Sensuuri somessa globaali operaatio

Konservatiivinen, tietovuotoihin ja tutkivaa työtä suorittavien vapaaehtoisten korruption ja epärehellisyyden paljastamiseen omistautunut projekti, Project Veritas, jatkaa paljastusten tekemistä. Tällä kertaa sosiaalisen median alustan, Facebookin, toiminnasta koronatoimiin liittyen.

Facebook työskentelee Maailman terveysjärjestö WHO:n ja lääkejättien kanssa yhteistyössä — ellei peräti toimeksiannosta — poistaakseen alustalta materiaalia, joka katsotaan saavan näkijänsä epäröimään kokeellisten, testivaiheessa olevien koronapiikkien ottamista sekä tuntemaan yleistä rokote-epäröintiä (Vaccine Hesitancy, VH).

Kiusalliset faktat poistetaan näkyviltä

Kaksi Facebookin työntekijää lähestyi Project Veritasia tuoden mukanaan yhtiön sisäisiä asiakirjoja, jotka käsittelevät ohjeistusta rokote-epäröinnin torjumiseksi globaalilla tasolla.

Tavoite on vähentää Facebookin käyttäjien altistumista rokote-epäröintiä aiheuttaville kommenteille. Toinen ohjelman tavoite on vähentää osallistumista keskusteluun, mukaan lukien rokotteet negatiiviseen valoon saattavien postausten luominen, niistä tykkääminen ja tällaisiin postauksiin vastaaminen sekä haittavaikutuskokemuksista kertominen.

Sillä, onko haittavaikutuskokemus potentiaalisesti totta tai totta ei ole merkitystä, eikä sillä onko kyseessä fakta. Jos fakta synnyttää rokotteiden turvallisuuteen kohdistuvaa huolta, se poistetaan, vaikka tiedon poistaminen näkyviltä olisi vastoin suuren enemmistön etua.

Facebookin sisäinen asiakirja ohjelmasta (laatijat Joo Ho Yeo, Nick Gibian, Hendrick Townley, Amit Bahl ja Matt Gilles) joka korvaa jo olemassa ja käytössä olevan sensuuriohjelman.

Borderline Vaccine -ohjelman (BV) toimintakehikko on jaettu tasoihin, jotka määrittelevät globaalin sensuurin asteen so. ohjelma antaa ohjeet siitä, mitä ”Ota rokote, se on hyväksi sinulle!” -narratiiviin sopimattomille postauksille ja kommenteille tehdään: alennetaanko näkyvyyttä, haudataanko se kokonaan näkyviltä vai poistetaanko se.

Facebook Inc.:in koronapiikkejä koskeva hyökkäys- ja puolustustyö tutkii ”rokotekäyttäytymiseen” vaikuttavia tekijöitä

Facebookissa ja Facebookin omistamassa Instagramissa testataan noin 1,5 prosenttiin käyttäjiä uutta algoritmia, joka seuraa käyttäjiä pyrkien jo ennakolta estämään sellaisen sisällön postailun, joka saattaisi saada epäröimään koronapiikin ottamista. Rokote-epäröinnille altistava sisältö on pisteytetty. Pisteytys määrittää hälyttävyys- ja toimenpidetasoa.

Jopa neutraali keskustelu koronapiikeistä aiheuttaa toimenpiteitä Facebookin taholta. Asiakirjoissa kuvaillaan, kuinka Facebook poistaa tykkäyksiä sellaisilta postauksilta ja kommenteilta, joista Facebook ei tykkää; jotka ovat vastoin Facebookin omaa rokotuspolitiikkaa. Yhtiön tekemät poistot tykkäysten määrässä ylittävät 40 prosenttia.

Nolla-, ykkös- ja kakkostasojen määrittely. Rohkaisu olla ottamatta testivaiheessa olevaa koronapiikkiä ”loukkaa yhteisönormeja”. Rokotehaitoista kertominen — vaikka kuvaus olisi tosikin — ei sovi.
Koronapiikkien turvallisuutta ja tehokkuutta ei saa kyseenalaistaa, vaihtoehtoisia tai ennaltaehkäiseviä tapoja ylläpitää terveyttä ei saa edistää. Rokotehaittavaikutuksista ei saa kertoa, vaikka kokemus olisi omakohtainen.

