Luovat tilastot, koronavirusluvut, kerronta ja todellisuus

Rokottamattomien pandemia on osoittautumassa rokotettujen pandemiaksi. Koronatukimedian sairaalahoitoa kuormittavat rokottamattomat ovat laskennallisia rokottamattomia.

Kuvakaappaus 4.11.2021 HUS: Koronavirus lukuina
Koronavirusinfektion* vuoksi sairaalahoitoon viikon aikana tulleiden potilaiden rokotustilanne

THL:n Tilannekatsaus koronaviruksesta kertoo 6.11.2021 Suomessa ”rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista on 3.11. mennessä 86 % saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen. Kohdeväestöstä 79 % on saanut kaksi rokoteannosta.” ”Tärkein tapa hidastaa koronavirusepidemiaa on saada väestö suojattua koronarokotuksilla.”

Koronavirus COVID-19 tilanne Suomessa -sivustolla voi seurata kokonaistilannetta ilmoitettujen lukujen valossa (kuvat alla). Ilmoitetut luvut kertovat, että epidemia ei ole hidastunut koronapiikityksillä.

Koronavirus COVID-19 tilanne Suomessa ja THL: Rokotusjärjestys ja COVID-19 -taudin riskiryhmät

THL: koronakartta 6.11.2021

THL: koronakartta 6.11.2021

Ilmaantuvuus on nousussa lähes samassa tahdissa rokotekattavuuden kanssa. Enemmänkin, koska oireilevien rokotettujen tartuntatestaaminen lopetettiin. Ilmaantuvuuden kasvu oli odotettavissa, koska rokote ei estä tartuntaa, tartunnan saamista eikä sairaalaan joutumista. Rokotetut tartuttavat rokotettuja ja rokottamattomia molempia. Koronatukimediakin on alkanut uutisoida sairaalaan joutuneista tuplapiikitetyistä, sekä sairaaloissa ja hoivakodeissa leviävistä tartuntaketjuista, joissa rokotetuilla on iso rooli.

Absurdius on tässä: sairaalassa ei pitäisi olla yhtään rokotettua, mikäli rokotteet toimisivat tartuntojen ja vaikean tautimuodon estämisessä. On tietenkin mahdollista, että rokotetut ovat sairaalassa rokotehaittojen, ei koronan takia.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, FIMEA: Perusmuistio STM2020-00179 (23.6.2021). Jo kesäkuussa 2020 oli tiedossa riski, että kokeellisia koronapiikkejä ottaneet levittävät tartuntaa ja mahdollisesti aiheuttavat patogeenin muuttumisen vaarallisemmaksi.

Myös sosiaalisessa mediassa on kiinnitetty virallistahojen ”strategisen viestinnän”, inflatoitujen lukujen ja reaalitodellisuuden ristiriitaan. Ilkka Rauvola tarkastelee tilastoja Twitter-tilillään päätyen ajattelemaan, että ”Suomen epidemia 5.11.2021: tartuntojen määrä kasvaa, kuolemien määrä kasvaa, sekä kaikkien sairaanhoidossa olevien että vakavasti sairaiden määrä kasvaa, testien määrä vähenee, ja positiivisten osuus nousi jälleen uuteen 1½ vuoden ennätykseen.”

UMV-lehti on julkaissut erikoislääkärin kirjoittamaksi kerrotun artikkelin ”HUS-alueella rokote on vähentänyt yksilön vakavan infektion riskiä 0,02%”, jossa eritellään virallislähteiden julkaisemien lukujen perusteella koronapiikkien todellista hyötyä epidemian torjunnassa: ”Rokotetun sairaalahoitoon joutumisen riski reilun kuukauden aikana on siis näiden lukujen perusteella ollut 0,004% kun taas rokottamattoman riski on ollut noin kuusi kertaa suurempi 0,026%.” ”Molemmissa populaatioissa sairaalaan joutumisen riski ja riskiero on jäänyt kuitenkin pieneksi.””[…] kuinka paljon yksilön riski joutua sairaalaan pienenee, jos hän ottaa rokotteen? Vastaus on HUS-alueella 0,02%! Entä kuinka monta ihmistä pitää rokottaa välttääksemme yhden päätetapahtuman, tässä tapauksessa siis sairaalaan joutumisen? Luku on 4 629.”

