4IR, Uuden normaalin valvottu talouskastijärjestelmä

Aina kun rikkaat alkavat suunnitella uudistuksia, köyhät alkavat pelätä tulevaisuutta.

Moni saattaa ajatella tietävänsä Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) olevan superrikkaiden huippukokous Davosissa, jossa keskustellaan talousasioista. Toiset arvelevat rikkaiden saapuvan kokoukseen yksityiskoneillaan keskustelemaan ilmastoasioista ja ratkomaan koko maailmaa koskettavia asioita. Toiset uskovat WEFin olevan foorumi, jossa yksityinen ja julkinen sektori verkostoituvat keskenään koko maailman ongelmien ratkomiseksi ja/tai niiden luomiseksi ja itse siitä hyötymiseksi.

Kaikki nämä tulkinnat voi nähdä oikeina. Ne ovat silti vain kokonaiskuvan osasia.

WEF — Verkostoitumista vai rakenteellisen korruption perusta?

WEF on ”kansalaisjärjestö” ja ajatushautomo, jonka perusti saksalainen taloustieteilijä-insinööri Klaus Schwab Sveitsissä helmikuussa 1971 ollessaan 32-vuotias. WEFin alkuperäinen nimi oli European Management Forum, Euroopan hallinnoimisen ja johtamisen foorumi. WEF siitä tuli vuonna 1987. Euroopan komissio sekä teollisuusjohtajat olivat mukana alusta asti rakentamassa yksityisen ja julkisen puolen yhteensulaumaa, hallinto- ja johtamisjärjestelmää, joka pyrkii yhdistämään korporaatiofasismin ja teknokratian.

WEF: The World Economic Forum at 50: A timeline of highlights from Davos and beyond

Vuonna 1992 Schwab perusti ”Schwab Jugendin”, ”Huomisen nuoret johtajat” -koulutusohjelman, joka muutti nimensä vuonna 2004 ”Nuoret globaalit johtajat” -koulutusohjelmaksi (Young Global Leaders, YGL). YGL-koulutuksessa mukana olevia/olleita ovat mm. Sanna Marin (sdp) ja Annika Saarikko (kesk). Schwab Jugendia edustavia poliitikkoja on monen maan johdossa ja parlamentissa niin Euroopassa, Aasiassa kuin Afrikassa. Saksalainen ekonomisti, taloustoimittaja ja kirjailija Ernst Wolff on päätellyt, että WEFin ja sen johtajakoulun taustatoimijat päättävät, kenestä tulee poliittisia johtajia, ja WEF ”toimeenpanee” päätökset edistämällä valittujen uraa. Korporaatiomedia pitää valittuja esillä myönteisessä valossa.

WEF: GLT Class of 1993, Nuorten globaalien johtajien (Young Global Leaders, YGL) edeltäjän, ”Huomisen nuoret johtajat” -ryhmän (Global Leaders of Tomorrow, GLT) osanottajalistasta löytyy Esko Ahon ja Jorma Ollilan lisäksi monia suomalaisille tuttuja nimiä kuten Tony Blair, Jose Manuel Barroso, U2:n Bono, William ”Bill” Gates. Christian Lacroix, Angela Merkel, Viktor Orban, Klaus P. Regling, Mona Sahlin, Nicolas Sarkozy ja Guy Verhofstadt.

Jatkoon ei tuolloin ole valittu Jim Cooperia, mutta hän on mahdollisesti 2021 Davosissa puhunut James Cooper. Tästä voi päätellä, että koulutuksiin otetaan enemmän väkeä kuin jäseninä WEF:in sivuilla ilmoitetaan, mutta osa karsiutuu prosessin kuluessa. Useimmat koulutukseen osallistuvista eivät ilmoita jäsenyydestään sidosilmoituksissa julkisesti Sanni Grahn-Laasosen tavoin.

Koulutettavien listalla olevat edustavat viihde-, muoti-, kulttuuri-, finanssi-, teknologia- ja aseteollisuutta, kansainvälisiä organisaatioita (kuten YK), ”kansalaisjärjestöjä”, akatemiaa, kuninkaallisia sekä mediaa. Mahdollisuudet mielipideohjailuun ovat erinomaiset.

WEFin kokouksissa ovat syntyneet mm. Bill Gatesin perustamat ja rahoittamat rokotelobbyt Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) ja Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Wolffin mukaan monilla WEFin koulimilla poliitikoilla on tieto ja sana hukassa, kun pitäisi vastata sellaisiin kysymyksiin, joihin ei ole saatu valmiiksi annettua vastausta; poliitikkojen rooli vaikuttaisi siten olevan lähinnä toimia esipuhujina antamassa puheenaiheet, joista varjohallitus haluaa julkisuudessa keskusteltavan; viimeksi kuluneiden 30 vuoden aikana kansalliset johtajat ovat olleet globalistilinjalla.

Suoraviivainen tulkinta tilanteesta on, että kansanvalta ja demokratia on kaapattu jolloin politiikan suuntaan ei enää voi äänestämällä vaikuttaa.

Raharikkaiden johdolla kansanliikettä rakentamassa

WEFilla on myös vuonna 2011 perustettu nuorisohautomo Global Shapers Community, jossa koulitaan alle 30-vuotiaita ”tulevia johtajia”. ”Muovaajien yhteisöön” kuuluu noin 10 000 jäsentä ja 3000 alumnia. Toimintaa on 150:ssä maassa. Helsingissä on oma nuorisohautomo-osastonsa, Helsinki Hub. Hautomon jäseninä on mm. politiikassa siipiään jo kokeilleita, ilmastoaktivisteja, yrittäjiä, teknologiakehittäjiä ja kulttuurialan väkeä. Kuplaantumisen riskin ohella molemminpuoliset edut ovat melko ilmeisiä: tulevilla poliitikoilla on tilaisuus luoda suhteet tuleviin vaalirahoittajiin, ja nuorilla yrittäjillä sekä kulttuurialalla on tilaisuus luoda suhteet valtion tuesta ja apurahoista päättäviin tahoihin.

Aidosti demokraattinen yhteiskunta elää ja ylläpitää demokratiaa osallistumalla yhteiskuntaan, keskustelemalla siitä miksi, mitä ja miten pitäisi toimia. WEF kannattaa kiellettyjen näkökulmien sensuuria ja on rokotelobby WHO:n tavoin liittoutunut BigTechin kanssa ”väärän tiedon kitkemiseksi internetistä”. Kiellettyä ”väärää tietoa” on agendaa haastava tieto. WEFiläisiä ”nuorten johtajien yhteisön” hankkeita ovat seurantaa tekevä ”Covid Action in Europe”, joka kerää WHO Europelle ”tietoa huhuista ja potentiaalisesta misinformaatiosta alueella” sekä edellä mainitun tukiryhmä ”Combat COVID. Stop misinformation.”, joka etsii ja koordinoi sosiaalisen median misinformaatio-ilmiantajia. WHO:lla on ”How to report misinformation online” jossa ohjeistetaan ilmiantojen tekemistä eri alustoilla.

Irvokkaalla tavalla huvittava on Lontoon Hubin yhdessä One Young World, nuorten globaalien johtajien foorumin, kanssa kyhätty ”tietoisuustyökalu”, sosiaalisen median kampanja (lue: propagandakampanja) United Against C19. Kampanja ”voimaannuttaa” ihmisiä mm. neuvomalla pysymään kotona pitäen yhteyttä internetin välityksellä sekä auttamaan disinformaation torjumisessa; sosiaalinen eläin, ihminen, ”voimaantuu” luopumalla kasvokkain tapahtuvista sosiaalisista tilanteista, eristäytymällä todellisesta maailmasta ja torjumalla vaihtoehtoiset näkökulmat?

Hankkeita voi luonnehtia myös sosiopoliittisiksi tukahduttamis- ja kontrollihankkeiksi.

Tulevaisuuden nuoret johtajat — mielipidemuokkaajat ja agendamyyjät — Global Shapers Community muovaavat yhteiskuntaa ulko- ja yläpuolelta sellaiseksi kuin sen WEFin ja WEFin taustavoimien mielestä tulisi olla: ”Global Shapers -yhteisöä hallinnoi ja johtaa säätiön johtokunta, johon kuuluu johtajia yritysmaailmasta, hallituksista ja kansalaisyhteiskunnasta.” Johtokuntaan kuuluu mm. BigPharman, BigMoneyn ja WEFin edustajia. Nuoret johtajat ovat asetelmassa väliportaan pomoja.

Global Shapers Community: Building a movement. Rakentamassa raharikkaiden keskusjohtamaa kansanliikettä.

Kuulostaa todella toimivalle demokratian mallille (sarkasmivaroitus), Kenellä on aikaa ja kiinnostusta, suosittelen tutkimaan johtoryhmän ja heidän yritystensä/organisaatioidensa yhteistyöverkostoja. Sieltä löytyy kytköksiä GoldmanSachs- ja JP Morgan-rikoksenuusijapankeista Council on Foreign Relations -ajatushautomoon ja Kiinan kommunistiseen puolueeseen.
London Hub: How to apply to Global Shapers’ London Hub: Ainutlaatuinen mahdollisuus aloittaa ja osallistua muovaajayhteisön ja WEFin tukemiin projekteihin. ”Hubin jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden päästä laajemman WEF-yhteisön yhteyteen, mukaan lukien mahdollisuus osallistua WEFin vuosittaisiin kokouksiin Davosissa sekä muihin suuren luokan tilaisuuksiin.”

Millaista tulevaisuutta ”nuoret johtajat ovat muovaamassa? Shaping My City’s Future -osion projektien joukossa on katujen revitalisointia, digitaalisen turismin parantamista, 4. teolliseen vallankumoukseen (=vallansiirtoon) valmistautumista, älyteitä, älyrakennuksia, tekoälyä, kasvojen ja tunteiden tunnistusteknologiaa, tarinankerrontaa ja ilmastohankkeita. Joukossa on sentään yksi maaseutuun liittyvä projekti, maaseudun sähköistäminen, ilmeisesti jotta ”digitaalinen kuilu” saadaan katettua ja jokainen kytkettyä internetiin.

Nuorten johtajien tulevaisuuden visioissa jokainen asuu älykaupungissa, luonto suojellaan ihmisten läsnäololta.

