Maailman Rikkaimmat Kauppiaat jo vauvoja muokkaamassa

AvoinMedia taltioi ennakolta Uuden Suomen Puheenvuorot-osiosta FT Mikko Ahosen 22.1.2022 julkaistun bloggauksen ”Maailman Rikkaimmat Kauppiaat jo vauvoja muokkaamassa”, koska epäili Uuden Suomen sensuroivan tekstin. Varautuminen osoittautui aiheelliseksi, sillä bloggaus ehti olla esillä vain vuorokauden verran ennen kuin se katosi luettavista.

Julkaisemme Mikko Ahosen sensuroidun blogitekstin uudelleen kirjoittajan luvalla, ja sen löytää myös Beyond Radiation -sivustolta.

Mikko Ahonen, FT

Tässä kirjoituksessa tarkastelen ensiksi lasten riskiä sairastua vakavasti ja kuolla koronaan (COVID19). Sen jälkeen käsittelen kokeellisten geeniteknologisten injektioiden riskejä jo saatujen tilastojen ja haittamekanismien osalta. Lopuksi käyn läpi kokeellisten injektioerien (batch) ongelmia ja valmisteilla olevia oikeudenkäyntejä koskien lapsilla tehtyjä laittomia kokeita. Toivoisin, että tätä kirjoitusta ei sensuroitaisi, vaan sallitaan keskustelu lasten oikeuksista ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnista.

ALUKSI LASTEN KORONARISKISTÄ:

Lasten riski kuolla koronaan on minimaalinen, Saksassa tutkittiin ja yksikään (!) lapsi ei ollut kuollut koronaan.

Ruotsissa samanlainen tutkimus, tutkittiin lähes 2 miljoonaa lasta ja tuloksena 0 (nolla) kuolemantapausta:

Suomen Tilastokeskus julkaisi vuoden 2020 tilastot, joissa koronaan kuolleiden mediaani-ikä oli 83 vuotta ja 95 % koronaan kuolleista oli monisairaita ennen korona-kuolinsyyn saamistaan. Lapsia ja nuoria ei tässä kuolleiden ryhmässä ollut ollenkaan.

Herää kysymys:

Jos lapsilla ja nuorilla on näin hyvä luontainen vastustuskyky koronaviruksille, niin miksi rokotuksella pitäisi tilannetta heikentää?

KOKEEELLISTEN KORONAROKOTTEIDEN RISKEISTÄ

Tavallisesti rokotteiden kehittäminen on vähintään 8 vuoden projekti, johon sisältyy useita vaiheita. Nykyiset, erikoisluvalla markkinoilla olevat rokotteet on kehitetty alle vuodessa ja niistä on jätetty pois mm. koe-eläimillä tehtävät karsinogeenisuus- (syöpä) kuin teratogeenisyys (kehitysvaurio)testit.

Nyt kun Maailman Rikkaimmat Kauppiaat ulottavat markkinointinsa yhä nuoremmalle kohderyhmälle, olisikin tärkeä tarkastella seuraavia katsauksia ja vauriotietokantoja:

Kostoff, R. N., Calina, D., Kanduc, D., Briggs, M. B., Vlachoyiannopoulos, P., Svistunov, A. A., & Tsatsakis, A. (2021). Why are we vaccinating children against COVID-19? Toxicology Reports, 8, 1665–1684.

Tutkijat tuovat esille sen, että lasten riski sairastua koronaan on aivan minimaalinen ja koronarokote nostaa tämän riskin moninkertaiseksi. He tekevät myös tarkan katsauksen USA:n VAERS-rokotusvauriotietokantaan ja sen poikkeuksellisen korkeisiin vauriolukuihin.

Huomaa, että USA:ssa on aloitettu lasten ja nuorten koronarokotukset aikaisemmin kuin Suomessa ja siksi vauriotietokantaa kannattaa tarkastella.

Ensiksi, vasta vuoden markkinoilla erikoisluvalla olleet koronarokotteet ovat aiheuttaneet historiallisen paljon vaurioita.

Kuva. Kokeelliset koronarokotteet ovat aiheuttaneet vuodessa moninkertaisesti vaurioita verrattuna muihin, vuosikymmeniä markkinoilla olleisiin lääkkeisiin ja rokotteisiin. Datalähde: FDA FAERS ja CDC VAERS.

VAERS-tietokannassa vauriot ylittivät tosiaan 1 miljoonan vuoden vaihtuessa 2021:stä 2022:een. Raportoituja kuolemia oli jo 21382. Huomion arvoista on se, että näihin rokotevauriotietokantoihin raportoidaan vain 1-10 % tapauksista.

Kuva. Rokotevauriot VAERS-tietokannasta 31.12.2022. 1107001 haittavaikutusta ja 21382 kuolemantapausta.

Taulukon suurta syntyneiden lasten kehitysvaurioiden määrää (786 kpl) tarkastellessa en voi kuin ihmetellä sitä, että gynekologit ja THL Suomessakin on antanut suositukset myös raskaana olevien naisten pistämiselle.

VAERS-ROKOTEVAURIOTIETOKANNAN LUKEMAT NUORTEN OSALTA

U.S. VAERS data 14.12.2020-26.11.2021 koskien 5-11 -vuotiaita:
2,586 haittavaikutusta, sisältäen 34 vakavaa haittavaikutusta ja 2 kuolemantapausta.

U.S. VAERS 14.12.2020-26.11.2021 koskien 12-17 -vuotiaita:
23,871 haittavaikutusta, sisältäen 1,453 vakavaa haittavaikutusta ja 31 raportoitua kuolemantapausta. (Huomaa, että näitä pistoksia on annettu tälle ikäryhmälle kauemmin kuin 5-11-vuotiaille).

Tulevaisuutta varten, tiukempiakin ennusteita on annettu. Riskienhallinta-asiantuntija, tohtori Toby Rogersin mukaan, jokaista 1 mRNA-koronarokoteella pelastettua lasta kohden, toiset 117 tulevat menehtymään mRNA-koronarokotteeseen, kun huomioidaan pitkän aikavälin vaikutukset.

Rogers myös korostaa tarvetta laskea jatkuvasti NNT-arvoa, jota rokotevalmistajat e-i-v-ä-t ilmoita. NNT tarkoittaa Number Needed to Treat. Suomeksi: Se potilaiden määrä, joka pitää hoitaa, jotta yksi potilas hyötyisi hoidosta. NNT-arvio lasketaan hoidettujen ja hoitamattomien potilaiden absoluuttisen riskin erosta.

Euroopassa on myös rokotevauriotietokanta, EudraVigilance.

