K-piikitysten sekava raadollisuus

Jos kiitoksen aihetta on, se annettakoon. On muodostunut mutuinen tuntuma, että MTVn (netti)uutisointi esittelee keskivertovallanmediatasoa monipuolisemmin näkökulmia koronarokotusten ja haittavaikutusilmoitusten alkamiseen. Jonkinlainen muutos parempaan näyttäisi tapahtuneen vuodenvaihteessa.

Kun myös Iltalehden sivuilla on voinut huomata saman, voinee olettaa, että Alman uutistoimitukset ovat löytämässä journalismista valtin kilpailussa journalismin agendanmukaisuuden tieltä hävittäneiden YLEn ja Sanoman media-Veliverkostojen kanssa. Vapaamedia toivottaa ilolla tervetulleeksi journalismin takaisin vallanmediaan!

Seuraavassa käymme läpi maamme koronarokotuSStrategiaa ja sen alkutaivalta AvoinMedian Riikka Söyringin ja MTVn uutisoinnin matkassa, tuoden esiin etenkin valonpilkahduksia kotimaisen journalismin tulevaisuudessa. Samat pilkahdukset kertovat tosin myös yhteiskuntamme rappiotilan syvyydestä – väärin on oikein ja hauraat hylätään.

Väestö pikapiikkien koekaniineina

Kun koronahysteria alkoi keväällä 2020, rokotuksia aloitettiin viruksen ollessa kyseessä luonnollisesti kehittelemään ja markkinoimaan, ja niistä – ainakin vallan ohjaamassa julkisessa keskustelussa – toivottiin ja toivotaan suuria. Asiantuntijat kuitenkin toppuuttelivat vauhtia, sillä turvallisten rokotteiden valmistaminen ei ole nopeaa hommaa. Biokemian professor emeritus Jyväskylän yliopistosta esimerkiksi kommentoi teoksensa Virukset – Näkymättömät viholliset uudessa painoksessa (s291) huhtikuussa 2020, että ”[korona]rokotteen kehittäminen kestänee kuitenkin vähintään vuoden”. Ja hitauteen on syynsä: rokotuksilla tartutetaan ihmiset sillä, miltä suojaudutaan.

Tämäkään ei tosin enää päde: kun perinteinen rokote esittelee kehon puolustusmekanismeille tapettuja tai heikennettyjä ”vihollisia”, joita vastaan tulee osata puolustautua tulevaisuudessa, ainakin Modernan ja Pfizer/BioNTechin koronapiikit – rokotteeksi niitä ei voi sanoa – toimivat jo aivan eri ajatuksella, tai ehkä oikeammin arvauksella. Moderna mainostaa jo käytössä olevan (m)RNA-rokotteensa ”hakkeroivan elämän softaa” eli piikitetyn DNAta. ”Rokotetun” perimä alkaa valmistaa osasia vihollisviruksesta sen lähetti-RNAta (mRNA) ”valumuottina” käyttäen. BigPharman ohjeiden perusteella ihmisen perimä valmistaa siis viruksen palasia tunnistusohjeiksi immuunipuolustukselleen käydä – jonkin – kimppuun.

DNAn ja RNAn kopioitumisessa normiolosuhteissakin, esim. solun jakautuessa, tapahtuu jatkuvasti pikkuvirheitä, joista suurin osa ei koskaan vaikuta mihinkään. Joistain tulee mutaatioita, jotka jatkuvat perinnöllisinä ominaisuuksina, jotkut johtavat lajien eriytymisiin asti. Ihmisen perimä ja virukset ovat jotain, mistä ihmisen tiede ymmärtää kovin vähän. Em. virus-kirjailija Matti Vuento kertoo (s199) vuonna 2016: ”DNA-rokotteet ovat edelleen kokeiluvaiheessa. Huolenaiheena on mm, voiko itse DNA aiheuttaa immuunivasteen, mikä olisi koko elimistölle vahingollista ja voiko rokote syystä tai toisesta yhtyä rokotettavan omaan DNA:han. Jälkimmäisellä voisi olla arvaamattomia seurauksia”.

Perinteistä teknologiaakaan käyttävät koronarokotteet eivät ole vaikuttaneet onnistumisen riemuvoitolta: AstraZenecan rokote aiheutti jo alkutestivaiheessa useampia vakavia reaktiota, ja Saksassa sitä ei suositella yli 65-vuotiaille. MTV kertoo Euroopan lääkeviraston (EMA) todenneen, ettei rokotteen tehokkuudesta yli 55-vuotiailla tiedetä. Siis: toivotaan, toivotaan. Suomessa Comirnaty-nimellä käytössä olevaa Pfizer/BioNTechin ”rokotetta” on valmistajan ilmoituksen mukaan tutkittu käytännössä vain terveillä, nuorilla ihmisillä, eikä tietoa yhteisvaikutuksista muiden rokotteiden kanssa ole. Sillä on väliaikainen myyntilupa, eli piikitetyt ovat tietämättään osallisia ”rokotteen” testivaiheeseen.

Sekä Modernan että P/BTn ”rokotteiden” on jo tässä vaiheessa ilmoitettu aiheuttaneen vakaviakin haittavaikutuksia, Ruotsissa yli 80-vuotiaiden jälkeen eniten naisilla ikäryhmissä 30–59 ikävuotta. Yhdysvalloissa, Kaliforniassa erä Modernan ”rokotetta” vedettiin pois käytöstä, koska piikitetyissä ilmeni vakaviakin allergisia reaktioita. ”Rokotteiden” ilmoitettuihin haittavaikutuksiin kuuluu myös kuolemia, esimerkiksi Norjassa kymmenien vanhusten tapauksessa. Gibraltarilla havaittiin ”korona”kuolemien lähtevän nopeaan nousuun rokotusten alkamisen jälkeen, ja samanlainen trendi on ollut nähtävissä Suomen sekä Iso-Britannian hoivakodeissa – yhteys k-piikkeihin kiistetään.

Ennen k-massahysteriaa

Vuoden 2017 maaliskuussa voimaan tullut tartuntatautilain kokonaisuudistus poisti terveydenhuollon ammattihenkilöiltä velvoitteen ilmoittaa rokotteiden haittavaikutuksista, kertoo Mediuutiset. ”Menettely haluttiin yhdenmukaistaa: rokotteiden suhteen menetellään nyt samalla tavalla kuin muidenkin myyntiluvallisten lääkevalmisteiden”, Fimean ylilääkäri Tiina Jaakkola selittää.

Samalla rokotteiden haittavaikutusilmoitusten vastaanottaja vaihtui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen (Fimea), ”jotta voitiin purkaa päällekkäisyys rekisteritiedon pidossa”. Vastuu kansallisesta rokotusohjelmasta ja sen turvallisuusseurannasta säilyy kuitenkin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella – ristiriitaista.

Myös vuonna 2017 professori ja Helsingin uniklinikan neurologi Markku Partinen varoitti MTVn artikkelissa flunssatoipilaiden rokottamisesta, sillä on näyttöä – mm. kroonisen väsymysoireyhtymän (CFS) suhteen – siitä, että jos rokotettavalla on riski sairastua krooniseen sairauteen ja hänellä on ollut infektio lähiaikoina, rokotteen vaikutus voi aiheuttaa sairauden puhkeamisen.

