Pandemia propagandaoperaationa

#Nonyymi

AvoinMedialla on tilaisuus tarjota lukijoilleen Isoveli-Googlen sensuroima, brittiläisen propagandatutkija Piers Robinsonin YouTubesta poistettu haastattelu. Onneksi haastattelu löytyy (toistaiseksi) Rumblesta ja Bitchutesta.

Piers Robinson on Syyrian, propagandan ja median työryhmän (Working Group on Syria, Propaganda and Media, SPM) perustaja ja on toiminut Sheffieldin yliopiston Propagandatutkimuksen järjestön (Organisation for Propaganda Studies) apulaisjohtajana. Robinson on luennoinut erikoisalastaan mm. NATO:lle ja brittiarmeijalle.

Haastattelun on suomentanut suomalainen tutkija, joka haluaa pysytellä nimettömänä.

AvoinMedia on lisännyt alkuperäisen tekstin sisään linkkejä, jotka valottavat Robinsonin käsittelemiä aiheita.

Pandemia on historian suurin propagandaoperaatio

Meneillään on historian laajin propagandaprojekti. Hallinto kertoo selvästi myös koronastrategioissaan ja julkaisuissa, että ihmisiin pyritään vaikuttamaan median kautta. Tämä tuli hyvin varhaisessa vaiheessa koronan hallintaa esille esimerkiksi Britanniassa.

Tämä näkyy myös sensuuritoimina, jotka on kohdistettu koronaan liittyviin sisältöihin ja näkemyksiin verkossa. Britanniassa oli myös ilmeistä, että media painostettiin pysymään hallituksen kanssa yhtenäisellä viestintälinjalla koronasta. Nämä pyrkimykset tulivat esille jo hyvin aikaisessa vaiheessa koronapandemian hallintaa.

Vähitellen propaganda on alkanut tulla hyvin ilmeiseksi. Viestinnän vääristymät ovat myös tulleet selväksi. Lisäksi tähän liittyvät monet koronan hallintatoimet, kuten sulkutoimet ja tällä hetkellä pyrkimys rokottaa kaikki.

Propagandalla on ollut avainrooli siinä, miten ihmiset ovat muotoilleet näkemyksiään siitä, mistä koronassa on kysymys. Ja propaganda on saamassa äärimmäisiä muotoja. Pyrkimys massojen käyttäytymisen manipulointiin on selvä. Hallitukset eivät enää edes kiellä näitä pyrkimyksiään.

Mihin tämä on johtamassa? Virallinen selitys kuuluu, että viestinnällisellä propagandalla pyritään vahvistamaan yleistä terveydenhoidollisia tavoitteita. Hyödynnetään tiedettä ja pyritään ratkaisemaan pandemiaa. Ja että siinä on kaikki, mitä pyritään tekemään.

Mielestäni on tulossa vähitellen lisääntyvässä määrin selväksi, ja olen myös lisääntyvässä määrin huolissani siitä, että näitä viestinnällisiä toimia EI tehdä terveyskriisin ratkaisemiseksi. Olemme siinä pisteessä 1,5 vuoden jälkeen, että tekeillä on syvällisiä muutoksia ja yhteiskunnan rakenneuudistuksia. Nämä liittyvät esimerkiksi pyrkimyksiin toteuttaa digitaalisia valuuttoja, rokotepasseja ja niin edelleen. Ja samalla pyritään myös kaventamaan kansalaisten perusoikeuksia.

Pandemian olosuhteita hyödynnetään poliittisten ja taloudellisten  päämäärien läpiviemiseen.

Mitä ajattelen tässä olevan? Pandemian olosuhteita hyödynnetään poliittisten ja taloudellisten  päämäärien läpiviemiseen.

Esittämättä mitään erityistä teoriaa asiasta, näyttää hyvin selvältä, että sellaisilla organisaatioilla kuin esimerkiksi Maailman talousfoorumilla (World Economic Forum, WEF) on ollut erityisiä visioita alusta alkaen siihen, kuinka koronapandemiaan tulisi vastata. Ja myös tiettyjä tulevaisuudenvisioita. He puhuvat neljännestä teollisesta vallankumouksesta, älykaupungeista ja niin edelleen. Näyttää siltä, että WEF väärinkäyttää koronatilannetta juuri näiden poliittisten ja taloudellisten rakennemuutosten edistämiseen.

Miten propaganda sitten liittyy näihin pyrkimyksiin? Pidän erittäin todennäköisenä, että tämä tapahtuu juuri niin, että näitä tavoitteita edistetään ilman, että niitä läpikäydään demokraattisessa koneistossa. Tai että yleisessä tiedossa ja julkisessa keskustelussa olisi vähäisessäkään määrin se, mitä on meneillään. Ihmiset ajattelevat, että tämä on kaikki koronaviruksesta johtuvaa. Ihmiset ovat peloissaan ja peloteltuja. Parlamentit ja lainsäätäjät taas menevät mukaan näihin agendoihin. Samoin media ja akateemiset piirit.

Ja kaikki nämä tavoitteet, joita Maailman talousfoorumi WEF pyrkii viemään läpi, pusketaan läpi niin, että ne eivät saa mitään merkittävää huomiota julkisuudessa ja kansalaisten tietoisuudessa. Tai että ne käsiteltäisiin ja punnittaisiin demokraattisessa päätöksentekokoneistossa.

On pelottavaa, että olemme läpikäymässä massiivisia, aivan valtavia yhteiskunnallisia muutoksia, ja kaikki se, mitä kuulemme on medialta on paniikki, joka liittyy koronavirukseen.

On pelottavaa, että olemme läpikäymässä massiivisia, aivan valtavia yhteiskunnallisia muutoksia, ja kaikki se, mitä kuulemme on medialta on paniikki, joka liittyy koronavirukseen. Ja siitä puuttuu todella tärkeitä ja merkityksellisiä näköaloja siihen, mitä todellisuudessa on meneillään.

