WHO ohjeistaa hallituksia globaalin rokotuspassin käyttöönotossa

Sosiaalisessa mediassa kiertää vitsi: ”Mikä on ero salaliittoteorian ja salaliittofaktan välillä? Vastaus: Noin 3-6 kuukautta.” Vitsi tuli hakematta mieleen nähtyäni Maailman terveysjärjestö WHO:n 27.8.2021 julkaistun ”Digital documentation of COVID-19 certificates: vaccination status: technical specifications and implementation guidance” raportin, jossa ohjeistetaan suositukseksi naamioituna hallituksia ja yrityskumppaneita globaalin rokotuspassin käyttöönoton teknisissä vaatimuksissa.

Kansilehti

Raportin laatimisen ovat rahoittaneet Bill & Melinda Gates -säätiö, Viron hallitus, sveitsiläinen tekoälytutkimusta rahoittava Botnar-säätiö, Kuwait ja Rockefeller-säätiö. Gatesin ja Rockefellerien antama rahoitus oli odotettavissa, sillä molemmat tahot ovat edunsaajia: säätiöt sijoittavat vahvasti kokeelliseen, testivaiheessa olevaan mRNA-geeniteknologiaan, jota koronapiikeissä käytetään samoin kuin erilaisiin seurantateknologioihin, joilla rahaa tuovien sijoitusten, koronapiikkien, käyttömääriä voidaan valvoa.

Ohjeistuksessa kiistetään rahoittajien vaikutus sisältöön. Sivulla 8 olevassa sanastossa kuitenkin kerrotaan COVAXin yhteydessä tavoitteena olevan kiihdyttää koronapiikkien kehittämistä ja tuotantoa. COVAX, COVID-19 Vaccines Global Access on maailmanlaajuinen aloite, jonka tavoitteena on COVID-19-rokotteiden tasapuolinen saatavuus. COVAXia ohjaavat Gavi, Vaccine Alliance, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ja Maailman terveysjärjestö WHO.

Gavia, rokoteliittoumaa (Vaccine Alliance), CEPIa ja WHO:ta rahoittaa Bill & Melinda Gatesin säätiö.

Datakohde (Data Subject) on sanaston selostuksen mukaan hoivan kohde (Subject of Care), joka on yhtä kuin koronapiikitetty (s. 10), jonka piikitystiedot muun datan ohella tallennetaan ”vapaus”passiin eli kulkulupana ja kulunvalvontajärjestelmänä toimivaan rokotustodistukseen. Ohjeistuksella on tarkoitus tukea rokotelobby WHO:n jäsenvaltioiden ”rokotestatusta koskevien [globaalisti] yhteensovitettavien standardien omaksumista” (s. 11).

S. 9
S. 10

Tallennattavasta datasta kerrotaan terveysdatan olevan henkilökohtaista dataa, joka liittyy fyysiseen tai mielenterveyteen sekä näihin liittyviin terveyspalveluihin kuten testauksiin ja tutkimuksiin mukaan lukien geneettinen data ja biologiset näytteet. Henkilökohtainen data on mitä tahansa yksilöön liittyvää tietoa, jonka avulla henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti identifioida. Henkilökohtaista dataa on nimi, sukupuoli, siviilisääty, syntymäaika ja -paikka, alkuperämaa, asuinmaa, sosiaaliturvatunnus, ammatti, uskonto ja etnisyys mutta myös biometrinen data kuten valokuva, sormenjäljet, kasvo- ja iiristunnistus, terveystiedot sekä mitkä tahansa mielipiteet yksilöstä kuten arviot terveydentilasta ja erityistarpeista.

Sivulla 11 kerrotaan kyseessä olevan sisäinen ohjeistus pandemiatilanteessa oleville maille, mutta että ”lähestymistapa voidaan myöhemmin laajentaa rokotestatuksen osalta koskemaan myös muita sairauksia.”

Yksilöltä ei voida vaatia älypuhelimen tai tietokoneen omistajuutta; tällaisissa tapauksissa voidaan turvautua luomalla paperisen todistuksen ja digitaalisen välille viiva- tai QR-koodi, joka näkyy paperissa painettuna (s. 12). ”Rokotustodistus voi toimia todistuksena rokotusstatuksesta sellaisissa tarkoituksissa, jotka eivät liity terveydenhuoltoon” kuten työ, yliopistokoulutus ja kansainvälinen matkustaminen. Jäsenvaltio voi lisätä lisävaatimuksia todistukseen kuten passin numeron (Section 1, s. 3).

Rokotustodistus toimii myös rokotteiden aiheuttamien haittavaikutustietojen keräämisessä ja sekä uusien piikkien aikatauluttamisessa (s. 14).

(Toim.huom. Yhä uusien ja uusien piikkien aikatauluttaminen tulee ymmärrettäväksi, kun kuulee rokotelobbaajien ja edunsaajaryhmien kanssa ”yhteistyötä” tekevän, rokotuspassia vuosia suunnitelleen EU:n — jonka edustajia on ollut mukana laatimassa WHO:n ohjeistusta — tilanneen kokeellisia, testivaiheessa olevia koronapiikkejä (Authorised Vaccines) määrän, jolla jokainen eurooppalainen voidaan piikittää yli kymmenellä annoksella:

Pfizer – 2304 miljoonaa annosta; Moderna – 610 miljoonaa annosta; AstraZeneca – 400 miljoonaa annosta; J&J – 400 miljoonaa annosta; Sanofi-GSK – 300 miljoonaa annosta; CureVac – 400 miljoonaa annosta ja Novavax – 200 miljoonaa annosta.

Haittavaikutuksia ko. piikeistä on EU27:ssa ilmoitettu yli 2 miljoonaa. Suomen hallitus on solminut sopimuksen Pfizerin kanssa (s. 70), joka rahoittaa Tampereen Rokotetutkimuskeskuksen Pfizerille tekemää tutkimusta koronapiikin tehokkuudesta ja turvallisuudesta 12-15 vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Sanna Marinin (sdp) hallituksen antama asetus, jolla lasten ja nuorten piikittäminen mahdollistetaan, on vastoin voimassa olevaa lakia, joka ei pidä alaikäistä informoidun, tietoisen suostumuksen antamiseen kykenevänä sopimuskumppanina. Asetus näyttää annetun lääkeyhtiön kokeiluja ja tarpeita silmällä pitäen, lasten ja nuorten turvallisuus tyystin sivuuttaen.)