Rokotus on yksi immunologinen hyökkäys ja voi olla huonolla onnella piste i:n päälle niin, että se laukaisee kroonisen väsymysoireyhtymän.

THLn rokotusohjelmayksikön ylilääkäri Hanna Nohynek pitää teoriaa mielenkiintoisena ja kertoo autoimmuunitauteja tutkivien piireissä aiheen olleen esillä etenkin teini-ikäisten rokottamisen yhteydessä. Nohynek kuitenkin sanoo teorian olevan ”vastoin tämänhetkistä tiedeyhteisön ymmärrystä ja kansainvälisiä ja suomalaisia suosituksia” ja käytännössä; että koska asiaa ei ole tutkittu, käytäntöjä ei ole tarpeen muuttaa.

Marraskuussa 2020 MTV esittelee Nohynekin koronarokotteiden turvallisuuden puolesta julistamassa, samalla sanahelinällä kuin rokotevalmistajatkin. ”Kun tutkitaan kymmeniä tuhansia ihmisiä, ja turvallisuus näyttää edelleen hyvältä, voimme erinomaisen hyvin luottaa siihen, että rokote on todennäköisesti turvallinen”. Nohynek ei kerro, kuinka pitkälti nojaa valmistajien itse julkaisemiin tuloksiin näiden itse toteuttamista kokeista – kauppasalaisuuksistaan.

Jo jutun otsikosta selviää, että haittavaikutuksia odotetaan. Nohynekin sanoin: ”Aina on se mahdollisuus, että rokotteesta on joku hyvin harvinainen haitta, joka ei tule esille edes isoissa tutkimuksissa, vaan vasta myöhemmin laajassa käytössä. Siksi meillä pitää olla hyvä kansallinen turvallisuusseuranta.” Lääkeviraston johtajan mukaan rokotteiden – (lupa?)käsittelyn nopeutusta ei ole tehty turvallisuuden kustannuksella.

Kuitenkin EU-komissio – pääkomissaari Ursula von der Leyenin johdolla – katsoi tarpeelliseksi painostaa Euroopan lääkevirastoa (EMA) hyväksymään Suomessakin käytössä olevat Pfizer/BioNTechin ja Modernan ”rokotteet” nopeutetussa menettelyssä. EMA katsoi tarvittavia tietoja puuttuvan, ja tuotteiden turvallisuudesta oli suuri huoli. Asiasta kertoivat ranskalainen Le Monde ja venäläinen RT.

Ylin valtiojohto: rokotteita sahkapikaa!

MTV aloitti vuoden 2021 k-rokoteuutisoinnin virallistakin virallisemmalla linjalla: presidentin, Sauli Niinistön kerrotaan painostaneen uudenvuodenpuheessaan kansalaisia ottamaan koronarokotukset yhteisvastuuseen vedoten. ”Missä määrin yksilön oikeuksien vastapainoksi voidaan asettaa kaikkia koskeva turvallisuus? Tai päinvastoin, voidaanko koko yhteiskunnan turvallisuus vaarantaa asettamalla yksittäisten yksilöiden oikeudet etusijalle?” pohti Sale.

Tasavallan presidentti on ilmeisen eri linjalla kuin Euroopan neuvoston – EUta laajemman eurooppalaisten valtioiden yhteistyöelimen – parlamentaarinen yleiskokous. Päätöslauselmassa 2361 (2021) todetaan selkeästi, että sen lisäksi että koronarokotusten on oltava kansalaisille vapaaehtoisia, ”ketään ei saa poliittisesti, sosiaalisesti tai muilla tavoin painostaa rokotuksen ottamiseen vastoin tahtoaan”.

Reilua viikkoa myöhemmin MTV kertoo kokoomuslaisen ”koko kansan Niinistön” puoltavan ”tiukkoja, lyhytkestoisia [ja ennakoivia] rajoitustoimia”, valttinyrkkinään asiantuntijat uusliberalismin lävistämästä talouseliitistä: professori Bengt Holmström, valtionvarainministeriön pitkäaikainen ylipäällikkö de facto; tohtori Martti Hetemäki ja professori Martin Scheinin.

Salen mukaan herää luonnollisesti kysymys, miksi lisärajoitukset ovat esillä, kun rokotukset ovat alkaneet. Hän nostaa esiin Euroopan ja rokotukset: ”Euroopan uutiset ovat hälyttäviä. Tartuntamäärät ovat loppusyksyn alemmasta lähteneet uuteen nousuun. Kokonaan oma lukunsa ovat uudet mutaatiot; Lontoon pormestarin synkät arviot ja mutaation nopea leviäminen Irlannissa kertovat vaaran kasvavan.”

Herra presidentin logiikalta rokotteiden painostamiseksi aseena ”tartuntoja vastaan käytävässä sodassa” putoaa pohja, kun tutustuu MTVn marraskuiseen artikkeliin: Ulkoministeriön terveyden ja hyvinvoinnin suurlähettiläs ja WHOn hallintoneuvoston jäsen (2018–21) Päivi Sillanaukee kertoo, että kehittelyssä pisimmällä olevien k-rokotteiden, kuten Comirnatyn, tapauksessa ei ole kyse taudin – siis viruksen – leviämisen estämisestä:

”Kyse on vielä vain oireiden estämisestä.”

Vuoden 2021 puolella MTV kertoo, että AstraZeneca – siis rokotevalmistaja itse – hehkuttaa rokotteensa ”toimivan virusmuunnoksia vastaan”. Parin kuukauden aikana lääkeyhtiö on siis joko kehittänyt jo täysin uuden rokotteen, tai sitten puhutaan edelleen rokotteen toimivan virusmuunnosten aiheuttaman taudin (tautien?) oireita vastaan, mutta armottoman harhaanjohtavasti. MTV lopettaa: ”Muunnoksen on arvioitu olevan alkuperäistä virusta tarttuvampi.”

Kun rokotetut ilmeisesti levittävät virusta tehokkaammin kuin rokottamattomat, olisi syytä tutkia myös uuden tartuntavyöryn yhteyttä rokotusten alkamiseen – jos syyksi esittää viruksen muuntautumista, olisi loogisesti harkittava alkuperäisen viruksen mukaan pikatehtyjen rokotteiden hylkäämistä. Ehkäpä – päinvastoin kuin nyt – kansallisia resursseja voisi suunnata kampanjointiin väestön luontaisen immuunipuolustuksen vahvistamiseksi.

MTV jakaa THLn raportointia 2. helmikuuta: Suomessa on raportoitu 302 uutta koronavirustartuntaa, kahden viime viikon aikana puolitoistatuhatta enemmän kuin edeltävien 2 viikon. Kaikkiaan Suomessa tartuntoja on todettu nyt 45 784. SARS-Cov-2 ilmaantuvuus on koko maassa vajaat 87 tapausta sataatuhatta asukasta kohden, korkeinta Helsingin ja Uudenmaan (147) sekä Varsinais-Suomen (116) sairaanhoitopiirien alueilla.

Tuoreen tutkimuksen mukaan koronavirus ei katoa, mutta taantuu ajan mittaan melko harmittomaksi, kertoo MTV tammikuun lopussa. Oletus nojaa siihen, että kaikki ihmisillä havaitut koronavirukset mahdollistavat immuniteetin saavuttamisen samankaltaisilla ominaisuuksilla. Science-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan nykyinen koronakriisi johtuu osin siitä, että SARS-Cov-2 kohtasi koronavirukselle aiemmin altistumattoman vanhusväestön.