Global Shapers Community, ”tulevaisuuden nuorten johtajien” logo: kuplassa oleva, sisäänpäin käpertynyt metropoli-siluetti

Digitaalinen identiteetti

Pandemian torjunta tekosyynä lanseerattiin koronapassi. Moni kuvittelee koronapassia pandemian takia kehitetyksi, ja että sen (epäonnistunut) tarkoitus oli estää tartuntojen leviämistä. Kuvitelma on väärä. Korona on toiminut kulissina digitaalisen identiteetin hankkeiden myymiselle; hankkeet olivat olemassa jo vuosia ennen ns. pandemiaa. Koronapassin lanseeraamisella luotiin keinotekoinen yhteys vapauksien, perus- ja ihmisoikeuksien ja terveydentilan (rokotusstatus) välille. Suomenkin valmistelemalla työelämän koronapassilla luodaan yhtä keinotekoinen yhteys oikeuden tehdä työtä ja elättää itsensä sekä terveydentilan välille.

Digitaalinen identiteetti on sosiaalisen kontrollin väline, joka yhteiskuntaan sisällyttämisen sijaan erottelee ja sulkee ulos. Se kerrotaan suoraan WEFin vuoden 2018 strategiapaperissa ”Identity in a Digital World, A new chapter in the social contract”, ”Identiteetti digitaalisessa maailmassa. Uusi kappale sosiaalisessa sopimuksessa”: ”Identiteettimme on, kirjaimellisesti, se, keitä olemme, ja neljännen teollisen vallankumouksen edetessä, identiteettimme on enenevästi digitaalinen. Tämä digitaalinen identiteetti määrittelee, mihin tuotteisiin, palveluihin ja tietoon meillä on pääsy — tai kääntäen, mikä [kaikki] meiltä on suljettu.”

Jos et käytä seurantavälineenä ja kulkulupana toimivaa digitaalista identiteettitodistusta, jäät ilman palveluja, tietoja, tuotteita ja perusoikeuksia, ”sisällyttävä yhteiskunta” sulkee sinut ulos.

WEF, tammikuu 2020: Reimagining Digital Identity: A Strategic Imperative (s. 6). Pääsy (”access”) pankki-, terveys-, vakuutus- ja muiden palvelujen piiriin edellyttää digitaalista identiteettiä. ”Älykaupungit monitoroivat laitteita ja sensoreja”, jotka siirtävät ilmanlaatua, liikennettä, terveyttä ja energian kulutusta koskevaa dataa.

Kuva oli esillä WEF:illä jo vuonna 2018 työpaperissa ”Identity in a Digital World: A new chapter in the social contract” (s. 10), ja on taas vuoden 2022 työpaperissa (s. 22) ”Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries. Insight Report”, joka myy digitaalista identiteettiä yksilöä voimaannuttavana ratkaisuna, jolla kontrolloida persoonallista dataansa. Sivulla 23 ollaan jo laitteisiin, koteihin, kaupunkeihin ja kehoihin upotetuissa identifiointi-siruissa.

Digitaalinen identiteetti-infrastruktuurin käyttöönoton voi nähdä talouskastijärjestelmän käyttöönottona, jossa ”etukortilla” voi osallistua. Koronapassi toimii luonteensa vuoksi eräänä digitaalisen identiteetin muotona (s. 24). Koronapassit kuitenkin ovat jo osoittaneet, että ”etukortti” tulee ehtojen kanssa; ehto on koronapiikkien ottaminen, ja otettavien piikkien määrä on kasvanut kaiken aikaa. Joka päivä monessa maassa tuhansilta ja tuhansilta ”etukortti” lukittuu, kun tehoste on ottamatta.

4IR, talouskastijärjestelmä

Kanadan osavaltion, Ontarion, hallitus on listannut digitaalisen identiteetin tulevia, mahdollisia käyttötapoja. Tarvitset sitä esimerkiksi pankkitilin avaamiseen, erilaisten tukien — toimeentulotuki — ja pankkiluoton hakemiseen, postipaketin lunastamiseen, verkkoasiointiin ja -shoppailuun sekä rokotestatus-tietojesi käyttämiseen. Usein on niin, että kun hallitus puhuu tulevista, mahdollisista käytöistä, se tarkoittaa että ”asiasta on jo päätetty mutta emme ilmoita siitä virallisesti ihan vielä, koska ensin joudumme myymään konseptin ja suostuttelemaan.” Sammakkoa keitetään hiljakseen kypsytellen.

Deloitte Global + Global Business Coalition for Education (syyskuu 2018): Preparing tomorrow’s workforce for the Fourth Industrial Revolution. For business: A framework for action (s. 8).

Neljäs teollinen vallankumous (4IR) on robotiikkaa, tekoälyä, digitalisaatiota, automaatiota ja esineiden internetiä (Internet of Things, IoT). Toisin sanoen kasvavaa työttömyyttä, etätyötä, etäkoulua, sosiaalisten suhteiden yhteisöjen hajottamista ja uudentyylisiä valvottuja sosiaalisia suhteita; ”kestävän kehityksen” rakentaminen edellyttää valtavaa uusiutumattomien luonnonvarojen ja energian käyttöä.
Klaus Schwabin mukaan 4IR on ”teknologioiden yhteensulautuminen, jossa fyysisen, digitaalisen ja biologisten aluiden rajat hämärtyvät” ja johon ”vain joillakin on pääsy”. Tällainen hämärtyneiden rajojen alue voisi olla esimerkiksi AI Chatbot, digitalisoitu ihmisklooni, joka voi olla kontaktissa elävän ihmisen kanssa. Datankeruu mahdollistaa tällaisten sovellusten, joissa kuolleen persoonallisuus tallennetaan internetiin, rakentelun; eloon jääneet voivat keskustella vainajasta rakennetun kopion kanssa.

4IR ei ole ”tulossa huomenna”, se on osittaisessa käytössä jo tänään. Siirtymävaihetta on esimerkiksi ”hybridioppiminen”, etäkoulun ja normaalin koulun yhdistelmä. WEFin valkoinen paperi ”Schools of the Future: Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution” on yhtä ”vihreän koulutuksen”, [kaikkien lukuisten eri] sukupuolten tasa-arvon, kasvatusteknologian, globalismin sekä julkisen ja yksityissektorin yhteistyön ylistyslaulua. ”Lasten on valmistauduttava olemaan sekä tulevaisuuden talouksien tuotontekijöitä että tulevaisuuden yhteiskuntien vastuullisia ja aktiivisia jäseniä” (s. 7), joilla on globaali kansalaisuus veressään. WEFin tukemassa indonesialaisessa koekoulussa lapsille on myös oma ”tulevaisuuden vihreät johtajat” koulutusohjelmansa (s. 15).


Puolueet vasemmalta oikealle ja vihreästä punaiseen kontrolloitua opposiota myöten kannattavat näitä ”personoituja, räätälöityjä” ”aktiivisen oppimisen” malleja, kritiikkiä ei juuri näe. YK:n alaisella UNESCOlla on oma Coalition for Education -ryhmä, jonka yhteistyökumppaneista moni hyötyy taloudellisesti ”kasvatusteknologian” käytön levitessä. Kun lapset opiskelevat etänä verkossa, heistä voidaan samalla tehokkaasti kerätä henkilökohtaista ja oppimisprosesseihin liittyvää dataa (s. 8-9,13,18-19); data tuo ”kasvatusteknologian” alalla toimiville yrityksille taloudellista hyötyä. ”Minuutin työskentelyn aikana ohjelma kerää ja analysoi yli 800 palaa dataa opiskelijasta ja hänen tavastaan oppia, sekä vastaa.” (s. 9)

UBI, universaali perustulo

Useimmat lienevät kuulleet universaalista perustulosta (Universal Basic Income, UBI), ja että se on tarpeen tekoälyn, robotiikan ja automaation syödessä työpaikkoja. Moni pitää UBIa hyvänä asiana, osoituksena siitä, että ”hallitus välittää”.

Mutta entä jos UBI on suunniteltu ehdolliseksi — vastikkeelliseksi, kuten kykypuolue Kokoomus sanoo? Vastikkeellisuus voi olla monenlaista: ehto voi olla suostuminen tarpeettomaan lääketieteelliseen toimenpiteeseen tai tarpeettoman lääkityksen nauttiminen. Dataa keräävät ja välittävät kehonsisäiset sensorit tekisivät ehtojen noudattamisen valvonnasta helppoa. Vastike voisi olla myös työsuorite, jolloin vastikkeellisuudella luodaan orjatyövoimasektori, matalapalkka-alojakin pienituloisempien ryhmä. Vastikkeellisuus, UBIn ehdollisuus, tekee siitä osan taloudellista toimintaa; luovutat määritellyn osan itsemääräämisoikeuttasi ”palkkiota” vastaan.

Interfax Ukraine (17.12.2021): First UAH min spent on payments of UAH 1,000 within ePidtrymka program — PM. Kaksi kertaa koronarokotetuille ukrainalaisille 1000 digitaalista hryvniaa [$35] ePidtrymka-projektin kautta. Suostumus persoonallisen datan prosessointiin vaaditaan.

Yli 60-vuotiaat rokotuspassilliset ukrainalaiset voivat maksaa asumisesta ja kunnallisista palveluista ePidtrymka-digirahalla. Yli 60-vuotiaat saavat myös ilmaiseksi älypuhelimen.

Ukraina on sitonut digirahan rokotuspassiin eli digitaaliseen identiteetti -todistukseen. Mukana on useita pankkeja.
ePidtrymka-kortti on voimassa 9 kk (ja sitten on aika ottaa tehostepiikki?)
WHO (19.3.2021): Interim guidance for developing a Smart Vaccination Certificate.

”Vaikka älyrokotustodistukset (SVCs) suunniteltiin alunperin todistamaan koronapiikkien ottaminen, aikomus on rakentaa perustavaa laatua oleva mekanismi, jota voidaan tulevaisuudessa soveltaa muiden rokotteiden kohdalla […] sellaistenkin rokotteiden, jotka vielä täytyy löytää/kehittää.”

Väite ei pidä paikkaansa. Euroopan unioni on suunnitellut digitaalisen rokotustodistuksen käyttöönottoa ainakin vuodesta 2018. WHOn aloite tarkoittaa kansainvälistä, globaalissa käytössä olevaa rokotustodistusta.

