Vainokäräjät: Peilisali

Vainokäräjien peilisalissa puhuttu näyttää sosiaalisen median nurjat puolet, virtuaalitilatuomioistuimen. Mielipide on, vaikka tietoa puuttuisi. Leimakirves heiluu. Tuomio tulee ilman näyttöä. Eri mieltä olevia somelynkataan joukolla. Vastakkainasettelu on korvannut keskustelun, tuntemukset harkinnan.

AvoinMedia seuraa parhaillaan Helsingin käräjäoikeudessa meneillään olevaa oikeusjuttua, jossa Ylen toimittaja Jessikka Aro ja puolustusvoimien palveluksessa, pääesikunnan tutkimuslaitoksessa työskentelevä, informaatiosodankäynnistä väitellyt sotatieteen tohtori Saara Jantunen syyttävät teologian tohtori Juha Molaria vainoamisesta vuosina 2014–2017.

Käräjiä tuomaroi Petra Spring, ja syyttäjänä toimii Juha-Mikko Hämäläinen.

Aron puolesta syytteen nosti VKS Raija Toiviainen, Jantusen puolesta syytteeseen johtaneen tutkintapyynnön teki PV:n eversti Vesa Nissinen.

AvoinMedian aiemmat artikkelit aiheesta ovat Vainokäräjät alkoivat, Vainon valtakunnassa, Vainokäräjät vai vainoharhakäräjät sekä Kuka saa sanoa, kuka ei?

AvoinMedia ei yritä ratkaista syyllisyys-kysymystä, se on käräjäoikeuden tehtävä, aivan toisen ammattikunnan kuin median. Artikkelien tarkoitus on tarjota erilaisia näkökulmia tarkasteluun, lukijan itsensä tehtäväksi jää muodostaa oma mielipiteensä.

Työkalupakki

Keskiviikkona 16.9.2020 kuultiin Saara Jantusta vastaamassa itse itseään puolustavan Juha Molarin esittämiin kysymyksiin. Kuullun ymmärtämisen auttamiseksi on hyvä tuntea pari psykologian ja informaatiosodankäynnin käyttämää käsitettä.

Projektiossa eli sijoittamisessa sijoitetaan omia mielensisältöjä toiseen ihmiseen, havainnoidaan omaa psyykkistä todellisuutta kuin se olisi aitoa, objektiivista todellisuutta. Projektio kuuluu puolustus- eli defenssimekanismeihin.

Sijoittavassa samastumisessa eli projektiivisessa identifikaatiossa aiheutetaan omalla käyttäytymisellä toisessa tunnetiloja, joita kohteeseen projisoidaan.

Viimeaikainen tutkimus on löytänyt ihmiseltä neurobiologisen järjestelmän, peilisolut, jotka vastaavat sosiaalisesta käytöksestä; on mahdollista, että peilisolut ovat kehittyneet toisten mielentilojen ymmärtämiseen kehollisen simuloinnin kautta. (1)

Psykologisissa operaatioissa (PsyOps), ei-kineettisessä vaikuttamisessa hyödynnetään ihmisen sosiaalisuutta sekä tapoja hahmottaa maailmaa, tavoitteena vaikuttaa kohteen tai ryhmän identiteettirakenteisiin joko yhteensitovasti tai hajottavasti. Ison-Britannian hallitus ohjaili brittejä vastaavaa menetelmää käyttäen koronatoimien hyväksyttämiseksi. Hiljattain paljastui myös laajan skaalan vaalisekaantuminen Latinalaisen Amerikan maissa, jossa ohjailija oli amerikkalainen viestintästrategia-yritys.

Psykologinen sodankäynti somessa

Saara Jantusen artikkeli PsyOppia somessa – kuinka rasismista tuli strategista avaa käytettyjä keinoja:

Musta PR

kohde häpäistään seksualisoimalla, kommentoimalla ulkonäköä, levittämällä yksityiselämää loukkaavia tietoja, kyseenalaistamalla mielenterveys, diskreditoimalla vääriä tietoja levittämällä, sitaatteja väärentämällä jne.


Esimerkiksi Saara Jantunen kuvailee Infosota-kirjasessaan Juha Molaria:

”Avoimesti Putinin politiikkaa lobbaava” (s. 56),
”mustamaalaamisesta Molarin blogissa” (s. 56),
”Äänekäs Putinin politiikan kannattaja sekä venäläismielisen Suomen antifasistisen komitean (SAFKA) jäsen” (s. 142),
”Molarin uskottavuutta propagandassa ei pidetty järin suurena” (s. 144),
”Molarin… disinformaatiolle on Venäjällä tilausta” (ss. 144-145),
”Molarin painostusyritys, joka kohdistui demokraattisen yhteiskunnan ylintä päätösvaltaa käyttävään instituutioon, eduskunnan, toimintaan… sisältää suoran uhkauksen” (s. 145),
”Harhaista agendaa esiin tuova aktivisti” (s. 145),
”Molari ryhtyi esiintymään uhrina” (s. 146),
”Tiltun paikalta yleisöön ohjattu Juha Molari… Suomalaiset Venäjän puhemiehet, propagandistit ja valtiomedian edustajat siis kohtasivat” (s. 181)

Molari ei ole SAFKAn jäsen, mutta on ollut tuttujen kautta mukana perustamisekokouksessa vuonna 2011.


Jessikka Aro esittää loppulausunnossaan Molarin…

”osana järjestäytynyttä rikollisryhmää” (s. 879),
joka yllyttäisi ”Pohjoisen vastarintaliikkeen uusnatseja ja Soldiers of Odinin jäseniä Aron kimppuun sosiaalisessa mediassa” (s. 881),
…tuottaisi Arolle ”uhkauksia ja katuhäirintää” (s. 882) ”liikkua työpaikalleen Helsingin Pasilaan Ylen toimitiloihin” (s. 882) ja
”todennäköisesti” Molari ”tulee syyllistymään oikeudenkäytössä kuultavan uhkailuun” (s. 884).
Molari olisi ”häirinnyt ja pelotellut syyskuusta 2014 alkaen – – yhteistyössä Bäckmanin ja MV-lehden Ilja Janitskinin kanssa” (s. 3).

Molarin mukaan hänellä ei ole yhteyksiä Pohjoiseen vastarintaliikkeeseen eikä Soldiers of Odineihin. Molarin ensimmäinen artikkeli ilmestyi MV-lehdessä vuonna 3.10. 2016.

Joukkokantelujen orkestrointi ja yhteydenotot työnantajaan

kohde pyritään mustamaalaamaan ja/tai vaientamaan esimerkiksi rikosilmoituksia tehtailemalla. Artikkelissaan Jantunen latoo rasismin, ääriliikkeet, naisvihamielisyyden ja yhteiskuntavastaisuuden samaan kasaan, mistä syntyy – kenties tahaton – vaikutelma, että Jantunen niputtaa kirjavaa joukkoa edustavat tavalliset ihmiset radikalisoituneiksi moniongelmaisiksi aktiiveiksi. Ongelma on ikään kuin ihmisten tyytymättömyydessä, ei harjoitetussa politiikassa.

Doxaus

toisten henkilötietojen etsiminen ja luvaton julkaisu; löydettyjä tietoja voidaan käyttää väärin esimerkiksi tilaamalla tavaroita toisen nimellä (a), luomalla hänestä valeprofiileita sosiaaliseen mediaan (b) tai tekemällä tekaistuja lastensuojeluilmoituksia (c).

Uhkaukset ja painostaminen

Sosiaalinen media mahdollistaa anonyymien uhkausten tekemisen. Perinteisesti tällaiset uhkaukset on tehty yksityisesti, mutta nykyisin niitä tehdään yhä enemmän täysin julkisesti erilaisissa keskusteluryhmissä. Julkisesti tehtyjen uhkausten ja vihjailun tarkoituksena on viestiä uhattavan lisäksi myös suurelle yleisölle.”

Oikeus selventää ennakkopäätöksessään vainoavaa uhkaamista:

Uhkaamisella tarkoitetaan sitä, että henkilö tekee toiselle tiettäväksi, että voi tapahtua jokin tälle epämieluisa asia, ja että tämän asian tapahtuminen riippuu jollakin tavalla asian esittäjästä tai se on hänen vallassaan.

KKO 2020:30
Saara jantunen neuvoo Jussi Parviaista
Yhteistyökumppaneiden häirintä ja painostaminen

MV-lehden mainostajia uhkailtiin seurauksilla, mikäli he eivät lopeta yhteistyötä MV-lehden kanssa.

Käräjäoikeudessa kuultuna (linkki nauhoitukseen artikkelin lopussa), kohdasta 3:10:00 > Jantunen ei muista “jokaista sanaa” jonka on kirjoittanut, kun Molari kysyy, mistä Jantuselle on tullut se näkemys, että MV-lehteä tekevät päihde- ja moniongelmaiset.