Sivuhuomautuksena mainittakoon, että helmikuussa valtiollinen media YLE levittää koronahysterian jo lemmikinomistajiin asti: ihmisviruksen kerrotaan sairastuttaneen lumileopardia ja puumaa sekä ties mitä muuta nelijalkaista. Tosin aktiivisen SARS-Cov-2 tunnistamiseen huonosti soveltuvalla PCR-testillä samaa ihmisvirusta on kerrottu löydetyn jo colajuomasta jäätelön kautta vesimelooneihin asti… Melkoinen supermuuntuja, tosiaan!

Silloinen tuleva pääministerimme Sanna Marin puhkui vuonna 2010 blogissaan oikeutettua kiukkua:

Nyt se sitten vihdoin selvisi: sikainfluenssauhkaa ei todellisuudessa ollutkaan. Ainakaan siinä määrin kuin media, poliitikot ja lääketieteen ammattilaiset uhan vaarallisuudesta varoittelivat. Mutta kuka oikein hyötyi?

Rokotevalmistajat saivat yksin Suomelta 100 miljoonaa euroa paksumman lompakon rokotteista, joiden vaikuttavuudesta terveyden laatuun ja tilaan on heikosti näyttöä. Euroopan tasolla possurokotekustannukset kipuavat miljardeihin.

Pelko ja uhka ovat aina olleet tehokkaita markkinointikeinoja ja näiden varjolla on helppo myydä kansalle kuin kansalle palanen turvallisuudentunnetta. Massahysterian saavutettua kipupisteensä ei järjelle tai tosiasioille enää ole sijaa julkisessa keskustelussa.

Päätöksenteosta tulee kiihotetun kansanjoukon lepyttämisen airut. 

Sanna Marin 10.8.2010
Raharikas lääketeollisuus

Vuoden 2020 lopulla Suomen pääministeri ja puolueensa peejiiksi ainoana ehdokkaana valittu ”Darth Marin” mainostaa rokotteita valtionmedian haastattelussa. EU-tason pandemian rakennus -oppaan pykäläin mukaisesti Marinin rokotemainonnallinen esiintyminen MTVnkin haastattelussa on täynnään kodikasta lämpöä, perheidylliä ja avautumista – Vain elämää poliitikolle. Heidän perheensä aikoo ottaa koronavirusrokotteet.

Lastaan ei ole tosin rokottamassa Sannakaan, sillä ”emme vielä tiedä, miten rokote vaikuttaa lapsiin”. Vuoden 2021 alussa MTV kertoo jälleen Sanna ”Takinkääntö” Marinin rokotepropagoinnista. Otsikko tiivistää kaiken: ”Pääministeri Sanna Marin Ylellä: Toivoisin, että rokotustahti olisi ripeämpi”. Nykyisin Sanna Marin on huolissaan aivan eri asioista: ”Moni suhtautuu liian huolettomasti tähän vaikeaan tilanteeseen, missä me yhä olemme”.

Hauraat ja hoitajat heikoille jäille

MTV kertoo joulukuun lopulla, että ensimmäisinä k-rokotuksen ”saavien” ryhmiin kuuluvat mm. sote-henkilökunta ja ”sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat”. Seuraava ryhmä koostuu ainoastaan yli 69-vuotiaista, ja seuraavaksi vuorossa ovat ”henkilöt, joilla on vakavalle COVID-19-taudille altistavia sairauksia”. Siis hauraat ja hoivaajansa.

Samanlaisella piikkijärjestyksellä aloitettiin Yhdysvalloissa, missä CNN tasoitteli tietä mahdollisille hankaluuksille jo etukäteen: ei pidä pelästyä, jos rokotettuja alkaa kuolla. Maan tartuntautiviraston (CDC) neuvonantajiin kuuluva, rokotteiden vaikutusta vanhusväestössä tutkinut Helen Talbot äänesti ”ei” rokotusten aloittamiselle hoivakodeissa. Rokotteiden tehosta ja turvallisuudesta hoivakodeissa elävällä vanhusväestöllä ei ole näyttöä.

Perinteisesti rokotteiden vaikutusta tutkitaan nuorella, terveellä väestöllä ja sitten toivotaan, että se toimii myös hauraassa vanhusväestössä. Ja niin päädytään tällaiselle me-toivomme-että-se-toimii, me-toivomme-että-se-on-turvallinen -alueelle, ja tämä huolestuttaa minua monella tasolla.

Helen Talbot (CNN 4.12.2020)
Why vaccinate our most frail? Odd vote out shows the dilemma

Tammikuun 4. päivä MTV haastattelee taas Nohynekia: k-rokotukset hoivakotien asukkaille aloitetaan Helsingissä, mutta Helsingin sairaalan johtajalääkäri kertoo, että ”valitettavasti vierailurajoituksiinkaan rokotukset eivät vielä vaikuta”. Pari päivää aiemmassa artikkelissa MTVn otsikossa ”EUn rokotelupien hitaudesta” jyrähtää saksalainen rokotevalmistaja BioNTech. Myös Saksassa rokotukset on aloitettu hoivakodeissa asuvista vanhuksista.

Jo 11. tammikuuta valtiollinen media raportoi – lähinnä paikallisuutisina, yhteyttä k-rokotuksiin häivyttäen – suomalaisissa hoivakodeissa tapahtuneista, rokotusten jälkeisistä vanhuskuolemista: Tampereen Rauhaniemen sairaalassa jo 11 vanhusta kuollut koronan seurauksena.” Rokotusten alkamisen jälkeen hoivakodeissa raportoitiin myös tartuntojen lisääntyneen vauhdikkaasti.

KUVAKAAPPAUS MTVn sivujen sisältöhaun tuloksesta

Vuoden 2020 koronarokoteuskovaisuus-loppukiristään huolimatta MTV uutisoi
uuden vuoden 2021 puolella aiheesta hetkittäin liki moninäkökulmaisesti

12. tammikuuta MTV välittää WHOn varoituksen: Rokotukset eivät tuo laumaimmuniteettia vielä tänä vuonna. No, olisihan se outoa, jos vain COVID-19-taudin oireet estävät rokotteet ”toisivat laumaimmuniteetin” minään vuonna. MTV ei tiedosta tai kerro, että ennen koronahysteriaa – ja k-rokotehypetystä – WHO kertoi immuniteetin syntyvän myös aiemman infektion kautta. Nyt WHOn ”tiedotuksesta” saa käsityksen, että laumaimmuniteetti kehittyisi vain rokottamalla.

Jo sikainfluenssapandemian alla WHO muutti pandemiamääritelmää: nykyisin pandemian voi julistaa, vaikka kuolleisuus olisi nolla ja sairastuneisuus vähäistä. Alunperin edellytettiin useita, samanaikaisia epidemioita globaalisti ja ”valtavia kuolleisuus- ja sairastuvuuslukuja”. Lisäksi kerrottiin epäsuorasti, että viruksia ei voi hävittää rokotteilla, koska virusten pintaproteiinit muuntuvat vastauksena ihmisten kehittämään luontaiseen immuniteettiin tai rokotteisiin.