Section 1, page 1: Digitaalista teknologiaa voidaan hyödyntää laajan skaalan rokotekampanjoiden toteuttamiseen

Jäsenvaltiot ovat vastuussa tarpeellisten politiikkojen implementoinnista; ylitsekaartuva olettamus on, että moninaiset ja lukuisat digitaaliset terveystuotteet ja -ratkaisut implementoidaan tässä [WHO:n ohjeistuksessa] kuvattujen vaatimusten toiminnallistamiseksi (Section 1, s. 4).

Rokotuspassin käyttö terveystodistuksena on ongelmallista koronapiikkeihin liittyvän tieteellisen epävarmuuden takia, koska niiden antamasta suojasta ja turvallisuudesta ei ole varmuutta, vaan ne vaativat lisäarviointia; tästä näkökulmasta yksittäisten henkilöiden rokotusstatukseen perustuva terveyspassi saattaa kasvattaa riskiä tartuntojen leviämisestä (Section 2, s. 9). Riskinä nähdään myös joidenkin yksilöiden halu salata koronapiikeistä saamansa haittavaikutukset halussaan saada uusi piikki pitääkseen terveyspassinsa voimassa. Rokotustodistus /terveyspassi saattaa myös lisätä vastahakoisuutta ottaa piikki, koska yksilö voi pelätä henkilökohtaista dataansa käytettävän muuhunkin kuin ilmoitettuihin ja alkuperäisiin tarkoituksiin sellaisten tahojen toimesta, joille tietoja ei ole tarkoitettu.

Terveyspassin pelätään voivan muodostua syrjinnän välineeksi (Section 2, s. 10) mikäli käyttöönotto perusteluineen ei ole täysin läpinäkyvää ja avointa. Eräs terveyspassin funktio on, että terveydenhuoltoalan ammattilaiset pääsevät täsmällisiin rokotustietoihin rokotehaitan sattuessa (Section 3, s. 16).

PÄIVITYS 2.9. 2021 klo 10:23

Kolmas piikki EI vapauta rajoituksista

Twitter

Kommentti

Valitettavasti terveyspassikaavailujen loppuvaikutelmaksi jää, että ihmisestä tulee jäljitettävä, seurattava QR-koodi, jonka elämä ja toiminnot ovat riippuvaisia BigTechista, hallituksesta ja kuuliaisesta — tarpeettomankin — ”lääkityksen” ottamisesta. Viimeistään siinä vaiheessa kun terveyspassia aletaan muuntaa globaaliksi digitaaliseksi identiteetiksi (ID2020).

ID2020 Alliance — mm. Rockefeller-säätiö, Accenture, Microsoft, MasterCard, IBM, kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce, MIT SafePaths ja tietenkin Bill Gatesin GAVI, Global Vaccines Alliance ja muut edunsaajaryhmäläiset — julkisti helmikuussa 2021 terveyspassiliittoumansa. Tavoite on digitaaliseen henkilöllisyyteen kytketty digitaalinen raha.

Tulevaisuudessa BigTech ja hallitukset tulevat, otaksun, vaatimaan vihapuhe-verukkeilla ymv. digitaaliseen henkilöllisyyteen kytkettävää internetpassia: jos pahoittaa jonkun mielen tai arvostelee hallitusta, syypää voidaan jäljittää digitaalisen identiteetin avulla, ja rangaista sulkemalla määräajaksi digitaaliseen identiteettiin kytketty digitaalinen raha.

Teknokraattisessa dystopiassa ei suvaita itsenäisesti ajattelevia eikä lääkitsemättömiä.

Aiheeseen liittyy:

* Hyväntekeväisyys-kartellin maailmanvalloitusprojekti

* Koronadystopian pilottina Israel

* Koronatoimissa kaikuja 1930-luvun Saksasta — Pahan olemus

* Lääketeollisuuden piilotettu vaikutus politiikkaan

Artikkelikuva: Natsi-Saksan aikainen Gesundheitpaß, terveyspassi. Kuvaan mustalle pohjalle lisätyt tekstit: Tuntematon sometaiteilija

KORJATTU 30.8.2021 klo 18:27 typoja

48 comments

 1. Bill Gates on muuten – yllätys yllätys – sukua ROCKEFELLEREILLE. Ja säätiönsä rahoittaa suomalaisia ”ASIANTUNTIJOITA” jotka ovat tähän asti olleet jatkuvasti VÄÄRÄSSÄ. Koronarokotteen myötä ihmiseen injektoidaan HYDROGEELIÄ ja KVANTTIDOTEJA. Bonuksena tulee NANOROBOTTEJA! Nämä voivat esim. lähettää viranomaisille TERVEYSTIETOA kansalaisen tietämättä. Merkillistä että NANOTEKNOLOGIAN käytöstä ei käydä keskustelua. ROKOTEPASSI ei tuo VAPAUTTA. Kyseessä on SOSIAALISEN KONTROLLIN väline. Terveystiedot ja maksaminen LIITETÄÄN toisiinsa. Syntyy TÄYDELLINEN SEURANTA ja KONTROLLI. Digitaalisen LOMPAKON kautta siirrytään SIRUTTAMISEEN. MICROSOFT haluaa GLOBAALIN terveystietomonopolin. Passi EI todista IMMUNITEETISTA vaan TOTTELEVAISUUDESTA. Maatamme johtavat ORGANISOITUNEET PSYKOPAATIT. He haluavat MIKROMANAGEROIDA ihmisiä. Psykopaatit tekevät kuitenkin ennemmin tai myöhemmin VIRHEITÄ. Silloin on viimeistään aika VAIHTAA päättäjät ja asiantuntijat.

  Tykkää

  • Miksei heti? Rokotettujen aiheuttama bioriski on ollut tiedossa ainakin vuoden.