RS

Lähtöasetelmat

Ylen toimittaja Jessikka Aro on osallisena useissa eri oikeudenkäynneissä (kts. AvoinMedian artikkelit Vainokäräjistä), joissa vastapuolena on kansalaismedioiden kansalaisjournalistit. Yhdistävä tekijä on myös vastapuolen NATO-kriittisyys ja kategoriointi Venäjämielisiksi.

Aro vaatii oikeudessa Molarilta vahingonkorvauksia toimintakykynsä menetyksestä ja haitoista taloudelleen. Oman ilmoituksensa mukaan Aro on solminut kustannussopimuksen tarkoituksena kirjoittaa kirja oikeudenkäynneistä, joissa on osallisena. Kirjan on määrä ilmestyä vuonna 2022.

Uusia syytteitä nostamalla saa uusia oikeudenkäyntejä, joista saa aineistoa kirjaan. Oikeudenkäyntien aloittaminen ansaintamielessä ei siten ole pois suljettu mahdollisuus. Opiskeleva ja työskentelevä Aro esittää kanteessaan toimintakyvyn ja toimeentulon menetyksen vahingonkorvausperusteena.

Yle – tai mahdollisesti jokin kolmas taho Ylen kautta, Ylen toimiessa maksun välittäjänä – maksaa Aron oikeudenkäyntikulut. Yleä yleisellä tasolla valvovan hallintoneuvoston jäsenelle Leena Merelle (ps) ei vastattu hänen asiaa tiedustellessaan. Maksaako Yle yhdenvertaisesti kaikkien työntekijöidensä oikeudenkäyntikulut? Miltä momentilta? Ovatko Aron oikeudenkäynnit “Ylen tuotantoa”?

Aro vs. Reformi-studio –oikeustapauksessa Aro vaatii Panu Huuhtaselta ja Tiina Keskimäeltä korvauksia samoilla perusteluilla, lähes identtisin sanoin. Syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen hoitaa tätäkin tapausta. Yrittääkö Aro petosta kaksoislaskutuksella, jää viranomaisten päätettäväksi.

Saara Jantunen on valtion palveluksessa oleva virkamies. Virkamiehiltä edellytetään tarkoitussidonnaisuuden periaatteen noudattamista. Oikeusistuimen tulee ratkaista, milloin Jantunen on “käyttänyt sananvapauttaan” virkamiehenä, milloin asiantuntija-statuksella ja milloin yksityishenkilönä; ovatko Jantusen Molarilta vaatimat korvaukset missään suhteessa väitettyyn vainoamisrikokseen; missä suhteessa Jantunen on itse myötävaikuttanut häneen kohdistuneisiin negatiiviisiin reaktioihin.

Oikeuden tulisi huomioida Jantusen asiantuntija-status, joka on saattanut hämärtää joitakin Infosota-kirjasen lukijoita ymmärtämästä, että Infosota ei ole tutkimus eikä tutkittu teos vaan mielipidekirjoitus, mistä on saattanut seurata että Jantusen Molarista esittämät mielipiteet on väärinkäsitetty tutkituiksi faktoiksi. Tämä on aiheuttanut Molarille taloudellisia haittoja.

Molari ei kenties ole blogeja ja artikkeleita kirjoittaessaan valinnut sanojaan aina erityisen huolellisesti. Oikeuden tulee ratkaista, täyttyvätkö vainoamisrikoksen tuntomerkit sekä toissijaisena syytteenä ajetun törkeän kunnianloukkauksen tuntomerkit esitetyllä todistusaineistolla perusteltuina.

Kunnianloukkaussyytteeseen 5–6 vuoden takaiset tapahtumat ovat jo vanhentuneet.

Julkisesti esille asetetun viestinnän – artikkelit, Facebook, Twitter ja vastaava – seuraaminen ei täytä ahdistelun, seuraamisen, tarkkailemisen ja vainoamisen tuntomerkkejä rikoslaissa tarkoitetulla tavalla.

Itse asiassa kuultuna

Nauhoituksen alussa asianajaja Martina Kronström, Sotamaa & Co Oy, pyytää Saara Jantusta kertomaan jotain itsestään. Jantunen kertoo toimivansa tällä hetkellä vanhempana tutkijana Riihimäellä ja olleensa koko ajan samassa virassa strategisen analyysin tutkimusalalla, ja aloittaneensa alkuvuodesta 2014.

Kronström asettaa kysymyksensä niin, että Jantunen pääsee kertomaan kokeneensa ahdistusta ja pelkoa. Kronström kysyy, olitko ennen joulukuuta 2014 työtehtäviesi puolesta tai muuten julkisuudessa, ja Jantunen vastaa: ”En, olin opettaja.”

Väitetyn vainon tekoaikaan Jantunen oli kuitenkin ollut jonkin verran julkisuudessa antaen asiantuntijalausuntoja medialle.

Jantunen kertoo kirjoittaneensa Infosota-kirjan laajentamalla pitämiään luentoja Yhdysvaltain informaatiovaikuttamista käsitelleen väitöskirjansa materiaaliin tukeutuen. Kirja julkaistiin syksyllä 2015.

Jantunen muistelee täydentäneensä kirjaa muillakin näkökulmilla, arvellen että “mulla on muistaakseni Israelista siellä vähän näkökulmaa” ja “tästä suomettumis-historiasta Suomessa.”

“Eri osapuolilla näkemykset eroaa siitä, että onko informaatiovaikuttamista, että onko se hyväksyttyä vai eikö ole.”

Jantuselta kysytään: ”Kirjoitatko tässä [Infosota-]kirjassa jotain vastaaja Molarista?”

Joo, ööö, Molarin yhteydenotot muhun alko ennen tätä kirjan julkaisua. Äää, hän, hän kirjoitteli musta häiritsevällä tavalla ja alko oleen minuun yhteydessä ja yritti muun muassa painostaa mua antamaan tietynlaista tietoa eduskunnan valiokuntakuulemisessa. Niin oon käsitelly näitä yhteydenottoja esimerkkinä siitä että…ööö…äm, mitä tapahtuu kun rupeaa puhumaan Venäjän vaikutusoperaatioista julkisuudessa ja miltä se Suomessa näyttää koska aika usein ihmisillä oli sellainen käsitys, ett näitä asioita ei Suomessa tapahdu niin mä dokumentoin niitä ja toin ne ikään kuin esiin siinä kirjassa että kun annan Yle-uutisille haastattelun Venäjästä niin häirintä alkaa välittömästi.

Saara Jantunen

”Koetko että tässä kirjassasi hyökkäät yksityisiä ihmisiä vastaan?”

No, äää, en koe. Totta kai se on kirjana kriittinen…ööö, mutta mä olin erityisen tarkka siitä, että mä arvostelen vain sitä toimintaa mitä ihmiset julkisuudessa harjottaa.

”Oletko tässä kirjassa kutsunut Molaria propagandistiksi tai houreilevaksi Venäjän agentiksi?”

Mullon ollut kielitieteilijänä sellanen periaate että mä kuvailen vain verbien kautta toimintaa eli mitä joku tekee ja yritän välttää tämmösten nimien antamista. (< 09:02)

Molari on lähettänyt Jantuselle yhden sähköpostiviestin, ilmoittaakseen osallistuvansa ulkoasiainvaliokunnan tilaisuuteen artikkelin kirjoittamisen tarkoituksessa. Sama viesti meni kaikille muillekin tilaisuudessa puhuville. Viesti sisälsi kysymyksiä puhujille. Jantusen tulkinnan mukaan (< 34:52):

[Molari] esittikin asian niin, että kyseessä on tilaisuus johon Juha Molari saa tulla esittämään poliittisia kysymyksiä ja painostamaan näitä eduskunnan paikalle kutsumia asiantuntijoita puhumaan asioista jotka ei millään tavalla liittyny tähän seminaarin aiheeseen.

Jantunen koki painostavana, että Molari halusi osallistua tilaisuuteen kertoen, että kuvasi tapahtuman kirjassaan esimerkkinä siitä, että tällaista tilaisuutta yritetään käyttää alustana poliittiselle toiminnalle, ja toteaa ettei tuntenut tarpeelliseksi kysyä Molarilta motiiveja ennen kuin kirjoitti oman tulkintansa kirjaansa. (Jantunen on määritellyt dialogin puuttumisen erääksi propagandan tuntomerkiksi)

Läpi koko nauhan keskitytään siihen, mitä Jantunen koki, miltä hänestä tuntui, ei niinkään siihen mitä Molari tosiasiallisesti teki. “Miten sä koit tän, koitko että… ja miten sä itse niinku koit tän?” Jantunen vastaa toistuvasti kokeneensa stressiä, pelkoa ja ahdistusta. Tuomari johtaa prosessia hyvin, ja pitää puhujia asiassa.

