THL: Paljon ei ole paljon

Suomen lääketurvallisuusvirasto Fimea on päivittänyt koronapiikeistä tehtyjen haittavaikutusilmoitusten määrän. Käsiteltyjä haittailmoituksia on 17.2.2022 yhteensä 8167, joista vakavia haittoja selvä enemmistö, 5525 kappaletta. Tarkempaa käsittelyä odottavien haittailmoitusten määrä on noin 17 700. Käsiteltyjen ja käsittelemättömien haittailmoitusten yhteismäärä on siten noin 25 867 kappaletta. Yksi ilmoitus sisältää keskimäärin viisi epäiltyä haittavaikutusta, joten ilmoitettujen haittojen määrä on suurempi kuin ilmoitusten määrä.

Fimeaan on 15.2.2022 mennessä tullut 157 koronarokotuksiin liittyvää haittavaikutusilmoitusta, joissa kerrotaan potilaan menehtyneen. Fimean mukaan se ei tarkoita syy-seuraussuhdetta rokotteen ja kuoleman välillä. ”Niistä terveydenhuollon ammattilaisten ilmoituksista, joista ei ole saatu kuolintodistusta, valtaosassa käy haittavaikutusilmoituksesta ilmi jokin muu kuolinsyy kuin rokote, eikä rokotteella arvioitu olleen roolia henkilön menehtymisessä. Kaikissa kuolemantapauksia koskevissa ilmoituksissa yleisimpiä syitä menehtymiseen olivat sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet, aivoinfarkti tai aivoverenvuoto, muistisairaus, infektio (esim. keuhkokuume) tai syöpä” jotka kaikki ovat koronapiikkien haittavaikutuksina eri maissa tuotu esiin.

29 ilmoituksesta ei käy ilmi kuolemansyytä.

Fimeaan on 15.2.2022 mennessä tullut 5-11-vuotiaista 27 ilmoitusta, kaikki Comirnatysta, joista viidessä haitan on arvioitu olevan vakava, ja 559 haittavaikutusilmoitusta 12-17-vuotiaista, joista 49 % on koskenut Comirnatya ja 51 % Spikevaxia. Haitan on arvioitu olevan vakava 148 ilmoituksessa.

Fimea kertoo, että ”rokotteiden hyödyistä ja haitoista voidaan tehdä päätelmiä vasta, kun kaikki käytettävissä olevat tiedot ovat läpikäyneet tieteellisen arvioinnin, joka on osa rokotteiden jatkuvaa turvallisuusseurantaa. […] On mahdollista, että harvinaisimmat haitat havaitaan vasta, kun rokotteen on saanut riittävän suuri määrä ihmisiä.” Toisin sanoen turvallisuus ja tehokkuus selvitetään käytännössä vasta markkinoille päästämisen jälkeen.

Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö antaa tiedon, että korvauskäsittely on ruuhkautunut.

Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 18.2.2022:
”Lääkevahinkona ei pidetä sairautta tai vammaa, joka on aiheutunut siitä, että rokotteella ei ole tarkoitettua vaikutusta.”

Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö kertoo, että ”koronarokotteille ei kuitenkaan toistaiseksi ole saatavilla jälleenvakuutusta”; vakuutusyhtiöt eivät korvaa vapaaehtoisesti, omalla riskillä otetun kokeellisen, testivaiheessa olevan koronapiikin aiheuttamia haittoja, koska riskit ja haitat eivät ole tiedossa.

”Jotta koronarokotteet voitiin vakuuttaa lääkevahinkovakuutuksessa, tarvittiin muu järjestely korvaamaan jälleenvakuutus koronarokotteiden osalta” jonka vuoksi Suomen valtio myönsi Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle vakuutustakuun. Takuu on maksullinen samaan tapaan kuin jälleenvakuutus. Takuu koskee sellaisia koronarokotteita, jotka on hankittu Suomeen EU:n hankintamekanismin kautta. Tästä syystä lääkevahinkovakuutus kattaa vain sellaiset Suomessa annettavat koronarokotteet, jotka on hankittu EU:n hankintamekanismin kautta. Tällä hetkellä kaikki Suomessa annettavat koronarokotteet ovat vakuutuksen piirissä. Jos koronarokotteista tulee lääkevahinkovakuutuksesta korvattavia vahinkoja, vakuutusyhtiö maksaa korvaukset vahingon kärsineille.”