WHO on mukana yhdessä WEFin kanssa”Luottamuksen verkosto”-aloitteessa. Aloite on yksityisen ja julkisen puolen yhteisprojekti, jossa on mukana Google, Amazon, Apple, Microsoft, MItre Corp., Barcodes Inc. ja pitkä lista sairaaloita, vakuutusyhtiöitä, säätiöitä ja digitaalisen identiteetin käyttöönottoa ajavia organisaatioita, jotka ovat yhdistäneet voimavaransa ”älyterveyskortin” kehittämiseksi ja markkinoimiseksi.

WHOn rooli on koordinoida hanketta, jonka eräs tavoite on ”varmistaa rokotteiden tasapuolinen jakelu.”

Älyterveyskortti-hanke ei ole irrallaan aloitteesta, jolla WHO:sta rakennetaan kansallisvaltiot ylittävä globaali terveysviranomainen.

Vaadittuja ”vastikkeita” voi olla monenlaisia, eivätkä ne ole toisensa poissulkevia. Ja luonnollisesti UBIn käyttöönottamiseksi vaaditaan globaali digitaalinen identiteetti-infrastruktuuri… UBI tulee toimimaan myös porttina globaaliin digitaaliseen rahaan — jonka käyttöönotto vaatii digitaalisen identiteetin infrastruktuurin. Ansa on huolella suunniteltu.

Intiassa on käytössä Aadhaar-niminen henkilötietojärjestelmä. Vuonna 2016 perustettu Aadhaar on maailman suurin biometristä ja demograafista dataa keräävä järjestelmä, johon mm. sosiaaliturva on sidottu. Tästä on seurannut, että köyhyysrajan alapuolella eläviä, ruokatukeen oikeutettuja ihmisiä on kuollut Intiassa nälkään, koska he eivät ole Aadhaar-järjestelmään rekisteröityjä. Intian korkein oikeus on toistuvasti linjannut, että Aadhaar-tunnus ei voi olla ehto toimeentulotuen saamiselle, eikä sitä voi asettaa pakolliseksi mutta jotkin osavaltiot sulkevat Aadhaar-tunnuksettomat avun ulkopuolelle kytkemällä esimerkiksi ruoka-avun ja Aadhaar-tunnuksen yhteen.

Intia on kasvattanut energiantuotantoaan ja -kulutustaan, mutta maaseudulla sekä kaupunkien slummialueilla on edelleen alueita, joissa kotitalouksilla ei ole pääsyä energianjakelun piiriin; digitaalinen identiteetti älypuhelimessa ei ole näille ihmisille todellinen vaihtoehto.

Bill Gates on jaellut Maailmanpankille rahaa, jotta se monistaisi Aadhaarin muihinkin maihin.

Digitaalisuus mahdollistaa erilaisten applikaatioiden määrättömän lisäämisen ”digitaaliseen lompakkoon”. Digilompakkoon voidaan liittää mitä tahansa kirjastokortista alkaen, ja koska tieto on digitaalisessa muodossa, data on myös seurattavissa, poimittavissa ja tallennettavissa. Tallennettu, seulottu ja analysoitu data taas mahdollistaa ”personoidun, räätälöidyn” mielipideohjailun.

Teknologia sinällään voi olla neutraali, mutta sen käyttö ei ole sitä koskaan. WEFin helmikuussa 2022 julkaistu Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries. Insight Report puhuu datakuilusta ja dataluottamusvajeesta pitäen syynä — virheellisesti — sitä, että ihmiset eivät ymmärrä miten dataekosysteemi toimii koska ”navigointi dataekosysteemissä on hämmentävää.” Luottamuksen puutteen syynä on todennäköisemmin se, että dataekosysteemin toimijat eivät ole osoittauneet luottamuksen arvoisiksi tähänkään mennessä. ”Epäluottamuksen pandemia” on syntynyt kokemuksesta, joka tuskin paranee WEFin tarjoamalla ”ratkaisulla”: ”datanjako-päätösten aiheuttama uupumus paranee ulkoistamalla päätöksenteko kolmansille osapuolille ja/tai tekoälylle.”

Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries. Insight Report.

Datan arvoketjussa data identifioidaan, kerätään, prosessoidaan, analysoidaan ja jatkojalostetaan. Sitä voidaan käyttää mm. profiloinnissa ja verkkomainonnassa mutta myös mielipiteiden muokkaamisessa ja ohjailussa (s. 11). Jokainen käyttäjä tuottaa dataa, joka prosessoinnin jälkeen syötetään uudelleen arvoketjuun rahastettavana tuotteena kuten ”palveluna”. Tavoitteena on täysin automatisoitu datan keruu ja prosessointi (s. 12).
Koronapasseilla on jo tehty sadonkorjuuta ”ilman tietoa ja suostumusta” väestöltä.

Tavoite on selvä: kerätä dataa verkkokäyttäjien verkkokäyttäytymisestä, ostoksista, luottotiedoista, biometrisistä tunnisteista, kansallisista identeettitunnisteista (sosiaaliturva- ja passinumero), koulutus- ja terveystiedoista, käytöksestä sosiaalisessa mediassa (ml. poliittiset mielipiteet), pankkitiedoista, energiankäytöstä, asioimisista julkisella puolella (e-asiointi) ja muusta vastaavasta.

Tiedot yhdistetään digitaaliseen identiteetti -todistukseen, ja tietoja käytetään sen päättämiseen, onko pääsyä palveluihin, onko lupa ostaa, saako pankista lainaa.

Kyse on Kiinan tyylisestä sosiaalisen krediitin järjestelmästä, riippumatta siitä, mikä nimi sille missäkin maassa annetaan.

Tammikuussa 2022 pidetyn WEF:in virtuaalikonferenssin jälkeen esiteltiinkiin maailmalle vaihtoehtoinen luottoluokitusjärjestelmä, Alternative Credit Scoring (ACS). Järjestelmä seuraa ihmisen talousasioita ja kulutuskäyttäytymistä sosiaalisen median ja tekoälyn avulla. Kerätystä datasta ”voidaan päätellä kuluttajan taloudellinen ja kulutuskunto (consumption fitness).” Tämä järjestely, kertoo WEF, mahdollistaisi esimerkiksi alilainoitettujen mikro- ja pk-yritysten luototuksen. Toisin sanoen pankkijärjestelmä seuraa yksilön käytöstä sekä on- että offline.

Varmaan ihan sattumalta on WEFiläisen Sanna Marinin hallitus tehnyt lakiesityksen Hallituksen esitys HE 22/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi: ”Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki positiivisesta luottotietorekisteristä. Positiiviseen luottotietorekisteriin talletettaisiin tietoja luonnollisen henkilön luotoista ja tuloista. Rekisterin avulla luotonantaja voisi nykyistä helpommin ja luotettavammin arvioida lainanhakijan kykyä maksaa luotto takaisin. Rekisterin käyttötarkoituksia olisivat tietojen käyttö luotonannossa sekä rahoitusvakauden ja rahoitusmarkkinoiden seurannassa ja valvonnassa.”

Selitys on täsmälleen sama kuin WEFin myyntipuhe.

Ehdotettu laki positiivisesta luottotietorekisteristä on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.
Lakia sovellettaisiin kuitenkin porrastetusti. Ehdotetut kuluttajansuojalain ja luottotietolain
muuttamista koskevat lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2024 ja ehdotettu tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamista koskeva laki 1.1.2023.”

Pääkomissaari Ursula von der Leyen on WEFin johtokunnan jäsen.

Case Freedom Convoy

Meidän ei tarvitse spekuloida sillä, mitä vaihtoehtoisen ACS-luottoluokitusjärjestelmän avulla voi tehdä. Voimme tarkastella asiaa elävän elämän esimerkin pohjalta.

Kanadalaiset ovat nousseet isoin joukoin vastustamaan pääministeri Justin Trudeaun (liberaalipuolue/WEF) ja varapääministeri Crystia Freelandin (liberaalipuolue/WEFin johtokunnan jäsen) rokotepakkoja, rokotepasseja ja muita koronatoimia. Osana väestön vastarintaa on ollut Freedom Convoy -rekkaprotesti.

Vastaliikkeenä Freedom Convoylle Trudeau julisti voimaan sota-ajan hätätilalain (kuten Marin Suomessa sota-ajan valmiuslain), ja Freeland ilmoitti rekkaprotestia rahoittaneiden sekä siihen osallistuvien pankkitilien sulkemisesta — ilman lain vaatimaa, erillistä tilikohtaista oikeuden päätöstä. GoFundMe– ja TD Bank lähtivät mukaan Kanadan hallituksen toimiin.

Hallitus kuitenkin pyörsi päätöksensä pankkitileihin koskemisesta vuorokautta paria myöhemmin.

Osuuspankin uudet käyttöehdot pankki- ja luottokorteille.
”Väärillä alueilla” asuvien ihmisten kanssa sovussa elävien tilin käyttöä voidaan rajoittaa.

Sittemmin on tullut ilmi, että Kanadan pankkiirien yhdistyksellä (Canadian Bankers Association, CBA) on sopimus WEFin kanssa digitaalisen identiteetti -todistuksen luomisesta. Mahdollisesti sekä WEF että CBA ovat antaneet ministerikaksikolle toruja: pankkien imago on luottamukseen perustuva, riippumaton toiminta, jonka kaksikko nyt pilasi, ja vielä vaiheessa, jossa yritetään saada myytyä digitaalinen identiteetti -todistus hyvänä asiana.

Ministerikaksikko paljasti toiminnallaan, miten helppoa hallituksen on sulkea pankki- ja eläkesäästötilit, luottokortit, vakuutukset…, ja estää pankkilainan saanti. Digitaalisen identeetti -todistusjärjestelmän ollessa implementoitu, se käy vielä helpommin — ja huomaamattomammin: ”väärinajattelevat” yksinkertaisesti katoavat ”sisällyttävästä yhteiskunnasta” toiseen tietokantaan, olemaan olemassa ilman palveluita ja rahaa.

Canadian Bankers Association Promotes Digital IDs And Refers To WEF:
”,,,kehitetty pankkien, viranomaisten, telekommúnikaatioyritysten ja hallituksen yhteistyönä…säilöö jokaisen kanadalaisen identiteetin ja attribuutit (lisämääritteet eli lisätunnisteet).”