(40:52 >) Puhuttaessa Porthanian kaikille avoimesta sananvapauseminaarista (2015) ja Molarin MV-lehdessä julkaistusta, tilaisuutta käsittelevästä artikkelista Jantunen kertoo Molarin kuvanneen ja ehkä videoineen häntä siellä. Molarin kuvaamisen motiivista Jantunen sanoo:

Arvaan että siellä on ollut semmonen kuva missä mä näytän idiootilta koska se syy miks hän aina videokuvaa mua on se että videokuvasta voi pysäyttää semmosia hölmön näkösiä mikroilmeitä mitä meillä kaikilla on kun me puhutaan, ett se on varmin tapa saada semmosta ööö ei imartelevaa materiaalia ihmisestä.

Jantunen kertoo kirjoittaneensa Porthanian tilaisuudesta kirjaansa.

(44:00:00 >) Käsitellään “Molari ei tytöttele Jantusta” -blogitekstin sisältämiä asiavirheitä. Jantunen ei ole saanut amerikkalaista informaatiosodankäynnin koulutusta vaan hänellä on mm. Hollannissa suoritettu kandin tutkinto. Syyttäjän todisteena oleva Molarin blogi alkaa kertomalla blogin kirjoittamisen motiivin:

”Helsingin Sanomien sunnuntainumeron 5.7.2015 verkkoversiossa ja printtipainoksessa sotatohtori Saara Jantunen kertoo saaneensa sähköpostin ’Putinia kannattavalta ex-kirkkoherra Juha Molarilta’, ennen kuin Jantusen oli määrä puhua eduskunnassa järjestetyssä Ulkoasiainvaliokunnan tilaisuudessa. Hesarin jutun perusteella syntyy valheellinen vaikutelma, että tämä sähköposti olisi näyttö vaikuttamiseen pyrkimisestä.”

Jantuselta kysytään (47:08 >) “Seuraava osateko on tällainen Molarin 18.10.2015 kirjoittama teksti jossa hän kertoo kävelleensä Helsingin keskustassa kirves laukussaan, syyttäjän todiste 1.6. Miten sait tiedon tästä kirjoituksesta, miten olet itse tulkinnut tämän ja miten olet reagoinut tähän?”

Tää oli heti mun kirjan julkkarin jälkeen ja mä sain, mulhan oli aikamoinen kiire silloin, ja mä luin taksissa mun sähköpostin ja mä huomasin ett mulle oli tullut toimittajalta (Jessikka Aro?) viesti, jossa se kerto ett Molari on kirjottanut musta tappouhkauksen ja että onko tähän reagoitu ja onko poliisille ilmotettu tai jotain vastaavaa ja tota, mä sit kävin kattomassa että mitä se on kirjottanu ja tota, sitten sain tiedon. (asianajajalle:) Mitä muuta sä kysyit?

“No miten sä reagoit siihen?”

Mä tulkitsin sen tappouhkauksena. Mä en ymmärrä ett miten se ois muuten pitänyt tulkita. Tottakai hän yritti kirjottaa että hän oli menossa tekemään sitä ja tätä, mutt mä en ymmärrä…

Jantunen tietää, että kirveellä ei tehdä purkutöitä.

Molari kirjoitti blogissaan olleensa menossa purkamaan perunakellaria, tästä syystä kirves oli mukana.

Sivuhuomautus: Asun itse maaseudulla. Useimmilla täällä asuvilla on aina autonsa takakontissa kirves, moottorisaha ja kenttälapio. Viimeksi torstaina 17. syyskuuta myrskyn tielle kaatamia puita sahattiin pienemmiksi pätkiksi ja vieritettiin tien sivuun.

Toinen sivuhuomautus: Nuorin poikani, joka luki viereisessä huoneessa käydessäni läpi Jantusen kuulemista, huusi ihmeissään “Mitä ihmettä! Eikö tuo täti tiedä, että kirveellä voi tehdä purkutöitä?”

RS

Jantunen kertoo, miten hänen takiaan ryhdyttiin erillisiin turvallisuusjärjestelyihin mm. palkkaamalla henkilökohtainen turvamies. (1:08:46 >) Jantunen toistaa kuulopuhetta:

Hän on ymmärtääkseni ilmoittanut että jos hänet [Molari] kutsutaan kertausharjoituksiin niin hän kohdistaa upseereihin väkivaltaa, tai siis ampuu heidät, joten mä en millään tavalla ihmettele että häntä ei päästetä sotilasalueille…

(3:15:00 >) Molari sanoo Jantusen esittäneen aika kovan väitteen siitä, että Molari kohdistaisi upseereihin väkivaltaa, jos Molari kutsuttaisiin kertausharjoituksiin, ja kysyy tietääkö Jantunen missä tehtävässä Molari olisi siellä? Jantunen sanoo ettei tiedä. (Molari olisi sotilaspastori.)

Molari kysyy, mihin Jantusen väite upseereihin kohdistettavasta väkivallasta perustuu.

Jantunen sanoo, että hänelle on tullut tällaista tietoa “luotettavasta lähteestä”.

Translitterointi Juha Molarin infoturvallisuus-tilaisuutta koskevasta keskustelusta eversti Timo Mustaniemen kanssa

Molari vihjailee paljon ihmisten mielenterveysongelmista, ett ilmeisesti hänellä on pääsy sellaisiin tietoihin joilla hän voi tuolla koulutuksellaan arvioida ihmisten mielenterveyden tilaa

Jantunen (1:29:42 >)

Ja sanotaan nyt niinku tälleen ett mullon koulutus tälle alalle, mä oikeesti niinku, mä oikeesti niinku tiedän ett miks hän tekee tätä, mä ymmärrän että miks näitä keinoja käytetään ja että ja mimmonen motivaatio hänellä on mutt silti se vaikuttaa, ja mähän oon ollut tavallaan naiivi näissä asioissa, ett mä oon jotenkin kuvitellu ett tää koulutus suojaa mua mutta fakta on että lääkärillekin voi tulla syöpä…

Jantunen (1:30:21 >)

…ja pari päivää ennen tätä käräjäoikeuden alkua Molari oli postannut semmosen niinku kommentin Twitteriin ja sen [Molarin] VK-sivuille että…että hän on ollut jotenkin niinkun vuonna kasikolme, jolloin mä oon ollut kolmevuotias, niin hän on ollut jossain niinku Haminassa ja niinku mehusteli sillä miten hän on ollu fyysisesti lähellä mua jo kun mä oon ollu kolmevuotias ja kuinka hän on selvittänyt mun isän työkuvioita ett mun isä on ollu jossain tilaisuudessa jonka hän on järjestänyt vuonna kasikolme. Mä oon ollu kolmevuotias taapero!

Jantunen (1:31:36 >)

Jantunen tarkoittaa Molarin käräjäoikeuden avauspuheessa ollutta kohtaa:

En haluaisi pelätä ketään ihmistä. Tällaiseksi kasvoin vuosikymmenien kuluessa: kun Saara Jantunen oli 3 vuotta vanha tyttö Haminan varuskunnassa, minä järjestin Reserviupseerikoulun everstin Pullisen kanssa upseerioppilaille ja henkilökunnalle konsertin.

Nuorena varusmiehenä neuvottelin everstin kanssa pelkäämättä hänen hienoja sotilasmerkkejään. Niin alkoi kasvu aikaihmisenä. 80-luvun puolivälistä alkaen toimin muutaman sanoma- ja aikakausilehden sekä televisiokanavan toimitus- tai avustajakunnassa Suomessa ja ulkomailla. Enää en voi toimia, face control…

(1:50:00 >) Syyttäjä kyselee. Jantunen puhuu lähestymisistä monikossa. Hetkeä myöhemmin Jantunen sanoo, että on keskustellut Molarin kanssa vain yhden kerran, julkisessa tilaisuudessa Porthanialla (tilaisuuden jälkeen käytävällä, jossa oli paljon muita ihmisiä, ulko-oven lähellä Molarin ollessa poistumassa). Molari on kuitenkin, “valitettavasti”, Jantusen mielessä koko ajan. Jantunen on kokenut, että Molarin lähestymiset (mm. blogikirjoituksiaan somessa levittämällä) ovat liittyneet hänen henkilöönsä, ei hänen työhönsä, “…ja se mitä esitetään mun työhön liittyvänä oli aina paikkansa pitämätöntä eli eihän se voi liittyä mun työhön jos se ei o totta…”, Jantunen perustelee.

Jantunen kertoo kokeneensa pelkoa ja ahdistusta, ja kokeneensa että Molarin kirjoitukset olivat vääristeleviä, virheellisiä ja valheellisia.

(1:54:30 >) Molari kyselee. Ensimmäinen kysymys koskee Porthanian tapaamista.

…ja sitten sä käytit sellaista metodia että sä ööö lähestyit mua niin kuin ystävällistä esittäen, ja me juteltiin ja se oli niinku sellanen näennäisen ystävällinen keskustelu, ja siinä sanoit ”Enhän minä nyt teitä! Tehän olette sellainen ja aivan mahtava tyyppi!”