”Rokotevahinkojen korvauksissa käytetään liikennevahinkojen haittaluokitusta, joka on soveltumaton järjestelmä rokotehaittojen arvioinnille,” ilmoittaa Lasten oikeus terveyteen ry.

THL:n omintakeiset tulkinnat

THL:n tekemän seurantatutkimuksen mukaan kuolleisuus ei ole lisääntynyt koronarokotteiden saamisen jälkeen Suomessa. Seurantaa tehtiin aikavälillä 1.10.2020-10.1.2022, ja rokotettujen kuolleisuutta tarkasteltiin 0–20 vuorokautta sekä 0–41 vuorokautta rokotteiden saamisen jälkeen,” Fimea ilmoittaa.

Ajantasaista ja luotettavaa, päätöksenteon tukena käytettyä tietoa” tarjoava THL on kuitenkin löytänyt tilastoistaan ”teknisiä virheitä” vuodesta 2019 asti. Niinpä ”teknisistä virheistä” kärsineen THL:n tilastoinnin ja seurantatutkimuksen luotettavuutta joutuu arvioimaan vertaamalla muihin lähteisiin. Suomen Kuvalehti kertoo yli 100 000 ihmisen terveystietojen sekoittuineen käyttökelvottomiksi THL:n rekisterissä – ongelma vääristi myös koronarokotuslukuja. Toisin sanoen ainakin 100 000 henkilön kohdalla tuli heittoa epidemiologiseen dataan sekä rokotuskattavuuden, haittavaikutusten että terveydenhuollon palvelujen käytön suhteen.

”Rokotuskattavuus on ollut yksi keskeisistä mittareista, kun on säädetty rajoituksia ja ennakoitu pandemian etenemistä” joten THL:n ”teknisellä virheellä” on ollut vaikutusta rajoitustoimiin, joilla on suljettu yrityksiä sekä pidetty ihmisiä poissa työstä ja harrastuksista. THL:n ”teknisen virheen” hintaluokka kasvaa siten varsin suureksi.

Kuolleisuus

Tilastokeskus kertoi joulukuussa 2021 ettei kokonaiskuolleisuus ollut kasvanut. ”Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2020 eniten kuolemia aiheuttivat edelleen verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet. Näihin tauteihin menehtyi kolme neljäsosaa kuolleista eli yli 42 000 henkilöä. Itsemurhiin, tapaturmiin ja alkoholiperäisiin kuolemansyihin kuoli yhteensä lähes 4 700 suomalaista, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Koronavirustauti aiheutti 558 henkilön eli joka sadannen kuoleman […] keski-ikä 84 vuotta. Lähes 90 prosenttia oli täyttänyt 70 vuotta ja 25 prosenttia oli täyttänyt 90 vuotta. Alle 65-vuotiaita tautiin kuoli 42 henkilöä […] Lisäksi kuolleisuus hengityselinten tauteihin pieneni peräti 14 prosenttia. Influenssaan kuolleita oli vain 58 henkeä.”

Koronavirustauti ei ole ollut pandemia Suomessa; taudin vaikutus kokonaiskuolleisuuteen on vuonna 2020 ollut liki olematon. Kuolleisuus kuitenkin kasvoi sellaisissa kategorioissa, jotka on mainittu koronapiikeistä tehdyissä haittavaikutusilmoituksissa.