Tilastot 15.1.2022 :

37,927 Covid-19 pistoksista kuollutta ja yli 3,3 miljoonaa vauriota .
EUdraVigilance kattaa EEA maat ja myös joitain EEA maita.
Tietokanta  ja lisätietoa.

Suomen Fimean rokotevauriotietokanta

Suomessa Fimean rokotevauriotietokanta ja Fimean tiedotus on jatkuvasti ollut erittäin huonotasoista ja sieltä on ollut VAERSiin ja EudraVigilanceen verrattuna vaikea saada tietoa.

Tilanne 13.1.2022: Kokonaisuudessaan ilmoituksia: 7176, Vakavia ilmoituksia: 4867, kuolemantapauksia: 148. Lasten ja nuorten (12-17 vuotta) osalta oli jo 139 vakavaa ilmoitusta. Fimean käsittely on hidas ja käsittelyä odotti tuolloin (13. tammikuuta 2022) yhteensä 16900 ilmoitusta.

KUOLEMANTAPAUSTEN ANALYSOINTIA TUTKIMUKSISSA

Saksalais-hollantilainen tutkimusryhmä on laskenut Hollannin ja Israelin datan perusteella, että jokaista 6:tta koronarokotteella pelastettua aikuista kohden kuolee 4 koronarokotteen saanutta. (for 6 (95% CI 2–11) deaths prevented by vaccination, there were approximately 4 deaths reported to Dutch Lareb that occurred after vaccination, yielding a potential risk/benefit ratio of 2:3.) . Huomaa, että tässä tutkimuksessa tarkasteltiin menneisyyttä (!) ja aikuisten/vanhusten (!) rokottamisen huonoa hyötysuhdetta.

Itse tutkimus:

Harald Walach, Rainer J. Klement, and Wouter Aukema. 2021. The Safety of COVID-19 Vaccinations – Should We Rethink the Policy? Sci, Publ Health Pol & Law 3:87-99.

Tämä lisääntynyt k-pistettyjen kuolleisuus näkyy myös muissa tutkimuksissa ja tilastoissa:

Englannista (Neil et al. 2021):

Suora lainaus: ”vaccines do not reduce all-cause mortality, but rather produce genuine spikes in all-cause mortality shortly after vaccination.”

Kokeellisten pistokset ja ylikuolleisuus Saksassa, professori Christof Kuhbandnerin analyysi:

Professsori Christof Kuhbandner Saksan tilastoista

Suosittelen yleiskuvan kannalta, numero 10:
https://www.oval.media/numbers-de/

Näitä kokeellisiin k-rokotteisiin liittyviä kuolemantapauksia tulisi huolellisesti tarkastella 14 päivän sisällä pistoksista, sillä sairaalassa nämä tapaukset luokitellaan luokkaan ”rokottamaton” ja se vääristää pahasti tilastoja! Tämä tulee esille yllä sekä englantilaisessa, että saksalaisessa analyysissa.

Käsite ”rokottamattomien pandemia” saa aivan uuden merkityksen väärän tilastointimenetelmän ja väärän luokituksen kautta!

25 vuotta tutkijana toimineena kommentoin tässä kohtaa sen, että kaikkia tutkijoita, jotka rohkenevat julkaista näistä kokeellisten k-rokotteiden aiheuttamista kuolemantapauksista, heitä ja ko. tiedelehtien päätoimittajia kohtaan kohdistuu äärettömän kova painostus, jotta ei-toivotut tulokset saataisiin pois tiedelehdistä.

ROKOTEVALMISTAJIEN OMAT TESTIT JA NIISSÄ ILMENNEET VÄÄRINKÄYTÖKSET

Kirkkaampina vuosinaan (2010) pääministeri Sanna Marin kirjoitti:

”Nyt se sitten vihdoin selvisi: sikainfluenssauhkaa ei todellisuudessa ollutkaan. Ainakaan siinä määrin kuin media, poliitikot ja lääketieteen ammattilaiset uhan vaarallisuudesta varoittelivat. Mutta kuka oikein hyötyi possujen kärsillä ja saparoilla lietsotun hysterian ylläpitämisestä?
… Rokotevalmistajat saivat yksin Suomelta 100 miljoonaa euroa paksumman lompakon rokotteista, joiden vaikuttavuudesta terveyden laatuun ja tilaan on heikosti näyttöä.”

Sikainfluenssasotkusta ja rokotevalmistajien vedätyksistä on valitettavan vähän opittu vuoteen 2022 mennessä.

British Medical Journalissa raportoitiin Suomen käytetyimmän rokotteen valmistajan (Pfizer) alihankkijan harjoittamasta datan väärennyksestä ja muista vakavista ongelmista heidän kliinisissä tutkimuksissaan (clinical trial):

Thacker, P. D. (2021). Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. British Medical Journal, 375, n2635.

Ilmeni seuraavia väärinkäytöksiä:

– Pistettyjen tilaa ei oltu seurattu haitallisten vaikutusten osalta
– Protokollapoikkeuksista ei oltu raportoitu
– Rokotteita ei oltu säilötty oikeissa lämpötilossa
– Väärinkäytöksistä raportoineita työntekijöitä oli ahdisteltu ja irtisanottu

Joulukuussa 2021 saatiin oikeuden määräyksellä esille Pfizerin luottamuksellisia dokumentteja.

Näitä kannattaa seurata:

https://phmpt.org/pfizers-documents/embed/#?secret=7ZMMEvSpjt

Kuvaavaa oli Maddie de Garayn tapaus, jossa lääkeyhtiön pilottitutkimuksessa vakavasti vaurioituneen 12-vuotiaan lapsen vaurioista vaiettiin viimeiseen saakka:

Video. Maddie de Garayn todistajanlausunto siitä mitä hänelle tapahtui kokeellisen pistoksen pilotissa.

Myös hallituksen viranomaiset ovat tehokkaasti vaienneet näistä rokotepiloteissa vaurioituneista. Siksi kannattaa seurata juristi Aaron Sirin katsauksia näistä rikoksista.

Samoin suosittelen intialaisen juristi Dipali Ohjan ajamien syytteiden seuraamista:

Kanadassa lääkärit selvittivät, kuinka Pfizer on harhauttanut piloteissaan ja miten k-rokotteet aiheuttavan enemmän haittaa kuin hyötyä.

Videolla JA tekstidokumenttina (Toim.huom. Video löytyy myös Monialaisen kriisinratkaisuryhmä MKR:n suomentamana Tokentubessa että Rumblessa ):

Yksi keskeinen virhe näissä Pfizerin ja muiden rokotevalmistajien piloteissa liittyy PCR-testin käyttöön. PCR-testi nimittäin ei kerro siitä, kuka on sairastunut koronaan (COVID19) ja testi voi antaa vääriä hälyytyksiä mm. influessasta.