15. tammikuuta MTV kertoo THLn antaneen ”kunnille käskyn massarokotuksille”, joiden oletetaan alkavan viikolla 6. AstraZenecan rokotetta odotetaan kuin kuuta nousevaa. EMAn (highlylikely) arvion mukaan ”päätös rokotteen mahdollisesta hyväksymisestä voi tulla vielä kuluvan kuun aikana”. ”DNAsi uudelleen ohjaavan” piikin ilmoitetaan tulevan jakeluun – THLssa on ”alustavasti linjattu, että tämä [Modernan] rokote ohjattaisiin Lappiin”.

Samana päivänä MTV jatkaa uutisointia Pfizer/BioNTechin ”rokotteesta” Suomessa tehdyistä haittavaikutusilmoituksista, joita kuun puoliväliin mennessä oli kerääntynyt 32. Otsikon mukaan ”joukossa vakava allerginen reaktio”, mutta THL ei ylläty mistään. Nämä lienevät niitä Nohynekin ”hyvin harvinaisia”, odotettuja ongelmia. MTV raportoi ensimmäisistä Fimealle tehdyistä haittavaikutusilmoituksista jo 8. tammikuuta.

16. tammikuuta MTV kertoi otsikossaan: Ihmisiä kuollut koronapiikin jälkeen Ruotsissa ja Norjassa, mutta ei Suomessa – nyt vastaa Fimea: ”Ei sitä voi täysin pois sulkea, etteikö rokotteella olisi jotain vaikutusta”. Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) puheenjohtaja ja Turun yliopistollisen sairaalan infektiotautiopin professori Ville Peltola lausuu aiheesta MTVlle 23. päivä:

Kun nopeasti rokotetaan iso joukko hyvin vanhoja ihmisiä, niin kyllähän siihen liittyy kuolleisuutta myöskin rokotuksen jälkeen, niin kuin muutenkin. Ei ole kuitenkaan näyttöä, että rokotuksella olisi yhteys kuoleman aiheuttamiseen.

Otsikko kertoo, että k-rokote ”voi olla haitaksi kriittisessä terveydentilassa olevalle”. Nohynekin highly likely -kommentointi ei juuri selvennä: ”Suositus on, että jos on jo pitkällä elämänsä ehtoopuolella ja kuolema on väistämätöntä muutaman kuukauden sisällä… Varsinkin jos ihmisen elimistö on jo niin hauras, että rokotteen aiheuttama reaktio olisi merkittävästi elämänlaatua huonontava, se saattaa kannattaa jättää ottamatta.”

18. tammikuuta MTV kertoo, että Norjassa lääkäreitä on kehotettu harkitsemaan tapauskohtaisesti, annetaanko koronarokotus hauraille tai kuolemansairaille potilaille, vaikka k-rokotteen ”syy-yhteyttä [hoivakotikuolemiin] ei ole analysoitu”. Norjan lääkeviraston johtajan Steinar Madsenin mukaan tapaukset ovat olleet harvinaisia ja tuhansia hauraita ihmisiä on rokotettu ilman, että siitä on seurannut kuolema. 

23. tammikuuta MTV valaisee aihetta myös rokotuskampanjoinnin toisen päädyn näkökulmasta: heiltä joita painostetaan, velvoitetaan ja syyllistetään kokeilemaan, josko arvaamattomat uuden teknologian ”rokotteet” eivät aiheuttaisi ainakaan kovin pahoja haittavaikutuksia, ainakaan juuri minun kohdallani, minun ruumiini kemiassa ja minun perimässäni. Nykyisten tietojen valossa hieman kuin pakottaisi ”venäläiseen rulettiin”.

Jälleen MTVn otsikointi kertoo oleellisimman: Hoitajat avoimina tunnoistaan koronarokotteen eturintamassa: ”Tuntuu, että olemme koekaniineja yhdessä vanhusten kanssa”. Koronatehollakin työskennellyt hoitaja perustelee k-rokottamattomuuttaan: ”Rokotteesta ei mielestäni jaettu tarpeeksi tietoa. Työpaikalla odotettiin, että kaikki hyppäisivät kyseenalaistamatta yhteiseen kaivoon …itse virusta en pelkää.”

Osa hoitajista pelkää rokotteen mahdollisia sivuvaikutuksia. Yksi hoitajista ei halua koronapiikkiä, koska on moniallergikko ja suunnittelee perheenlisäystä: ”Osa samalla alalla olevista kavereistani miettii edelleen. Hedelmällinen ikä vaikuttaa monella.” Joulukuussa k-rokotettu, pikkukuumeilulla selvinnyt tehohoitaja kertoo: ”Aluksi jännitti ja mietitytti rokotteen ottaminen, mutta nopeasti tuli ajatus, ettei ole muuta vaihtoehtoa.” 

22. tammikuuta MTV kertoi Comirnatysta siihen mennessä tehdyn 105 haittailmoitusta, joista 23 vakavia. Hoitajat pelkäsivät haittavaikutuksia jo MTVn 11. päivän kyselyssä: vain 47 % hoitajista ilmoitti ottavansa rokotteen, vaikka samassa kyselyssä 84 % hoitajista piti rokotetta tarpeellisena ”jotta koronapandemiasta voidaan selviytyä”. Oliko hoitajille jätetty tähän hyvin yleisluontoiseen kysymykseen muita vastausehtoja kuin jaa/ei, sitä emme tiedä.

Kaiken takana on raha

Uusliberalistisessa markkina-arvojärjestelmässä kun elämme, hoitajien piina k-rokotusten suhteen ei jää tähän. Helmikuun puolella MTV otsikoi uudenlaisen huolenaiheen: Huijataanko koronarokottajia työpaikkailmoituksissa? Hoitajille luvatut huippupalkat sulavat sivukuluihin: ”Kultakuume on selkeästi herännyt”. Tammikuun 30. päivä MTV-otsikko kysyy: ”[Kun] liki 90 prosenttia hoitajista on pohtinut alanvaihtoa… miten turvataan Suomen terveydenhuolto?”

Toisaalta MTV ei ole synnitön itsekään markkina-arvojen resonoinnissa kansanterveydellisen ja -taloudellisen kysymyksen ratkaisijana: Suomen yrittäjien puheenjohtajalle annetaan 23. tammikuuta laajaa kaistaa vakuuttaa kansalaisia siitä, että yrittäjien vaikeudet helpottuisivat nopeammin, mikäli k-rokotusten tahtia kiihdytettäisiin. Sallikaa minun epäillä, ettei Mikael Pentikäinen enempää aja pienyrittäjä-Penan etua kuin BigMoneyn kaverin, BigPharman.

Yhdenlaisen ilmiosoituksen rokotuspolitiikan luonteesta aivan muuna kuin yhteisenä, kansanterveydellisenä huolena esittävät Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) toimitusjohtaja Juha Tuominen ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko tekemällä k-rokotteista kokoomus–kepulaista aluepolitiikkaa. Tuomisen kritiikki nykyisen rokotusohjelman ”epäeettisyydestä” tekee lisäksi selväksi, että kaiken takana on aina (Veli-)verkostot, bisnes ja raha.