Tilanne on hyvin vaarallinen. Väestöä pelotellaan ja irroitetaan todellisuudesta. Tilanne tarjoaa mahdollisuuksia tahoille, joilla on valtaa, kuten yrityksille, hallituksille tai tahoille, joilla on muita omia agendojaan.

Toivo siitä, että tämä tilanne loppuisi jossain vaiheessa, ei näytä enää mahdollisuudelta. Olemme siirtymässä hyvin huolestuttavaan vaiheeseen sen suhteen, miten näemme länsimaiden toimivan.

Haastattelija: Mikä on maskien osuus? Olen nähnyt videoita, joissa osoitetaan, miten maskit eivät toimi. Ovatko ne vain osa propagandaa, jolla luodaan pelkoa?

Britanniassa on julkaistu erinomainen kirja, Laura DodsworthinA state of fear”. Hän haastatteli monia käyttäytymistieteilijöitä, jotka työskentelevät valtionhallinnossa. Hän onnistui tavoittamaan ja keskustelemaan heidän kanssaan, koska häntä ei pidetty uhkana, kuten olisi voitu pitää politiikan tutkijaa, tai tutkivaa journalistia, jotka haluaisivat selvittää, mitä on tekeillä.

Käsitykseni on, että maskit haluttiin käyttöön sen takia, että ylläpidettäisiin yleistä pelkotilaa. Maskit toimivat ikään kuin jatkuvana muistutuksena tilanteesta. On hyvin harvoja tutkimuksia, jotka tukevat näkemystä, että maskit pysäyttäisivät virustartunnan. Maskit ovat pikemminkin sitä varten, että pitäisivät koronan uhkakuvan ihmisten mielissä. Ja käsitykseni on, että myös käyttäytymistieteilijät vahvistavat tämän, että tästä pääasiassa on kyse. Ja pidän tätä erittäin hälyttävänä.

Esimerkiksi kouluissa on nykyään pidettävä maskeja koko päivän ajan. Tämä on äärimmäisen huolestuttavaa. Olemme tilanteessa, jossa toiset ajattelevat, että meidän täytyy pitää maskeja, mutta tämä ei ole tosiasiassa sen takia, että ne suojaisivat virustartunnalta. Maskeilla pikemminkin hallitaan mielikuvia, ja varmistetaan ja ylläpidetään viruksen pelkoa. Pidän tätä monelta osin psykologisena toimintamallina, jolla tuotetaan tietoisesti vahinkoa ihmisille.

Haastattelija: Jaetaanko maskeilla ja propagandalla kansaa?

Pidän tätä joukkojen vastakkainasettelua ja kontrollin mekanismia, jolla hallitaan sen kautta yhä selvemmin esille tulevana ilmiönä. En kuitenkaan liitä tätä niinkään maskeihin. Enneminkin liitän sen viime viikkojen aikana esille nousseeseen keskusteluun pakkorokotuksista. 

Olen viimeisten 7-8 päivän aikana nähnyt huolestuttavia määriä vaikuttajien ja korkean profiilin omaavien henkilöiden puheenvuoroja sosiaalisessa mediassa, joissa syytellään rokottamattomia. Tämän tulisi soittaa hälytyskelloja kenessä tahansa, jolla on vähäisintäkään muistikuvaa historiasta sen suhteen, mitä silloin on tapahtunut, kun yhteiskunnassa tapahtuu segregaatiota, tai jakautumista siten, että aletaan osoitella ryhmiä, jotka ovat epäpuhtaita tai sairaita. Näin on käynyt rokotettujen ja rokottamattomien välillä.

Rokottamattomien ja rokotettujen erottelulla ja väitteillä siinä, että rokottamattomat aiheuttaisivat vaaran rokotetuille tai levittäisivät tautia, ei ole mitään tarkkaa tieteellistä perustaa.

Rokottamattomien ja rokotettujen erottelulla ja väitteillä siinä, että rokottamattomat aiheuttaisivat vaaran rokotetuille tai levittäisivät tautia, ei ole mitään tarkkaa tieteellistä perustaa. Tämä on se viesti, joka meidän tulisi välittää niille, jotka tällaista erottelun agendaa ajavat eteenpäin.

Koska näin muutoin luodaan kahtiajakoja. Ja olemme nähneet, mitä tämä on tarkoittanut aiemmin historiassa. Siitä on syntynyt hyvin huonoja lopputuloksia, kun ihmisiä on käyty erottelemaan näillä perusteilla.

On myös alkanut esiintyä kielenkäyttöä, joka on melko pelottavaa. Kieli, jota käytetään painostamiseen samaan aikaan, kun meneillään on painajaismaisia sulkutoimia, joita on ollut viimeisten 2 vuoden aikana. Olen sitä mieltä, että tässä on jotain huolestuttavaa. Esimerkiksi muuan nuori brittitoimittaja puhui hyvin aggressiivisesti aivan muutama päivä sitten.

Tämä näyttää ulospäin ikään kuin jonkin laskelmoidun vision eteenpäinviemiseltä tai jonkin laajemman agendan manifestaatiolta. Koronapandemian väärinkäytöstä johonkin muihin toimiin ja muutoksiin. Se lopputulos, johon tältä pohjalta päädytään, voi historiasta päätellen johtaa hyvin pimeään ajanjaksoon.

— Jos puhutaan rokotettujen ja rokottamattomien erottelusta. Monet käyttävät jo vertailukohtanaan holokaustista selvinneitä, koska se, mitä nyt näemme, on samankaltaista kehitystä kuin oli 1930-luvun Saksassa. Vaikka meno ei olekaan aivan täsmälleen samanlaista, siinä on yhtymäkohtia. On hyvin hälyttävää, millaista kieltä tällä hetkellä käytetään.

