Synteettisten mRNA-rokotteiden hyöty-haittasuhde -analyysi

Helmikuussa 2021 julkaistiin kanadalaisen tri Sadaf Gilanin artikkeli ”Synthetic mRNA COVID Vaccines: A Risk-Benefit Analysis” mm. Global Research- ja OffGuardian -sivustoilla. Sadaf Gilanin pitkässä, mutta helppotajuisessa jutussa arvioidaan synteettisten mRNA-geeninanoteknologia -koronapiikkien hyöty-haittasuhdetta ja ennakoidaan tietynlaisia haittoja.

Elämme nyt tammikuuta 2022, joten olemme lähes vuotta viisaampia, ja voimme helpommin tarkistaa, kuinka oikeaan Sadaf Gilani osui esiin nostamiensa huolenaiheiden kanssa. Useita kriitikoiden esittämiä huolenaiheita, lyhyellä aikavälillä näkyviä ongelmia, on piikityskampanjan alettua joulukuussa 2020 jo alkanutkin realisoitua.

Gilanin artikkelin on AvoinMedian lukijoille kääntänyt Juha H. AvoinMedian toimitus on tehnyt kielenhuoltoa, väliotsikoinut sekä lisännyt tekstin sisään linkkejä ja joitain kuvia.

Lukijoita kenties kiinnostaa, että Googlen hakukone ei löydä kyseistä artikkelia artikkelin nimellä tehdyllä haulla, vaikka se löytyy em. sivuilta kirjoittajan nimellä.

Synteettisten mRNA-rokotteiden hyöty-haittasuhde -analyysi

Safad Gilani aloittaa analyysinsa kysymällä, onko turvallista ottaa koronapiikki, kun kyseessä on ”rokote” joka perustuu testaamattomaan teknologiaan, ja turvallisuustutkimukset on edelleen kesken? Entä toimiiko se edes? Entä oikeuttaako tartuntatauti riskinoton, jos sen tartuntatapauskuolleisuus (IFR) on 0.2%?

Monenkirjavien koronatautiin liittyvien aiheiden joukossa korona-injektiot ovat välittömimmin ajankohtaisia. Sekä Yhdysvaltain lääketurvallisuusvirasto FDA että Kanadan terveysviranomainen Health Canada on myöntänyt kahdelle rokoteaineelle väliaikaisen hyväksynnän: Pfizer/BioNTechin ja Modernan koronapiikeille.

Molemmat injektiot perustuvat samaan tekniikkaan, synteettiseen geeniterapiaan (Synthetic Gene Therapy, SGT), jota jaetaan nyt väestölle ensi kertaa ihmisen historiassa, Gilani toteaa jatkaen, että lääkkeitä annetaan sairaille ihmisille sairauden hoitamiseksi kun taas rokotteita annetaan terveille ihmisille tartunnan estämiseksi. Siksi riski-hyötyanalyysin huomioon ottaminen on ensisijaisen tärkeää.

Gilani korostaa Covidin olevan kattava ”sateenvarjoleima” PCR-positiivisille ihmisille kliinisestä kuvasta riippumatta. Useimmat ovat”oireettomia”, joillakin on yleisiä vilustumisen tai flunssan oireita, ja joillakin on kohtalaisia tai vaikeita hengitysvaikeuksia. Valitettavasti diagnoosiin käytettävät PCR-määritykset eivät sovellu tarkoitukseen.

PCR-testit

Suurin osa PCR-määrityksistä perustuu saksalaisen, Saksan hallituksen neuvonantajana toimivan Christian Drosten -nimisen virologin protokollaan. Marraskuun 27. päivänä 2020 jätti 22 tutkijaa tämän Eurosurveillance-lehdessä julkaistun protokollan peruuttamista koskevan pyynnön, vedoten useisiin protokollan kohtalokkaisiin suunnitteluvirheisiin, Gilani huomauttaa.

(Toim.huom. Biotekniikan tohtori, hydroponisen viljelyn tutkija Simon Goddek on purkanut Drostenin protokollaan liittyvää skandaalia artikkelissa ”How Scientific Fraud took the World Hostage”, ”Kuinka tieteellinen petos otti maailman panttivangiksi.” Tieteellisen artikkelin vertaisarviointi kestää keskimäärin 172 päivää, mutta Drostenin koko maailman ohjeeksi päätynyt PCR-protokolla hyväksyttiin 3,5 – 27,5 tunnin aikaikkunassa. Drosten myös ”unohti” julkistaa eturistiriitakytköksensä, ja niitä ”unohti” kysyä Eurosurveillancen toimituskunta, jonka jäsen Drosten on.

Eräs Drostenin skandaalipaperin laatimiseen osallistunut tutkija, Marion Koopman, istuu Maailman terveysjärjestö WHO:n neuvonantajapaneelissa; WHO julisti Drostenin protokollan ”kultastandardiksi” 2 vuorokautta skandaalipaperin jättämisestä vertaisarviointiin.

Goddek kertoo kollegoiden varoittaneen häntä, että julkistettuaan havaintonsa Drostenin paperista, hän tulee saamaan ”Drostenin armeijan” kimppuunsa. Näin on myös tapahtunut. Hyökkääjät eivät ole ”keskustelleet” asiasta vaan Goddekin henkilöstä.

Eurosurveillance ei ole puolessatoista vuodessa saanut vastattua Goddekin havaintoihin; hiljaisuus jatkui edelleen syyskuussa 2021. Suomessa FT Mikko Ahonen on ottanut Drostenin paperin ongelmat puheeksi THL:n kanssa, mutta THL ei ole ollut kiinnostunut.)

Gilanin mukaan on myös syytä huomioida, että vaikka sanontoja ”SarsCov2-virus” ja ”Covid-oireyhtymä” käytetään keskenään vaihdettavasti, syy-yhteyttä ei ole osoitettu Kochin postulaattien mukaisesti.

Paisutetut tilastot, epämääräinen tilastointi


Ensimmäinen asia, joka jokaisen lääkärin pitää kertoa potilaalle on se kuinka tappava Covid todella on. Tämä on potilaalle tietoon perustuvan suostumuksen oikeudellisen ja eettisen käytännön pohja, kirjoittaa Gilani ja jatkaa: ”Muuten, kaikki Covid kuolemantapaustilastot ovat paisuteltuja: WHO:n ohjeiden mukaisesti niissä ei erotella onko henkilö kuollut ”Covidiin” vai ”Covidin kanssa”. Kuolinsyiden merkintätapa kuolintodistuksissa on muuttunut verrattuna aiempiin merkintöihin influenssa/ keuhkokuume -tapauksissa. Yhden julkaistun analyysin mukaan tämä on johtanut yli 16-kertaiseen Covid-kuolemien määrän paisutteluun tilastoissa, tätä tukevat myös CDC:n tiedot.” Myös Suomessa noudatettiin sotkevaa tilastointia.

KUVAKAAPPAUS 2.1.2022. Off-Guardian: ”Synthetic mRNA Covid vaccines: A Risk-Benefit Analysis

Kuva esittää koronakuolleisuustilastoinnin eroja, kun tilastointi tehdään vanhoilla, 17 vuotta käytössä olleilla ohjeilla (violetti palkki) ja uusilla, 24. maaliskuuta 2020 annetuilla muutetuilla ohjeilla (punainen palkki).

Lisäksi, sanoo Gilani, seroprevalenssivasta-ainetutkimuksiin perustuvat tartunta- eli infektiokuolleisuuden (IFR) tilastot ovat myös paisuteltuja, koska T-solujen immuniteettia ei mitata näissä tutkimuksissa. Tämä voi johtaa 3-5 kertaa pienempään IFR-arvoon Covidille. ”Tästä huolimatta Covidin yleinen IFR on kausiluonteisen influenssan tasoa, noin 0,2%.

Covid-kuolleisuus heijastaakin iän myötä lisääntyvää kuolleisuutta enemmän kuin aiempien vuosien influenssa/keuhkokuume, Gilani toteaa. ”Covid-kuolemien mediaani-ikä (86) ylittää keskimääräisen elinajanodotteen Kanadassa.” Gilani pitää murheellisena sitä, että 70% Ontarion provinssin kuolemista tapahtui hoitokodeissa. Muutoin Covid-kuolleisuus Kanadassa alle 59-vuotiailla on 0,0017%.