Tuominen kyllä kritisoi valtioiden kisaa rokotteista kauppapolitiikkana: ”Se maa joka saa kaksi kolmasosaa rokotetuksi ensin, saa taloudessa etumatkaa.” Samaan aikaan Tuominen vaatii omalle alueelleen – omaan tulosyksikköönsä – enemmän rokotusresursseja kuin muualle Suomeen. Lääketeollisuudelle heruu ymmärrystä: tilanne on haastava. ”Ohituskaistalle pääsee se, joka on luonut puitteet rokotusten tuottamiselle tai tukenut sitä.”

Eihän tässä nyt tarkoitettu antaa ymmärtää, että veronmaksajien rahoilla pitäisi alkaa vielä lahjomaankin lääkeyhtiöitä? Ihan vain, jotta saisimme armon maksaa tuotteesta vielä ostohinnankin? Puolustus ei vakuuta sen häävimmin: Nohynekin mukaan THL on mallintaen erilaisten rokotusjärjestyksen tehokkuutta päätynyt väestöpohjaiseen ratkaisuun. Ministeri Saarikko kertoo MTVllä, että ”hallitus on käsitellyt rokotussuunnitelmaa ja sitä on helppo puolustaa”.

Saarikko jatkaa: ”Tähän on helppo nojata, vaikka paineita moneen suuntaan totta kai on. Tämä on mielestäni oikeudenmukaisempi järjestys kuin se, että laitettaisiin keskelle kaupunkia teltta ja rokotteen saisi ensimmäisenä se, joka ehtii.” On lohduttavaa tietää, että valtioneuvostossa ollaan pohdittu vaihtoehtoisia lähestymistapoja. ”Koronavirus on koko Suomen asia… Valitettavasti se on tauti, joka on koko maassa”, tiedeministeri sanoo.

HUSin toimari ei olekaan ihan ensimmäistä kertaa pappia kyydissä kansalaisten koronapelottelun suhteen. Ja jatkaa pelon lietsomista kansalaisiin vuonna 2021 – kenties paremmissa verkostoissa suuresta nollauksesta laskien vuonna 1 jKo.

Juha Tuominen oli elokuun alussa ensimmäisiä, jotka sanoivat julkisesti toisen aallon alkaneen. ”Se kieltäminen oli hassua. Ei ole, ei ole… Kun katsoi lukuja ja mitä maailmalla tapahtui…”

Muunnos tulee ja sen osuus tulee kasvamaan. Koska muunnos tarttuu herkemmin, joudutaan kontaktien määrää entisestään vähentämään. Siis rajoituksista ei päästä, ennemminkin niitä voi tulla lisää. ”Jos rokottaminen ei onnistu ajoissa, tauti lähtee syksyllä uudestaan nousuun ja kolmas aalto alkaa.”

Kuuskoski, Riika | Ilta-Sanomat (30.1.2021)
Husin toimitusjohtaja: Rokotus­tilanne on epäeettinen – alue­politiikka jyräsi terveys­politiikan

Haittojako vaiko onko eikö?

Tammikuun 26. päivä MTV uutisoi taas Fimealle ilmoitetuista haittavaikutusilmoituksista koskien k-rokotusta, joita edelliseen päivään mennessä on kertynyt 118. Fimean mukaan päivittäin tehdään noin 10–20 haittailmoitusta. Nyt Fimealle kerrotaan ilmoitetun myös ”ensimmäiset koronavirusrokotusten jälkeiset kuolemat”. Kolmesta kuolleesta kaksi oli yli 85-vuotiaita hoivakotiasukkaita ja yksi työikäinen.

Kaikkien epäillään menehtyneen ”sairauteen, joka hänellä on ollut jo ennen rokotteen saamista”. Saamista? Todellako? Fimea tiedottaa, ettei ”tämänhetkisen tiedon mukaisesti rokotteen epäillä aiheuttaneen menehtymistä, eikä suosituksia rokottamisen suhteen olla muuttamassa”. Fimea toteaa tiedotteessaan, että iäkkäiden hoivakotiasukkien riski menehtyä perussairauksiinsa lyhyelläkin aikavälillä on suuri.

Kun Fimea muistuttaa vielä, että ”Suomessa menehtyy hoivakodeissa noin 400 asukasta viikossa”, tulee pohtineeksi kuinka moni näistä(kin) kuolemista tilastoidaan kuitenkin ”koronakuolleisuuteen” mukaan, riippumatta kuolevatko ihmiset SARS-Cov-2 seuranaan vai todella viruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin. Positiivisen testituloksen PCR-tekniikalla saamiseen kun ei tosiaan tarvita edes sitä aktiivista virusta, vain tarpeeksi kierroksia.

Tammikuun 27. päivään mennessä tehdyistä 134 ilmoituksesta 38 on luokiteltu vakavaksi eli haittavaikutus on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sen pidentymiseen, aiheuttanut pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä tai on synnynnäinen epämuodostuma. (Arvio perustuu ilmoittajan arvioon, tai jos sitä ei ole ilmoitettu, Fimean arvioon.) Yhteensä ilmoitettiin 544 haittaa, eli keskimäärin neljä haittaa ilmoitusta kohti. 

29. tammikuuta mennessä oli rokotettu 137 551 ihmistä Suomessa. Seuraavan päivän aamuun mennessä MTV kertoo haittavaikutusilmoituksia koronarokotteista kirjatun 184, joista vakavia tapauksia 54. Edelleen ilmoituksia oli tullut ainoastaan Pfizer/BioNTechin rokotteesta. Ilmoitukset painottuvat työikäisiin rokotettuihin. Viidenneksi eniten ilmoituksia tuli hengityselimistön oireista, jotka ilmenivät pääasiassa hengenahdistuksena ja kurkkukipuna.

…Pfizer/BioNTech, Moderna ja AstraZeneca.
Tulossa ovat Johnson&Johnson, Novavax, CureVac (mRNA) ja Sanofi/GlaxoSmithKline. Myyntiluvat rokotteille antaa Euroopan komissio ja se perustaa päätöksensä Euroopan lääkeviraston (EMA) arvioon. Kiinasta tai Venäjältä ei toistaiseksi rokotteita Suomeen.”

Suomalaisia saatetaan pistää jopa seitsemällä eri koronarokotteella
– MTV selvitti: tämä on tilanne niiden kanssa nyt

Ensimmäisenä helmikuuta haittoja Comirnaty-”rokotteesta” on yhteensä kirjattu 53 763. Rokotuksethan aloitettiin joulukuussa 2020 eli viidessä, kuudessa viikossa melkoinen määrä. Eivätkä kaikki ilmoitukset edes päädy tietokantoihin.