Ne, jotka ovat ottaneet k-pistoksen ja 21 vuorokauden sisällä saavat PCR-testistä positiivisen testituloksen, ovat Suomessakin raportoitu rokottamattomiin!!

Jo näistä syistä käsite: ”Rokottamattomien pandemia” on vähintään järjetön ja yleensäkin koko koronapassijärjstelmä PCR-testiin pohjautuvana erittäin epäonnistunut ja syrjivä.

Aikaisempi kirjoitukseni PCR-testin virheistä ja koronapandemian paisuttelusta väärän testin avulla.

VAARALLISET LAATUONGELMAT ROKOTE-ERISSÄ (BATCH, LOT)

Oma ongelma-alueensa on kokeellisten koronarokotteiden eri erien laatuvaihtelut ja haitallisimpien erien jopa 200-kertainen vauriokerroin.

Huomattavaa tässä on se, että VAERS-rokotevauriotietokannasta voidaan tarkastaa k-pistokseen kuolleen ihmisen rokote-erä ja yhteenveto haitallisuudesta on tehty tämän pohjalta. https://www.howbadismybatch.com/

(Toim.huom. Koronarealistit.com -sivustolla on Kirsi Lohtajan suomeksi tekemää yhteenvetoa otsikolla ”Haluatko tietää, kuinka vaarallinen on se koronarokote-erä, johon sinun tai läheisesi saama rokote kuuluu?”)

Myös suomalaiset voivat sukulaistensa osalta tarkastaa täältä esimerkiksi Pfizerin tai Modernan pistoksen eränumeron ja kyseisen erän riskiprofiilin. Tätä suosittelen erityisesti tapauksisssa, joissa k-pistetty on vakavasti vammautunut tai kuollut.

Rokotevalmistajat ovat alunperin irtisanoutuneet sopimuksillaan vastuista.

MUTTA, yllä mainitut epäpuhtaudet, ampuleiden laadun vaihtelu toksisuuden mukaan ja/tai tarkoituksellisuus eivät poista heidän korvausvastuutaan.

Näistä kokeellisista koronarokotteista on löytynyt myös ainesosia, joista valmistajat eivät ole tuoteselosteissaan raportoineet. Paljon keskustelua on ollut mm. grafeenista.

Siksi on kiinnostavaa seurata oikeusprosessia:

Video. Pfizerin entisen varatoimitusjohtajan haastattelu koskien Englannissa poliisille jätetty rikossyytteitä. Asianajaja Reiner Fuellmich haastattelee tri Mike Yeadonia.

(Tutkintapyynnöistä, kanteista ja rikostutkimuksista voit lukea lisää AvoinMediasta.)

Tarkemmin tästä rikossyytteen sisällöstä.

Suosittelen juristi Reiner Füllmichin (Fuellmichin) ja kollegoiden Corona Ausschuss -ryhmän viikottaisia istuntoja, jossa käsitellään aikamme suurimpia rikoksia ja merkittäviä oikeuscaseja.

KANSAINVÄLISEN NÜRNBERGIN SOPIMUKSEN JA UNESCON BIOETIIKAN SOPIMUKSEN VASTAISET TESTIT VAUVOILLA

Vaikka Suomen hallitus antoi luvan 5-11 -vuotiaiden lasten rokottamisesta vasta tammikuussa 2022, on Suomessa tehty erittäin kyseenalaisia tutkimuksia jo kesästä 2021 lähtien. *)

Kerrassaan häpeällistä on Suomen osallisuus aivan pienillä lapsilla ja vauvoilla tehtäviin mRNA-pistoskokeisiin. Euroopassa vain 3 maata on syyllistynyt näihin, Suomi mukaanlukien. Niistä löytyy lisätietoa täältä.

Koska Hanna Nohynek THL:stä on ollut koordinoimassa WHO:n SAGE-ryhmässä myös näitäkin lapsilla tehtäviä kokeita, hänelle tulisi esittää tiukkoja kysymyksiä toiminnan eettisyydestä ja vastuullisuudesta!

Suomen lasten koronarokotesuositukset pohjautuvat vahvasti USA:n FDA:n suosituksiin. Tällaisesssa tilanteessa on hyvä huomata, että FDA:n koko prosessi rokotteiden turvallisuuden arviointiin on pahasti vääristynyt:

Samoin k-rokotevalmistajat ovat vahvasti lobanneet ja vaikuttaneet niin Euroopan lääkevirastoon (EMA) kuin eri maiden terveysviranomaisiin ja monen maan ’THL’ on vahvasti rahoituksensa osalta kytköksissä lääkevalmistajiin.

Tästä syystä lääkäriryhmä ’Doctors for COVID Ethics’ on useaan otteeseen osoittanut, kuinka vaarallisen huolimattomia eurooppalaiset viranomaiset ovat työssään.

Toivoisin, että Suomessa kansanedustajat uskaltaisivat kysyä THL:n ja STM:n johdolta samankaltaisia kysymyksiä kuin lääkäri, senaattori Rand Paul:

Video. Senaattori, lääkäri Rand Paul kuulustelee USA:n kuuluisinta ja huonomaineisinta terveysviranomaista.

(Anthony Faucin ”koronatoimista” lisää AvoinMedian artikkeleissa ”Kansanterveyslaitoksen kuolettavat kokeilut — korona sittenkin laboratoriosta?” ja Eturistiriitakytkökset, faktat ja faktantarkistus = ”fakta””)

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkärijärjestön edustajat ovat myös esittäneet tiukkoja kysymyksiä viranomaisille, saamatta vastausta:
Avoin kirje Suomen virologeille ja immunologeille koskien mRNA COVID19 tieteellistä ja puolueetonta arviointia:
https://pelastetaansuomenlapset.fi/viranomaisille/

Olisi (vihdoin) tutkivalle journalismille tarvetta, koskien valtion virkamiesten ja poliitikkojen väärinkäytöksiä Suomessa !

RUUMIINAVAUSTEN TULOKSIA JA VAURIOMEKANISMEISTA

Saksassa ovat arvostetut patologit pitäneet jo 2 seminaaria koronarokotevaurioihin kuolleista ihmisistä ja heille tehdyistä ruumiinavauksista. Seuraavassa on yhteenveto (dia) heidän löydöksistään kuolemansyiden osalta :

Kuva. Patologien yhteenveto ruumiinavauksista ja kuolemaan johtaneista mekanismeista.

Patologit tuovat esille myös sen, että erityisesti lymfosyyttien hallitsematon lisääntyminen näkyy monen kuolemantapauksen taustalla.