   ” MUISTIO
   SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
   23.7.2020
   EU/2020/1036

   EUROOPAN KOMISSION EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI KLIINISTEN TUTKIMUSTEN TEKEMISESTÄ IHMISILLE TARKOITETUILLA LÄÄKKEILLÄ, JOTKA SISÄLTÄVÄT MUUNTOGEENISIÄ ORGANISMEJA TAI KOOSTUVAT NIISTÄ JA JOTKA ON TARKOITETTU KORONAVIRUSTAUDIN HOITOON TAI EHKÄISYYN, JA TÄLLAISTEN LÄÄKKEIDEN TOIMITTAMISESTA

   Vaikka asetuksella poikettaisiin geenitekniikkadirektiivien mukaisista ilmoitus- ja hakemusmenettelyistä sekä ympäristöriskien arvioinnista, asetuksessa velvoitettaisiin kuitenkin jäsenvaltiot mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet, joilla minimoidaan tutkimuslääkkeen suunnitellusta tai tahattomasta leviämisestä ympäristöön aiheutuvat ennakoitavissa olevat kielteiset ympäristövaikutukset. […]

   Kyseisillä lausekkeilla annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden (mukaan lukien lääkkeet, jotka sisältävät GMO:ja tai koostuvat niistä) toimittamiseen ja antamiseen potilaille ilman myyntilupaa, jos on vastattava kiireellisesti potilaan erityistarpeisiin, jos kyse on erityisluvallisesta käytöstä, tai jos on reagoitava haitallisten taudinaiheuttajien, toksiinien, kemiallisten aineiden tai ydinsäteilyn epäiltyyn tai vahvistettuun leviämiseen. […]

   Ehdotetusta asetuksesta ei ole järjestetty julkista kuulemista, eikä komissio ole tehnyt siitä vaikutusarviota. Ehdotus on soveltamisalaltaan kohdennettu, eikä sillä aseteta osapuolille uusia velvoitteita. […]

   Joissakin tapauksissa koehenkilö voi erittää rokotteen tai lääkevalmisteen sisältämää virusta ympäristöönsä, jolloin lähiympäristö voi altistua tahattomasti testausvaiheessa olevalle valmisteelle, jonka mahdollisia haittavaikutuksia ei vielä tunneta. GMO-valmisteiden tapauksessa tarvittavat riskinhallintatoimet, kuten ohjeistus henkilökunnalle ja tutkimuksen osallistujille, käsitellään yleensä lupaprosessiin sisältyvässä tapauskohtaisessa ympäristöriskinarvioinnissa, joka nyt jäisi pois GMO-säädöksiä koskevan poikkeamismenettelyn takia.

   Tällöin ei myöskään arvioitaisi mahdollisuutta, voisiko GMO-rokotteen laajamittainen levittäminen väestöön aiheuttaa riskin, että GMO-rokotteesta siirtyisi rekombinaation kautta uusia haitallisia ominaisuuksia nykyisiin patogeeneihin. Nämä turvallisuusnäkökohdat olisikin otettava huomioon kliinisiä lääketutkimuksia koskevan lupamenettelyn yhteydessä, jos tutkimusvalmiste sisältää lisääntymiskykyisiä ja infektiivisiä GMO:ja ja koehenkilöt voivat niitä erittää. WHO ylläpitää tiedossa olevista rokotekehitysprojekteista listaa, josta voinee heti arvioida, onko joukossa rokoteaihioita, joissa em. riskiä ei ole tai se on minimaalisen pieni. Jos ilmenee, että joukossa on rokoteaihioita, joissa em. riskiä saattaisi olla, mahdollisen riskin kartoittaminen voitaisiin suorittaa yhteistyössä EU-tasolla. […]”

   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Sivut/U_39+2020.aspx#MuistioOsa

   Pitäähän sitä päästä seuraamaan, minne piikitetyt levittävät? Otetaan bioriski, levitetään muuntogeenistä ainesta väestöön ilman julkista kuulemista, ja syytetään rokottamattomia kaikesta.

   THL:n Nohynek sanoo taudin ja rokotteiden yhteyden kuulostavan enemmän tarulta kuin todelta, vaikka yo. STM:n muistion luulisi olevan hänellekin tuttu. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-n-nohynek-tyrmaa-sosiaalisessa-mediassa-leviavan-vaitteen-koronarokotteiden-ja-taudin-yhteydesta-kuulostaa-enemman-tarulta-kuin-todelta/8219096

   Tykkää

  • Israelin terveysministeri saatu nauhalle kertomassa, että rokotuspassin funktio on pakottaa ihmiset piikille

   Tykkää

 2. Bill Gates esittelee itsensä nykyään terveydenhuollon erityisosaajana. ”Minä ja muut terveysalan asiantuntijat”
  Tyyppi ei käynyt edes collegea loppuun.
  Se myös yhdessä haastattelussa nauroi ja sanoi ” koronarokotteesta näyttää tulevan vähemmän kuolleita ja haittoja mitä luulimme”
  Ilmeisesti oli niin pettymys että pitää piikittää ihmisiä niin kauan että alkaa kunnolla kuolemaan porukkaa?

  Liked by 1 henkilö

  • kaikki jotka on ”virallisen totuuden” ääniä,voidaan huoletta kutsua asiantuntijoiksi,tai voivat semmoisina esiintyä.
   eikös pelastetaan lapset mustamaalaus kampanjassa kerrottu,kuinka ryhmässä on esim. eläinlääkäri,noo,eikös saksan THL:sta vastaavan laitoksen johtajana toimi myös eläinlääkäri,mutta sillä ei tietenkään ole mitään väliä,niin kauan kun on ”virallisen totuuden” kannattaja.eikä taida WHO:n johtajakaan olla mikään lääkäri…

   Tykkää

   • Tedros Adhanom ei tosiaan ole lääkäri, on pätevämpi tausta kansanterveyshommiin: on marxilaisen TPLF-terroristijärjestön johtoa 😀

    Tykkää

  • Onhan meillä täällä hölmölässäkin ihan omastakin takaa ollut jopa valtioneuvoston jäsenenä näitä korkeasti koulutettuja moniosaajia jotka mielellään esiintyvät millon vain homostelultaan ja muilta rikoksiltaan kerkeävät Professoristason erityisosaajina.

   https://oikeamedia.com/o1-23939

   Ylioppilas Pekka Haavisto kertoo yllä olevassa vuonna 2009 otetussa valokuvassa Liittokansleri Angela Merkelille luovutettavassa kirjassa olevansa ”useiden kansainvälisten instituutioiden vieraileva tutkija ja professori”.