Haastattelija: Hallitus käyttää nyt kovaa kieltä niistä, jotka eivät halua rokotetta. Mikä on tämän tarkoitus? Onko tarkoituksena viedä heiltä oikeutus kieltäytyä rokotteesta?

Tässä ei ole mitään uutta. Jos katsot protestiliikkeiden historiaa ja sitä, miten niitä käsitellään mediassa. Olipa kyse mistä tahansa vastaliikkeestä, niitä on tehty naurunalaisiksi ja demonisoitu toinen toisensa perään. Ja sen näemme taas kerran nyt.

Näemme sen tavassa tukkia suut kysymyksiltä, tavassa leimata heidät natseiksi tai salaliittoteoreetikoiksi. Näemme taas uudelleen samaa retoriikkaa, jota on käytetty esimerkiksi rauhanliikettä vastaan. Tai niitä vastaan, jotka vastustavat vallankäyttäjiä.

Eräs hälyttävimmistä asioista on se, että akateemisten ihmisten ja tutkijoiden kimppuun käydää, jotka kyseenalaistavat sitä, mitä on meneillään koronan hallinnassa. Tutkijoihin kohdistetaan järjestelmällistä painostusta, pilkkaa ja leimaamista sosiaalisessa mediassa. Ja tämä kohdistuu myös erittäin korkean profiilin omaaviin tutkijoihin. Heitä nimitellään salaliittoteoreetikoiksi esimerkiksi siksi, että he ovat kyseenalaistaneet koronaan liittyviä sulkutoimia. 

Tämä tavallaan epävirallinen painostus ja pilkka, on merkittävä osa sitä, mitä on tekeillä koronan hallinnan taustalla. Tämän toimintatavan pitäisi toimia hälytyssignaalina niille ihmisille, joiden mielestä kaikki on pääosin normaalisti. Ja jotka luulevat, että ei ole suurempia ongelmia yleisesti ottaen.

On hyvin vahvan taustan omaavia tutkijoita, kuten Peter McCullough ja Dolores Cahill, jotka ovat joutuneet lokakampanjoiden kohteeksi ja joita on sensuroitu, hiljennetty ja suljettu pois julkisesta keskustelusta.  Tämä kertoo jotain enemmän. Se vihjaa siihen, että kyseessä ei ole rationaalinen tapa toimia siihen nähden, mitä ongelmia ollaan ratkaisemassa. Sen sijaan käytetään propagandaa vastaamaan tilanteeseen. Tätä on viety läpi sulkemalla ihmisten yhteyksiä verkossa, nöyryyttämällä heitä ja järjestämällä lokakampanjoita heitä kohtaan. Tämä on ikään kuin sotaa.

Haastattelija: Mikä on median osa tässä propagandasodassa?

Britannian kontekstissa, ja tämä koskee ehkä muitakin demokraattisia maita, media on rakenteellisten pakkojen alaisena välittömästi kriisioloissa. Medialta vaaditaan, että se välittää uutisia pysytellen viranomaisten ohjeistuksen mukaisissa linjauksissa. Jos siis julistetaan hätätila ja voidaan määritellä samalla, että median täytyy pysytellä annettujen ohjeiden mukaisissa viestintälinjauksissa.

Valtavirtamedialla (Mainstream media, MSM) on hyvin kapea tila haastaa poliittista ja taloudellista valtaa. Tila on kaikista vähäisin sotatilassa ja ulkopoliittisissa uutisissa, mutta sama pätee muillakin alueilla. On realiteetti, että toimittajat liikkuvat samoissa piireissä kuin muut vallanpitäjät. He eivät ole niin kriittisiä, kuin heidän pitäisi olla. Eivätkä he ole niin itsenäisiä, kuin heidän pitäisi olla. Joten ei ole yllätys, mikä on lopputulema mediassa. He eivät ole halukkaita vastustamaan sitä, mitä hallitus esittää ja väittää. Ja kun lisäksi on rakenteellisia pakkoja ja rajoituksia nykytilanteessa, sekä valtavia propagandakampanjoita tukemaan näitä viestejä. Ei ole myöskään yllättävää, että toimittajia pelotellaan.

Sama koskee tutkijoita. Tiedän itse 20 vuoden tutkijan taustalla, kuinka paljon voin joutua itsesensuroimaan. Ja lisäksi on kuultu monelta tutkijalta kommentteja siitä, mitä he ovat joutuneet kokemaan, kun he ovat yrittäneet kyseenalaistaa esimerkiksi koronaan liittyviä sulkutoimia tai massarokotuksia. Syntyy ryhmäytymistä. Ja tulee hyvin vaikeaksi uida vastavirtaan tässä asetelmassa.

Tämä on media ja akateeminen maailma. Lähdin liikkeelle siitä, että korona on yksi laajimmista propagandaoperaatioista historiassa. Olemme nähneet, miten parlamentit ja lainsäätäjät ovat uskomattoman varovaisia sanoissaan. He yksinkertaisesti ovat lakanneet arvioimasta kriittisesti ja kyseenalaistamasta koronaan liittyviä uusia käytäntöjä ja pakkotoimia.

Kaikki yhteiskunnan instituutiot on taivutettu propagandakampanjan linjoille.

Esimerkiksi viime viikolla Britanniassa oli keskustelua hoitoalan pakkorokotuksista palvelutaloissa toimiville. Ne vietiin parlamenttiin sellaisella kiireellä, että käytännössä ei jäänyt aikaa debatille. Ei ollut aikaa keskustelulle, mutta ne vietiin läpi joka tapauksessa. Ja olemme nähneet, miten kaikki yhteiskunnan instituutiot on taivutettu propagandakampanjan linjoille. Eikä ole tarjottu sellaista mahdollisuutta vastarintaan tai kyseenalaistamiseen, joka niillä pitäisi olla.