Päivitys * Artikkelin facebookryhmän Avoin Tilannehuone – Ktm:n jakoon kommentoinut teehoolainen antoi tarkennusta VigiAccessiin liittyen: ”VAn haittatietokannasta on mainittava, että se ei erottele tuotenimiä (kuten Comirnaty), vaikka haku antaisikin nimellä tuloksen, vaan haut tulevat tehoaineiden nimillä. Toisin sanoen, VA erottaa rokotteen vain, jos sillä on nimeltään eri tehoaine kuin millään muulla rokotteella. Ilmeisesti kaikki kolme hyväksyttyä rokotetta ovat tulleet markkinoille yhdellä ja samalla ’tehoaineella’ nimeltä ’COVID-19 Vaccine’.
Kysyin asiaa erikseen kun havaitsin, että ”COVID-19 Vaccine” tuottaa ihan samat tulokset kuin ’Comirnaty’. Vastaus: ’Dear A,
Thank you for your message. Your observation is correct and it is an expected behaviour in VigiAccess. The reason is that VA doesn’t show any statistics on a product specific level (individual trade name, like comirnaty), but aggregated to the level of the active ingredient, i.e. the granularity is limited. There is a message in the interface intended to explain this to the user; when you search for ’comirnaty’ you get the message ’comirnaty contains the active ingredient(s): Covid-19 vaccine. Result is presented for the active ingredient(s).’ I hope this information was helpful. Kind regards, Helena.’ ”
*

KUVAKAAPPAUS VigiAccess-tietokannasta
http://vigiaccess.org

VigiAccessiin kerätään ilmoituksia haittaepäilyistä.
Tiedot ovat siis vahvistamattomia, mutta suuntaa antavia

Ensimmäisenä helmikuuta MTV kertoi 85-vuotiaiden massarokotusten alkaneen Helsingissä. Pääkaupungissa massarokotetaan nyt hauraita noin tuhannen piikin päivävauhtia.

Jäämme odottamaan (kauhulla) tulevaa…


Lähteet

Söyring, Riikka | AvoinMedia (11.1.2021): Rokotuskartellin pulmallinen tilanne. https://avoin.media/2021/01/11/rokotuskartellin-pulmallinen-tilanne

Söyring, Riikka | AvoinMedia (22.1.2021): Pisteliäitä huomautuksia koronapolitiikasta. https://avoin.media/2021/01/22/pisteliaita-huomautuksia-koronapolitiikasta

Söyring, Riikka | AvoinMedia (30.11.2020): Koronarokotteet tulevat – turvallisuusarvonta alkaa. https://avoin.media/2020/11/30/koronarokotteet-tulevat-turvallisuusarvonta-alkaa

Söyring, Riikka | AvoinMedia (11.12.2020): Koronarokotteet tulevat – haitta-arvonta alkaa. https://avoin.media/2020/12/11/koronarokotteet-tulevat-haitta-arvonta-alkaa

Söyring, Riikka | AvoinMedia (10.1.2021): Koronarokotteet tulivat – faasi4-koe alkoi. https://avoin.media/2021/01/10/koronarokotteet-tulivat-faasi4-koe-alkoi

Söyring, Riikka | AvoinMedia (21.1.2021): Ruotsi ilmoittaa k-rokotehaittalukunsa. https://avoin.media/2021/01/21/ruotsi-ilmoittaa-k-rokotehaittalukunsa

Söyring, Riikka | AvoinMedia (19.1.2021): Kalifornia keskeyttää koronarokotuksia. https://avoin.media/2021/01/19/kalifornia-keskeyttaa-rokotukset-toistaiseksi

Söyring, Riikka | AvoinMedia (15.1.2021): Norjassa 23 epäiltyä koronarokotekuolemaa. https://avoin.media/2021/01/15/norjassa-23-epailtya-koronarokotekuolemaa

Söyring, Riikka | AvoinMedia (24.1.2021): K-rokotukset uusien k-kuolemien taustalla? https://avoin.media/2021/01/24/k-rokotukset-uusien-k-kuolemien-taustalla

Söyring, Riikka | AvoinMedia (1.2.2021): Kolmannes vanhuksista kuoli – ”Ei johdu k-rokotteesta”. https://avoin.media/2021/02/01/kolmannes-vanhuksista-kuoli-ei-johdu-k-rokotteesta

Söyring, Riikka | AvoinMedia (23.1.2021): Ro­ko­te­tut le­vit­tä­vät runsaammin vi­ruk­sia. https://avoin.media/2021/01/23/rokotetut-levittavat-runsaammin-viruksia

Söyring, Riikka | AvoinMedia (26.12.2020): ”Vapauspassi” ja WHO:n uus-määritelmät. https://avoin.media/2020/12/26/vapauspassi-ja-whon-uus-maaritelmat

Söyring, Riikka | AvoinMedia (19.1.2021): EU-johtaja haluaa ”vapaus”passeja. https://avoin.media/2021/01/19/eu-johtaja-haluaa-vapauspasseja

Söyring, Riikka | AvoinMedia (28.12.2020): Kuinka pandemia rakennetaan. https://avoin.media/2020/12/28/kuinka-pandemia-rakennetaan

Söyring, Riikka | AvoinMedia (13.12.2020): CNN: Ei pelästytä, jos rokotettuja alkaa kuolla. https://avoin.media/2020/12/13/cnn-ei-pida-pelastya-jos-rokotteen-saaneita-alkaa-kuolla

STT | MTV (29.1.2021): Saksan rokoteasiantuntijat pysyvät kannassaan – AstraZenecan rokotetta ei aiota suosittaa yli 65-vuotiaille. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/saksan-rokoteasiantuntijat-pysyvat-kannassaan-astrazenecan-rokotetta-ei-aiota-suosittaa-yli-65-vuotiaille/8050414#gs.rtm9g4

Jaulimo, Juulia | MTV (4.3.2017): Flunssatoipilaana rokottaminen voi laukaista kroonisen sairauden? Professori: Näyttöä on jo. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/flunssatoipilaana-rokottaminen-voi-laukaista-kroonisen-sairauden-professori-nayttoa-on-jo/6334056#gs.rtly5n

Kaija, Juha | MTV (1.1.2021): Presidentti Niinistö korosti yhteisvastuuta uudenvuodenpuheessaan: ”Rokotteista on apua vain rokotukset ottamalla”. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/presidentti-niinisto-korosti-yhteisvastuuta-uudenvuodenpuheessaan-rokotteista-on-apua-vain-rokotukset-ottamalla/8026690#gs.rt29qx

Sunila, Carlos | MTV (11.1.2021): Presidentti Niinistö otti kantaa koronakeskusteluun: Näin hän kommentoi tukahduttamispuheita – ”Vaara kasvaa”. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/presidentti-niinisto-otti-kantaa-koronakeskusteluun-nain-han-kommentoi-tukahduttamispuheita-vaara-kasvaa/8033902

Peltomäki, Pyry-Jukka | MTV (30.1.2021): Tutkijat ennustavat: Korona taantuu tulevaisuudessa lastentaudiksi – ensimmäinen tartunta saadaan jo varhaislapsuudessa. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkijat-ennustavat-korona-taantuu-tulevaisuudessa-lastentaudiksi-ensimmainen-tartunta-saadaan-jo-varhaislapsuudessa/8051012#gs.rt4ylw

STT | MTV (2.2.2021): Suomessa todettu 302 uutta koronatartuntaa – tautitapaukset kasvussa. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomessa-todettu-302-uutta-koronatartuntaa/8053120#gs.rutayr

Knapp, Noora | MTV (22.12.2020): Tässä järjestyksessä suomalaiset rokotetaan – sote-alan ammattilaiset saavat suojan ensimmäisenä. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tassa-jarjestyksessa-suomalaiset-rokotetaan-sote-alan-ammattilaiset-saavat-suojan-ensimmaisena/8020226#gs.rtsnt6