   Pekka Haaviston ei mitä ilmeisimmin ole halunnut kertoa olevansa vain ylioppilas, vaan on terottanut olevansa useiden instituutioiden vieraileva tutkija ja professori.

   Tykkää

  • Gates on myös raha- ja maatalouden, orgaanisen kemian, nano- ja bioteknologian, lastensuojelun ymv. asiantuntija, jota kuunnellaan korkeissa pöydissä sen herättämättä ihmetystä massamedian lukijoissa.

   Tykkää

 3. Koirat eivät pääse koiranäyttelyyn eikä agilitykisoihin jos niitä ei ole rokotettu.. ja sirutettu.

  Ei tarvi olla salaliittoteoreetikko kun voi jo päätellä mitä tulee seuraavaksi..

  Tykkää

 4. Pfizerin ja Modernan tuotteet EIVÄT OLE ROKOTTEITA! Vaan ”monimutkaisia GRAFEENIOKSIDIN nanohiukkasten aggregaatteja erilaisista NANOELEMENTEISTÄ”. Rokotteiden AINESOSAT ovat MAGNEETTISIA, SYTOKSISIA ja GENOTOKSISIA. Kyseessä siis on todellisuudessa NANOTEKNINEN ”lääke” joka toteuttaa GEENITERAPIAA. Sillä on myös haitalliset NANO-BIO-VAIKUTUKSET vereen ja soluihin. Pfizerin piikistä löytyy myös LOINEN! Tällaista cocktailia MYRKKYPIIKKIMYÖNTEISET yrittävät pakottaa ihmisille. Ja jos et ota niin et pääse kirjastoon, museoon, uimahalliin jne. Kansan MITTA tulee kyllä täyteen mutta se vie aikansa.

  Tykkää

 5. > Raportin laatimisen ovat rahoittaneet Bill & Melinda Gates -säätiö, Viron hallitus, sveitsiläinen tekoälytutkimusta rahoittava Botnar-säätiö, Kuwait ja Rockefeller-säätiö. Gatesin ja Rockefellerien antama rahoitus oli odotettavissa, sillä molemmat tahot ovat edunsaajia: säätiöt sijoittavat vahvasti kokeelliseen, testivaiheessa olevaan mRNA-geeniteknologiaan, jota koronapiikeissä käytetään samoin kuin erilaisiin seurantateknologioihin, joilla rahaa tuovien sijoitusten, koronapiikkien, käyttömääriä voidaan valvoa. >

  ”Säätiöt”, ”sijoittajat” ja ”edunsaajat” on pelkkä savuverho, jolla huijataan ihmisiä kuus-nolla. Todellisuudessa nämä ’muka upporikkaat’ säätiöiden omistajat ovat pelkkiä orjia sanan varsinaisessa merkityksessä…. missään ei tuule niin voimakkaasti kuin salaseurojen huipulla.

  On hyvä pitää mielessä se, että RAHA on virtuaalista ja se PYSYY aina siellä missä se luodaan. Voit siis sulkea sijoituskuoriin vaikka koko maallisen omaisuutesi ja todellisuudessa sinulla ei ole yhtään mitään. Rahalla on arvo ainoastaan käyttöhetkellä – piste…. ja käyttöhetkelläkin raha on ja pysyy Kummisedän omassa järjestelmässä, joka on HUIJAUS. Tämä on kylmä totuus, joka näille rahaa kivien alle piilottaville työmyyrille jossain vaiheessa tulee järkytyksen kautta valkenemaan.

  Tätä sotaa ei voiteta nistimällä Kummisedän häntä koipien välissä juoksevia rahastonhoitajia ja juoksupoikia, ihmiset sahaavat tällä toiminnalla vain omaa oksaansa. Näiden juoksupoikien (mukaanlukien valtioiden presidentit/hallitukset/ministeriöt) tappajaiset tulee johtamaan siihen, että kaikkien valtioiden omat (tosin näennäiset) järjestelmät tulevat romahtamaan, ja ihmiset pakotetaan yhden voiman alle. Mikä siis muuttuu? Ei yhtään mikään, paitsi se, että Kummisetä vääntää sillä hetkellä rahahanat kiinni ja pistää ruoan kortille.

  Suomen valtiovelka on todella suuri, suorastaan massiivinen… eikö olekin? Näin veroja uskollisesti maksavalle orjakansalle uskotellaan, vaikka yksikään valtio ei ole huipulla seisovalle huijarille mitään velkaa, pikemminkin päinvastoin. Sen lisäksi, tämä maailmanlaajuinen massamurha myrkkypiikeillä tulee kaatamaan koko terveydenhuolto-järjestelmän idästä länteen, ja ketä valemediaa pyörittävä Kummisetä siitä syyttää? No tietenkin omia juoksupoikiaan, jotka vihainen kansa repii kappaleiksi. Clap, clap, clap… excellent work – näin se homma toimii.