Kenties siitä johtuukin, että meillä on sellainen määrä ihmisiä, jota meillä on nyt kaduilla. Uusia puolueita on syntynyt, jotka pyrkivät haastamaan koronan hallintatoimia, koska demokraattisten instituutioiden toiminta huutaa tyhjyyttään. Meidän täytyisi saada demokratia palautettua takaisin.

Ja tämä epäonnistuminen koronapropagandan suhteen, on johtanut siihen, että ihmiset ovat kaduilla. Ja että syntyy näitä uusia puolueita.

Haastattelija: Meillä alkaa olla yhä kapeampi ikkuna saada viestejämme julkisuuteen. Miten saamme äänemme kuuluviin? Ja miten ylipäänsä voimme vaikuttaa?

Ajattelen, että tällä hetkellä ja tässä tilanteessa, ja koko elämäni aikana ja kaiken kokemukseni mukaan, en ole koskaan nähnyt mitään näin huolestuttavaa ja äärimmäistä.

Tässä tilanteessa ei voi luottaa paikallisiin poliitikkoihin, tai valtavirtamediaan, että he ottaisivat hoitaakseen nämä asiat. Olemme vaiheessa, jossa ihmisten täytyy lähteä liikkeelle. Sen olemme jo nähneet. Se merkitsee myös, ettei olla välttämättä samoilla linjoilla tilanteesta ja tulkinnoista median tai perinteisten puolueiden kanssa. Ihmisten on organisoiduttava uudelleen ja keskusteltava tilanteesta. Se on avaintekijä.

Olemme vaiheessa, jossa ihmisten täytyy lähteä liikkeelle.

Media tulee puskemaan viestejään tietyillä raiteilla. Mutta media ei välttämättä vedä aivan yhtenäistä linjaa. On medioita, jotka alkavat vakavasti kyseenalaistaa sen, mitä on meneillään. Samaa havahtumista näkee myös Yhdysvalloissa. Asiat alkavat muuttua.

Tässä tilanteessa ihmiset alkavat liikehtiä, muodostavat uusia puolueita ja uusia verkostoja. Ja nähtäväksi jää, mitä siinä tapahtuu. Kysymys, joka tulee vastaan, kun ihmiset lähtevät kaduille mielenosoituksiin ja perustavat uusia puolueita ilmaisemaan näkemyksiään, on siinä, tuleeko näistä liikkeistä tarpeeksi merkittäviä ja vahvoja siihen, että ne muuttaisivat nykyisten kehityskulkujen suuntaa ja kurssia.

Se, mitä näemme tällä hetkellä. En olisi ylioptimistinen, mutta en myöskään liioitellun pessimistinen. Vaikka muutoin olisi enemmistö vastassa, on hyvin laaja joukko ihmisiä, jotka nyt tulevat kaduille mielenosoituksiin. Enemmistönkin täytyy tajuta, että jotain on vialla.

Minulla on tunne, ehkä oman sydämeni tai vaistoni varassa, että ne asiat, joita nyt ehdotetaan, ovat hyvin äärimmäisiä. Kuten sulkutoimet tai niillä uhkaaminen, perusoikeuksien kaventaminen ja lasten rokottaminen. Esimerkiksi nuorten tyttöjen pakkorokottaminen. Tämä on niin äärimmäistä. Ja kun tämä jatkuu, ihmisten määrä kaduilla ja näissä joukkoliikkeissä tulee lisääntymään. Mutta nähtäväksi jää. 

Jos tämä tilanne jatkuu niin, että hyvin suuri osa väestöstä, ei ”osta” niitä ratkaisuja, joita heille tyrkytetään, vaan vastustavat niitä, näin ei voi jatkua loputtomiin. Kaikkien ei tarvitse olla mukana. Tarvitaan vain tietty osa väestöä, jotta voidaan saada liikkeelle muutosta.

Haastattelija: Onko jokin sietoraja sillä, mitä ihmiset suostuvat vastaanottamaan?

Ajattelen, ettemme voi tietää varmuudella, mitä tulee tapahtumaan. Arvaukseni tällä hetkellä on, että propaganda koronan ympärillä on melko haurasta. Se on propagandakupla. 

Ja tietyllä tavalla, ne elementit, joita yritetään propagandalla saada läpi, ovat ehkä enemmän kuin ihmiset kykenevät käsittelemään. Ehkä vain yritetään pitää riittävä määrä ihmisiä mukana joukoissa ja ruokkia heitä propagandalla. Joukko, joka ei hämmenny rajoituksista tai rokotuksista tai mistään, mihin heidät pakotetaan. Luulen, että nämä toimet kuitenkin ruokkivat vihaa. Ja ehkä ei synny riittävän laajaa kannattajakuntaa.

Pakkorokotukset ovat lähtökohtaisesti täysin vieras ajatus liberaaleille demokratioille.

On vaikeaa arvioida, kuinka pitkälle hallitukset menevät pakkotoimissa. On 1,5 vuodessa menty siihen, että nyt esitetään pakkorokotuksia.  Tämä on lähtökohtaisesti täysin vieras ajatus liberaaleille demokratioille. Se, että rokotetaan kaikki. 

Onko ylipäänsä hyvä ajatus rokottaa koko väestö rokotteella, joka ei ole täysin testattu. Ja kaiken lisäksi se, että rokotetaan myös lapset. Ja tehdä se taudin takia, joka on eräänlainen influenssa. Tämä on äärimmäinen ja poikkeuksellinen toimintamalli.