Uusimmassa lehdistötiedotteessaan (joulukuu 2021) he korostavat, että juuri keinotekoinen piikkiproteeni on se, joka on pistoksiin kuolleissa ihmisissä aiheuttanut tulehduksia ja tukkinut verisuonet. He ovat myös kehittäneet menetelman, miten nämä pistosvauriot voidaan immuunihistologisesti todentaa.

Video. Patologia-konferenssin lehdistötilaisuus Berliinissä ja koronapistosten jälkeen kuolleiden ruumiinavausten analysointi (4.12.2022).

Amerikkalainen patologi Ryan Cole on esittänyt huolestumisensa erityisesti lapsien osalta:

Video White Coat Summit: A pathologist summary. Patologi Colen löydökset ruumiinavauksista USA:ssa

Suomessa patologian emeritusprofessori Seppo Sutinen on tuonut saman huolen esille lyhytesityksessään.

Patologi Seppo Sutinen ja suomenkielinen analyysi Saksan tuloksista

Vastustuskyvyn heikkenemistä ja syövän nopeutumista boosterien myötä käsittelee seuraava tutkimuspaperi/case report:

Goldman, S., Bron, D., Tousseyn, T., Vierasu, I., Dewispelaere, L., Heimann, P., Cogan, E., & Goldman, M. (2021). Rapid Progression of Angioimmunoblastic T Cell Lymphoma Following BNT162b2 mRNA Vaccine Booster Shot: A Case Report. Frontiers in Medicine, 8, 2409.

Lisäksi: Vakavien sydänlihastulehdusten (myocarditis) riski on erityisesti pistetyillä nuorilla pojilla ja nuorilla miehillä:

SARS-CoV-2 mRNA Vaccination-Associated Myocarditis in Children Ages 12-17: A Stratified National Database Analysis (MedrXiv)

Myocarditis following COVID-19 mRNA vaccination (PubMed)

Myocarditis following COVID-19 vaccination (PubMed)

Multisystem inflammatory syndrome in a male adolescent after his second Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine (PubMed)

VAERS-rokotevauriotietokannan lukemat sydänlihastulehduksen osalta, kokeelliset k-pistokset vs. influessarokotteet (merkittävä ero):

VAERS COVID Vaccine
Myo/Pericarditis Reports


(Klikkaamalla VAERSin sivun ylälaidassa kohtaa Covid Vaccine Data saa esiin valikon, jossa tilastointia muista koronapiikkihaitoista.)


Urheilijoilla on ollut epätavallisen paljon sydänkohtauksia ja kuolemia urheilupaikoilla vuodesta 2021 lähtien:

Herää myös kysymys, että jos nämä kokeelliset k-pistokset aiheuttavat pienelle osalle pistetyistä veren hyytymistä ja verisuonten tukkeumista (clotting) lyhyellä aikavälillä, niin mitä nämä pistokset aiheuttavat suuremmalle osalle pitkällä aikavälillä?

————————————————————————–

MIT Senior Resercher, tohtori Stefanie Seneff on tutkinut geenimuuntelua ja varoittaa suuresta määrästä sairauksia kokeellisiin koronavirusrokotteisiin liittyen:

1. Ihmisiin injektoitu keinotekoinen piikkiproteeini (S-proteiini) on toksinen ja aiheuttaa tulehduksia

2. Pistos sisältää nanopartikkeleita (Lipid nanoparticles) –> tulehdusriski

3. Vasta-aineista riiippuvainen immonologisen vasteen vahvistus eli englanniksi Antibody Dependent Enhancement (ADE)

4. Pistetyt levittävät ympäristöönsä suuria määriä S-proteiinia hengityksensä, sperman ym. eritteiden kautta saaden aikaan muissa pistetyissä/pistämättömissä pahoja oireita (Shedding)

5. Autoimmuuunireaktiot ja niistä johtuvat autoimmuunisairaudet

6. Prionit –> mm. Parkinson-riski

7. DNA-vauriot ja kehitysvauriot seuraavissa sukupolvissa

Seneff, S., & Nigh, G. (2021). Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research, 2(1), 38–79.

Seneff puhuu seuraavalla videolla juuri prioni-sairauksista eli erityyppisten aivojen rapppeutumissairauksien (mm. Parkinson) riskistä k-pistetyillä. Hän käy läpi myös mekanismin:

Video. Tohtori Seneffin haastattelu.

Suomessa Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, lääketieteellisen mikrobiologian dosentti Tamara Tuuminen on ansiokkaasti tuonut näitä riskejä viranomaisten tietoisuuteen.

Rokotetutkija ja virologi, tohtori Geert Vanden Bossche on useaan kertaan huomauttanut, että massarokotukset ajavat virukset muuntumaan ja synnyttävät variantteja, joihin koronavirusrokotteet eivät toimi. Lisäksi hän varoittaa kokeellisen koronarokotteen ottaneita luontaisen vastustuskyvyn totaalisesta katoamisesta ja autoimmuunisairauksien riskistä.

Video. Tohtori Vanden Bossche varoittaa lasten kokeellisista ja testaamattomista k-pistoksista Australian parlamentin jäsenille pitämässään esityksessä

Vanden Bosschen varoituksia on onneksi vihdoin Euroopan lääkevirasto (EMA) kuunnellut ja edelleen tammikuuussa 2022 varoitti boostereiden riskeistä vastustuskyvyn heikentäjänä.

mRNA-injektiot sisältävät myös lipidinanopartikkeleita, jotka voivat päästä kaikenlaisiin soluihin ja jo eläintutkimusten mukaan kasautuvat erittäin riskialttiisiin elimiin: mm. munasarjoihin (naisilla), maksaan ja adrenalrauhasiin.

Tämän classified-raportin esille saaneen ja analysoineen tohtori Byram Bridlen haastattelu.

Kuva. Pfizerin bioleviämis (biodistribution)-tutkimus, jossa huomattiin lipidinanopartikkeleiden vahva keräytyminen munasarjoihin.

Nythän yllättävän suurella osalla pistoksen saaneita naisia on suuria ongelmia kuukautistensa kanssa (epäsäännöllisyys, loppuminen, runsaus). Tämä vuorostaan aiheuttaa hedelmällisyysongelmia. Mitä nämä vauriot tulevatkaan olemaan tulevaisuudessa, kun nyt jo lapsia (nuoria tyttöjä) pistetään tällä kokeellisella injektiolla?

Jälleen ihmettelen gynegologien yhdistyksen ja THL:n ja STM:n aktiivisuutta raskaana olevien naisten ja lasten k-pistämisessä.