Facebookin sisäisten asiakirjojen perusteella esimerkiksi viittaukset siihen, että vitamiinit, terveellinen ruokavalio ja liikunta auttaisivat lisäämään vastustuskykyä ja olisivat vaihtoehto kokeellisille koronapiikeille, ei ole sallittua keskustelua. Luontaisen immuniteetin esittäminen vaihtoehtona koronapiikeille loukkaa sekin yhtiön rokotteita koskevia yhteisönormeja. Maininnat siitä, että kuolleisuus Covid-19 -tautiin on vähäistä ja toipumisprosentti lähes sata, aiheuttavat yhtiön taholta käyttäjään kohdistettuja toimia.

Esimerkkejä kielletyistä, rokote-epäröintiä synnyttäviksi arvioiduista kommenteista. Postattu kuvakaappaus esittää Yhdysvaltain virallisessa rokotehaittailmoitusjärjestelmässä (VAERS) olevia tapauskuvauksia, joissa koronapiikin ottaja on kuollut ja kuolemasta on tehty ilmoitus liittovaltion rokotehaittajärjestelmään.
Sensuuri on globaalia. Koronapiikkikeskustelua seurataan ja valvotaan useilla kielillä eri puolilla maailmaa.
Facebookissa olevia ryhmiä ja niissä käytävää keskustelua seurataan, myös Suomessa

.

Organisoitua ”sisällönhallintaa”

Globaaleja, ”väärää terveystietoa” torjuvia operaatioita varten on oma organisaationsa, ”Luottamus ja turvallisuus” -tiimeineen, joiden sisällä on pienempiä tiimejä suorittamassa eri tehtäviä. Tuotedataoperaatiot -ryhmä (Product Data Operations, PDO) toimii tuotetukioperaatioryhmän (Product Support Ops) sisällä määritellen tuotepolitiikkaa eli sitä, miten Facebookin palveluja saa käyttää.

Tuotedataoperaatio-ryhmä työskentelee yhteisöoperaatio-ryhmän (Community Operations, CO) kanssa seuraten keskusteluja ja luoden luokitteluja, joilla leimata esimerkiksi rokotteita koskevaa keskustelua (Barrier to Vaccination, B2V). Asiakirja kuvailee sisällönhallintaa ”Facebookin ekosysteemissä” — WhatsApp pois lukien — tekeviä lukuisia ryhmiä kriisinhallintaryhmiksi. Esimerkkinä kriisinhallinnan toimista mainitaan mm. Yhdysvaltain presidentinvaalien aikainen Capitol Hillin valtaus — jonka selvittely on edelleen pahasti kesken; Capitol Hillin tapahtumia koskeviin postauksiin ja kommentteihin kohdistettiin Facebookin taholta sisällönhallintaoperaatioita.

Global Operations Primer – Health Misinformation -asiakirja esittelee ”väärän terveystiedon” torjumiseen osallistuvat tiimit tehtävineen. Facebookin mediakumppanien tuottaman sisällön levittämistä tuetaan.

Sisällönhallintaryhmät toimivat 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, globaalisti. Ryhmien käytössä on erilaisia sensurointia auttavia työkaluja kuten BAT, MMS , CET, BH ja XCheck. Sisällönhallintaryhmien tekemiin sensuuripäätöksiin ”ei tarjota valitusmahdollisuutta”.

(”…These teams have global presence, which facilitates 24/7 coverage. That said, they are relatively small teams (5-15 per region per team) with a dynamic workflow, meant to pivot into and out of crisis, and only support English content…”)

Koronapiikkikeskusteluun osallistuvia palvelun käyttäjiä seurataan kohdennetusti, rokotekriittisiä postauksia ja kommentteja poistetaan samoin kuin käyttäjäprofiileja. Sensuuria on harjoitettu ainakin toukokuusta 2020 alkaen.

Sensurointiohjeissa kuvaillaan, miten koronapiikki-videoita arvioidaan. Facebook ohjeistaa sensoreja katsomaan videota minuutin verran – paitsi jos video on pitkä. Silloin video arvioidaan katsomalla videon alusta 10-15 sekunnin pätkä, pompataan eri kohtaan ja katsotaan 5-10 sekuntia ja tämä pomppiminen toistetaan viitisen kertaa. Sen jälkeen arvioidaan videoon liitetty, postaajan alustusteksti. Myös liitteenä mahdollisesti olevat emojit tulee arvioida.