Olemme nähneetkin, että vastustus on lisääntynyt. Se on näkynyt monella alueella. Uusia puolueita on muodostunut. Tämä todennäköisesti jatkuu. Ja saattaa syntyä yhä laajempia liikkeitä, joissa ollaan huolissaan kehityksestä. Voi myös syntyä vakavampia konflikteja liikehdinnän ja virkavallan välillä, jos hallitukset haluavat puskea agendaansa läpi. 

Olen huolissani siitä, mihin tämä saattaa johtaa. Arvelen kuitenkin, että ihmiset alkavat tajuta sitä, että asiat eivät ole aivan niin kuin pitäisi. Mutta on arvaamatonta, mihin se johtaa tai mikä tästä on lopputulemana.

Joka tapauksessa tulemme käymään läpi valtavia muutoksia. Tulemme menettämään demokraattista kontrollia, mahdollisuuksia saada oikeutta oikeuden kautta ja niin edelleen.  Maailma tulee muuttumaan, halusimmepa tai emme. Meidän pitäisi saada demokraattinen kontrolli takaisin.

Meillä on takanamme pitkä länsimaisen demokratian historia. Olen tutkinut sotia ja konflikteja ja sodanvastaista liikettä Irakissa. Nämä eivät ole olleet niin suuria tapauksia kuin se, mitä näemme nyt koronapropagandan kanssa.

Ja jos ajatellaan valtavirtamedian propagandavinoumaa, en ole missään vaiheessa nähnyt niin laajaa joukkoa ihmisiä, jotka heräävät ja alkavat tajuta, mistä on kyse. Ihmiset ymmärtävät, että kyse on laajamittaisesta propagandasta ja manipulaatiosta. Käytännössä kaikki hälytyskellot soivat nyt.

Kuka tahansa, joka vähänkin ymmärtää historiasta, tai propagandasta, ja kykenee punnitsemaan sitä, onko kyseessä se, että hallitukset ovat ajamassa väestönsä parasta ja heidän etujaan? Ihmiset ymmärtävät myös, että elämme äärimmäisen vaarallisessa ajassa. Valitettavasti, edessä on erittäin huolestuttava tulevaisuudenkuva.

Haastattelija: Mitä ajattelet, että tässä on tavoitteena loppupeleissä? Mikä on End Game?

Mainitsin jo aiemmin siitä, mitä ajattelen tästä kuviosta. Ketkä sitä ovat rakentamassa ja mihin suuntaan sitä viedään. World Economic Forum (WEF). Menemättä salaliittoteorioiden tapaisiin syyttelemisiin se, mitä tässä on nähtävissä, ovat poliittiset ja taloudelliset valta- ja vaikutuspyrkimykset. Tilannetta väärinkäytetään omiin tarkoituksiin. 

On erinomaisia tutkivia journalisteja, kuten Whitney Webb ja Cory Morningstar, jotka ovat tutkineet laajalti Maailman talousfoorumin toimia ja kytköksiä. Ja siltä pohjalta voisi päätellä, että tavoitteena olisi yhteiskuntarakenteen uudelleenorganisointi tavalla, jossa lisätään valtion kontrollia ihmisistä. Tästä puhutaan eräänlaisena talousjärjestelmän resetointina, jossa pyritään kapitalismin korjausliikkeeseen. Tähän kontrollin rakennelmaan tuodaan mukaan rokotepassit, ja digitaalinen identiteetti

Jotkut ennakoivat, että mukana kuviossa on myös sosiaalinen pisteytysjärjestelmä, jossa ihmisten toimia arvioidaan ja asemaa määritellään. Tällainen järjestelmä on jo Kiinassa. Kaikki näistä ovat itse asiassa aivan realistisia mahdollisuuksia. 

Kaikki näistä mahdollisuuksista ankkuroituvat valtaviin yhteiskunnallisiin muutoksiin, ja varallisuuden uudelleenjakoon. Ja tulossa on erittäin paljon kontrollin kiristymistä ihmisten toimissa. Ja huomattavasti vähemmän demokratiaa.

Ja niin pitkälle kuin minä kykenen näkemään, monia muitakin teorioita on tästä, kuten eräs kommentaattori sanoo, tässä ei ole lainkaan kyse viruksesta, vaan aivan jostain muusta. Sehän onkin aivan selvää, että on aivan muita toimia meneillään koronan ympärillä, joilla ei ole mitään tekemistä viruksen kanssa. Ja että viruksen suhteen voitaisiin toimia, kuten toimitaan muutoinkin samankaltaisten virusten kanssa. 

Minä en kuitenkaan osaa sanoa sen tarkemmin, mistä tässä on kyse loppupeleissä. On monia teorioita siitä. On kuitenkin selvää, että mukana on elementtejä, jotka tarkoittavat, että tekeillä on merkittäviä yhteiskuntarakenteen muutoksia. Ja että on pyrkimyksiä siihen, että vapautemme loppuvat. 

Esimerkiksi, jos meiltä edellytetään rokotepassia, jotta voimme tehdä ruokaostoksia marketissa. Se ei tuo lisää vapauksia, vaan olet itse asiassa tarkemmassa teknologian kontrollissa, kuten kiinalaisesta sosiaalisen kontrollin järjestelmästä opimme. Ja samalla on kyse jättiläismäisestä vallansiirrosta yksilöltä valtiolle.

Digitaaliset valuutat, tietysti, tulevat kuvaan mukaan. Digitaaliset valuutat antavat samoin valtavan vallan hallituksille. Tulee perustavaa laatua olevia muutoksia ja demokratian luonteen menetyksiä. Yleisesti pidän demokratiaa hyvänä asiana, jonka menetyksestä olen huolissani.

Haastattelija: Onko valoa näkyvissä tunnelin päässä?