CDC:n mukaan eloonjääminen Covidista (paisutetuillakin tilastoilla) on seuraava:

 • (alle 20-vuotiaat) 99,997%
 • (29-49 vuotiaat) 99,98%
 • (50-69 vuotiaat) 99,5%
 • (yli 70-vuotiaat) 94,6%

Koronarokote ei ole rokote

Covid-geeniterapia-injektioissa käytetään synteettisiä, termostabiileja nukleotidisekvenssejä, jotka on kääritty [allergeeniksi tunnetun] PEG-lipidinanopartikkeleihin (polyetyleeniglykoli), joiden tarkoitus on suojata nukleotidejä verenkierrossa tapahtuvalta tuhoutumiselta ja helpottaa sisäänpääsyä soluihin. Väite on, että solut ottavat nämä synteettiset sekvenssit mukaan toimintoihinsa ja alkavat tuottaa segmenttejä, jotka koodaavat SarsCov2 S1 piikkiproteiinia. Uskotaan, että immuunijärjestelmä saa aikaan riittävän vasta-ainereaktion.

Tohtori David E. Martin on korostanut, että tämä mRNA-teknologia ei vastaa perinteisen rokotteen määritelmää valmistajien väitteiden mukaisesti. Kliiniset kokeet eivät testaa tartunnan vähenemistä. Nämä rokotehoidot eivät estä infektiota, ne vain vaimentavat yhtä tai useampaa oiretta. Mielenkiintoista on, että Moderna kuvaa teknologiaansa ”elämän ohjelmistona”, ei rokotteena.

(Toim.huom. Tri Martin on patenttien laatuarviointia, intellektuaalisiin oikeuksiin pohjaavaa taloudellisten riskien hallintaa ja kaupallista arviointia hallituksille, patenttitoimistoille, pankeille ja vakuutusyhtiöille tekevän M-CAM Internationalin toimitusjohtaja. M-CAM:illa on aineettoman omaisuuden rahoituksen riskienhallintajärjestelmä 168 maassa. Riskienhallintajärjestelmä sisältää kaikki patenttihakemukset, liittovaltion apurahat, hankintatiedot, sähköisen viranomaishallinnoinnin tiedot ja vastaavan.

Martin on arvostellut Yhdysvaltain lääkevalvonnan järjestelmää intressiristiriitojen
vuoksi. Yhdysvalloissa lääkevalvontaviranomaiset voivat saada mittavaa kaupallista hyötyä antamistaan luvista. Räikeänä esimerkkinä toimii koronatsaari, tri Anthony Fauci joka on mukana sekä tutkimusrahoituksen ohjauksessa, tutkimustoiminnassa, lupaprosessissa sekä kaupallisessa hyödyntämisessä. Lue lisää: ”Patenttien jälki — Pandemia rahastusoperaationa?”)

Tiedotusvälineet, poliitikot ja kansanterveydestä vastaavat virkamiehet ovat ylistäneet molempien geeniterapia- aineiden 95% tehoa. Satunnaiselle tarkkailijalle tämä merkitsisi sairaalahoitojen tai kuolemien vähenemistä 95%. Tosiasiassa tulos 95% lasketaan ”ensisijaisten tehokkuuden päätepisteiden” perusteella, kirjoittaa Gilani.

Turvallisuustestien kirjallisissa dokumenteissa molemmat yritykset kuvaavat näitä päätetapahtumia ei-vakaviksi vilustumisen/flunssan oireiksi yhdistettynä positiiviseen PCR-testitulokseen, alleviivaa Gilani.

Pfizer raportoi:

”Ensisijaisen tehon päätetapahtuman osalta tapaus määriteltiin vahvistetuksi COVID-19 –
tartunnaksi mikäli mukana oli vähintään yksi seuraavista oireista ja positiivinen SARS-CoV-2
NAAT (nukleiinihapon monistustesti) 4 päivän kuluessa oireellisesta jaksosta: Kuume; Uusi
tai lisääntynyt yskä; Uusi tai lisääntynyt hengenahdistus; Vilunväristykset; Uusi tai
lisääntynyt lihaskipu; Uusi maku- tai hajuaistin menetys; Kipeä kurkku; Ripuli; Oksentelu.”

Moderna raportoi samaan tapaan:

”Ensisijaisen tehon päätetapahtuman osalta vahvistettu COVID-19 -tapaus määriteltiin
seuraavasti: Ainakin KAKSI seuraavista systeemisistä oireista: Kuume (≥38 °C),
vilunväristykset, lihaskipu, päänsärky, kurkkukipu, uusia haju- ja/tai makuaistin häiriöitä,
TAI ainakin YKSI seuraavista hengitysteiden oireista: yskä, hengenahdistus tai
hengitysvaikeudet, TAI keuhkokuumeen kliiniset tai radiologiset todisteet; ja
nenänielunäytteestä, nenänäytteestä tai sylkinäytteestä (tai hengitystienäytteestä, jos
sairaalahoidossa) saatu positiivinen SARS-CoV-2 RT-PCR testitulos.”

— Toistettakoon, että molemmissa kokeissa, kun yksi/kaksi oiretta ilmeni osallistujassa, se nimettiin ’tapaukseksi’ tai ’tapahtumaksi’ yhdistettynä positiiviseen PCR-testiin. Kun Pfizer/BioNTech -tutkimuksessa kertyi 170 tapausta ja Moderna-tutkimuksessa 196 tapausta, näitä tietoja käytettiin tehon laskemiseen, Gilani sanoo todeten olevan järkyttävää, että ”vain alle 200 tapausta uudelle terapialle, jota käytetään/kohdistetaan miljoonille ihmisille ympäri maailmaa.”

Tahallista harhaanjohtamista

Järkyttävää on Gilanin mukaan myös se, että ihmisille ei kerrota, että kyseinen noin ”95%” teho lasketaan ”suhteellisen tehokkuuden” hyödyttömän mittarin perusteella, ja on siksi hyvin harhaanjohtava.


Esimerkkinä Gilani käyttää Pfizer/BioNTechin tuloksia.


8 “tapausta” rokotettujen ryhmässä
162 “tapausta” lumelääke ryhmässä
8/162 = 5%
100%-5%= 95%


Tällä perusteella on väitetty, että synteettiset geeniterapia-injektiot ovat 95% tehokkaita. Tässä ei oteta huomioon nimittäjän kokoa. Jos se on suuri, erolla 8 vs 162 on vähemmän merkitystä. Sillä on merkitystä, kuinka monta ihmistä kussakin ryhmässä oli, esimerkiksi onko lukumäärä 200, 2000 vai 20 000.

Tämä on Pfizer/BioNTechin absoluuttinen riskinvähennys, kummassakin ryhmässä oli yli 18 000 ihmistä!


Rokotettujen ryhmä: 8/18,198 = 0.04%
Placebo ryhmä: 162/18,325= 0.88%


Niinpä ensisijaisen tehon päätetapahtuman absoluuttinen riskin pieneneminen on 0,84%. (ts.
0.88-0.04) Tämä tarkoittaa, että Pfizer/BioNTech-injektion ottaneella on alle 1% mahdollisuus vähentää ainakin yhtä ei-vakavan “Covidin” oiretta kahden kuukauden ajan. Tämä tarkoittaa, että injektion ottajalla on tehokkuuden suhteen yli 99% mahdollisuus, että se ei toimi. Yli 100 ihmistä on rokotettava jotta se ’toimisi’ yhden ihmisen kannalta, Gilani kirjoittaa.

KUVAKAAPPAUS 2.1.2022. Off-Guardian: ”Synthetic mRNA Covid vaccines: A Risk-Benefit Analysis

Todellinen, absoluuttinen suojateho on alle 1%.

(Toim.huom. Koronapiikkien absoluuttiseen tehoon on kiinnittänyt huomiota jo aikaisessa vaiheessa mm. lääketieteellisen aikakausjulkaisu British Medical Journalin (BMJ) toimitukseen kuuluva tri Peter Doshi. Koronapiikkien absoluuttinen teho on alle yhden prosentin luokkaa (suomeksi tietoa täältä) kun taas lääkeyhtiöt — ja THL:n markkinointivaksinologit — kumppanimedioidensa välityksellä puhuvat koronapiikkien suhteellisesta tehosta, minkä Doshi on tuonut esiin monessa yhteydessä.)