Haittavaikutusilmoitusmäärät vertailussa

Koronapiikitykset aloitettiin Suomessa 27.12.2020. Ensimmäisen piikkierän annosmäärä oli 9750 annosta. Tammikuussa 2022 Tilastokeskus kertoo sekä kuolleiden että syntyneiden määrän nousseen vuonna 2021. ”Kuolleita oli 1 855 enemmän kuin edellisenä vuonna [2020]. Kuolleiden määrä [vuonna 2021], 57 343, oli myös korkein vuositasolla vuoden 1944 jälkeen. Kuolleiden naisten määrä oli suurin vuoden 1919 jälkeen.” Olisiko sittenkin mahdollista, että koronapiikityksillä olisi ollut vaikutuksensa kuolleisuuteen? Keskipitkän ja pitkän aikavälin haitat näkyvät viiveellä.

Lääkeyhtiöiltä tutkimusrahoitusta ottava THL myös viestii rokotteiden ”haittavaikutusten näyttävän olevan kasvussa”, mutta tietää että ”kasvu ei johdu koronarokotteista” — vaikka koronarokotteista on tehty ennätysmäärä haittavaikutusilmoituksia Fimealle; käsiteltyjen ja käsittelemättömien haittailmoitusten yhteismäärä on em. 25 867 kappaletta. Onko se vähän vai paljon? Suhteuttamalla aiempiin vuosiin ja muihin rokotteista tehtyjen haittavaikutusilmoitusten määrään saa jonkinlaisen käsityksen siitä, kuinka oikea THL:n tieto on.

THL:n edeltäjä Kansanterveyslaitos (KTL) kertoi ”Vuoden 2004 rokotusten epäillyt haittavaikutukset Suomessa” -tiedotteessa rokotteista tehtyjä haittavaikutusilmoituksia tulleen 1030 kappaletta. ”

”Tuberkuloosi- ja kokosoluhinkuyskärokotteista eniten vakavia haittoja. Tuberkuloosi-rokotteen (BCG) osalta vakavien haittaepäilyjen määrä oli hieman suurempi vuonna 2004 (19 kpl) kuin 2003 (16 kpl). Vakavat BCG-haitat ilmenevät usein viiveellä (osteomyeliitit jopa 1–2 vuotta). Vuoden 2003 rokotushaittoja koskevan tilaston julkaisun jälkeen onkin havaittu vielä 5 uutta vakavaa BCG-haittaa. Sen jälkeen kun BCG-valmiste elokuussa 2002 vaihtui, on rokotteesta tehtyjen haittailmoitusten määrä Suomessa kymmenkertaistunut.”

THL:n tutkimusjulkaisu vuodelta 2011 (kuva alla) summaa yhteen vuosien 2005-2008 välillä yli viidestätoista rokotteesta yhteensä tehtyjä haittailmoituksia. Tehtyjen haittavaikutusilmoitusten yhteenlaskettu määrä on 3293 kappaletta.

THL (Ulpu Elonsalo, Hillevi Tikkanen) 3/2011: Rokotusten epäillyt haittavaikutukset Suomessa 2008

Maallikon silmin vertailu kertoo, että THL:n ajantasainen ja luotettava asiantuntijapäätelmä siitä, että koronapiikeillä ei olisi ollut vaikutusta tehtyjen haittailmoitusten määrään, ei ole uskottava.

Lääkeyhtiöiden maksuilla pyörivä Fimeakin on kärsinyt teknisistä virheistä tilastoinnissaan.
THL:n ”tekniset virheet” kertautuvat muiden tilastoissa.

Aiheeseen liittyy:

Lääketeollisuuden piilotettu vaikutus politiikkaan

Komissiolta odotetaan vastausta k-piikin sisältämiin ihmiselle vaarallisiin ainesosiin

Rämet: Absoluuttinen vai suhteellinen rokotussuoja?

Kansanterveys kaupan — väestö edunsaajaryhmien pyöritettävänä

FDA-pomo avautuu valvojien ja valvottavien rahakytkyistä

Artikkelikuva via Summit Daily Archives, Hugh Carey. Kuvan uusi merkitys RS > ”Puoskarien Ankkalampi”.

19 comments

  • Suuret ikäluokat vaikuttavat joka vuosi.