  Tämä on taistelu tuulimyllyjä vastaan, koska yksikään valtio ei ole itsenäinen, ja melko sokea pitää olla jos ei sitä vielä tässäkään vaiheessa huomaa. Elämme jo NYT globaalissa järjestelmässä, sillä jokaisen valtion ylin johto lakitupia, suojelupoliisia ja sotilasjoukkoja myöten palvelee näiden ”sumuverho” säätiö-organisaatioiden kautta sitä voimaa, joka hallitsee rahaa, eli verhon takana kuubalaista sikariaan tupruttelevaa Kummisetää. Toisin sanoen: Terroristijärjestöt, rauhanturvaaja- (heh, heh..) NATO, sekä rikollisorganisaatio-YK saa toimintaohjeensa täsmälleen samalta pomolta. Sodat, sekä hyväntekeväisyys/ihmisoikeusjärjestöt saavat ohjeet samalta Pomolta. Terveydenhuolto, koulutus, tiede, taide, ja kaikki organisaatiot alimmasta ylimpään, toimii massiivisen rahoitus-viidakon kautta yhden ja saman pomon käskyjen alla. Ei siis mitään uutta auringon alla. Kummisedän vasen käsi hajottaa, ja oikea rakentaa – tämä on se ikiliikkuja, jolla ihmiskunnan kärsimyksiä pidetään yllä!

  Tykkää

  • Kommenttisi aukeaa paremmin, kun ymmärtää kuka omistaa ”vapaan markkinatalouden”. Neljä sijoitusyhtiötä omistaa käytännössä kaiken energia-, lääke-, elintarvike-, finanssi-, vaate-, elektroniikka-, teknologia-, kemian-, maatalous-, vakuutus-, viihde- sekä media- ja tiedonvälitysteollisuuden.
   — Ja näistäkin kaksi omistaa toisensa.

   Kuka omistaa maailman?

   Tykkää

   • Niinpä, kiitos lisäyksestä, ja hyvä juttu, että laitoit ”vapaan markkinatalouden” sulkuihin 😂

    Tykkää

 6. David Wolfen protokolla piikkiproteiinin ja grafeenioksidin poistamiseksi kehosta (kopioitu David Wolfen Telegram-tililtä).

  Summary of the Spike Protein and Graphene Oxide Detoxification Protocol

  http://bit.ly/SpikeProtein

  This is the updated Nutrition protocol to protect those who’ve been injected with spike protein, graphene oxide and mRNA and the same protocol is useful to protect those concerned with the spike protein and graphene oxide shedding coming off those who’ve been injected. We now have evidence of the latest injections containing: mRNA, spike protein, graphene oxide, SM-102, and numerous other potentially toxic substances (also: some—but not all—injections, appear to be higher in graphene oxide and some appear to be saline placebos).

  If you know someone who has been injected and requires help, please provide them with this Nutrition Protocol:

  Most Important Elements of the Protocol (Shortlist Summary)

  Spike Protein: Shikimate neutralizes the S.pike Protein

  Shikimate Main Sources to Detox S.pike Protein
  • Pine Needle Tea for shikimic acid or shikimate (from green edible pine needles) There are toxic pine needles, be careful! When drinking pine needle tea, drink the oil/resin that accumulates too!
  And/Or
  • Fennel and/or Star Anise Tea
  And/Or
  • Schizandra Berry Tea

  • Iodine* (dosage depends on brand, more is not better). Iodine is a product you have to start with small dosages and build up over time.

  • Vitamin D3* (10,000 IU’s per day)

  Graph.ene Oxide Detox:

  • C60 (1-3 droppersfull per day): One of the issues we are seeing with those who have been injected is disturbances in their energetic field (magnetism) and hot spots of inflammation. C60 is a rich-source of electrons and acts like a fire extinguisher to inflammation and simultaneously (because it bio-distributes throughout the body) drives a normalization of electron flow throughout the body. In this category, we offer two products, the traditional C60 product* is made by yours truly and the C60 SuperConcentrate* is made by a carbon scientist friend of mine and contains a higher concentration of electrons. C60 is recommended to neutralize s.pike protein, detoxify graphene oxide and SM-102.

  • Kohlbitr Activated Charcoal: Take between 400-2000mg (1-5 capsules) a day with water.

  • NAC: N-Acetyl Cystiene is the best precursor to glutathione in the body which has the best research for neutralizing graphene oxide. Take 900-1800 mg a day. Get it while you can. The US Federal communist government is trying to make NAC illegal unless you have a doctor’s prescription.

  • Enzymes (especially those containing serrapeptase and nattokinase such as VeganZyme— dosage for VeganZymes is 3 caps, twice daily):
  Serrapeptase: Serrapeptase provides the anti-inflammatory breakdown of excess and unusual protein. Dosage: 100-200 mg on an empty stomach per day.
  Nattokinase: Nattokinase has a long history of being used to prevent blood clots. 2000-4000 Fibrinolytic Units per day (2-4 capsules) with or without food.

  Special Note: Iver.mectin is showing great promise against hydrogels containing graphene oxide and found on PCR test swabs, but it is a pharmaceutical, so I do not include it.

  Here is the Complete Protocol

  •Coated Silver (1-6 drops per day, depending on degree of exposure) (Coated silver blocks the sulfur-bearing protein on the spikes from entering the cell. Sulfur-rich amino acids on the spike protein interact with silver causing them to fold incorrectly).
  • NAC (N-acetyl cysteine) (accelerates detoxification and is considered a producer of the super detoxifier glutathione in the body) Dosage: 1200-2400 mg per day on an empty stomach. NAC is recommended to detoxify graphene oxide and SM-102. NAC is tough to find after the FDA recently made it illegal to purchase over the counter in the USA. Request NAC from your doctor!
  • Zinc (30-80mg per day depending on immunological pressure)
  • Vitamin D3* (10,000 IU’s per day)
  • Lyposomal Vitamin C (30ml, twice daily)*
  • Quercetin (500-1000 mg, twice daily)*
  • Iodine* (dosage depends on brand, more is not better). Iodine is a product you have to start with small dosages and build up over time.
  • PQQ* (20-40 mg per day)

  David Wolfe Shop
  Spike Protein
  These products are part of Wolfe’s Spike Protein Neutralization Strategy. This is a developing collection and products are added or removed as more information is learned. This protocol has nothing to do with viruses or respiratory infections.