Samoin on käsittämätöntä, että lasten turvasta vastuunalaiset viranomaiset, lapsiasiavaltuutettu ja oikeusasiamies eivät ole tehneet mitään lasten suojelemiseksi tässä asiassa. Päinvastoin, erityisesti lapsiasianvaltuutettu on unohtanut tehtävänsä.

Eläinkokeissa näiden lipidinanopartikkeleiden on huomattu aiheuttavan vakavia tulehduksia keuhkoissa, johtaen myös suureen koe-eläinten kuolleisuuteen. Esim.


The mRNA-LNP platform’s lipid nanoparticle component used in preclinical vaccine studies is highly inflammatory (NIH)
The systemic toxicity of positively charged lipid nanoparticles and the role of Toll-like receptor 4 in immune activation (Science Direct)

mRNA-rokoteteknologian kehityksessä mukana ollut tohtori, lääkäri Robert Malone on jo pitkään varoittanut ylläolevista asioista. Hänen kansantajuinen haastattelunsa ja informaationsa on katsomisen arvoinen.

Video. Suomennettu Robert Malonen haastattelu.

Malonen Telegram-kanavalla paljon lisätietoa alueen tutkimuksesta.

Malone ei ole näkemystensä ja tutkimustietonsa kanssa yksin. Jo 17.000 lääkäriä ja lääketieteen tutkijaa vaativat lääkärin (Hippokrateen) lupauksen noudattamista ja järkevämpiä koronatoimia:

Jos Malonen 3 tunnin haastattelu on liian pitkä, hän pelkistää riskit 4 minuuttiin ja esitys on suunnattu lasten vanhemmille:

Video. Tohtori Malonen varoitus ja tiedotus vanhemmille

MITÄ TÄMÄN POHJALTA VOISI JO KOMMENTOIDA KORONAROKOTTEISTA:
1) Ne ovat tehottomia
2) Vaurioittavat isäntäänsä
3) Edesauttavat varianttien ja mutaatioiden ilmenemistä

(COVID-19 “VACCINES”: THE WRONG BOMB OVER THE WRONG TARGET AT THE WRONG TIME)

Nyt on jo nähtävillä, että k-pistettyjen immuniteetti on heikkemässä ja tämä näkyy sairaaloiden kuormituksessa:
Covid Scotland: Case rates lowest in unvaccinated as double-jabbed elderly drive rise in hospital admissions

Official UK Government data for the past 5 months proves Covid-19 Boosters destroy the innate Immune System causing Acquired Immunodeficiency Syndrome

Samoin korkeimmat koronaluvut alkavat löytymään niiltä alueilta, jossa on prosentuaalisesti korkeimmat kokeellisen koronarokotteen pistosluvut:
Florida: Highest Rates of Infection Occurring in Counties with Highest Vaccination Rates

Waterford city district has State’s highest rate of Covid-19 infections

Kun näitä katsoo, voi huomata Suomen hallituksen, STM:n ja THL:n strategian pahasta epäonnistuneen ja aiheuttavan jatkuvasti suuren riskin niin lapsille kuin aikuisillekin. Kuka saattaisi heidät näistä virheistä vastuuseen?

LASTEN OIKEUKSISTA

The UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (article 6):

”Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to be carried out with the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information.”

Niin, lapsille ei ole kerrottu riskeistä ja heitä on myös painostettu ottamaan näitä kokeellisia rokotteita!

Rikottu on myös seuraavia kansainvälisiä sopimuksia:

1) Nürnbergin koodi,

”Mitään sellaista koetta [pistosta] ei saa suorittaa, josta on a priori syytä arvella olevan seurauksena kuolema tai invalidisoiva vamma; paitsi ehkä sellaisia kokeita, joissa koetta suorittavat lääkärit ovat itse koehenkilöinä.” sekä ”Kokeesta aiheutuva riski ei koskaan saa olla suurempi kuin kokeella ratkaistavan ongelman humanitaarinen merkitys.”

2) UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (art.6).
3) UN International Covenant on Civil and Political Rights (art. 7).
4) UN Universal Declaration of Human Rights (art. 3).

5) Helsingin julistus
6) Suomen laki kliinisistä tutkimuksista

TURVALLISEMPIA VAIHTOEHTOJA KOKEELLISILLE KORONA-ROKOTTEILLE ON OLLUT KOKO AJAN

On olemassa yksinkertaiset ja tehokkaat keinot tarvittaessa tehostaa vastustuskykyään, ei siinä riskialttiita kokeellisia geeniterapia-pistoksia tarvita.

Merkittävä todistuslausunto Texasin senaatissa asiasta, jossa käsiteltiin toimivien hoitojen kieltämisen aiheuttamia kuolemantapauksia:

Video. Tohtori, lääkäri Peter McCulloughin todistajalausunto viranomaisten väärinkäytöksistä koronan hoidossa ja mitä siitä on seurannut.

Tohtori McCullough on maailmassa eniten koronan hoidoista julkaissut tutkija ja hänen kanavansa: https://www.americaoutloud.com/the-mccullough-report/https://t.me/s/PeterMcCullough

Esimerkkejä hoitokeinoista:
https://vladimirzelenkomd.com/treatment-protocol/ ,
https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/i-mask-plus-protocol/

(Toim.huom. ”COVID-19 EHKÄISY- JA HOITOPROTOKOLLA (iMASK+, FLCCC)” löytyy suomennettuna MKR:n sivuilta.)

Näitä kannattaisi lääkärien Suomessakin katsoa, myös Long COVIDin osalta.

Yleisesti luontainen immuniteetti on aina ja pysyvästi tehokkaampi suoja useita (!) sairauksia vastaan, ei vain koronan (COVID19) osalta.

Tämän luontaisen immuniteetin häirintä, jopa mahdollisesti pysyvä luontaisen immuniteetin tuhoaminen huonolaatuisella rokotteella on ongelmallista. Varsinkin kun nyt on nähtävillä, että k-pistetyt levittävät koronaa (jopa oireettomina) ja myös helpommin sairastuvat koronaan kuin ei-pistetyt.

FINAALI

Lopuksi suosittelen seuramaan, mitä maailman suurimmassa Pfizerin testilaboratoriossa, Israelissa, on tapahtunut kun kokeellisen geeniniterapiarokotteen kattavuudessa on päästy jo 90 %:iin ja mitä on Suomen viranomaisilta jäänyt kertomatta:

Video. Testimonies-projekti. Osallistujilla on vain yksi toive lasten osalta.

Toivoisin siis, että avoin keskustelu lasten terveysriskeistä sallittaisiin tässä ]uuden Suomen Puheenvuorot-] blogissa ja tätä kirjoitusta ei sensuroitaisi.