En osaa sanoa tällä hetkellä.  Ajattelen, että elämme ratkaisevia hetkiä. Ainakin ajatellen Australiaa. Ajattelen, että elämme myös demokratian kohtalon ratkaisevia hetkiä.

Siihen, mitä tapahtuu, vaikuttaa se, miten ihmiset vastustavat näitä toimia ja kuinka paljon pakkotoimia viranomaiset käyttävät. Ja on vaikea sanoa, mitä tässä tapahtuu. 

Alammeko nähdä valoa tunnelin päässä? Tässä ei ole vielä näkyvissä, millaista valtapeliä loppupeleissä pelataan ja millaista liikehdintää se synnyttää ihmisissä. Mitä tapahtuu, kun ihmiset alkavat ymmärtää, että jotain on pielessä koronan hallinnassa. Mitä sitten, kun ihmiset alkavat ottaa selvää asioista.

Ja mitä tulee QR-koodiin. Olisimme voineet oppia jotain 9/11:stä ja Patriot Act-lainsäädännöstä, valvonnan lisääntymisestä ja Edward Snowdenista ja niin edelleen. Hallitukset tulevat käyttämään kaikkia näitä toimintamalleja samaan tapaan, kuten he käyttivät massavalvontaa aiemminkin näiden tapahtumien jälkeen. 

Liberaalin demokratian perusasioita on se, että valtiolla ei saisi olla liikaa valtaa yksilöön nähden.

Hallitukset tulevat valvomaan kaikkia ja kaikkien viestintää. Viestintä tulee olemaan hyvin tarkasti hallitusten seurannassa. Liberaalin demokratian perusasioita on se, että valtiolla ei saisi olla liikaa valtaa yksilöön nähden. Jos näin ei käy, olemme menossa kohden hyvin pimeää aikaa. Saattaa myös syntyä vastaliikkeitä, joissa halutaan muuttaa maalle ja yhteisöihin ja irroittautua kaikesta tästä. 

Lähteet:

Rumble — Asia Pacific Today: Covid is a Global Propaganda Operation (4.8.2021)

Bitchute: Covid is a Global Propaganda Operation – Dr Piers Robinson (August 4th, 2021)

Aiheeseen liittyy:

Marinin hallituksen mielikuvaohjaillut koronatoimet (AM 23.6.2021)

Pelko on tehokas suostuttelija: koronavirus-uutisointiohjeistus käyttäytymistieteilijöiltä (AM 30.7.2020)

Artikkelikuva: Tuntematon some-taiteilija:

* Jos maskit toimivat, miksi turvaväli?

* Jos turvavälit toimivat, miksi maskit?

* Jos maskit ja turvavälit toimivat, miksi sulkutilat?

* Jos maskit, turvavälit ja sulkutilat toimivat, miksi pikakehitetyt rokotteet?

* Jos rokotteet ovat turvallisia, miksi valmistajille on myönnetty vastuuvapaus haittojen suhteen?

* Jos enemmän ihmisiä kuolee rokotteisiin kuin virukseen, miksi rokotteet?

* Jos otamme kaksi rokotetta pitääksemme muut turvassa, miksi me olemme nyt supertartuttajia?

* Miksi rokotettujen täytyy taas käyttää maskia?

* Jos täysin rokotetut ihmiset voivat saada koronatartunnan ja levittää sitä, miksi antaa heille rokotuspassit ja etuoikeuksia?

Alkuperäinen otsikko ”Pandemia on propagandaoperaatio” muutettu 10.8.2021 klo 18:35 paremmin sisältöä vastaavaksi ”Pandemia propagandaoperaationa” — RS

21 comments

 1. Kyllähän tämä aikamme alkaa kovasti muistututtamaan jälkivallankumouksellista aikaa sata vuotta sitten Leninin ja Stalinin ajan Neuvostoliitossa. Cheka/GPU/NKVD aka KGB kerää jokaisesta kansalaisesta (torakasta) kortistoa, jota tullaan tulevissa pidätyksissä ja näytösoikeudenkäynneissä käyttämään sinua vastaan. Keskitysleirit ja teloitukset oli silloinen keino päästä eroon tästä saastasta.. torakoista. Nykyisin intelligentsia on kehittänyt näppärämpiä keinoja.. siivota nurkkia.

  Tykkää

  • Kyllähän tämä aikamme alkaa kovasti muistututtamaan 2. maailmansotaa edeltävää aikakautta Hitlerin natsisaksassa SiPo/Geheime Staatspolizei aka Gestapo kerää jokaisesta juutalaisesta ym aliroduista ja toisinajattelijoista (Untermenchen) kortistoa, jota tullaan tulevissa pidätyksissä ja näytösoikeudenkäynneissä käyttämään sinua vastaan. Keskitysleirit ja teloitukset oli silloinen keino päästä eroon näistä ali-ihmistä. Nykyisin intelligentsia on kehittänyt näppärämpiä keinoja.. siivota nurkkia.

   https://www.wnd.com/2021/08/welcome-1938-first-came-unvaccinated/

   Tykkää

   • USA:ssa CDC tiedottaa jo omilla sivuillaan että näitä keskitysleirejä ollaan valmistelemassa. Sinne voidaan hakea kotoa kenet tahansa, ja pidetään väh. 6kk, tai niin pitkään kuin ”tarve” vaatii. Plandemiaa voidaan jatkaa ikuisesti valheellisilla testeillä, jotka CDC on itsekin myöntänyt kelvottomiksi, sillä PCR-testit on kalibroitu flunssaviruksille koska koronavirusta ei ole pystytty eristämään. Aivan järkyttävää, eikä kansa ole vielä tajunnut nousta kaduille siellä.

    https://rumble.com/vkt58j-cdc-publishes-green-zone-concentration-camp-protocol-preparing-masses-impri.html

    Tykkää

 2. Hah… World Economic Forumin propagandaosasto ei ollut jaksanut herätä tänään töihin kuudelta aamulla ja jäivät pahasti alakynteen informaatiotilan hallinnasta. Myöhemmin ovat epätoivoisena yrittäneen sotkea keskustelua floodaamalla mössöä.

  https://yle.fi/uutiset/3-12052527

  Toiseksi, rokotefanaatikot näyttävät vaativan hyvin usein laittomia toimenpiteitä, kuten vapaudenriistoja ja kiristystä heidän agendansa tueksi. Ilmiantamalla näitä laittomuuksia lyhyt perustelu saatteena näyttäisi putsaavan ainakin Ylen palstaa vähäsen. Kommentoinnin painopiste onkin siirtynyt vapauden puolelle viimeisen parin päivän sisällä.