  Shikimate Main Sources:
  • Pine Needle Tea for shikimic acid or shikimate (from green edible pine needles) There are toxic pine needles, be careful! When drinking pine needle tea, drink the oil/resin that accumulates too! Shikimate, shikimic acid and their derivatives possess: cancer fighting, antiviral, antimicrobial, anticoagulant and antithrombotic properties.
  • Fennel and/or Star Anise Tea: These are also an excellent source of shikimate or shikimic acid (which is known to neutralize the spike protein)
  • Schizandra Tea: Ranked in the top three of all superherbs on Earth. Schizandra berries are rich in shikimate amongst numerous extraordinary other properties.

  • C60 (1-3 droppersfull per day): One of the issues we are seeing with those who have been injected is disturbances in their energetic field (magnetism) and hot spots of inflammation. C60 is a rich-source of electrons and acts like a fire extinguisher to inflammation and simultaneously (because it bio-distributes throughout the body) drives a normalization of electron flow throughout the body. In this category, we offer two products, the traditional C60 product* is made by yours truly and the C60 SuperConcentrate* is made by a carbon scientist friend of mine and contains a higher concentration of electrons. C60 is recommended to neutralize s.pike protein, detoxify graphene oxide and SM-102.

  • Charcoal (2-4 capsules a day): Charcoal is the pre-eminent detoxifier and when taken on an empty stomach, works its way down into the intestines and activates a blood purification process known as “interstitial dialysis”. Our Kohlbitr* product is the premier activated coconut charcoal in the world and we also now offer the more gentle birch charcoal.*

  Hesperidin sources to help disable s.pike protein:
  • Citrus fruit (especially blood oranges, due to their high hesperidin content — hesperidin is a chalcone like quercetin that deactivates spike protein)
  • Peppermint (very high in hesperidin)

  Superherbs to help disable s.pike protein:
  • Triphala formulations: In Sanskrit, the word Triphala means ”three fruits”: a combination of Indian gooseberry (Emblica officinalis), black myrobalan (Terminalia chebula) and belleric myrobalan (Terminalia belerica). The terminalia fruits are rich in shikimate.
  • St. John’s Wort (shikimate is found throughout the entire plant and in the flowers)
  • Comfrey Leaf (rich in shikimate)
  • Feverfew (leaves and flowers are rich in shikimate)
  • Gingko Biloba Leaf (rich in shikimate)
  • GiantHyssop or Horsemint (Agastache urtifolia) (rich in shikimate)
  • LiquidAmbar (Sweet Gum tree) A tea of the spiky seed pods is rich in shikimate.
  •Glycyrrhiza glabra (Chinese medicine’s licorice root): Glycyrrhizic acid is extracted from the root of the licorice plant inhibits spike protein. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33041173/

  Foods
  • Carrots and Carrot Juice (rich in Shikimate)
  • Dandelion Leaf (Common dandelion (Taraxacum officinale) efficiently blocks the interaction between ACE2 cell surface receptor and spike protein D614, mutants D614G, N501Y, K417N and E484K in vitro)

  Plant Sprouts
  • Wheatgrass and Wheatgrass Juice (the young blades are high in shikimate)
  • Legume family beans that are generally considered to be rich in shikimate. I have found testing of 5 sprouts and all were rich in shikimate: red kidney bean (Phaseolus vulgaris), moth bean (Vigna aconitifolia), soy bean (Glycine max), mung bean (Vigna radiata) and alfalfa (Medicago saliva). All these were analysed for their shikimic acid content during germination: so the sprouting process is key to activate shikimate production.

  Enyzmes
  •Nattokinase (enzyme) and Natto is a traditional Japanese food made from soybeans fermented with Bacillus subtilis var. natto. Natto (also rich in vascular protective Vitamin K2) and Nattokinase have a history of being used to prevent blood clots. The idea is here is that the enzyme Nattokinase goes to work dissolving clots. 2000-4000 Fibrinolytic Units per day (2-4 capsules) with or without food.

  Tykkää

 7. 135 MTV 31.08. 02:45:05
  MTV UUTISET Maanantai

  WHO: Opettaja ensin rokotuksissa

  Opettajien ja koulujen henkilökunnan
  tulisi olla yksi ryhmistä, joiden
  koronarokotukset asetetaan etusijalle
  kansallisissa rokotusohjelmissa.

  Näin suosittelevat Maailman
  terveysjärjestö WHO ja YK:n
  lastenjärjestö Unicef. Järjestöjen
  mukaan kouluhenkilökunnan rokotuksilla
  taattaisiin koulujen pysyminen auki
  pandemian keskellä.

  Opetusta on myös tärkeää järjestää
  koronaturvallisesti esimerkiksi
  pienentämällä ryhmäkokoja ja
  testaamalla säännöllisesti tartuntojen
  varalta, järjestöt sanovat.

  Tykkää

  • https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkijat-varoittavat-synteettisesta-pandemiasta-johon-verrattuna-korona-ei-ole-mitaan-koteihin-kehotetaan-varaamaan-tarpeeksi-maskeja-ja-suojavarusteita/8222418#gs.9olekf

   Asiasta varoittavat Stanfordin yliopiston professori Stephen Luby ja tutkija Abraar Karan Statnews-nimisessä julkaisussa, joka on erikoistunut raportoimaan lääketieteestä ja bioteknologiasta.

   Veikkaan että löytyy..Mielenkiintoisia kytköksiä..Näitten Herrojen ympärillä..

   Tykkää

   • Tarkoittavatkohan synteettisellä pandemialla k-piikkihaittoja piikitettyjen varistellessa patogeeneja ympärilleen?

    Tykkää

  • On ollut outoa huomata, että ihmiset eivät huomaa pandemiaa median luomaksi harhaksi. Oikeassa pandemiassa ihmisiä sairastuu, joutuu sairaalaan ja kuolee. Se näkyy, jokainen tuntisi jonkun pandemian uhrin.

   Nyt eivät tunne.

   Sen sijaan meidänkin alueella on ollut piikitysten alettua yllättäviä sairaskohtauksia, pohjatautien pahenemista ja jokunen kuollut. Päivitellään ja ihmetellään, mutta ei osata yhdistää. Ainakaan ääneen.