   Tilastokeskus:

   “Kuolleiden määrään vaikuttaa väestön ikääntyminen eli väestömme ikärakenne. Vuosittain kuolleiden määrä on ollut kasvusuunnassa jo 60 vuotta”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Auli Hämäläinen.

   “Ennakkotietojen mukaan kuolleisuus eli kuolleiden määrä tuhatta henkeä kohden on ollut alkuvuonna 2021 normaalia matalampi ja loppuvuonna puolestaan korkeampi kuin normaalisti. Tämän taustalla olevia syitä päästään katsomaan tarkemmin, kun kuolemansyytilaston aineisto valmistuu. Korona voi osaltaan selittää loppuvuoden korkeampaa kuolleisuutta”, Hämäläinen pohtii.

   Liked by 1 henkilö

   • Ylen teksti TV 22.02. Tilastokeskus: Kuolleita 500 enemmän kuin tammikuu -22 kuin tammikuu -21.
    Tammikuu 2022 kuolleita 5500.

    Tykkää

 1. Tyhmempikin näkee että NÄISTÄ rokotteista on enemmän haittaa kuin hyötyä.
  Enkä nyt näitä rokotteita vertaisi mihinkään muihin rokotteisiin, en ole rokotevastainen, mutta nämä piikit ja tämä piikki propaganda on jotain mitä ei olisi koskaan uskonut näkevänsä.
  Terveille ja nuorille ihmisille, jopa lapsille näiden piikkien antaminen on pelkkää pahuutta.
  Jossain vaiheessa vielä kaikille ihmisille paljastuu mitä hulluutta tämä on, siinä vaiheessa ei ole kivaa olla piikkejä pakottanut poliitikko, HUSin ”asiantuntija” tai propaganda toimittelija..

  Tykkää

 2. ”Vakavat BCG-haitat ilmenevät usein viiveellä (osteomyeliitit jopa 1–2 vuotta).”

  Joskus voi mennä kauemminkin. Sellaiset yli 50 vuotta.

  Seishima M, Fujisawa T, Yamanaka S, Ishii N, Mori S, Ohashi K, Suzutani T. BCG granuloma appearing more than 50 years after vaccination. Arch Dermatol. 2006 Feb;142(2):249-50. doi: 10.1001/archderm.142.2.249. PMID: 16490863.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16490863/

  Liked by 1 henkilö

 3. Toisinaan BCG-rokotteet tappavat 1 vuoden ja kahdeksan kuukauden kuluttua. Kuten tässäkin 8-vuotiaan tytön tapauksessa:

  Yamanaka K, Ishii M, Akashi T, Mori M, Iinuma Y, Ichiyama S, Mori T. Severe disseminated BCG infection in an 8-year-old girl. Nagoya J Med Sci. 2000 Nov;63(3-4):123-8. PMID: 11201986.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11201986/

  Tykkää

 4. Nettihesari…Voipio-Pulkki,STM,….”Tarkoitus ei ole lisätä tyhjiä sairaalasänkyjä odottamaan potilaita tai jatkaa turhia kokouksia ”….???
  Tarkoittaako ettei niitä Kiurun lupaamia lisätehopaikkoja tule?
  Onko joku kokous ollut turha, hmm?

  Tykkää

 5. https://www.rt.com/news/549937-bill-gates-omicron-vaccines/

  Tässä totuus itse hevosen suusta. Bill Gates osallistuu Münchenin turvakonferenssiin ja lausui siellä, että Omicron tehoaa (sadly, eli valitettavasti) laajemmin ja nopeammin kuin rokotteet. Omicron saavuttaa maailman kansat nopeammin kuin meidän tököttimme ja omicron toimii kuin rokote eli paremmin kuin tökötti ja antaa ihmisille immuniteetin. Vaikeat sairastumiset ovat harvinaisia ja koskevat iäkkäitä ja ennestään sairaita.