  Helppoa ei kuitenkaan ole. Omista rokotuksia ja passeja vastaan ja vapauksien puolesta kirjoitetuista kommenteista ei edelleenkään julkaista kuin kolmasosa ja niistäkin myöhemmin häviää puolet. Tästä voi päätellä, että myös rokotusfanaatikot ilmiantaa hanakasti kommentteja ja vaatii kilpailevia mielipiteitä poistettavaksi.

  Sensuurin määrä ja mielivaltaisuus loukkaa ihmisoikeuksia ja on demokratian ja perustuslain vastaista.

  Poliisin pitäisi välittömästi ryhtyä toimiin Ylen sensuuriosaston lainmukaisuuden varmistamiseksi ja rokotusfanaatikkojen todennäköisesti ulkomailta organisoidun vihamielisen vaikutusoperaation torjumiseksi.

  Tykkää

   • Kai siellä joku muukin on töissä kuin Järjen Tapponen. Ainakin Uudenmaan sulku päättyi äkisti parin suoran yhteydenoton jälkeen. Voi olla, että olisi päättynyt muutenkin.

    Tykkää

 3. Joo, artikkelin haastateltava on oikeassa. Vallankumous on käynnissä. Huolissaan oleminen ei sitä pysäytä eikä aloittelevat puolueet ehdi edes sotaan mukaan. Osa järjestäytymistoiminnasta on varmasti myös ansoitettu siten, että aktivisteja pystytään kahlitsemaan ja harhaanjohtamaan monin keinoin.

  Kaikki varmasti ymmärtää, että rokotus tai injektio on peruuttamaton toimenpide. Haitat tulevat sen jälkeen vääjäämättä. Kuvitelkaa, että piikkiproteeini aiheuttaisi hedelmättömyyden. Jos koko kansa tulee hedelmättömäksi, lakkaa Suomi olemasta saman tien. Miten hallitus voi ottaa tällaisen existentiaalisen riskin?

  Kun rokotekattavuus on tietyn rajan yli, loput voidaan pakottaa monin keinoin alistumaan järjestelmälle. Tästä selvimmät merkit on koronapassin saamiseksi annetut ehdot:

  1. On oltava TÄYSI rokotussarja, jotta passi pysyy voimassa. Tämä tarkoittaa loputonta rokotuspakkoa, johon virannomaiset voivat mielivaltaisesti lisätä mitä tahansa vaatimuksia.

  2. Sairastettu tauti kelpaa vain 6 kk. Sen jälkeen pitää hankkia kohdan 1. rokotussarja. Tautia tuskin pystyy hankkimaan uudelleen tarvittaessa, koska viruksilla on taipumus hävitä välillä ja luonnollinen immuunivaste todennäköisesti estää tartunnan.

  3. Syvältä nenästä otettava näyte on mitä kuvottavin tapa näytteen ottoon. Kukaan ei kestä henkisesti, eikä fyysisesti loppuelämää kahden vuorokauden välein otettavaa testiä, jotta passi pysyisi voimassa.

  Kohdat 2 ja 3 on siis viritetty vain sitä varten, että virannomaiset voivat väittää, että kyse ei olisi pakkorokotuksesta.

  Passijärjestelmä, digitaalinen kaulapanta, on selkeästi rokotuksien päätavoite. Passihan voitaisiin periaatteessa ottaa käyttöön ilman rokotuksiakin, mutta oletan, että galluppeja on tehty ja vastustusta on ollut liikaa. On tarvittu salajuoni nujertamaan vastustus.

  Itse rokotehan voisi olla tässä vaiheessa vaikka vain suolaliuosta. Passin kannalta riittää, kun kansa uskoo saaneensa rokotetta. Tämä voi olla yksi syy miksi tietyissä valtioissa rokotetut sairastuu koronaan. Aidot ja haitalliset rokotteet on myyty eteenpäin hyvällä voitolla ja oma kansa säästetään harmittomilla väärennöksillä.

  Liked by 1 henkilö

  • Oikeastaan aika häkellyttävää, että kun lukee jatkuvasti strategiapapereita, virallisia asiakirjoja, ajatushautomojen tuotoksia ymv. niin hahmottelemasti skenaario ei edes hätkähdytä — sitä vaan alkaa lajitella todennäköisyyksiä ja epätodennäköisyyksiä, pyöritellä mielessään että — Hmmmm…

   Tykkää

 4. Ihmiset jotka kertovat haluavansa PELASTAA MAAILMAN haluavat todellisuudessa OMISTAA maailman ja HALLITA sitä. Koronassa on kyse KONTROLLISTA. Bill GATES on kasvatettu nuoresta pitäen olemaan huolissaan VÄESTÖNKASVUSTA. Nyt hänelle ja hänen MILJARDEILLEEN on annettu VALTA maan päällä. Injektoitavilla SIRUILLA voidaan säädellä SYNTYVYYTTÄ. Koronahuijaus on GLOBAALI PSYKOLOGINEN OPERAATIO. WEF on mukana, DAVOS on Bilderbergin, CFR:n ja Trilateraalisen komission julkinen VÄLINE. David Rockefeller paljasti ONE WORLD -suunnitelman omaelmäkerrassaan. Hyvät ORJAT saavat kämmeneensä MICROSOFTIN MERKIN. Digitaalisen indentifikaation merkin. ROKOTEPASSI on kuin NL:n kommunistisen puolueen jäsenkirja. Se on osoitus KUULIAISUUDESTA – mitään muuta merkitystä sillä ei ole.