   Tykkää

   • Ovat…Niin nurkkaan Ajettuja…Että pelkään että tällä Kertaa voi olla…Tosikin kyseessä..Ainakin Rajoitettu ”päästö” …Jossain päin Maailmaa…

    Alusta asti siitä kun aloin seuraamaan Alex Jonesia…Hänen mukaansa…Siitä ”Big Oneista” tultaisiin tulevaisuudessa…Syyttämään…(CIAn) ”Terroristeja”

    Viime aikaiset..”Tapahtumat”…Tukevat semmoista scenaariota…Katso vaikka se RFB video joka pistin tänne toissa päivänä…

    Tehdäänkö se sitten ”Rokotteiden” (Todennäköisin)….Tai levittämällä Ilmaan (Vaikeaa hallita)…jää nähtäväksi…

    Pitää myös ottaa huomioon se…Että..KOKO….Plandemiaa…”Have been War-Gamed”….Montakin kertaa…Ennen…ja sen Aikana…Joten tilanne Elää…Sen mukaan…

    Tykkää

   • Riikka…Katsoitko sen Lee Merritin esitelmän jota linkkasin tänne aikoja sitten…Sen mukaan Vain 10% Suomalaisista oli paljon niitä ACE-2 reseptoreita…3 vähiten Maailmassa…Joten Pitäähän…THLän Isännät testata sitäkin…Mitä puree Täkäläisiin…

    Siinäkö syy TappaJaHuoraLisko Nohynekin ja Pedoraiskaaja Rämeen…Murhanhimoon…

    Tykkää

   • Muistaakseni katsoin. Tullut viimeiset 18 kk käytyä läpi melkoisia vuoria erilaista materiaalia, enkä ole vieläkään kiivennyt ylös asti. Lisää tulee jatkuvasti.

    Mutta hei! Tasa-arvo aletaan saavuttaa: jokaisella on nyt long covid 😉

    Tykkää

   • Milloin tuo PaskaLehti aikoo julkaista Lista….Niistä rekisteröidyistä ”Rokote”…HAITOISTA…

    Luulis että Siihen löytyis Tilaa…Kun…TÄLLÄISELLEKIN….Löytyy…

    Jennifer Lopez ihastutti henkeäsalpaavassa asussa Venetsiassa – sitten kuviin tallentui kiusallinen kömmähdys

    Tykkää

   • Taitaa olla long covid keksitty propagandatermi. Ainakin koronatrollit käyttää sitä väittelyssä kuten Hitler-korttia. Eli kun muut argmentit on hävitty, kysytään entä long-covid? Tuo Ilta-Sanoman oirelista sopii todellakin mihin vaan. Pitkäkestoinen stressi lienee kuitenkin todennäköisin syy rokotehaittojen lisäksi. Ja siellähän se onkin oirelistaan piilotettuna ”traumaperäinen stressireaktio”

    Terveyskirjasto mainitsee stressin vähän laveammin:”Koronaan sairastuminen on monille ollut erityisen pelottava ja traumaattinen tapahtuma, joka voi aiheuttaa myös traumaperäisen stressireaktion kehittymisen. ”
    https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01295/koronavirusinfektion-covid-19-pitkaaikaisoireet-pitka-korona-long-covid

    Stressi on syy miksi nuhat ja reaktiot rokotteelle pahenevat. Kansan tasolla kyse on Itse itseään pahentavasta luuppista, jossa pelkomottorina toimii media, terveysvirannomaiset ja poliitikot.

    ”Stressin vaikutukset elimistöömme voivat vaikuttaa voimakkaasti immuunijärjestelmäämme. Emotionaalinen stressi heikentää puolustustamme. Jos emme käsittele sitä asianmukaisesti ja olemme stressaantuneita pitkiä aikoja, immuunijärjestelmän vastus heikentyy ja meistä tulee alttiimpia erilaisille sairauksille. Näitä sairauksia ovat esimerkiksi:

    Flunssa ja vilustuminen
    Herpes
    Allergiat
    Iho-ongelmat
    Haavojen ja vammojen hitaampi paraneminen”
    lähde: https://mielenihmeet.fi/stressin-vaikutukset-kehoon-oireet-jotka-sinun-pitaisi-tunnistaa/

    Tykkää

   • kyllä luulisi hussin alueella jo jokaisen tuntevan sairastuneen,kun pitkään jo kerrottu uusista tartunnoista satamäärin päivittäin,ja niistä suurin osa hussin alueella,ja varmaan enemmistö heistä helsingin alueelta…että ihan pitäis olla sairaalat täynnä,hautajaisia jonossa,hajuaistittomia varmaan jo puolet väestöstä pitäisi olla siellä…

    ja taudin vaarallisuudesta kertonee myös ylen uutinen reilun kuukauden takaa,kun kertoivat,että 75 marjanpoimijaa jostain ryhmästä(en muista määrää,mutta ei paljoa yli tuon 75:n ollut..)oli testattu tartunnan saaneiksi,jotain ”järkeviä” rajoituksia joutuivat sitten ”noudattaan”……mutta töitä saivat jatkaa normaalisti

    Liked by 1 henkilö

   • Sinkin puutee…(Thanks Dave) Johtaa siihen…VALEPASKAMEDIAN…

    Kauhistelemaan….Maku ja Hajuaistien…MENETYKSEEN…

    SITÄ….se VALE..PASKA….JSN…MEDIA….EI…PALJASTA IDIOOTTI….

    LUKIJOILLEEN…

    Tykkää

   • A-siantuntija….Katsot Asioita….liian Laajaalaisesti….Näitten Asioitten

    ymmärtämiseen….Tarvitaan sellaista…Kapeaalaista…Pilkunnussija…Asian-tuntijaa

    Onneks….Niitä siunaantui….Tänne….1000 määrin….

    Tykkää

 8. Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timosen mukaan hallituksessa koronapassin hyödyt suostuttiin tunnustamaan vasta kesälomien jälkeen, minkä seurauksena tässäkin asiassa ollaan raskaasti myöhässä. Koronapassit pitäisi olla jo! MISSÄ NE VIIPYVÄT, TAHDON SELLAISEN HETI!

  https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/4274685

  Havaintoja AGENDA 2030-pinssin käyttäjistä: ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

  Tykkää

  • Koronapassi on nykyisen lain mukaan laitonta syrjintää. Näin ollen rokotuspassin vaatiminen on kiihottamista kansanryhmää vastaan. Varsinkin kun passin perusteet ovat pätemättömiä, ainakin osa käyttää halventavia termejä, kuten ”kulkutautimyönteinen” ja osalla on taloudellisia intressejä vaatimusten motiivina.