Data valuuttana

Is identity the new money?, onko identiteetti uusi raha?, kysyi WEF vuonna 2015, ja vastasi: Kyllä. Henkilökohtainen informaatio on hyvin arvokasta. Ei tosin tuottajalleen, sinulle, vaan tuottamallasi datalla rahastaville yrityksille. Euroopan komissio arvioi henkilökohtaisen datan arvon nousevan vuoteen 2020 mennessä yli biljoonaan euroon.

WEF: Onko identeetti uusi raha? Vuonna 2015 arvioitiin henkilökohtaisen datan markkina-arvon nousevan biljoonaan dollariin.
Yksi biljoona on tuhat miljardia eli miljoona miljoonaa.

Vaikka EU:n voi sanoa pyrkineen suojaamaan yksilön oikeuksia omaan dataansa, mitään sääntöjä siitä, kuinka datan luovuttaja (kuluttaja, tietoverkon käyttäjä) saa oman osuutensa siivusta so. tuotosta, jonka yritykset datalla tekevät ei ole. EU sen sijaan saa sakkomaksuja datadirektiivin sääntöjä rikkovilta yrityksiltä.

Global Shapers Community, Annual Report 2018-2019 (s. 28).

”Joustavien, kehittyvien ja yhteensovitettavien kehikkojen kehittäminen sekä standardoitujen, koordinoitujen toimintatapojen kehittäminen hallitusten, yrityssektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyöllä on tarpeen digitaalisen identiteetin ekosysteemin rakentamisessa.” Myös ”hallinnonalojen rajat ylittävä narratiivi hyvästä identiteetistä” olisi avuksi.

EU: Sinusta tulee QR-koodi

Valtiovarainministeriön PowerPoint-esitys ”Esittelyssä aloite eurooppalaisesta digitaalisesta lompakosta” antaa selvyyttä Sanna Marinin hallituksen ja THL:n sekaviin, ristiriitaisiin ja vaihtuviin perusteluihin ns. koronapassista.

Koronapassin käyttöönottoa perusteltiin epidemian hillinnällä ja tautitilanteella. Kun se selitys osoittautui muutamassa viikossa kestämättömäksi — ”tapaukset” eivät vähentyneet koska rokotetut levittävät tartuntaa — alettiin puhua rokotepassista. Rokotepassi on ollut EU-suunnitelmissa ainakin vuodesta 2018.

Digitaalinen henkilöllisyystodistus laajennetaan EU asetusluonnoksen mukaiseksi
digitaaliseksi lompakoksi (EU eID) vuosien 2023-2024 aikana. Jokainen henkilö saa passin ja henkilökortin rinnalle täysin uuden digitaalisen henkilöllisyystodistuksen (s. 39). EU-tason asetus tarkoittaa, että kansallisessa päätöksenteossa säädös on hyväksyttävä sellaisenaan.

Ehdotus siirtää komissiolle laajasti säädös- ja täytäntöönpanovaltaa. Suomi, jolla on oma hankkeensa valmisteilla, on arvioinut digitaalisen henkilöllisyystodistuksen kertaluonteisiksi toteutuskustannuksiksi yli 16 miljoonaa euroa, ja vuosittaisiksi ylläpitokustannuksiksi noin 6 miljoonaa euroa. EU:n eIDAS-sovelluksen kustannukset arvioidaan suuremmiksi kuin kansallisen hankkeen.

Euroopan komission ”Digitaalinen identiteetti eurooppalaisille” -tiedote tekee tarkempaa selkoa — osittain näennäisistä — eduista.

Digitaalinen identiteetti -hanke on sidottu digitaalinen euro -hankkeeseen. EU on jo useampia vuosia pyrkinyt eroon käteisestä. Digitaalisen rahan käyttö ja kaikkien transaktioiden digitaalinen seuranta mahdollistaa automaattisen verotuksen, mikä ei välttämättä ole paha asia; sillä saatettaisiin saada verokeidastelijat osallistumaan yhteiskunnan ylläpitoon.

Yksilön kannalta ilmeinen huono puoli on yksityisyyden menetys. Ilmeinen haittapuoli on myös haavoittuvuus; kyberiskut ja sähkökatkot eivät lopu vain siksi, että olemme digitalisoineet kaiken pilvipalveluihin.

Entä ne, joilla ei ole älypuhelinta tai it-taitoja? Mitä hyötyä heille on tästä kaikesta? Kuinka paljon haittaa?

Sivu 42
Sivu 51

Vapaudet palveluna

Vapaudet palveluna (Freedom-as-a-Service, FaaS) pyrkii esiintymään uuden ajan voimaannuttavana, persoonallisten ratkaisujen, luovuuden ja innovatiivisuuden ihmislähtöisenä mahdollisuutena. Evgeny Morozov kuvailee FaaS:ia ”orgaaniseksi kapitalismiksi, joka myöntää virheensä ja tarjoaa niihin kapitalistisia ratkaisuja”; alustapopulismiksi, joka antaa käyttäjilleen harhakuvan, että he ovat puikoissa. ”Ilmaiset” palvelut kuten vaikkapa Facebookin kaltaiset alustat keräävät käyttäjien dataa klikkauksista ja tykkäyksistä; käyttäminen ei ole ilmaista, vaihdossa käyttäjien tiedot siirtyvät BigTechille ja sieltä taas eteenpäin, toisiin käyttötarkoituksiin.

Morozovin mukaan FaaS:issa yhdistyvät teknokraattiset lähestymistavat tee-hyvää -puheisiin ja humaanimpi kapitalismi -retoriikkaan — mikä lienee eräs syy siihen, miksi vasemmisto on niin innokkaasti ostanut tämän ideologian [digitaalisine identiteetteineen]. WEFinkin kaupittelema ”ratkaisukeskeisyys” (solutionism) ei kuitenkaan oikeasti ratkaise ongelmia, se tyytyy rahastamaan yksilöiden käytöksen muutoksia.

Morozov päättelee meidän tosiasiassa aliratkaisevan, koska pääomalle epäsuotuisia rakenteellisia ratkaisuja ei koskaan oteta käyttöön.

Paljon siitä, mitä Morozov kritisoi on nähtävissä WEFin ja sen yhteistyökumppanien (mukaan lukien YK Agenda2030:neen) työpapereissa ja raporteissa. Kuten vaikuttavuusinvestoiminen (Social Impact Bond, SIB) ”ihmispääomaan”: ”SIB-hankkeessa määritellään tarkat tulostavoitteet sekä tavoitellulle hyvinvoinnille että taloudelliselle tulokselle.” SIB ei siis ole pyyteetöntä auttamista; taustalla on tehokkuusajattelu taloudellisin tavoittein (työvoiman koulutus yritysten tarpeisiin ja yhteiskuntaan integrointi) vaikka sosiaaliset vaikutukset lasketaankin mukaan. Toinen asia kokonaan on, muodostuuko tällaisin keinoin ihmisten näköinen ja kokoinen yhteiskunta ja sosiaalinen koheesio. Jos vapaus ja entiset perus- ja ihmisoikeudet tulevat kytkettynä digitaaliseen identiteettiin, ilman sitä ei pääse palveluihin, ja silloin ovat valinnanvapaus ja ihmislähtöisyys kaukana.

Muistetaan myös sensuuri, seuranta ja ”hakutulosten suodattaminen”, poliittisesti motivoidut DDoS-hyökkäykset (palvelunestohyökkäys) sekä vihapuhelainsäädäntöhankkeet. Näemme jo nyt vilauksia siitä, että kun ”suodattaminen” eikä sensuuri riitä, alkaa mielipidevaino (Case Päivi Räsänen). Itävalta sakottaa kokeellisista, testivaiheessa olevista koronapiikeistä kieltäytyviä. Seuraavaksi vankeutta ”väärinajattelijoille” ja takautuva vastuu vuosia sitten suutuspäissään netin keskustelupalstalla sanotusta?

Liike synnyttää aina vastaliikkeen, myös sosiopoliittisessa mielessä. Tämä on näkynyt joka puolella maailmaa esimerkiksi koronatoimiksi kutsuttujen rajoitusten yhä kasvavana vastustuksena; mitä kovemmin hallitukset painostavat, sen suuremmaksi on vastaliike kasvanut.

Morozov ehdottaa, että sen sijaan että keskittyisimme ratkaisemaan ongelmia, meidän tulisi rakentaa maailmaa, jossa nykyiset ongelmat ovat vanhentuneita.

Morozovin ehdotus on hyvä — kunhan ensin päästään sopuun siitä, millainen on ihmisen näköinen ja kokoinen maailma, jossa kaikilla on hyvä olla.

Lähteitä:

World Economic Forum (WEF): About, History

World Economic Forum (WEF): About, Leadership and Governance

World Economic Forum (WEF): GLT Class of 1993

World Economic Forum (WEF): Young Global Leaders Community

WEF, Global Shapers Community: Global Shapers Community, Annual Report 2018-2019

World Economic Forum (WEF) (9/2018): Identity in a Digital World, A new chapter in the social contract

World Economic Forum (WEF): Centre for the Fourth Industrial Revolution

World Economic Forum (WEF) (helmikuu 2022): Advancing Digital Agency:
The Power of Data Intermediaries. Insight Report.

Lausuntopalvelu: Niin sanottua työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten asetetun työryhmän esitys. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/31776/2021

World Economic Forum (WEF): A Blueprint for Digital Identity — The Role of Financial Institutions in Building Digital Identity

World Economic Forum (WEF)+ Boston Consulting Group (Industry Agenda 2015): New Vision for Education — Unlocking the Potential of Technology

World Economic Forum (WEF) (23.6.2015): What does nanotechnology mean for geopolitics?