Tiedon puute päätöksenteossa on iso riski

Koetiedoissa ja testien suunnittelussa on monia ongelmia. On huomattava, että PCR-testit eivät sovi tarkoitukseen, ja ilman Sanger-sekvensointia meillä ei ole mitään tietoa siitä kuinka monella näistä ihmisistä todellisuudessa oli “Covid” vaiko jokin toinen hengitystievirus tai jokin muu. Tämä on merkittävä syy, miksi tohtori Michael Yeadon ja tohtori Wolfgang Wodarg ovat vaatineet rokotetestien pysäyttämistä. (Suomeksi aiheesta ”Koronarokotteet tulevat – haitta-arvonta alkaa”.)

Kuten tohtori Peter Doshi on korostanut, pääsy tutkimustulosten raakadataan tarvitaan huolenaiheiden selvittämiseksi:


Kun epäiltyjä Covid-19 -tapauksia on 20 kertaa enemmän vahvistettuja tapauksia, eikä
turvallisuustestejä ole suunniteltu selvittämään voivatko rokotteet estää viruksen leviämistä, olisi perusteltua analyysoida vakavaa tautimuotoa riippumatta etiologisesta tekijästä – sairaalatapausten määrää, tehohoitojaksoja ja testeihin osallistuvien kuolemantapauksia. Se on ainoa tapa arvioida koronarokotteiden todellista kykyä taltuttaa pandemia.

— Peter Doshi


Noin 5–6 ”haittavaikutukseksi” lueteltua oiretta on samoja kuin Covidin oireet. Pfizer/BioNTech alkoi laskea ”tapauksia” vasta viikon kuluttua toisesta rokoteannoksesta, ja Moderna kaksi viikkoa toisen annoksen jälkeen. Jos nämä haittavaikutukset olisi laskettu Covidin oireiksi, jopa nyt todettu vähäinen noin 1% tehokkuus olisi vaihtunut miinusmerkkiseksi.

Toisin sanoen, koronapiikin saanut ryhmä on ehkä ollut sairaampi Covidista kuin plasebo-ryhmä.

Monet tahot ovat kritisoineet turvallisuustestejä siitä että niiden tuottama rajallinen data ei ole yleistettävissä koko väestöön, eritoten haavoittuvimpiin ikäihmisiin. Tohtori James Lyons-Weiler on tehnyt tästä tärkeän analyysin; hän havaitsi että väestön kuolleisuus keskimäärin on 6,3-kertainen verrattuna Modernan turvallisuustestin osanottajiin (mukaan lukien sekä plasebo- että rokoteryhmä).


Jos Modernan rokotettujen ryhmän kuolleisuus on merkittävästi alle yleisen kansallisen
kuolleisuustason ja samaan yli viisi kertaa korkeampi kuin Pfizerin rokotettujen ryhmän
kuolleisuus, niin silloin Pfizerin tutkimusotos vaikuttaa vielä vähemmän edustavan koko
väestöä. Myös tämä seikka tulisi huolellisesti tutkia.

— James Lyons-Weiler

Mieleen tulee olennainen kysymys siitä, ovatko Pfizer/BioNTech ja Moderna rekrytoineet supermiehiä ja supernaisia testeihinsä. Vakavan Covidin tapausmäärä plasebo-ryhmässä (jotka tapaukset eivät edes välttämättä olleet kovin ”vakavia”) on niin alhainen että 30 000 – 40 000 osallistujan turvallisuustesteillä ei saavuteta tilastollista merkittävyyttä, jolla voitaisiin päätellä sairaalahoitotapausten ja kuolemantapausten vähenemistä, toteaa Modernan markkinointipäällikkö Tal Zaks.

Zaks on oikeassa, vakavan “Covidin” ilmaantuvuus oli vain 0,04% Pfizerissa/BioNTechissä ja 0,22% Modernassa. Näin vähäisistä vakavan tautimuodon tapausmääristä johtuen vakavien muotojen absoluuttisen riskin väheneminen on vain nimellistä.
Tästä johtuen mahdollisille synteettisten geeniterapioiden ottajille tulee tehdä selväksi, että ”vakavan” tautimuodon suhteen on yli 99.5% mahdollisuus että terapia ei toimi.

British Medical Journal (BMJ) on raportoinut:

”Covidista johtuvat sairaalahoidot ja kuolemantapaukset ovat yksinkertaisesti liian
harvinaisia tutkittavassa väestönosassa, jotta rokotteen tehosta voisi nähdä tilastollisesti
merkittäviä vaikutuksia kokeessa, jossa on vain 30 000 osallistujaa. Sama koskee myös
rokotteen kykyä pelastaa ihmishenkiä tai estää jatkotartuntoja: turvallisuustestejä ei ole
suunniteltu selvittämään näitä
.”

Tietoisen suostumuksen kannalta myös sivuvaikutukset on huomioitava. Jopa 80% rokotetuista testiin osallistujista koki haittavaikutuksia, tilanteessa, jossa on kyse epämääräisestä oireyhtymästä, johon sairastuneista 80% on oireettomia.

Välittömien haittavaikutusten tapausmäärät olivat merkittäviä molemmissa testeissä ja kutistivat absoluuttisen riskin vähentymää sekä ensisijaisen tehon päätetapahtumien osalta että ”vakavien” Covid-tapausten osalta.

Esimerkiksi Modernan kokeessa 81,9% osallistujista koki jonkin systeemisen reaktion. Tason 3 reaktioita (jotka katsotaan vakaviksi) koki 17.4%. Tämä on 79 kertaa korkeampi määrä kuin vakavan Covidin tapausmäärä Modernan ryhmässä. (17.4/.22=79X), Gilani laskee.

Alustaviin haittavaikutusraportteihin perustuen [painotukset lisätty]: ”Tällä tahdilla joka neljäskymmenes rokoteannos aiheuttaa haittavaikutuksen. Tämä tarkoittaa että yhden lievän Covid-tapauksen välttämiseksi on rokotettava 150 ihmistä, joista kolmelle aiheutuu vakava terveyshaitta.

Testivaihe edelleen menossa

Molemmat yritykset, sekä Pfizer/BionTech että Moderna, saivat geeniterapiatuotteilleen hätätilakäyttöluvan, kun käytettävissä oli turvallisuustietoja vain noin kahden kuukauden testauksen ajalta. Niinpä ei ole mitään tietoja keskipitkän tai pitkän ajan haittavaikutuksista, turvallisuustestit ovat kesken.


Pfizer/BioNTechin turvallisuustestien arvioitu päättymisajankohta on 31.1.2023.

Modernan turvallisuustestien arvioitu päättymisajankohta on 27.10.2023.


Saatujen tietojen mukaan (tämän on myös Modernan markkinointipäällilkkö Tal Zaks vahvistanut) turvallisuustestejä ei ole suunniteltu osoittamaan tartuntojen vähenemistä, johtuen ”operatiivisista realiteeteista”. Onkin hämmentävää kuinka lääkärit ja yleisen kansanterveyden viranomaiset voivat väittää näiden synteettisten geeniterapiatuotteiden aikaansaavan laumasuojaa, paheksuu Gilani.

Piikkivalmistajat ovat myös tehneet selväksi, että tuotteiden tehoa yli kahden kuukauden ajalta ei tunneta. Niinpä 1% absoluuttinen riskin vähentyminen miedoissa/keskimääräisissä vilustumisen/flunssan oireissa ei ehkä jatku muutamaa kuukautta pitempään, Gilani alleviivaa.

On valitettavan surkeata että kattavaa tietopohjaista keskustelua ei käydä, on vain ylenpalttista pelon lietsomista. Ilman perustietoja kokeellisten synteettisten geeniterapioiden luonteesta ihmiset eivät voi tehdä tietoisia valintoja niiden suhteen, Gilano kirjoittaa jatkaen: ”Monet eivät tiedä, että synteettisen geeniterapiainjektion vastaanottaja, joka osallistuu tähän terapiaan, on nyt osa ennennäkemätöntä kokeilua.”