   Liked by 1 henkilö

   • Kyse ei ole kansanterveydestä, vaan poliittisesta pandemiasta jolla ajetaan rokotepasseja.

    Tykkää

   • Australia on ottanut käyttöön kasvotunnistukseen perustuvan kulku- ja oleskeluluvan aka (pysy)kotonapassin:

    Tykkää

 9. Iltapäivälehtien mukaan SM-liigan kohupelaajan ura loppuu 24-vuotiaana – syynä äkillisesti edennyt sydänsairaus. Ei tietenkään liity tuohon:

  Covid jabs and the case of the collapsing athletes. Unusual health issues have been reported in football, tennis, badminton, cricket, rowing and volleyball in sportsmen and women from all over the world aged between 23 to 38.

  https://www.conservativewoman.co.uk/covid-jabs-and-the-case-of-the-collapsing-athletes/

  Tykkää

 10. 10.4.2021 Kai Mykkänen kirjoitti:

  ”Aikaa ei ole paljon, mutta onneksi korona-todistuksen kansallista käyttöä ei tarvitse keksiä tyhjästä. Ministeri Krista Kiuru ja THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ovat kertoneet, että suomalaisten käyttöön on joka tapauksessa valmistumassa puhelinsovellus, jolla saadun rokotteen voisi osoittaa kätevästi. Tähän lentolipun boarding passia muistuttavaan sovellukseen ollaan mahdollisesti kytkemässä myös tieto koronan sairastamisesta tai tuoreesta testituloksesta. Sitralla on tiettävästi hanke todistuksen yhdistämisestä pankkikorttiin. ”
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/kaimykknen/kirje-paaministerille-korona-todistuksella-yhteiskuntaa-auki-nopeammin-ja-useammalle/

  Korona-alarmistisilla käärmeillä on ollut agenda selvä jo viime talvena. Aikaa ei ollut paljon, mutta kyse ei ollut viruksesta, vaan propagandanarratiiin hajoamisesta. ”Narrow window of opportunity” kuten globalistikolleegat asian ovat ilmaisseet, on nyt sulkeutumassa. Riski viime hetken epätoivoiselle terrorismille nousee huippuunsa ennen kuin koronapassidystopiaan pyrkiminen laitetaan tauolle. Sanon tauolle, koska näin ovat aaltoina puskeneet myös ilmastonmuutosagendaa.

  Tykkää

  • OMAN… Fyysisen Rahan tallentamiseen…OMALLE TILILLE…EI…RIITÄ….ENÄÄ….AJOKORTTI….

   VAAN SIIHEN VAADITAAN….”UUSI”….~80 €UROA MAKSAVA…”HENKILÖKORTTI”

   Alkaa kuulosta Tutulta….Näin…Salaliitto”hörhöltä”….

   Tykkää

 11. Entä miten koplataan tuohon kaikkeen marraskuun ilmastokokous Glasgowissa? Olivatko edelliset 25 ilmastokokousta vain esimakua pian koittavasta painajaisesta? Ketkä ovat Greta-ilmiön takana? Mistä löytyivät rahat Gretan markkinoimiseksi nuorille?

  Miksi ympäristöministeri Krista Mikkonen käyttää AGENDA 2030-pinssiä ja ilmaantuu ELOAPINOIDEN laittomaan mielenosoitukseen jonka sisälmysministeri Hutisalo siunaa kuten näköjään myös vanhusten taannoiset kopitukset?

  Astuvatko globaalisti voimaan 2022 ilmasto-lockdownit, koronapassit, kolmannet (lue: kolmannen valtakunnan) ”vapaaehtoiset” rokotukset, jota ilman ei apokalyptisesti ”ole lupaa ostaa eikä myydä”; et syö etkä käy missään,

  Tykkää

 12. Ajatelkaa….Kuinka MONI on KUOLLUT….tai Pysyvästi…VAMMAUTUNEET….SUOMESSA

  ENNEN…NYT…Ja TULEVAISUUDESSA….KOSKA…

  EIVÄT SAANEET…DIAGNOOSIA…Ja ASIANMUKAISTA HOITOA….

  TÄMÄN COVID-KUSETUKSEN (KYLLÄ) TAKIA…

  KUN….TOIMIVAT LÄÄKKEET….TIEDETTIIN…JO…VIIME KEVÄÄLLÄ

  .
  MUTTA…VALTIOTA JOHTAVAT….KansanMURHAAJAT…..PÄÄTTIVÄT KIELTÄYTYÄ…

  NIITTEN KÄYTÖSTÄ…..

  SAMAAN AIKAAN KUIN….VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄ….OIKEUSLAITOS…

  PASKALAKKILAITOS….SEKÄ SUPOSIAT…..SUOJELEVAT VIRKAVELJIEN…MASSAMURHAA

  Tykkää

 13. Kerronpa ennen kuin Riikka laittaa bännin professori Peter Wadhamsin lystin jutun. Peter on fyysikko, spiritualisti ja mainio mies jonka kanssa olen muutaman kerran keskustellut ja hommasin hänen kirjansa kirjastoon.

  Erittäin reilu mies, fyysikko Cambridgestä.

  Hän lienee kokenein Arktiksen tiedemies, kävi Pohjoisnavan alla n. 40 kertaa sukellusveneessä, oli kuolla sinne ja oli taannoin puhumassa ilmastokokouksessa jossa oli paikalla noin 1000 poliitikkoa ympäri maailmaa.

  Hän puhui esitelmässään, jossa oli paikalla noin 10 kuulijaa.

  Missä olivat kaikki muut 990 poliitikkoa? He olivat aulassa jossa tarjoiltiin ILMAISIA COCKTAILEJA!

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s