heitä on HS:n mukaan viisi prosenttia kansasta. Rokotekriittisillä taas on laajoja epäilyksiä rokotteiden turvallisuutta, sivuvaikutuksia ja viranomaisia kohtaan. Kolmannen ryhmän eli rokote-epäröivien pääkysymys liittyy siihen, ovatko ennätysnopeasti kehitetyt rokotteet varmasti turvallisia.

  Jyrkän rokotevastaisiin ihmisiin valtion voi olla vaikea vaikuttaa. Sen sijaan rokotekriittisten ihmisten suhtatumiseen valistuksella ja tiedon lisääntymisellä voi olla vaikutusta.
  https://www.verkkouutiset.fi/tutkija-rokotteista-hslle-isolle-kansanryhmalle-ehka-toimenpiteita/?ref=rns_fb#224bbdcb

  Mihin toimenpiteisiin tutkija mahtanee viitata? Q[uarantine]-leireihin?

  Tykkää

 4. kuka suomessa /kenen määräyksestä poistetaan bloki ? kyseessä on ”olennaisia faktoja” joka käsitteli rokotuksia mutta jotain tahoa se ei miellyttänyt?

  Tykkää

  • Tarkoitatko Uutta Suomea? Uusi Suomi on jo jonkun vuoden poistanut rokotteiden haittoja käsitteleviä bloggauksia, vaikka ne perustuisivat omakohtaisiin kokemuksiin.

   Niklas Herlinin aikana (hän kertoi) ainakin STM, THL ja Vanhasen hallitus painostivat häntä poistamaan tiettyjä kirjoituksia ja tiettyjä kirjoittajia, minä mukaan lukien, mutta Herlin kieltäytyi. Eikä Herlinin aikana sensuuria ollutkaan, se tuli sitten myöhemmin.

   Tykkää

   • Näyttää menevän täysin Orwelliksi tämä maailma.. totuusministeriö ja ajatuspoliisi voimissaan..

    Tabuaiheita mm.
    – korona ja rokotteet
    – ruoka ja lääkkeet (vrt A. Heikkilä)
    – maahanmuutto
    – EU
    – Nato
    – ilmastonmuutos
    – Venäjä
    – sukupuoli lgbt..
    – Trump
    – raha, talous ja pankkimafia
    jne, jne..

    Heh listaa voi jatkaa.. mutta sokeat eivät näe ja kuurot eivät kuule.. muuta kuin yhtä totuutta.. koska toisinajattelijat sensuroidaan..
    Luulisi jo muidenkin herrävän.. ei näitä kaikkia toisinajattelijoita voi loputtomiin leimata äärioikeistolaisiksi..

    Sortokaudet ovat siis jälleen täällä.. tarvittaisiin uutta Svinhuvudia tai Alkiota yhdistämään tämä sairas kansa.. hekin olisivat nykymittapuun mukaan täys natseja

    Tykkää

 5. Usko Toivola fb:ssa https://www.facebook.com/groups/217173592865426/permalink/415498949699555/

  ROKOTEPERÄINEN KORONA LEVIÄÄ JA TEKEE TUHOJAAN?

  Eiköhän yhä useammalla ala jo herätyskello soimaan näiden uusimpien korona-”ryppäiden” ja myös kuolemien suhteen.. Ilmeisesti näiden hoivapaikkojen tartuntojen taustalla on juuri hoitohenkilöstön -ja myös ikäihmisten saamat koronarokotukset ja siksi myös Ylelläkin on uutisointia jouduttu sensuroimaan rokotusten osalta päivän mittaan:

  1. Yle klo 10.34. Rauhaniemen uutisessa mainitaan henkilökunnan ja vanhusten rokotukset.

  2. Yle klo 13.01. Kajaania koskevassa uutisessa Yle joutui sensuroimaan uutistaan -enää ei mainittu rokotuksista mitään vaan sanotaan vain, että ”henkilökunta on suojautunut virusta vastaan”..