”Kun Health Canada tyrmistyttävällä tavalla suostui Pfizer/BioNTech-injektion
väliaikaiseen hyväksymiseen, siihen liittyi ehto: Yrityksen on toimitettava tutkimustiedot kuuden kuukauden tutkimustiedot sitten kun ne ovat saatavilla. Vastuuviranomainen Health Canada siis hyväksyi tämän kokeellisen geeniterapian väestökäyttöön ilman edes 6 kuukauden turvallisuustestituloksia”, Gilani sanoo, ja korostaa kattavan riski-hyötyanalyysin tekeminen olevan vaikeaa, koska turvallisuustietoja ei ole kuin muutaman kuukauden ajalta.

Uusien rokotteiden tutkimukset ja testaukset kestävät yleensä noin 7 – 20 vuotta ennenkuin niitä voidaan markkinoida, Gilani muistuttaa. ”Pfizer/Moderna tekivät kaikki kokeensa samanaikaisesti, mukaan lukien eläinkokeet, sen sijaan että ne olisi tehty peräkkäin. Kuten jo eläköitynyt Health Canadan tutkija tri Saeed A. Qureshi tarkentaa, juuri eläinkokeista saadaan merkityksellistä tietoa toksikologiasta.”


Huolenaiheita riittää

Havainnot joidenkin ihmisten saamista anafylaktisista reaktioista ovat myös huolestuttavia, ja ehdottomasti tutkimisen arvoisia. Children’s Health Defense -järjestö on lähettänyt FDA:lle selvityspyynnön PEG-allergioista, sillä jopa 70 prosentilla väestöstä on vasta-aineita näille yhdisteille. PEG ei koskaan aiemmin ole ollut rokotteen ainesosana. (Toim.huom. Koronapiikit sisältävät muutakin, mitä ei ole tarkoitettu ihmiskäyttöön.)

On myös huomattava, että sisäisen Health Human Services– ja Harvard-tutkimuksen mukaan alle 1% rokotteiden haittavaikutuksista raportoidaan, Gilani korostaa todeten että tässä vaiheessa, näihin perustuen: vähäiseen tehoon, tietojen läpinäkyvyyden ja kokeiden suunnittelun ongelmiin, välittömien sivuvaikutusten korkeaan tasoon ja Covidin alhaiseen IFR-arvoon, on jo riittävästi syytä huoleen. (Toim.huom. Suomessa terveydenhuoltohenkilökunnalla ei ole velvoitetta raportoida rokotehaitoista.)

Mahdolliset keskipitkän/pitkän aikavälin sivuvaikutukset ovat kuitenkin vielä huolestuttavampia.

Monet lääkärit ja tutkijat eri puolilla maailmaa ovat ilmaisseet huolensa hyvin dokumentoiduista ilmiöistä nimeltä ’vasta-aineriippuvainen taudin vaikeutuminen’ (Antibody Dependent Enhancement, ADE), joita on todettu joidenkin virusten kuten koronavirusten yhteydessä.
Aikaisemmissa SARS-, MERS-, Dengue-kuume- ja RSV-virusrokotetutkimuksissa rokote aiheutti rokotteen saaneille vakavia sairauksia, sytokiinimyrskyjä ja kuolemantapauksia joissakin eläimillä ja ihmisillä tehdyissä kokeissa. ADE-ilmiö ei tullut esille alkuvaiheissa rokotteen ottamisen yhteydessä, vaan se ilmeni vasta myöhemmin kun rokotteen saaneet altistuivat villille virukselle.

Yle 6.4.2020: Koronavirusrokotetta testataan jo ihmisillä – asiantuntijat pohtivat jopa yhden tärkeän vaiheen ohittamista kehityksen nopeuttamiseksi


Tästä syystä meillä ei ole rokotetta flunssalle, MERS:lle eikä SARS:lle, joka on 78% yhtenevä Sars-Cov-2:n kanssa (digitaalisen genomin analyysin perusteella). Immunologian professori Dolores Cahill varoittaa että tämä vasta-aineriippuvainen taudin vaikeutuminen voi aiheuttaa monien rokotettujen kuoleman kuukausia tai vuosia myöhemmin. Arvostettu saksalainen tartuntatautien asiantuntija tohtori Sucharit Bhakdi ilmaisee näkemyksensä näin: ”Tämä rokote johtaa sinut tuhoosi.”


Tutkijat lääketieteellisessä julkaisussa ”The International Journal of Clinical Practice” toteavat:
”Se, että Covid-turvallisuustesteissä ei vielä ole ilmennyt todisteita ADE-ilmiöstä, ei vapauta
tutkijoita vastuusta tiedottaa kokeisiin osallistujille vasta-aineriippuvaisesta taudin
vaikeutumisen riskistä, se on edelleen mahdollinen, ei-teoreettinen riski koehenkilöille.
Valitettavasti ainuttakaan rokotetta tunnettuja ihmisen koronaviruksia vastaan ei ole
lisensoitu
, huolimatta siitä että useat potentiaaliset SARS-CoV ja MERS-CoV -rokoteaihiot ovat
edenneet ihmisillä tehtäviin kliinisiin kokeisiin vuosien kuluessa, mikä viittaa siihen että
tehokkaan rokotteen kehittäminen ihmisen koronaviruksia vastaan on aina ollut haastavaa.”

Mikä voisikaan mennä pieleen

Perinteiset rokotteet sisältävät taudinaiheuttajaa/toksiinia joko kokonaisuudessaan, tapettuna, tai heikennettynä immuunireaktion aikaansaamiseksi. Nyt — ensimmäistä kertaa historiassa — rokotetun omat solut valjastetaan tuottamaan patogeenia, Sars-Cov-2 -viruksen S1-piikkiproteiinia.

FDA:lle jättämässään hätätilakäyttölupa-hakemuksessaan Modernan edustajat selittävät että mRNA pysyy solun sytoplasmassa, tuottaa S1-piikkiproteiinia ja tuhoutuu sen jälkeen. Mutta tohtori Sucharit Bhakdi ja muut kysyvät: ”Minne muualle nämä mRNA-paketit menevät?”

Vain muutaman kuukauden turvallisuustietojen perusteella emme myöskään tiedä, että nämä mRNA:t kestävät riittävän kauan proteiinin valmistamiseksi, mutta eivät tarpeeksi kauan aiheuttaakseen haitallisia vaikutuksia, Gilani kirjoittaa.

Tämä kehitteillä oleva tekniikka on riskialtista. Ensinnäkin kyseiset RNA-sekvenssit ovat keinotekoisia. Niinpä emme tiedä kuinka kauan ne säilyvät soluissa. Tohtori Judy Mikovits on ilmaissut huolensa siitä että ne eivät mahdollisesti tuhoudukaan välittömästi, ja kenties säilyvätkin päiviä, kuukausia, vuosia.

Moderna yritti aiemmin käyttää samaa tekniikkaa Crigler-Najjarin oireyhtymän hoitoon mutta ei pystynyt saavuttamaan tasapainoa terapeuttisen annoksen ja toksisten sivuvaikutusten välillä.
mRNA on kapseloitu nanolipidiin liian nopean hajoamisen estämiseksi, mutta mitä tapahtuu jos mRNA hajoaakin liian hitaasti, tai ei hajoa ollenkaan? Mitä tapahtuu jos kehosi muuttuu ”virusproteiinitehtaaksi”, ylläpitäen vasta-ainetuotantoa jatkuvasti vailla mahdollisuutta sammuttaa tuotantoa, kysyy Gilani?


Eli kun otetaan synteettinen messenger-RNA ja tehdään siitä lämpöstabiili – jotta se ei hajoa – [tämä on ongelmallista]. Meillä on paljon entsyymejä (RNA:ta ja DNA:ta) jotka hajottavat vapaata RNA:ta ja DNA:ta koska, toistan, ne ovat vaaranmerkkejä immuunijärjestelmällemme. Ne kirjaimellisesti aiheuttavat tulehduksellisia sairauksia.


Moderna väittää arkailematta, että nämä synteettiset mRNA:t eivät integroitu isäntäsolun DNA:han. Epigenetiikan löytäminen on paljastanut, että DNA:n ilmentyminen on vaihtuvaa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä signaalien kanssa. Virologi, tri Stephan Lanka selventää, että RNA-DNA on myös kaksisuuntainen prosessi, dynaaminen.

On mahdollista että tämä synteettinen RNA integroituu ihmisen DNA:han käänteiskopioijaentsyymin (käänteinen transskriptaasi) avulla. Tämä voi johtaa mutaatioihin, mahdollisesti syöpään. Se voi johtaa sikiövaurioihin, jos RNA integroituu rokotetun sukusoluihin. Vakuutuksia tästä ei voida antaa nykyisten vähäisten turvallisuustietojen perusteella, Gilani kirjoittaa.