European Commission (3.2.2022): Extension of EU Digital COVID Certificate Regulation

Interfax Ukraine (17.12.2021): First UAH min spent on payments of UAH 1,000 within ePidtrymka program — PM

State Sites of Ukraine (8.3.2022): Mykhailo Fedorov: Ukrainians can obtain a UAH 6,500 assistance within the framework of ePidtrymka starting today

State Sites of Ukraine (14.2.2022): Starting today, under the ePidtrymka program Ukrainian citizens will be able to pay for utilities

OECD (25.2.2022): The Covid-19 Crisis in Ukraine

WHO (19.3.2021): Interim guidance for developing a Smart Vaccination Certificate

Kenedi, Rob | TWG.io (1.11.2018): Who Are You?: Digital Identity in a Transactional World

National Library of Medicine (2.3.2016): Travel Vaccines Enter the Digital Age: Creating a Virtual Immunization Record

Euroopan komissio ”Digitaalinen identiteetti eurooppalaisille

Good Health Pass.org: Meet Our Members

Deloitte + Global Business Coalition for Education (syyskuu 2018): Preparing tomorrow’s workforce for the Fourth Industrial Revolution. For business: A framework for action

Valtioneuvosto, Liikenne- ja viestintäministeriö (30.6.2020): Valtio ja Helsingin kaupunki aloittavat yhteistyön Maailman talousfoorumin kanssa

Cognizant: The Timeline of Next (Codex6523)

RAND Corporation: The Internet of Bodies — Opportunities, Risks, and Governance

Martin, Glen T. | Great Transition Initiative (11/2021): The Great Transition Requires the Earth Constitution

Lord, Michael | RAIR (10.11.2021): “Exposed: Klaus Schwab’s School For Covid Dictators, Plan for ‘Great Reset’

IOL (9.2.2021): New AI chatbot could (virtually) bring your loved ones back from the dead

Swiss Policy Research: The WEF and the Pandemic

Scroll.in (19.10.2017): Three brothers died in Karnataka after being denied food rations for lack of Aadhaar, say activists

Frederick, Kara | Heritage Foundation (7.2.2022): Combating Big Tech’s Totalitarianism: A Road Map

COM(2022) 50 Final. (s. 5)
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista
parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi,
todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta
covid-19-pandemian aikana annetun asetuksen (EU) 2021/953 muuttamisesta.

Rokotuspassin voi saada plasebollakin, eli rokotteilla ei ole merkitystä taudin torjunnassa eikä passilla tartuntojen leviämisen estämisessä. Kolmansista maista voi tulla passittakin.

”Tämä ehdotus ei rajoita kolmansien maiden kansalaisten maahantuloedellytyksiä koskevien
Schengenin sääntöjen soveltamista. Ehdotettua asetusta ei pitäisi tulkita niin, että sillä annustetaan rajatarkastusten palauttamiseen tai helpotetaan sitä, sillä se on edelleen
viimesijainen keino Schengenin rajasäännöstön ehtojen mukaisesti (s.7-8).”

Eduskunta: U39-kirjelmä (pdf) sekä E81-kirjelmä (pdf): Koronarokotteisiin liittyvässä säätelyssä Suomessakin koronarokotteita kuvataan GMO-rokotteiksi; säätely kohdistuu rokotteisiin ja lääkkeisiin, joita kuvataan muuntogeenisiksi. Onko markkinoilla muita GMO-rokotteita kuin mRNA- ja DNA-rokotteet? Sinopharm ja Sinovac ovat ns. inaktivoituja rokotteita.

Aiheeseen liittyy:

AvoinMedia (20.2.2021): Rokotuspassit EU-suunnitelmissa jo vuosia

AvoinMedia (30.8.2021): WHO ohjeistaa hallituksia globaalin rokotuspassin käyttöönotossa

AvoinMedia (3.1.2022): Työryhmä valmistelee työelämän koronapassia

AvoinMedia (4.1.2022): Suomi valmistautuu universaalin digitaalisen identiteetin käyttöönottoon

AvoinMedia (20.12.2021): Olisit uskonut salaliittoanalyytikkoja: digitaalinen identiteetti tulee

AvoinMedia (21.2.2022): WHO:sta terveysvastuuviranomainen yleissopimuksella — Voi ei!

AvoinMedia (27.2.2022): WHO on ongelma, ei ratkaisu — Korruption ja kontrollin anatomiaa

AvoinMedia (16.2.2022): EU:n digitaalista k-todistusta esitetään kumottavaksi

Tim Gielenin suomeksikin tekstitetty dokumenttielokuva Monopoly – Kuka omistaa maailman? auttaa ymmärtämään verkostojen maailmaa. Moni elokuvassa mainittu taho kuuluu WEFiläisiin, useaa elokuvassa mainittua yritystä johtaa WEFiläinen. Esimerkkinä vaikkapa keskuspankkien neuvonantajana toimivan sijoitusyhtiön, Blackrockin, perustaja ja johtaja Larry Fink.

Artikkelikuva via Digital Gov Exchange, DGX. DGX Digital Identity Working Group (2022): Digital Identity in response to COVID-19. Suomen maakohtaisen osuuden selostus s. 14-15

18.3.2022 klo 04:53 lisätty lause ”EU-tason asetus tarkoittaa, että kansallisessa päätöksenteossa säädös on hyväksyttävä sellaisenaan,” ja korjattu ne typot, jotka huomasin.

54 comments

 1. Kiehtovaa ja pelottavaa. Itse olisin ainakin mieluummin digikuollut yhteiskunnan ulkopuolella elävä luonnonlapsi kuin digizombie jossain ahtaassa kuplassa kaikenlaisten pakkojen hallitsemana..toisaalta tuokin kehityssuunta voisi olla jopa myönteinen, mikäli itse vain voisi olla täysin irrallaan kuplautuneista ja heidät pidettäisiin lukittuina ja eristyksessä vapaina elävistä…

  Tykkää

  • Se voi olla, että siihen se menee ihan itsekseen: ihmiskunta jakautuu kahtia niihin ”jotka käyttää” ja niihin, jotka irrottautuvat iililetkuista.

   Tykkää

 2. Minusta tämän kaiken taustalla on (minulle) sairas ajattelu; Tiedän paremmin mikä teille on hyväksi, ja koska omistan teidät kaikki jo, voin aivan hyvin määrätä myös kuinka teidän tulee olla. Paitsi ettei tuonkaltainen VALTIAS ole koskaan tavoitettavissa mikäli minulla – maaorjalla – olisi jokin epäkohta josta tahtoisin keskustella. Tämä on valtaa ilman vastuuta. Se on olemassa koska, suurin osa ei tiedä sen olemassaolosta, ja iso osa niistä jotka tietävät, sallivat sen. Kiitos R.

  Liked by 1 henkilö

 3. WEF:n kullattua rautahäkkiä myydään samoin menetelmin kuin sääntelyn purkua ja kansallisomaisuuden luovuttamista. Kootaan erilaisia ihan oikeita ongelmia (ja nykyisin yhä enemmän kuvitteellisia) ja uuden tekniikan mahdollistamia ratkaisuja. Saadaan yksilöt ja yritykset tukemaan näitä hankkeita ja kun vyöry lähtee liikkeelle ohjataan se aina vaan laajemmalle, asioihin joita ei alkuvaiheessa voitu kuvitellakaan muutettaviksi tai sisällytettäviksi.

  80-luvulla kun talouden sääntelyä alettiin purkaa tartuttiin ihan oikeasti olemassa olleeseen ylisääntelyyn. Ja 90-luvulla päästiin jo itse asiaan, purettiin turva-aidat varsinaisen pankkitoiminnan ja investointipankkien väliltä ja saatiin riskisokeat jättiläisyksiköt, TBTF – liian suuret jotta ne voitaisiin päästää konkurssiin, kapitalismia kansalle, sosialismia upporikkaille. Tätä suuntausta täydensi Blackrockin ja sen sisarusten aina vaan laajempi ote taloudesta ja poliittisesta päätöksenteosta.

  Maailma muuttuu mutta kurssi on väärä. Humanismin perintö on se ajatusmaailma jonka pitäisi ohjata liikettä, mutta humanismi puuttuu Schwabin ja häntä seuraavan miljardöörikerhon sanakirjasta eikä sitä voi sinne lisätäkään. Ihmiskunnan historia todistaa kuitenkin, että tyranniaa siedetään vain tiettyyn rajaan ja sen jälkeen noustaan kapinaan.

  Lisähuomautuksena todettakoon, että monet Kiinassa asuvat länsimaalaiset samoin kuin kiinalaiset itse sanovat, että puhe kiinalaisesta sosiaalisesta pisteyttämisestä on sinofobinen myytti. Jossain oli ollut paikallinen kokeilu vireillä ja se tyrmättiin. Mutta se antoi sytykkeen urbaanille legendalle johon vedotaan: ”emme halua Kiinan mallia”.

  Liked by 1 henkilö

 4. Jäin miettimään……
  Morozov ehdottaa, että sen sijaan että keskittyisimme ratkaisemaan ongelmia, meidän tulisi rakentaa maailmaa, jossa nykyiset ongelmat on vanhentuneita…..
  Miten ymmärrätte tämän?

  Tykkää

  • Morozov puhuu ratkaisukeskeisyydestä (solutionism) jossa kuvitellaan että ”tehostamalla” ja ottamalla käyttöön oikeat algoritmit (tekoälyn käyttö yhteiskunnan ohjaajana), robotit ja automatisaatio syntyy maailma, jossa teknologia ratkaisee ihmiskunnan kaikki ongelmat, elämästä tulee särötöntä ja vaivatonta.

   Tämä ajatustapa pyrkii sulkemaan muut väylät, joita pitkin voitaisiin kulkea, ja johtaa teknokratia-diktatuuriin. Syntyvässä valvontayhteiskunnassa ihmiset joutuvat todistelemaan olevansa yhteiskuntakelpoisia voidakseen pysyä jäseninä. Jos joku tästä kieltäytyy, yhteiskunta on rakentunut automaattisesti olettamaan, että tällaisella yksilöllä on jotain salattavaa, ja hänen valvontansa kiristyy tai hänet suljetaan ulkopuolelle esim. eväämällä palvelut.

   Voisi sanoa, että solutionismilla rakennetaan itsevalvonta-yhteiskuntaa eli esim. ihmiset valvovat itse omaa ja toistensa kulutusta ja tekevät ilmantoja ”rikkeistä” (nähtiin jo ns. pandemian aikana) jolloin yläporras (poliitikot, eliitti) eivät osallistu näkyvästi vaikkapa ruoan ja sähkön säännöstelyyn; ovat näennäisen vastuuvapaita ikävistä kehityskuluista.