Koronatukimedian ja THL:n tapa ilmoittaa suhteellinen hyöty (Relative Risk Reduction, RRR) on hämäävä; absoluuttinen hyöty (ARR), todellinen suojateho on eri valmistajien piikeillä 1 prosentin molemmin puolin.

Valtioneuvostossa oli tiedossa maaliskuussa 2020, että ”ivermektiini estää sars-cov-2-viruksen replikaation in vitro.” Ivermektiinia ei kuitenkaan valittu yhdeksi keinoksi hybridistrategiaan vaikka sen käytölle ei olisi ollut esteitä, ja teho esimerkiksi Intiassa vaikuttaa olleen erinomainen.

Absurdius on tässä: WHO muutti pandemian määritelmiä pandemian rakentamisen mahdollistamiseksi, ja Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC muutti rokotteen määritelmää sopimaan koronapiikkeihin, koska koronapiikit eivät täytä rokotteen aiempaa määritelmää. Luontaisesti saatu immuniteetti on pyritty häivyttämään laskelmista kokonaan. Yhdysvalloissa joukko senaattoreita on tehnyt ”Luontainen immuniteetti on todellinen” -lakiesityksen, jotta käsite pysyy mukana Uudessa normaalissa.

Absurdius on tässä: Qatarissa tehty tutkimus osoitti, että rokote suojaa, jos henkilöllä on sairastamisen kautta saatu luontainen immuniteetti. Öh?

Haitat Suomessa

Fimea on ehtinyt käsitellä 2.11.2021 mennessä 5245 haittailmoitusta, joista vakavia ilmoituksia on 3655 (69,69%).

”Tarkempaa käsittelyä odottavia koronarokoteilmoituksia on noin 14 700, joista pääosin ilmoittajan vakavaksi luokittelemia on noin 270.” ”Yksi ilmoitus sisältää keskimäärin viisi epäiltyä haittavaikutusta, joten ilmoitettujen haittojen määrä on suurempi kuin ilmoitusten määrä.”

5 x (5245 + 14 700) = 99 725 haittaa.

Fimeaan on 2.11.2021 mennessä tullut 388 haittavaikutusilmoitusta 12–17-vuotiaista, joista 168 on koskenut Pfizer/BioNtechin Comirnatya ja 220 Modernan Spikevaxia. 282 näistä ilmoituksista koskee 12–15-vuotiaita, ja 106 16–17-vuotiaita. Haitan on arvioitu olevan vakava 88 ilmoituksessa.

Suomessa ei ole koko aikana kuollut ainoatakaan alle 30-vuotiasta Covid-19 -tautiin, joten hoito on tautia haitallisempi. Lasten ja nuorten koronapiikitysten jatkamiselle ei ole lääketieteellisiä perusteita.

Fimea 6.11.2021

(PÄIVITYS 20.11.2021 klo 08:45 Fimea on tehnyt päivityksen 16.11.2021. Käsiteltyjä ilmoituksia on 5696, joista vakavia haittoja 4032 kappaletta. Käsittelemättä olevia haittavaikutusilmoituksia on noin 14 900.

Fimeaan on 16.11.2021 mennessä tullut 426 haittavaikutusilmoitusta 12-17-vuotiaista, joista 200 on koskenut Pfizer/BioNTechin Comirnatya ja 228 Modernan Spikevaxia. 306 näistä ilmoituksista koskee 12-15-vuotiaita, ja 120 16-17-vuotiaita. Haitan on arvioitu olevan vakava 101 ilmoituksessa.