(Toim.huom. Myös biokemisti, molekyylibiologi tri Doug Corrigan, joka selostaa tiedeblogeissaan selkokielellä alaansa kuuluvia asioita, on käsitellyt käänteistä transskriptaasia. Artikkelissa ”Breaking Study Sheds More Light on Whether an RNA Vaccine Can Permanently Alter DNA” Corrigan purkaa MIT-Harvard -tutkijoiden havaintoa siitä, että koronaviruksen RNA:n osaset kykenevät integroitumaan ihmisen solujen DNA:an.)

On havaittu, että yleisesti transkriptoidut mRNA-sekvenssit voivat integroitua DNA:n kanssa muodostaen ”R-silmukka” -malleja. Näiden sekvenssien säätely liittyy eri patologioihin, mukaan lukien “onkogeeninen stressi”, kertoo Gilani.

Löytöä on kuvattu näin: ”Odottamaton vuorovaikutus RNA-muutosten (epitranscriptome) ja genomin eheyden ylläpitämisen välillä.”

Odottamattomia vaikutuksia odotettavissa

Olemme selvästikin epigenetiikan monimutkaisen kentän ymmärtämisen alkuvaiheissa.
Sars-Cov-2 -viruksen S1-piikkiproteiini on hyvin samantapainen HERV-viruksen (ihmisen endogeeninen retrovirus, ”human endogenous retrovirus”) proteiinin kanssa, joka tunnetaan nimellä Syncytin-1 (synkytiini). Autoimmuunireaktio on mahdollinen, koska S1-piikkiproteiini-vasta-aineet saattavat hyökätä Syncytin-1 -proteiinia vastaan.


Vaikka luonnollisesti tapahtuvat infektiot ovat suurimmalle osalle sairastuneista hyvänlaatuisia ja itsestään rajoittuvia, autoimmuunisairaudet ovat useimmiten peruuttamattomia. Tämä on vieläkin kauhistuttavampaa mRNA-”hoidolla”. Jos Sars-Cov-2 S1-piikkiproteiinin tuotanto on pysyvää, tämä voi lisätä autoimmuniteettireaktioita. Koska geeniterapiaa saaneiden solut nyt tuottavat viruksen piikkiproteiineja, on mahdollista että autoimmuunisairaudet lisääntyvät merkittävästi tulevina vuosina.

Syncytin-1 toimii ensisijaisesti istukassa ja siittiöissä. Tohtorit Wodarg ja Yeadon ovat jättäneet FDA:lle ”Stay of Action” pysäyttämisvaatimuksen, joka sisältää huolen siitä, että mahdolliset vasta-aineet Syncytin-1 -proteiineja vastaan (osa istukasta) voivat johtaa pysyvään hedelmättömyyteen myös naisilla ja mahdollisesti myös miehillä, kirjoittaa Gilani.

Valmistajat itsekin esittävät varauksen:
”Ei ole selvyyttä siitä vaikuttaako COVID-19 mRNA rokote BNT162b2 hedelmällisyyteen. Ja
synnytysikäisiä naisia kehotetaan välttämään raskautta vähintään kahden kuukauden ajan
toisen annoksen jälkeen.” Raskaana olevia naisia ei ollut mukana kummassakaan turvallisuustestissä. Osallistujia ohjeistettiin käyttämään ehkäisyä.

PEG-lipidi nanopartikkeli on erittäin lipofiilinen (rasvaliukoinen) solukalvojen läpäisemiseksi. Tunnettu alumiinin ja neurotoksisuuden asiantuntija, tohtori Chris Shaw totesi, että nämä nanohiukkaset ylittävät veri-aivoesteen (BBB, blood-brain barrier), mainiten näytöt Modernan aikaisemmista eläinkokeista, Gilani kertoo ja huomauttaa sosiaalisessa mediassa tuodun esille useita dokumentoituja tapauksia geeniterapiaa saaneiden erikoislaatuisista neurologisista oireista. Voisiko yksi mekanismi olla Syncytin-1 -proteiinin säätelyn epätasapaino (dysregulaatio) aivoissa, Gilani kysyy?


Normaalin fysiologisen istukankehitykseen liittyvän toimintansa lisäksi Syncytin-1 -proteiinin aktiivisuus ja määrä lisääntyy useiden sairauksien yhteydessä, kuten neuropsykiatrisissa häiriöissä, autoimmuunisairauksissa, ja syövässä […]

Syncytin-1 osallistuu sikiön kehitykseen ja voi aktivoida tulehdusta ja autoimmuniteettia aiheuttavan ketjureaktion […] Enenevä määrä tutkimuksia viittaa siihen Syncytin-1 -proteiinilla on merkittävä rooli MS-taudissa.


Lyhyesti: kohonneet Syncytin-1 -tasot = tulehdusta aivoissa.

Meillä on nyt siis lääkehoito joka käyttää kehon omia soluja tuottamaan tuntemattomia (mahdollisesti jatkuvasti) määriä proteiinia joka on lähes identtinen Syncytin-1 -proteiinin kanssa. Tässä on katastrofin mahdollisuus, kuten tohtori Mikovits tarkentaa:


Synkytiini on endogeeninen gammaretrovirus-rakenne (envelope), joka on osana ihmisen
perimää… Tiedämme että synkytiini-proteiinia … on runsaasti kehossa, esimerkiksi aivoissa, jonne nämä lipidit nanopartikkelit menevät multippeliskleroosin yhteydessä […]

Kyseinen geeni itsessään vahvistaa mikrogliaa, kirjaimellisesti tulehduttaa ja häiritsee aivojen mikroglian säätelyä ja viestintää, jotka ovat kriittisiä haitta-aineiden ja patogeenien poistamiselle aivoista ja astrosyyttien viestinnälle joka säätelee ei pelkästään immuunijärjestelmää vaan myös endokannabinoidia systeemiä…

— Judy Mikovits

Pitkällä tähtäimellä, Mikovits epäilee, että tulemme näkemään merkittävän lisäyksen sairauksien määrissä: migreenit, elohiiret (tics), Parkinsonin tauti, mikrovaskulaariset häiriöt, erilaiset syövät, mukaan lukien eturauhassyöpä, vakavat kipuoireyhtymät, kuten fibromyalgia ja nivelreuma, virtsarakon ongelmat, munuaissairaudet, psykoosi, neurodegeneratiiviset sairaudet, kuten Lou Gehrigin tauti (ALS) ja unihäiriöt, mukaan lukien narkolepsia, Gilani listaa.

Pienillä lapsilla autismin kaltaisten oireiden kehittyminen on samoin todennäköistä, Mikovits arvelee. Sydänkohtaukset ovat myös eräs dokumentoitu sivuvaikutus. Menehtyneiden läheiset ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa, että näitä kuolemia ei pidetä rokotereaktioina, eikä niitä siksi kirjata sellaisiksi, huomauttaa Gilani.

Sydän- ja rintakehäkirurgi, tutkija ja tohtori Hooman Noorchashm, kirjoitti varoituskirjeen FDA:lle. Hänen huolenaan on että S1-piikkiproteiini voi aiheuttaa tulehdusta, verihyytymiä ja sydänkohtauksia niille koronapiikki-geeniterapiaan osallistuville jotka ovat aiemmin altistuneet Sars-Cov-2 -virukselle:


Jos rokotetaan henkilö jolla on hiljattain ollut Covid-19 tartunta tai infektio on edelleen
aktiivinen, hyvin tehokas ja vasta-ainespesifi immuunireaktio, jonka rokote herättää, tulee hyvin todennäköisesti hyökkäämään verisuonien sisäpinnan kimppuun aiheuttaen vaurioita, johtaen verihyytymien syntymiseen. Tämä voi johtaa vakaviin ongelmiin kuten halvauksiin ja sydänkohtauksiin, ainakin joillakin ihmisillä…

Lisäksi, jos immunologinen riski jota aavistelen tässä on tosiaan reaalinen uhka, niin asia tulee ilmi yleisölle tulevien kuukausien kuluessa kun miljoonia amerikkalaisia tullaan edelleen rokottamaan… Tromboembolisia komplikaatioita, jotka ilmenevät 10-20 päivää sen jälkeen kun rokotteen herättämä antigeenispesifi immuunireaktio on aktivoitunut, ei tulla rekisteröimään klassisina ”rokotteisiin liittyvinä” haittavaikutuksina.