Jantunen

(2:00 >) Käsitellään KavkazCenteriä sekä Jantusen Molarista esittämää väitettä, että Molari kuuluisi tai olisi tekemisissä venäläisten Nashi-nuorten (“Meikäläiset”, Putinin kannattajia) kanssa. Jantunen sanoo hänelle kerrotun, että Molari oli tuonut Nashi-nuoret Suomenlinnaan. Iltalehden mukaan heidät oli kutsunut Suomeen dosentti Johan Bäckman; Nashi-nuorilla oli mielenilmauksia myös muissa maisssa samaan aikaan.

KavkazCenter on Jantusen Suomenlinnan ajan naapurin Mikael Storsjön projekti, joka tarjosi/tarjoaa YK:n al-Qaida ryhmittymien listalla oleville tsetseeniterroristeille Helsingin Bulevardilla olleen/olevan serverin käyttöön. Tsetseeniterroristit ovat julkaisseet Molaria koskevia tekstejä venäjäksi, turkiksi ja englanniksi, mikä on johtanut Molariin kohdistettuihin tappouhkauksiin.

Poliisi ei tutkinut tappouhkauksia, joiden takia Molari vetosi (vuonna 2011) epätoivoissaan jo Venäjän FSB:iin videoklipillä. Klipillä Molari sanoo, että tuskin FSB(kään) häntä kuulee, kun ei ole yhteyksiä sinne. Kyseinen klippi on osa tuolloin tekeillä olleesta mutta keskeneräiseksi jääneestä dokumenttielokuvasta. Molarin mukaan klipin julkaisi ilman Molarin lupaa Mikael Storsjö.

Miksi venäjää osaava Molari kääntyisi FSB:n puoleen suomenkielisellä YouTube -videolla, varsinkin kun on väitetty hänellä olevan suorat yhteydet FSB:iin?

Jantunen sanoo olevan valheellista ja naurettavaa väittää, että hänellä on yhteyksiä NATOon vain, koska hän on luennoinut NATOn tutkimusta tekevässä osaamiskeskuksessa. Seuraavaksi Jantunen kertoo Molarin postanneen meemin Rajat Kiinni! -facebookryhmän sivulle. Molari sanoo, ettei kuulu ko. ryhmään, eikä ole postannut sinne mitään. Jantunen tuntuu sanovan, että Molarilla on yhteys sitä kautta, että joku muu on postannut Molarin tekemän meemin ko. ryhmän sivuille – “tehokkaasti levitetty”.

Jantunen puhuu siitä, että Venäjällä rajoitettiin sanavapautta siten, että poliitikkoja ei enää saa pilkata meemien avulla, joten kansainvälisenä vastalauseena levitettiin venäläisiä poliitikkoja pilkkaavia meemejä sosiaalisessa mediassa. Jantunen otti kertomansa mukaan kantaa sananvapauden puolesta levittämällä Putinia pilkkaavaa meemiä. “Meillä on täällä sananvapaus, ja on tärkeää että sitä käytetään.”

Jantunen kertoo blokanneensa Molarin Facebookissa. Molari sanoo että hänelle lähetetään Jantusen postauksia. “Mmm…niin, sulla on ilmeisesti kaikenlaisia ilmiantajia, jotka kyttää mun tekemisiä”, Jantunen päättelee.

Jantunen syyttää Molaria vainoamisesta, stalkkaamisesta, uhkailusta. Kukaan muu ei sellaista tee! Jantunen syyttää Molaria Mikael Storsjön vuosikausia jatkuneesta vainoamisesta ja syytti jo aiemmin “kaikkien” Jantusen tuttujen seuraamisesta ja tarkkailemisesta.

(2:14:25 >) Käsitellään tapausta, joka on “ollut osa tekoa” ja ilmoitettu syyttäjän todisteena Molarin Jantuseen kohdistamasta vainosta. Molari oli ilmoittanut Twitterissä olevansa kiinnostunut eräästä kadettikunnan järjestämästä kaikille avoimesta seminaarista, mutta päättäneensä (samassa tviitissä) sittenkin olla menemättä. Järjestäjät eivät ilmoittaneet etu- eikä jälkikäteen, että Jantusen olisi tarkoitus olla mukana tilaisuudessa. Jantunen sanoo, ettei tiedä koko Molarin tviitistä, ilmoittautumiset ja peruuttamiset menevät järjestäjille, joten hän ei ole tiennyt Molarin kiinnostuksesta osallistua (“Mä en niinku tiedä sun ilmoittautumisista”), mutta totta kai se on ollut ahdistavaa, ja Jantunen on ilmoittanut, ettei mene seminaariin.

Molari on lähettänyt Ulkoasiain valiokunnan järjestämään tilaisuuteen liittyen saman massapostiviestin yhdeksälle tilaisuudessa puhuvalle henkilölle, viesti sisälsi kysymyksiä puhujille. Molari kysyy, miksi Jantunen ajattelee, että tilaisuus olisi kiinnostanut häntä vain Jantusen takia. Jantunen vastaa kysymällä, miksi Molari sitten lähetti viestin hänelle, jos ei ole kiinnostunut hänestä. Tuomari huomauttaa, että pääkuulustelun aikana jo tuli esille, että sama viesti meni monelle.

Molari ihmettelee, miksi Jantunen luuli että kiinnostus koskee vain häntä. Jantusen vastauksesta saa sen käsityksen, että se johtuu siitä, että Molari liitti hänet vastaanottajiin muiden ohella. Jantunen sanoo, että “Se että sä uhkailet ja painostat myös muita, ei tarkoita sitä että sä et uhkailis ja painostais myös minua, jos mun nimi on siellä vastaanottajien joukossa…”

Molari ottaa esiin Ylen tv1:n lähettämän “Häiriköt piinaavat Venäjä-keskustelua” (28.1.2015), jossa Jantunen sanoo: “Minusta on levitetty perättömyyksiä julkisiin blogeihin, Twitteriin ja Facebookiin.” Jantunen sanoo puhuneensa yleisellä tasolla, ottaneensa kantaa disinformaatioon. Molari kysyy, miksi Jantunen käytti henkilökohtaista minä-muotoa, mainiten ettei Molari ollut kirjoittanut Jantusesta mitään siihen mennessä; kanteen mukaan tekoaika alkaa vuodesta 2014.

Tuomari sanoo, että kysymys on relevantti, koska oikeudessa ei ole siihen mennessä näytetty mitään todistetta siitä, että Molari olisi kirjoittanut mitään [ennen vuotta 2015], pyytäen Jantusta tarkentamaan “mihin viittaat tällä lausumalla?”

Jantunen vastaa tuomarille: “Joo mutta tässä ei ole suinkaan kaikki, mitä hän on kirjoittanut minusta.”

AA Kronström sanoo, että Molari kirjoitti kommentin Verkkouutisiin 24.12.2014.

Jantunen selittää viitanneensa Johan Bäckmanin pitämään tiedotustilaisuuteen.

Jantunen syyttää taas Molaria vainoamisesta, uhkailusta, stalkkaamisesta ja salaa kadulla kulman takaa valokuvaamisesta, mutta myöntää että Molari ei tullut Porthanian sananvapausseminaariin vainoamaan Jantusta.

Molari kysyy, onko mahdollista olla eri mieltä teidän kanssanne, kuuluuko se sananvapauteen? Jantunen vastaa sen kuuluvan sananvapauteen.

Jantunen pitää häiriinnyttävänä sitä, että Molari on kirjoittanut (6.5.2015):

Parempi on kohdata itse kukin ja myös nämä ’vastustajat’ silmätysten, niin jokaisesta paljastuu ihminen. Esimerkiksi sotatohtori Saara Jantunen on ihan herttainen ihminen, joka on varmasti aidosti kärsinyt vihaviesteistä, jotka ovat rasittaneet häntä kaikkien muiden taakkojen lisäksi. Kun katsoo näitä ihmisiä silmästä silmään, niin en tahdo luoda heitä(kään) vihollisiksi, vaan pitää arvokkaina ihmisinä, joilla on satunnaisesti erilaisia mielipiteitä

”ja sen jälkeen sä edelleen jatkat valehtelua että oon puhunu jostain, jostain niinku siivottomuuksista siellä ja uhkailet mua kirves-jutuilla”, Jantunen sanoo syyttäen Molaria pelin pelaamisesta, jossa Molari lähestyy ystävällisesti ja sen jälkeen kirjoittaa taas inhottavasti ja uhkailee.

Molari kysyy, onko Jantusen ronski kielenkäyttö herättänyt muiden kuin Molarin huomiota. Jantusen mukaan ei. Molari kysyy, eikö Jantusen kielenkäytöstä mainittu mm. Aurora Rämön kirjoittamassa Suomen Kuvalehden jutussa (“Sotatieteilijä kokee myös itse olevansa infosodan kohde”)? Jantunen ei muista, huokaa “Voi helvetti!”, mutta sanoo sitten että muut eivät ole kiinnittäneet huomiota hänen kielenkäyttöönsä.