*) Mikko Ahosen tekstin aiheeseen liittyviä artikkeleita AvoinMediassa

Suomi suunnittelee 5–11-vuotiaiden k-piikityksiä testivaiheessa olevalla tuotteella

Pfizer: Ei tutkimustietoa sydänlihastulehdusriskistä 5–12-vuotiailla koronarokotetuilla

Lapsi ei ole pätevä sopimuskumppani rokoteasioissa

äkärit vetoavat: ei koronarokotteita lapsille

Lääkärit: Lasten hyöty koronapiikeistä vähäinen suhteessa riskeihin

Lasten koronarokotukset huono idea

Laittomia k-piikkikokeita vauvoilla ja lapsilla Puolassa?

Komissiolta odotetaan vastausta k-piikin sisältämiin ihmiselle vaarallisiin ainesosiin

28 comments

 1. https://rumble.com/vt62y6-covid-19-a-second-opinion.html

  Ansiokas kirjoitus jota täydentää linkin viisituntinen kuuleminen USA:n senaatissa 24.1.2022.

  Senaattori Ron Johnson on saanut vähemmän julkisuutta kuin Rand Paul, ehkä koska Paul on suoraan henkilökohtaisesti haastanut Faucia. Ron Johnson on itse asiassa tällä ja edellisellä kuulemisellaan suorittanut arvokkaampaa työtä koska hän on kutsunut laajan joukon asiantuntijoita kuultavaksi.

  Tällä pitkällä videolla kuullaan USA:n eturivin asiantuntijoita. Läsnä on koko ykkösjoukkue jonka edessä saman maan viranomaiset olisivat ihan puulakitason vastustaja. Ensimainituilta vain puuttuu poliittisen vallan sekä rahavallan tuki joka puulaakiryhmällä on.

  Netistä saattaa löytyä tiivistelmiä mutta tiivistelmän nähneet ovat kehoittaneet katsomaan koko videon. Siinä ovat esillä varsinkin olemassa olevat toimivat lääkitystavat ja niiden estäminen, rokotteet ja niiden haittavaikutukset, Kuinka koko koneisto on valjastettu rokottamisen läpivientiin seurauksista piittaamatta sekä kuinka jokainen toimivaa lääkitystä tarjoava on pyritty estämään toimimasta. Karaistuneet lääkärit joilta toisinaan pääsee itkunpurkaus kaiken nähtyään.

  Liked by 3 people

 2. > Kerrassaan häpeällistä on Suomen osallisuus aivan pienillä lapsilla ja vauvoilla tehtäviin mRNA-pistoskokeisiin. Euroopassa vain 3 maata on syyllistynyt näihin, Suomi mukaanlukien.

  Koska Hanna Nohynek THL:stä on ollut koordinoimassa WHO:n SAGE-ryhmässä myös näitäkin lapsilla tehtäviä kokeita, hänelle tulisi esittää tiukkoja kysymyksiä toiminnan eettisyydestä ja vastuullisuudesta! >

  Kyllä – tämä on kerrassaan häpeällistä – ja se paljastaa irvokkaasti sen, kuinka alistettu Suomen paperinukke-hallinto on. Kuten olen täällä usein jankuttanut, Suomen hallinto ei päätä mitään, ihmiskunnan politiikkaa johdetaan maailmanlaajuisesti salaseurojen kautta. Huomionarvoista on myös se, että Hanna Nohynek, jonka äiti kuoli hoitovirheeseen, on itse kieltäytynyt covid-rokotuksista ja syyksi hän sanoi sen, että on ”kuulemma” (wink, wink…) sairastanut covidin. Ja entäpä Sanna Marin? Nope. Tämä entinen rokotusten vastustaja ja covid-rokotusten lobbaaja ei taatusti ole ottanut rokotuksia, saati että hän antaisi niitä lapselleen.

  Liked by 1 henkilö

 3. Olen aina ihmetellyt miten kautta historian ihminen on niin helposti alkanut tuhoamaan lapsia eri kulttuureissa. Natsit, kommunistit, etelä amerikan, afrikan ym, ym. siviilisaatiossa. Nyt kun sen näkee omin silmin, miten helposti se käy tekijöiltä ilman mitään katumusta tai järjen käyttöä. Asian voi jossain määrin ymmärtää, mutta sitä ei missään tapauksessa voi hyväksyä. Ainoana lohtuna on tieto siitä, että aina kun lapsia aletaan tuhoamaan, niin sen kulttuurin taru on pian lopussa.

  Tykkää

   • Voihan kulttuurin loppu olla myös rauhanomainen eikä se tarkoita sitä että kaikki kuolemme. Lohdullinen siinä mielessä esim. Kanada, jossa kansa on saanut tarpeekseen Trudoun ja muiden wef-kätyreitten tyranniasta ja noiden hirviöiden luoma kulttuuri on toivottavasti päättymässä nyt siellä ja ehkä jossain muuallakin päin maailmassa ilman verenvuodatusta. Toivon hartaasti meidän tämän hetkisen kultturimme tuhoutumista. Kuka muka voi nauttia siitä järjettömästä perseilystä ja kiusanteosta mitä täällä on joka päivä kestettävä, ihan jokaisella yhteiskunnan tasolla. Aina kun luulee jo kaiken nähneensä,niin uutta pukkaa tulemaan. Nyt olisi hyvä aika tuhota tuo vanha pahuus ja alkaa luomaan uutta hyvää kulttuuria meillekin.

    Tykkää

 4. Media, ”asiantuntijat” ja poliitikot on yrittänyt saada koko maailman ottamaan kokeellisen piikin vaikka väkisin josta ei kukaan ole vastuussa, joten ne ei tule ikinä myöntämään ja kertomaan että mikään johtuisi siitä piikistä.

  Liked by 1 henkilö

 5. Kas kun näin loistava blogi sai vuorokauden olla Usarissa. Ehkä lukijat valittivat niin paljon että päätoimittaja raskain sydämin tämän deletoi. Siis olennaisesti blogialustalta. Mutta samaa meininkiä tietysti pienlehdissäkin. Tulevat sukupolvet päättävät oliko korona-aikaan vastenmielisempi aloitteleva senttari – joka haluaa joskus tulojakin – vai eläkeikää lähestyvä veteraani jonka talous on turvattu. Nyt tätä tavaraa ei kukaan valtavasti jaksa, alkaa pelottaa tai oksettaa. – – – Mutta aikalaisetkin joutuvat tekemään johtopäätökset pikkumaisuudesta ja ylimielisyydestä. Jos jossakin näyttää olevan liikaa aikaa tai valtaa niin ainakin asiakassuhteen luulisi loppuvan.

  Tykkää

 6. ”New study: 133x risk of myocarditis after COVID vaccination

  Comparisons with myocarditis rates following infection now irrelevant as vaccination no longer prevents infection.