  Voisivatko vasalliviranomaiset siis nyt kuten tähänkin asti kuunnella guruaan ja lopettaa vähintäänkin lasten ja nuorten rokottamisen, joihin rokotteisiin monet ovat turhaan kuolleet tai vammautuneet.

  No, Gates ei olisi Gates jos hän oikeasti olisi ottanut jotain opikseen. Ei ole. Sen sijaan hän valittaa, ettei tököttejä saatu riittävän nopeasti käyttöön. Tavoite ensi pandemialle (joka Gatesin mukaan varmasti tulee, joskin uudella patogeenillä, he, he) on, että tökötin on oltava valmis puolessa vuodessa. Sitä sitten koko maailman väestölle ja jäädään odottamaan kuinka moni piikistä selviää..

  Liked by 1 henkilö

 6. Siltä alkaa näyttää että tökötit on vastaus sairaanhoitoon. Kustannustehokasta sairaanhoitoa kun käydään toteamassa että Peräkylän Miina lähti laulukuoroon. Kuin että TK käynti ja lääkkeet tai huonolla tuurilla reissu lasarettiin.

  Tykkää

 7. BCG-rokotteet tappoivat 18-vuotiaan pojan kuuden vuoden kuluttua rokotuksesta:
  Mackay A, Macleod T, Alcorn MJ, Laidlaw M, Macleod IM, Millar JS, Stack BH, White RG. Fatal disseminated BCG infection in an 18-year-old boy. Lancet. 1980 Dec 20-27;2(8208-8209):1332-4. doi: 10.1016/s0140-6736(80)92398-3. PMID: 6109152.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6109152/

  Eikö olekin kummallista, että rokotemurhaajat eivät ole koskaan joutuneet vastuuseen teoistaan?

  Tykkää

  • Jospa rikos ehtii vanhentua kun se tehdään kansanterveyden nimissä (sarkasmivaroitus)

   Mutta joo, pitkällä aikavälillä näkyviin rokotehaittoihin saattaa mennä vuosia ja vuosia. Siksi ne on helppo kieltää ja kiistää yhteys rokotteisiin.

   Tykkää

 8. Niin se URF. ”UnderReporting Factor”. Aliraportointitekijä?

  Dr.Rose setvii substackissa saksalaisen vakuutusvirkailijan esilletuomaa pointtia – vakuutusyhtiönsä puitteissa on näkynyt 400 000 lekurikäyntiä vaksiinivaivojen vuoksi vuoden 2021 alkupuoliskolla, siitä sitten laskeskeli että koko sakemannien populaatioon suhteutettuna tekis kolme miljoonaa lekurikäyntiä. Aika paljon kun eihän niitä ”haittavaikutuksia” pitäny olla ollenkaan?

  https://jessicar.substack.com/p/some-insurance-company-data-from

  ·· ”Our analysis shows that we are dealing with a clear underreporting.
  ·· According to our calculations, we consider 400,000 visits to the doctor
  ·· by our policyholders because of vaccination complications
  ·· to be realistic to this day. Extrapolated to the total population,
  ·· this value would be three million.”

  Kukas niitä terkkarin käytäviä oikeen tukkii? Jos joudut asiassa sanaharkkaan Fimean kanssa niin haukahdat vaan pari kertaa ”URF! URF!!” niin toimitsija kyllä pötkii pakoon-

  Toisaalta voihan se jäädä jänkkäämäänkin. ”Mutta niitä TEHTAILLAAN niitä haittavaikutusilmoituksia! Se on ihan kukkua koko systeemi!” Näinhän nuo on esittäneet. Ammattitaidottomat kuluttajat niitä hälyilmoituksia tuuttaa, ihan turhaa ”dataa” semmonen. EI SIGNAALIA!

  Äkkiseltä tulee mieleen että joku vakuutusyhtiön korvausdatatilasto on ehkä maailman tylsintä luettavaa, heti puhelinluettelon jälkeen. Noh vakuutusvirkailijan hälytys aiheesta ei kuitenkaan perustu mihinkään kuluttajahälytyksiin. Se perustuu lääkärien tekemiin laskutuksiin.