Fimeaan on 16.11.2021 mennessä tullut 128 kolmatta rokoteannosta käsittelevää haittavaikutusilmoitusta, joista 34:ssa haitta on ilmoitettu vakavaksi. Ilmoitukset ovat koskeneet Comirnatya ja Spikevaxia.

Fimea 16.11.2021

”Koronarokotteiden yleisiä tunnettuja haittavaikutuksia ovat kuume, vilunväristykset, päänsärky, väsymys, lihas- ja nivelkivut, suurentuneet ja kipeät imusolmukkeet, allergiset reaktiot, pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja rokotuskohdan reaktiot. Näistä ei ole välttämätöntä tehdä haittavaikutusilmoitusta.” ”Haittavaikutusilmoitusten avulla pyritään havaitsemaan uusia ja odottamattomia haittoja. Ilmoitusten avulla ei kartoiteta haittojen yleisyyttä, jota voidaan selvittää tutkimuksilla ja terveydenhuollon rekistereistä.” ”Rokotteen hyödyistä ja haitoista voidaan tehdä päätelmiä vasta, kun kaikki käytettävissä olevat tiedot ovat läpikäyneet tieteellisen arvioinnin, joka on osa rokotteen jatkuvaa turvallisuusseurantaa.”

AstraZeneca poisti omassa kliinisessä tutkimuksessaan 1. piikin jälkeen haittavaikutuksia saaneet kokonaan ulos tutkimuksesta, joten data, jolla hyväksymispäätöksiä tehtiin, ei ollut käyttökelpoista riskiarviointiin.

(PÄIVITYS 11.11.2021 klo 07:42 Yhdysvaltain lääkevalvontavirasto FDA on haastettu liittovaltion oikeuteen Pfizer/BioNTechin Comirnaty-koronapiikin tietojen pimittämisestä.

Suomessa ruotsinkielinen Huvudstadbladet raportoi yli sadantuhannen suomalaisen ottaneen kolmannen koronapiikin. Kolmas piikki tarvitaan, koska ensimmäinen ja toinen ”tehokas ja turvallinen” eivät ole tehonneet. Helsingin Sanomat uutisoi Fimean vastaanottaneen 19. lokakuuta mennessä 67 kolmatta rokoteannosta koskevaa haittavaikutusilmoitusta.

”Mitään erityistä uutta haittasignaalia ei ole noussut esille”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo HS:lle. Fimea koostaa parhaillaan tuoreita lukuja koronarokotusten haittavaikutuksista. ”Määrä on valtavan suuri”, sanoo Fimean lääketurvallisuus­yksikön päällikkö Liisa Näveri.

Suomessa samoin kuin muuallakin maailmassa rokotetut täyttävät nyt sairaalat.)

Haittojen todellista määrää ei ole tarkoituskaan selvittää ja tallettaa kokonaiskuvan saamiseksi; on mahdotonta selvittää yleisyyttä tutkimuksilla ja terveydenhuollon rekistereistä, jos tietoja ei järjestelmällisesti kerätä. Päätelmiä hyödyistä ja haitoista ei voi tehdä puuttuvin tiedoin — ellei arvioimalla puuttuvan tiedön määrää: rokotehaitoista vain noin 1-10% ilmoitetaan. Todellisuus on lähempänä 1 prosenttia kuin kymmentä. Tämä on akatemiassa ja viranomaisilla tiedossa.

On mielenkiintoista, että datankeruu- ja metadatamaniaa potevassa yhteiskunnassamme jonkin terveydenhuollon alaan kuuluvan, laajalle väestönosalle levitettävän tuotteen aito turvallisuusprofiili ei kiinnosta vastuutahoja pätkääkään.

”Rokotteen haittavaikutus ja korvaukseen oikeuttava lääkevahinko eivät aina ole sama asia.” Koronarokotehaittoja korvaa vastuusta vapautettujen rokotevalmistajien sijaan Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutus. Korvaus haitan saaneille ei ole itsestäänselvyys. Käsittelyaika voi myös olla pitkä, koska ilmoitettujen haittojen suuren määrän takia käsittely on ruuhkautunut.