  A recent study published on January 25, 2022, on JAMA Network, has shown that the risk of myocarditis following mRNA COVID vaccination is around 133 times greater than the background risk in the population.”

  https://www.israelnationalnews.com/news/321238

  Liked by 1 henkilö

 7. No, jos masentaa voi aina kuunnella Trevor Moore:n Kitty History kappaleen. Mainittakoon, että se sopii eritoten englanninkielen taitoisille.

  Tykkää

 8. Enpä yllättynyt että Usari sensuroi tämänkin. Totuus on enemmän kuin kiusallinen, se on katastrofaalinen. Mediapoolin ohjaama usari ei voi sallia tälläistä kirjoitusta, joka pelottaa kuuiaisia lampaita, ja kertoo että ihan flunssaa estävä lääke onkin myrkyttämässä heidät. Iso kiitos kirjoittajalle todella hyvin kootusta jutusta. Totuus ei pala tulessakaan.

  Tykkää

  • Olipas outoa höperehtimistä. Aito kansallismielinen ei kumarra itään eikä länteen, hän luottaa itseensä ja kansaansa, ymmärtäen samalla oman maansa geopoliittisen aseman, Venäjä on idässä pitkän maarajan toisella puolella eikä se ole katoamassa mihinkään, Usa vetoinen NATO varmaan mielellään sotisi viimeiseen suomalaiseen asti, tuskin lähettäisi omia joukkojaan eksymään karjalan korpiin, paluureissu kun tehdään sinkkiarkussa. Jos NL olisi halunnut Suomen se olisi sen ottanut, Venäjälläkään on tuskin mitään intressejä Suomea kohtaan, niin kauan kuin pysymme puolueettomina(huutonaurua), jos näiden natokiimaisten märkä uni toteutuu tilanne onkin aivan toinen.

   Tykkää

   • Asiat ovat paljon kehnommin kuin suomalaiset aavistavatkaan. Tämä paljastui Alfa TV:n Senioriseisake-ohjelmassa, löytyy arkistosta kausi 5, jakso 2/8.

    Suomi on hankkimassa hävittäjiä 10 mrd eurolla ja päälle tulee ylläpitokustannukset 20 mrd. euroa. Kuten evp. eversti Ahti Lappi ja toimittaja Pentti Sainio toteavat: Hävittäjät eivät auta Suomen puolustuksessa juuri mitään. Ne ovat sen sijaan yksi lisäase USA:n hyökkäysarsenaalissa.

    Suljetussa tilaisuudessa puolustusvoimien ex. komentaja Juhani Kaskealalta oli kysytty: mihin Suomi tarvitsee hävittäjien kalliisti ylläpidettäviä häiveominaisuuksia. Kaskeala vastasi, että pitää pystyä tunkeutumaan syvälle Venäjän ilmatilaan voidakseen iskeä kohteisiin Moskovan taakse.

    Venäjä tietysti tietää Suomen hankkeet ja tulee pitämään huolen siitä, että tämä osa USA:n arsenaalista ei pääse kentältä ilmaankaan. Sen sijaan, että Suomi olisi hankkinut ilmatorjuntaohjuksia, vaikkapa molemmista ilmansuunnista kuten Turkki, se on laatinut maallemme itsetuho-ohjelman joka pannaan täytäntöön päivänä jona Yhdysvallat saa sodan sytytettyä Euroopassa.

    Tykkää

 9. Kuuntelin vkl:na Jukka Davidssonin juttua juutuupista ”me kansa”kanavalta.
  Siinä oli vasta käydyistä aluevaaleista. Sanoi että näille alueille tullaan siirtämään lisää tehtäviä. No, nyt MTV: tekstiTV kertoi että…. valtiovarainministeriön työryhmä esittää että kunnilta siirretään hyvinvointialueille uusia tehtäviä v.-26 mennessä.
  Näin näistä hyvinvointi alueista tehdään uuden uljaan EU:n maakuntia, kunnat ja Suomen valtio lakkaa olemasta.

  Tykkää

 10. Kiitos tämän artikkelin julkaisusta! Tämä alkuperäisessä muodossaan Uudessa Suomessa ollut artikkeli pitäisi julkaista ensi tilassa myös muissa vaihtoehtomedioissa. Valtamedia – ja todennäköisesti myös päättäjämme – kun varmasti näitä myös seuraavat. Painetta siihen suuntaan lisää siis!

  Luin Uudesta Suomesta alkuperäisen artikkelin sen julkaisupäivänä – ja tein saman päätelmän kuin toimittajakin: artikkeli on syytä ottaa itselleen talteen, koska todennäköisesti se poistetaan lehdestä pian. Ja näin siis myös kävi! Yllätys…

  Mikko Ahosen alkuperäisessä artikkelissa oli myös viittaus hänen aiheeseen liittyvään, Uudessa Suomessa 2/2021 julkaistuun toiseen artikkeliinsa. Myös tämä oli silmiä avaava. Kummastelin, että se oli saanut jäädä lehteen. Koska se ei julkaisuaikanaan ollut herättänyt julkista keskustelua, jonka muistaisin (eikä siihen tainnut olla kommenttejakaan US sivustolla), arvelin sen tulleen piilotetuksi sivustolla niin, että se oli jäänyt lukijoilta huomaamatta.

  Yritin nyt etsiä kyseistä vuoden takaista artikkelia Uudesta Suomesta laatijan nimen perusteella. Sitä ei löytynyt. US:n haun perusteella viimeisin Ahosen artikkeli tuolla on 13.12.2019. Harmillista, etten huomannut taltioida tuotakin artikkelia samaan aikaan kuin tätä uusinta. Mikko Ahoselta itseltään toki AM:n toimitus voisi tuota kysellä, jos on siitä kiinnostunut.

  Tykkää

 11. Oikeudenkäynti alkaa 5.2.2022 – Reiner Fuellmich

  Todisteet esitellään suurelle valamiehistölle

  Maailmankuulu saksalainen lakimies Reiner Fuellmich piti kollegansa Viviane Fischerin kanssa 31.1.2022 tiedotustilaisuuden, jossa he ilmoittivat, että suuren valamiehistön käsittely alkaa lauantaina 5.2.2022. Kyse on näytösluontoisesta oikeudenkäynnistä, jossa ideana on esitellä kaikki lakimiesten keräämät todisteet amerikkalaista oikeusprosessia jäljitellen suurelle valamiehistölle, joka koostuu 12 valamiehestä.