— Hooman Noorchashm


Moderna ja Pfizer ovat ylpeänä esittäneet että piikkiproteiini vähentää oireita niin että kliinistä sairautta ei ilmene, koska vain osa SarsCov2-viruksesta monistuu. Tohtori J. Patrick Whelan on esittänyt huolenaiheen, että jo pelkkä piikkiproteiini itsessään riittää aiheuttamaan vaurioita.


Olen huolestunut mahdollisuudesta, että uudet rokotteet, joiden tarkoitus on luoda
immuniteettia SARS-CoV-2 piikkiproteiinia vastaan, voivat aiheuttaa mikrovaskulaarisia
vaurioita aivoissa, sydämessä, maksassa ja munuaisissa tavalla jota ei nykyisissä
turvallisuustesteissä näytä olevan huomioitu.
On useita väyliä mahdollisiin haittavaikutuksiin ja kuolemantapauksiin, monet vielä tuntemattomia, koska kokeilu on ollut meneillään vasta joitakin kuukausia.

J. Patrick Whelan

Vähäisemmän riskin hoitomuotoja

Gilani muistuttaa, että haitta-hyötyanalyysia pohtiessa tulee huomioida myös vähäisemmän riskin hoitomuotojen tehot. On hyvin tunnettua että D-vitamiinin puutos on yhdistetty vakaviin hengityselinten ongelmiin, sekä sytokiinimyrskyjen seurauksiin, näihin sisältyy myös Covid.

Tämä on pieni tutkimus, mutta hyvin tuettu tieteellisessä kirjallisuudessa. Kaikki Covidin riskitekijät ovat myös D-vitamiinin puutoksen riskitekijöitä. Meillä on D-vitamiininpuutos- pandemia monilla lämpimillä ilmastoalueilla. Yli kaksisataa tieteentekijää on esittänyt D-vitamiinilisän harkitsemista Covidin ehkäisyyn ja hoitoon.

Tohtori Prabowo Raharusun oli optimistinen tutkimuksensa jälkeen, hän tunsi, että tämä olisi hyvin edullinen ratkaisu. Valitettavasti hän menehtyi yllättäen pian tutkimuksensa suorittamisen jälkeen.

(Toim. huom. Vuonna 2022 tiedetään ennaltaehkäisevän ja varhaisen vaiheen hoidon toimivan hyvin. Covid-19 -taudin ennaltaehkäisevään ja alkuvaiheen hoitoon soveltuvien, toimiviksi todettujen valmisteiden — hydroksiklorokiini, ivermektiini, favipiravir, kortikosteroidit ja kolkisiini — käyttöä on kuitenkin vaikeutettu ja estetty. Oman immuunipuolustuksen luonnolliseen vahvistamiseen on siihenkin keinoja.)

Kuolema niittää satoa

Kiinalaiset terveysviranomaiset ovat suosittaneet näiden geeniterapiainjektioiden keskeyttämistä, sen jälkeen kun Norjassa alettiin tutkia hoitokodeissa ilmenneitä kuolemantapauksia. Päivittäin saamme lukuisia raportteja, joissa kuvataan huolestuttavia sivuvaikutuksia, jotka johtavat kuolemaan tämän suuren ihmiskokeen edetessä.
Helmikuun viidentenä brittiläinen UK Medical Freedom Alliance kirjoitti kirjeen brittipääministeri Boris Johnsonille, kehottaen häntä ottamaan huomioon koronarokotustenjälkeiset kuolemantapaukset hoivakodeissa:

Pyydämme välitöntä ja kiireistä tutkintaa kuolemantapauksista joita on tapahtunut Covid- rokotteen jakelun alkamisen jälkeen, jotta voitaisiin selvittää onko Covid-19 rokote (yleisesti tai mikä tahansa yksittäinen tuote) johtanut kasvavaan kuolemantapausmäärään (Covidiin liittyviin tai siitä riippumattomiin), Covid-19 tapausten lisääntymiseen tai lisääntyneeseen kuolemanriskiin joissakin ikäryhmissä tai ihmisryhmissä.

UK Medical Freedom Alliance

(Toim.huom. Ikääntyneiden ja hoivakotikuolemille on tarjottu karumpaakin selitystä. On esitetty, että Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa vanhusten poistumaa on nopeutettu tarkoituksella.)

Gilanin laatiessa artikkeliaan rokotehaittarekisteri VAERS:issa oli yli 900 kuolemantapausta. (Toim.huom. Joulukuussa 2021 kuolemantapauksia on ilmoitettu yli 21 000.) Health and Human Services -viraston oman analyysin perusteella siinä on todennäköisesti vain pieni prosenttiosuus kuolemista.

National Vaccine Information Center: VAERS Data 24.12.2021

Molemmat yritykset, sekä Pfizer/BioNTech että Moderna haluavat, että turvallisuustestit eivät olisi sokkoutettuja, jotta lumeryhmät voivat hankkia synteettisiä geeniterapioita. Jos näin tapahtuisi, plaseboryhmä menetettäisiin, mikä edelleen hämärtäisi haitallisten sivuvaikutusten osuutta. (Toim.huom. Sokkoutus todella purettiin ja tuhottiin verrokkiryhmät.)


Kirjoitusajankohtana oli maailmanlaajuisesti jaettu yli 206 miljoonaa rokoteannosta, kirjoittaa Gilani todeten Pfizerin ennustaneen tekevänsä 15 miljardia dollaria voittoa vuonna 2021. Hyvin vauras alku kaikille Covid-teollisen kompleksin yrityksille.


Murheellista on, että ihmisille ei kerrota, että kolmannen vaiheen turvallisuustestit ovat edelleen
kesken. FDA tai Health Canada eivät ole myöntäneet näille koronainjektioille myyntilupaa. Nämä injektiot ovat hyvin kokeellisia. Nämä geeniterapiat suunniteltiin ja kehiteltiin salamavauhtia alle vuodessa ja niille on myönnetty väliaikainen käyttölupa vain kahden kuukauden turvallisuustietojen perusteella.

Sadaf Gilani

Intian hallitus kieltäytyi [helmikuussa 2021] Pfizerin rokotteesta, minkä johdosta America’s Front Line Doctors -järjestö (AFLD) pyysi, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden (dem) ottaisi heidän huolenaiheensa huomioon. Terveysviranomaiset esittävät geeniterapioista väitteitä joita niiden valmistajat eivät tue. (Toim.huom. Pfizer on alusta asti tiennyt koronapiikkien aiheuttavan haittoja.)

Informed Consent Action Network -ryhmä (ICAN) kirjoitti kirjeen New Yorkin [elokuussa 2021 eroamaan joutuneelle, seksuaaliahdistelija-]pormestarille Andrew Cuomolle (dem) vaatien häntä vetämään pois New Yorkin osavaltion valheelliset mainokset joissa väitetään että geeniterapiat ovat FDA:n hyväksymiä ja läpikäyneet perusteelliset turvallisuustestit.


Alla esimerkki Kanadan hallituksen mainoksen propagandaluonteesta:

Perheen yhteistä ateriaa verrataan rikolliseen toimintaan, jolla voi olla kuolettavia seurauksia.

BMJ:n varapäätoimittaja Peter Doshi on todennut, että ”tuotteita voidaan markkinoida ilman turvallisuustietoja, mutta lääkärien ja terveydenhuollon ammattilaisten tulisi julkisesti tarkentaa, että mikäli turvallisuustiedot eivät ole täydelleen läpinäkyviä, he eivät voi tukea Covid-19 -tuotteita tieteeseen perustuvina”, Gilani kirjoittaa.

American Frontline Doctor’s -järjestön julkaisu toteaa, että ”Kokeellinen rokote ei ole turvallisempi kuin hyvin alhainen infektiotapauskuolleisuus (IFR).”


Kaikki rokotteet SARS-CoV-2-virusta vastaan ovat määritelmän mukaan uutuuksia. Jos mitä tahansa tällaista rokotetta hyväksytään käytettäväksi olosuhteissa, jotka eivät ole ERITYISEN TÄSMÄLLISESTI kokeellisia, uskon, että vastaanottajia harhaanjohdetaan rikollisesti.