Tautinen juttu

Tauti itsessään ei ole erityisen vaarallinen, enemmistölle. Riski suurenee ylipainon, diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ymv. myötä. Ilmoitettujen haittavaikutusten perusteella ns. koronarokotteet kasvattavat riskiä. Sydänkohtaukset – ja taudin puhkeamiset, verihyytymät, salaperäiset aivosairaudet ja infarktit sekä nuorten urheilijoiden tukkukuolemat ovat ylittäneet koronatukimediankin uutiskynnyksen maailmalla.

Italia tarkisti taannoin virallisia koronakuolinlukemiaan 97,1% alaspäin: 130 468 koronakuolleeksi lasketusta korona ainoana kuolinsyynä kuolleita oli tarkistuksen jälkeen 3783. Suomi ilmoittaa ”liittyvät kuolemat”, mikä tarkoittaa että kuolemaan vaikutti 1-5 perussairautta ja ikä; mediaani-ikä suomalaisella koronakuolleella on noin 82 vuotta. Alle 30-vuotiaita ei Suomessa ole kuollut yhtään.

Kokonaiskuvan hahmottelun avuksi (alla) neljä taulukkoa Ison-Britannian Office for National Statistics (ONS)-tilastoviranomaiselta: rokottamattomien kokonaiskuolleisuus on isossa kuvassa pienempi kuin rokotettujen. Sittenkin, vaikka huomioidaan se, että rokotekattavuuden kasvaessa todennäköisyys rokotettujen kuolemalle kasvaa.

Vasen yläkulma: kuolleisuus kaikista syistä Englannissa 10-59 vuotiaat per 100 000 henkilöä rokotusstatuksen mukaan lajiteltuna; Sininen viiva = rokottamattomat, Oranssi viiva = 1 annos < 21 vrk, Harmaa viiva = 1 annos 21 vrk, Keltainen viiva = 2 annosta.

Oikea yläkulma: kuolleisuus kaikista syistä Englannissa 10-59 vuotiaat per 100 000 henkilöä rokotusstatuksen mukaan lajiteltuna, kumulatiivinen. Sininen viiva = rokottamattomat, Oranssi viiva = 1 annos <21 vrk, Harmaa viiva = 1 annos 21+ vrk, Keltainen viiva = 2 annosta.

Vasen alakulma: kuolleisuus kaikista syistä Englannissa 10-59 vuotiaat per 100 000 henkilöä rokotusstatuksen mukaan lajiteltuna. Sininen viiva = rokottamattomat, Oranssi viiva = Rokotetut (mikä tahansa annosmäärä)

Oikea yläkulma: kuolleisuus kaikista syistä Englannissa 10-58 vuotiaat per 100 000 henkilöä rokotusstatuksen mukaan lajiteltuna, kumulatiivinen. Sininen viiva = rokottamattomat, Oranssi viiva = Rokotetut (mikä tahansa annosmäärä)

Raskaus ja koronarokotteet

Researchgatessa on julkaistu uusiseelantilaisten Aleisha R. Brockleyn ja Simon Thornleyn analyysi saatavilla olevasta datasta. ”Science, Public Health Policy, and the Law Rapid Communication Spontaneous Abortions and Policies on COVID-19 mRNA Vaccine Use During Pregnancy” ilmoittaa, että ennen 20. raskausviikkoa annettu Pfizer/BioNTechin rokote nosti keskenmenon riskiä 7-8 kertaiseksi aiempiin tutkimuksiin verrattuna. 81,9–91,2% raskauksista päättyi spontaaniin aborttiin. Kirjoittajat ovat sitä mieltä, että Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC:n data, jonka perusteella väitettiin koronapiikkien olevan turvallisia raskaana oleville naisille, on virheellistä; dataa ei edes käytännössä ollut, koska vaikutuksia raskauteen tutkittiin eläinkokeilla, raskaana olevat naiset oli jätetty pois alkuperäisestä koeasetelmasta, eikä koronapiikin vaikutuksia raskauteen seurattu.