Suomen Kuvalehteä julkaisee Jantusen kirjasen kustantanut Otava.

Molari osoittaa Jantusen Infosota-kirjasessa (s. 55–56) olleen asiavirheen: Jantusen tekstistä saa sen käsityksen, että Molari olisi ollut sananvapaus-seminaarissa venäläissyntyisen juristin, Olga Tšižek-Kinnusen seurassa. Molari ei tuntenut Tšižek-Kinnusta aiemmin, ja he istuivat eri riveillä.

Jantunen sanoo, ettei tuntenut Olga Tšižek-Kinnusta entuudestaan, ja tienneensä vasta myöhemmin, oletettavasti otettuaan asiasta selvää, kuka Tšižek-Kinnunen on.

(2:35:00 >) Jantunen ääntään korottaen nimittelee Molari useaan otteeseen limaiseksi ja syyttelee Molaria Jantusen [tunteiden] loukkaamisesta.

Jantusta muistutetaan siitä, että hän pääkuulustelussa muisti, asiaa kysyttäessä, itse kertoneensa asuinpaikkansa Helsingin Sanomille sekä Seura-lehden julkkisviihdeosaston haastattelussa. Molarin ei tarvinnut vainoamistarkoituksessa etsiä asuinpaikkatietoa, eikä Jantusen muutto Suomenlinnasta pois johtunut yksinomaan Molarista (Jantunen vaatii Molaria maksamaan kaiken muun ohella muuttokulunsa Riihimäelle).

(2:47:00 >) Jantunen kiistää kirjoittaneensa koskaan yhtään pamflettia. Infosota-kirjasen johdantokappaleessa Jantunen sanoo: ”Tämä kirja ei ole objektiivinen akateeminen tutkimus.” 

(2:49:00 >) Selviää, että erään väitetyn vainoamistapauksen yhteydessä – Molari oli 50 metrin päässä kadulla poistumassa Janne “Rysky” Riiheläisen kirjanjulkistamistilaisuudesta kun Jantunen tuli taksilla paikalle – Molarilla ei ole ollut mahdollisuutta tietää ennakolta, että Jantunen tulisi paikalle.

Jantunen syyttää Molaria salakuvaamisesta julkisella paikalla.

(2:52:00 >) kuullaan Jantuselta, että Molari ei ole soittanut Jantuselle, ei ole lähettänyt hänelle häiritsevää aineistoa, ei ole lähettänyt tekstiviestejä ja on puhunut Jantuselle kerran, kohteliaaseen (“näennäisen ystävällisesti”) sävyyn, julkisessa tilaisuudessa sekä lähettänyt yhden sähköpostiviestin, jossa Jantusen ohella oli muita vastaanottajia.

Molari kysyy, miksi Jantunen ylipäänsä kuvittelee Molarin olevan kiinnostunut vain hänestä. Jantunen lausuu “totta kai olettavansa” Molarin olevan kiinnostunut hänestä, mutta kiihtyy sitten ja alkaa taas syyttää Molaria vainoamisesta, stalkkaamisesta ja isänsä työhistorian tutkimisesta.

Tarkastelukulmia

AvoinMedian muissa Vainokäräjiä käsittelevissä artikkeleissa – linkit tämän artikkelin alkupuolella – on käsitelty jo joukko tarkastelukulmia, niihin ei ole tässä syytä palata vaan ottaa käsittelyyn lisää näkökulmia esittämällä kysymyksiä.

Onko informaatio-operaatiotutkija Saara Jantunen sairastunut agenttien ammattitaudiksi nimitettyyn vaivaan, jossa nähdään kaikki tapahtuva vihamielisen vaikuttajan toimintana, jossa “Vihollinen” on se piste, jonka kautta havainnoidaan maailmaa? Käräjäoikeudessa Jantunen sanoi Molarin vaanivan näkymättömissä häntä, minkä takia hän ei voi liikkua turvallisesti Helsingissä.

Julkinen keskustelu on Jantusen mukaan sotaa myös todellisuudessa. Näkeekö Jantunen olevansa sodassa eri mieltä olevien kanssa? Onko sellainen suhtautuminen normaalia, tervettä?

Ovatko Saara Jantunen ja Jessikka Aro narsisteja, jotka käyttäytyvät narsisteille tyypillisellä tavalla? Onko Molari narsisti, joka pelaa peliä, kuten Jantunen väittää?

Jantusen kuulemisen, kanteiden ja vastineiden perusteella on tullut epäsuorasti esille, että Molaria on parjattu sosiaalisessa mediassa sellaisissa ryhmissä ja tileillä, joihin pääsy on Molarilta estetty (blokattu). Näin ollen Molarilla ei ole ollut mahdollista osallistua itseään koskevaan keskusteluun suoraan, hän ei ole kyennyt selittämään, selventämään, täsmentämään eikä puolustautumaan vihapuheelta – paitsi kirjoittamalla blogiinsa.

Syntyy vaikutelma, että porukassa on lietsottu toinen toistaan ja ryhmässä etsitty “todisteita” joilla vahvistaa omaa näkemystään.

Käynnissä on ollut riemukas somelynkkaus, johon on osallistunut ihmisiä ulkomaita myöten. Myös massamedia on antanut panoksensa maalittamiseen. Molari on maalitettu “Putinin trollina”, “Kreml-mieliseksi tunnettuna miehenä”, “Venäjän vaikuttaja-agenttina”, “harhaisena aktivistina”, vainoajana ja ahdistajana, joka toimii joko mielenterveysongelmiensa ajamana ja/tai Venäjän käskemänä.

Aron ja Jantusen henkilöä on parjattu lähes yhtä innokkaasti somessa; massamedian tuki heillå on. Henkilön parjaaminen on eri asia kuin henkilön tekemisten kritisointi. Aro ja Jantunen saattavat olla monen mielestä rumia ja tyhmiä vanhoja akkoja, mutta heidän ulkoinen habituksensa ei liity mitenkään siihen, mitä he kirjoittavat tai osaavatko he kirjoittaa; henkilöön käyminen ei ole asia-argumentti.

Ovatko heidän henkilöönsä kohdistetut hyökkäykset saaneet heidät etsimään helppoja syyllisiä pahaan oloonsa?

Projisoivatko, peilaavatko Aro, Jantunen ja Molari toisiinsa omia ajatuksiaan, halujaan, tuntemuksiaan ja tekojaan? Ovatko he toisilleen oleellinen osa psykodraamaa, itse kunkin maailmanselitystä?

Onko kummallakaan, Arolla tai Jantusella, mt-historiaa; onko ollut terapian tarvetta ennen vuotta 2014, jolloin Molarin harjoittama “vaino alkoi”; onko terapiaa tarvittu vainotuntemusten ja kiusaamisen takia ennen vuotta 2014? Tämä olisi syytä selvittää, jotta varmistuisi onko Molari aiheuttanut jotakin vai nostanut pintaan vanhaa, muista syistä johtuvaa pahaa oloa – vai ovatko kyseessä tapauhriutujat.

Toimiiko informaatiosodankäynnissä käytetty viestin kaiuttaminen nyt julkista keskustelua vastaan estäen kaiken kiihkottoman keskustelun aiheesta kuin aiheesta?

Onko vallalla jonkinlainen massapsykoosi, jossa itsensä “oikean asian puolesta” toimivina näkevät aikuiset ihmiset ovat heittäneet ihmisarvon huut´hemmettiin väittäessään puolustavansa ihmisarvoa?

Mihin käytöstavat ovat kadonneet?


PÄIVITYS 21.9.2020 klo 12:23: Artikkelin muotoilu ja joitain typoja korjattu.

Reformi-studio tekee oikeudenkäynnistä Twitterlive-seurantaa

14.9.2020, 15.9.2020 ja 16.9.2020, Käräjät venyvät yli aikataulun joten varapäivä on otettu käyttöön. Tämän hetkisten tietojen mukaan maanantaina 21.9 aloitetaan klo 9 aamulla, jolloin vuorossa on Molarin kuuleminen.
Tiistaina 22.9 kuullaan Jessikka Aroa ja hänen todistajiaan alkaen klo 9.
Keskiviikkona 23.9 jatketaan klo 9 aamulla aloittaen.
Aron käräjöinti Reformi-studiota vastaan alkaa Helsingin hovioikeudessa 23.10.2020.
Aro valitti käräjäoikeuden päätöksestä. Käräjäoikeus ei myöntänyt Arolle kritiikkisuojaa eikä lähestymiskieltoa (R 19/8707).

Huomioita

(a) Jessikka Aro on kertonut julkisesti, että hänen henkilötietojaan käyttämällä on tilattu hänelle tuotteita; (b) Juha Molari on kertonut, että hänen nimellään on luotu sosiaaliseen mediaan kymmeniä valeprofiileja; (c) Reformi-studion Tiina Keskimäki on kertonut, että hänen perheestään on tehty tekaistuja lastensuojeluilmoituksia.