Tri Michael Yeadon, entinen Pfizerin apulaisjohtaja

Tietoista suostumusta ei voi antaa ilman tietoja

Tietoisen valinnan mahdollistamiseksi jokaiselle geeniterapian vastaanottajalle on tehtävä selväksi että he osallistuvat nyt kliiniseen kokeeseen, Gilani kirjoitti koronapiikitysten alettua. ”Tartuntojen vähenemisestä ei esitetä mitään väitteitä. Kaiken riski- hyötyanalyysin on keskityttävä yksilöön, aivan kuten lääkkeidenkin kohdalla. Näin ollen mahdollisen osallistujan tulee ymmärtää tartuntatapauskuolleisuus IFR, absoluuttinen riskin vähenemisen taso oireiden suhteen, sekä mahdolliset haittavaikutukset, mukaan lukien ADE, sekä myös vaihtoehtoisten hoitomuotojen teho mikäli tarvetta niihin ilmenisi.”

Jos potentiaaliselle koehenkilölle ei välitetä näitä tietoja tai hän ei ymmärrä tietoja, kyseessä on räikeä Nürnbergin säännöstön rikkomus, Gilani muistuttaa.


Ihmisen vapaaehtoinen suostumus on ehdottoman välttämätöntä… Tämä tarkoittaa, että asianomaisella henkilöllä tulisi olla oikeuskelpoisuus antaa suostumus; hänen olisi oltava sellaisessa asemassa, että hän voi vaita vapaasti, ilman minkäänlaista ulkoapäin tulevaa voimankäyttöä, huijausta, petosta, pakkoa, ylivoimaa tai muuta rajoituksen muotoa tai pakkoa; ja hänellä on oltava riittävästi tietoa ja ymmärrystä aiheesta, jotta hän
voi tehdä ymmärtävän ja valistuneen päätöksen.

Tämä viimeisin osuus edellyttää että ennen kokeeseen osallistujan päätöksen hyväksymistä hänelle on tehty selväksi kokeen luonne, kesto ja tarkoitus; menetelmät ja keinot joilla koe toteutetaan; kaikki epämukavuudet ja riskit joita todennäköisesti on odotettavissa; ja vaikutukset hänen terveyteensä ja henkilöönsä jotka
mahdollisesti voivat seurata kokeeseen osallistumisesta.

Nürnberg Code

Asiantuntijat varoittivat — Moni ei kuullut

Merkittävä joukko asiantuntijoita ympäri maailman varoittivat näihin uusiin geeniterapioihin liittyvistä mahdollisista katastrofeista. Elämän loukkaamattomuus on jäämässä uuden Covid-uskonnon julistajien ja johtajien jalkoihin, Gilani arvostelee.
— Uusi normaali lietsoo hysteriaa, ”turvallinen ja tehokas” ovat kakofonisia mantroja. Vain harhaoppiset rohkenevat tutkia itse tietoja tai esittää järkeviä kysymyksiä. Ylhäältäpäin annetun sanoman, viralliskerronnan mukaan Covid on äärimmäisen kuolettava, injektiot ovat erittäin turvallisia ja tehokkaita. Piste.

Tohtori Vernon Coleman ei säästellyt sanojaan tunteikkaassa vetoomuksessaan:
”Lain mukaan kaikki nuo ”rokotteita” jakelevat ihmiset ovat sotarikollisia… Mielessäni ei ole
epäilystä, tämä on maailmanlaajuinen joukkotuhonta.”

Tietenkin tohtori Colemanin kommentit merkittiin ”valheelliseksi informaatioksi” Facebookissa, Gilani sanoo todeten samaan aikaan orwelliaanisia viestejä oikein tulvivan, ja päättää artikkelinsa esimerkkikuvaan mielikuvaohjailusta.

California Department of Public Health (CDPH), kampanjajuliste

Artikkelikuvana eräs Michiganin osavaltion Ota piikki! -kampanjajulisteista.

18 comments

 1. Vakuutusyhtiö OneAmerica:n toimitusjohtaja Scott Davison kertoi, että Yhdysvalloissa työikäisten(18-64v.) Kuolleisuus on kasvanut 40%. Valtaosaa näistä ”mysteerikuolemista” ei voida yhdistää Covid tautiin. OneAmerica perustettiin 1877, sillä 0n 2400 työntekijää ja se on markkina-arvoltaan n. 100 miljardia.
  Hänen mukaansa kilpailijoiden tilanne on sama ja yrityksille myytävien joukkohenkivakuutuspakettien hintaa on nostettava. Hänen mukaansa työikäisten 40% kohonnut kuolleisuus on ennenkuulumatonta.

  https://www.zerohedge.com/medical/life-insurance-ceo-says-deaths-40-among-those-aged-18-64-and-not-because-covid

  Myös Suomessa ylikuolleisuus on Tilastokeskuksen mukaan noussut poikkeuksellisesti.

  Tykkää

  • Onkin tifti juttu, Kirsch mättää menemään. Ja selventää että on ihan tähtitieteellisen epätodennäköistä että tuommoinen nousu ilmaantuisi SATTUMALTA.

   Heeee… Steve Kirsch kertoilee että OneAmerica -vakuutusyhtiön Davison noudattaa ”narratiivia” ja tavallaan sysii syytä tavanomaiseen suuntaan. Se on piikittämättömien vika!

   OneAmerica nimittäin nostaa vakuutusmaksuja niillä alueilla joilla on alhaisempi rokotuskattavuus. Davison myös hihkuu että hänen päällikkökaverit muissa vakuutusyhtiöissä tekee samoin!

   ·· ”Most of us in the industry are starting to target
   ·· and to add a premium loads onto employers that are
   ·· based in counties that have low vaccination rates.”

   Epäilemättä kelpo ratkaisu vakuuttajille. Jostain ne rahat on nyhdettävä ruumiskontteihinkin. There’s no such thing as a free bodybag.

   Tykkää

 2. Nyt kun meitä rokottamattomia leimataan mediassa ja jopa poliitikkojen toimesta lääke ja rokotevastaisiksi, niin sehän pidä paikkaansa. Omasta puolesta voi sanoa että ottasin minkä tahansa rokotteen, jos täällä olisi tauti joka saadaan sillä hävitettyä.
  Mutta kun ei sellasia rokotteita tähän koronaan ole ainakaan jakelussa.
  Lääkkeitä taas en turhaan ota, se on ihan todistettu fakta että lääkkeistä on myös paljon haittaa, ja niitä syötetään aivan liian helposti ihmisille.
  Ja syynähän on ollut pitkään jo korruptio. Lääkärit saa palkkiota määräämistään resepteistä.

  Tykkää

  • HUS:n ylilääkäri, dosentti Miikka Korja tviittasi, ettei rokotekattavuus estä koronan leviämistä, ja että rokotetutkin (ja erityisesti he) voivat tartuttaa muita.

   Korja esittää tilastoja mm. Portugalista, joka on maailman rokotetuin maa. Luvut osoittavat, että korkea rokotekattavuus ei estä koronan leviämistä. Lisäksi suoja hiipuu.

   ”Sivistyneessä ja koulutetussa maassa toivoisi, että angsteista, pelosta & ahdingosta huolimatta räikeä stigmatisointi unohdetaan. Sillä mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia.
   Jos pahaa oloa pakko purkaa, oikea kohde terveysjohtajat & poliitikot, eivät rokottamattomat.”

   Ylilääkäri suomii myös tehohoidon huonoa järjestelyä:

   ”Tehopaikkojen ja th-johtamisen suhteen toiminta ollut surkeaa. Esimerkki niin poliittisen kuin terveydenhuollon kriisijohtamisen mahalaskusta.
   Kun vielä K-A-H-D-E-N koronavuoden jälkeen Euroopan yksi suurimmista (monella mittarilla suurin) sairaaloista on polvillaan 15-20 koronainfektiosta aiheutuvan tehohoitopotilaan kanssa, ja yhteiskunta laitettava kiinni, syy ei ole rokottamattomien.”

   https://mobile.twitter.com/MKorja/status/1476846498356867073

   Tykkää

   • Tri Robert Malone sanoi sen suoraan: tämä on ensimmäinen kerta kun lääkkeen toimimattomuudesta syytetään niitä jotka eivät ole sitä ottaneet.