Pfizerin omat kliinisiä kokeita selostavat asiakirjat kertovat, ettei raskaana olevia naisia koskevaa tutkimusdataa ole riittävästi, eikä siitä, erittyykö koronapiikin mRNA imetyksessä rintaruokittaviin lapsiin (viite).

Kuolleena syntyneiden ja syntyvyyden lasku on syytä laittaa seurattavien asioiden listalle sen, ken tavoittelee kokonaiskuvaa koronatoimista.

Lisätietoa rokotteiden hyöty- ja haittasuhteista tarjoaa päivittyvä Vapaasana-blogi. Injektiopiikki-blogi kansankielistää tuoretta ruotsalaistutkimusta: tutkimus antaa viitteitä, että SARS-CoV-2 piikkiproteiini on hyvin haitallinen ihmisen immuunipuolustukselle. Se haittaa immunoglobuliinien (vasta-aineiden) monimuotoisuutta. Piikkiproteiini altistaa myös DNA-vaurioille, ja kun DNA-vaurionkorjaus häiriintyy, se altistaa erilaisten syöpien ja perinnöllisten sairauksien kehittymiseen. Kaikki Suomessa jaettavat koronarokotteet käynnistävät SARS-CoV-2 piikkiproteiinin tuotannon.

PÄIVITYS 20.11.2021 klo 08:45 Keski-Pohjanmaalta tulee lisää ”tilastotietoa”. Psykiatriset potilaat tilastoidaan sairaalahoidossa oleviksi koronapotilaiksi, vaikka he eivät sairaalahoidossa koronan takia olekaan.

Twitter


Artikkelikuva Tommi O. Pälve via Twitter kertoo ns. hybridistrategian terveysturvallisuuslogiikan puuttumisesta enemmän kuin tuhat sanaa.

Suomessa on väitetysti hoitajapula, mutta puolitoista vuotta ”pandemiarintaman etulinjassa” rokottamattomina työskennelleet ajetaan nyt ulos (laittomilla) pakkorokotusvaatimuksilla. Osa piikitetyistä hoitajista on jatkuvasti sairaslomilla tai pysyvästi työkyvyttömiä. Monet ovat vaihtaneet alaa välttyäkseen piikeiltä. Ovat ehkä nähneet liikaa rokotehaittoja?

Sairaalapaikoista ja hoitajista on pulaa — joten tuomme lisää hoidettavia Virosta. Virossa tapaukset lähtivät nousuun pakkopiikkien ja koronapassin käyttöönoton jälkeen kuten myös Latviassa ja Liettuassa, Israelissa ja Isossa-Britanniassa. — Ja koska rokotetut voivat tartuttaa, rokotettu terveydenhuoltoväki levittää tartuntoja hoidossaan oleviin riskiryhmäläisiin ja muista syistä sairaalassa oleviin.

HUS:in Lasse Lehtosta ja muita rokotelobbareita lukuun ottamatta, kuka voi väittää että tässä on jotain järkeä?

Paitsi jos tarkastelee asiaa siitä näkökulmasta, että koronatoimien tarkoitus on ylläpitää epidemiaa johonkin muuhun päämäärään pääsemiseksi.

24 comments

 1. Kysymys, johon tuntuu olevan vaikea vastata, on estääkö sairastettu koronainfektio sitten levittämästä tartuntaa eteenpäin – kun nykyiset rokotteet eivät sitä tee. Jos näin on, oli Ruotsin parjattu Tegnell sittenkin oikeassa pyrkimyksessään torjua tauti laumaimmuniteetin kautta. No, oheistappiot (collateral damage) ovat tässä vaihtoehdossa toki kovin suuret. Mitä tuohon ’ihmelääkkeeseen’ ivermektiini tulee, niin kyllä sillä ilmeisesti on vaikutusta taudin kulkuun lääkityssä. Tarvittava annos vain on moninkertainen loistartunnan hoitamiseen tarvittavaan verrattuna; annos on niin korkea, että ollaan hengenvaarallisen toksisuuden rajalla.