  Tykkää

 5. Tämä kehitys muistuttaa myös Mao Tsetungin raakaa kulttuurivallankumousta Kiinassa. Massat seurasivat huumautuneina johtajaansa. Mao, Adolf ja Joseph kuiskivat tuonilmaisista viestejään alttiisiin mieliin tällä puolella. Päätelmä: historiasta ei olla opittu mitään, sivistys on ollut tähänkin asti sangen näennäistä ja tekopyhää.

  Tykkää

 6. Tämä Riikan kirjoitus jo kymmenen vuoden takaa kertoo hyvin sen, mitä kohden tässä ollaan menossa.
  Tämä koronateatteri on vain keino toteuttaa nuo kaikki asiat siten, että kansa suorastaan vaatii itselleen kurjennuksia elämäänsä ollakseen ”turvassa” pahoilta ”tartuttajilta”.

  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/riikkasoyring/54093-perhe-ei-sallittu-agenda-21/

  Kaikki nykyiset vouhotukset palvelevat samaa päämäärää.
  Ilmastovouhotuksella ajetaan tehokkaasti keinotekoista energiapulaa, ja ihmisten liikkumisen tehokasta rajoittamista. Eli saadaan toteutettua monta asiaa kerralla. Energiakiintiöt, vesikiintiöt, liikkumisen rajoittaminen jonkun tietyn matkan päähän asumispaikasta jne…
  Tämä ”pandemiavouhotus” auttaa tehokkaasti ihmisoikeuksien poistamiseen täydellistä kontrollia ja valvontaa varten.

  Tykkää

  • Editorissa ei näy yhtään jumimaan jäänyttä kommenttia.

   Itselläni netti pätkinyt törkeästi koko päivän. Ehkä WEF harjoittelee Cyber Polygonia 😉

   Tykkää

  • Ja Ylen toimittajalta pääsi lipsahdus.
   Mistä hän voi tietää, että parin vuoden päästä energian saantia rajoitetaan?

   ”Lähivuosina tulee tarpeen säädellä sähköverkon tehontarvetta, jolloin kulutushuipun aikana järjestelmiä joudutaan pysäyttämään.”

   ”Mikäli sähköverkko olisi ylikuormittumassa, lämpöpumppuja voitaisiin pysäyttää internetin kautta. Tuolloinkaan asunnot eivät ehtisi viilentyä, sillä lämpöä on varastoituneena varaajien lisäksi myös talon rakenteisiin.”

   Tuopa kuulostaa reilulta kovilla pakkasilla.

   Eli joku tietää jo, että keinotekoinen energiapula saadaan aikaan viherpelleilyllä ja kovilla ”ilmastotoimilla”.

   https://yle.fi/uutiset/3-11191581

   Tykkää

 7. Psykopaatti Klaus Schwab, Maailman Talousfoorumin perustaja ja johtaja, haluaa massamurhata 7 miljardia ihmistä:

  KLAUS SCHWAB KIRJASSAAN THE GREAT RESET:
  ”Vanhusten ja kuolemaan johtavaa sairautta potevien tappaminen (eutanasia) tulee olemaan pakollista… …Ainakin 4 miljardia ”hyödytöntä syöjää” hävitetään maan päältä vuoteen 2050 mennessä. Se saadaan aikaan erinäisillä sodilla, nopeasti ihmisiä lahtaavilla suunnitelluilla epidemioilla, sairauksilla ja nälänhädän avulla. Ensikädessä valkoihoisten kansojen ruoansaanti ja muut hyödykkeet pidetään minimitasolla, ja sitten samaa tehdään muille roduille. Tämä ei koske eliittiä.

  Teurastamme Kanadan, Euroopan ja USA:n väestöä nopeammin kuin muita kansoja, kunnes maailman väkiluku saavuttaa paremmin hallinnoitavan 1 miljardin määrän. Puolet näistä olisivat Kiinasta ja Japanista, koska näitä kansoja on tyrannisoitu vuosisatoja, ja ovat tottuneet tottelemaan auktoriteetteja ilman vastalauseita. Ajoittain saapuu synteettistä nälänhätää yms, jotta ihmiset muistaisivat että heidän olemassaolonsa on 300-Komitean armolahjoista riippuvainen..”

  https://t.me/mrn_death/8323

  Tykkää

  • Ja WEF:ssä mukana Suomesta mm.

   Sanna Marin (sdp) yhdessä Klaus Schwabin kanssa WEFin tilaisuudessa. Sanna Marin, Sanni Grahn-Laasonen (kok) ja Annika Saarikko (kesk) ovat mukana WEFin ”Nuoret globaalit johtajat” -koulutusohjelmassa. Suuri joukko maailman poliitikkoja ja muita vaikuttajia on osallistunut WEFin 5-vuotiseen koulutusohjelmaan.

   https://avoin.media/2021/08/04/koronatoimissa-kaikuja-1930-luvun-saksasta-pahan-olemus/

   Tykkää

   • Jos mä kirjoittelisin nyt saman, mitä Schwab tuossa kirjoittaa, niin poliisi olisi oven takana ennen auringonnousua. Al-Schawbin terroristisolu on kaapannut vallan Suomessakin ja supo rullailee esinahkaa.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s