  3. Yle klo 15.44. Kouvolaa koskevassa uutisessa ei puhuta enää mitään rokotuksista tai ”henkilökunnan suojautumisista”..

  PÄIVÄN YLE-UUTISISTA:

  11.1. 10:34 ”Tampereen Rauhaniemen sairaalassa jo 11 vanhusta kuollut koronan seurauksena: Epidemia ollut mysteeri asiantuntijoillekin
  Rauhaniemen sairaalassa on todettu yhteensä 110 koronavirustartuntaa. Tartunnoista 59 on löytynyt potilailta ja 51 henkilökunnan jäseniltä.
  Sairaalan vanhukset ovat halutessaan saaneet rokotteen. Vanhainkotiosastojen asukkaiden rokotukset alkoivat tänään maanantaina. Hoitohenkilökuntaa alettiin rokottaa joulupyhien jälkeen.” https://yle.fi/uutiset/3-11731112

  11.1. 13:01 ”Ärhäkkä korona leviää kajaanilaisessa kuntoutuskodissa – pandemiapäällikkö: ”Vastaavaa leviämistapaa ei ole tavattu ainakaan Pohjois-Suomessa”
  Iso osa Samoojan kuntoutuskodin työntekijöistä ja asukkaista on sairastunut, vaikka henkilökunta on suojautunut virusta vastaan.” https://yle.fi/uutiset/3-11731376

  11.1. 15:44 ”Kolme vanhusta kuollut kotiutusosastolla alkaneen tartuntaketjun seurauksena Kouvolassa – tartuntoja jo kymmeniä ja useat ovat sairaalahoidossa
  Kuusankoskella Kouvolassa tapahtui viikonloppuna kolme Lauttarannan kotiutusyksikön koronavirusryppääseen liittyvää kuolemantapausta.
  Kotiutusosastolla on todettu tähän mennessä 33 koronavirustartuntaa. Tartuntoja on ollut sekä asiakkailla että henkilökunnalla. Lauttarannan kotiutusyksikössä todettiin ensimmäiset koronatartunnat tammikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Sen jälkeen kaikki asiakkaat testattiin, ja tartuntoja löytyi lisää. https://yle.fi/uutiset/3-11731661

  Tykkää

 6. Pfizerin ”tutkittu ja turvallinen” rokote, jonka teho on ”95-prosenttinen”, annetaan YLE:n uutisten mukaan ”kaikille” ja ”koko kansalle”. Siitäkin huolimatta, että esimerkiksi tuossa terveydenhuollolle annetussa ohjeessa (s. 6) kielletään antamasta rokotetta henkilöille, joilla anamneesissa tiedetään olevan vakavia allergisia reaktioita kuten anafylaksiaa. Lapset ja nuoret eivät myöskään kuulu ”kaikkiin” tai ”koko kansaan”. Mediatodellisuudessa elävät vain terveet aikuiset miehet, jotka eivät tule raskaaksi tai imetä, sairasta sitä ja tätä, tai ole muutoin ”poikkeavia”.

  Varsinaisen tiedon haku on tehty hyvin vaikeaksi tässä ”uudessa normaalissa”, jossa sensuuri on normaalia ja vapaudentila vaarallinen poikkeus. Tässä asiakirjassa on tuo Pfizerin rokote testaustuloksineen:
  https://www.fda.gov/media/144245/download

  Katsotaanpa sitä tehokkuutta. Kahden rokotteen jälkeen rokotteiden saaneissa oli 18198 aiemmin tervettä henkilöä ja placebon saaneissa18325 aiemmin tervettä henkilöä. Kahden rokotteen saaneista 8 henkilöä sai covid-19-taudin, joista 1 sai vakavan muodon, ja placebon saaneista covid-19-taudin sai 162 henkilöä, joista 3 vakavan muodon. Vakava muoto tarkoittaa tässä sitä, että tarvittiin jonkinlaista sairaanhoitoa. Suurin osa placebon saaneista ja covid-19-taudin saaneista sairasti siis lievänä. Placebon saaneet sairastuneet sairastivat tuon tilaston mukaan taudin todennäköisemmin lievempänä kuin rokotteen saaneet, mutta noin pienistä luvuista on hyvin arveluttavaa vedellä mitään, näitäkään johtopäätelmiä.