   Tavallaan siis kaikki jatkuu ennallaan (hallintapyramidi) ja todelliset uudistukset jäävät tekemättä, uudet tavat löytämättä.

   Tuo tekstissä oleva kuvakaappaus, jossa Ukraina antaa tuplapiikitetyille rahaa (1000 UAH) on eräs esimerkki: saat ”kupongin” tottelevaisuudesta, ”kupongin” voit kuluttaa haluamaasi, eräänlainen säännöstelytalouden versio siis. Vedotaan ahneuteen, palkitaan tottelevaisuudesta, valtion tavoite rokotekattavuuden nostamisesta totetutuu, ja valtio saa oman palkintonsa sijoittajilta, WHO:lta ym. tahoilta, jotka tavoittelevat rokotekattavuuden nostamista, digirahan ja e-identiteetin käyttöönottoa ynnä e-yhteiskunnan rakentamista.

   Tuo keppi-ja-porkkana ei ratkaise ”ongelmaa” so. koronan leviämistä. Emme edes tietäisi ”korona-ongelmasta” ilman mediaa.

   Media mainittu.

   Massamedia myy jakamistalous-ideaa. Vapaa-/vaihtoehtomedia tekee juuri sitä; vapaaehtoiset tekevät (useimmiten omakustannetyönä kuten AvoinMedia) juttuja toisten luettaviksi ja jaettaviksi, rahaa pyytämättä. Massamedian suhtautuminen tähän median jakamistalouteen on jyrkän torjuva ja vihamielinen, koska se häiritsee niiden ansaintalogiikkaa.
   Jakamistalous-ideaa maksusta markkinoiva massamedia siis haluaa säilyttää asiat ennallaan omalla sektorillaan; uudistuminen jää tulematta ja kaiken halutaan jatkuvan ennallaan.

   Tähän liittyen: ns. pandemian aikana valtio jakoi koronatukea massamedialle (mutta ei vapaamedialle) oman viestinsä levittämisestä, ja myös koska valtion äänen, massamedian, lukijat hylkäsivät sen ja sektorille syntyi tulostappioita. Sen sijaan että olisi annettu mediakentän evoluution tapahtua, tehtiinkin kiireesti ”ratkaisu” jolla tilannetta pyrittiin säilyttämään ennallaan, ja maksatettiin em. ”ratkaisu” mediatukena niiltä, jotka eivät enää halunneet ostaa massamediaa.

   Mieti millaisia kaikkia erilaisia ”jäljitä hiilijalanjälkesi/kalorisi/what not” -sovelluksia on tarjolla. Miksi ei ”jäljitä käyttämäsi ravinnon vitamiinipitoisuudet/kasvinsuojeluaineet” -sovelluksia esitellä jatkuvasti mediassa? Paljastuisiko ettei nauttimamme ruoka olekaan terveellistä ja vaaratonta?
   Häviäisivätkö mainoseurot, kohdistuisiko katse hallitukseen ja komissioon?

   Tykkää

  • Voisimme valita rakentaa kauneutta, elintilaa. Voisimme valita rakentaa tarpeettomasta luopumista (esim. karkit), voisimme rakentaa omavaraisuutta riippuvaisuussuhteiden sijaan, myös yksilön autonomiaa.

   Voisimme valita rakentaa ”samat säännöt kaikille (valtioillekin)” -maailmaa.

   Voisimme valita rakentaa oikeudenmukaista, verokeitaatonta maailmaa.

   Voisimme…

   Jokaisella on varmaan jokin idea vihreästä planeetasta, jossa ei sodita eikä nähdä nälkää, ihmisenkokoisesta ja näköisestä elämästä.

   Tykkää

 5. Kokeellisia piikkejä piikkien perään, ota tai jätä. Jos et ota, kuolet nälkään, jos otat, kuolet piikkeihin. Depopulaatio, Agenda2030.

  Tykkää

 6. EU:n versio Global Shapers Communityn ideologiasta ”Luonto on suojeltava ihmiseltä”.

  Komissio: Iso osa luonnosta pitää palauttaa kohti luonnontilaa kaikissa jäsenmaissa — EU on tekemässä luonnon ennallistamisesta pakollista. Kolmasosa Suomesta pitäisi olla luonnontilaista luontoa. (14.3.2022)
  https://yle.fi/uutiset/3-12349326

  ”EU:n komissio haluaa, että jäsenmaissa palautetaan ihmisen heikentämää tai turmelemaa luontoa yhä enemmän takaisin luonnontilaiseksi.

  Komissio valmistelee laajaa lakipakettia, jonka mukaan luonnon ennallistamisesta on tulossa pakollista, myös Suomessa.

  Yle sai luettavakseen vielä julkaisemattoman esityksen uudeksi asetukseksi. Asetus koskee kaikkia niin sanotussa luontodirektiivissä mainittuja luontotyyppejä, kuten metsiä, soita, tuntureita sekä meri- ja järvialueita.

  Tällaisia alueita on Suomessa yli 12 miljoonaa hehtaaria eli kolmasosa koko maasta.

  Ennallistaminen koskee tästä kokonaisuudesta niitä alueita, joiden luontoa on ihmistoiminnalla jotenkin heikennetty.

  Heikennettyjä alueita tiedetään Suomessa olevan vähintään 2–3 miljoonaa hehtaaria, arvioi Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho.

  – Maankäyttö ihmisen tarpeisiin on luonnon monimuotoisuudelle suurin uhka maailmanlaajuisesti. Suomessa metsätalous ja soiden ojittaminen lukeutuvat suurimpien luontoa heikentävien käyttömuotojen piiriin, Kotiaho sanoo.

  Lisäksi noin neljä miljoonaa hehtaaria näistä 12:sta on pinta-alaa, josta ei tiedetä, onko se luonnon osalta heikennettyä vai ei. Tuntematonta pinta-alaa pitää asetuksen mukaan kohdella niin kuin se olisi heikennettyä pinta-alaa.

  Vuoteen 2030 mennessä on komission asetuksen mukaan ennallistettava 30 prosenttia sellaisista alueista, joiden tilaa on heikennetty niin, että ne eivät enää ole hyvässä kunnossa.

  Kotiaho pitää velvoitteita mittavina, koska se tarkoittaa yli miljoonaa hehtaaria.

  – Puhutaan sen mittaluokan operaatioista, että se tulee olemaan todellinen haaste.

  Vuoteen 2040 mennessä on ennallistettava 60 prosenttia heikennetyistä alueista ja vuoteen 2050 mennessä 90 prosenttia.

  – Kokonaisuus tarkoittaa vuoteen 2050 mennessä ehkä jopa neljän miljoonan hehtaarin ennallistamisvelvoitetta. Niin paljon olemme luontoa heikentäneet, Kotiaho sanoo. […] EU:n komission esitys luonnon ennallistamislainsäädännöstä on tarkoitus julkistaa 23. maaliskuuta. Asetus ei edellytä uusia kansallisia lakeja, vaan se on suoraan jäsenmaita velvoittava.[…]”

  Eli kolmasosa Suomen maapinta-alasta pitää ennallistaa luonnontilaan ja viljelykäytössä olevat turvepellot vettää ohjaamalla vesi pelloille.”

  Artikkelista ei käy ilmi, kielletäänkö ihmisasutus maaseudulla kohta kokonaan…

  Tykkää

  • Toihan on suoraan Hitlerin mein kampfista otettu wef-agendaan. Hänelläkin oli koko Suomesta tarkoitus tehdä pääasiassa metsänviljelyalue.

   Tykkää

 7. Löysin uuden jutun Oikea Median Tuoreimmat osiosta….
  ”Great Resetin takana olevat teknokraatit vauhdittavat digitaalista henkilöllisyyttä ”.

  Tykkää

  • ”[… Klaus] Schwabin perustama Maailman talousfoorumi (WEF) on jo vuosia edistänyt digitaalisten henkilökorttien käyttöönottoa, ja sen varmistamista, että jokaikisellä on laillinen digitaalinen identiteetti, joka on osa YK:n vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030). […]”

   ”[…] ”Digitaalista identiteettiäsi voidaan käyttää sinua vastaan suuren nollauksen tapahtuessa… Vaikka digitaaliset identiteetit sisältävät suuria lupauksia miljoonien ihmisten toimeentulon parantamiseksi, autoritaariset hallitukset käyttävät niitä myös profiloidakseen ja valvoakseen kansalaisten käyttäytymistä sosiaalisen luottoluokitusjärjestelmän (Social Credit System) puitteissa.

   Ajatus digitaalisen identiteetin takana on varsin yksinkertainen. Kaikki yksityisen ja julkisen sektorin kanssa tekemästäsi verkkovuorovaikutuksesta kerätty data käytetään digitaalisen identiteettisi muodostamiseen.”

   ”[…] Digitaalisesta identiteetistäsi tulee siis sosiaalisen käyttäytymisesi tili, jota voidaan valvoa… Toisin sanoen syntyy luokkajärjestelmä, jossa ihmisille annetaan pääsy etuoikeutettuihin tietoihin, tuotteisiin ja/tai palveluihin heidän digitaaliseen identiteettiinsä tallennettujen tietojen perusteella.”

   Hinchliffe toteaa perustellusti, että identiteetin ja henkilötodistuksen välillä on suuri ero. Henkilöllisyydellä tarkoitetaan asiakirjoja, jotka todistavat sinun olevan se, joka väität olevasi. Digitaalinen identiteetti EI ole vain tunnistamisen muoto. ”Identiteettisi” on se, kuka todella olet, ja digitaalinen identiteetti pitää pysyvää kirjaa valinnoistasi ja käyttäytymisistäsi 24/7.

   ”Identiteetti kattaa kaiken, mikä tekee sinusta ainutlaatuisen”, Hinchliffe huomauttaa, ”ja identiteettisi on se, mistä WEF on todella kiinnostunut. Poikkeapa ruodusta, ja jokaista sosiaalisen median vuorovaikutusta, johon osallistut, jokaista kaupankäynnissä vaihtamaasi euroa ja jokaista tekemääsi liikettä voidaan käyttää sinua vastaan.”