Soisin, että ihmiset, jotka tällaista tekevät, ajattelisivat suoria ja epäsuoria seurauksia ennen kuin alkavat kuormittaa viranomaisia turhan työn teettämisellä. Moniko aidosti apua tarvitseva lapsi jää apua vaille, koska viranomaiset – kuten heidän velvollisuutensa on – tutkivat turhia ilmoituksia?

Millaiset seuraukset tällaisista ilmoituksista on perheen psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille, lapsista puhumattakaan? Onko kosto sen arvoinen, että lasten kautta hyökätään “vastustajan” kimppuun lasten perusturvallisuutta vahingoittaen? Myös täysin älyvapaiden rikosilmoitusten tekeminen olisi suotavaa lopettaa.

RS

Lähde

Sotatieteen tohtori Saara Jantusen kuuleminen Helsingin käräjäöoikeudessa keskiviikkona 16.9.2020, Jessikka Aro & Saara Jantunen vs. Juha Molari, (R 20/3008 ja R 20/3875), nauhoite, kesto 3:21:06 sekä

 1. Iacoboni, Marco (2009). Mirroring as a Key Neural Mechanism of Sociality. Teoksessa Semin, Gün & Echterhoff, Gerald (toim.): Grounding Sociality. Neurons, Mind, and Culture. East Sussex: Psychology Press, 13-25. http://roolipuutarhuri.blogspot.com/2012/02/sosiaalinen-peilaaminen.html

Kuva: Pxhere (CC0)
Kuvanmuokkaus: Riikka S

22.9.2020 klo 07:18 Täsmennetty lauseita ”Aron puolesta syytteen nosti VKS Raija Toiviainen, Jantusen puolesta PV:n eversti Vesa Nissinen.” > ”Aron puolesta syytteen nosti VKS Raija Toiviainen, Jantusen puolesta syytteeseen johtaneen tutkintapyynnön teki PV:n eversti Vesa Nissinen.”

sekä ”Kyseinen klippi on osa tuolloin tekeillä olleesta mutta keskeneräiseksi jääneestä dokumenttielokuvasta. Klipin julkaisi ilman Molarin lupaa Mikael Storsjö.” > ”Kyseinen klippi on osa tuolloin tekeillä olleesta mutta keskeneräiseksi jääneestä dokumenttielokuvasta. Molarin mukaan klipin julkaisi ilman Molarin lupaa Mikael Storsjö.” sekä lisätty linkki.

32 comments

 1. Sopii todellakin toivoa, ettei Suomen oikeuslaitos ryhdy pönkittämään näiden akkojen egoja, jotka jo nyt tuntuvat vainoharhaisuudessaan pöhöttyneen täysin suhteettomiin mittoihin. Jotenkin kuvaan sopii, että syytteen nostajana (Aron puolesta) on VKS Toiviainen – jolla tuntuu olevan aikaa näperrellä tällaisten prosessien kanssa, milloin ei ole ajamassa syytettä Raamatun siteeraamisesta Päivi Räsästä vastaan. Valtakunnassahan ei ilmeisesti ole tärkeämpiä tutkittavia asioita.

  Tykkää

  • Syyttäjä Hämäläisen 15.9.2020 ilmaiseman uuden tulkinnan mukaan kunnianloukkaus ei enää ikinä vanhene, jos tekstit ovat internetissä.

   Arvelen, että tämä uusi tulkinta on peräisin OM Anna-Maja Henrikssonilta, joka parhaillaan askartelee maalituslain kimpussa; Henriksson on todennäköisesti pistänyt VKS Raija Toiviaisen asialle hankkiakseen oikeussaleista päätöksen, jota voi käyttää maalituslain pykälien tarkentamisessa; hankkii siis tuomarien (oletan että vanhaa kaavaa noudattaen tämä Molarinkin keissi kuljetetaan valituksella Hoviin) tulkinnat eri lakien kohdista.

   Päivi Räsänen-keisseillä on haettu mahdollisuutta takautuvaan tuomarointiin tyyliin muutetaan lakia aina, jos on tarve syyttää jotakuta jälkikäteen jostain — vaikka ennakoitavuus ja johdonmukaisuus ovat oikeusasioissa tärkeitä. Voisi siis sanoa, että oikeutta yritetään muovata aseeksi, sitä politisoidaan.

   Oletko muuten tullut miettineeksi, että SM Maria Ohisalon (v) halu saada — poliittisella virkanimityksellä, hakuehdot sopiviksi muotoillen — vihreä KRP:n päällikkö saattaisi johtua siitä, että UM Pekka Haaviston (v) rikostutkinnat ovat yhä kesken? Vihreä KRP:n päällikkö voisi määrätä tutkinnat lopetettaviksi.

   Tykkää

   • Tuosta Ohisalon virkanimityspuliveivauksesta en osaa sanoa; ehkä olet oikeassa. Mutta laajemmalta kulmalta, mahtavatko poliitikot ja puoluepukarit ylipäänsä ymmärtää, millaista todella syvälle käyvää karhunpalvelusta he ovat tekemässä yhteiskunnalle rapauttaessaan luottamusta puolueettomaan oikeuslaitokseen?

    Tykkää

  • Näin muistaessani: akka on suomenkielessä yleisesti käytetty sana, toki, mutta jotkut kokevat sen käytön loukkaavana. Jätetään siis käyttämättä henkilöistä, joiden oma toiminta viittaa herkkähipiäisyyteen. Ok?

   Tykkää

 2. En ole ainoa, joka on huolissaan pyrkimyksistä politisoida oikeuslaitos.

  Verkkouutiset (19.9.2020): Professori varoittaa: Oikeuslaitoksen politisoituminen vie mielivaltaan https://www.verkkouutiset.fi/professori-pelkaa-lainkayttoa-alistetaan-politiikan-palvelukseen/#50501add

  ”[…] emeritusprofessori Timo Vihavainen vetoaa oikeuskansleria puuttumaan ”syyttäjälaitoksen vaaralliseen kiihkeyteen luisua jopa poliittisen, uskonnollisen tai muun kuppikunnan suosijaksi” […] Vihavainen näkee vaaraksi, että nyky-Suomessa lainkäyttöä alistetaan politiikan palvelukseen.

  – On syystä kysytty, miten tällainen on mahdollista ja valvooko kukaan oikeusviranomaisia. Kuten tiedämme, niille on määrätty valvojansa, joka tässä tapauksessa on oikeuskansleri. Kansalla on oikeus odottaa, että hän virkatehtäviensä mukaisesti ilmaisee kantansa myös näissä tapauksissa, hän toteaa.”

  ja ”Ajatus normaalista oikeudesta ja kohtuudesta esitetään jo vanhoissa Ruotsin lain tuomarinohjeissa, jotka yhä on painettu lakikirjan alkuun: ”Se, mikä ei oikeus ja kohtuus ole, ei taida olla lakikaan.””

  Tykkää

 3. J. Jörgensen kommentoi ”Tuosta Ohisalon virkanimityspuliveivauksesta en osaa sanoa; ehkä olet oikeassa. Mutta laajemmalta kulmalta, mahtavatko poliitikot ja puoluepukarit ylipäänsä ymmärtää, millaista todella syvälle käyvää karhunpalvelusta he ovat tekemässä yhteiskunnalle rapauttaessaan luottamusta puolueettomaan oikeuslaitokseen?”

  Ehkä asialla ei ole heille merkitystä sillä Suomea liittovaltioidaan kovaa vauhtia elvtyspaketin nimellä kulkevin yhteisveloin ja velkavastuin. Suomi muuttuu osavaltioksi, ja nyt haetut linjaukset ovat nähtävissä mm. europarlamentin mietinnössä jossa EU:n ja NATOn kritisoiminen on toimintaa, jonka tarkoitus on horjuttaa länsimaisia yhteiskuntia, ja tätä pyritään kriminalisoimaan mm. EU:n terrorismia koskevan lainsäädännön alla. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0290_FI.html?redirect

  Tykkää

 4. > Aron puolesta syytteen nosti VKS Raija
  > Toiviainen, Jantusen puolesta PV:n eversti
  > Vesa Nissinen.

  Että syytteen nosti joku muu, kertoo siitä että, Aro ja Jantunen ovat vain nappuloita isommassa pelissä.

  Tällaisten näytösoikeudenkäyntien tarkoitus ei ole löytää syyllistä tai edes rikosta vaan olla varoituksena muille.

  Tykkää

  • Mahtaako se olla kuinkakin tavallista, että jutussa on varsinainen tai virallinen syyttäjä (Juha-Mikko Hämäläinen), ja lisäksi kummallakin kantajalla oma henkilökohtainen syytteen nostaja? Onpahan ainakin syytepuoli prosessissa hyvin varmistettu. Molari taas vastaa asiassa itse, ilmeisesti ilman puolustusasianajajaa.