  Haittavaikutukset olivat yleisempiä rokotteen saaneilla kuin placebon saaneilla. Näistä on monia kaavioita asiakirjassa. Haitat lisääntyivät toisen rokoteannoksen saamisen jälkeen. Esimerkiksi 3 henkilöä sai rokotteesta Bellin halvauksen (toispuolinen kasvohalvaus), placebon saaneista ei kukaan.

  Kuusi henkilöä kuoli rokotetestauksen aikana, heistä 2 rokotteen saaneita ja 4 placebon saaneita. Kahden placebon saaneen kuolinsyytä ei tiedetä, 1 kuoli aivohalvaukseen (aivoverenvuotoon tai -infarktiin) ja 1 sydänkohtaukseen. Rokotteen saaneista 1 kuoli 3 päivää rokotteen saamisesta, hänellä oli ennestään ylipainoa ja valtimotauti, ateroskleroosi, ja 1 sai sydänhalvauksen 60 päivää toisen rokotteen saamisesta ja kuoli siihen kolmantena päivänä.

  Kaikki kuolemat on todettu asiakirjassa normaaleiksi. Koska ihmiset nyt vaan kuolevat ja se on ihan normaalia.

  Miten 95-prosenttinen teho on laskettu. Koska placebon saaneista 162 sai covid-19-taudin ja rokotteen saaneista 8, on oletuksena että 162 – 8 = 154 sairastumistapausta olisi ehkäisty rokotteella, joten tehokkuus on (154/162)x100% = 95%.

  Jos rokotteen saaneista olisi enemmän saaneet taudin, tuplasti taudin saaneet olisivat vähentäneet tehokkuutta vain 5 prosenttia, kolminkertaisesti saaneet 10 prosenttia, ja niin edelleen. Joten viisikin kertaa enemmän rokotteesta huolimatta taudin saaneet olisivat silti antaneet rokotteelle tehokkuudeksi peräti 75%. Mitä epäilemättä olisi pidetty aivan erinomaisena prosenttilukuna sitäkin.

  Tykkää

  • Olisi pidetty riittävän tehokkaana tuota 75% koska asiakirjoista selviää myös, että tähtäin oli 50% tehossa, mutta 30% olisi kelvannut.

   Kiitos vaivannäöstäsi, kun selität asiaa niin perusteellisesti tuossa kommentissasi. Harkitsin tuon avaamista kirjoittaessani, mutta päädyin siihen että artikkelistä tulisi pitkä kuin plandemia, jos ottaisin sen ja muita huomioni kiiinnittäneitä seikkoja yksityiskohtaisesti mukaan.

   Tykkää

 7. ”Esimerkiksi San Diegon La Jolla Instute for Immunologyn virologi Shane Crotty uskoo koronarokotteiden estävän pikemminkin oireilevaa sairastumista kuin tartuntaa. Tämä johtanee hänen mukaansa siihen, että virus pysyy kierrossa. Toronton yliopiston immunologi Jennifer Gommerman on samoilla linjoilla. Hänkään ei pidä todennäköisenä, että rokotteet tarjoavat suojaa itse tartunnoilta.”

  +

  ”Mallin mukaan valtaosan aikuisväestöstä tullessa taudille immuuniksi joko rokotusten tai sairastamisen kautta, tulee koronasta samanlainen vaiva kuin tavallisista kiertävistä flunssaviruksista. Sen todetaan lopulta olevan huoli vain alle 5-vuotiaille ja aiheuttavan heidänkin kohdallaan pelkkiä lieviä flunssaoireita.”