   ”[…] os luulimme, että digitaalinen identiteettimme on vain älypuhelimen sovellus, meidän on tiedettävä, kuinka WEF haluaa, että digitaalinen identiteettimme yhdistetään fyysiseen kehoomme Internet of Bodies (IoB) välityksellä.

   Schwab itse on todennut, että ”Neljäs teollinen vallankumous tulee johtamaan fyysisen, digitaalisen ja biologisen identiteettimme yhdistymiseen”. Oman ”parannellun” 5G-pilvipalveluihin yhdistetyn itsemme lisäksi WEF ennakoi lähitulevaisuutta, jossa kaikkien digitaalinen identiteetti on yhteydessä toisiinsa Internet of Bodies (IoB) avulla. ”

   Tytti Salenius | Oikea Media (18.3.2022):
   Great Resetin takana olevat teknokraatit vauhdittavat digitaalista henkilöllisyyttä —
   ”Maailmantalouden romahduttaminen on olennainen askel kohti Great Resetiä”
   https://oikeamedia.com/o1-177600

   Tykkää

 8. Maan luonnontilaistamisesta…
  Mitä luonnontilainen tarkoittaa?
  Paljonko ihmisen toimesta muutettu? Siitä kolmasosa?
  Kuuluuko ihminen luonnontilaiseen luontoon?
  Ja ajatus leikki….. miten tämä kolmasosan luonnontilaistaminen toteutetaan esim. Hollannissa tai Belgiassa?

  Tykkää

  • Hyvä pointti. Jos Belgian luonnontilaistaminen johtaa Brysselin katoamiseen, hanketta ei ehkä pidä vastustaa 😀

   Ei, ihminen ei kuulu luonnontilaiseen luontoon paitsi turistina, tuntuu olevan suuri ajatus.

   Tykkää

   • On ollut vähän huvittavaakin ajatella että farmari Bill Gates on ”linkolalainen”. Eikä hymy täysin hyydy vieläkään. Väestöräjähdyksestä puhumisesta tuli niin totaalinen tabu että jotkut isot pojat päättivät ohittaa puhumisvaiheen? Tietenkin tällaiselle operaatiolle löytyisi ekologiset perustelunsa, jos joku olisi niitä vielä kysymässä. Itse kysyn myös: ”altistaisiko” miljardiomaisuus ihmisvihalle? Sitten ihmisviha pitää kieltää, järkeilevät järkevät ja järjettömät. Suositan molemmille ryhmille väestöhistoriaan tutustumista, eikä Linkolankaan lukeminen ainakaan vielä kiellettyä ole. Rehellisyyden ja tyylitajun vaatiminen megarikkailta on sallittua myös…

    Tykkää

   • Mie vähän luulen, että väestö ei räjähtele. Pelkästään globaali elinkustannusten yleinen nousu vaikuttaa haluihin ja mahdollisuuksiin hankkia lapsia.

    Tykkää

 9. Mitä tää Armstrong Economicsin uutinen käytännössä tarkoittaa käytännössä tarkoittaa?
  Missä kaupankäynnissä kryptorahaa voi käyttää?

  Tykkää

  • Tavoite on, että kaikessa. Tavoite on keskuspankkien oma kryptoraha, CBDC (Central Bank Digital Currency) kaikkien käyttöön kaikessa.

   Tykkää

 10. Väestö räjähdyksestä oli ylempänä….luin jostain, mutta en muista mistä… että väestön kasvu hidasta tai sitä ei ole, paitsi Afrikan keskiosat.
  ”Länsimaissa” taitaa kasvu olla miinus merkkistä. Syitä varmaan monia, mutta tuntuu että ihmisillä niin paljon muuta tekemistä ettei siihen lasten hoito ja kasvatus enää mahdu.

  Tykkää

 11. ”Morozovin ehdotus on hyvä — kunhan ensin päästään sopuun siitä, millainen on ihmisen näköinen ja kokoinen maailma, jossa kaikilla on hyvä olla.”

  Mikä on nopein tapa muodostaa mallimaa, jossa kaikilla on hyvä olla? No, sulkemalla väärinajattelijat pois yhteiskunnasta digipassilla. Sinne ne nääntyy metsiin kuten Saksalaiset Eisenhowerin kuolemanleireille WWII jälkeen.

  Oletteko pistäneet merkille, että Ukrainasta poistuville siirtolaisille järjestetään erittäin pitkiä oleskelulupia, lapsille perustetaa kouluja, nuorille opiskeluoikeuksia, majoitukseksi edellytetään vähintään kolmiokämppää, puhutaan työllistämisestä jne. Minusta näyttää, että tarkoitus on ryöstää Ukrainan työvoimaa pysyvästi Eurooppaan. Ja kaikki vastaanottojärjestelyt tapahtuu jälleen käsittämättömän nopeasti, kuten silloin edellisenkin matu-aallon aikaan. Ihan kuin kaikki olisi valmiiksi mietitty ja nyt vain toteutetaan suunitelmaa.

  Venäjä saa Ukrainan, Eurooppa työvoimaa ja Amerikka myy aseita ja energiaa suurilla voitoilla.

  Tykkää

 12. Olen pannut merkille järjestely-yritysnopeuden.

  ”Mikä on nopein tapa muodostaa mallimaa, jossa kaikilla on hyvä olla? No, sulkemalla väärinajattelijat pois yhteiskunnasta digipassilla. Sinne ne nääntyy metsiin kuten Saksalaiset Eisenhowerin kuolemanleireille WWII jälkeen.”

  Mallimaa ei olekaan yhteiskunta, joka täytt” ehdon ”kaikilla on hyvä olla”.

  Mihin tarvitsemme työvoimaa, kun emme saa pakotteiden takia raaka-aineita?

  Tykkää

  • Pakotteet lakkaa olemasta kunhan ensin on kääritty megavoitot vähistä jäljellä olevista raaka-aineista ja tuotteista. Työvoiman nälkäkuuri laskee palkkoja ja jos päästään ruuan ja energian säännöstelyyn asti, tulee se digitaalinen ID helpoksi ottaa käyttöön. Dollaria ja euroa pyörittävä pankkiklusteri saa kätevästi piilotettua ongelmansa. Sitähän voisi kutsua suureksi nollaukseksi, et omista mitään. Koronatyrannia lajenee pysyväksi.

   Kun talouskriisi Euroopassa pahenee, jossain vaiheessa kuivuu myös laiska-matujen taikaseinä. Tuleeko siitä uusi sisällissota heti perään kunhan Ukraina on ensin alkanut asettua. Ukrainasta vuotaa hyvin todennäköisesti aseita, sinkoja ja kannettavia ohjuksia mustien markkinoille. Poks sano panssarimersu kun matu bazookala puhaltaa.

   Tykkää

 13. Luin tän artikkelin toiseenkin kertaan. Pisti silmään OP korttiehtojen muutos.
  Ymmärsinkö oikein että täälläkin onnistuisi yhtä näppärästi kuin Kanadassa sulkea tilit?

  Tykkää

 14. Nokkani loksahti kun luin eräältä nyt-laajasti-blokatulta ”eräs-itäinen-valtio-today” sivulta uutisen:

  ”Ukraine crisis marks the end of globalization – BlackRock”

  No TÄH? Ettäkö kaikista maailman ihmisistä juuri Fink olisi puhumassa globalismin kuolemasta? Eeehh…

  Larry on ennustellut että itäisen suurvallan hutkiminen nykyiseen malliin pakotteilla tuottais ei-toivottuja tuloksia globalisteille kun hallintopäällystöt alkaakin miettiä haavoittuvuuksiaan uudella tavalla:

  ·· ”…would lead to the unraveling of globalism
  ·· as decision-makers reconsider their foreign vulnerabilities”

  Vaan kun jutun lukee kokonaan niin näyttääkin siltä että Larry vaan vähä hämmentelee soppaa, muistuttelee kuitenkin ihmisystävänä eräistä riesoista joita on alkanu näkyä joka puolella: ”the polarization and extremist behavior we are seeing across society today”. Kahtiajakautuminen ja äärikäytösilmiöt? Eikös niitten pitänyt olla globalistin perustyökaluja? Larry taitaa ollakin aika kiero-

  Ikävää että maailma on nyt niin mullin mallin kun se kiva Kylmä Sotakin päättyi. Tilanne tarkoittaa että Larryn ja kumppaneiden tarttee kääriä hihat ja ruveta entistä enemmän ahkeroimaan: ”will require BlackRock to adjust to ’long-term structural changes’ ”. Pitkänkantaman rakenteellisiin muutoksiin on reagoitava.

  Ja tuleehan se sieltä lopulta. Krypto-oravannahat. Larry näkee että U-valtion kriisi vaan kiihdyttää olennaisia kehityskulkuja, kuten digitaalisten valuuttojen käyttöönottoa ja siirtymää pois fossiilista polttoaineista. Noneee…

  ·· ”…he sees the Ukraine crisis accelerating
  ·· the development of digital currencies
  ·· and speeding the shift away from fossil fuels.”

  [Larry jättää sanomatta että pidetään ne fossiiliaineet nyt kuitenkin kun mitään tolkullista ei ole vielä esittää tilalle joten ostellaan vaan sitä öljyä mistä vähänkin saadaan, vaikkapa digivaluutalla- ]

  Tykkää

 15. ”EU-komissio suunnittelee massiivista kasvojentunnistusjärjestelmää – Yksityisyydensuoja herättää huolta”

  https://www.kauppalehti.fi/uutiset/eu-komissio-suunnittelee-massiivista-kasvojentunnistusjarjestelmaa-yksityisyydensuoja-herattaa-huolta/33575b31-af73-4750-a58f-d5389f76cb5d

  ”…ei käytettäisi reaaliaikaisesti valvontakameroissa. Sen avulla voidaan kuitenkin jälkikäteen tunnistaa henkilöitä esimerkiksi vertaamalla valvontakameroiden, sosiaalisen median tai pidätetyn puhelimen kuvia poliisin tietokannassa oleviin kuviin. Eri maiden poliisit voisivat käyttää toistensa tietokannoista löytyviä kuvia tunnistamiseen.”

  Tykkää

  • EU:lla oli suunnitelmat ja kehittelyt käynnissä jo 10 vuotta sitten. Kirjoitin niistä juttuja Verkkomedialle vuonna 2012.