STT | MTV (10.11.2020): Pfizerin suitsutettu koronarokote estää oireiden syntymisen, mutta ei välttämättä tartuntoja. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pfizerin-suitsutettu-koronarokote-estaa-oireiden-syntymisen-mutta-ei-valttamatta-tartuntoja/7979654#gs.rtqxia

Reuters | MTV (8.1.2021): Pfizerin ja BioNtechin rokote näyttää tehoavan koronamuunnosta vastaan. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pfizerin-ja-biontechin-rokote-nayttaa-tehoavan-koronamuunnosta-vastaan/8031576#gs.ru8486

Pietiläinen, Sanna | MTV (26.11.2020): THL:n ylilääkäri: Koronarokotteen turvallisuudesta ei tingitä piiruakaan, harvinaiset haittavaikutukset silti mahdollisia. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-n-ylilaakari-koronarokotteen-turvallisuudesta-ei-tingita-piiruakaan-harvinaiset-haittavaikutukset-silti-mahdollisia/7995106#gs.rszqwr

STT | MTV (6.12.2020): Pääministeri Marin kertoi ottavansa koronavirusrokotteen koko perheelle. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/paaministeri-marin-kertoi-ottavansa-koronavirusrokotteen-koko-perheelle/8004934#gs.rtuove

STT | MTV (3.1.2021): Pääministeri Sanna Marin Ylellä: Toivoisin, että rokotustahti olisi ripeämpi. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/paaministeri-sanna-marin-ylella-toivoisin-etta-rokotustahti-olisi-ripeampi/8027610#gs.rtuovj

Luhtala, Jouko | MTV (1.1.2021): Hoivakotien asukkaiden koronarokotukset alkavat Helsingissä – ”Vierailurajoituksiin rokotukset eivät vielä vaikuta”. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hoivakotien-asukkaiden-koronarokotukset-alkavat-helsingissa-valitettavasti-vierailurajoituksiin-rokotukset-eivat-viela-vaikuta/8027830#gs.rtz8v0

STT | MTV (1.1.2021): Biontech arvostelee EU:ta hitaudesta – joutuu kiihdyttämään rokotetuotantoaan: ”Tilanne ei ole ruusuinen”. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/biontech-kiirehtii-kasvattamaan-tuotantoaan-euroopassa-syyna-muiden-rokotteiden-odotettua-hitaampi-hyvaksymisprosessi/8026792#gs.rtzcu7

STT | MTV (12.1.2021): WHO varoittaa: Rokotukset eivät tuo laumaimmuniteettia vielä tänä vuonna. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/who-varoittaa-rokotukset-eivat-tuo-laumaimmuniteettia-viela-tana-vuonna/8034346#gs.rszjf5

Voltti, Sanna | MTV (15.1.2021): IS: THL antoi kunnille käskyn massarokotuksille – alkanevat viikolla kuusi. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/is-thl-antoi-kunnille-kaskyn-massarokotuksille-alkanevat-viikolla-kuusi/8038314#gs.rt5yaq

Luhtala, Jouko | MTV (15.1.2021): Koronarokotteesta tehty Suomessa 32 haittavaikutusilmoitusta, joukossa vakava allerginen reaktio – THL: Yllättäviä ongelmia ei ole ilmennyt. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronarokotteesta-tehty-suomessa-32-haittavaikutusilmoitusta-joukossa-vakava-allerginen-reaktio-thl-yllattavia-ongelmia-ei-ole-ilmennyt/8038422#gs.ru80gc

STT | MTV (8.1.2021): Allergiset reaktiot, lihaskipu… Koronarokotteesta seitsemän haittavaikutusilmoitusta Fimealle. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/allergiset-reaktiot-lihaskipu-koronarokotteesta-seitseman-haittavaikutusilmoitusta-fimealle/8031618

Tykkyläinen, Elise | MTV (16.1.2021): Ihmisiä kuollut koronapiikin jälkeen Ruotsissa ja Norjassa, mutta ei Suomessa – nyt vastaa Fimea: ”Ei sitä voi täysin pois sulkea, etteikö rokotteella olisi jotain vaikutusta”. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ihmisia-kuollut-koronapiikin-jalkeen-ruotsissa-ja-norjassa-mutta-ei-suomessa-nyt-vastaa-fimea-ei-sita-voi-taysin-pois-sulkea-etteiko-rokotteella-olisi-jotain-vaikutusta/8038874#gs.rszotr

STT | MTV (23.1.2021): THL:n suositus: Saattohoitovaiheessa oleville ei rokotetta – voi olla haitaksi kriittisessä terveydentilassa olevalle. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-n-suositus-saattohoitovaiheessa-oleville-ei-rokotetta-koronarokote-voi-olla-haitaksi-kriittisessa-terveydentilassa-olevalle/8044898#gs.rt5eri

STT | MTV (18.1.2021): Norjassa kehotetaan harkitsemaan, annetaanko koronarokote hauraille tai kuolemansairaille potilaille. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/norjassa-kehotetaan-harkitsemaan-annetaanko-koronarokote-hauraille-tai-kuolemansairaille-potilaille/8040740#gs.rumqcw

Romo, Terhi | MTV (23.1.2021): Hoitajat avoimina tunnoistaan koronarokotteen eturintamassa: ”Tuntuu, että olemme koekaniineja yhdessä vanhusten kanssa”. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hoitajat-avoimina-tunnoistaan-koronarokotteen-eturintamassa-tuntuu-etta-olemme-koekaniineja-yhdessa-vanhusten-kanssa/8042162#gs.rt7arf

STT | MTV (22.1.2021): Koronarokotteista on tehty Suomessa tähän mennessä 23 ilmoitusta vakavista haitoista – ”Ihminen voi olla allerginen käytännössä mille tahansa”. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronarokotteista-on-tehty-suomessa-tahan-mennessa-23-ilmoitusta-vakavista-haitoista-ihminen-voi-olla-allerginen-kaytannossa-mille-tahansa/8044488#gs.rufdmx

Tiihonen, Olli | MTV (11.1.2021): Vain alle puolet hoitajista ottaa varmasti koronarokotteen, selviää kyselystä – loppuja pelottavat sivuvaikutukset. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/vain-alle-puolet-hoitajista-ottaa-varmasti-koronarokotteen-selviaa-kyselysta-loppuja-pelottavat-sivuvaikutukset/8033780#gs.rszoxh

Tiihonen, Olli | MTV (1.2.2021): Huijataanko koronarokottajia työpaikkailmoituksissa? Hoitajille luvatut huippupalkat sulavat sivukuluihin: ”Kultakuume on selkeästi herännyt”. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/huijataanko-koronarokottajia-tyopaikkailmoituksissa-hoitajille-luvatut-huippupalkat-sulavat-sivukuluihin-kultakuume-on-selkeasti-herannyt/8052586#gs.rt7074

Kumpula, Jonna | MTV (30.1.2021): Liki 90 prosenttia hoitajista on pohtinut alanvaihtoa: ”Työnantajan että valtiovallan on syytä oikeasti tarkkaan miettiä” – miten turvataan Suomen terveydenhuolto? https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/liki-90-prosenttia-hoitajista-on-pohtinut-alanvaihtoa-tyonantajan-etta-valtiovallan-on-syyta-oikeasti-tarkkaan-miettia-miten-turvataan-suomen-terveydenhuolto/8051182#gs.ruieeh