  +

  ”Hänen mukaansa tärkeintä on altistaa kaikki ensi kertaa rokotteelle mahdollisimman nopeasti”

  https://www.verkkouutiset.fi/tutkijoiden-ennuste-korona-muuttuu-lopulta-pieneksi-flunssaksi/#224bbdcb

  eli annetaan ymmärtää, että rokote ei estä tartuntaa, ei tartuttamasta muita eikä sairastumasta, se vähentää vain oireita. Rokote pitäisi silti ottaa.

  Tykkää

 8. Tosiaan rokotteen testaus jatkuu, ja se tarkoittaa myös sitä, että ne jotka nyt ottavat rokotteen, joutuvat tahtomattaan ja tietämättään koe-eläimiksi. Tämä on epäeettistä.

  Pfizerin rokotteen nimi on Comirnaty, siis comi-RNA-ty. Nimeä on tarkkaan mietitty ja harkittu.

  Suomenkielinen ohjeistus tässä, ja siinäkin selvästi todetaan muutamia seikkoja mistä ei ole tietoa, mitä ei ole tutkittu, ja että valmisteeseen kohdistuu lisäseuranta, raportoikaa haitoista.

  Click to access comirnaty-epar-product-information_fi.pdf

  Tykkää

  • Olisiko mietitty näin tarkkaan RNA-Ty?

   ”We have followed Ty transposition with a donor Ty element, TyH3, whose expression is under the control of the GAL1 promoter. Sequence analysis reveals dramatic structural differences in TyH3 before and after transposition. If the donor TyH3 is marked with an intron-containing fragment, the intron is correctly spliced out of the Ty during transposition, suggesting that the Ty RNA is the intermediate for transposition. Furthermore, the pattern of sequence inheritance in progeny Ty insertions derived from the marked Ty follows the predictions of the model of retroviral reverse transcription. Comparison of marked Ty elements before and after movement shows that transposition is highly mutagenic to the Ty element. These results demonstrate that during transposition, Ty sequence information flows from DNA to RNA to DNA.”

   Click to access 0092-8674(85)90197-7.pdf

   Tykkää

   • Nimeäminen, nimet — eivät ne sattumaa ole. Nimeäminen on (tietenkin määrittelemisen ohella) hallintaa: nimeä ilmiö/asia, omistat sen määrittelemisen kautta.

    ——

    Tuon RNA-Ty:n selosteen loppuosasta ponkaisee silmilleni tiettyjä sanoja:

    intermediate for transposition…the pattern of sequence inheritance in progeny Ty insertions derived from the marked Ty follows the predictions of the model of retroviral reverse transcription. Comparison of marked Ty elements before and after movement shows that transposition is highly mutagenic to the Ty element. These results demonstrate that during transposition, Ty sequence information flows from DNA to RNA to DNA.”

    Tykkää

  • Toimiva rokote selvästi… sairastuu ja kuolee.

   Tuo ei tietenkään ole hallitukselle mikään syy lopettaa rokotuksia. Poliittiset kasvot eivät kestä sen myöntåmistä, että mitään pandemiaa ei ollut ja että tilattiin hirmu summilla rokotetta joka ei toimi — ja johon osa kuolee tai saa elinikäisen terveyshaitan.

   Veikkaan, että jatkamme valitulla tiellä lisäämällä tarpeettomia pakkotoimia sen salaamiseksi, että päätöksiä on taas tehty edunsaajaryhmiä kuunnellen.

   Tykkää

 9. […] Avoin media tiivistää The Lancetin sanoman: ”Koronarokotteen antaman suoja-ajan pituudesta ei ole tietoa, selviää The Lancetin selostuksesta. Kokeiden metodologiaa voisi luonnehtia vapaamuotoiseksi. Kirjoittajat kertovat, ettei meta-analyysin laatimisen aikaan ole ollut olemassa mitään vertaisarvioitua tutkimusta koronarokotteiden tehokkuudesta, johon verrata.” […]

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s