   Tykkää

   • Molari turvaa jumalaan ja vastaa itse.

    Sanoisin, että vaino-syyte ei mene välttämättä läpi, syyttäjäpuolen näyttö on siinä asiassa heikko. Törkeän kunnianloukkauksen tuntomerkkejäkin voi olla vaikea käyttää.

    Syyttäjäpuoli oli haalinut todisteeksi Molarin harjoittamasta vainosta MV-artikkeleita, jotka eivät edes ole Molarin kirjoittamia. Syyttäjä Hämäläinen oli maininnut Molarille että VKS Toiviainen oli halunnut ne mukaan näyttönä ”vainon jatkuvuudesta” mutta eihän jonkun muun kirjoittama artikkeli ole osoitus Molarin teosta — joten ihmetellä täytyy, mitä VKS Toiviaisen päässä on liikkunut. Tai sitten Toiviainen vain tosiaan yrittää epätoivoisesti toteuttaa esim. OM Anna-Maja Henrikssonin vaatimuksia.

    Tykkää

  • Toivon, että oikeuslaitos panee hanttiin politisoimisensa suhteen. Haluavatko he, että asianajaja- ja tuomarikunnasta tulee ammattikuntana yhtä halveksittu kuin poliitikoista tai toimittajista, ja että heidät rinnastetaan diktatuureissa ja banaanivaltioissa toimiviin hännystelijöihin?

   Tykkää

 5. Tekaistaanko syytteitä ???

  JOTTA RIKOSLAIN TARKOITTAMA VAINOAMINEN OLISI KYSEESSÄ, NIIN TEON PITÄÄ OLLA

  1. VAPAUTEEN KOHDISTUVA RIKOS
  2. OIKEUDETON
  3. ON OMIAAN AIHEUTTAMAAN VAINOTUSSA PELKOA TAI AHDISTUSTA
  4. TOISTUVA
  5. UHKAA, SEURAA, TARKKAILEE, OTTAA YHTEYTTÄ TAI MUUTEN NÄIHIN RINNASTETTAVILLA TAVOILLA
  6. TAHALLINEN ( tästä myöhemmin)

  1. Vainomisesta on säädetty rikoslain 25 luvussa ”Vapauteen kohdistuvista rikoksista”

  Joten vain sellainen vainoaminen on rikos, joka täyttää myös ”vapauteen kohdistuvasta rikoksista” tunnusmerkistön.

  Joten vain sellainen ”yhteydenotto-vainoaminen” on rikoslain tarkoittamaa vainoamista, joka täyttää myös ”vapauteen kohdistuvista rikoksista” tunnusmerkistön.

  Esim. kirja-arvostelu ei ole rikos vapautta vastaan.

  2. Ei Molarin meneminen kirja messuille ole oikeudetonta.

  HE 19/2013 on määritelty ”oikeudeton”. Sen mukaan silloin kun tekoa ei ole nimenomaan kielletty, niin tekoon ei saisi olla mitään järkevää tai hyväksyttävää syytä.

  Käsite ”oikeudeton”:

  HE 19/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n ja poliisilain 5 luvun 9 §:n muuttamisesta
  Häiriösoittojen tai viestien oikeudettomuus edellyttää, silloin kun yhteydenpitopa ei sinänsä ole mitenkään kielletty, että siihen ei ole mitään järkevää tai hyväksyttävää syytä ja että se on shikaaniluontoista.

  https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130019#idp450836176

  3. Vainoaminen edellyttäisi sitä että häirintä on ”toistuvaa”.

  ”Toistuva” tarkoittaa suomenkielessä myös jatkuvaa. Jos sanot että juttujen välissä on ollut taukoja, joten ei ne ole ollut jatkuvaa.

  Ei se ole ”jatkuvaa” jos välissä on 3 kk tauko. Siinä on silloin tauko välissä.

  Ei se ole ”jatkuvaa” jos välissä on 2 viikon tauko tauko. Siinä on silloin tauko välissä.

  VERTAA:
  Lehtonen on arvioinut KKO ennakkopäätöstä KKO 1994:67 työnantajasuoristuksista, että jos 3 kk ajan taas maksaa työnantajasuorituksia, ja sen jälkeen alkaa taas laiminlöymään niitä, niin kyseessä on eri teot tai tekosarjat.

  Lehtonen, Asko: Oikeustapauskommentti KKO 1994:67. Lakimies 1995, s. 861–874

  Haettiin ”toistuvasti” Kielitoimiston sanakirjasta

  toistuvasti uudelleen, jatkuvasti, toistuen. Syyllistyä toistuvasti rikoksiin.

  https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80

  4. Joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla…..

  Rikoslain 25 luku
  7 a §
  Vainoaminen
  Joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla…..

  Tapauksessa Panu&Tiina vs Jessi lähestymiskielto:

  Käräjäoikeus katsoi että kirjoittelu ei ole vainoomista.

  S.38
  Aron käsitteleminen häiritsevällä tavalla Huuhtasen ja Keskimäen
  ohjelmatoiminnassa ja verkkoviesteissä ei merkitse Aron
  uhkaamista, seuraamista, tarkkailemista, yhteyden ottamista
  häneen, eikä sitä voida pitää näihin tekotapoihin
  rinnastettavana toimintana. Edellä olevan perusteella
  käräjäoikeus katsoo, ettei asiassa ole selvitetty Huuhtasen ja
  Keskimäen vainonneen Aroa rikoslain 25 luvun 7 a §:ssä
  tarkoitetulla tavalla.

  Rikoslain 25 luku
  7 a §
  Vainoaminen
  Joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vainoamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

  Tykkää

 6. Nämä oikeussodat, mikäli natobimbot häviää useimmat niistä, tulee olemaan perusteena uuden maalituslainsäädännön tarpeelle. Oikeastaan tarpeen rakentaminen edellyttää, että nämä kaikki syytteet hävitään. Todennäköisesti vastaavia absurdeja oikeuskeissejä tullaan valmistamaan vielä lisää, kunhan lain hyväksymisäänestykset lähestyy. Vertaa Airiston helmen lavastus ja Kärnän sukellusvenekirjoitukset ennen tiedustelulakien ja perustuslain kiireellistä muuttamisäänestystä. Tai Jokelan ja Kauhajoen kouluammuskelujen järjestäminen juuri ennen aselakien kiristämistä.

  Tykkää

  • Artikkelin alussa kirjoitin ”AvoinMedia ei yritä ratkaista syyllisyys-kysymystä, se on käräjäoikeuden tehtävä, aivan toisen ammattikunnan kuin median. Artikkelien tarkoitus on tarjota erilaisia näkökulmia tarkasteluun; lukijan itsensä tehtäväksi jää muodostaa oma mielipiteensä.”

   Itseäni kiinnostaa mahdolliset laajemmat kuvio kuten
   1) EU-NATO -tarpeiden täyttämisen valmistelu
   2) oikeuslaitoksen politisoiminen
   3) mahdollinen Oikeusministeriön tilaustyö
   4) Ylen osuus valtakunnallisena toimijana tässä kaikessa
   5) vastakkainasettelut: Yle vs. kansalaismedia(t), NATO-myönteiset vs. NATO-kriittiset, Venäjäfoobikot vs-. Venäläismielisiksi kategorioidut sekä näihin liittyen NATO-yhteistyökuvioissa tapahtuvat muutokset, EU-lainsäädännössä tapahtuvat muutokset ja kokonaisuuden vaikutus Suomeen ja suomalaisiin.

   ja tietenkin se, että oikeus toteutuu.

   Oikeudenkäynnit eivät vielä ole ohi. Seuraan nämä useat tapaukset loppuunsa asti. Vasta sitten voi alkaa tehdä lopullisempaa yhteenvetoa.

   Raportoinnin luonteeseen kuuluu, että osaraportit ovat osia kokonaiskuvasta, eivät koko kuva.

   Tykkää

   • Vahinkoa tapahtuu jo oikeudenkäyntien aikana. Ajan menetys tietenkin, mutta ajattelutyön kaappaus kuukausiksi pois ajankohtaisista asioista on pahempi. Joutuu puolustamaan itseään ja opettelemaan oikeudenkäynnin koukeroita. Taloudellinen uhka ei ehkä koske Molaria, jos hän on pohjalla jo valmiiksi, mutta koko prosessi luo pelotevaikutuksen myös muille vapaille kirjoittajille. Ja kaappaa tämän oikeuden seuraaminen aikaa ja ajattelutyötä pois monelta muultakin kirjoittajalta.