    Että jos sinun kierukka pettää, se johtuu siitä että naapurin rouvalla ei ole kierukkaa.

    Tykkää

  • ”Saksalainen Koch-instituutti julkaisi Omicron dataa 30.12.2021. Alla sen sisältämät absoluuttiset luvut.

   6788 tapausta
   124 (1.8%) sairaalaan
   4 (<0.1%) kuollut
   186 (2.7%) rokottamattomilla
   4020 (59.2%) 2 x rokotettu
   1137 (16.8%) 3 x rokotettu

   Yhden rokoteannoksen saaneita ei erikseen mainittu, oletettavasti puuttuva 21.3% on kertaalleen mRNA-injektion saaneita. mRNA-injektioihin sekaantuneiden osuus tartunnoista on täten 97.3%"

   https://injektiopiikki.com/2022/01/03/rokotettujen-pandemia-rokotekehittajien-pahin-painajainen-on-taalla/

   Tykkää

  • Ja syynähän on ollut pitkään jo korruptio. Lääkärit saa palkkiota määräämistään resepteistä.

   Niin, mitähän ”kiurut” ja kumppanit saavat??
   Sehän tässä pitäisi tietää……

   Tykkää

 3. Alkaa näyttää sille että tulossa valtava jälkipyykki. Poliitikot, rokotefirmat, lääkärit, media …. mikä näiden vastuu?

  Tykkää

   • Nuremberg menettely ylittää sekä kansallisen lainsäädännön, että sopimusoikeuden juridisena prosessina ensisijaisuus periaatteen mukaisesti. Nuremberg menettely voidaan siis toteuttaa sekä kansallisesti, että kansainvälisessä kehyksessä. Tarvitaankin viime kädessä vain eduskunta, joka on halukas sen toteuttamaan. Tietotaitoa Suomesta kyllä varmasti löytyy.

    Tykkää

   • Nuremberg menettely ohittaa ensisijaisuus periaatteen mukaisesti sekä kansallisen lainsäädännön, että kansainvälisen sopimusoikeuden. Nuremberg menettely voidaan suorittaa sekä kansainvälisesti, että kansallisesti.

    Tykkää

   • ”Tarvitaankin viime kädessä vain eduskunta, joka on halukas sen toteuttamaan.”

    Ja siinä se ongelmakohta onkin.

    Tykkää

 4. Ylen uutisista: ”Usein sairaalahoitoon [Omikronin takia] joutuneilla on todettu puolustusjärjestelmän ylireagointi, josta oireet ovat johtuneet, ei niinkään viruksesta itsestään, [TYKSin virologian ylilääkäri Tytti] Vuorinen sanoo.”

  ADE?

  Tykkää

 5. Osui hollille Kauppalehden artikkeli [juttu maksumuurin takana]:

  EU-komissio on myöntänyt myyntiluvan anakinra-valmisteelle, jota voidaan käyttää happikoppiin joutuville k-tautipotilaille. Rohtoa myydään tuotenimellä Kirenet.

  ”Lupaava arvio: Uusi koronapotilaiden hoitoon hyväksytty lääke voi vähentää tehohoidon tarvetta”

  https://www.kauppalehti.fi/uutiset/lupaava-arvio-uusi-koronapotilaiden-hoitoon-hyvaksytty-laake-voi-vahentaa-tehohoidon-tarvetta/8c28109b-81ff-47f2-85b0-344e9f748883

  Anakinra vaikuttaisi ilmeisesti tehostavan dexametasonin vaikutusta, ja sitä on tutkimuksissa annettu keskimäärin 9 päivää oireiden alkamisen jälkeen dexametasonin lisänä. Dexa on kortisonia… hmm… sitähän Dr.Chetty on käyttänyt hoitoprotokollassaan. Chettyjä ja McCullougheja ei täälläpäin oikein paranis kuunnella. Kuinkas EU-komissio tällä lailla etenee aiempia linjauksia vastaan?

  ·· ”Anakinra on perinteisesti käytössä reuman hoidossa.”

  Jaaha. Eli kyseessä on vallan toiseen juttuun tarkoitettu rohto. Rohtojen käyttötarkoituksen uudelleenmääritystähän on kaikin voimin koetettu estää, mieleen tulee vaikkapa eräs ”hevoslääke”. Kuinkas EU-komissio on tässä suostunut tekemään poikkeuksen? Onkohan anakinra niin mukavan kallista että päätös voitiin tehdä ilman että lääkejätit kiukustuu?

  ·· ”Lääkärit joutuvat koronapotilaita hoitaessaan miettimään hyvin tarkkaan,
  ·· kuinka varhaisessa vaiheessa potilaan omaa immuunipuolustusta kannattaa
  ·· alkaa heikentää vakavan tautimuodon ehkäisemiseksi.”

  Ohhohh… Varhaisen vaiheen hoidoista ei oikeen sais puhuu, eikä immuunipuolustuksen yleisestä vahvistamisesta. D-vitamiini, pyh. Ja näinkös valkotakkiset miettiikin enemmänkin sitä että milloin immuunipuolustusta voidaan ruveta murentamaan?

  Asko ”voidaan ajatella” Järvinen myös pohdiskelee jutussa sitäkin että voidaanko kuolleisuutta käyttää jonkinlaisena mittarina jonkin lääkeaineen käyttökelpoisuutta määriteltäessä. Ihan hieno päätelmä infektioylilääkäriltä:

  ·· ”…mutta toki kuolleisuus on tärkeä tekijä, eli jos lääke siihen vaikuttaa,
  ·· voidaan ajatella, että se on todella toimiva”.

  Tykkää

  • Ja vieläkään ei määrätä koronaan sairastuneille lääkkeitä (esim. ivermektiiniä tai hydroksiklorokiinia) joka estäisi taudin pahenemisen, lähetetään vaan kotiin neuvona ottaa särkylääkettä, ja sitten pahenee niin että joutuu sairaalaan. Tri Peter McCulloughan todisti Texasin senaatissa että 85% sairaalajaksoista estyi kun käytettiin varhaishoitona hydroksiklorokiinia.

   Tätä ei vaan Suomessa haluta tehdä, koska halutaan piikittää ihmiset, ja valehdella taudin vaarallisuudesta. Siksihän tämä plandemia luotiin, että saadaan piikkipassit niille jotka selviää rokotteista hengissä.

   Tykkää

 6. Kotimainen riski-hyötyanalyysi!

  Asiasta vastaavien virallisempien tahojen aika on kulunut k-tautipiikkikampanjointiin, se on kovaa duunii, eihän siinä ole jäänyt aikaa tehdä tutkimusta jossa vertailtaisiin hyötyjä ja haittoja.

  Injektiopiikki on julkaissut sivuillaan tarkkaa analyysia hyödyistä ja haitoista, perustuen niihin tietoihin mitä kotomaassa on kuukausittain ollut saatavilla.

  ·· ”Analyysin tarkoituksena on saada käsitys mRNA-injektioiden
  ·· hyöty-haittasuhteesta vertailemalla merkittäviä terveydellisiä
  ·· tapahtumia. Merkittäviksi terveydellisiksi tapahtumiksi laskettiin
  ·· sairaala- ja tehohoitoon joutuminen, kuolema sekä vakavat rokotehaitat.”

  https://injektiopiikki.com/2022/02/22/koronarokotteiden-hyoty-vs-haitta/

  Hankkii kääntyä riski-haitta-analyysiksi.

  Noista laskelmista on jätetty ”kippeet olkapäät” vallan pois (ihan vaan tiedoksi Fimean ”800 000″-Kaukoselle ja kumppaneille):
  ·· Lievät rokotehaitat jätettiin analyysin ulkopuolelle…”

  Virallisenpuoleinen näkemyshän kuulemma on että niitä haittailmoituksia ”tehtaillaan”. Yliraportointi on Fimealle mieluinen toitotettava. Tuossa jutussa lopuksi jätetty kokeeksi myös kaikki kuluttajien tekemät ilmoitukset (60%) pois – laskelma menee silti miinukselle.

  Jutun lopulla pohdintoja, esim mikähän lienee aliraportoinnin vaikutus? ”UnderReporting Factor” (URF) onkin semmoinen puheenaihe joka Fimean kaffepöydässä kummasti laimentaa Saludot-

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s