  Tykkää

 2. Mistä tämmöinen mielestäni sangen virheellinen tieto on peräisin, että tarvittava annos olisi ”hengenvaarallisen toksisuuden rajalla”? Lääkkeen sietohan on ihmisillä erittäin hyvä. Ivermektiini on oikeasti erittäin hyvin siedetty ja perusteellisesti tutkittu vanha valmiste.

  Tykkää

  • Tieto lienee peräisin lääkeyhtiöiden sponssaamalta WHO:lta, lääkeyhtiöiden sponssaamilta kansanterveysviranomaisilta ja lääkeyhtiöitä omistavien sijoitusyhtiöiden omistamalta medialta 😉

   Tykkää

 3. https://odysee.com/@ResistanceGB:f/funeral-director-babies:c

  Suurten ketjujen hautausurakoitsijat eivät uskalla kertoa mitä näkevät. Vain itsenäiset yrittäjät voivat ja heilläkin on huoli viranomaisluvistaan. Karua kertomaa tiiviisti nuorehkolta urakoitsijalta, 9 min.

  Kun vuosi sitten lähes jokainen kuollut merkittiin ”koronakuolleeksi”, enää ei tehdä niin ainakaan briteissä. Italian korjatun tilaston mukaan varsinaisesti koronaan kuolleiden osuushan oli v. 2020 noin 3 prosenttia kaikista joille oli annettu merkintä ”koronaan kuollut”. Loput olivat PCR-testin tuottamaa harhakuvaa.

  Urakoitsijan mukaan tänä vuonna on suhteeton osuus nuoria miehiä sekä lisäksi ennen tai välittömästi syntymän jälkeen kuolleita. Hänen yrityksellään on tänä vuonna ollut vain yksi vainaja jonka kuolinsyyksi on merkitty korona.

  Tykkää

  • Meilläpäin syöpätapauksia ja nukkuessa kuolemia ilmaantunut 2. piikin jälkeen.

   Itsekin tiedän 3 syöpätapausta (2 uusiutunutta, 1 uusi) ja 3 nukkuessa kuolemaa omasta kunnasta puolen vuoden sisällä.

   Tykkää

 4. Tuplarokotuksen piti suojata tartunnalta, tartuttamiselta, sairaalalta, tehohoidolta, kuolemalta

  Yksi kerrallaan kaikki murenee.

  Kahdesti rokotettujen sairaalapotilaiden määrä kasvanut HUSin alueella – epidemiatilanne synkentynyt

  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kahdesti-rokotettujen-sairaalapotilaiden-maara-kasvanut-husin-alueella-epidemiatilanne-synkentynyt/8284790

  Viime viikon aikana lähes puolet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sairaalahoitoa vaatineista potilaista oli kahdesti rokotettuja.

  HUSin mukaan Uudellamaalla epidemiatilanne on huonontunut ja virusta on liikkeellä runsaasti. Tällä hetkellä suurimman osan tartunnoista aiheuttaa deltavariantti.

  Sairaalassa lähes puolet jo tuplarokotettuja – Rokottamattomienko syytä?

  HUS kertoi ja mm. MTV Seitsemän uutiset uutisoi juuri että sairaalassa jo lähes puolet tuplarokotettuja.

  Muutama päivä sitten 35%. Onko tämä rokottamattomien syy vai ”Lupa tartuttaa” -passien, jolla bailataan ja parveillaan kapakoissa aamuun asti ja tuodaan tuliaisia mm. Delta Plussaa ulkomailta esim. Virosta ilman testaamista?

  Koronapassi ei ole ratkaisu vaan syy pahentuvaan tilanteeseen! Passilla saa tartuttaa!

  Lintilä tarjoaa koronapassin laajentamista ”lupa tartuttaa” -passin, joka on aiheuttanut koko ongelman.