    Tykkää

 7. Ja taas valehdellaan Molarin tekemisiä puhtaaksi. Molari julkaisi ITSE murhakehotusvideonsa, jonka Fnrosforum otti talteen ja julkaisi omalla blogillaan. Molari panikoi kun poliisi otti yhteyttä ja poisti sen jälkeen videon omalta youtube-kanavaltaan. Iltalehti teki Molarin pähkähullusta videosta ansiokkaan jutun. Sivumennen sanoen Molari on videolla selkeästi huumausaineiden tai huumaavien lääkkeiden vaikutuksen alainen.

  Söyring vaikuttaa samanlaiselta patologiselta valehtelijalta kuin Molari.

  Tykkää

 8. Onko tämä Molari-oikeudenkäynti Isäntämaasopimuksen toteuttamista käytännössä ? Veronmaksajat maksavat Aron oikeudenkäyntikulut Ylen kautta ? Työttömälle tai huijauscoronalomautetulle olisi näillä rahoilla varmaan parempaa käyttöä.
  Tässä nähdään Ylen alennustila : Päivittäistä valehtelua ja vielä maksetaan valtavat summat tyhjänpäiväisistä syytteistä. Muistakaa – me kustannamme sen !

  Tykkää

   • Totuuden monopolia ei ole kenelläkään. Sama fakta sopii moneen teoriaan.

    Kun näitä faktoja sovittelee ja pyöräyttää näkökulmaa, tapahtuu sama kuin kaleidoskoopissa: kuva muuttuu.

    Tykkää

  • En osaa sanoa, onko Molari-oikeudenkäynti isäntämaasopimuksen toteuttamista käytännössä.

   Kun kirjoitin kirjaa yhdessä ex-UM Keijo Korhosen ja Antti Pesosen (toim. Mauri Nygärd) kanssa, perehdyin aiheen ympäriltä lakeihin tehtyihin muutoksiin ja kaikenlaisiin virallisiin asiapapereihin. Mutta isäntämaasopimus sitoo Suomea antamaan kaikenlaista apua, ml. viestintä. Nythän meillä Huoltovarmuuskeskus tekee NATO-yhteistyötä näissä asioissa.

   muoks: huolintakeskus > huoltovarmuuskeskus

   Tykkää

 9. Riikan työ on hyvin, hyvin arvokasta. Kuuntelin koko nauhoituksen läpi. Riikan otannat ovat kiistattomia ja tosia. Upeaa, että jaksat tehdä tätä. Juha Molarille toivon kaikkea hyvää kuten myös ”vainotuille”. Kaikki he ovat ihmisiä…kaikesta huolimatta. Pikkuisen enemmän toivoisin siivoa kielenkäyttöä ja kunnioitusta vastapuolta kohtaan. Ymmärrän, että tunteet ovat tällaisissa yhteyksissä pinnassa, mutta aikuisten kommunikoinnissa pitää kuitenkin aina pystyä korrektiuteen.

  Tykkää

 10. Kiitän kiitoksista.

  Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että kaikki olemme ihmisiä ja että kunnioitusta ynnä käytöstapoja kaivataan kanssakäymisessä.

  Jaksan tehdä tätä, koska koen että se on tarpeellista. Yritän kaivaa esiin ihmisen äänen, haluan että vaiennetuilla/ylihuudetuiilla on ääni ja että se ääni kuullaan. haluan, että jokainen saisi suunvuoron. Ehkä en aina onnistu, mutta ainakaan minun ei tarvitse itseäni moittia siitä, että en tehnyt mitään kun olisin voinut.

  Minulle tulee mieleen anekdootti/allegoria, jonka tahdon kertoa.

  Olin perheeni kanssa tulossa Joensuusta. Tiellä oli yllättäin pysähtynyt letka. Arvuuttelimme, onko syynä hirvikolari vai tielle kaatunut puu.
  Kun näimme, että vastaantulevien kaistallakin seisoi autoja, tiesimme että syynä oli kaatunut puu.

  Autoista alkoi nousta väkeä, osa selvästi hääjuhlista tulossa tai niihin menossa. Myös Venäjän suuntaan matkalla oleva turistibussi avasi ovensa ja miesmatkustajia tuli ulos.

  Ihmiset alkoivat kaivaa takakonteistaan moottorisahoja. Kohta tiellä lauloi useampi saha kun puuta pätkittiin.

  Sen jälkeen niin suomalaiset ja venäläiset alkoivat vierittää rungon pätkiä ojaan. Kohta tie oli raivattu, ihmiset menivät takaisin autoihinsa ja matka jatkui hyvissä tunnelmissa. Se oli hieno kohtaaminen: ongelma ratkaistiin yhteistyöllä, ilman työnjohtoa ja konsultteja.

  Me osaamme ratkaista ongelmia. Ihan itse.

  Sanoin perheelle, että ”Jos tuo puu olisi kaatunut kaupungissa, paikalla olisi ollut 50 tyyppiä ottamassa selfieitä ja soittamassa 112. Puu olisi tukkinut liikennettä pitkään.”

  Tykkää

  • Niinpä niin. Kaupungissa kävelevät ihmiset tuskin kantavat mukanaan moottorisahoja. Jotenkin jokainen kirjoituksesi onnistuu olemaan jollain tavoin harhainen. Ehkä maatilaelämä on vieraannuttanut todellisuudesta ja muusta maailmasta ja internetin välityksellä muodostuneet näkemykset pohjautuvat salaliittosivustoihin ja vaihtoehtomedioiden vaihtoehtotodellisuuteen.

   Tykkää

   • Ah, lähdet ilmeisesti siitä että todellisuutta on vain kaupungeissa.
    Näin luulisikin, kun cityvihreitä kuuntelee.

    Olen kerrostaloissa kasvatettu (enimmän aikaa Kamppi ja Töölö). Muutin maalle naimisiin mentyäni. Kaupunkien keinokadut, keinotekoinen viihde ja tuunatut henkilöt apatiaa-ahdistusta-anemiaa-angsteineen olivat kuin Ylen ohjelmatarjonta: uusintoja joka kanavalla.

    Pidän silti yhteyttä kaupungeissa ja/tai ulkomailla asuviin ystäviin. Yllättävän moni harkitsee muuttoa maalle.

    Tykkää

 11. Todellisuutta on erilaista. Sinun todellisuutesi on vainoharhainen, arvioin lähinnä syytä. Syrjäytyminen luonnon helmaan epäilemättä on osasyy. Kun todellisuuskäsitys rakentuu internetin varaan niin siinä jo valmiiksi epätasapainoinen henkilö sekoaa lopullisesti ja näkee maailman vääristyneen linssin kautta. Ja mielipide on joka asiaan, joista ei omaa käsityskykyä ilman tukea muitten salaliittoteoreetikkojen ja vainoharhaisten potilaiden kirjoituksia.

  Tykkää

  • Täytynee sitten siirtyä hallitusten, Pentagonin, EU:n, YK:n ja vastaavien instanssien asiakirjojen parista toisenlaisiin lukemistoihin. Kiitos neuvosta.

   Tykkää

 12. Ongelmasi on ettet ymmärrä lukemaasi ja teet johtopäätöksiä ja tulkintoja jotka eivät ole tästä maailmasta. Olet jonkin tason psykoosissa.

  Tykkää

 13. Kärsit mahdollisesti myös viimeisen sanan syndroomasta. Mielesi hajoaa jos ei viimeinen kommentti ole sinun. Profiilikuvasi on yhdistelmä huuto-taulua ja kärsivän salaliittoteoreetkon ahdistusta.

  Enempää en jaksa uhrata aikaani höpöblogiisi. Moi.

  Tykkää

  • * Manipuloimattomassa profiilikuvassa on vahtikoiravanhus.

   * Viimeisen sanan syndroomaa poteva ei kykene vuoropuheluun (”Enempää en jaksa uhrata aikaa höpöblogiisi. Moi.”)

   * Pidätkö lupauksesi?

   Tykkää

 14. Kun kunnollinen vallan vahtikoira puhuu, sitä ei enää ymmärretä. Ei ole olemassa juurikaan tiedonvälitystä, mikä ei olisi korruption tulosta. Lahjonta alkaa toiselta puolelta maapalloa ja ulottaa lonkeronsa tänne Venäjän rajalle.

  Tietoisuuden muokkaus on keinotekoista älyä keinoälyn kautta. NATO/ Isäntämaa -puolustusvoimat vakoilee omia kansalaisia ja tiedustelutiedon avulla esittää vihjailuja, joita hyödylliset idiootit ottavat toimintaohjeina. Onko siruja istutettu jo päähän ? Sotilastuomioistuimesta on kysymys ja nykyajan sodankäynnistä, jota käydään oman maan ihmisiä vastaan. – Kuten aina ennenkin: etuoikeutetut vastaan köyhä kansa.

  Taisteleeko Suomen hallinto ja YLE omia kansalaisia vastaan yrittämällä rajoittaa perusihmisoikeuksia näiden poliittis-sotilaallisten oikeudenkäyntien avulla ? Nyt huudetaan jo kuorossa: eläköön aikamme Isä Aurinkoinen, se, joka laskee länteen.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s