Lehtimäki, Eeva | MTV (23.1.2021): Yrittäjien Mikael Pentikäinen koronarokotuksista: ”Onko järkevää rokottaa tasaisesti vai keskittyä sinne missä tautia on eniten?” https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yrittajien-mikael-pentikainen-koronarokotuksista-onko-jarkevaa-rokottaa-tasaisesti-vai-keskittya-sinne-missa-tautia-on-eniten/8044626#gs.ruj5dk

Ainasoja, Pauliina | MTV (30.1.2021): Husin toimitusjohtaja Ilta-Sanomille: Suomen rokotusohjelma on epäeettinen – ”Kolmas aalto alkaa syksyllä”. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/husin-toimitusjohtaja-ilta-sanomille-suomen-rokotusohjelma-on-epaeettinen-kolmas-aalto-alkaa-syksylla/8050676#gs.rutabc

Luhtala, Jouko | MTV (30.1.2021): Saarikko ja THL:n Nohynek puolustavat Husin kritisoimaa rokotusjärjestystä: ”Pyritään ehkäisemään kuolemia ja vakavia tauteja”. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/saarikko-ja-thl-n-nohynek-puolustavat-husin-kritisoimaa-rokotusjarjestysta-pyritaan-ehkaisemaan-kuolemia-ja-vakavia-tauteja/8051050#gs.rumqfv

STT | MTV (26.1.2021): Fimeaan ilmoitettu ensimmäiset koronavirusrokotusten jälkeiset kuolemat – tapauksia tiedossa kolme: ”Rokotteen ei epäillä aiheuttaneen menehtymistä”. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/fimeaan-ilmoitettu-ensimmaiset-koronavirusrokotusten-jalkeiset-kuolemat-tapauksia-tiedossa-kolme-rokotteen-ei-epailla-aiheuttaneen-menehtymista/8047264#gs.rt5bk2

Lepistö, Joonas | MTV (27.1.2021): Koronarokotteesta tehtyjen haittavaikutusilmoitusten määrä kaksinkertaistui viidessä päivässä – vakavaksi arvioituja ilmoituksia on nyt liki 40. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronarokotteesta-tehtyjen-haittavaikutusilmoitusten-maara-kaksinkertaistui-viidessa-paivassa-vakavaksi-arvioituja-ilmoituksia-on-nyt-liki-40/8048494#gs.rt7d0g

Aaltio, Anton | MTV (30.1.2021): Koronarokotteen haittavaikutuksista tehty vajaat 200 ilmoitusta Suomessa, niistä 54 on vakavia – nämä ovat yleisimmät oireet. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronarokotteen-haittavaikutuksista-tehty-185-ilmoitusta-suomessa-niista-54-on-vakavia-nama-ovat-yleisimmat-oireet/8050592#gs.ruohr4

Pylvänäinen, Laura | MTV (1.2.2021): 85-vuotiaiden massarokotukset alkoivat Helsingissä – tältä näyttää Jätkäsaaren rokotuspisteen vilskeessä. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/85-vuotiaiden-massarokotukset-alkoivat-helsingissa-talta-nayttaa-jatkasaaren-rokotuspisteen-vilskeessa

Kuva: angelo luca iannaccone via Pixabay, Bicanski (CC0) via Pixnio, Pxhere (CC0). Kuvanmuokkaus Johanna L

PÄIVITYS 18.2.2021 klo 2:20: ”Artikkelin facebookryhmän Avoin Tilannehuone …regards, Helena.’ ” (Päivityksen myöhäisyys ei johtunut Th:n reagoinnin hitaudesta vaan Johannan unohduksesta – parempi myöhään kuin ei milloinkaan…)

3 comments

 1. Pitäköön piikkinsä, ja maskinsa myös..

  Ihmisten olisi hyvä tutkia tilastoja eri maista vaikka viimeisen 5-vuoden ajalta.
  USA:ssa esim ei korona vuonna kuolleisuus lisääntynyt, mutta sen sijaan influenssa ”hävisi” täysin, juuri kukaan ei kuole enää sydänsairauksiin, syöpään, vanhuuteen jne..
  Koko homma vaikuttaa aivan sairaalta kusetukselta?
  Olen ottanut asian vakavasti jo kun Marin esim vuosi sitten naureskeli koko asialle, mutta nyt alkaa näyttää tosiaan etteihän tässä ole mitään järkeä. Kaippa ne rokotteisiin kuolemiset kirjataan koronan syyksi että saadaan paniikki pidettyä yllä? Siis kuolemiset ”rokotteisiin” jotka ei edes ole rokotteita..

  Tykkää

 2. Kiitos Johanna. Oli erittäin hyvin kirjoitettu (jälleen kerran). Paljon hyviä linkkejä, joita voi sitten tulevaisuudessa katsella , että kuka sanoi ja mitä.

  Tykkää

 3. Avoin Media, Johanna Lehtonen ja Riikka Söyring, kantavat vastuun valtakunnalle tiedottamisesta, vastuun, joka kuuluisi THL:lle, valtioneuvostolle ja eduskunnalle. Nämä verovaroin kustannetut instanssit eivät toimi kansan puolesta, eivät rehellisesti, avoimesti, eivätkä ota huomioon kuin Bill Gatesin ohjastaman härskin voitontavoittelun. Tämä WHO:n suurrahoittaja kun on vasta maailman kolmanneksi rikkain ja havittelee nyt Suomen poliitikkojen ja viranomaisten antaumuksellisella myötävaikutuksella, nuoleskelulla ja kumarteluilla päästä ykköspaikalle. Väestön vähentäminen on myös ko. miljardöörin tavoitteena, siinä hän on isänsä, eugeenikon, kanssa samoilla linjoilla.

  Samaan aikaan koronan taustalla valmistellaan järeitä muutoksia, yhteiskuntien murentamisia, käteisrahasta luopumista, rakennetaan facistisia kontrollijärjestelmiä. Maaiman rikkaimmmat ovat ajaneet päin seinää pörssipeleissään. Nyt keksittiin korona pelastamaan vaarassa olevat triljoonien menetykset takaisin maailman omistajille. Jeff Bezos on tienannut 55 miljardia, Suomen valtion budjetin verran koronan avulla. Hän toimii yhteistyössä CIA:n kanssa ja lupasi auttaa Bidenia rokotuspuuhissa.

  Orwell -84 on parasta aikaa toteutumassa ja ruuvi kiristyy pikkuhiljaa. 30-luku on tullut takaisin, uudessa puvussa vain. Maski on symboli siitä mitä halutaan : vaikenemista ja alistumista. Ihmisen tunne ja tahtotoiminta lamautuu hapenpuutteesta ja ajatuskaan ei kykene enää toimimaan. Euroopassa Antifan pelottavan näköiset mustat BLM-katujulisteet huutavat myös rokotepakkoa. Totalitarismin saappaat marssivat vanhalla mantereella uudelleen. Saksassa vapaita toimittajia on suljettu pois YouTubesta ja monet ovat siksi ylivarovaisia, eivätkä uskalla puhua oman maan akuuteista, suurista sananvapaus/kritiikkitapahtumista, vaan tiedotus hoidetaan ulkomailta käsin, ulkomaisin voimin. Onneksi yhteistyö toimii ja niin Saksassa voi puhua myös helpommin ulkomaiden miekkareista.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s