  Suomessa 55 koronaan kuollutta 11 päivässä 29.10. – 8.11. välillä. Miksei THL ja valtamedia kerro heidän rokotusstatustaan 😎

  Tykkää

  • ”Sairaalassa lähes puolet jo tuplarokotettuja – Rokottamattomienko syytä?”

   Tähän ei pysty vastaamaan ilman tartuntaketjujäljitystä. Mutta sitähän vähennettiin hiljattain…

   Tykkää

  • rokotusstatuksen lisäksi,voisivat kertoa myös muuta taustaa,kuten ikää,muita sairauksia.
   ja passista ei mitään pahaa sanottavaa voi kertoa,koska se tämän huijauksen tarkoitus ollut,vaikkei vielä kaikissa tulevissa ominaisuuksissaan esiinnykkään…mutta hiljaa ”hyvä” tulee….kaikkeen tottuu,paitsi jääpuikkoon perseessä

   Tykkää

   • Influenssa hävitetty 😀

    Tykkää

 5. Iltasanomat: ”Tästä syystä pakkorokotuksia koronaa vastaan suunnitellaan — STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo, että taustalla ovat erityisesti työpaikoilla sekä hoiva- ja hoitolaitoksissa todetut tartunnat.”
  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008393330.html

  eli kun rokotetut tartuttavat rokotettuja, lisätään rokotuksia. Hyvä tästä tulee… (hampaiden narskutusta)

  Tykkää

 6. Tämä videopätkä on postattava, tässä tohtori dr John Campbell vertailee ivermektiinin ja Pfizerin kehittämän covid-pillerin pfizermectiinin eroja:

  Ivermectin $.06/dose; Pfizermectin $460… Follow the money.

  Liked by 1 henkilö

 7. Martti Heikkilä fb:ssa https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/posts/1840151906194728/

  ”Tilastomatematiikkaa THL:n koronakartasta 9.11.2021:

  Ikäryhmässä 80+ tartuntoja 3100 ja kuolemia 717. Kuolemia on 23 prosenttia tartunnoista.
  Ikäryhmissä alle 40 tartuntoja 109.500 ja kuolemia 10. Kuolemia on 0,009 prosenttia tartunnoista.

  Eli kaikkien alle 40-vuotiaiden riski kuolla koronaan on luokkaa yksi kymmenestä tuhannesta eli 0,1 promillea. Tää riski siis riippumatta siitä onko ottanut rokotuksen vai ei. Se on puhdas olettamukseni, että alle 40-vuotiaissa koronaan kuolleissa on ollut pääosa ehkä jopa kaikki riskiryhmään kuuluvia perussairautensa tai ylipainonsa vuoksi.

  Pelkästään alle 15-vuotiaita kuoli Tilastokeskuksen mukaan 165 Suomessa vuonna 2019.

  15-64-vuotiaita kuoli 7.368. Tilastokeskuksen luvuissa ei ole erikseen alle 40-vuotiaita, mutta voisi olettaa, että on heitä kaikkiaan ollut tuhat tai kaksi.

  Eli riski kuolla koronaan on rokotustilanteesta riippumatta kaikilla alle 40-vuotiailla hyvin marginaalinen muihin riskeihin verrattuna.”

  Tykkää

 8. Neulan mäntään tokaistu!

  Liked by 1 henkilö

 9. Dr Robert Malonea ei juurikaan tapaa yuotuubissa, joten siinä mielessä harvinainen video.
  ”Rokotevastainen” ja ”kulkutautimyönteinen” Jimmy Dore haastattelee Malonea. Doren videoita tuskin nähtäisiin youtuubissa, mikäli tämä hänen vasemmistolaisystäviensä tekemä analyysi Jimmystä olisi totta.
  PS Robert Malone mainitsee min. 34.00 eteenpäin yhden lääkkeen, jolla voi hoidella koronaa, sitä saa meilläkin vapaasti apteekeista.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s