Globaali operaatio

”Facebookin ekosysteemi” ei ole ainoa sensuuria harjoittava sosiaalisen kontrollin alusta. CNBC uutisoi helmikuussa 2020 Maailman terveysjärjestö WHO:n järjestäneen tapaamisen (WHO:n toimintaa rahoittavien) BigTech-yhtiöiden kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin siitä, kuinka koronapiikkejä ja Covid19-tautia koskevan ”väärän tiedon” levittämistä voitaisiin estää. WHO:n organisoima tapaaminen järjestettiin Facebookin Menlo Park -kampuksella, ja niitä on tarkoitus jatkaa muutaman kuukauden välein.

Facebookin rokote-epäröinti -ohjelman ryhmänjohtajat raportoivat suoraan yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerbergille

Tapaamiseen osallistui edustajia useista yrityksistä: Facebook, Amazon, Twilio, Dropbox, Alphabet (Google), Verizon, Salesforce, Twitter, Youtube, Airbnb, Kinsa ja Mapbox. Salesforce on ollut kehittelemässä yhdessä Microsoftin ja Oraclen kanssa Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) promotoimaa ”vapaus”passia, koronapiikin ottaneille myönnettävää liikkumisen sallivaa lupaa.

Tapaamisen järjestelyissä avitti rokotteisiin sijoittavan Bill Gatesin rahoittamassa, voittoa tavoittelemattomassa PATH:issa (Program for Appropriate Technology in Health) työskentelevä Praveen Raja. Gates rahoittaa myös WHO:ta suoraan ja epäsuorasti. WHO julkaisti hiljattain ”riippumattomien asiantuntijoiden” avustuksella laaditun raportin nimeltään COVID-19: Make it the Last Pandemic, jossa WHO esittää itselleen lisää rahaa ja valtaa.

Apple, Lyft ja Uber oli kutsuttu, mutta edustajia ei saapunut tapaamiseen.

Maaliskuussa 2020 Facebook, Google, YouTube, Microsoft, LinkedIn, Reddit ja Twitter ilmoittivat keskinäisestä yhteistyöstään sekä yhteistyöstä hallitusten terveysviranomaisten kanssa ”väärän terveystiedon” tukahduttamiseksi.

Kommentti:

Länsimaisena arvona ihasteltu oikeus vapaaseen tiedon saamiseen, mielipiteen muodostamiseen ja sen ilmaisemiseen halutaan sivuuttaa kun yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuden (Public-Private Partnership, PPP) edunsaajaryhmien taloudelliset intressit niin vaativat.

WHO:n ja valtioiden terveydenhuoltoelinten lääkevalmisteita ja lääketieteellisiä laitteita valmistavilta yrityksiltä saama rahoitus ja ”konsulttiapu” ovat siirtäneet kansanterveydelliset tavoitteet ansaintalogiikan tehostamiseen ja väestön ympärivuorokautisen seurannan tarjoamiin kontrollointimahdollisuuksiin. Israel myi väestönsä koronapiikki- ja seurantalaitekokeisiin. Israelin tapaus ei ole niinkään äärimmäisyys kuin avaus. Vapaa liikkuvuus ja yksityisyys ovat uhattuna.

Yhdysvalloissa suunnitellaan Biden-Harrisin (dem) hallituksen toimesta uutta biolääketieteellistä tutkimusvirastoa, Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaation DARPAn (Defense Advanced Research Projects Agency) toimintamallia jäljittelevää ARPA-H:ta eli HARPAa, joka toimisi kansanterveyslaitoksen (NIH) alla. Virasto edistäisi riskialtiiden, innovatiivisten uusien tekniikoiden nopeutettua käyttöönottoa ja tutkimusrahoitus jaettaisiin ilman ennakoivaa vertaisarviointia. Googlen, Microsoftin, Amazonin ja muiden Piilaakson teknojättien on määrä osallistua HARPAn työhön kumppaneina.