  ·· ”So far, we have the doctors’ billing data for the first half of 2021
  ·· and about half for the third quarter of 2021.”

  Enpä ihan heti usko että lekuriasemat ”aliraportoisi” laskutusdataa vakuutusyhtiölle…

  Hälyn herättäneen vakuutusvirkailijan piti mennä kertomaan jutusta tarkemmin sakemannien PEI:lle (Paul-Ehrlich-Institut, sikäläinen ylin vaksiiniturvallisuudesta vastaava virasto). Voi voi sattumoisin virkailija sai POTKUT just ennen palaveria-

  Liked by 1 henkilö

  • Työntekijöiden ryhmävakuutuksista maksetut korvaukset (sairaspoissaolot ymv) olisi hyvä nähdä nyt kolmen vuoden ajalta. Ovat työikäisten vakuutuksia näes.

   Tykkää

 9. Näyttäis että briteillä on jäämässä käsiin mojova jätevuori, ainakin jos uskomme tätä DailySceptic artikkelia, ja miksi emme uskoisi – ei paranis tehdä heräteostoksia ainakaan tommosissa vaksiinikaupoissa… tulee helposti osteltua liikaa. Ja ku ne piikkitökötit vanhenee. Eikä saarelaiset olekaan niistä niin kovin innostuneita.

  ”As Vaccine Demand Collapses, U.K. Faces £4 Billion of Waste With 80% of its 650 Million Dose Stockpile Unused”

  https://dailysceptic.org/2022/05/04/as-vaccine-demand-collapses-u-k-faces-4-billion-of-waste-with-80-of-its-650-million-dose-stockpile-unused/

  ·· The U.K. has used just 142 million of the stockpile of 650 million vaccine doses
  ·· it purchased, leaving an estimated £4 billion worth of vaccines unused and,
  ·· at current levels of take-up, likely going to waste.

  £4 billion pounds feckin sterling !! jätteeksi !! ONGELMAjätteeksi !!

  Kuluvertailua rapakontakaisilla hinnoilla:
  Pfizer $20 (£16) a dose
  Moderna $15 (£12) per dose
  Astra Zeneca $4 (£3) per dose
  other five types ordered, all completely unused

  average price of $10 (£8) per dose is assumed, oletus keskihinta 10 dollaria per triitti
  —->
  £4 billion

  Neljä miljaarttia puntaa kankkulan kaivoon? Sillalailla.

  Ei paranis päästää haaskuun. Nyt vois kotomaamme vaksiinilobbarit lähtee alennuskaupoille!?

  Ongelmajätteen hävittäminen on KALLISTA. Saarelaiset vois vaikka MAKSAA siitä että Suomaa ottais jätepiikit haltuun?!

  650 – 142 = 508 miljoonaa auvoisaa piikkiä!

  Päättäjämme tosin on nyt viime aikojen kehityskuluista päätellen niin tolloja että e-eeeiihän ne sentään kehtais mitään kulukorvausta pyytää jätehävityksestä… ja tottahan hyvästä aineesta kannattaa maksaa… eiku kaupoille! Ja ku tarvetta aineelle on! Onhan ”hei me lennetään” -hannakin just sanonu että eiköhän aineita törkitä jatkossa vuosittain.

  Tököttikuormasta riittäis näppärästi 90 piikkiä jokaiselle. Ylijäämä voitais jakaa immuunipuutteisille kuten tapana on. Kyä lähtis! Nyt boostaamaaaaan!!

  Tykkää

  • Tuo raha on varmaankin maksettu lääkmoguleille, mutta mitäköhän niiden valmistus on oikeasti maksanut? Kymmenyksen tuosta? Entä jos ovatkin vain vesipulloja. Hävitys ongelmajätetaksalla, mutta murskataan tavallisen kierrätyslasin sekaan. Vielä mehevämpi voitto tulee, jos pulloja ei ole oikeasti olemassa ensinkään. Kuka sen tarkistaa miten paljon valehtelevat?

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s