   ”[…]Euroopan Unionilla on kehitteillä tai toiminnassa useita erilaisia valvontaprojekteja kuten Indect, MARISS ja PASR.

   Eräs tällainen EU:n rahoittama EU FP7-tutkimusprojekti on ADABTS, lyhenne sanoista Automatic Detection of Abnormal Behaviour and Threats in Crowded Spaces eli suunnilleen ”Epänormaalin käytöksen ja julkisilla paikoilla esiintyvien uhkien automaattinen havainnointi”.

   Ideana on ADABTS:issa on kehittää valvontakameroihin ja muuhun tarvittavaan tekniseen laitteistoon perustuva edullinen joka paikan valvontamekanismi, joka auttaa suojaamaan ”EU-kansalaisia, heidän omaisuuttaan ja turvallisuuttaan terrorismilta, rikoksilta ja mellakoilta kehittämällä tekniikoita, jotka automaattisesti havaitsevat epänormaalin ja uhkaavan käytöksen samalla kun kunnioitetaan yksityisyyttä ja kansalaisvapauksia.”

   ADABTS analysoi automaattisesti jokaisen epäilyttävän eleen tai ilmeen, joka valvontalaitteistolle tallentuu sekä kehittää mallinnoksia, joilla kyettäisiin ennustamaan uhkat.[…]”

   Liked by 1 henkilö

  • Ehkä ne on saanut nyt koulutettua AI-softan niin, että edes naamioituminen ei estä tunnistamista. Ainakin havaintoaineistoa on liikkunut kaduilla riittävästi koronavilkku taskussa, jotta vaippanaama ja digi-ID on voitu yhdistää.

   Tykkää

 16. Kiitos kiitos. Osa-aikaisen omaishoitajan aika ei ole kokonaan omassa käytössä. Nyt on ollut perheen arjessa niin paljon ylimääräistä työllistävää tekijää (eilinen meni avustajana tk-käynnillä) että en ole ehtinyt hoitaa AvoinMediaa ollenkaan viikkoihin. Kyllä tämä tästä taas, toivon.

  Tykkää

 17. Luin uudelleen tätä artikkelia ja pätkähti mieleen muutama vuosi sitten vierailu navettaan, jossa useampia sata lehmää. Siellä lehmillä oli tunnistin kaulapannassa ja se tunnistin aukoi vain tiettyjä portteja,näin lehmä kulki lypsyltä omaan osastoon.
  Toinen asia tuli mieleen luonnon ennallistamisesta…. mielestäni Suomen luonto verrattavissa luonnontilaiseen lähes kokonaan (hyvin vähän taajamien puistoalueita!) Joutaisi rahdata muutama bussilasti Brysselin byrokraatteja päiväksi metsään ja hakea illalla. Joka ei oo sitä mieltä iltasella että luonnontilaista on niin yö perään metsässä. Tietenkin olisi hyvä jos lähistöllä haaska jossa metsänelävät kävisi ruokailemassa ja herroille näyttäytymässä.

  Tykkää

 18. Voisi pudottaa Lappiin johonkin sopivaan kohtaan ilman kännyköitä, karttaa ja kompassia koko lössin, sellaiseen kohtaan josta on ihmisten ilmoille vähintään 500 km suuntaansa. Mieluummin talvella tai aktiivisimpaan mäkäräaikaan.

  Tykkää

 19. Ei ihan tätä asiaa mutta liippaa vähän… ajankohtaista…. Elon Musk käynyt soppailemassa ja ostanut Twitterin. Ylen aamutv:ta hetken katsoin. Iida Tikka kommentoi…jänskätti heti miten saa Trumpin tähän uutiseen….Bingo… tulihan se sieltä.
  Lisääntyykö sananvapaus niiiiin paljon että Trump pääsee Twitteriin?

  Tykkää

 20. Mv media eilen, 25.04.22, uutisoi Ranskan vaalien äänten laskennasta. Le Pen oli johtanut, mutta yht’äkkiä asetelma muuttunut. Video pätkä äänestyslipukkeista….Le Penin lipukkeissa pieni repeämä, kone ei laske kuin ehjät…..

  Tykkää

 21. Upeeta…Mahtavaa…Siteerakseni Erästä toista henkilöä..Että Meidän…Kaikkien (poislukien Paskantoimittajat..ym)…R.aka.S…tama…Riikka…On taas täällä Informoimassa (Ja valvomassa tietenkin)…Meidän Kansan Uhrilampaita

  Tykkää

 22. Andy
  26 HUHTIKUUN, 2022 9:21 AM

  Jep…Taitaa se vanha kaava Toistua…Järjestetään tärkeät ”Vaali” tulokset…NWO porukan halujen
  mukaisesti…Ei ole vielä ehtinyt Itse syventyä detaljeihin…Mutta se mitä on kuullut Muitten kertovan..Niin…Macron teki…Bidenit..

  Ajatelkaa…Sen PaskaMedian myrskyä…Jos vastaavaa tapahtuis….Venäjällä..

  Tykkää

 23. riikkasoyring
  26 HUHTIKUUN, 2022 7:42 AM

  Entäs Avomerelle…Ja jokainen Heistä saisi Valita sen Oman Suosikkishamppanjansa…korkin kellukkeeks

  Tykkää

 24. EU:ssa hyväksytty uusi digipalvelu laki. Kaikki laiton sisältö pois isojen sakkojen uhalla.
  Kuulostaa hyvältä tavallisesta kadunmiehestä, mutta kuka laittoman määrittelee.
  Juutuupista löytyy lisää esim Puopololta tai Rostilalta.

  Tykkää

 25. ”UBI, universaali perustulo

  Useimmat lienevät kuulleet universaalista perustulosta (Universal Basic Income, UBI), ja että se on tarpeen tekoälyn, robotiikan ja automaation syödessä työpaikkoja. Moni pitää UBIa hyvänä asiana, osoituksena siitä, että ”hallitus välittää”.

  Mutta entä jos UBI on suunniteltu ehdolliseksi — vastikkeelliseksi, kuten kykypuolue Kokoomus sanoo? Vastikkeellisuus voi olla monenlaista: ehto voi olla suostuminen tarpeettomaan lääketieteelliseen toimenpiteeseen tai tarpeettoman lääkityksen nauttiminen. […]”

  Brasiliassa nyt: toimeentulotukea vain piikitetyille?!

  — ”Lula says Brazilians can receive financial aid only if they have taken the vax. Bolsa Família will require vax certificates from participants & their children: We can’t play, it’s a question of science. If I have 10 covid vaccines to take, I will take all that is necessary.”

  Katsotaan lisää kun ehditään — ja jos netti toimii oikkuilematta (sitä se ei ole tehnyt kuukausiin).

  Tykkää

  • Tiedä tuosta kehissä olemisesta… Netti ei taannoin toiminut minulla yli 3 kuukauteen. Telia sanoi minulle ettei heillä vain näy mitään alueellista vikaa — samaan aikaan paikallinen Matkahuolto kertoi minulle ettei heillä toimi netti, ajoivat kaiken puhelimen kautta; K-kauppa kertoi ettei Veikkauksen systeemit toimi, Posti kertoi että pakettiautomaattien avaamiseen tarkoitettu ohjelma ei toimi koska ei ole kenttää, jokainen koodi piti näpytellä käsin jne. Kaikille Telia oli sanonut ettei heillä vaan näy mitään alueellista vikaa.
   Olen saanut nyt viriteltyä vehkeitä niin että ajoittain toimii, lagaamista esiintyy silti liikaa ja myös ”No signal” -päiviä on edelleen.
   Se teknisistä riesoista.

   Mikä on vointi? Kipukohtauksia on edelleen, tällä hetkellä on hyvä jakso so. vain pari kohtausta vrk:ssa eikä niiden kesto ole enää tunteja, voimakkuus ei ole kaiken toimintakyvyn halvauttavaa. Staattiset tyäasennot (koneella istuminen, autolla ajaminen ymv) kyllä edelleen laukaisevat kohtauksen. Ihan p*****stä.

   Muutoin on normaalia lapsiperheen (koulu-, harrastus-ja kaverikyytejä, lapsien ja heidän kaveriensa ruokkimista. yövyttämistä, tukemista, pyykkäämistä jne) ja omaishoitajan (lääkäri-, apteekki- ja kauppakyytejä, ruokkimista, pyykkiä, siivoamista jne) arkea. Työmäärääni vaikuttaa appiukon vointi so. paljonko apua hän tarvitsee.

   — Luin taannoin KD:n kansanedustajaehdokas Maija Silvennoisen mielipidekirjoituksen omaishoitajista (vaalien alla ovat aina niin huolissaan…). Kirjoituksessaan hän puhui THL:n tilastoimista omaishoitajista; ei ilmeisesti ajatellut, että THL tilastoi palkkioita nostavia omaishoitajia — ja kuitenkin tässäkin kunnassa, jossa asun, on hiton paljon enemmän niitä omaishoitajia, jotka eivät näy tilastoissa, sellaisia kuten minä ja perheeni, jotka emme nosta palkkioita.
   Osasyy tilastoharhoihin on se, että kunnilla on omat kriteerinsä, joiden perusteella omaishoitajuus virallistetaan. Heinävedellä kriteeri on, että omaishoidettava tarvitsee apua mm. wc-käynteihin. Tarkoittaa käytännössä, että omaishoidettavan kanssa ollaan läsnä 24/7. Kunnalle kriteeri tuo selvää säästöä, koska wc-käynteihin apua tarvitseva on jo palveluasumisen tarpeessa, ja silloin maksaja on se hoidettava omaisineen.

   Nukkunut ole mahdollisimman paljon. Vuosien aikana mulle taisi kertyä tuhansia tunteja univelkaa.

   Kyllä tämä tästä. Hitaasti ehkä, mutta periksi en anna.

   Tykkää

 26. Hienoa että arki pyörii, vaikkei tänne ehdikään.
  Tää oli kyllä keino saada tietoa, nyt pitänyt etsiä muualta, esim. mv lehti ja positv, näiden ”virallisten medioiden” lisäksi.
  Nyt loppuvk:stä oli joku suom.lehti kun kirjoitti digihankkeen minkään menosta…
  Jos tietoliikenne yhteydet jatkuvasti poikki, niin kuis joku digijuttu pelaisi.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s