  Tämä kaikki tullaan näyttämään avoimesti koko maailmalle, jotta ihmiset saataisiin vakuuttumaan kaikkialla eri puolilla maailmaa siitä, että meidän kaikkien tulee nyt nousta vastustamaan tätä suurta vääryyttä ja laittomuutta, jonka uhreiksi me olemme kaikki tässä joutuneet.

  https://rapsodia.fi/oikeudenkaynti-alkaa-5-2-2022-reiner-fuellmich-2/

  Tykkää

 12. Venäläinen hakkeri löysi tiedoston joka kertoo rokotettujen kehoaktiivisuudenkin 24/7, oletko valveilla/nukutko jne. Vaikka Sputnikissa ei ole mRNA:ta, siinä ilmiselvästi on grafeenihydroksidia ja nanosiruja. Löysi sieltä esim. kaverinsa kaikki tiedot, ja huomasi että kaveri nukkuu parhaillaan.

  [video src="https://v.ylilauta.org/92/73/927339c193016824.mp4" /]

  Tykkää

   • Hyvä kun postasit tän linkin tohon videoon, näin sen eka kerran jo n. reilu puolvuotta sitten. Sitten se kummasti katos.
    Sikäli mikäli tämä pätkä on totta ,niin se kertoo venäläisen teknologian ja lääketieteen ylivertaisuudesta tähän ”läntisen arvoyhteisön” vastaavaan verrattuna.
    Sputnikki viitoseen on mitä ilmeisimmin laitettu softaksi linukka, joka linukan ylivoimaisuudella toimii kuin junan vessa. ”Läntisen arvoyhteisön” piikkeissä oleva softa on taattua Gatesin wintoosa paskaa ja päivityksiä pitää asentaa kymmenittäin (piikein siis) eikä se toimi sittenkään. 😀

    Tykkää

   • @kostikos

    En tiedä miten tarkkaan länsimaiden rokotettuja vielä pystyy seuraamaan, mutta paikkaa ainakin pystyvät seuraamaan, ja rokotettu saa yhteyden bluetoothiin ja muodostaa MAC-osoitteen.

    https://circleofthedolphins.wordpress.com/2021/09/16/a-readers-message-to-henry-makow-the-jabbed-are-connected-to-bluetooth-through-their-personal-666-mark-of-the-beast-microchip-certificate-of-vaccination-id-covid-barcode-2/

    ”Nykyään tiedän koska naapurini on kotona, (laitteen mac-osoite näyttää laitteen mallin, esim. kännykkä, tabletti, läppäri ja sen merkin, mutta ihmisellä ei tule noita tietoja).”

    ”Jokainen älypuhelimen (paitsi iphone) omaava voi nyt nähdä omin silmin, mistä koko C-agendassa on kyse. Jokainen voi tarkistaa tämän itse. Jopa rokotetut ei-uskovat voivat mennä metsään tai muualle, missä he ovat yksin, ja kokeilla sitä. Sama numero, jonka he näkevät aina näytöllään riippumatta siitä, milloin he katsovat sitä, on heidän oma pedonmerkkinsä.

    Näyttää siltä, ​​​​että tptb loi tämän koko Covid-skenaarion muun muassa saadakseen kaikki ruiskutettua grafeenioksidia sisältävällä pistoksella, joka kerääntyy (tämä kyky on yksi grafeenioksidien ominaisuuksista) kehossa jonkinlaiseen keinotekoiseen hermostoon, joka yhdistää henkilö älyverkkoon joko suoraan 5G:n tai henkilön älypuhelimen kautta.

    Syy, miksi tämä toimii joissakin puhelimissa, mutta ei kaikissa: Nämä BT-signaalit ovat Bluetooth LE:tä, eivät tavallista Bluetoothia. Bluetooth LE = Low Energy, käytetään yleisesti majakoissa/fitness trackerissä jne. Uudemmat Android-versiot ja iPhonet eivät ota vastaan yleisiä Bluetooth LE -laitteita.

    Mutta tämä on ohjelmistopohjaista, joten sinun tarvitsee vain asentaa mikä tahansa ilmainen ”Bluetooth LE Scanner” tai jopa useimmat kolmannen osapuolen ”Bluetooth Scanner” -sovellukset toimivat. Olen kokeillut noin kuutta sovellusta, ne kaikki poimivat MAC-osoitteet vaxxed-henkilöiltä. Uskon, että jokainen rokotus luo uuden MAC-koodin. . . joten double-vaxxed ihmiset luovat kaksi MAC-osoitetta.”

    Tykkää

  • Totta se siis on tämä ihmisten internet, Klaus Schwab on muistaakseni puhunut siitä aivan avoimesti, kuinka esineiden internetin rinnalle syntyy ihmisten internet, matrix. Sen Schwab kyllä jätti kertomatta, että se tehdään näiden rokotteiden avulla. Tätä grafeenioksidia (tai grafeenihydroksidia) on ilmeisesti näissä kaikissa koronapiikeissä; niin kiinalaisissa, intialaisissa, venäläisissä, taiwanilaisessa kuin kuubalaisissa piikeissä. NWOlaisten yhteinen agenda.

   Rokotteen ottajilta ei asiaa liene kysytty haluavatko he ihmisten internettiin, matrixiin. Eihän edes sitä suomalaisille kerrottu, että he osallistuvat ns. lääketieteellisen kokeeseen. USAssa tämä asia piikitetyille kerrottiin ja heidän piti antaa allekirjoitettu suostumus tähän piikkiin. Näin tapahtui Jimmy Doren mukaan Kaliforniassa.

   PS Ilmeisesti pian alkaa meidän matrixiin kuulumattomien metsästys STM ja THL toimesta.

   Tykkää

 13. Vauvojen kehityshäiriöt monikymmenkertaistumassa. Silti nuhanekku painostaa raskaana olevia piikille. Jos tämä ei ole tahallista vamman tuottoa, niin ei sitten mikään:

  https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus06/summary_icd1001?alue_0=11810&alue_1=&alue_2=&palvelumuoto_0=33780&ammattiryhm%C3%A4_0=30664&ik%C3%A4luokat_0=109987&sukupuoli_0=11936&mittari_0=100050&drill-diagnoosi=121154#

  Aiempina vuosina vain v. 2018 pari suurta poikkeamaa:

  Q12 Synnynnäiset mykiöepämuodostumat

  Q71 Yläraajan puuttumat

  Muuten näyttää olleen tasaista. Nyt tammikuun lukemat ovat jo samoja tai isompia kuin kokonaisina vuosina aiemmin.

  Tykkää

 14. Onko rotat jättämässä uppoavan vaksiinilaivan?

  Outoja viitteitä näkynyt viime päivinä… hämäriä hardcore finanssipiirien huhuja, osakekauppoja, shorttausaikeita… olisko jollain taloustuntijalla tuntumaa näihin?

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s