Erinäisiä riskialtiita hankkeita on jo alustavasti aloitettu Yhdysvalloissa ottamalla käyttöön biometrisiä seurantalaitteita, jotka monitoroivat kantajansa terveydentilaa ja mielialaa. ”Älykello” on jo kokeilussa ilmavoimien tukikohdassa Utahissa ja ”älysormukset” pesäpalloliigan pelaajilla. Pentagonin rahoittama yritys BioIntelliSense valmistaa ”bionappia” ja ”biotarraa”, jotka mahdollistavat käyttäjänsä jatkuvan seurannan. Facebookilla on ”oma tuote”, seurantaranneke kehitteillä.

Koronavirus on tarjonnut sopivan peitteen seurantalaitteiden yleisen käyttöönoton perustelemiseksi, vaikka DARPAn The Predicting Health and Disease -ohjelma (PHD) on ollut meneillään jo vuosia.

Facebook itse on uusversio DARPAn LifeLog-projektista, seurantatyökalusta jonka avulla monitoroitiin ja identifioitiin ”väärinajattelua”.

**************************

AvoinMedia arvioi helmikuussa sensuurin Facebookissa kiihtyvän entisestään Facebookin palkattua Ison-Britannian trolliverkostossa operoineen, NATOn entisen lehdistösihteerin ja NATOn Atlantic Council -ajatushautaamon DFRLabin tutkijan Ben Nimmon ”tiedustelupomoksi.” DFRLab on Facebookin kumppani ns. faktantarkistuksessa.

Facebook käyttää faktantarkistajana mm. ”riippumatonta” FactCheck.org:ia, jota rahoittaa edunsaajiin kuuluva Robert Wood Johnson -säätiö; säätiö omistaa noin 28 miljardin dollarin arvosta rokotevalmistaja Johnson & Johnsonin osakkeita. Säätiötä johtaa tartuntatautivirasto CDC:n johtoportaaseen kuulunut Richard Besser.

Muita lähteitä:

Rodriquez, Salvador | CNBC (14.2.2020): Facebook, Amazon, Google and more met with WHO to figure out how to stop coronavirus misinformation

Sonnemaker, Tyler | Business Insider (17. 3.2020): Facebook, Google, Microsoft, Reddit, and Twitter just said they’re working together to fight coronavirus misinformation

Shead, Sam L. | CNBC (14.1.2021): Microsoft, Salesforce and Oracle back plan to develop a digital Covid vaccination passport

Kang-Xin Jin | Facebook (9.6.2021): Facebook and Leading Health Organizations Form Alliance for Advancing Health Online

Kommentin lähteet:

Carr, Jemma | Daily Mail UK (5.6.2020): Singapore will give wearable virus-tracing device to ALL of its 5.7million residents in one of the world’s most comprehensive contact-tracing plans

Albert, Victoria | CBS News (28.4.2021): Biden says it´s ”within our power” to end cancer and pushes for more visionary health research

Kaiser, Jocelyn | ScienceMag (9.4.2021): Biden wants $6.5 billion for new health agency to speed treatments

Griggs, Cynthia | Hill Air Force Base (8.12.2020): 649th MUNS tests wearables to detect COVID-19

Canales, Katie | Business Insider (26.4.2021): Proactive health monitoring, like catching early signs of illness, will replace the current era of reactive wearables, according to a CEO whose smart rings were used in the NBA bubble

Mobile ID World (22.12.2020): DoD Issues $2.8M Contract to Study Biometric Wearables for COVID Detection

BioIntelliSense.com

Notopoulos, Katie | Buzzfeed (18.3.2021): Facebook Is Reading Your Brain Waves (Sort Of)

SRI International: PHD: Predicting Health and Disease

Webb, Whitney | Unlimited Hangout (12.4.2021): The Military Origins of Facebook

Aiheeseen liittyy:

Rapsodia.fi on suomentanut Yhdysvaltain republikaani-senaattorien lehdistötilaisuuden, jossa vaaditaan laboratoriovuotoa koskevia tietoja julkisiksi sekä BigTechin harjoittaman sensuurin loppua: USA:n senaattorit tutkivat koronavalheita

Artikkelikuva: Facebookin sisäinen asiakirja Global Operations Primer – Health Misinformation

Kirjoitettu 29-30.5.2021, täydennetty 9.6.2021. Minulla on on ollut toinen käsi kulmakipsattuna ja editoija Johanna Lehtonen on edelleen toipilas. Siitä viive julkaisemisissa. — RS

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s